You are on page 1of 80

Pannon Egyetem Modern Filolgiai s Trsadalomtudomnyi Kar

tanri mesterkpzsi szak informatikatanri szakkpzettsgi terlet

Szmtgpes grafikai tananyagoik fejlesztse s felhasznlsa az ltalnoss ikzpisikolai oiktatsban


Kisantal Tibor

Tmavezet: Lipovits gnes

Veszprm 2013

Tartalom
1. Problmafelvets............................................................................................3 1.1. A ikamaszikori rajzvlsg........................................................................3 1.2. Rajzpedaggiai elmleteik......................................................................5 2. A szmtgpes grafika gai......................................................................8 2.1. Veiktorgrafika............................................................................................8 2.2. Pixelgrafika.............................................................................................15 2.3. Kiadvnyszerikeszts.............................................................................19 2.4. A 3D modellez programoik s az animci forradalma.............21 2.5. Az animci jelentsge......................................................................23 3. Milyen eszkzkkel oktassunk szmtgpes grafikt?..............25 3.1. Keresikedelmi megoldsoik...................................................................25 3.2. Nylt forrs programoik.....................................................................28 3.3. Oiktatsra ajnlot szofvereik.............................................................30 4. Grafika a 2012-es NAT utni kzoktatsban....................................39 4.1. Digitlis grafika az als tagozaton....................................................40 4.2. Fels tagozat...........................................................................................41 4.3. Kzpisikola.............................................................................................43 5. Egy mikrokutats eredmnyei..................................................................45 5.1. Felmrs...................................................................................................45 5.2. Interj egy szmtgpes grafikussal...............................................50 6. A tananyagfejleszts lehetsgei.........................................................55 6.1. Taniknyv................................................................................................56 6.2. Szaikiknyv...............................................................................................56 6.3. Internetes anyagoik............................................................................56 6.4. Feladat a munikaterleten...................................................................57 7. Oktatanyag plda vektorgrafika tantshoz............................59 7.1. Nhny problma, amibe belefuthatunik.........................................59 7.2. 7.12 Feladatoik.....................................................................................63 8. Utsz...............................................................................................................75 9. Szakirodalom..................................................................................................76 10. brk, tblzatok s sznes tblk jegyzke....................................77 11. Mellkletek.....................................................................................................78

1. Problmafelvets
A fogalmaik vilgos hasznlata miat tisztznunik ikell, hogy jelen tanul mnyban mit rtnik grafikn, ezen bell szmtgpes grafikn. A graphein vagy grapho grg sz rst, rajzolst jelent. Nyelvnikben olyan szavaikba, ikifejezseikbe plt be, mint a tipogrfa (vset brval, betikikel rni), grafolgia (az rs rtelmezse, rselemzses szemlyisg rajz), grafomnia (rsiknyszer), s nem utolssorban a grafika. Megikzeltleg atl az idtl ikezdve, amiikor a festszet s a iknyvben hasznlt illusztrci elvltaik egymstl, ikpzmvszeti grafikn soikszo rost eljrsra eliksztet alikotst rtnik. Grafikus az az alikalmazot mvsz, aiki a soikszorostshoz mesterpl dnyt ikszt legyen sz plaiktrl, csomagolstervrl, iknyvbortrl. Az informatiika grafikn gyaikran ikpfeldolgozst rt, melyneik tbb ikze van a ikp fziolgiai vagy fziikai jellemzihez, mint az emberi lleikben iki fejtet hatshoz. Dolgozatomban mind az elbbi mind az utbbi rtelmezst szeretnm elike rlni. A grafikt mint a valsg vagy a ikpzelet sikbeli leikpezst fogom trgyalni. Szmtgpes grafikn pedig a szmtgppel mint rajzeszikz zel segtet vizulis tevikenysget, ikifejezsi formt rtem. Megikzeltsem alapveten pedaggiai. Az rdeikel, hogy digitlis eszik zik hasznlatval tudunik-e alikoti lmnyt, megrtst, problmamegoldsi s eszttiikai tbbletet adni tantvnyainiknaik egy vizulis nyelvre pl ikorban. Paradox mdon ppen ebben az idszaikban a XX. szzad elejtl ikezd ve rjik le a ikutatik azt a tapasztalatot, mely a ikisikamaszikorban beik vetikez rajzi trs jelensgvel jellemezhet. A ikamasz grafikai ikifejez ikszsge drasztiikusan romliik, soikaiknl egy letre visszall a gyermeiki szintre. Magtl a rajztl is elidegenedneik. Ez az a ikor, amiikor a gyereikeik a ikzoiktatson bell informatiikval fog lalikoznaik. Vajon az informatiikn belli szmtgpes grafika tud-e segteni e paradoxon feloldsban?

1.1. A kamaszkori rajzvlsg


A rajzpedaggiai szaikirodalom majdnem nyolcvan ve tud arrl a jelensg rl, s ezt a fejldspszicholgia vizsglatoik is megerstiik, hogy a gyerme iki brzolsvilgbl ikinv ikamasz rajzfejldsben hanyatls, trs ll be,

amely a fataloik tbbsgnl szinte vgleges szaiktst jelent a rajzos niki fejezssel. Ezen az idszaikon csaik a ikifejezeten tehetsges tanulik tudnaik tjutni, aikiiket az oiktatsi rendszer felikarol, s iksbbi tanulmnyaiikban tovbb fog lalikoznaik a rajzzal, festszetel vagy a ikpzmvszet egyb terletvel. Az tlag felnt rajzos ikpessgei viszont megmaradnaik a gyermeiki b rzolsmd szintjn. Termszetes velejrja az emberi fejldsneik? Csaik a tehetsges ikeveseik privilgiuma lehet a rajztuds, a ikpi ikifejezs rme? Programoz, mate matiikus vagy neikmvsz sem lesz mindenikibl. Mielt belenyugod nnik a fentebb ismertetet jelensgbe, van nhny ikrds, ami elgondol ikodtat. Vizulis ikorban lnik, ahol ikommuniikcinik jelents rsze ikpi inge reiktl befolysolt, gyorstot. Ha a vizulis ikommuniikcit a ikpi nyelv ikdrendszerneik fogjuik fel, furcsa paradoxon, hogy szinte mindeniki rti ezt a nyelvet, mvelni, beszlni viszont csaik ikevesen tudjik. A tmegikommuniikci logiikja alapjn ez taln taln termszetesneik tnhet. Pldul a mozgikpes mfajoik nyelvezete nyitot a tmegeik fel, mindeniki rti, de ikevesen beszliik ikszteneik pldnaik oikn tvmsort vagy flmet. A tmegikommuniikci aszimmetriikus folyamat. gy gondoljuik, ez gy termszetes. De az informatiika jelenlegi fejldse ltal szletet j mdiumoik mintha rcfolnnaik erre a tbb mint szz ves dogmra. A szvegszerikeszt program megjelense soikaikban felbresztete a ikzlsvgyat: miikroikzs sgeik, isikolik, munikahelyeik jelenteteik meg ikisebb-nagyobb ikiadvnyo ikat, jsgoikat. A nagy videomegosztik siikerneik egyiik sszetevje a ik zssgi alikotsvgy, ahol elikpeszt, a semmibl jt alikotsoik ikapnaik termszetes publicitst. A blog ma mr elfogadot publicisztiikai mfaj. A ikzssgi portloik jelenleg megjsolhatatlan nveikeds ikommuniikcis tnyezv vltaik. Vajon mi az oika enneik a renesznsznaik? A tmegikommuniikci ikinvi tmegtjikoztats-termszet ikisikort s szimmetriikuss vliik ? ? Valban a tmeg szalonikpesebb ikifejezssel a trsadalom ikommuniikl? Ltunik-e hasonl jelensget a rajzos brzols mfajban, amely szin tn vszzados alapttel minden vizulis tevikenysg alapja??? Aikar-e vi zulis nyelven beszlni a mai ikor embere? Magyarorszgon sajnos ppen az ezoteriikus mozgalom vete szrnyai al a Bety Edwards-fle jobb agyflteiks rajzols mdszert, amely egy fajta gyorstalpal tanfolyammal jelents rajzfejldst generl olyan fel 4

nteik esetben, ikineik rajzikszsge gyermeiki szinten ll, expresszivitsa pedig el sem ri a ikisgyermeiki szintet. A iknyvet vgigtanulmnyozva az az rzsnik tmad, hogy semmi ik lnleges mdszer nincs benne, amit egybiknt rajztanroik ne tudnnaik. Egyiik tzise, hogy mindeniki megtanthat a rajzolsra. A msiik, hogy al ikots ikzben agyunik ikevsb ikontrolllt, intuitvebb rsze dominl. Md szere arra pt, hogy a racionlis agyflteike irnytsa all foikozatosan szabadtsuik fel a rajzos tevikenysget s helyezzik a msiik, intuitv, emo cionlisabb jobb flteike hatsikrbe. Nem clom a mdszer elemzse sem tudomnyos ikritiikja. Valsznleg egy agyikutat szmra soik esetben elhamarikodotaik, tlzaik lltsai. A jelensg viszont elgondolikodtat: felnteik tmegei iratikoznaik be a tanfo lyamoikra vilgszerte, s nyerneik a rajzban megint rmet, fedezneik fel so sem tapasztalt alikotikszsget, aikiikneik rajztudst sajt ikisisikols gyer meikeiik is ers ikritiikval illetnik. Kanyarodjunik vissza a tmnikhoz: Vajon fejlds-lleiktani oikai vannaik az elbbieikben lert ikamaszikori rajzikrzisneik? Tehetsg vagy nevels ikr dse? Esetleg ikulturlis problma?

1.2. Rajzpedaggiai elmletek


Soikfle rajzfejlds-elmlet alapveten hrom tnyez hatst ikutatja a gyermeikeiknl: 1. A biolgiai adotsgoik. 2. Kulturlis sajtossgoik. 3. Egyni stlus, zls. A ikorai, mlt szzad eleji vizsglatoikra jellemz volt, hogy a gyermeik rajzoikban csaik az emberi meghatrozotsgot, biolgiai-pszicholgiai fejl ds determinltsgt vizsgltik. A gyermeik nyomot hagy a papron asztalon, falon. A frikikat iksbb a piciik rtelmeziik, jelentst adva egyes rszleteikneik. A frikaikorszaik lassan talaikul, jelikpeikikel s narratvval teltdiik. A valsg trgyai, szemlyeit bels ikpeik reprezentljik, melyeik ismtelten paprra vetve folyamatosan talaikul szimblumoikiknt jelenneik meg a papron. Enneik egyiik repre zentnsa a szemly megjelense az els embersmikban. A fejecsike, amit meg lehet simogatni, a trzs, aikit t lehet lelni, ikezdetben egy ikr, mely bl ikinneik a vgtagoik. Ezeik a smik iksbb diferencildnaik. Az vodsikor vgn megjelenneik a rntgenrajzoik, a hzaik vegfalv vlnaik, megmutatva a benne laik szerepliket. Tjikpeik alaikulnaik iki, jel lemz termszeti s ptszeti smikikal, embereikikel. A gyermeik nem m 5

sol, nem leikpez: rtelmez, elemez, alikot. S mi lvezzik forma- s sznvil gt, felntes, realista elvrsainik nlikl. A mlt szzadeltl nagyjbl a nyolcvanas veikig terjed idszaik do minns elmlete, a lineris brzolsfejldsi modell, mely nagy hatssal volt a mvszetpedaggira. lltsa: a gyermeik azt brzolja, amit megrt a valsgbl. E modellt ltszlag igazolta a ikisgyermeikeik valsgos rajzfejldse, me lyet a ikor ikutati nagyjbl a ikisisikolsikor vgig ikveteik, elemezteik s osztlyoztaik. Eddig s nem tovbb. 12 ves ikorban ugyanis a ikisikamasz el jutot az elvrt teljestikpessgneik cscsra. Ezutn a ikutatik az alikotsi ikedv s teljestmny romlst tapasztaltik. Nhny, tehetsges gyermeik tovbblendlt ezen, de a nagy tbbsg nem. Ebbe belenyugodva a vizsg lik is lezrtik a plyav aiktit, a tovbbi fejldst legfeljebb a mvszpa lntiknl vizsglva. A ikutatik ragaszikodtaik a realizmus ikritriumrendszerhez. A gyermeik neik egyre nagyobb megrtst ikellet volna tanstania, mindinikbb jl r telmezve s leikpezve az elte lev valsg elemeit. A lineris rajzfejld si modell jellemzen pszicholgus tmogatinaik elvrsa a realista brzo ls volt, miikzben a mvszet a szzadeln a fnyikpszet ikorbbi meg jelensvel tllpet a realista brzolson, gyors irnyzat- s stlusvlt soikat produiklva. Lnyegben a ikifejezikszsg, az expresszivits irnyba lpet tovbb. A vitathatatlanul tehetsges Picasso gy vall: Tizenikilenc vesen gy rajzoltam, mint Rafaello, de egy let nem volt elg arra, hogy gy megtanuljaik rajzolni, mint egy gyermeik. A gyermeik rajza nem realista. A gyermeik expresszv. Howard Gardnerneik, a tbbszrs intelligencia elmlett ikidolgoz pszi cholgusnaik tzise szerint nem lineris fejldsiknt, nveikedsiknt ikell ltnunik a gyermeiki rajzolst, hanem egy U alaik fejldsgrbneik, mely neik bal oldali cscspontjban a ikisgyermeik ikivl ikifejezikpessg rajzai vannaik. Bal szra a rossz vodai s isikolai pedaggia hatsra beikvetikez ess, mlypontja a ikamaszikor, felfele vel szra a mvszi ikarrier. Ez a pe daggiai bnbl csaik egyeseikneik adatiik meg. Mg a lineris modell belenyugsziik a ikamaszikori ikrzisbe, termszetes fejldsi vgpontnaik teikintve azt, Gardner elmlete megtallja a felelst. A pedaggia, vgs soron a ikultra szemlyben, amely az rtatlan gyerme iki szemlletet bns mdon uniformizlja. Viiktor Lwenfeld ennl ikiegyenslyozotabb spirlis szemllet modellj ben mr rszletesebben foglalikoziik a ikamasz rajzfejldsvel. A 912 ves ikort, mint a realizmus hajnalt trgyalja. 1214 ves ikamaszoiknl felfgyel

az elgedetlensgre, nikritiikra, a meghasonlotsgra az brzolni ikvnt tma s az brzols techniikai esetlensge ikzt. It van az a pont, ahol viszont Lwenfeld fgyelemre mltan ikonstruiktv megllaptsoikat fogalmaz meg ikutatsainaik eredmnyeire ptve??: A ika masz rdeikldsneik ikzppontjba a hromdimenzis trbrzols, a va lsghsg ikerl. Nem rajzos, hanem plasztiikai ikpessgei dominlnaik. Ers fogikonysgot rez a design-ra. Szobjt dszti, rendezi, ltzikds re, nformlsra fgyel. Lwenfeld ebben a ikorban a diferencilst java solja: fiknaik s lnyoiknaik, tehetsges s tlagos ikpessg gyereikeikneik ikln fejlesztst. Krpti Andrea rajzpedaggusunik ugyanezt a ikort elemezve fgyel fel arra, hogy a gyereikeik nem meghasonlanaik a rajzban, hanem egyszeren csaik nyelvet vltanaik. Mivel a pontos rajzi ikifejezs nehzz vliik sz muikra, ha nem ikapnaik megfelel ikpzmvszeti mdiumot, a verbalits ban soikikal ikonikrtabban s iknnyebben fejeziik iki maguikat. Krpti vizsglatai azt is ikimutatik, hogy 12 ves ikortl nem hanyatlanaik a gyer meikeik vizulis ikpessgei. Kiemeli a trszemlletet, amely ebben a ikorban fejleszthet a leghatsosabban. A ikamaszrajz szmra a ikrnyezetalaik ts, dszts, a trgyaik s a sajt test megformlsa. A ikamaszoik vizulis nevelsneik ikitntetet fontos terlete a ikrnyezet ikultra nevels (a npmvszet, az iparmvszet, a formatervezs s design alapismereteineik elsajttatsa) s a a vizulis ikommuniikci (az alikalma zot grafika s a gppel segtet ikpalikots: fot, vide, szmtgpes grafika). Ezeiken a terleteiken a fejleszts hatsra a vizulis ikpessgeik tretlen fejl dsneik lehetnik tani.1 Nos, gy tniik, az informatiika ikeretein bell megjelen szmtgpes grafiknaik ikomoly eslyei lehetneik a vizulis fejleszts terletn!

Krpti Andrea: A ikamaszoik vizulis nyelve Aikadmiai Kiad, 2005

2. A szmtgpes grafika gai


E fejezetben igyeikszem teikintst nyjtani a digitlis grafika jellegzetes eszikzeirl. Vizsgldsom f szempontja nem a techniikai megvalsts, hanem a funikcionalits lesz, annaik az ignyneik megfelelve, hogy adot fel adatra megfelelen tudjunik eszikzt vlasztani, vagy diikjainikat a helyes eszikzvlasztsra orientlni. Igyeikszem mindig szem elt tartani az erede tet, a hagyomnyos mvszeti techniikikhoz val ikapcsolst, abbl az axi mbl ikiindulva, hogy a digitlis grafika eszikzei mindig vals technolgi ik adaptlsval jteik ltre. Kln szempont lehet az a tbblet, tovbb gondols, ami jszer eljrsoik, eddig sosem ltot lehetsgeik s megol dsoik fel viszi a fejlesztt s az alikot felhasznlt. A hagyomnyos feloszts technolgiai paradigmik alapjn elszr a sik beli eszikziket trgyalja. Tmi a veiktorgrafika, pixelgrafika. Mivel ezen tevikenysgeik eredmnye az iparmvszet, alikalmazot m vszet viszonyrendszerben bepl valamilyen ikiadvnyba, hasznlati trgyba, rdemes az integrl, tipogrfai eszikzt a sikgrafika mfajoik utn trgyalni. gy a ikvetikez tma a ikiadvnyszerikeszts, -tervezs. Majd ikilpnik a trbe, egyfajta virtulis trbe a 3D modellez, tervez programoik segtsgvel. Dbbenetes lehetsgeik trulnaik fel a negyediik dimenzi, az id fggv nyben. gy zr tmnik a sikbeli s trbeli animci.

2.1. Vektorgrafika
Azok a boldog '60-as vek a vektorgrafka szletse Vajon a nyolc vanas veik ikzeptl-vgtl datlt X-nemzedik, mirt vonzdiik jobban a pixelgrafikhoz mint a veiktoros megjelentshez? Els rajzolprogram-lmnyeiik valsznleg valamely miikroszmtgpen vagy PC-n megjelent Paintbrush-szer szofvereik voltaik. A ikor jtikai, a megjelent technolgia ikorltai mlyen beljik vstik: a szmtgp ltal megjelentet ikp pixeles, azaz ikppontoikbl ll. Kevesen tudjik, hogy az els szmtgpes ikpernyik veiktoros elven mikdteik. A ikitrtet ikatdsugr vonalaikat, grbiket rt le a fuoreszikl 8

ikpernyn. Oszcilloszikpon vagy a radarernyn. Ilyen ikpernyt hasznlt 1962-ben a MIT ikutatsi programjban forradalmian jat alikot Ivan Sutherland Sketchpad2 szmtgpvezrelt rajzolprogramja. E megjele ntssel roikonthat a rajzgpeik, ms nven plotereik mikdsi elve. A '60-as veik eleje a szmtgpes grafika szletsneik ideje. Nem csaik a ikijelzik, rajzgpeik tern volt forradalmi a fejlds. A grafikt megalapoz matematiikai modelleik is eikikor ikerlteik ikidolgozsra. Kt francia mrnik nevt rdemes it megemltennik az autiparbl. Paul de Casteljau, a Citron, Pierre tienne Bzier pedig a Renault gyr mr nike volt. De Casteljau dolgozta iki 1959-ben azoiknaik a grbikneik a mate matiikai elvt, melyeiket vgl Bzier grbik-iknt ismert meg a vilg. Bzier az els szmtgpes auttervez rendszer, az UNISURF, megalikot jaiknt ismert. A de Casteljau-fle algoritmusoik leteik az alapjai a mai veik torgrafikus brzolsmdnaik. Pixelgrafikval egy ikoordinta-rendszerben helyezzik el a ikpet alikot pontoikat, ezrt is neveziik bitrikpes megjelentsneik. A veiktorgrafika szintgy ikoordinta-rendszert hasznl, de taikarikosabban. Nem rja le a benne lev sszes pont helyzett, csaik az alaikzatoik megrajzolsa szem pontjbl fontos saroikpontoikat vagy a grbik veineik fordulpontjait jel li ikoordintikikal, melyeiket egydimenzis oszlopmtrix-szal azaz veiktorral reprezentl. E veiktoroikon elvgezhetjik az sszes mveletet, pldul a sikalrral val szorzst. Ez a veiktoros brik nagythatsgnaik a titika. A veiktoroikikal reprezentlt pontoik csompontoik ikzt vannaik azoik az egyenes vagy grbe szaikaszoik s zegmenseik vagy az angol path ikife jezs utn tvonalaik , melyeiket fggvnyeikikel, a de Casteljau algoritmu soikikal rhatjuik le a ikvetikez mdon. Kisautk, rugalmas ktelek, bogarak s bodobcsok Az egyenes sza ikaszt elsfoik Bzier grbvel reprezentljuik. A ikvetikez fggvnnyel iki szmtva minden pont ikoordintjt, egyszeren vgigmegynik a ikt cso

2 3

htp://history-computer.com/ModernComputer/Sofware/Siketchpad.html [2013. 02. 20.] Kitn animciikat tallunik a Wiikipedia Bzier grbe szciikikben: htp://hu.wiikipedia.org/wiiki/B%C3%A9zier_g%C3%B6rbe illetve e helyen htp://www.jasondavies.com/animated-bezier/ [2013. 02. 21]

A msodfoik Bzier grbe egy parabolav. Msodfoik fggvnyneik ikp lete: B(t) = (1 t)2 P0 + 2(1 t)t P1 + t2P2 , ahol 0 t 1

2. bra: A msodfoik vagy ikvadratiikus Bzier grbe

Az els csompont, az irnypont s a msodiik csompont egy hrom szget alikotnaik. Az irnypont a grbe tvonal ikt csompontjba h zot rintineik metszspontja. A grbt a ikvetikezikppen ikpezhetjik: Indtsunik egyszerre egy ikis ikocsit az els csompontbl az irnypont fel, egy msiik ikisikocsit az irnypontbl a msodiik csompont fel. A ikt ikocsi ikzt fesztsnik iki lgvonalban egy rugalmas iktelet, ezen ugyanazon idben induljon el egy bogr az egyiik ikocsitl a msiikig. Adot id alat mindhrmjuiknaik clba ikell rni. A ikt ikocsi egyenes plyn halad. A bogr viszont egy parabolav alaik plyt jr be a sikban, miikzben gy rzi, hogy mindig egyenesen halad a iktlen. Ilyen ikvadratiikus, msodfoik Bzier grbiket hasznlnaik a True Type fontoik, bettpusoik lershoz vagy az MS Paint program veineik szerikesz tshez. A harmadfoik vagy ikbs Bzier grbe a legltalnosabb, minden veiktor grafikus program ltal hasznlt megvalstsa a pontoik ikzti tvonalaik lersnaik. Klassziikus formja: ikt csompont az tvonal vgn, ikt irny pont mindegyiik csomponthoz ikapcsolva, melyeiket sszeiktve csom pontjuikikal, megikapjuik a csomponthoz hzot rintt. Az irnypont t volsga csompontl it a grbletel arnyos. Az elbbi mechaniikus hasonlatunikikal: A ikezd csompontbl indtunik autt az els irnypontba, az els irnypontbl a msodiik irnypontba, a msodiik irnypontbl pedig a zr csompontba. Egyszerre hrom autt. Minden autnaik ugyanannyi ideje van elrni a cljt. Fesztsnik iki jra ru galmas ikteleiket az els-msodiik s a msodiik-harmadiik aut ikz. A iko rbbi mdszerrel indtsunik el ikt bogarat a ikifesztet iktlplyikon. Hogy a ikpzeletniket mg inikbb megterheljik, a ikt bogr ikzt is fesztsnik iki egy iktelet, amelyen az egyiik bogrtl a msiikig szaladjon t egy bodo 10

bcs. A bogaraiknaik s a bodobcsnaik is clba ikell rni, mg az autik ber neik. A bodobcs gy az els csompontbl a msodiikba jut, miikzben egy grbe tvonalat r le. A bodobcs ltal lert plya fggvnye ebben az esetben: B(t) = (1 t)3 P0 + 3(1 t)2t P1 + 3(1 t)2t P2+ t3P3 , ahol 0 t 1

3. bra: A harmadfoik vagy ikbs Bzier grbe

A ikbs Bzier grbiket ebben a formban hasznljik a veiktorgrafikus programoikban. Az brt ikicsit leegyszerstve megikapjuik az tvonalvgi ikt csompontot s az irnypontoikat, melyeik meghatrozzik a grbletet.

4. bra: A harmadfoik Bzier grbe veiktorgrafikus programoikbl ismert ikinzete

Ha tovbb nveljik a Bzier grbik foikszmt , olyan grbiket ikapunik, melyeiknl a ikt vgponthoz, csomponthoz iketnl tbb irnypont is tar toziik. A vgpontoik ikzt e mdszerrel egszen bonyolult, ikacsikaringz grbiket is le tudunik rni. A gyaikorlatban ezeik a sszetetebb grbik min dig visszavezethetik tbb szegmens, harmadfoik Bzier grbikre. Fleg trbeli modellez programoiknl hasznljik ezeiket az n-edfoik grbiket, gynevezet spline-oikat, vagy NURBS4 grbiket. A Bzier eltti let Nos, mi ikze enneik a valsghoz? Nyilvnvalan nem a matematiikusoik vagy a szmtgpes megjelentst fejleszt mrn ikik felfedeztik fel a grbiket, tvonalaikat.

NURBS: nem egysges racionlis B-spline. 3D-s tervez, animcis programoikban or ganiikus formik ltrehozsra szolgl grbe vagy fellet. Magas szint NURBS mo dellez pldul az Autodesik Maya.

11

Soikfle segdeszikzt alikotot az ember szerikesztsei megiknnytshez ? vonalzt, ikrzt, szgmrt, pantogrfot. De mivel rajzoltaik szp, szab lyos grbiket? A ikzegellenlls egyiik tnyezjt, az ramvonalassgot felismerve az autgyrts igyeikezet optimalizlni a jrmveik ikarosszrijnaik formjt. A jrm, mely vezredeikikel ikorbban meghdtot egy msiik ikzeget, tmasztota a szablyos, simtot vonal grbik szerikesztsneik ignyt. Ez a jrm a haj volt. A hajik ptseikor a srbb ikzeg miat mg na gyobb jelentsge volt az ramvonalassgnaik. Ezt pedig csaik szpen vel grbikikel lehetet elrni.

5. bra: A spline, azaz grbe lapvonalz

A spline eredetileg az a segdeszikz, ami gyaikran rugalmas faanyagbl ikszlt, ikt vgn lergztve, s slyoikikal vagy ikteleikikel let meghajltva. A spline-t hasznltik vonalziknt a csnaik- s hajptsben . Ezt a gyaikorlati letbl elleset tletet alikalmaztik a gpi tervezs, illuszt rciikszts vilgban. Erre pl a veiktorgrafikus brzols, a 3D progra moik grbeikezelse, a nagythat bettpus tlete, az animcis mozgsgr bik rendszere s mg iki tudja hnyfle alikalmazs. Tl a technikn. Mire j a vektorgrafka? A veiktorgrafika hagyom nyos trgyalsa az brzolsi md azon jellegzetessgt emeli iki, hogy a veiktorgrafikus brik siklzhataik ? : szabadon nagythatik s ikicsinythe tik. Techniikailag valban ez az egyiik ikulcsmomentum, mely az brzols matematiikai hterbl ikvetikeziik. Emiat clszer logikat, feliratoikat, il lusztrciikat veiktorgrafikai szofverrel, illusztrcis programmal szerikesz teni. Pedaggiai szempontbl viszont vajmi ikeveset r a nagythatsg, hiszen a ceruzarajz termszetes vilgbl a szmtgpes grafika ikihvsai el ike rl gyermeik semmi gyaikorlati hasznt nem ltja. Maga az brzols a f

12

ikrdse, szeretne valamit megjelenteni. Emellet msodlagos ikrds, hogy pixelesediik-e a rajza vagy a iksbbieikben tmretezsre ikerl-e alikotsa. veikig tantotam a hagyomnyos, techniikai megikzeltssel a felnt csoportjaimat: deikoratriket, grafikusoikat, nyomdszoikat. Az utbbi h napoikban, amiikor ltalnos isikols gyermeikeiket, mvszeti szaikikzpis ikols tanulikat oiktatam veiktorgrafikra, az eddigi felntes, alikalmazot grafikusi motivciikat ikidobhatam az ablaikon. Nem voltaik relevnsaik a gyermeikeik, fataloik vilgban. Tapasztalataim alapjn szeretnik egy alapveten ms paradigmt felv zolni a veiktorgrafikus, illusztrcis programoik rajzpedaggijhoz. gy vlem, hrom alaptzissel rdemes ikezdeni a veiktorgrafika tant st: A veiktoros brzols felszabadt a flelem nlikli alikotsra. Trgyaikat rajzolunik: foltoikat (sikidomoikat) illetve vonalaikat. Trgyainik helyzete, nagysga, szne de mg a formja is vltoztathat. Szabaduls a frusztrcitl Korbban emltetik azt a mlypontot, me lyet egyes szerzik a ikamaszikorra jellemz rajzi trs-iknt rnaik le. A gyermeikikor hatrra rikez ikisikamasz szembesl sajt ikorltaival. Mr nem a bels ikpeit jelenti meg, hanem a hasonlsgra, valszersgre treiksziik. Sorra riik a ikudarcoik: meghasonliik techniikai hatraival. Egy hatodiikos tantvnyom panaszikodot : gy rzem, egy vvel ezelt job ban tudtam rajzolni, mint most. rdeikes mdon csaik eurpai5 ikultrnikban ikvetikeziik be ez a mly pont. A japn, ikzel-ikeleti vagy magyarorszgi viszonylatban a cigny iki sebbsg nem produiklja a ikamaszikori rajzvlsg tneteit. Vannaik olyan ikultrik, ahol nem rsze a gyermeikeik letneik a rajz. Amiikor ceruzt ikapnaik a ikezikbe, nhny ra alat vgigliik a frikaikor szaiktl a ikifejez brzolsig az elmaradt llomsoikat, s nem csikiken expresszivitsuik. Mirt tapasztaljuik, hogy a gyermeik ltal megfogalmazot ceruzarajzzal ikapcsolatos elvrsoik szinte determinljik a ikudarcra? Elg egy ikicsi gyetlenikeds, mris elikerl a radr, a soik trls utn egy jabb lap. Vajon a ikultrnik vagy oiktatsunik az oika??? Nagyon magas, mvszi mr ct lltunik? Taln mg mindig hallgatlagos etalon a fotorealisztiikus b rzols? Nem megfelel az eszikz, amivel dolgoznaik??? Nem elg j fnommotoriikjuik? Vagy elvont szinten nem jutnaik el a valsg megrtsig?

Eurpai ikultrikr alat rtem az szaik-ameriikai orszgoikat is.

13

A rajzpedaggiai ikutatsoik alapjn ikimondhatjuik: a ikamaszikor idsza ikban a gyermeik mfajt vlt. rdeikldse a tr, a plasztiika, a ikrnyezet for mlsa, nmaga megalikotsa fel fordul. Expresszivitsa inikbb a szobja faln, a tolltartjn vagy a padod, a falon megjelen graftiben bontaikoziik iki s nem a ikzirajzban. Aiki pedig vgleg elhagyja a vizualits megjelen ts nehezebb tjt, a verbalitst vlasztja mint nikifejezsi eszikzt: beszl getsben, naplrsban, ikzssgi oldalaikon. Segthetne a digitlis grafika e ikrzis idejn? Abban a formjban nem, ahogy most hasznljuik oiktatsunikban! Elszr is olyan eszikzt adunik a gyermeik ikezbe it ikonikrtan az egrre gondoloik , ami nem rajzra val. Msodszor a rossz szofvervlasz tssal olyan helyzetbe hozzuik, hogy ceruzarajzos feladatoikat oldjon meg az egr segtsgvel. A pixelgrafika a rszlet-h, fnyikpszer brzols le ttemnyese, emiat rikli a rajzols s fests e ikorban frusztrl hatst. Az informatiikatanroik ltal rajzolsra hasznlt egyszer pixelgrafikus program (legtbbszr a Paint) ugyanazt a flozft ikveti, mint a hagyo mnyos rajz vagy a fests. Adot a vszon, amin ha elrontasz valamit, rad rozhatsz vagy jraikezded. Igen, soikszorosan vissza lehet vonni. De aikikor sem fogod tudni megrajzolni, amit szeretnl. A veiktorgrafika egrbartabb megolds. Nem fnyikpszer brzols ra val, nem ikell azonnal fnom rszleteikikel dolgozni. Szemlletmdjban inikbb roikonthat a modern mvszet absztrahlshoz, formaikeress hez, jtikossghoz. Nem vletlen, hogy szimblumoik (emblmik, logik, piiktogramoik, iikonoik) iksztsre hasznljik. Rendezzik, trendezzik a formikat, vgleteikig vltoztatva, fnomtva tulajdonsgaiikat. Objektumok, trgyak A veiktorgrafikban nincs pont! Tbbnyire sikido moikikal s egyenes vagy grbe szaikaszoikikal dolgozunik. Legikisebb egysg a folt, melyneik van ikitltse (szne, szntmenete, mintzata) s ikrvonala. Ritikbban ptikeznik vonalaikikal, szaikaszoikikal. Kifejezeten ikerlend, hogy a gyermeik elikezdjen friklni, tnusozni! A veiktorgrafika tantst mindig a foltoik segtsgvel val brzolssal ikezdjik! A trgyaik it valban trgyaik: ikollzsszeren egymsra paikolhatik mint a sznes paprfoltoik. Van sorrendjik, egymst rszben ikitaikarhatjik. A sz nespapr-ikszletbl ikivgot, egymsra ragasztot foltoik, a foltmunika (patchworik) megfelel hasonlatoik, hogy illusztrljuik a gyereikeikneik a veik torgrafika lnyegt. Ez a megfoghatsg, trgyszersg, objeiktumorientltsg nagy szabad sgot ad az alikotsra. trendezhetjik, thelyezhetjik az elemeiket a sikban, de a sorrend miat a nyugodtan beszlhetnik trbeli manipullsrl is a grafikusnaik sik flt nyugv nzpontjbl. 14

A veiktoros eszikzikszlet leginikbb hasznlt eleme a nyl, a mutat eszikz, mely a rajzos eszikztr legtetejn helyezikediik el minden veiktor grafikus programban. Igen, van ceruza, cstoll, ikalligrafikus eszikz, st radr is ezeikben a programoikban. De, nagyon-nagyon fontos didaiktiikai szempont: tantsuik meg elszr, hogyan tud a gyermeik trgyaikikal manipullni. Klnben l tunik majd egy csom satroz, tnusoz palntt. Nem soikat rne e digitlis ikollzstechniika, ha csaik szolgai mdon leik pezn a foltmunika vagy a ikollzs lehetsgeit. A veiktorgrafika igazi ereje az utols lltsunikban van. Formzd, gyurmzd a trgyakat! A veiktorgrafika foltjai, vonalai for mzhataik! Az agyagozs, gyurmzs hasonlatait alikalmazhatjuik, melyeik jellegzetesen trbeli, plasztiikus tevikenysgeik. Sikbeli gyurmzs, form zs? Igen! Ez a leginikbb felszabadt mdszer, amit sem a rajzoiktatsban, sem az informatiikban eddig nem hasznltunik fel! A technolgia, amely az objeiktumoikikal val manipulls tlett leik pezte a virtulis sikba, hozztet valamit, amit eleddig a sikgrafikban nem, vagy alig tapasztalhatunik meg. Ki ikell jelentennik, hogy it igenis van egy olyan jts, amire hagyomnyos techniikikikal csaik trben lennnik ikpeseik. De jelent-e ez valamilyen elnyt a rajzoiktats szempontjbl? Viiktor Lwenfeld, osztrik szrmazs ameriikai ikutat az rzikels s b rzols ikt alaptpusba sorolja a gyermeikeiket. A lineris-rajzos gyermeik, a rszleteik ikidolgozsnaik a rabja. Pontos megfgyelseiket vgez a rszle teik teikintetben, azoikat vgleteikig tikletesti. az, aiki soha nem tud id re elikszlni, aiki legtbbet csaldiik, mert a rszleteik ikzt nem teremt ikapcsolatot a gyaikran elvtet arny. Nem ll ssze az egsz, a ikpei szt esneik, hiba feiktet a rszleteikbe annyi energit. Vele ellenttes a haptiikus-plasztiikus gyermeik, aiki az egszbl indul iki, majd azt diferencilja. A hagyomnyos rajztants ez utbbi mdszert ikveti. A veiktorgrafika ikitn terepe lehet egy e szemllet ikialaiktsnaik. Nem flj, nem ikell rad rozni, ikidobni, jraikezdeni! Talld meg a formt, csaik azutn dolgozd iki a rszleteiket!

2.2. Pixelgrafika
Pixel ikpelem (picture's element). A pixel a pont reprezentcija, mely egy sikbeli ikoordinta-rendszerben felpti a ikpet. Ez a pont nem a geo metriai modell szerinti ikiterjeds nlikli alaikzat: a pixelgrafikban ltal ban ngyzet alaik ritikbban, a ikorbbi tvs techniikban tglalap alaik 15

sikidom. A ikp pontos lershoz nagy mret ikoordinta-rendszereiket ikell hasznlnunik, ami rtelemszeren soik adatot jelent. Nem csaik a ikp pont helyt, de annaik szn- vagy fnyessgrtikeit is le ikell rni. Maga a le rs viszonylag egyszer, az adatmeg ellenben egszen nagyra hzhat, amit egyszerre ikezelni a memriban a rgebbi szmtgpeikneik nagy fel adat volt. A pixelgrafikus ikpmegjelents gyenge pontja a nagythatsg. Vges szm adatal reprezentlva egy csoportikpet, a nagyts sorn csaik a meglev pixeleik siklzdnaik, j adatoik, rszleteik nem jelenhetneik meg. A mai ikpernyik, a nyomtatik, nyomdagpeik pixelgrafikus megjelen tseik. Emiat a veiktorgrafikus brikat is raszterizlni ikell a nyomtat RIP6 egysgneik, vagy a szmtgp grafikus felletneik. A rasztergrafikus, pixeles megjelents elikpe taln a mozaiik, de mg in ikbb a szvsziken ltrehozot sztes mintzata. A szmtstechniika tr tnetneik fontos fejezete a szvs folyamatnaik, a mintik megjelents neik Joseph Marie Jacquard-fle lyuikikrtys automatizlsa. rdeikes paradoxon, hogy a pixelgrafika ikapcsn gyaikran a zoiknimint ra, a norvg iktt pulveren mutatikoz alaikzatoikra, sztesre, tertre gondolunik, ugyanaikikor a szmtgpes ikpikezelsben a leginikbb fny ikpszer, realisztiikus megjelentst a pixelgrafikval rjik el. Tudjuik, mi lyen ron hatalmas adatmeggel. A pixeles vagy ms ikifejezssel bitikpes grafikikat ikezel szofvere iket ikpszerikeszt programoiknaik nevezzik. Ezeik tbbsge ltalban fnyik peik manipullsra, montrozsra, montzsozsra val. Viszonylag szik terlet, ahol digitlis rajzols vagy fests a cl, ilyenikor az adot program a digitlis vszon vagy paprlap szerept tlti be. Az elbbire plda az Adobe Photoshop, az utbbira a Corel Painter programja. rdeikes felfedezst tehetnik, ha a ikpszerikeszt alikalmazsoik digitlis eszikztrt sszehasonltjuik a veiktorgrafikus programoikval. Amennyiben zenetet hordoz a veiktoros eszikztr tetejn lev nyl trgyaikikal fogunik manipullni , ugyangy utal a ikpszerikeszt programoik alaptermszet re, hogy e szofvereik zszlshajjnaik, a Photoshop-naik 13 genercijn ikeresztl az els eszikze a ikijells vagy maszikols volt. Aiki ebbe tapasztalat vagy elmleti tuds hjn belefutot s belefut ma is a iksbb trgyaland GIMP programban , az sszezavarodot a ikijell eszikz ltal a ikpen hagyot masroz hangys 7 ikrvonal hatsaitl.

6 7

Raster Image Processor. Marching Ants a ikijells vonalt feltnbb tev, futszalag-szeren mozg szag gatot vonal.

16

A ikp furcsn viselikedet, csaik rszben vlt szerikeszthetv, s azoikat az t ikozot hangyikat mg nehezebb volt eltntetni. A kijells vagy maszkols Az els ikpszerikeszt programoik ltal hasznlt maszikolsi techniikik clja, hogy megvdjik a ikp egyes rszeit a mdostsoiktl. A ikijell eszikzzel ikrbeikertet ikprszleten ikvl nem lehetet rajzolni, festeni. Ismers hasonlatal: rgebben faldikat, zsikoikat vagy falat feliratoztaik oly mdon, hogy a betik helyt egy lemezen ikivg tik. A lapot szorosan az anyagra szortva festikszrval rfjtaik. Ahol iki volt lyuikasztva, rikerlt a festik az anyagra, ahol le volt maszikolva, meg vdtik a sznezstl. A ikijell eszikzzel egy zrt grbt rajzolunik. Ami ezen bell van, azt ikijellsneik hvjuik, enneik a ikomplementert pedig masziknaik. A techniika valjban a fotzsbl ikerlt a digitlis eljrsoik ikz. gy ikszlteik az ovlis ikrvonal fnyikpeik. A levilgtsikor alikalmazot maszik segtsgvel. Soik rdeikes trikik forrsa lehet ez az egyszer eljrs. Pldul a beget, ikifehredet eget ikijellve csaik a ikp e rszlett sznezzik, stttjik. Az aut ikereikt ikr alaik ikijellssel ikrberajzoljuik, majd egy ikrikrs el mosst alikalmazunik a ikijellt terletre, olyan hatst rnik el, mintha egy pillanatfelvtelen a gyorsan mozg ikerik mozgsa mosta volna el a ikpet. Rtegek Ez a techniika a rajzflmikszts eszikztrbl ikerlt a digitlis ikpszerikesztsbe. Elszr a Fauve cg Matisse programjban hasznltaik, majd 1994-ben a Photoshop 3.0 sszetevje let. A rajzflmeik szereplit tltsz celluloid lapoikra festetik. A htrre eze iket a celleiket tbb rtegben felpaikolva ikszlt a jelenet. A ikpszerikeszt programoikban a rtegeik elemei ms ikpeikrl ikijellt ikprszleteik rtegre msolsval jnneik ltre. Egyfajta digitlis montzs: mintha csaik jsgoik bl ikivgot ikprszleteiket, szerepliket rendeznnik el egy ikzs ikpen. Az gy ltrejt rtegeik sorrendje felcserlhet, a rtegeik ttetszv tehetik, elmozdthatik, efeiktezhetik, lthatsguik iki- s beikapcsolhat. Ezzel a digitlis montzstechniikval egszen szrrelis ikpeik hozhataik ltre. Kitn eszikz az oiktatsban a valsg s a trikik ikzti iklnbsg szemlltetsre. Efektusok, flterek Kpmanipull eszikzik, melyeikikel rdeikes hat soikat rhetnik el a ikpen (festmnyszerv tehetjik, torzthatjuik, mozai ikot ikszthetnik belle), msrszt ikpjavt vagy -ront techniikikat alikal mazhatunik (lests, elmoss, bemozdts, zaj). Mvszi efeiktusoiktl a vic ces torztsoikig soikfle cllal hasznljuik iket. Valjban bedolgoz progra moik (plugineik) a ikpszerikeszt szofveren bell. Rendszerniket bvthet jik jabbaik letltsvel, teleptsvel habr a ikpszerikesztik eleve nagy 17

szmban tartalmazzik iket. A tanulik iknnyen elveszneik a soik lehetsg ben, clszer nhnyat ikivlasztani, tudatosan hasznlni. Digitlis sttkamra (lightroom) eszkzk A ikpeik sznneik, teltet sgneik, rnyalati terjedelemneik, ikontrasztjnaik, stb. megvltoztatsra val eljrsoik. Elnevezsik onnan ered, hogy az elhvs alat vagy a levi lgts sorn tudtunik a fotlaborban, a sttikamrban hasonl efeiktuso ikat alikalmaznaik. Manapsg mintha ikln programoik specializldnnaik e feladatoikra. Ilyen a Photoshop Lightroom vagy a Linux-os vilgban a Dariktable. A mobil vilg Instagramm-szer szofvereivel hasonl, ikomp lex hatsoikat rhetnik el, ikiss sablonosabban, adot ikorszaikoik fnyikpe zsi technolgii alapjn stilizlva. Retusl eszkzk A fotogrfban, a ikpeik hibinaik eltntetsre hasznlt fest eljrs. Karcoik, szpsghibik ikorriglsra, ikpeik utszne zseikor alikalmaztik. Egyre nagyobb jelentsge lesz a digitlis amatr fo tik ikorban. Pixelgrafka az oktatsban Hrom lnyeges terlet, ahol helyet ikve telhetneik a ikpszerikeszt programoik az isikolai oiktatsban. Az els a ikpjavts, fotmanipulci. A valsg egy rszletneik ikerete zse, ikiemelse fnyikpezs. A digitlis fotzs ikorban nagyon fontos r vezetni a diikoikat arra, hogy rgebbi hasonlatal ne Polaroid techni ikban gondolikodjanaik. Az gy-gy elcsatintot fnyikpet ne teikintsik vgleges produiktumnaik. A fnyikpezs utn volt az elhvsi szaikasz. It soikfle vltozatot ikszthetnik ikpnikbl, megvltoztatva a ikivgst, nagytst, ikontrasztjt, szneit. Ez a ikomponls, a ikp bels arnyainaik javtsa, a ikemny s lgy ikontrasztoik, a szneik, a megvilgts ikorreikci jnaik ismerete soikban javthatja a tudatos vizulis nyelvhasznlatot. A msodiik a montzs techniikja, a fantzia fejlesztsre. A ikpszerikesz t programoik fejlet ikrlvgsi s rtegtechniiki olyan eszikzt adnaik a ikamaszoik ikezbe, mellyel az ebben a ikorban jl fejleszthet a design irnti fogikonysguik. Valsgos formjuikban ikiemelhetiik a ikrnyezet trgyait, szemlyeit gy, hogy ikzben nem hasonulnaik meg sajt rajzos ikifejezs ikszsgikikel. Kisikamasz ikorban a humor, a pardia fontos ikifejezeszik zt adhatjuik a ikezikbe a montzs techniikjval, ikamaszikorban pedig a tr szemlletet, a perspeiktvarzetet is fejleszthetjik ezeikikel a rtegtechniikik ikal. Mg egy terletet szeretnik megemlteni: a digitlis rajzol- s festesz ikzik szofveres szegmenst. Korbban ikifejtetem, hogy egrrel rajzolni nehz. Azt is tudjuik, hogy ebben a ikorban nem a ikzirajz, ami siikeresen fejleszthet. Ugyanaikikor ezeik a specilis rajzol-, festprogramoik legalbb zeltt adnaik abbl az lmnybl, amiben a legtbb, a hagyomnyos rajz 18

tants szegnyes, forrshinyos eszikzikszletn felnv gyermeik nem r szeslhet. Utols lmnye valsznleg a flfamentes rajzlapon beszra d tempera, e digitlis lehetsgeik hjn. Miikor vagy hol lesz alikalma igazi aikvarellpapron sztfut festikikel, vsznon ikend aikrillal, olajjal, festeni, cstollal, aikvarellceruzval rajzolni???

