skklk.pkgklk.

com

3K
Contributed by skklk Tuesday, 30 June 2009 Last Updated Wednesday, 12 August 2009

KEBERSIHAN, KESIHATAN & KESELAMATAN ( 3K ) JAWATANKUASA 3K PENGERUSI : EN. RAMLI B. YAHYA

NAIB PENGERUSI : PN. WAN JAMILAH BT. WAN MUSA SETIAUSAHA AJK : PN. MARYATI BT. BUHAR : PN. HJH. JAMALIAH BT. MOHD. AMIN EN. ZAHIDI BT. ZAINAL ABIDIN PN. NOOR HAYATI BT. HAMZAH PN. MURNI BT. MAT ARIP EN. ZAINAL AZHAR B. NAWAWI EN. AZLAN B. SENON PN. HAMISAH BT. AHMAD PN. ASFALELA BT. ABDULLAH PN. ROHANA BT. AHMAD EN. ISHAK BT. HASHIM EN. MOHD. KAMIL B. ABU HASSAN PENDAHULUAN: 1. Program 3K telah berjaya memberi impak yang positif terhadap pembangunan sahsiah, persekitaran fizikal sekolah, prestasi akademik dan kehadran murid. Penglibatan seluruh warga sekolah, ibu bapa, agensi luar dan komuniti setempat telah berjaya mewujudkan budaya semangat kerjasama dan kekitaan di kalangan semua pihak. 2. Bagi mencapai matlamat murid berkeperibadian dan ketrampilan unggul, pihak sekolah telah menubuhkan jawatankuasa untuk mengendalikan isu-isu berkaitan kebersihan, kesihatan dan keselamatan.

Visi: Melahirkan generasi berkeperibadian yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek menjelang 2020.

Misi: Sekolah akan merealisasikan dan membudayakan komponen kebersihan,kesihatan dan keselamatan

http://skklk.pkgklk.com

Powered by Joomla!

Generated: 8 February, 2011, 16:45

2. 2. 16:45 . Gotong-royong Perdana KPM. 6. Penggredan Kendiri Kantin Sekolah. 7 hari kes dianggap selesai ) 7.Pertandingan Kebersihan Kelas . 5. Mewujudkan iklim serta identiti sekolah sebagai institusi yang bersih.Pertandingan Landskap Kelab/Persatuan 3.Merancang dan mengemaskini Program 3K 3. indah dan ceria. 3. Penghayatan Kebersihan http://skklk.Memastikan warga sekolah melaksanakan Program 3K 4. c.Program Penjagaan Gigi dan Mulut . Melaksanakan aktiviti-aktiviti khas bagi Program 3K.Program Bebas Denggi .Sudut Keceriaan 4. Menyediakan laporan pelaksanaan 3K.com Matlamat: Membentuk ketrampilan dan keperibadian murid yang unggul melalui pengukuhan program 3K. b.Program Penjagaan Kuku .skklk.Mendapatkan kerjasama daripada PIBG dan agensi berkaitan untuk menyokong pelaksanaan Program 3K. Membina perlakuan amalan kebersihan sebagai budaya hidup yang berterusan dalam menjalani kehidupan seharian. Laporan Kendiri Kantin Sekolah dan Laporan Denggi. 2011.com Powered by Joomla! Generated: 8 February. Kebersihan Persekitaran . Melaksanakan aktiviti amalan kebersihan. 4.Program KemasDiri 2.Program bebas Kutu .pkgklk. BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PROGRAM 3K PERINGKAT SEKOLAH 1. Kebersihan Fizikal . Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa 3K Peringkat Sekolah 3 kali setahun. Cadangan pelaksanaan aktiviti: 1. Penyelanggaraan Tandas Sekolah. Kesediaan bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat amalan kebersihan sekolah. Laporan segera kes aduan mengikut tempoh 1 : 3 : 7 kepada PPD ( 1 hari laporan awal. Kebersihan diri . SKOP KEBERSIHAN Objektif: 1. 3 hari laporan lengkap.pkgklk. a. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam program kebersihan. 5.

Mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam Program Kesihatan Sekolah. 2.Rancangan Makanan Tambahan (RMT) . . 16:45 . . . . . 3.pkgklk. 2. peras ugut dan lain-lain.com .pkgklk. . Aktiviti dan Program Semasa . . http://skklk. .Ceramah tentang keselamatan murid dari segi gangguan seksual. 3.Menyebarkan maklumat kesihatan melalui buku. Pelaksanaan Aktiviti.pergi dan balik sekolah dan kegiatan luar sekolah .Pertandingan Kuiz .Kursus Pengendalian Kantin Sekolah.Gotong-royong Perdana KPM. .Pemeriksaan tempat pembiakan aedes di sekolah.Pameran Kesihatan.Menyediakan manual dan prosedur keselamatan .Kuiz Kesihatan Sekolah Rendah. . Melahirkan murid berkeperibadian unggul menerusi pemupukan pengetauhan sikap dan amalan yang berkekalan dalam aspek keselamatan. Meningkatkan kerjasam dan penglibatan semua pihak dalam Program Keselamatan Sekolah.Kempen Penakanan Seimbang.Bantuan Makanan Skim Bantuan Tuisyen (BMSBT) .Program Pendidikan Sekolah Sihat. risalah. Sihat dan Selamat.Karnival Kesihatan.Pemeriksaan kebersihan dan keselamatan makanan di kantin sekolah.Loceng Kecemasan kebakaran.Ceramah Kesihatan. 1. Melahirkan murid berperibadi unggul menerusi pemupukan pengetahuan.Mewujudkan gaya hidup yang sihat. pemplet dan poster.Perkhidmatan Kesihatan Sekolah . . cergas dan cerdas. SKOP KESELAMATAN Objektif.com Powered by Joomla! Generated: 8 February. . sikap dan amalan yang berkekalan dalam aspek kesihatan . .Pameran Bertemakan Kebersihan SKOP KESIHATAN Objektif: 1.Pertandingan 3K Program bersama Kementerian Kesihatan Malaysia (Program Bersepadu Sekolah Sihat) .skklk.Pertandingan Melukis dan Mewarna .Perkhidmatan Kesihatan Pergigian .Seminar Pembangunan Kesihatan murid. 2011.

2011.pkgklk.skklk.com Powered by Joomla! Generated: 8 February. 16:45 .pkgklk.com http://skklk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful