INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE PROIECTARE ŞI DIRECTIVARE ÎN CONSTRUCŢII DECIZIE Nr.

131 din 5 septembrie 1977 PRIVIND APROBAREA „INSTRUCŢIUNILOR TEHNICE PENTRU APLICAREA TAPETELOR", INDICATIV C.4-77 Avînd în vedere referatul Direcţiei directivare, norme, normative, prescripţii nr. 5353 din 2 septembrie 1977, In temeiul Decretului nr. 170/1976 pentru înfiinţarea şi organizarea Institutului central de cercetare, proiectare şi directivare în construcţii, se emite următoarea DECIZIE: 1. Se aprobă „Instrucţiunile tehnice pentru aplicarea tapetelor" avînd indicativul C.4-77. 2. Instrucţiunile tehnice de la pct. 1 intră în vigoare la data publicării în Buletinul Construcţiilor. La aceeaşi dată încetează valabilitatea „Instrucţiunilor tehnice pentru aplicarea tapetelor", indicativ C.4-70, aprobate cu ordinul MC. Ind. nr. 179 N/1970. DIRECTOR GENERAL, Ing. VALERIU CRISTESCU

b) Tapetele se produc în culorile şi modelele indicate în pale-tarul producătorului. Prezentele instrucţiuni tehnice stabilesc condiţiile şi modul de folosire a tapetelor pe bază de polimeri pe suport de hârtie. 1.C. c) Tapetele sînt acoperite cu o peliculă formată dintr-o pastă specială pe bază de PVC pentru tapetele tip TCM si TCP si respectiv PVC şi PVA pentru tapetul TR.C. duşuri. . Nu se admite aplicarea tapetelor pe suport de hîrtie în încăperi cu umiditate relativă a aerului mai mare de 60% ca: băi. MATERIALE 2.R. (tapete calandrate monocolor). 1. Cu acordul părţilor se pot produce şi în orice altă culoare. (tapete calandrate policolor). încăperilor cu umiditate relativă a aerului de cel mult 60%. pentru tapetarea suprafeţelor interioare ale pereţilor. — tapete tip T. birouri. neteziţi prin tencuire sau gletuire în conformitate cu prevederile din prescripţiile tehnice ale materialelor. f) Tapetele trebuie să corespundă condiţiilor de calitate din STAS 8341/1-75. săli de aşteptare.2. Tapetele din polimeri pe suport de hîrtie se folosesc la construcţii de locuinţe şi socialculturale. magazine. CU DECIZIA NR 131 DIN 5 SEPTEMBRIE 1977 2. e) Tapetele tip TR sînt semilavabile iar tapetele tip TCM şi TCP sînt lavabile. PREVEDERI GENERALE Obiect 1. — tapete tip T. c) pereţi din beton turnat în cofraje de inventar cu faţa plană şi netedă (panouri prefabricate sau pereţi din beton monolit) cu pori pînă la 5 mm sau avînd faţa netezită cu glet preparat dintr-o pastă adecvată pentru acest tip de pereţi.D. fîşii sau panouri de beton celular autoclavizat. tapetele tip TCM şi TCP sînt bariere de vapori. Tapete pe bază de polimeri pe suport de hîrtie.3.INSTRUCŢIUNI TEHNICE PENTRU APLICAREA TAPETELOR Indicativ C. Domeniul de folosire 1. conform STAS 8341/1-75. a) Tapetele se fabrică în trei tipuri: — tapete tip T.4-77 Înlocuieşte : C. săli de conferinţe. (tapete în relief). de var-ipsos sau cu pasta GIPAC.4.P. culoare. 1.C.4-70 1. b) pereţi din zidărie din blocuri mici. d) Tapetele tip TR sînt permeabile la vapori de apă. bucătării.C. restaurante etc. holuri. spălătorii sau alte încăperi cu condiţii similare. Tapetele pe suport de hîrtie se aplică pe: a) pereţi din zidărie de cărămidă tencuită şi drişcuită fin sau tencuită şi gletuită cu glet de ipsos.P.M. Elaborate de: INSTITUTUL DE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCŢII -INCERC Aprobat de I. ca de exemplu: încăperi de locuit. vestibuluri.1. precum şi la construcţii industriale în încăperi cu aceeaşi destinaţie.C.

