P. 1
Tema 4 Penduduk Tingkatan 2 Soalan Objektif

Tema 4 Penduduk Tingkatan 2 Soalan Objektif

5.0

|Views: 2,581|Likes:
Published by jkkdgeografikuantan

More info:

Published by: jkkdgeografikuantan on Jun 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

TEMA 4 : PENDUDUK - SOALAN OBJEKTIF.

UNIT 7: TABURAN PENDUDUK

X

Penduduk Padat

Lembah Kinta 1.

Lembah Klang

Antara berikut yang manakah dapat dikaitkan dengan X A. Penanaman padi B. Perlombongan bijih tima C. Penanaman kelapa sawit D. Rancangan pembangunan tanah

Soalan 2 berdasarkan peta di bawah

Tanah tinggi

Penduduk jarang

2.

Berdasarkan peta di atas, kawasan yang manakah dapat dikaitkan dengan penerangan di atas? A. B. I II C. D. III IV

3.

Berdasarkan rajah di atas, kawasan yang berlorek boleh dikaitkan dengan kawasan I Berpenduduk padat II Berpenduduk jarang III Berhutan tebal IV Berpaya A B 4. I dan II I dan IV C D. II dan III II dan IV

Pernyataan yang manakah benar tentang taburan penduduk di Malaysia? I Taburan penduduk tidak sekata II Taburan penduduk dipengaruhi oleh bentuk muka bumi III Penduduk jarang di kawasan sumber galian IV Kawasan tanah pamah mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi A. B. C. D. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

5.

Antara berikut kombinasi manakah yang BENAR Kawasan Padat Penduduk Bintulu Alor Setar Kota Bharu Seberang Perai C D. Faktor Mempengaruhi Pertanian Pertanian Perindustrian Perindustrian II dan III II dan IV

I II III IV A B I dan II I dan IV

6. Antara berikut, factor yang manakah mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia? I Taburan mineral II Kesuburan tanih A. I,II dan III B. I,II dan IV III Bentuk muka bumi IV Jenis tumbuhan semulajadi C. I,III dan IV D. II,III dan IV

7. Antara berikut, yang manakah mempengaruhi kepadatan penduduk di pantai barat Semenanjung Malaysia? I II Iklim yang sesuai Banyak bandar besar III IV III IV Banyak kawasan perindustrian Dataran aluvium yang luas dan Subur I,III dan IV II,III dan IV

A. I,II dan III B. I,II dan IV

Soalan 8 berdasarkan maklumat di bawah.

• Dataran Bangkok
• Pulau Jawa 8. Antara berikut, manakah faktor utama yang menyebabkan kepadatan penduduk tinggi di keuda-dua kawasan di atas? A. B. Tanih yang subur Iklim yang sesuai C. D. Sumber mineral yang banyak Kemudahan sosial yang lengkap

Soalan 9 berdasarkan peta di bawah

9. Kawasan berpenduduk padat yang mempunyai ciri yang sama dengan kawasan berlorek ialah kawasan yang ditandai .... A. I B. II C. III D. IV

Soalan 10 berdasarkan peta di bawah

10. Berdasarkan peta di atas, pasangan manakah yang benar menerangkan sebab
kawasan X dan Y berpenduduk jarang? I II III IV A. I dan II B. II dan III Soalan 11 berdasarkan peta di bawah X Y X Y Bergunung-ganang Kawasan berpaya Kawasan berpaya Bergunung-ganang C. III dan IV D. I dan IV

11. Tumpuan penduduk di kawasan X dalam peta di atas adalah kesan daripada A. B. kegiatan pelancongan pembukaan tanah rancangan C. perlombongan bijih timah D. rancangan penempatan semula kawasan setinggan

UNIT 8 : PERUBAHAN PENDUDUK 1. • • • Wanita kahwin lambat Amalan perancangan keluarga Taraf hidup tinggi

Berdasarkan rajah di atas kawasan yang berlorek mungkin sekali dialami oleh negara I Pakistan III Kanada II India IV Malaysia A B I dan II I dan IV C D. II dan III II dan IV

2. Antara berikut manakah yang menyebabkan perubahan penduduk di sesebuah negara? I II III IV A. B. C. D. migrasi transmigrasi kadar kematian kadar kelahiran I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

3. Apakah faktor yang menyebabkan penurunan kadar kematian penduduk di Malaysia? A. B. C. D. 4. Negara P Q R S Kadar Kelahiran 11 18 22 25 Kadar Kematian 4 10 14 18 Taraf hidup penduduk meningkat Taraf pengangkutan meningkat Kemudahan perubatan meningkat Kemudahan perancangan keluarga meningkat

Negara yang manakah yang mengalami pertumbuhan penduduk semulajadi yang tinggi? A P dan Q B. Q dan R C. R dan S D. P dan S

5.

