You are on page 1of 4

Mile Rakui

DISTRIBUCIJA PROIZVODA I PLAANJE

Distribucija proizvoda i plaenje na Tripleclicksu

Kada dobijete poruku na Va e-mail o kupnji proizvoda, procedura je slijedea :

1- Ii na https://www.tripleclicks.com/ECA/ecaindex.php
(pod uvjetom da ste logirani u TripleClicks, ako niste prvo se logirajte...)

2- Klik na "ORDERS MANAGER: View/Manage open and completed orders"

3 Prepisati ili copy-paste e-mail kupca navedenog u "Customer may bee contacted at" i
iz svoga e-maila poslati odabrani proizvod (e-book...) Ako se radi o fizikom proizvodu zapakirajte ga i poaljite na adresu navedenu u "Address For Shipping Items"

4- Nakon to ste poslali prizvod vratite se u TripleClicks i u polja :


"Fulfilled/Shiped Via" prepiite e-mail kupca (ili copy-paste), a ako se radi o fizikom proizvodu upite podatask o kupcu. "Tracking#" upite "TC#" proizvoda koji Vam je dodoijelio TripleClicks ili jednosatavno copy-paste iz narudbe.

Vidi sliku !

Mile Rakui

- Page 2 -

Distribucija proizvoda i plaenje na Tripleclicksu

Time ste potvrdili da ste isporuili proizvod koji se vodi pod "TC Item" na e-mail kupca.

5- Ovorite opciju "Sales Report" na


https://www.tripleclicks.com/ECA/ECASalesReport.php Vidi sliku !

Mile Rakui

- Page 3 -

Distribucija proizvoda i plaenje na Tripleclicksu

Ovdje e Vam pisati : Order Date : datum obrade Order # : TC# - ID broj proizvoda Item : naziv proizvoda i kada su ispunjeni uvijeti Amount Due : vrijednost $ koja e Vam biti isplaena na raun Payment Status koji ima vie oznaka ovisi je li Vam isplata na ekanju, je li obraena ili je isplaena na Va raun koji ste naveli u opciji plaanja : Pending (in payment queue) isplata na ekanju Pending plaanje u tijeku Paid on 04/04/2013 Plaeno na Va raun navedenog datuma

Opciju plaanja (isplate zarade) definirali ste na : "Edit account information: contact information, payment method, etc." na : https://www.tripleclicks.com/myaccount/myaccount.php?tab=settings Prva isplata biti e Vam obavljena : na EK, kada budete u opciji "Your current pending payment amount is :" imali $35 na TripleClicks CashCard ili PayPal kada budete u opciji "Your current pending payment amount is : imali $20

Vano je znati da i e Vam prva isplata biti obavljena tek kada podnesete pismeni zahtjev za isplatom neovisno imate li potrebni iznos ili vei od potrebnog u opciji "Your current pending payment amount is :"

Mile Rakui

- Page 4 -