You are on page 1of 2

Zavrni ispit iz Geografije sa topografijom ; 17.06.

2013 : Grupa B

1.Vertikala ili vertikalni pravac prolazi kroz nae stajalite i povezuje _______ sa _______ i prolazi kroz nase stajalite.

2.Kroz meridijan stojita prividno prolazi Sunce.Kada je ono u gornjoj kulminaciji tada je __podne ,a u donjoj je__ no_ . Vrijeme koje protekne izmeu dvije uzastopne kulminacije naziva se _jedan dan_.

3.Na nebeskoj sferi nalaze se dvije nepomine take.U njih dolazi projekcija Sunca dva puta u toku godine i to : 21.__3__ i 23. __9___. To su ravnodnevike take i to : _______ i ________.

4.Mjesto na kome stojimo naziva se ______ . Ako se pomjerimo na neko drugo mjesto to je opet ______.Takvih mijesta na povrini Zemlje ima bezbroj.

5.Orijentisati se moemo pomou dnevnog kretanja Sunca iznad horizonta.Sunce se tokom dana kree od _istoka______ prema _zapadu____.U podne ono se nalazi na nebu u najvioj svojoj taki.Ako se tada licem okrenemo prema pravcu Sunca u tom smijeru je _jug____ .Iza nas je __sjever____.

6.Zonalno ili __pojasno___ vrijeme odreuje se prema srednjem meridijanu jedne zone.Na Zemlji ima _24___ satne zone do po 15 stepeni,jer Zemlja u toku jednog dana napravi punu rotaciju tj. 360 stepeni : __24*15___ = ___360___stepeni

7.Na putu oko svijeta prelazite datumske granice u smjeru istoka,tada ete pri prelasku ________ dan a i datum ______ ___,a pri kretanju u smjeru zapada _________,a datum _________.

8.ta je Sunevo zraenje? 9.Temperature sa visinom opadaju na svakih 100m za 0,6 c .Temperature mogu rasti sa visinom i ta se pojava naziva ___inverziji________.

10.U normalnim uvjetima u nivou mora zrani pritisak na svakih _______ m visine se smanjuje za 1mm ivinog stuba ili za svakih ____ , visine zrani pritisak opada za 1 mb.

11.ta je fen i kako nastaje?

12.Prelaz vode iz tenog u vrsto stanje naziva se ____ __,a obrnuti proces je ______.Prelaz tene vode u gasovito ili parno stanje naziva se ______ ,a prelaz vodene pare u teno stanje je ______.Vodena para moe ,neposredno na temperaturi nioj od 0 stepeni prei u vrsto stanje ,i taj preces se naziva ______.

13.Na nabu vidimo oblake,a iz njih se ne izluuju padavine.Kada e do toga doi?

14.Razmjer na planu iznosi R = 1 : 1250 .Objasni i nacrtaj grafiki razmjer.

15.Na planu razmjere iz predhodnog zadatka duina povrine iznosi P = 8 cm kvadratnih i 16 mm kvadratnih.Kolika je prirodna povrina?

16.Na karti razmjere R = 1 : 15 500 000 udaljenost izmeu dva mjesta iznosi 13 cm i 12 mm.Koliko je prirodno rastojanje?