PERSATUAN DUNIA SENI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS JALAN BEHOR PULAI 01000 KANGAR PERLIS
Telefon : 04-9781522 - 592 No. Faks: 04-9781593

__________________________________________________________________________________________________

Tarikh : 2 Julai 2013 Ruj. : ..................... Pengarah, Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis, Jalan Behor Pulai, 01000 Kangar, Perlis. Tuan , PERMOHONAN PENUBUHAN PERSATUAN DUNIA SENI Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998,P.U. (A) 196, yang berkait dengan Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 dengan ini pihak kami ingin memohon untuk menubuhkan Persatuan Dunia Seni, IPG Kampus Perlis mulai 2 Julai 2013. 3. Sehubungan itu , bersama-sama ini dikemukakan maklumat-maklumat berikut: 3.1 3.2 3.3 Draf Perlembagaan. Draf Aktiviti Asas. Senarai Nama Jawatankuasa Penaja.

4. Kerjasama dan jasa baik tuan bagi meluluskan perkara diatas terlebih dahulu diucapkan terima kasih Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

(NUR AFIFAH BINTI AHMAD) Setiausaha, Persatuan Dunia Seni IPG Kampus Perlis
s.k. Ketua Unit Kokurikulum Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Kumpulan PISMP Bahasa Melayu Sem 6 Ambilan Jan 2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful