You are on page 1of 9

TRNG I HC M A CHT KHOA CNG NGH THNG TIN

BO CO LP TRNH V THIT K WEB


ti:Thit k website qun l bn hng
Ging vin hng dn: Th.s Nguyn Th Lc Sinh vin thc hin: V i Ngha Nguyn c Thng T Vit Ninh Lp: Cng ngh Phn Mm K53

H Ni 12/2011

Bo Co Thit K V Lp Trnh Web

2011

Phn cng cng vic trong nhm


STT 1 H v tn T Vit ninh Phn cng cng vic Thit k giao din Lp trnh chc nng Qun l X l cc trang hin th Xy dng trang admin Xy dng trang admin Phn tch, thit k CSDL Phn tch thit k bo co Ghi ch

2 3

Nguyn c Thng V i Ngha

Bo Co Thit K V Lp Trnh Web

2011

NI DUNG BO CO
1. Gii thiu bi ton 2. S phn cp chc nng 3. M hnh quan h 4. Thit k c s d liu 5. Demo trang web 6. Kt lun

Bo Co Thit K V Lp Trnh Web


I.

2011

Gii thiu bi ton 1.1 Hon cnh bi ton: Thit k Website qun l bn hng. Bi ton a ra l thit k website qun l bn hng. T vic tham kho cc web site qun bn hng th tng c nh website siu th Nguyn Kim(http://www.nguyenkim.com/), website siu th in my Trn Anh (http://www.trananh.vn/), chng ta c th thy mt website qun l bn hng cn c cc tnh nng ch yu sau y :

1. Trang ch 2. Gii thiu o Cc mc gii thiu (khng gii hn s mc, t ng phn trang) o Xem chi tit o Cc thng tin gii thiu khc o In n thng tin o Lu thng tin o S lt xem tin 3. Sn phm o Cc mc sn phm Khng gii hn s mc, t ng phn trang Xem mc sn phm dng li (grid), dng danh s ch (list) o Xem chi tit sn phm Hnh nh sn phm Zoom hnh nh Xem nhiu nh ca 1 sn phm c im, thng tin gii thiu sn phm Thi gian cp nht S lt xem sn phm Cc sn phm khc cng mc In n thng tin Lu sn phm o Phn loi sn phm Theo nhiu tnh nng

Bo Co Thit K V Lp Trnh Web

2011

Lc sn phm theo tng tnh nng o Sp xp sn phm Theo lt xem Theo tnh trng SP mi Theo gi thp -> cao Theo gi cao -> thp Theo khuyn mi o So snh sn phm So snh cc sp theo chc nng So snh cc sp theo gi tin 4. Gi hng o Thm sn phm vo gi o Xa sn phm trong gi o Sa s lng sn phm o T ng tnh gi tin 5. t hng o Gi t hng theo n hng (gm cc sn phm c trong Gi) vo email 6. Tm kim o Tm kim theo t kha 7. H tr trc tuyn o Hin th thng tin h tr (Yahoo! Messenger, Skype, Hotline) 8. Banner qung co o Hin th banner theo nhiu v tr, th t o M lin kt khi click vo banner 9. Tin tc o Cc mc tin (khng gii hn s mc, t ng phn trang) o Xem chi tit o Tin mi hn o Tin c hn o In n tin o Lu tin o Download tin ra file Word 10. Thm d kin

Bo Co Thit K V Lp Trnh Web


o o o

2011

11.
o o

12.
o o

13.
o o

14.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Cu hi thm d Cc phng n la chn Xem kt qu Tin ch Thi tit T gi Thng k S ngi ang tham gia S lt truy cp Lin h Thng tin lin h Form lin h Bng qun tr ng nhp, thay i mt khu, thot Qun tr mc gii thiu Qun tr thng tin gii thiu Qun tr mc sn phm Qun tr sn phm (h tr upload t Excel) Qun tr c tnh sn phm Qun tr hnh nh sn phm Qun tr mc tin tc Qun tr tin tc Qun tr tin tc mi, tin ni bt.. Qun tr banner Qun tr thm d Theo di thng k Qun tr thanh menu (trn, di, tri, sub menu..) Qun tr file upload Xem nht trnh qun tr (log) Giao din ting Vit, d s dng, qun tr Tch hp b son tho ni dung WYSIWYG tng t Microsoft Words * Qun tr: To, sa, xa, cp nht trng thi, sp xp..

Bo Co Thit K V Lp Trnh Web

2011

1.2 nh gi bi ton: T yu cu bi ton cng nh tham kho cc website qun l bn hng c, c th thy: Bi ton yu cu 1 h thng c s d liu khng qu ln. Cn ch trng vo 2 chc nng quan trng i vi website qun l bn hng l chc nng tm kim v qun tr Vic thit k giao din l rt quan trng v i tng hng n ca l ngi mua hng. Cn thit k giao din hp dn, ng thi d nhn bit cc mt hng tin cho vic khch hng xem hng v mua bn trn. 1.3 Mc tiu: Thc hin yu cu bi ton quy m nh: To c s d liu nh Ch trng thc hin cc chc nng chnh ca website qun l bn hng c nh gi To demo website qun l bn hng chy tt cc chc nng chnh

Bo Co Thit K V Lp Trnh Web


II. Demo giao din Trang ch

2011

Trang chnh

Bo Co Thit K V Lp Trnh Web


ng nhp trang qun l

2011

Giao din trang qun l

--------------- HT ----------------