2. conform MEFMC . 2. vor fi terminate şi în stare de funcţionare instalaţiile electrice. sanitare şi cele de încălzire. 9. conform MEFMC – NII nr. Apă pentru mortare şi betoane. carboximetilceluloză livrată în saci şi glicerina livrată în sticle sau bidoane se vor depozita în locuri ferite de umezeală. 2. 3419-67. Făină de grîu. Carbatox. conform STAS 6555-71. 2. Hîrtie suport pentru tapete lavabile pe bază de polimeri. Lindatox 20 —concentrat emulsionabil. şi în special a celor din anexa 1 la prezentele instrucţiuni tehnice. conform MICh NID nr.3.1. Sipci ornamentale sculptate prin frezare şi dăltuire.) au fost complet terminate. 1222-58. 2. 943-73. Recepţia tapetelor pe suport de hîrtie se va face conform prevederilor din STAS 8341/1-75. 3451-76. zugrăvirea tavanelor. conform STAS 193-67. CONDIŢII DE RECEPŢIE. 2. TRANSPORT SI DEPOZITARE A TAPETELOR Recepţie 3. CONDIŢII PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR ŞI ELEMENTE DE PROIECTARE 4. montarea tîmplăriei şi a geamurilor. Glicerina tehnică. 8. protejate împotriva agenţilor atmosferici. conform MICh . conform STAS 790-73. în autocamioane acoperite.NII nr. tehnic. 2. pardoseli turnate de orice natură etc. Clei de oase.10. gleturi. Lucrările de tapetare vor fi începute după ce lucrările de finisaj (reparaţii la tencuială. Carboximetilceluloză.13. conform MEFMC . Depozitarea tapetelor şi a hîrtiei de ziar se va face în magazii închise. Transportul se va face în conteinere închise tip CFR sau în lăzi. 4.11. 7. Executarea straturilor de circulaţie la pardoselile de parchet sau din polimeri precum şi executarea straturilor suport uscate la pardoselile de parchet se pot face atît înainte cît şi după montarea tapetelor. 2. . conform STAS 88-73. 2.2.2. 6. CONDIŢII PENTRU ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR. 2. conform STAS 1581-61.NII nr.12. acţiunii directe a razelor solare şi a umidităţii. Şipci ornamentale sculptate prin dăltuîre.1. căldură şi acţiunea rozătoarelor. Hîrtie de şlefuit. Profile din PVC. vopsitorii.15. Aruncarea sulurilor la manipulare este interzisă. conform STAS 545/1-75. 5. Făina de grîu (livrată în saci) şi cleiul de oase (livrat în plăci sau în vrac). 345076. Ipsos pentru construcţii. 4702-71 3.14. conform STAS 877-68. 4. 3. Fenol. Depozitarea se va face în locuri ferite de orice sursă de incendiu. 3. Sulurile de hîrtie tapet se vor depozita în picioare pe un singur rînd. 2. 2.NID nr. 2. conform MICh-NID nr. De asemenea. conform STAS 8839-72. Transport şi depozitare 3. 2.