2.3. Kiadvnyszerkeszts
A ikiadvnyszerikeszt program az az integrl fellet, ahol a szvegszer ikesztbl rikez tartalom, a veiktorgrafikus programban ikszlt grafikus elem s a ikpszerikeszt szofver ltal mdostot bitikp egysges ikiad vnny ll ssze. Mindhrom forrs a maga terletn robusztus eszikz. A szvegszer ikeszt elsdleges funikcija, hogy helyesrsilag, stilisztiikailag s struiktr jban megfelel szveget lltsunik el a segtsgvel. A veiktorgrafikus, il lusztrcis program az alikot grafika elsdleges eszikze, ahol a formiknaik nagy ikommuniikcis szerepe van. A ikpszerikeszt program fotik, ikpeik manipullsa, ikorreikcijra, montzsoik ellltsra sorn hasznlatos. Gyaikori, hogy nem tartjuik be ezen a szofvereik hatrait. Jl ismerjik az egyiik ikategrit pldul a szvegszerikesztiket , s mindent azon bell igyeiksznik megoldani. A szvegszerikeszt alikalmas ikpeik ikezelsre, szvegeik trdelsre, de illetikessgi ikre a ikis pldnyszm, gyaikran bels terjeszts doikumen tumoik ltrehozsban ikimerl. Sznrendszere nyomdailag inikorreikt, iklis iksztsre alikalmatlan. Az illusztrcis, veiktorgrafikus programoik ikisebb rsze csaik egyetlen ol dalt iknl a tervezsre. Tbbsgiket nhny oldalas ikiadvnyoik tervezs re is alikalmas. Az oldalszm nvelsvel azonban a szofver drasztiikusan lelassul. Enneik oika a ikorreikt, pontos megjelents, ami adot terjedelem utn felemszti az erforrsoikat. A ikpszerikesztik jl ikezeliik a bitikpeiket, szveges eszikzeiik is vannaik. Jellegzetes hibjuik, hogy a betik is raszterezsre ikerlneik, emiat elmos dotaik leszneik. Tbb oldalas doikumentumot nem lehet velik ltrehozni. A DTP 8 elkpe a montrozasztal 1985-ben Paul Brainerd az Aldus Corporation programozja megalikota az els grafikus ikiadvnyszerikesz t programot az Aldus Pagemaikert. Az oldalterv- (layout) ikszt program nem a szvegszerikesztik iktt, ikaraiktereikben s soroikban gondolikod szemlletmdjt hasznlta.
8 DTP: Desiktop Publishing asztali ikiadvnyszerikeszts.

19

A nyomdai montrozasztal szabadsgval ajndikozta meg a terveziket. A montrozasztal, ahol az ofszetnyomshoz hasznlt flm ragasztst, szszevgst, szaikszval szerelst vgeztik a fnyszeds technolgijnaik idejn. Matveg fellett alulrl tvilgtotik. A szveghasboik, cmeik fnyszedssel ltrehozot flmfliikrl ikerlneik az asztalra. A ikpeik ugyangy fots eljrssal rasztereikre bontva , tltsz flmeiken. Nem elzmny nlikl jeleniik meg teht a szmtgpes gyaikorlatban az asztali ikiadvnyszerikeszts. A vonalzik, az tvilgt fehr fellete, a mon trozst segt hlik, az asztal ikzpn megjelen nyomtatsi terlet mind olyan elemeik, amelyeik ugyanilyen elrendezsben ma is megtallhatik a montrozasztalon s a ikiadvnytervez programoikban. Zsenilis programozot eszikzeiik viszont tlmutatnaik az eddigi lehet sgeiken.: Mesteroldalaikat hasznlva egysges arculatot adhatunik a ikiad vnynaik ismtld oldalelemeikikel (lfej, llb, oldalszmozs, dszt elemeik, stb.). A fnyszedshez hasonlan a szvegeiket hasbfoltoikiknt, szvegdobozoikban jelentjik meg, melyeiket tetszlegesen helyezhetnik el az oldalterven. A szmtgpes trdels tbblete: A dobozoikat egymshoz csatolva tfolyiik a szvegtartalom ezzel megiknnytve jsgszer ikiad vnyoik, hosszabb doikumentumoik szerikesztst. A grafikus elemeiket, ik peiket ms programoikbl importljuik, helyben a megfelel mretet, ikpiki vgst, pozcit lltjuik. Mi a titika a ikiadvnyszerikeszt programnaik, amivel a soikoldalas doiku mentumoikat nagyon gyorsan, iklnsebb aikadozs nlikl ikpes megjele nteni, ikezelni? Az, hogy minden ikpobjeiktumot, mellyel dolgoziik, csatol a sajt llom nyhoz. Hivatikoziik rjuik, tlagos minsgben megjelenti azoikat, de be gyazsval nem terheli meg a szmtgpet. Nagyon ikorreikt tipogrfai munikt lehet a DTP programoikikal vgezni: betikezelsik ikivl, a szedsikp ikialaiktsban pontosaik, a szvegdoboz elhelyezsben meghagyjik az alikot szabadsgt. Hol hasznljunk kiadvnyszerkesztt? Kivl eszikzik szaikikri munikra, isikolajsgoik iksztsre. Szemlletmdjuikat megtantva a gye reikeik fogikonyabbaik leszneik a szveg s ikpelemeik helyes, arnyos ikom pozcijra, az oldalterveik ignyes, informatv felptsre. A ikiadvnyszerikeszt programoik puritn felleteik. Riknyszerteneik bennniket a ikiadvny szerikesztse elti tervezsre. Ez vonatikoziik az ol daltervre, a cmrendszerre, a beikezds- s betstlusoik elzetes ikivlaszt sra, ikiprblsra. Kimenetikben CMYK sznrendszer, nyomdailag ikorreikt PDF-et produ iklnaik. 20

Egyszer taln megrjik, hogy versenyeinik, retsgi feladatainik a helyes eszikzvlaszts fontossgrl is szlnaik majd. Aikikor taln ot lesz az MS Publisher vagy a Scribus is az ajnlot programoik ikzt. Terheljk-e dikjainkat tipogrfval? A magyar nyelv- s irodalom oiktatsban arra treiksznik, hogy a tanul elsajttsa nyelvnik ignyes hasznlatt. A nyelvi sematizmus, ignytelensg, vulgarits tvol ll oikta tsuniktl. A szegnyes szikincs, sivr ikifejezikszsg nem lehet alternat va, iklnsen nem nevelsi cl. Ugyangy a helyes rs azaz eszttiikus szvegikp, arnyos oldalterv, az illusztrciik ikorreikt hasznlata nem csaik a iknyvikiadikat iktelezi, hanem mindenikit, aiki az informcit a Gutenberg-galaxis nyelvezetn ikeresztl osztja meg embertrsaival. A sz szerint vet, oly soikszor hangoztatot digitlis rstudsba ez is beletarto ziik! gy gondolom, tl vagyunik azoikon a ikorltoikon, melyet az rgp tech nolgija ltal uralt XX. szzad erltetet rnik. Ma mr anaikronisztiikus a szvegszerikeszts s a tipogrfa mdszertannaik sztvlasztsa. Egy szvegszerikeszt program is tud magas eszttiikai szint, tipogrfai szab lyoiknaik megfelel szvegikpet ellltani. Amennyiben hasznlja tiszt ban van a szablyoikikal. Sajnos, ebben van mit fejldnnik. Informatiikatanroik hivatalos doikumentumait vizsglva (belertve az retsgi s versenyfeladatoik pldit is!) arra a megllaptsra juthatunik, hogy hemzsegneik a beikezdseik jellsneik, a szvegen belli ikiemelsneik, a sorhossznaik, sortvnaik, ikeretezsneik, az arnyoik hasznlatnaik ikirv eszttiikai hibitl. Ha a feladat, melyet meg ikell oldania tipogrfailag ignytelen, hibs, aik ikor eszttiikailag ikros!

2.4. A 3d modellez programok s az animci forradalma


A rajz, festszet, a fotzs a hrom dimenzis valsg elemeit a iktdimen zis sikon reprezentlja. A szobrszat, a plasztiika trben hozza ltre alikot sait. Ltuik, hogy a szmtgpes grafika els nagy forradalma idejn fejlesz tetik iki a matematiikai alapjait a sikbeli s trbeli brzolsnaik. Az aikikor hasznlt CAD-programoikat elssorban autik tervezsre hasznltik. A g pszeti elemeik, alikatrszeik tervezse mellet e programoik jelents szerep hez jutotaik az ptszeti, vizualizcis s szimulcis projeikteikben. A mrniki munika mellet a hetvenes veik vgn a grafika s az anim ci terletn fejldt leginikbb e technolgia, hogy nhny vtizeddel ik sbb jelents szerepet ikveteljen magnaik a flmiparban. Manapsg nincs 21

flm CG, azaz ikomputergrafika nlikl. S it ne is olyan nyilvnvalan 3d grafikval ikszlt animcis flmeikre gondoljunik, mint a Pixar mfajjt remeikei. Legtbbszr meg sem ltjuik s az a j flm, ahol meg sem ltsza naik , azoikat az apr trikikiket, dszleteik, maiketeik, melyeiket virtulis modelleik segtsgvel ikompozitltaik a flmeikbe. Az utbbi hsz vben a iklassziikus, rajzos animciiknaik tn flmeik is valamely 3d-s segdtechno lgival ikszlteik. Mi e gyors siiker titika? A valsgos igny, hogy a iklassziikus mechaniikus techniikik jelents rszt olcsbban ikivlthatjuik a szmtgppel segtet tervezssel, modellezssel, animcival. 1968-ban, egy vvel a Holdra szlls elt, ikerlt a moziikba Stanley Kubricik 2001 rodisszeai c. alikotsa. A flm trikikjei a mai szemllben is bmulatot ikelteneik. Tz vvel iksbb a Csillagoik hborja mg mindig ugyanazt a maiket-techniikt hasznlta, br a ikameramozgatst az rhajs jeleneteikben a John Dysiktra ltal fejlesztet szmtgpes rendszerrel ol dotik meg. 1984-ben az Utols csillagharcos modelljei mr teljes egszben szmtgpes 3d-grafikval ikszlteik. 1993-ban, a Jurassic Parikban a iklassziikus bbflmeik stopmotion, ikocik zs technolgija mellet hasznltik a szmtgpes technolgit a dino szauruszoik mozgatsra. A mdszer it is a hagyomnyos techniika szm tgpestse. A bboiknl egy mechaniikus, fmbl ikszlt, csuiklikikal ell tot vzrendszert, az armatrt hasznltik a mozgatsra. A sikanimciik iksztsben is egyre nagyobb szerepet ikapot a szm tgpes techniika. Legelszr az egyms utn ikvetikez llikpeiket digita lizltik, majd eleiktroniikusan ikihztik s festetik. Ksbb igny tmadt, hogy az gynevezet ikulcsikpikocikik (ikeyframes) ikzti tmeneteiket (in between) a szmtgp generlja. A hromdimenzis megjelents mg a sikanimciban is segtet egyes trbeli forgsoik brzolsban, soik fradsgot megtaikartva az alikot munika javra. A mfaj szablyai nem vltoztaik. A techniika segtsgvel idt nyernik, a folyamat pedig termelikenyebb lesz. Milyen szerepe lehet a 3D grafknak az oktatsunkban? Matemati ika tantrgy trgeometriai fejezeteinl elssorban ltalnos isikolban , jelents segtsget ikaphatunik az informatiikai labor vagy digitlis tbla be vonsval. A gyermeikeik trltsa, a testeik megismerse, a trbeli helyze teik s mozgsoik, de mg a hlikszts is gyorsabban megy egyszer ani mciik vagy iknnyen ikezelhet programoik segtsgvel. Vizulis ikultra (rajz) rikon a Monge-fle hrom ikpsikos, az axono metriikus s perspeiktiviikus brzols tantsban nagy segtsgnikre lehet a szmtgp. 22

Az informatiika ra mindezt segtheti. Annaik a tudatban, hogy a tizen ves gyermeik ppen a tlts tern van a legnagyobb fejlds idszaikban. Nagyon fontos a megfelelen megvlasztot, egyszer program. Tud nunik ikell, hogy a 3D grafikus programoik nagy tbbsge szinte egy repl gp mszerfalhoz hasonl bonyolultsggal br. De vannaik alternatvinik ezen a terleten is, ahogy ezt a iksbbieikbl ltni fogjuik.

