NAZARUL FARIZ B. JAAFAR ZULFAHMI MOHAMED FAIZAL B.

ZAINOL

1. Perkembangan pertumbuhan politik di Tanah Melayu bermula terutamanya pada akhir abad ke-19 yang lebih bersifat kepada politik perkauman. Apakah faktor penubuhan parti politik yang lebih menampakkan sifat perkauman. i. Keadaan geografi ii. Demografi penduduk iii. Perkembangan pendidikan iv. Pengalaman sejarah A. i, ii dan iii B. i, ii dan iv C. i, iii dan iv D. i, ii, iii dan iv Jawapan: B 2. Modenisasi merupakan satu proses transformasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Bagaimanakan proses pelaksanaan modenisasi melalui pembangunan ekonomi. i. Industrilisasi ii. Pembangunan pertanian-pertanian komersial iii. Penerapan ilmu saintifik dan teknik canggih iv. Menyusun jenis pertanian mengikut etnik A. i, ii dan iii B. i, ii dan iv C. i, iii dan iv D. i, ii, iii dan iv Jawapan: A 3.kestabilan politik akan membawa kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan negara. Apakah matlamat utama dalam intergasi pembangunan politik a). Membina dan mengukuhkan semangat kesetiaan negara dikalangan setiap rakyat tanpa mengira bangsa, agama, bahasa dan budaya hidup b). Mengurang jurang perbezaan ideologi, agama, keturunan nilai dan cara hidup c). Mengeratkan hubungan pelbagai etnik di malaysia d) mencapai persetujuan dan pemuafakatan politik Jawapan : A

4. Apakah dasar yang mempunyai hubungan dengan etnik di malaysia i) ii) iii) iv) v) vi) basar ekonomi baru dasar pendidikan dasar kebudayaan dasar penswastaan negara dasar pertanian negara dasar pembangunan nasional A) i,ii,iii sahaja B) iii,iv, v sahaja

C) i,ii,iii,vi sahaja D) semua diatas jawapan C 5.) dasar ekonomi baru (deb) mula diperkenalkan pada 1970 hingga 1990 rentetan peristiwa 13 mei 1963. apakah tujuan sebenar kerajaan mewujudkan dasar ekonomi baru (DEB) pada waktu itu. i. ii. iii. iv. pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat mencapai pembangunan seimbang bagi mewujudkan masyarakat bersatu padu menjadikan sains dan teknologi sebagai teras dalam perancangan dan pembangunan mengurangkan perbezaan sosio-ekonomi bumiputera dengan bumiputra

A. B. C. D.

i,ii ii,iii iii,iv i,iv jawapan D

6) modenisasi terbahagi kepada dua iaitu pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. Berikut adalah komponen ekonomi kecuali i. ii. iii. iv. perindustrian peningkatan kualiti hidup dasar-dasar awam kadar pertumbuhan A iii sahaja B. i,ii,iv C. iii,iv D i,iii Jawapan A 7) berikut merupakan perinsip bagi dasar kebudayaan kebangsaan kecuali.

a. berterusan kepada kebudayaan rakyat asal rantau ini b. isalam menjadi unsur penting dalam dasar kebudayaan kebangsaan c. mencipta satu masyarakatyang adil dimana kemakmuran negara akan dinikmati secara adil dan saksama d. memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yang tumbuh daripada kebudayaan kebangsaan jawapan C 8.Sebelum Perang Dunia Kedua terdapat beberapa persatuan pertubuhan politik di negeri China yang lebih menjurus ke arah perkembangan politik dan antaranya:i. ii. iii. iv. a) b) c) d) Chung Hwi Tang Tung Meng Hui Lim Kit Siang Chung Hwi Meng i dan ii ii dan iii i, ii, iii dan iv iii dan iv jawapan : a

9.� �Pembangunan� berasal daripada kata �bangun� iaitu bangkit atau bina atau mulai sedar akan nasib diri�. Siapakah tokoh yang memberi definisi ini? a) b) c) d) Dr. Rashid Soberi, UITM Dr. Fadhilah Kamsah Dr. Mashitah Dr. Yahya, UTM

Jawapan : d 10. apakah yang dimaksudkan dengan dasar yang terancang