11. Care sunt principalele aspecte caracteristice ale unui sistem de gestionare integrata a deseurilor ?

Aceasta definiţie corespunde celei date de Directiva cadru 2006/12/CE a Comisiei Europene conform căreia calitatea de „deşeu” este dată unei substanţe sau produs din momentul în care producătorul/deţinătorul acestuia îl elimină sau are intenţia/obligaţia să îl elimine [1]. Sistem de gestionare integrată a deşeurilor. Gestionarea deşeurilor

presupune colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după închiderea acestora.
Opţiunile în alegerea sistemului optim de gestionare integrată a deşeurilor pot fi influenţate de o serie de constrângeri de ordin tehnic, financiar sau politic. o o o o o o o o o o Principalele aspecte specifice ale unui sistem de gestionare integrată sunt: stabilirea politicilor în materie de deşeuri: fixarea obiectivelor, stabilirea acţiunilor necesare îndeplinirii lor, stabilirea termenelor şi a responsabilităţilor; planificarea şi evaluarea activităţilor de către cei care concep şi proiectează sistemul, de către utilizatori şi toate celelalte părţi implicate; utilizarea studiilor pentru caracterizarea deşeurilor, cu ajustarea sistemului pentru fiecare tip de deşeu generat; separarea, colectarea, recuperarea materialelor, a energiei şi, în final. depozitarea deşeurilor care, cu metodele disponibile în prezent, nu pot fi tratate; stabilirea de programe de pregătire pentru cei care lucrează în sistem; stabilirea de programe de informare publică şi educaţie eco-civică; identificarea mecanismelor financiare, a costurilor şi beneficiilor; stabilirea de preţuri pentru servicii şi crearea de stimulente economice; managementul corect al sectorului public administrativ şi a unităţilor operaţionale; încorporarea afacerilor din sectorul privat, incluzând sectorul colectorilor, producătorilor şi antreprenorilor. Principalele avantaje ale unui sistem de management integrat sunt : o unele probleme pot fi mai uşor rezolvate în combinaţie cu alte aspecte ale sistemului, decât separat; o integrarea permite resurselor să fie utilizate corespunzător cerinţelor; o permite participanţilor din sectorul public şi privat să îşi ocupe fiecare locul potrivit; o unele practici de management sunt mai costisitoare decât altele, dar integrarea asigură identificarea şi selectarea soluţiilor cele mai puţin costisitoare; unele activităţi în managementul deşeurilor presupun costuri mai mari decât beneficii le, alte aduc venituri suplimentare şi sistemul funcţionează prin compensare.

industria de automobile utilizează o treime din totalul aluminiului produs. diminuarea cantităţii de deşeuri care trebuie eliminate. Iată de ce.000-40. in ceea ce priveşte reciclarea vehiculelor scoase din uz ? 3.2. Aceste obiective vor fi şi mai mobilizatoare începând cu 1 ianuarie 2015: reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 85% din masa medie pe vehicul şi an. de asemenea. . Acestea sunt clasificate ca deşeuri periculoase şi trebuie depoluate. Reciclarea autovehiculelor scoase din uz. luând în considerare masa medie în gol a autoturismului: reutilizarea şi reciclarea a 70% din masa medie pe vehicul şi an.000 de vehicule scoase din uz (VSU) sunt generate în fiecare an în România [6]. modalitatea de procesare a vehiculelor care ajung la sfârşitul ciclului de viaţă s-a schimbat în fiecare an. economiile de energie sunt importante. Dacă deşeurile nu au o compoziţie omogenă. sunt contaminate cu diverse impurităţi solide sau lichide. Aproximativ 25. În cazul aluminiului. pentru toate vehiculele scoase din uz. a celor fabricate după 1 ianuarie 1980. De ce este important ca deşeurile de ambalaje din materiale plastice sa fie colectate selectiv ? Colectarea selectivă. pentru toate vehiculele scoase din uz.2 Ce prevad obiectivele stabilite de Comisia Europeană pentru anul 2015. operatorii economici sunt obligaţi să asigure realizarea următoarelor obiective. Intrată în vigoare din 2004. obţinerea de materii prime secundare care să poată fi reintroduse în procesul de producţie şi. în primul rând.2. Consumul de oţel al industriei de automobile este de 20% din cantitatea totală de oţel utilizat. Începând cu data de 1 ianuarie 2007. Noţiunea de calitate apare tot mai importantă şi în domeniul gestionării deşeurilor. în al doilea rând. În acelaşi timp. reutilizarea şi reciclarea a 80% din masa medie pe vehicul şi an. Creşterea gradului de reciclare implică în mod obligatoriu o creştere a calităţii deşeurilor colectate selectiv. Obiectivul colectării selective este. reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95% din masa medie pe vehicul şi an. vehiculele scoase din uz reprezintă. 1. posibilităţile de reciclare sunt sensibil diminuate. a celor fabricate înainte de 1 ianuarie 1980. una dintre cele mai importante surse de materiale reciclate. Industria de automobile este unul dintre cei mai mari consumatori de materiale. înainte de dezmembrare sa u măcinare. iar ca dovadă trebuie să se emită un certificat de distrugere.