3% la pereţii din beton sau la cei din zidărie tencuiţi.a. PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR. Aplicarea diferitelor soluţii de finisaje pe faţa interioară şi exterioară a pereţilor exteriori sau pe faţa din încăperile uscate şi pe faţa din încăperile umede * ) a pereţilor interiori despărţitori. pereţii din beton sau din zidărie. Pereţii trebuie să fie plini şi netezi. avînd adîncimea sau înălţimea pînă la 3 mm. * Prin încăperi uscate respectiv umede se înţeleg încăperile cu umiditate relativă a aerului mai mică de 60%. se va face astfel încît să se evite acumularea de umezeală. O verificare practică se poate face cu o soluţie de fenolftaleină în alcool. Abaterile de la verticală ale tencuielii pereţilor nu vor depăşi 1 mm/m şi maxim 3 mm pe toată înălţimea încăperilor pînă la 3. La alcătuirea şi proiectarea pereţilor de soluţii de finisaje pe pereţi. sau de la terminarea lucrărilor de tencuire a pereţilor din zidărie dacă timpul este uscat. stratul suport are o umiditate mai mare de 2. iar temperatura aerului este mai mare de +20°C. Neregularităţi ale suprafeţelor (la verificarea cu dreptarul de 2 m lungime) se admit cel mult două în orice direcţie. privind caracterizarea din punct de vedere al permeabilităţii la vapori a capetelor.c. 4. în cazul tencuielilor drişcuite şi pînă la 2 mm.c. după circa 2 luni de la turnarea betonului... se va ţine seama de condiţiile din anexa 1. iar umiditatea relativă a aerului de maximum 60%. 4.c. dacă porţiunea respectivă se colorează în violet sau în roz intens. fără crăpături.a (> 8%) 5.a au fost păstrate în depozite tampon la producător pînă la atingerea umidităţii admisibile pentru finisare (de regim) şi transportate acoperite pînă la şantier. etalonate pentru fiecare tip de perete.4.4.. tencuiţi sau gletuiţi. Umiditatea în procente a stratului suport nu va fi mai mare decît umiditatea de regim a suprafeţei ce se tapetează: — 2. se vor verifica în ceea ce priveşte starea suprafeţei lor.5. Feutron sau Karl Weiss. Măsurarea umidităţii se va face cu unul din aparatele tip Higromette.5 m şi 5 mm la cele mai înalte. — 8% la pereţii alcătuiţi din elemente b. provenită din condensul vaporilor în interiorul pereţilor respectivi sau din umiditatea iniţială mare la pereţii din elemente b. Inainte de aplicarea tapetelor. sau la cei gletuiţi cu glet de var. în cazul pereţilor de beton monolit sau prefabricat.5. Suprafaţa pereţilor se va pregăti de către tapetar prin curăţarea stropilor de mortar şi zugrăveală care au căzut pe pereţi la finisarea tavanului şi prin şpacluirea cu pastă de ipsos a micilor defecte locale. 5.. în cazul tencuielilor gletuite.2. pentru a se asigura o bună aderenţă a tapetelor de stratul suport şi o lucrabilitate optimă a cleiurilor şi a fîşiilor de tapet în timpul aplicării. — 8% la pereţii gletuiţi cu glet de ipsos. Suprafeţele reparate se vor şlefui cu hîrtie de şlefuit.1. respectiv mai mare de 60% .a se poate considera atinsă umiditatea de regim. iar praful rezultat din şlefuire se va îndepărta cu o bidinea curată şi uscată.c. după un an de la montarea şi darea în exploatare a încăperilor respective sau la finisarea construcţiilor noi dacă elementele b. La pereţii din beton sau din zidărie tencuită se poate considera că stratul suport este suficient de uscat. adîncituri sau bavuri şi uscaţi corespunzător pct. în concentraţie de 1% care se pensulează pe o porţiune de circa 2 X 5 cm de pe suprafaţa suport.3%. La pereţii din elemente b. ŞI A CLEIURILOR Pregătirea suprafeţelor pentru tapetare 5.3.2. Temperatura în încăperi va fi de minimum +15°C.3. 4.

în cazul cînd este necesar a se corecta planitatea pe zone izolate. Se recomandă ca tăblia mesei să aibă dimensiuni de circa 0. 6. Inainte de aplicarea hîrtiei de ziar. în care caz se va tăia în fîşii egale cu circa 1/3 din înălţimea peretelui) se va aşeza pe masa de lucru în topuri şi se va unge pe o faţă cu clei de făină (sau CMC).Pregătirea cleiurilor 5... amorsa se va aplica cu această soluţie. 6. fîşia de hîrtie se va netezi cu peria.. 1 din anexa 2. se vor aplica două straturi de hîrtie de ziar.3. Aplicarea fâşiilor se va face începînd de sus în jos şi de la un colţ al camerei. 5. EXECUTAREA LUCRĂRILOR Trasarea suprafeţelor 6. Pereţii gletuiţi şi pregătiţi conform pct.. prin aplicarea cu bidineaua a unui strat de soluţie de clei de oase preparată ca la pct.90 X 1.4.2. 6. 6. folosind scări simple sau duble. pentru a se obţine o bună impregnare a suprafeţei. al doilea strat se va aplica după ce primul s-a uscat. preparat pe bază de carboximetilceluloză. preparată ca la pct. Netezirea se va face de la mijlocul fîşiei spre margini.50°C.3. . se vor amorsa cu o soluţie de clei de oase. Hîrtia de ziar (livrată în coli sau suluri). Aplicarea hârtiei de ziar 6. se va face amorsarea suprafeţelor pereţilor.2. O soluţie îmbunătăţită este aplicarea unui glet de netezire şi a unui strat de hârtie. folosind o bidinea sau o pensulă lată.4 fîşii de hîrtie de ziar. Prepararea cleiurilor se va face conform anexei 2. trasarea liniei orizontale de reper nu mai este necesară. în încăperea respectivă se va trasa la înălţimea prescrisă (de beneficiar sau proiectant) o linie orizontală de reper pînă la care pereţii se vor pregăti şi acoperi cu tapete. pe mese demontabile (planşete de lemn sprijinite pe capre). care apoi se vor desface şi se vor aplica cu partea unsă pe perete. La pereţii de beton. în cazul folosirii cleiului pe bază de carboximetilceluloză (CMC). suprafaţa de la linia de reper pînă la tavan se va zugrăvi în tonul tavanului. In cazul în care se aplică tapetul pînă la muchia de intersecţie a tavanului cu pereţii. pentru înlăturarea completă a bulelor de aer rămase sub hârtie. soluţia se va aplica caldă la temperatura de 40. Tăierea şi ungerea hîrtiei de ziar cu cleiul de făină (sau CMC) se va face în camera unde se execută tapetarea. după ce stratul de amorsare s-a uscat (la 24 ore de la aplicarea acestuia). la care se adaugă un insecticid (lindatex 20 sau carbotox) şi după caz un fungicid. Fâşiile de hârtie de ziar nu se vor suprapune. fîşiile de hîrtie se vor îndoi în două. Inainte de începerea lucrărilor de tapetare.6. 3 din anexa 2. După aplicarea hârtiei de ziar pe perete. ci se vor lipi alăturat. fără distanţă între ele. După ungere. iar hîrtia de ziar şi tapetele se vor lipi succesiv cu unul din cleiurile următoare: — clei format dintr-un amestec de clei de oase şi făină. Se vor pregăti astfel 2. Amorsarea suprafeţelor de tapetat 6.5. cu partea unsă spre interior.1. — clei.5 m. Aplicarea hîrtiei de ziar se va face într-un strat.

După ce s-au pregătit 4 sau 5 fîşii de tapet.. 6. se va mai îndoi o dată. de sus în jos şi de la mijlocul fîşiei înspre margini. se va ridica hîrtia de ziar şi se va lipi din nou cu muchiile alăturate. 6.. — se va proceda la fel şi cu cealaltă jumătate din lungimea fîşiei de tapet. ele se vor aplica pe perete. linii verticale de reper..7. 6.2 mm se vor şpaclui cu pastă de ipsos.13. Aplicarea tapetelor 6. 6. pentru lipirea corectă a fîşiilor de tapet. Marginile eventual rupte se îndreaptă cu o foarfecă lungă.. în cazul golurilor. şi se vor netezi cu hîrtie de şlefuit. 6. în cazul cînd este necesară netezirea anumitor zone ale rosturilor dintre fîşii. stropi de mortar sau cocoloaşe de clei nedesfăcute complet. 6. Aplicarea cleiului de făină sau CMC pe fîşiile de tapet se va face în modul următor: — se va întinde cleiul (cu o bidinea sau o pensulă lată) pe o jumătate din lungimea fâşiei. Aplicarea pe perete a fîşiilor de tapete se va executa de către doi tapetari. în teancuri cu faţa nevopsită în sus. cealaltă jumătate a fîşiei de tapet. Inainte de aplicarea tapetelor. acestea vor fi mascate de capacele întrerupătoarelor. unul. cu o sfoară unsă cu cretă sau cu pigmenţi minerali.10 minute pe o suprafaţă curată şi uscată.15. se va verifica la colţurile camerelor verticalitatea muchiilor pereţilor şi se vor trasa pe fiecare perete. urcat pe o scară dublă.10.14.8. — fâşia de tapet. după uscarea pastei. Peste deschiderea de 2 mm. Fâşiile astfel pregătite se vor aşeza pe masa de lucru. Praful rezultat din şlefuire se va îndepărta cu o bidinea curată şi uscată. de pe scări duble. evitînduse suprapunerea peste jumătatea neunsă şi formarea de cute. însă să mai aibă suficientă putere de lipire. astfel ca să se lipească exact pe conturul ţevii sau al golului. doze electrice etc). au apărut asperităţi datorită unor granule de nisip. 6. decuparea pe măsura golului se va face. de-a lungul liniei verticale de reper sau a marginii verticale a fîşiei de tapet alăturate. — partea pe care s-a aplicat cleiul se va îndoi în două.. Rosturile dintre fîşiile de ziar care au o deschidere de 1. dezdoaie o jumătate din fîşia de tapet şi îi potriveşte capătul pe linia orizontală de reper. tapetul va fi tăiat după dimensiunile ţevilor care îl străpung sau a golului. In cazul cînd colţul camerei nu este vertical. Tapetul se va netezi cu ajutorul unei perii late. cu capătul potrivit pe linia orizontală de reper. nu se pot monta cu marginile suprapuse). Aplicarea tapetului se va face după ce stratul de clei s-a zvîntat astfel ca să nu se mai umezească degetul. prizelor etc. cu faţa unsă spre interior. celălalt tapetar dezdoaie şi întinde. după aplicarea hîrtiei de ziar.12.11. Şlefuirea se va face şi pe porţiunile unde. . suprapunîndu-se cele două jumătăţi deja îndoite şi se va aşeza timp de 5. Pentru tapetele grele (peste 200 g/m2) se va aplica un strat de clei şi pe suprafaţa hîrtiei de ziar aplicată în prealabil pe perete. pentru ca astfel cleiul să poată pătrunde în hârtie. In jurul străpungerilor prin suprafaţa tapetată (ţevi de radiatoare. locul rămas între linia verticală de reper şi linia colţului se va completa prin croirea corespunzătoare a ultimei fîşii de tapet. aplicîndu-o pe perete pînă la nivelul pardoselii. după caz. Prima fâşie de tapet se va lipi după una din cele două linii verticale de reper trasate pe acelaşi perete.9.16. Fâşiile următoare de tapet se vor aplica cu marginile cap la cap (datorită modelelor în relief în care se fabrică şi a peliculelor de polimeri aplicate pînă la marginea tapetului. Hîrtia de tapet se va tăia din suluri în fîşii de lungime egală cu înălţimea peretelui sau a porţiunii de perete care se va acoperi cu tapet. pentru a se obţine o bună lipire prin eliminarea eventualelor bule de aer. înainte sau după lipirea tapetului. 6.6.

