You are on page 1of 2

ENGLESKE I AMERIKE MJERNE JEDINICE Engleske i amerike mjerne jedinice kroz povijest Engleske i amerike mjerne jedinice potjeu

od srednjovjekovnog mjernog sustava. One imaju dosta slinosti zbog zajednikog porijekla. Naravno, postoje i neke razlike. Amerike mjerne jedinice potjeu iz starog engleskog jezika. Engleska je tek u 19. i 20. stoljeu razvijala dananji sustav mjera. Engleske i amerike mjerne jedinice za duljinu i povrinu

1 yd = yard (jard) = 0,9144 m 1 in = inch (in) = 25,4 mm 1 ft = foot (stopa) = 0,3048 m 1 mi = mile (milja) = 1,609 344 km 1 rd = rod (rod) = 5, 02921 m acre (jutro) = 4046,8564224 m Engleske i amerike mjerne jedinice za masu 1 oz = ounce (unca) = 28,349523125 g 1 lb = pound (funta) = 453,59237 g 1 cwt US = hundredweight (centa) = 45,359237 kg 1 short ton (kratka tona) = 907,184 kg 1 long ton (metrika tona) = 1016, 046 kg 1 stone (kamen) = 6,35029318 kg Napomena: Sagledaj primjenu ovih mjernih jedinica unutar engleskog jezika. Jedinica stone koristi se samo u Velikoj Britaniji, a centa se koristi samo u Americi. to se tie tone, Amerikanci koriste short ton, a Britanci long ton. Engleske i amerike mjerne jedinice za zapreminu Unutar engleskog jezika najvie razlikujemo jedinice za zapreminu. Zato smo ovdje razdvojili engleske i amerike mjerne jedinice. U amerikom sustavu postoje odvojeno jedinice za tekuu zapreminu (eng. fluid volume) i suhu zapreminu (eng. dry volume). Ukoliko se nekad nae u nekom amerikom baru, sigurno e esto uti pojam shot. Bez brige, nitko ne vadi revolver. Shot je uobiajena jedinica za estoka pia. Pogledaj vie u sljedeem popisu: Engleske mjerne jedinice za zapreminu 1 fl oz = fluid ounce (tekua unca) = 28,413 ml 1 gi = gill = 142,065 ml 1 pt = pint (pinta) = 568, 261 ml 1 gal = gallon = 4,546 L (litra se oznaava velikim slovom)

Amerike mjerne jedinice za tekuu zapreminu 1 US fl oz = fluid ounce (tekua unca) = 29,573 mm 1 US jig = shot = 44,360 ml 1 US gi = gill = 118,294 ml 1 US pt = pint = 473,176 ml 1 US gal = gallon = 3,785 L 1 US bbl = barrel = 119,240 L 1 US bbl = oil barrel (naftni barel) = 158,987 L Amerike mjerne jedinice za suhu zapreminu

1 US pt = pint = 550,610 ml 1 US gal = gallon = 4,404 L 1 US bu = bushel = 35,239 L Uoi: I ovdje vidimo razliite mjerne jedinice unutar engleskog jezika. Postoje razlike izmeu engleske i amerike unce, pinte, te ostalih jedinica za zapreminu. Razlike takoer postoje izmeu istih jedinica za suhu i tekuu zapreminu u amerikom sustavu. Vjerojatno nee odjednom nauiti sve engleske i amerike mjerne jedinice. Trebati e ti njihova praktina upotreba. Takav pristup zaista olakava i ubrzava uenje engleskog jezika, pa ih pokuaj uestalo koristiti.