Ce operatii/activitati presupune monitorizarea tehnologică a unui depozit de deseuri ? 2. lăsat liber în atmosferă. Un alt produs al depozitelor de deşeuri este biogazul.Iată de ce diferite tipuri de deşeuri.13). Este preferabil ca acest biogaz să fie ars. gaz produs prin fermentarea deşeurilor biodegradabile. Din totalul deşeurilor municipale generate. Deşeurile depozitate sunt compactate şi acoperite pentru a le proteja de rozătoare şi a evita imprăştierea lor de către vânt. mult mai mult decât CO2. depozite pentru deşeuri inerte (clasa C). Se verifică în permanenţă starea de funcţionare a tuturor componentelor depozitului: drumurile de acces şi de incintă. diminuarea calităţii. depozite pentru deşeuri nepericuloase (clasa B). pentru a evita contaminarea cu alte materiale şi. după acoperire. impermeabilizarea.3. Depozitarea deşeurilor. Monitorizarea tehnologică. În România depozitarea rămâne principala opţiune de eliminare a deşeurilor municipale. format în principal din metan şi bioxid de carbon. Multe depozite de deşeuri. deoarece. aproximativ 98–99% sunt depozitate în fiecare an. Depozitarea este metoda tradiţională de eliminare a deşeurilor şi în majoritatea ţărilor rămâne încă o practică curentă. Această soluţie poate însă avea un puternic impact negativ asupra mediului prin imprăştierea deşeurilor de către vânt sau prin infiltrarea în sol a lichidelor toxice (levigatul) şi poluarea apelor freatice sau a râurilor. Sub aspect istoric. . sunt echipate cu sisteme de recuperare a biogazului care apoi este utilizat pentru producere de energie electrică şi termică În funcţie de caracteristicile deşeurilor există trei tipuri de depozite:    depozite pentru deşeuri periculoase (clasa A). implicit. Colectarea selectivă necesită din partea producătorului eforturi suplimentare care trebuie să fie justificate prin existenţa filierelor de reciclare/ valorificare/eliminare corespunzătoare fiecărui tip de deşeu colectat. la fel şi în gropi de excavaţie. el contribuie la efectul de seră. trebuie colectate separat. uneori chiar dacă sunt din acelaşi material.3. Depozitele moderne se caracterizează prin reţinerea levigatului prin straturi de argilă sau membrane de plastic (Figura 2. depozitele de deşeuri au fost frecvent stabilite în cariere sau mine dezafectate.

2.geomembrană). în cazul deşeurilor biodegradabile. marcaţi cu pictograma „Pericol biologic" Deşeurile înţepătoare-tăietoare se colectează în cutii galbene din plastic. Codurile de culori ale ambalajelor în care se colectează deşeuri rezultate din activitatea medicală sunt : galben pentru deşeurile periculoase şi negru pentru deşeurile nepericuloase. având ca rezultat reducerea riscului de accidente pentru sănătatea umană şi mediu. Monitorizarea tehnologică are ca scop şi controlul intrărilor de deşeuri.  strat de impermeabilizare (argilă .Figura 2. dotate cu capac special care să împiedice scoaterea deşeurilor după umplerea cutiei .17 a .  strat de sol vegetal.  strat pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale. Ambalajul în care se face colectarea şi care vine în contact direct cu deşeurile periculoase este de unică folosinţă şi se elimină odată cu conţinutul. În funcţie de tipul deşeurilor şi/sau dacă există indoieli referitor la compoziţia deşeurilor.Figura 2. Pentru deşeurile infecţioase care nu sunt tăietoare-înţepătoare se folosesc cutii din carton prevăzute în interior cu saci de polietilena .sistemele de colectare şi evacuare a levigatului şi a gazului de depozit. marcate cu pictograma „Pericol biologic”. Straturile de închidere a depozitului de deşeuri trebuie să realizeze izolarea masei de deşeuri de apele pluviale şi. Sistemul de închidere a depozitului de deşeuri cuprinde următoarele straturi (Figura 2.18. în acelaşi timp.sau saci din polietilenă galbeni. Documentele insoţitoare trebuie verificate pentru a urmări conformitatea deşeurilor cu autorizaţia de funcţionare a depozitului. Sacii şi cutiile în care se colectează deşeuri medicale periculoase se depozitează în containere mobile . Containerul trebuie să fie etanş şi . se efectuează prelevări de probe. analize fizico-chimice şi biologice pentru a se verifica conformitatea deşeurilor cu documentele insoţitoare şi autorizaţia de mediu a depozitului. Închiderea depozitului de deşeuri. Ce fel de ambalaj trebuie sa se utilizeze pentru colectarea selectivă a deşeurilor inţepătoare-tăietoare provenite din activităţi medicale ? Colectarea selectivă a deşeurilor medicale la locul de producere. să asigure umiditatea necesară pentru descompunerea anaerobă a materiei organice şi colectarea gazului de depozi t.19 -.  strat pentru colectarea şi evacuarea gazului de depozit.15):  strat pentru acoperirea deşeurilor (geotextil). Scopul verificărilor este asigurarea funcţionării în condiţiile proiectate a tuturor instalaţiilor şi echipamentelor. Se urmăreşte periodic gradul de tasare şi stabilitatea depozitului.Figura 2. aflate în spaţiul de depozitare temporară.

imediat după golire. Un avantaj important al acestor containere este faptul că pot fi reutilizate. Care sunt primele operaţii la care este supus un autovehicul scos din uz.prevăzut cu sistem de prindere adaptat sistemului automat de preluare din vehiculul de transport sau adaptat sistemului de golire în incinerator. Durata depozitării temporare a deşeurilor va fi cât mai scurtă posibil. iar condiţiile de depozitare vor respecta normele de igienă în vigoare 6. ele se pot spăla şi dezinfecta într-o staţie special destinată acestui scop. imediat ce intră într-un centru de reciclare ? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful