You are on page 1of 1

INVERTER

PLA-ZRP
Typ kasetonowy 4-stronny
d

Jednostka zewntrzna

100

 

Ograniczenie

Odsysanie

wydajnoci

czynnika

Istniejce
okablowania

Ograniczenie

Prdu
   4 ) @ A 7 1 ) 0 1 2

Rotacja Pracy
3 4 ) A 8 8 7 1

R-410A

"

&

"

'

"

'

R U

"

'

"

'

"

&

"

'

u k r u y s t

d k r u y s t

w w

"

"

&

'

&

'

"

"