You are on page 1of 23

TRNG I HC BCH KHOA H NI TRNG I HC THU SN KHOA CNG NGH THNG TIN

LUN VN TT NGHIP TI QUN L TH VIN TRN WEB

GVHD : TRN NH KHANG SVTH : NGUYN VN NAM

NHA TRANG THNG 10 - 2003


9/9/2013 1

NI DUNG BO CO

Phc ho vn Kho st Phn tch cc chc nng ca h thng Thit k h thng Hng pht trin trong tng lai

9/9/2013

Phc ha vn

H thng th vin hin nay * Mn sch bng tay * Lu tr s liu bng giy t Nhc im * X l s liu chm,khng chnh xc * Tra cu sch mt nhiu thi gian * Lu tr kh khn, khng kp thi
3

9/9/2013

Phc ha vn

Cn thit phi c mt h thng qun l th vin * Nhm gip cho qu trnh mn c nhanh
chng, d dng

* X l, lu tr cc thng tin nhanh chng v


hiu qu

9/9/2013

Nhng kt qu mong i

Lu tr, cp nht sch nhanh chng, Vi khi lng ln H tr c gi trong vic tra cu v mn sch nhanh chng, d dng.

9/9/2013

Kho st hin trng ti th vin Trng i Hc Nng Nghip I

B xung sch
Sch nhp v c chuyn ti phng phn loi. * Kim tra ni dung sch * Phn loi sch * Ghi m s cho sch.

9/9/2013

Phc v bn c; Cp th cho c gi. Qun l qu trnh mn sch, tr sch ca c gi.

9/9/2013

Xc nh cc chc nng ca h thng


Chc nng cp nht
Cp nht

Cp nht sch

Cp nht Nh XB

Cp nhp c gi

9/9/2013

Chc nng mn / tr
Mn / tr

Mn sch

Tr sch

9/9/2013

Chc nng tra cu


Tra cu

Theo m sch

Theo tn sch

Theo lnh vc

Theo tc gi

Theo nh xut bn

9/9/2013

10

Chc nng thng k


Thng k

Thng k c gi

Thng k mn/tr

Thng k sch

9/9/2013

11

Thit k h thng
BLD mc 0
ng nhp ng nhp

c gi

H thng qun l th vin Thng tin phn hi

Th th

Thng tin phn hi

9/9/2013

12

BLD Mc nh
Thng bo ng nhp Bng YC Thng k Thng k
MUONTRA

ng nhp

Thng bo

DL Mi

Thng k DL sch
SCH

Mn / tr

ng nhp

TB Cp nht YC cp nht

Th th

YC Mn

YC Tra DL sch cu DS Sch YC Tra cu DL nxb


Tra cu sch

TT sch YC Tra cu DS Sch

c gi

DL sch

TT c gi

Cp nht
Tra cu c gi

TB_ CN DL_G YC_CN

Cp nht

NHA_X_B

DL c gi

C GI

Admin

9/9/2013

13

Mn sch
Tr li yu cu Kim tra th

c gi
Yu cu mn

Sch mn
Thng tin v c gi Cp nht thng tin cho sch v c gi

Thng tin v sch

9/9/2013

14

Tr sch
Phiu pht

c gi
Phiu mn Tr ng hn

i chiu

Tr qu hn

X l pht

Thng tin v sch Nhn sch & ghi nhn cc thng tin v sch & c gi Thng tin c gi

9/9/2013

15

Cp nht
TTin sch [du lieu moi]

T B cp nht / li

Cp nht sch
DL cu

Sch

TTin c gi

Cp nht c gi

[du lieu moi]

c gi
DL Cu

TB CN/ Li

ADMIN

TT th th DL moi

Cp nht th th
TB CN/Li DL Cu

Th th

9/9/2013

16

Tra cu

Tn sch

Tn sch TC Theo Ten du lieu sach Sach YC tra cuu theo ma so [Du Lieu Sach]

TTin Sach

[TTin Sach]

Thu Thu

TC theo ma so TTin sach

YC tra cuu theo ma so TTin Sach Doc Gia

YC TC theo ten TGia YC TC theo ten tac gia TC theo ten tac gia [DS Sach] TTin Sach du lieu TGia TacGia YC TC theo LV TTin Sach TC theo linh vuc TTin Sach YC TC theo LV

TTin sach

TTin Sach YC TC theo NXB


NXB TC theo NXB Linhvuc YC TC theo NXB

9/9/2013

17

Thng k
[Du Lieu Sach] TKe sach [Bang Thong Ke Sach] Sach

DS DGia Thu Thu YC TKe DGia TKe DGia

DL DGia DocGia

YC Tke Doc sach TKe Muon / Tra DS sach doc

DS Sach Doc Muontra

9/9/2013

18

Xc nh cc yu cu

Lu tr
* c gi * Sch * Nh xut bn * ng k * Mn tr * Gia hn * Tc Gi * Vit sch * Lnh vc * Loi sch * Ngn ng * Pht * Th thu * Ngi qun tr

9/9/2013

19

Xc nh yu cu

Tra cu sch
* Theo tn sch * Theo m sch * Theo lnh vc * Theo ngn ng

Tra cu c gi
* Theo Tn * Theo Ngy sinh * Theo a ch

9/9/2013

20

S thc th lin kt
MADG=MADG

DOC_GIA
MADG

MUON_TRA
MADG=MADG

TENDG NGAYSINH GIOITINH DIACHI DIENTHOAI MAIL UID PAWD


MADG=MADG

MADG
MASACH NGAYMUON NGAYTRA

MADG=MADG MASACH=MASACH

GIAHAN
MADG NGAYGH
MASACH=MASACH

DANGKY MADG
MASACH NGAYDK STATUS

SACH
MASACH TENSACH SOTRANG GIATIEN NAMXB SOSACH MANN MALV MALS MANXB

PHAT
MADG
MASACH=MASACH

MANN=MANN

LOAI_SACH

MALS=MALS

MASACH NGAYMUON NGAYTRA LYDOPHAT NOIDUNG

MALS

TENLS NHA_X_B MANXB


TENNXB DIACHI DIENTHOAI MAIL
MANXB=MANXB

MALV = MALV

LINH_VUC
MALV

MASACH = MASACH

TENLV VIET_SACH

NGONNGU MANN

MATG MASACH

MATG = MATG

TAC_GIA MATG TENTG

TENNN

9/9/2013

21

Hng pht trin trong tng lai

Pht trin thnh th vin in t M rng vi nhiu loi sch bao gm c cc file m thanh v hnh nh

9/9/2013

22

Li cm n
Em xin chn thnh cm n cc thy c trong khoa cng ngh thng tin ca trng i Hc Bch Khoa H Ni, cc thy c trong khoa cng ngh thng tin ca trng i Hc Thu Sn v thy Trn nh Khang gip tn tnh em trong sut thi gian qua.

9/9/2013

23