You are on page 1of 2

ACT CONSTITUTIV al ASOCIATIEI ........................................................

A) ASOCIATIA _________________ este persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial, independenta, organizata potrivit Legii nr. 246/2005, ai carei membri fondatori sunt: 1. , cetatean romn, posesor al cartii de identitate seria _______nr. _______________, domiciliat n ______________________________. 2. , cetatean romn, posesor al cartii de identitate seria _______nr. _______________, domiciliat n ______________________________. 3. , cetatean romn, posesor al cartii de identitate seria _______nr. _______________, domiciliat n ______________________________. B) Denumirea asociatiei este Asociatia _______________, denumire rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii cu numarul _________ din ____________ eliberata de catre Ministerul Justitiei - Serviciul Relatii cu Publicul si Cooperare cu ONG. C) Membrii asociatiei doresc sa se asocieze si au ca scop propus ( scrieti scopul asa cum apare in Statut). D) Sediul Asociatiei ____________________________ este n ________________________________________. E) Durata de functionare a Asociatiei _________________ este pe termen nedeterminat. F) Patrimoniul de la data constituirii Asociatiei __________________ este format din activul initial al Asociatiei, alcatuit din aportul n bani al asociatilor, de cte ____________ lei fiecare asociat, n valoare totala de __________________ lei. G) Componenta nominala a celor dinti organe de conducere, administrare si control ale asociatiei: Consiliul Director:

1. - presedinte; 2. - vicepresedinte; 3. - vicepresedinte [ sau secretar general]; H) Persoanele mputernicite sa desfasoare procedura de dobndire a personalitatii juridice: 1.________________ sau 2.________________. MEMBRII FONDATORI:
[nume si semnaturi] _____________________