8. — vasele în care se păstrează insecticidele vor fi ţinute departe de orice sursă de foc. 8. Tapetul nu se va lăsa umed ci se va şterge imediat cu o cîrpă moale şi uscată. După terminarea lipirii tapetului în întreaga cameră. 7. TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII ŞI PCI 9. execuţia îngrijită a rosturilor şi aderenţa fîşiilor de tapet pe stratul suport.2. . la partea superioară a pereţilor. verticalitatea fîşiilor.1. Eventualele pete sau zone înnegrite.2.17. suprapuneri supărătoare ale desenului sau exfolieri pe lîngă pervazuri. curate şi uscate. — ambalajele în care se păstrează insecticidele inflamabile (Lindatox 20 şi Carbatox) se vor închide bine cu capacele. 60/1975.1. ÎNTREŢINEREA TAPETELOR 7. RECEPŢIA LUCRĂRILOR 8. se pot curăţa cu guma de şters sau cu o cîrpă moale umezită cu apă caldă şi săpun sau detergenţi. Aplicarea baghetelor se va face prin lipire. scîntei etc. rosturile verticale dintre fîşii trebuie să fie realizate chiar pe colţul respectiv. stingerea focului şi luarea de pe foc a vaselor în care a fost fiert cleiul. lucrările la care se foloseşte focul. după fiecare folosire. 7.marginile fâşiilor se vor şterge cu o cîrpă moale curată şi uscată. aprobate de MC Ind. aprobate de Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii cu ordinele nr. (lemn) pe pereţi tencuiţi sau pe pereţi din elemente de beton celular l autoclavizat.18.5. Intreţinerea tapetelor semilavabile tip TR şi a celor lavabile tip TCM şi TCP. întrerupătoare.. se va face prin ştergerea de praf cu perii sau cîrpe moi. Nu se admit suprafeţe neacoperite. — Norme PCI în vigoare. — Norme de protecţia muncii (construcţii-montaj). pentru înlăturarea eventualului exces de clei. 9. se vor aplica baghete de lemn sau material plastic. 8. Tapetul trebuie să fie bine întins şi bine lipit. La recepţia lucrărilor de tapetare. încălzirea cu flacără. Uneltele şi sculele folosite la executarea lucrărilor de tapetare sînt enumerate în anexa 3. Lipirea fîşiilor cap la cap trebuie să se facă astfel încît linia de demarcaţie să nu poată fi observată decît pînă la cel mult 3 m distanţă. pe pereţi de beton sau prin batere în ţinte. De asemenea. 6. în ceea ce priveşte uniformitatea culorii şi corespondenţa acestuia cu proiectul. 7N/1970. — în zona în care se lucrează la montarea tapetelor.3.1. Suprafaţa tapetului nu trebuie să prezinte pungi de aer. după linia orizontală de reper. se va controla aspectul general al tapetului aplicat. 8. prize etc. lipituri suplimentare. pete de murdărie sau fîşii care să fie de altă culoare. în funcţie de natura şi mărimea lor. La colţurile intrînde sau ieşinde ale pereţilor încăperii. cu ordinul nr.4. La tapetele semilavabile nu se va freca insistent pe acelaşi loc. 6. 34/1975 şi nr. 8. se vor lua următoarele măsuri: — introducerea insecticidelor în cleiul de făină se va face numai după terminarea fierberii acestuia. sînt interzise: fumatul. cuplarea sau decuplarea circuitelor electrice etc. La executarea lucrărilor de tapetare se vor avea în vedere prevederile din: — Norme republicane de protecţie a muncii.

...Tapete tip TCP .Tapete tip TR policolore . ..5 X 10 ori decât valorile obţinute conform STAS 6472/3.60 .13 .. Aceste valori sînt obţinute la încercările de laborator pe probe mici şi folosesc numai la determinarea caracteristicilor şi verificarea calitativă a materialelor respective. pot fi luate în calcul la proiectarea higrotermică a elementelor de construc ţ ii ş i a barierelor de vapori. Valorile reale ale permeabilităţii la vaporii de apă. . ca fiind mai mici de la 1.ANEXA 1 PERMEABILITATEA LA VAPORI A TAPETELOR Rezistenţ a la trecerea vaporilor de ap ă : .. .Tapete tip TR monocolore — 5 m2 hmmHg/g. în condiţii de exploatare a construc ţ iilor.60. . 110 m 2 hmmHg/g.Tapete tip TCM . 15 m2 hmmHg/g. .4-73 pe cale de laborator. 85 m2 hmmHg/g.

