You are on page 1of 9

Fakultet za menadment u turizmu i ugostiteljstvu

Utjecaj turizma na gospodarstvo


KOLEGIJ:
Metodologija Znanstveno istraivakog rada

STUDENT:
Ime Prezime

MENTOR:
prof. dr. sc. Zoran ivanovi

MATINI BROJ:
100000

Opatija, 2013

Teza i hipoteza
Teza: Utjecaj turizma na gospodarstvo Hipoteza: Turizam utjee pozitivno na razvoj

gospodarstva

Uvod
Unutar ove prezentacije e se definirati pojam

turizma i gospodarst, te e se uoiti na turizam pozitivno utjeene na gospodarstvo.

Istraiti e se koliki je utjecaj turizma na

gospodarstovo te pozitivni utjecaj na isti

Pojam i definicija gopodarstva


Gospodarstvo je nain organiziranog ljudskog

djelovanja u podruju proizvodnje, razmjene i potronje dobara s ciljem zadovoljenja ljudskih potreba i neprestanog poboljavanja kvalitete ivota.

Glavni ciljevi gospodarskog razvitka odnose se

na poveanje dobra i blagodati u drutvu

Specifinost turizma kao gospodarske grane


Turizam je potrebno promatrati kao skup

razliitih djelatnosti ija potranja nije vezana samo uz turistiku potranju.

Meutim, pored gospodarskih djelatnosti,

usluge turistima pruaju i brojne druge djelatnosti (zdravstvo, kultura, umjetnost, fizika kultura , djelatnosti iz podruja sigurnosti i zatite, zatite u prometu itd.)

Specifinost turizma kao gospodarske grane


Za mjerenje doprinosa turizmu se koristi

konceptu satelitskog rauna turizma (TSA), kao statistikog okvira za kvantificiranje veliine turizma u okviru nacionalnog raunovodstva, dok mjerenje ukupnih (izravnih i neizravnih) utjecaja turizma na gospodarstvo podrazumijeva integriranje satelitskog rauna turizma s razliitim modelima koji mogu sagledati njegov makroekonomski utjecaj.

Pozitivni utjecaj turizma na gospodarstvo


Pozitivni aspekt je taj to turizam generira

znaajni devizni priljev

Plasiranje lokalnih proizvoda stranim kupcima

koji dolaze u zemlju kao gosti

Pokretanje lokalne prozvodnje hrane i pia, kao

i zapoljavanje lokalnog stanovnitva

Zakljuak
Turizam moe biti ekonomski pokreta lokalne,

regionalne ili dravne privrede

Razvoj infrastrukture (ceste, eljeznica, znane i

pomorske luke)

Zapoljavanje stanovnitva i priljev strane valute

u dravnu kasu kao i dodatna potronja dobara, dakle punjene dravne kase putem poreza

Hvala na panji!