Proses imigrasi akan menyebabkan A. Penduduk sesebuah negara bertambah B. Penduduk sesebuah negara berkurang C. Penduduk sesebuah negara tidak berubah D. Penduduk sebuah negara berkurang secara mendadak

6.

Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi kadar kelahiran meningkat? I II A. B. Berkahwin awal Taraf kesihatan meningkat I,II dan III I,II dan IV III IV Wanita berpendidikan tinggi Sosio budaya dan kepercayaan C. I,III dan IV D. II,III dan IV

Soalan 7 berdasarkan maklumat di bawah Tahun 2000 2006 Kadar kelahiran setiap 1000 orang 26.2 21.3

Negara X 7. Antara berikut, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya perubahan kadar kelahiran di Negara X? I Wanita bekerjaya II Perkahwinan awal A. I,II dan III B. I,II dan IV III Perancangan keluarga IV Taraf hidup yang tinggi C. I,III dan IV D. II,III dan IV

8. Sesebuah negara akan mengalami kadar kelahiran rendah apabila I II amalan perancang keluarga dasar kependudukan negara III IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV status kerjaya kaum wanita taraf hidup dan sosioekonomi keluarga rendah

A. I,II dan III B. I,II dan IV Soalan 9 berdasarkan pernyataan di bawah

Y = Kadar kelahiran – kadar kematian

9. Y merujuk kepada A. kelahiran kasar B. kematian kasar C. perubahan penduduk D. pertambahan penduduk semulajadi

Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah Dasar Kependudukan Negara

Penduduk 70 juta di akhir abad ke 21 10. Antara yang berikut, manakah usaha yang dilakukan untuk mencapai matlamat di atas? I II Cuti bersalin Perancangan keluarga III IV Bayaran rawatan rendah Pengecualian cukai tanggungan

A. I,II dan III B. I,II dan IV

C. I,III dan IV D. II,III dan IV

11. Apakah usaha kerajaan sesebuah negara untuk mengawal wabak penyakit berjangkit? I II III IV Memberi suntikan vaksin Membina lebih banyak pusat kesihatan Mengadakan kempen anti merokok Menjaga kebersihan kawasan persekitaran B. II dan III D. I dan IV

A. I dan II C. III dan IV

Soalan 12 berdasarkan rajah di bawah Kg. Parit Sentosa

FELDA

12. Apakah faktor tarikan yang menyebabkan migrasi di atas? A. Kadar upah B. Dasar governan C. Peluang pekerjaan D. Kemudahan asas

UNIT 9:

MIGRASI PENDUDUK

1.Apakah faktor tarikan yang mempengaruhi penghijrahan penduduk dari luar bandar ke bandar I Dasar kerajaan II Peluang pekerjaan III Kemudahan kesihatan IV Kemudahan pendidikan A. B. C. D. 2. • • • A. B. C. D. KETENGAH KEJORA DARA I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Migrasi bandar ke bandar Migrasi bandar ke luar bandar Migrasi luar bandar ke bandar Migrasi luar bandar ke luar bandar

Soalan 3 berdasarkan peta di bawah

3.

Jenis migrasi yang ditunjukkan dalam peta di atas ialah A. B. C. D. Migrasi bandar ke bandar Migrasi bandar ke luar bandar Migrasi luar bandar ke bandar Migrasi luar bandar ke luar bandar

4. Pilih kombinasi yang BENAR? A. B. C. D. Jenis Migrasi Luar bandar ke bandar Luar bandar ke luar bandar Bandar ke bandar Bandar ke luar bandar • • • Lokasi Dari Kampung Kenari ke Kampung Sungai Mati Dari Kampung Hulu ke Arau Dari Muar ke Segamat Dari Kerteh ke Kuala Terengganu

Bandar Baru Bangi Skudai Sintok

5. Mengapakah bandar-bandar di atas menjadi tarikan untuk berhijrah? A. B. C. D. Melanjutkan pelajaran Kawasan pertanian yang maju Terdapat kemudahan kesihatan Peluang pekerjaan yang banyak