. 0315 sau nr. Cleiul de făină se va pregăti într-o cantitate care să fie consumată în cel mult trei zile de la preparare. Prepararea cleiului pe bază de carboximetilceluloză. La 1 kg clei de oase se vor adăuga 5 litri apă. pînă la 50—60 kg. . se va adăuga în compoziţia sa.. o cantitate de fungicid — 25 g acid fenic la o găleată de 10l clei (0.. departe de obiecte sau materiale inflamabile şi cu luarea măsurilor de pază contra incendiilor. Fierberea cleiului de oase şi a cleiului de făină se va face în vase de tablă galvanizată. spre a nu da naştere la accidente. In cazul cînd au rămas neconsumate cantităţi care s-au răcit. cu glicerina. 50°C).4% soluţie de clei de oase preparată ca la punctul 1 (0. pentru uşurinţa de amestecare. Vasul în care se fierbe cleiul de făină trebuie să fie astfel ales încît amestecul să nu umple complet vasul. după care se adaugă treptat 110— 115 kg apă rece.. în strat uniform. pentru lipirei hîrtiei de ziar şi a tapetului. turnînd cîte 10 kg de apă. urmat de amestecare pînă la omogenizarea pastei. Cleiul de făină preparat se amestecă cu 2.0. 25. 0315 sau nr. Se toarnă circa 1/3 din cantitatea de apă clocotită într-un vas şi apoi treptat se varsă făină amestecîndu-se continuu.400 l soluţie la o găleată de 10l clei de făină). După răcire cleiul trebuie să aibă consistenţa astfel încît să permită să fie întins uşor cu bidineaua. 25 cu 377 sau 600 ochiuri pe cm2. . Pentru păstrarea proprietăţilor de lipire. 2.să nu se prepare o cantitate mai mare de clei de făină. trecîndu-se într-un alt vas curat. A doua zi amestecul se fierbe pînă la completa desfacere a cocoloaşelor.5 litri pentru 1 kg făină. după răcire. amestecîndu-se bine în continuare şi lăsîndu-se apoi timp de 24 ore la înmuiat. Prepararea cleiului de făină. Se amestecă carboximetilceluloză (CMC) pulbere.. După înmuierea cleiului. Pentru protecţia împotriva insectelor se va adăuga în cleiul de făină o cantitate de 0. soluţia obţinută se va strecura prin sitele nr. in proporţie de 15 CMC la 6 kg glicerina..5 l insecticid de tipul „Lindatox 20" sau „Carbatox" la 10 l clei de făină. după care se consideră bun pentru a fi folosit la aplicarea hîrtiei de ziar şi a tapetelor.25% fungicid). Soluţia se va folosi caldă (40°C . se reia amestecarea cu restul cantităţii de apă. Apa se toarnă prin amestecare. amestecul se va fierbe pînă la desfacerea completă a bucăţilor de clei. Cleiul se strecoară apoi prin sitele nr.. 0315 sau nr.ANEXA 1. unde se vor lăsa să se înmoaie timp de 24 ore. După circa 8—10 ore. Prepararea soluţiei de clei de oase pentru amorsa 2 Plăcile de clei se sparg în bucăţi (cleiul în granule se va folosi ca atare) şi se introduc întrun vas cu apă rece. pentru a împiedica apariţia mucegaiului în vasul cu clei. In cazul când se foloseşte cleiul de făină la un interval mai mare de 3 zile de la preparare.. se recomandă. decît necesarul pentru 5—6 zile de lucru. la început cîte 10 kg..200. pentru lipirea hîrtiei de ziar şi a tapetului Făina se cerne prin site nr. Insecticidele respective fiind produse inflamabile nu se vor adăuga în clei decît numai după răcirea acestuia. la continuarea lucrărilor soluţia se va încălzi din nou cu un adaos redus de apă.. în acelaşi mod. 3. Inainte de folosire. Se fierbe apa în cantitate de 4. 25. se adaugă restul de apă clocotită.

Amestecarea se poate face manual.In caz că se cere o fluiditate mai mare se poate adăuga apă. 19698/1973. pentru cantităţi mici de adeziv sau mecanizat în malaxoare. . pentru cantităţi mari. Modul de preparare a cleiului pe bază de carboximetilceluloză este dat conform tehnologiei indicată de colectivul autorilor propunerii de invenţie nr. în găleţi.

— Pensule late. 0315 sau nr.25. — Sfoară.ANEXA 3 SCULE ŞI DISPOZITIVE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TAPETARE — Foarfecă lungă. — Masă sau planşetă pe capre. — Bidinele. — Scară dublă. — Metru. 0. — Perii dreptunghiulare late cu păru! scurt şi moale. . — Găleţi din tablă galvanizată. — Şpaclu. — Fir cu plumb. — Site nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful