NAMA

:

NAMA :

KELAS :

KELAS :

TARIKH :

TARIKH :

ISI TEMPAT KOSONG DALAM CARTA ALIRAN DI BAWAH

ISI TEMPAT KOSONG DALAM CARTA ALIRAN DI BAWAH

PENGENALAN
TANAMAN HIASAN

Jenis tumbuhan hiasan
a)………………………………
…………………………………..
b)………………………………
…………………………………..

Contoh pokok bunga
semusim
a)………………………………..
b)……………………………….
c)………………………………..

PENGENALAN
TANAMAN HIASAN

Jenis tumbuhan hiasan
a)………………………………
…………………………………..
b)………………………………
…………………………………..

c)………………………………
…………………………………..

c)………………………………
…………………………………..

d)………………………………
…………………………………..

d)………………………………
…………………………………..

e)………………………………
…………………………………..

e)………………………………
…………………………………..

d)………………………………
…………………………………..

Contoh pokok bunga
semusim
a)………………………………..
b)……………………………….
c)………………………………..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful