PERKATAAN KV+KVKK

balang barang

betul

Salah… cuba lagi

cacing cacang .

betul .

Salah… cuba lagi .

daging daying .

betul .

Salah… cuba lagi .

galang gelang .

betul .

Salah… cuba lagi .

halang helang .

betul .

Salah… cuba lagi .

jerung jering .

betul .

Salah… cuba lagi .

kerang karang .

betul .

Salah… cuba lagi .

lemang lenang .

betul .

Salah… cuba lagi .

musang nusang .

betul .

Salah… cuba lagi .

pisang pising .

betul .

Salah… cuba lagi .

rabung rebung .

betul .

Salah… cuba lagi .

sotong sorong .

betul .

Salah… cuba lagi .

terung tepung .

betul .

Salah… cuba lagi .