You are on page 1of 7

SYARIKAT TAHARAN Brang . SDN. BHD.

PENGENALAN
Syarikat industri memproses buah-buahan kering tempatan Di Behrang, Perak ini merupakan projek pembangunan hasil ilham dan inspirasi sekawan sahabat iaitu En. Hafezuddin Hisham, En. Muhd. Faidz Kamaruddin, En. Asnawi Khairi dan En. Mohd. Yusrin Jamallullail. Syarikat ini diterajui oleh En. Mohd. Yusrin Jamallullail dan dibimbimngi oleh tiga biro/exco.

VISI
Menjadi syarikat pengeluar produk makanan dan minuman berasaskan buah-buahan serta sayursayuran tropika yang ulung progresif serta berdaya saing di pasaran tempatan dan luar negara menjelang 2015.

MISI
Mengoptima penghasilan produk makanan dan minuman yang bermutu berasaskan buah-buahan dan sayur-sayuran keluaran petani tradisional tempatan menerusi aplikasi teknologi pengeluaran yang lestari.

OBJEKTIF

o o o o

Menambah pendapatan petani dan pekebun kecil. Mewujudkan industri pemprosesan produk hiliran dan tambah nilai kepada hasil pertanian tempatan. Menjadi alternatif penyelesaian kepada masalah hasil buah-buahan tampatan. Memperkembangkan lagi aktiviti Taharan Brang bagi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

MATLAMAT SYARIKAT
1. Menambah pendapatan petani menerusi pasaran hasil pertanian yang sistematik dan konsisten. 2. Mengharmoni hubungan antara petani, pengeluar dan pengguna. 3. Menggerakkan petani kearah pertanian moden serta berskala komersial. 4. Mengadaptasi teknologi pengeluaran yang menepati piawai dalam dan luar negara.

5. Mengekalkan pengeluaran produk yang bermutu, inovatif, kos efisen dan berdaya saing. 6. Membantu mewujudkan industri hiliran berasaskan hasil sampingan industri buahbuahan dan sayur-sayuran.

CARTA ORGANISASI TAHARAN Brang


PENGERUSI

En. Mohd. Yusrin Jamalullail

N. PENGERUSI

En. Hafezuddin Hisham

SETIAUSAHA

En. Asnawi Khairi

BHG. KEWANGAN
En. Muhd. Faidz Kamaruddin

BHG. PEMASARAN
En. Mohd Yusrin Jamallullail

PIAGAM PELANGGAN
1. Bahawa kami seluruh ahli dan pihak pengurusan Syarikat Taharan Brang. Sdn. Bhd. Behrang, Perak, berjanji bahawa; 2. Kami akan sentiasa memenuhi permintaan dan kehendak pelanggan yang kami hargai. 3. Kami berpegang kepada prinsip 'pelanggan adalah raja'. Oleh yang demikian, kami akan sedaya upaya mempastikan para pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan, barang serta produk yang kami sediakan. 4. Mengamalkan sikap mesra, amanah serta beretika tinggi semasa berurusan dengan para pelanggan. 5. Semua pelanggan akan dilayan dan perkhidmatan yang sama rata. 6. Mengurangkan waktu menungu terutamanya untuk mendapatkan sesuatu barangan serta perkhidmatan. 7. Bersedia menerima teguran, cadangan serta kritikan demi kebaikan bersama. 8. Tidak mengabaikan aspek kualiti dalam setiap perkhidmatan dan produk. 9. Menawarkanharga yang kompetitif dan tidak membebankan pengguna.