You are on page 1of 5

Vrste skraenica na engleskom jeziku Skraenice na engleskom jeziku moemo podijeliti prema nainu na koji su nastale: 1.

Skraene rijei engleskog jezika (shortenings) ove su rijei skraene tako da im je isputen poetak ili zavretak rijei, ili oboje (violoncello cello, weblog blog, influenza flu) 2. Kratice engleskog jezika (contractions) kratice se obino sastoje od prvog i zadnjeg slova neke rijei, dok su slova iz sredine isputena. (Saint St, Mister Mr) 3. Inicijalizmi engleskog jezika (initialisms) sastoje se od poetnih slova rijei, a izgovaraju se sricanjem tih pojedinanih slova (UK, USA; UN) 4. Akronimi engleskog jezika (acronyms) sastoje se takoer od poetnih slova rijei, ali za razliku od inicijalizama, akronimi se izgovaraju kao zasebna rije (AIDS, UNESCO) Najee skraenice na engleskom jeziku Zanima te koje su najee skraenice na engleskom jeziku ? Pogledaj sljedei popis. Naveo sam ih prema abecednom redoslijedu, pa su preglednije. Slobodno se nadovei u komentarima, te navedi jo neke uestale skraenice engleskog jezika. A Abbr. abbreviation - skraenica A.M. lat. ante meridiem prije podneva (moe se pisati i malim slovima) AC alternating current izmjenina struja AD Anno Domini Godine gospodnje (ili poslije Krista) Approx. approximately otprilike Ave. avenue avenija, cesta ATM Automated Teller Machine - bankomat B B & B bed & breakfast popularan naziv za prenoite s dorukom BC before Christ prije Krista, prije nove ere C CET Central European Time srednjoeuropsko vrijeme / vremenska zona CV lat. Curriculum Vitae krug ivota, ivotopis cf compare usporedi CEO Chief Executive Officer generalni direktor, predsjednik uprave

D dept. department odjel Dr. doctor ili director doktor, lijenik, upravitelj DVD digital versatile disc digitalni promjenjivi disk, DVD DC direct current istosmjerna struja E e.g. lat. exempli gratia, for example na primjer, primjerice encl. enclosed u privitku, u prilogu, priloeno (odnosi se uglavnom na dokumente) etc. lat. et cetera i tako dalje F FAQ frequently asked questions esto postavljana pitanja ft. foot stopa (mjerna jedinica za duljinu) G GMT Greenwich Mean Time prva, glavna vremenska zona (Greenwich prvi meridijan) GPS Global Positioning System sustav za globalno pozicioniranje, odnosno navigaciju H HP horsepower konjska snaga hr hour sat HRH His / Her Royal Highness Njegovo / Njezino Kraljevsko Visoanstvo ht height visina I i.e. lat. id est tj., to jest, drugim rijeima inc. including ukljuujui L LED Light Emitting Diode dioda koja emitira / zrai svjetlost M mph miles per hour milja na sat (mjera za brzinu) Mr Mister gospodin Mrs Missis gospoa Mt. mountain - planina N No. number broj n / a not applicable to ne odnosi se na, nije primjenjivo n / c no charge besplatno, bez naknade

P p.a. lat. per annum godinje P.M. lat. post meridiem poslije podneva (moe se pisati i malim slovima) pp pages stranice pt pint, part ili point. pinta (mjerna jedinica za zapreminu), dio ili toka R RC Roman Catholic Rd. road cesta R.I.P. rest in peace poivao u miru S Sq. square trg St. street, state, Saint ulica, drava ili Sv. (kao sveti) T t.b.a. to be arranged za dogovoriti, ugovoriti V Vs lat. versus naspram, protiv VIP very important person vrlo vana osoba Chat skraenice na engleskom jeziku

Ljudi iz cijelog svijeta komuniciraju pomou engleskog jezika. Popularnije drutvene mree promiu jedan novi oblik komunikacije. To je normalno, jer online komunikacija zahtijeva sve vie vremena. Stoga dobro proui sljedei popis skraenica na engleskom jeziku. On e ti olakati online komunikaciju, te utedjeti tvoje vrijeme. 0-9 <3 love (heart) volim, u srcu 2mrw tomorrow sutra A AFK away from keyboard udaljen od tipkovnice / nisam na raunalu AKA also known as alias, takoer poznat kao ASAP as soon as possible to je prije mogue AYT are you there? B

B2W back to work natrag na posao BBL be back later vraam se kasnije BF boyfriend BTW by the way usput C CMB call me back nazovi me CU see you vidimo se CUZ because zato D DC disconnected nisam online DIY do it yourself uini to sam F F2F face to face licem u lice FB Facebook fejs FYI for your information za tvoju informaciju FYEO for your eyes only samo za tvoje oi G GB good bye ajd bok GF girlfriend GL good luck H HBD happy birthday sretan roendan I IDK I don't know ne znam IMHO in my humble opinion po mom skromnom miljenju J J / K just kidding samo se alim L LOL laugh out loud grohotom se smijem :) N

nv nevermind nije vano, nema veze O OIC oh, I see o, kuim OMG oh, my God o, moj Boe R RUOK are you okay? jesi li dobro? S SYL see you later vidimo se kasnije T THX ili THNX thanks hvala TYT take your time samo polako U U2 you too ti takoer, tebi takoer W WRU where are you gdje si X XO hugs and kisses zagrljaji i poljupci (opratanje s osobom koja nam je draga) Z ZZZ tired, bored dosadno mi je