Soalan 6 berdasarkan rajah di bawah kawasan A Bandar X Kawasan B Petunjuk : Arah migrasi kawasan D kawasan C

6. Berdasarkan rajah di atas, faktor manakah yang menyebabkan penduduk dari kawasankawasan tersebut tertumpu di bandar X? A. taraf hidup yang rendah B. peluang pekerjaan dalam sektor industr. C Kepelbagaian kemudahan asasi D. kemudahan pengangkutan dan perhubungan

Soalan 7 berdasarkan peta di bawah

8. Ketiga-tiga petempatan X, Y dan Z menyebakan berlakunya perpindahan penduduk dari A. bandar ke bandar B. bandar ke luar bandar C. luar bandar ke bandar D. luar bandar ke luar bandar 9. Pasangan manakah yang benar tentang migrasi bandar ke bandar? A B C D Dari Sungai Petani Kuala Lumpur Shah Alam Jerantut Ke Pendang Dungun Ipoh Kota Tinggi

Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah

Penduduk bandar Bandaraya Kuala Lumpur Penduduk luar bandar Penghijrahan penduduk

10. Apakah kesan penghijrahan terhadap bandaraya Kuala Lumpur? A. Kawasan setinggan bertambah B. Bandar satelit bertambah C. Taraf hidup meningkat D. Kadar celik huruf meningkat Soalan 11 berdasarkan peta di bawah

11. Antara berikut, aliran migrasi yang manakah dipengaruhi oleh dasar kerajaan? A. I B. II C. III D. IV

UNIT 10: 1.

KESAN PERUBAHAN PENDUDUK TERHADAP ALAM SEKITAR Penduduk Berlebihan Hakisan Tanih Krisis Air Banjir Kilat

Di negara yang mengalami penduduk berlebihan, kesan-kesan tersebut adalah akibat A. B. C. D. Pertanian giat Penghutanan semula Perindustrian Penerokaan hutan berleluasan

2. Antara berikut langkah manakah dapat mengurangkan kesan terhadap alam sekitar pada masa depan? I Pertanian berteres II Kaedah biologi III Penggunaan baja kimia

IV A B

Pembajakan di lereng bukit I dan II I dan IV C D. II dan III II dan IV

3. Antara usaha-usaha berikut manakah dapat dijalankan untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat pertanian giat? I II III IV A B Penggunaan baja organik Racun serangga digunakan secara berleluasa Penggunaan jentera pertanian Pertanian berteres di lereng bukit I dan II I dan IV C D. II dan III II dan IV

4. Antara langkah-langkah yang berikut manakah bertujuan untuk memelihara sumber hutan di Malaysia? I. II. III. IV. Rawatan silvikultur Membina empangan Penghutanan semula Mewartakan hutan simpan A. B. C. D. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

5. Pilih pernyataan yang BENAR tentang pemeliharan bekas lombong? I II III IV Kawasan bekas lombong ditebus guna untuk aktiviti pertanian Kawasan bekas lombong ditebus guna untuk penternakan ikan air tawar Kawasan bekas lombong ditebus guna untuk sumber pengairan Kawasan bekas lombong ditebus guna untuk dijadikan tasik rekreasi

A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D II, III dan IV 6. Antara yang berikut, manakah kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar? I Kualiti air merosot II Sumber hutan merosot A. I dan II B. II dan III Soalan 7 berdasarkan pernyataan di bawah Hutan di tebang di Tanah Tinggi Cameron untuk tujuan pembalakan dan penanaman tanaman hawa sederhana III Iklim setempat berubah IV Kesuburan tanih merosot C. III dan IV D. I dan IV

7. Berdasarkan pernyataan di atas, kesan aktiviti tersebut terhadap alam sekitar ialah A. kejadian jerebu B. hujan turun lebat Soalan 8 berdasarkan pernyataan di bawah • Pangkalan Kontena Butterworth • Bandar Hilir Melaka • Perai 8. Ketiga-tiga kawasan di atas mempunyai ciri-ciri yang sama, iaitu A. paya yang ditebusguna B. pinggir laut yang ditambak Soalan 22 berdasarkan rajah di bawah C. tanah tinggi yang diratakan D. cerun bukit yang ditereskan C. tiupan angin terganggu D. suhu atmosfera meningkat

Empangan Kenyir

Empangan Kenering

Empangan Bakun

9. Kesan pembinaan ciri di atas ialah... A. kejadian tanah runtuh B. mengimbangi ekosistem C. tanih menjadi tandus D. Kepupusan flora dan fauna

10. Apakah usaha yang dilakukan untuk mengekalkan kesuburan tanih? A. Pertanian berteres B. Pertanian pindah C. Tanaman bergilir D. Tanaman secara giat

UNIT 11:

HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DENGAN SUMBER

wanita lambat kahwin Amalan perancangan keluarga Taraf hidup tinggi

1. Berdasarkan rajah di atas kawasan yang berlorek mungkin sekali dialami oleh negara I II A B • • • Pakistan India I dan II I dan IV III Kanada IV Malaysia II dan III II dan IV

C D.

Penggunaan jentera moden Kawasan pertanian yang moden Penggunaan baja kimia

2. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah kesannya terhadap industri pengeluaran Makanan di negara yang kurang penduduk? I Terdapat lebihan makanan II Wujud masalah kekurangan makanan III Wujud masalah kekurangan makanan IV Kegiatan eksport makanan bertambah A B 3 • • • Kanada Malaysia Australia I dan II I dan IV C D. II dan III III dan IV

Apakah ciri-ciri persamaan negara-negara yang disenaraikan di atas? I Taraf hidup penduduk tinggi II Pendapatan perkapita tinggi III Kadar kelahiran rendah IV Kadar kematian tinggi

A. B. C. D. 4.

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Antara berikut kombinasi manakah yang manakah benar? PAKISTAN Kadar pengangguran tinggi Peratus kenal huruf tinggi Kemudahan asas tidak mencukupi Taraf kesihatan tinggi A B I dan II I dan IV KANADA Kekurangan tenaga kerja Peratus kenal huruf rendah Kemudahan asas mencukupi Taraf kesihatan rendah C D. II dan III III dan IV

5.

Apakah kesan kesan yang dialami oleh kurang penduduk? I II III IV A B Bekalan makanan tidak mencukupi Tahap teknologi semakin tinggi Tenaga buruh semakin berkurangan Hasil keluaran negara semakin rendah I dan II C II dan III I dan IV D. III dan IV

Soalan 6 berdasarkan peta di bawah

6. Negara berlorek dalam peta di atas ialah negara... A. penduduk padat B. penduduk optimum C. penduduk kurang D. penduduk berlebihan

7. Antara yang berikut, kombinasi manakah yang menggambarkan penduduk berlebihan? Bilangan Penduduk banyak kurang kurang banyak Tingkat teknologi tinggi rendah tinggi rendah Taraf hidup tinggi rendah rendah rendah

A B C D

Soalan 8 berdasarkan pernyataan di bawah

• Kanada
• Australia • Brazil 8. Senarai negara di atas dapat dikaitkan dengan I kurang penduduk II kekurangan tenaga buruh A. I,II dan III B. I,II dan IV III sumber alam yang banyak IV kadar kelahiran yang tinggi C. I,III dan IV D. II,III dan IV

9. Antara yang berikut, masalah manakah yang wujud di negara kurang penduduk? I upah buruh rendah II kekurangan tenaga buruh III taburan penduduk tidak sekata IV pasaran barangan industri kecil A. I,II dan III B. I,II dan IV Soalan 10 berdasarkan peta di bawah

C. I,III dan IV

D. II,III dan IV

• Kadar kelahiran tinggi
• Kadar kematian tinggi • Aktiviti utama pertanian 10. Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan kawasan yang bertanda A. I B. II C. III D. IV

Soalan 11 berdasarkan pernyataan di bawah Kanada mempunyai sumber alam yang banyak seperti hutan dan mineral tetapi tidak dapat dieksploitasi sepenuhnya.

11. Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan... A. kurang tenaga kerja B. tahap pendidikan rendah C. tahap teknologi yang rendah D. kos penerokaan yang tinggi

12. Bangladesh mempunyai penduduk berlebihan. Masalah yang mungkin sekali di hadapi ialah.... I II III IV peningkatan taraf hidup kadar pengangguran yang tinggi kurang kemudahan infrastruktur migrasi penduduk luar bandar ke bandar C II dan III

A I dan II

B I dan IV

D.

II dan IV

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->