KEMAHIRAN MENULIS

3.0 PERINGKAT-PERINGKAT PENGAJARAN MENULIS 3.1 PRATULISAN Peringkat pengajaran menulis terbahagi kepada tiga iaitu peringkat pratulisan, peringkat mekanis dan peringkat untuk pelahiran. Peringkat pertama iaitu pratulisan adalah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. Dalam tempoh masa ini latihan otot-otot, tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberi kepada murid-murid dari awal-awal lagi. Bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran membentuk lambang-lambang yang kemas dan jelas, pelajaran tulisan yang dirancangkan haruslah sistematik, bertitik-tolak daripada aktiviti-aktiviti pratulisan yang berbentuk bebas. Latihan-latihan pratulisan menitikberatkan beberapa perkara seperti melakukan latihanlatihan pergerakan tangan terebih dahulu seperti mengerakkan jari diatas garisan atau corak yang dilakarkan di atas kertas supaya murid-murid dapat menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna. Latihan seperti membentuk bulatan di udara, di meja, di lantai, di atas pasir, di atas rumput tanpa mengunakan alat tulis seperti melukis bulatan besar dan kecil juga boleh dilakukan. Di samping itu murid-murid boleh melakukan latihan pergerakan jari dengan memainkan jari, menekan jari, mengoyangkan tangan, meramas-ramas jari dan sebagainya. Setelah mahir aktiviti tersebut murid-murid boleh melakukan latihan-latihan pergerakan mata dan seterusnya melakukan latihan-latihan yang melbatkan koordinasi tangan dan mata. Antara aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti latihan mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan, latihan membentuk garisan lurus, latihan mewarnakan rajah berbentuk mudah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri dan seterusnya membentuk corak-corak gabungan antara bulatan dan garis lurus secara bebas.

Seterusnya menulis huruf yang tertinggal dalam ruang atau petak yang dikosongkan. Sebelum melatih menulis. Setelah didapati memuaskan barulah dilatih membentuk huruf pada halaman yang bergaris. Kemudian murid-murid disuruh memadan dan menyalin dua suku kata supaya menjadi perkataan yang bermakna. kawalan tulisan perlu dilakukan. baruah dilatih menggunakan buku dan alat-alat lain yang sesuai. Latihan ini . faham dan tahu memegang pensel serta boleh duduk dengan cara yang betul. Semasa menyampaikan kemahiran tersebut guru haruslah memberi perhatian kepada beberapa perkara iaitu kanak-kanak harus diperkenalkan kepada lambanglambang huruf dengan menggunakan gambar. mereka boleh dilatih membentuk lambang-lambang tulisan. Seterusnya apabila kanak-kanak dapat menggunakan alat-alat dengan baik . baik juga diberi latihan bebas untuk membetulkan urat-urat daging kanak-kanak. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti menekap dan barulah menulis mengikut urutan yang ditetapkan.3. latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah seperti latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan terkawal. dicadangkan murid membentuk huruf di atas kertas kosong yang tidak mempunyai sebarang garisan. Pada peringkat awal. Di bawah latihan menulis terkawal dari mula hingga ke lembaran satu garis itu. Apabila murid mula membentuk huruf-huruf pada kertas bergaris. Latihan juga dilakukan dengan menggunakan kertas yang dimulakan dengan tidak bergaris dan selepas itu barulah menggunakan buku yang bergaris. latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu dan latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul untuk mendapat keseragaman cara menulis bagi menghasilkan tulisan yang seragam. Selain itu guru haruslah memberi perhatian kepada kanak untuk menulis dengan mengeja dan menyebut nama-nama huruf. Ia harus bermula daripada garisan lebar hingga kepada lembaran satu garis.2 PERINGKAT TULISAN MEKANIS Setelah murid-murid menjalankan latihan pratulisan.

3 PERINGKAT MENULIS UNTUK PELAHIRAN Setelah menguasai menulis mekanis. Di antara aktiviti aktivit-aktiviti menulis yang boleh dijalankan adalah seperti mengisi silang kata. mengisi tenpat kosong. murid-murid patut digalakkan melahirkan fikiran mereka secara bertulis. mengisi tempat kosong dalam ayat. Pelbagai aktiviti yang dapat dijalankan supaya murid-murid dapat menguasai kemahiran menulis. melengkapkan ayat-ayat dengan perenggan sehingga murid-murid itu boleh menghasilkan tulisan tanpa panduan. 3. menulis ayat berdasarkan gambar yang disediakan. menulis ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi. menulis jawapan-jawapn kefahaman. Selain itu aktiviti seperti memanjangkan ayat dengan menambahkan rangka kata yang sesuai juga boleh dilakukan. . Seterusnya adalah aktiviti seperti membentuk ayat-ayat bagi menyudahkan cerita. menulis rencana daripada bahan yang diperlihatkan dan menulis karangan daripada tajuk yang disediakan. melengkapkan ayat dengan menambah rangkai kata yang sesuai.diteruskan dengan menyalin perkataan yang mudah dan menyalin ayat-ayat yang mudah dan sebagainya. Cara-cara yang dicadangkan ialah bermula daripada yang terkawal iaitu berpandukan gambar-gambar dan perkataan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful