You are on page 1of 9

Ama Namin

Fr. Arnel Aquino, SJ


(Dwells God)

Ama Namin (Aquino-Dwells God)

Ama namin, sumasalangit Ka. Sambahin ang ngalan Mo.

Ama Namin (Aquino-Dwells God)

Mapasaamin ang kaharian Mo.

Ama Namin (Aquino-Dwells God)

Sundin ang loob Mo dito sa lupa para nang sa langit.

Ama Namin (Aquino-Dwells God)

Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa arawaraw.

Ama Namin (Aquino-Dwells God)

At patawarin Mo ang aming mga sala

Ama Namin (Aquino-Dwells God)

Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.

Ama Namin (Aquino-Dwells God)

At hwag Mo kaming ipahintulot sa tukso

Ama Namin (Aquino-Dwells God)

At iadya mo kami sa lahat ng masama.