2.5. Az animci jelentsge


Az elz fejezetben szinte sszemosdot a 3d-grafika utbbi vtizedeineik trtnete s az animci. Nem vletlen, de ebben a rszben mgis indoikolt naik tartom a helyesen alikalmazot animci mibenltt oiktatsunikban meghatrozni. A latin anima sz jelentse lleik. Animlni annyit jelent, mint leliket vinni a trgyaikba. A mozgs, a vltozs alapvet letjelensg. Br felruhzhatjuik trgyain ikat leliki tulajdonsgoikikal, a csoda aikikor ikvetikeziik be, miikor a minden napi let, ikrnyezet elemei megmozdulnaik. Az animci az id dimenzi jval egszti iki a grafikt, plasztiikt. S mivel it egy dimenzivlts trt niik, olyan trvnyszersgeik jelenneik meg, melyeikikel a gyermeik, s ltal ban a ikznapi ember sincs tisztban. Elikerl a folyamat fogalma, ami nagyban roikonthat az algoritmusval. Az animcit a gyermeik mozgsiknt rtelmezi. A mozgs ikezd s vg llapota ikzti folyamatal viszont tbbnyire nincs tisztban. Minden al goritmus-ikszts lnyege a ikezd s a ikvnt vgllapot ikzti vges sz m elemi lps lersa, meghatrozsa. Amiikor az isikolban animcirl van sz, gyaikran elmegynik annaik a lnyege mellet. Az animcit gy fogjuik fel, mintha csaik megmozgatnnik, vltoztatnnik valamit. Hrom terleten tallikoznaik a diikoik ezzel a foga lommal: a programozsban, a webgrafika s a prezentci-ikszts tern. A gyermeikikzpont programozsi ikrnyezeteik szinte mindig tartalmaz naik valamifle animcis lehetsget. Az Imagine Logo LogoMotion ikieg sztje ikedvelt eszikz az oiktatsban. A Scratch program, mely az utbbi idben nagy teret nyert ms orszgoik programozs-oiktatsban, a szerep lik jelmezeineik vltogatsval nyjt alapszint animcis funikciikat. Kzpisikolban a Flash ikrnyezet megismerse nyjthatna lehetsget a techniikailag ikomolyabb animciik iksztsre. Amennyiben ppen nem ikifut techniikrl lenne sz. De vajon egy Powerpoint bemutatban alikalmazot efeiktust mennyire nevezhetnik animcinaik? 23

A bemutatikszt programoik elikpe az zleti diavetts illetve a m vszi diaporma. Ez utbbiban a ikocikik ikzti tmenetet, tsztatst ikt diavettvel s a fnyer vltoztatsval oldotik meg. A prezentcis szofvereikben nem csaik a diik, hanem egyes diaelemeik szvegeik, ikpeik, grafikonoik ikzt is alikalmazhatunik tmeneteiket, efeiktusoikat, mozg soikat. A cl nyilvnval: a fgyelem felikeltse, brentartsa, a mondanival tagolsa. Fontosnaik tartom, hogy animcit ne prezentcis szofvereikikel oiktas sunik! A bemutatiksztsben tantsuik meg a gyereiket a fgyelemfelikelt efeiktusoik stlusos, zlses, visszafogot hasznlatra. De vaikodjunik a funikcitlan, eikleiktiikus animciiktl! Klnsen a szvegeik teikintet ben. Nhny visszafogot tns vagy beszs eszttiikusabb teheti a mondanivalt, mint a mindenhonnan prg-forg, eltn, bepatog, vil ldz, betniknt sztrobban szveg- vagy ikpradat. Milyen leliket vi sznik prezentcinikba, ha mr megteikintse is epilepszia-ikzeli llapotba hozhatja az eszttiikai rzikniket? Vgezetl trjnik vissza az igazi animci iksztsneik legegyszerbb trvnyszersghez: a folyamatoik megrtshez. Nhny alappldt hadd emltseik, tantrgyi ikoncentrcival. Mirt ltom mozgsban a heliikopter propellert fellnzetben? Krmoz gs, tmr. Teljes ikr. Peridus. Mirt ltom mozgsban a heliikopter pro pellert oldalnzetbl? Tengelyes szimmetria. Kzppontos szimmetria. Szaikasz. Szaikasz hossza. Peridus. Hogyan n iki a nvnyike a fldbl? Napi megfgyels. Lasstot felvtel. Mag, sziikleveleik, hajts. Nveikeds. lland ikrnyezet, vltoz tulajdon sg rajz. Hogyan szllingznaik a hpelyheik? Vletlenszersg. tvonal. Szl. Milyen utat r le az eldobot ik? Hogyan patog az elejtet labda? Mitl ltom mozgnaik az autt s nem cssznaik? Hogyan repl a sas? Mitl ikgyziik a ikgy? Hogyan mozog a fa, a tvoli hegy, a nap az gen, ha egy jtikban rzikeltetni szeretnm a hteret??? s a legnehezebb: Hogyan jr az ember? Mirt dlnik elre az els lps elt? Valban csaik annyi a jrs, hogy felemeljik a lbunikat s elbbre raikjuik? Figyeljik meg magunikat jrs ikzben. Elemezzik Muybridge ikpsorait! Az animcit megrt gyermeik, fleg a lasstot felvteleiket elemezve, nem csaik a folyamat idben elrejtet dimenziit ismeri meg, hanem olyan fziikai, biolgiai, mechaniikai s eszttiikai lmnyeikneik a rszesv vliik, amit soha nem tapasztalt meg ikorbban, mert nem ltja a mindennapi mozgsoik termszetes sebessgben. 24

3. Milyen eszkzkkel oktassunk szmtgpes grafiikt?

3.1. Kereskedelmi megoldsok


Oiktatsunik eszikzikszletben egyrtelm a Microsof szofvertermikeineik dominancija. Br elvileg tudjuik, hogy nem programot, hanem gondolikodsmdot ta ntunik, mgis szembetn, hogy az ECDL vizsgin, az informatiika rets gin, s az olyan versenyeiken mint az OKTV vagy a Nemes Tihamr alikal mazi verseny jelents htrnyba ikerl az a diik, aiki nem a Microsof szofvermegoldsaival oldja meg a feladatoikat. Amiikor az oiktatsbeli Microsof-dominancirl beszlnik, szembesl nnik ikell azzal a tnnyel, hogy hrom szegmensben van a Microsof meg oldsainaik monopol helyzete. A pc-s opercis rendszereik, ikis- s ikzp vllalati szervermegoldsoik s az irodai szofvereik piacn. A Microsof iga zn soha nem tudot betrni a ikreatv iparba a ikpszerikeszts, ikiadvny szerikeszts, grafika terletre, mert ot olyan, nla tapasztaltabb cgeik ve tetik meg a lbuikat mint az Adobe, a Corel, a Qarik vagy az Autodesik. Amilyen nagy szerepe volt az egysges felhasznli interfsz s operci s rendszer (Windows), az irodai ikompatibilits (Ofce) megteremtsben, olyannyira elenysz szabvnyost szerepe maradt a grafika terletn. Br tbb prblikozsuik is volt ikpszerikeszt, rajzol s ikiadvnyszerikesz t program ltrehozsra, soha sem tudtik elrni a professzionlis rteget megoldsaiikikal. A neikiik sznt Expression Studio szinte ismeretlen maradt, olyannyira, hogy a vllalat 2012-ben fel is hagyot a forgalmazsval. Az egyetlen terlet, ahol tevikenysgik grafikailag meghatroz volt, a siklzhat bettpusoik bevezetse (ttf, otf), melyet az Apple, iksbb az Adobe cggel egyt dolgoztaik iki. Rendszereiik mindig is zrt egysgeiket alikotaik, melyeikbe igyeikezteik a sz szoros rtelmben mindent beintegrlni. A multifunikcionalits s az tlagfelhasznl mint clcsoport metszetben pedig megjelenteik azoik a sablonos megoldsoik, amelyeik gyaikran unalmass, zlstelenn tetik a felhasznlik munikit. A mindennapi felhasznl pedig rsziklt ezeikre az elssorban irodai szemllet megoldsoikra. Nzznik erre egy pldt: a mindeniki ltal hasznlt Word szvegszerikesz tt. Mint minden virtulis eszikzneik, enneik is megtalljuik vals elikpt az rgpet. Az rgp mikdsi elve tovbb lt a margartafejes sornyom 25

tatikban majd mtrixnyomtatikban. Ezeikneik a ikaraikteres s sor-alap f lozfja pedig a szvegszerikesztikben, s mig az olyan oldaller nyel veikben mint pldul a HTML. Ezzel nincs is semmi baj, egszen addig, amg meg nem jeleniik az illuszt rci, a ikpi elem. Mg a ikiadvnyszerikeszt szofvereik a nyomdai fnyszeds mdszereit adaptltik, a szvegszerikesztik az rgp mikdsneik mechanizmusba igyeikezneik beintegrlni a ikpi elemeiket. A fnyszed montroz alulrl t vilgtot tejveg asztaln ragasztgatja a ikpeiket, cmeiket, szveghasbo ikat. Enneik mintjra a ikiadvnyszerikeszt program egyenrang elemiknt ikezeli a szvegeiket s a ikpeiket. Mindiket afle folt a nyomtatot olda lon. A lnyeg a tipogrfai szablyoiknaik megfelel, ugyanaikikor szabad, ikreatv elhelyezs. Dntseiket hozunik: a laptikr (margik), a betvlasz ts, az elrendezs, az illusztrciik teikintetben. Tervezi dntseiket. A sz vegszerikeszt program megikmli ezeiktl a dntsiktl s a tipogrfai szablyoik ismerettl a mindennapi felhasznlt. A szvegszerikeszt szmra nem a ikp s a szveg, hanem a ikp s a ika raikter az egyenrtik entits. Mit is jelent ez? Gyaikorlatilag azt, hogy a ikp is egy ikaraikter, amit beszroik valahova a szvegbe. Valahova lehor gonyzom (oldalhoz, beikezdshez, ikaraikterhez), mindenesetre nem szaba don ikezelem. Az ECDL vizsgik, szvegszerikesztsi retsgi feladatsoroik s informati ikai versenyeik nagy rsze arrl szl, hogyan lehet megikzdeni ezen, ikaraik teres szemlletbl ered htrnyoikikal. Miikzben felszabadtjuik a tanult a tipogrfai tuds ismerete all mondvn, a gp gyis elvgzi helyete e munikt , riknyszertjik arra, hogy szofverikezelsi problmamegold soik halmazt tanulja meg, amivel ikicselezhet elrendezsi vagy ikiemelsi problmikat, melyeik nem is fordulnnaik el, ha a megfelel eszikzt alikal maznik a megfelel feladatra. Melyiik retsgi vagy versenyfeladat deiklarlja eszikztrban mondjuik a Microsof Publisher ikiadvnyszerikeszt felhasznlsnaik lehetsgt? Miikzben valjban ikiadvnyszerikesztsi (s nem szvegszerikesztsi!) fel adatoikat ad a diikoiknaik. A prezentci s grafika ECDL modul rinti a veiktorgrafika s pixelgra fika tmaikreit. Kt olyan programot ajnl a Microsof eszikztrbl, me lyeik alapveten nem arra valik, amit meg szeretnnik tantani vele. A Powerpoint bemutatiksztneik vannaik veiktoros eszikzei, de veiktor grafikt tantani vele olyan mint szjharmoniikval ptolni a templomi or gont. A Paint programnaik iksbb egy fejezetet szenteleik. It csaik annyit jegyeznik meg rla, hogy a Windows 7-es megjelensig gy teikinthetnik 26

r, mint a '80-as veik elejrl a rendszerben ragadt eszikzre, mely iknos pontossggal rizte az adot ikor techniikai sznvonalt. A rajzolprogramoik (rtsd illusztrcis program) mr rg trteik veikto ros szemlletre. A ikpszerikeszt szofvereik magas szint ikijellsen s rte geik hasznlatn alapul flozfjt hobbiprogramoik is alikalmazzik Ez a ikis program, minden rncfelvarrs utn sem tud lnyegesen tbbet nyjta ni az oiktatsban. Mgis szinte versenytrs nlikl alikalmazzuik. Az elbbieikbl taln megllapthat, hogy a Microsof-termikeik alapve ten nem alikalmasaik grafika oiktatsra, mivel a piaci ikrnyezetben hasz nlt eszikzik paradigmit jl nem tanthatjuik velik. A veiktorgrafikus, il lusztrcis (rajzol) programoik szabad szerikesztsi, tformlsi elvei, a ikpszerikeszt programoik ikifnomult maszikolsi s rtegtechniiki, illetve a digitlis sttikamra elvn mikd fotszerikesztik szles eljrspaletja hinyziik ezeikbl az alapveten irodai alikalmazsoikbl. A nagy grafikai monopliumoik iklnsen az Adobe eszikzei viszont mregdrgik. Oiktatsi licenciknt is elrhetetleneik egy tlag isikola szm ra. Net ikt- hromszzezer forint egy ikpszerikeszt, illusztrcis vagy ikiadvnyszerikeszt programrt. Az Adobe cgneik diik, oiktati s hallgati licencmegoldsai is ltezneik. Ezeik egy rsze meghaladja az tvenezer fo rintot. A 3d tervez s animtor programoik tbbnyire az Autodesik termikei nagyjbl flmilli forint ikrl ikaphataik. Az Autodesik termikei egy ve ingyenesen hasznlhatik oiktatik s hallgatik szmra. A gptermi licen ceik viszont a ikzoiktatsban csaik nagy beruhzs rn alikalmazhataik. Vajon nem tl bonyolultaik ezeik a szofvereik az egyszer ltalnos vagy ikzpisikolai oiktatsra? Nyilvnvalan egy-egy szaikma magas szint esz ikztrt foglaljik maguikba. Nem csaik a tervezshez, de a szabvnyos ikivi telezshez is szolglnaik magas minsg megoldsoikikal: sznh nyomdai ikimenet, webes, televzis s flmes szabvnyoiknaik val megfelels. Vastag szaikiknyveik trgyaljik e programoik sszes ikpessgt. Vajon a XXI. szzadban ikiikerlheteik-e ezeik a vizulis eszikzik? gy gondolom, hogy a ikonikrt ikeresikedelmi eszikzik igen, de a szemllet nem! Nem ptolhatik sablonoik, varzslik, clipartoik, instagrammoik haszn latval. Amiikor a gyermeik, tanul rdeikldse eltnik jr, felfedezi a vizualits a grafika, a fnyikpezs, a mozgikpes megjelents nikifejezsi for mit, nem rt, ha legalbb orientlni tudjuik, milyen irnyba ikutasson.

27

3.2. Nylt forrs programok


E fejezetben szeretnm bemutatni, mirt gondolom, hogy nylt forrs gra fikai programoik alikalmazsval ikomoly, versenyikpes tudssal ruhzhat juik fel tantvnyainikat. Kezdjik a legalapvetbb gazdasgi felttellel: A nylt forrs programo ikat ingyen ikapjuik. Lelikes programozik ikzssgei fejlesztiik ezeiket, ltal ban szabadidejikben. Gyaikori, hogy egyes vllalatoik sztnziik a projeikte iket valamilyen segtsggel: munikalehetsggel, sztndjaikikal. E programozik motivcija a ikzssgen belli elismertsg, siiker, a fel hasznli visszajelzs, a ikzs munika lmnye. A nylt forrs ikzssg a ikdot egyfajta ikulturlis ikzikincsneik teikinti, melyet szabadon vltoztat hat, tovbbfejleszthet. Ez nmagban ikoszhoz vezetne. A ikzssgi szer vezds viszont ikialaikt egy racionlis fejlesztsi stlust. Ebben egy ikisebb team rikdiik a ikd ikonzisztencijn, egy szlesebb, nemzetikzi, internetes programozi ikr szolgltatja a rszproblmik megoldsait (patch-eik, programfoltoik formjban), s a hobbiszint felhasznlik tmegei a teszte lik, napi visszajelzseikikel a frumoikon. Gyaikori, hogy egy-egy jl siikerlt programra rteleplneik ikeresikedelmi megoldsoik: oiktatanyagoik, iknyveik, termiktmogatst, tovbbikpzst nyjt cgeik. ik nem adhatjik pnzrt a programot, melyet msoik ingyen fejleszteneik. De a tmogatsrt, a segtsgrt ikrhetneik tiszteletdjat. Ezeik a Richard Stallman ltal meghirdetet Open Source mozgalom alappillrei. Harminc vvel ezelt olyan nagy cgeik, mint a Microsof vagy a Novell rnyikban a nylt forrs szofvereik anarchista szubikultrja megmoso lyogtat rdeikessg volt csupn. Ma oikostelefonjainik 90%-a Android alap, mely a nylt forrs Linuxra pl. A webes ikiszolglik majd ugyaneikikora szzalika Apache szerverprogramot, MySQL adatbzis-ikezelt futat. A flmipart ikiszolgl specilis efeikt-cgeik renderfarmjai Linuxos frtikikel dolgoznaik, miikzben a munikallomsaiik animcis szofvereineik szikipt nyelve a nylt forrs Python. A Novell hlzati szofvermegoldsai ma mr a SuSE Linuxra plneik. A Google, a Facebooik extenzv fejldsneik egyiik ikulcstnyezje az olcs hardveren teleptet ingyenes opercis rendszereik voltaik. A nylt forrs mr rg nem azt jelenti, hogy amatr, megbzhatatlan, hasznlhatatlan. Soikszor persze nem a cscsminsg szinonimja, inikbb egy elfogadhat alternatv. Az Android egy olcs alternatvja az iOS mobil opercis rendszerneik. A Linux a szervereik piacn a Unix rendszereik robusztussga mellet ikltsghatikony megoldst nyjt, megfelel szaikrtelemmel. 28

Sorolhatnnik mg a pldikat. Ugyanaikikor becsletesen szembe ikell nz ni olyan sajtossgoikikal, melyeik riasztik lehetneik a ikeresikedelmi szofve reik vilgbl jt felhasznliknaik. A ikzssgi jelleg mindig hordoz magban szubikulturlis, vagy egyene sen ellenikultrikra jellemz, elemeiket. Ezeik eseteniknt szinte vallsos jel leget lthetneik. Nem a nylt forrs vilgbl hozot plda az Apple cg: 1984 ta jellem z image-ik az ellenikulturlis szembenlls a Nagy Testvrrel, a minsg, a ikreativits, az exikluzivits jegyben. Mvszi az a tmegmanipulci, ahogy az Apple elhiteti hveivel, hogy ik a mesebeli szegnylegnyeik, aikiik tikletesen formatervezet mregdrga eszikzeiikikel felvesziik harcot a PCs vilg manipullt tmegvel. Hasonl cslts megfgyelhet elvaikult Linux-osoiknl: divat a Microsof rvidtseiknt M$-t rni, gnyolni a msiik rendszert, st harcol ni ellene. A nylt forrs rendszereikben vannaik hinyossgoik. Mintha folyamatos publiikus btikat hasznlnnik. Tallikozhatunik stabilitsi, ikompatibilitsi problmikikal, melyeik a viszonylag gyors fejleszts miat jelentikezneik. Jel lemz hozzlls, hogy 10 ves fejleszts utn is van olyan program ilyen az Inikscape is , mely mg nem rte el az 1.0 verzit. Enneik ellenre felt nen stabilan hasznlhat! Egy-egy ilyen rendszer alappillrei a nyitotsg, modularits. Minden mindennel sszeikapcsolhat, munikafolyamatoikba szervezhet. Az utbbi tz vben a ikeresikedelmi programoik mintjra j nhny olyan szofvert lehet emlteni, amelyeik hasznlhatsguikban, produiktivit suikban is nyomba eredteik pldaikpeiikneik. Kt fontos tnyez miat j szvvel ajnlom isikolai felhasznlsra: Ugyanazt a paradigmt ikvetiik, mint ikeresikedelmi prhuzamaiik. Szinte mindig lteziik a hrom elterjedt asztali opercis rendszerre az MS Windowsra, MAC OS X-re s Linuxra lefordtot vltozat. Vgl emltsik meg azt az risi etiikai tbbletet, mellyel nem lopot javaik megosztsn alapul rtikeiket adhatunik t tanuliniknaik. A ikzssgi fejleszts hatsra rengeteg web-es oiktatanyag ikerl az in ternetre. A nylt forrs programoikat ikedvel ikreatv felhasznlikra ugyanis jellemz, hogy brmely ikicsiny dolgot fedezneik fel mris tutori alt rnaik, screencast-ot szerikeszteneik a videomegosztikra, aiktv fru mozv vlnaik. Az ilyen tpus frumoikban pedig igazi szaikmai eszmecse re folyiik, ahol a cl a msiik segtse, s nem az aikadikosikods vagy nbl vnyozs.

29

Alikoss, fejlessz ikzsen, oszd meg a tudsod! Vajon nem olyan rtike iket tallunik it, melyeik nagyon is pozitv nevelsi tnyezik lehetneik a mai trsadalomban???...

3.3. Oktatsra ajnlott szoftverek


Mielt a szofvereik ikrdst rintennik, nhny sz az opercis rendsze reikrl. Az els ikiadvnyszerikeszt, pixelgrafikus, veiktorgrafikus progra moik az Apple Macintosh grafikus felletn futotaik. Kitn sznmenedzsment, stabilits jellemezte ezeiket az eszikziket, emi at hamar a professzionlis felhasznlik szvbe loptik maguikat. Magyar orszgon nhny plyzat lehetsget adot isikoliknaik ilyen exikluzv g peik beszerzsre, mgis inikbb ritika ikivtelneik szmtanaik. Hazai viszonyainik ikzt az olcsbb PC-ik, s ezeiken szinte egyeduraliko diknt fut Windows alap opercis rendszereik terjedteik el. Manapsg egyre tbb isikola iksrleteziik a Linux, mint msodiik opercis rendszer be vezetsvel. Mivel a Linux a grafikai szegmensben nem rendelikezet piaci rszeseds sel, inikbb csaik flnik iksrleteik voltaik a Corel, az Adobe vagy az Autodesik rszrl, hogy nhny programjuikat trjik az j opercis rendszerre. Ezeik nem leteik tl siikereseik hinyzot a ikritiikus tmeg, a felhasznlik nagyarny trse. A nylt forrs vilg ikzben ikitart munikval ltrehozta azoikat az alter natv megoldsait, melyeiket immr mindhrom asztali rendszeren futatha taik. Ez a platformfggetlensg nem jelent egyenrangsgot. A nylt forr s szofvereik ltalban Linux-os ikrnyezetben futnaik a leggyorsabban, legstabilabban. Az albbi programismertetseikben arra treikedtem, hogy az oiktatsi te rleten ingyenesen beszerezhet szofvereik mellet tmnik szempontjbl nagy sllyal megjelen nylt forrs grafikai szofvereikrl tfog ikpet nyjtsaik. A bemutats a gyermeikeik fejldsneik idrendjt ikveti. Paint9 a nagy klasszikus Vajon van-e mg olyan program, ami a Windows ikelliktrban olyan ikarriert, futot be, mint a Paint ? ? A Windows rendszereik Kellikeik csoportjban olyan eszikziket tallunik, melyeik min dennapi szmtgpes munikt a rgi idikben megiknnytetik. Alapszint szveg-editort, parancssort, szmolgpet, egyszer hangfelvevt, nhny jtikot, stb. De azta soikat vltozot a vilg. A programoik specializldtaik,
9 htp://windows.microsof.com/hu-hu/windows7/products/features/paint [2013.04.17.]

30

s taln csaik a Rendszereszikzik programcsoport nyjt olyan szolgltatst a Kellikeiken bell, amely ma is versenyikpes. Mi az elnye a Paint-neik? Elssorban az, hogy ikznl van. Nem ikell te lepteni, ot lapul minden gyermeik Windows-os szmtgpn. Msodsorban az egyszersge. Nem soik mindent tud, de azt rtheten teszi. Megtalljuik azoikat a primitveiket (mint a tglalap, ellipszis, stb.), melyeiket minden rajzos programnaik ismerni ikell. Rajzolhatunik egyenese iket, veiket, melyeikre visszautalhatunik iksbb a veiktorgrafika tantsa ikap csn. A zrt alaikzatoik ikifestheteik (sznegyezs alapjn), gy alikalmas a pontos rajzols visszajelzsre, fejlesztsre. A ikperny-szem-ikz ikoordinci viszont a Paint programban ikitnen fejleszthet. Annaik ellenre, hogy az egr nem rajzeszikz. Ha ikoordincis gyaikorlatnaik fogjuik fel a szabadikzi rajzot, j bevezet, gyaikorl eszikz a fnomabb motoriikus mozgsoikhoz. A Paint nagytjnaik hasznlatval rtheti meg az als tagozatos gyer meik a pixelgrafika lnyegt. Egyszerbb ikijell eszikzei alapot adnaik a majdani maszikols megrt shez. Szemlletesen tanthat vele a ikivgs-msols-beilleszts alaphr masa. Mindenikppen helye van a Paint-neik oiktatsi tevikenysgnik elejn. De csaik az elejn! A Paint ugyanis, br pixelgrafikus program, de hinyoznaik belle a mai ikpszerikeszt programoik fejlet ikijell techniiki, rtegikezelse, montzs techniikja, retusl eszikzei. Ezeikre pl a professzionlis ikpszerikeszts. Ha a vizulis ikifejezikszsg ikamaszikori fejlesztst ikomolyan vesszik, olyan program utn ikell nznnik, ami a fels tagozatl ikezdve a ikol lzs-montzs techniikikat jobban tmogatja. A Paint-et a ikznyelv rajzolprogramiknt ismeri. Manapsg a rajzol vagy illusztrcis programoik veiktorgrafikus elven mikdneik. Biztostva az objeiktumikezels minden elnyt: A trgyaik csaik a ikrvonalaiik mentn ta ikarjik iki egymst, szabadon mretezheteik, tformlhataik. A pixel alap rajzolprogramoik jelenikori vltozatai napjainikban nyo msrzikeny digitalizl tblikra optimalizlt festeszikziket vonultatnaik fel. A digitlis festszet ikln mfaj, melyben ikiaiknzzik e szofvereik el nys tulajdonsgait??: a digitlis htrfestszet (mate painting), a ikoncepci s s ikaraikterrajzoik (concept art) s a ikpes forgatiknyveik (storyboard) ik sztsnl. Hasznljuik mi is a maga helyn e vetern szofvert az als tagozatban. Jobban illeszikediik a ikisdiikoik e ikorra jellemz ceruzarajzos szemlletmd jhoz, jl fejleszti a ikoordincit, s az alapoik alapjait elsajtthatjik a segt 31

sgvel. De azutn lpjnik tl rajta, ahogy a szvegszerikesztsben a Jegy zetmbn vagy a WordPad-en??! Tux Paint10 Mg a Paint a iklassziikus Windows felhasznli felletneik puritanizmust, szabvnyos megoldsait hasznlja emiat egyeseik ikomo lyabb szofverneik gondoljik, mint ami , a Tux Paint tudatosan a ikisisikols clcsoportnaik ikszlt. Habr a Paint eszikztrnaik legtbb elemt it is megtalljuik, inikbb a logiikai ikpessgeik, halmazoik, vagy ikrnyezetismereti trgyaik tudsanya gt fejleszthetjik segtsgvel. A felhasznli felletrl ikevs jt mondhatunik. Lelikes, de eszttiikai r zikikel ikevsb megldot programozik iksztetik. Jellemz tnet a ikiala ikult ergonmiai s felhasznli szabvnyoiktl val eltrs. Ez nem lenne baj egy gyermeikprogramnl, ha emellet logiikus s teikinthet lenne. De nem az. Szinte minden elemet ugyanolyan nagysg leikereiktet sarik tglalapo ikon helyezneik el, melyeik a ikorai MAC OS X stlusban zselszeren, se lyemcuikor sznben ragyognaik. A ikereik sarikoik ve szablytalan, ami egy grafikus szemben nem stlusjegy, hanem az arnytalanul, rosszul mrete zet, nagytot tglalapoik tnete. A gombcsoportoik felet egy-egy smaragd szn ikapszula hirdeti az eszikztraik nevt. Megszoikhat, de nem szp. Rajzos feladatoiknl a gyermeikeik hamar telefrikljik a ikicsinyike rajzte rletet. A gombocsikikon nagyon soik eszikz s lehetsg ikerl eljik. Megfelel irnytssal s ikreatv tleteikikel tbbfle fejlesztsi lehets get tallunik benne. Olyan, mint egy interaiktv munikafzetet. Nhny pl da a hasznlatra... Krnyezetismeret Feliratozd a testrszeiket! Kpeik s elnevezseik. Hason lts ssze ikt llatot! Kzs s iklnbz tulajdonsgoik. Tpllikozsi lnc, piramis. A vz ikrforgsa. lelmiszereik, egszsges tpllikozs. Zldsgeik s gymlcsik. Matematiika A halmaz fogalmnaik bevezetse. Hasonl tulajdonsg hal mazelemeik a Matricik eszikztrbl. Halmazrszhalmaz. Halmazikomp lementer. Halmazoik metszete, unija. Szerialits fejlesztse: Sorozatoik p tse grafikai mintzatoik ritmusa alapjn. Sikidomoik, soikszgeik. Relci ik. Trsadalom, mindennapi let Zszlik. Cmereik. Trtnelmi helyszneik. Sportszereik. Kzleikeds. Irodalom Illusztrlj egy verset, ikzmondst! ptsd fel a mese helysznt! Vlassz egy jelenetet, s rajzold meg??!
10 tuxpaint.org [2013.04.17.]

32

Pldinikbl is ltsziik, hogy a Tux Paint felhasznlsi terlete hasonl az interaiktvtbla-szofvereik lehetsgeihez. Legerteljesebb eszikzei a Mat ricik, azaz ikategriikba rendezet, ikrbevgot ikpeik. Aikr els osztlyosoiknl is alikalmazhat ikis segtsggel. Ksbb nl l munikra alikalmas a bsges, llapotsorban megjelen sgszvegneik iksznheten. Alchemy11 digitlis frkaprogram Nehezen jellemezhet ez a ikis program??: Olyan mint a modern digitlis mvszet, a ikillttermeik videovagy ikpi installciiban hasznlt techniikik, melyeikneik ikedvelt tnyezje a vletlenszersg. Az Alchemy nem egy aikikurtus rajzprogram, inikbb a sikiccels, a vzlato ls, tletels eszikze. Mozdulatainikat a program vletlenszeren tovbbgondolja vonalaik, sik idomoik, foltoik megrajzolsval. Minimalista eszikztrban ezen lehets geik mell mg a szimmetria trsul, melyneik lmnyszer, rajzos megta pasztalsa iksbb nagy segtsget jelent a geometria oiktatsban. Felszabadt lmny azoiknaik, aikiik grcssen treikszeneik a rszleteik iki dolgozsra. s izgalmas lehetsg az asszocici, a fantzia fejlesztsre! svg-edit12 A veiktorgrafika alap illusztrcis programoik szemllete nem az alss ikisdiikoik nfeledt, sznesceruza-rajzos vilgba illiik. A program ban rajzeszikzt ikeres ikisdiikikal nehz megrtetni, hogy it egyfajta digi tlis ikollzstechniikrl van sz. tdiik osztlytl viszont idszer bele ikstolni a veiktorgrafika elemz, elvontabb gondolikodst ignyl szeml letbe. A ikezdshez olyan programra van sziksg, mely ikellikppen egyszer. A veiktorgrafikus szofvereikre ppen nem ez, inikbb a lehetsgeik szles trhza jellemz. J, ha elrhet egy szolidabb eszikz, mellyel iklnsebb ikavarods nlikl megtanthatjuik az alapoikat. A Google cg laboratriumban soikfle projeikt lapul, ikzlik egy az svg-edit. Javascript alap, modern bngszikben fut rajzeszikz. Nem ikell telepteni: ikimarad az installci idrabl folyamata, brmiikor s brhonnan hasznlhatjuik, s azoik a gyermeikeik is rmiket leliik benne, aikiikneik gpre a szlik nem szvesen telepteneik fel programoikat. E ikis program alikalmas a veiktoros brzols szemlletneik ikialaiktsra. Enneik mdszertant rszletesebben az Inikscape-pel ikapcsolatban trgyalja dolgozatom.
11 al.chemy.org [2013.04.17.] 12 htps://code.google.com/p/svg-edit/ [2013.04.17.]

33

Milyen egyszer feladatoikat rdemes clul ikitzni? Organiikus alaikzatoik a lnyoiknaik (macifej, Miiki egr, ikaticabogr), techniikai rajzoik a fiknaik (ra, heliikopter, aut, replgp). Az alap primitveiket (tglalap, ellipszis) grbv ikell ikonvertlni, azutn dupla ikatintsra tformzhataik. Soikfle lehetsg rejliik benne, szaikikrn megmutathatjuik a rajzoikat le r SVG-ikdot, ami iksbb j alapozst adhat a jellnyelveik tantshoz. Inkscape13 fels tagozat, kzpiskola Kitn minsg veiktorgraf ikus, illusztrcis program. Hres iikontervezik, weblapiksztik hasznljik. Nem vletlen, hiszen mentsi formtuma az svg (xml-tpus ler nyelv veiktoros objeiktumoik megjelentsre). Eldje a Sodipodi volt, amely egy nagyon ikorreikt, de ablaikikezelsben a rgi gimp-re hasonlt, az Unix X Window ablaikikezeljre optimalizlt program. A fejlesztcsapata ikivlt e projeiktbl, hogy egy ergonomiikus fel pts, ikimondotan a Windows-vilg szabvnyaihoz jobban igazod programot hozzon ltre. Mindhrom f opercis rendszeren hasznlhat. Objeiktumikezelsben a CorelDraw hagyomnyait ikveti. Elrendezse is leginikbb e programra emlikeztet. Eszikztra az oiktats szempontjbl nem ikvetikezetes: Vannaik nagyon ltvnyos, de elsre nehezen rthet elemeik, melyeik megelziik vagy ppen beikeldneik a gyaikrabban hasznl taik ikz. Emiat fontos a tudatos, foikozatos eszikz- s feladatvlaszts. Amg nem vagyunik tisztban a program flozfjval ami ugyanazt a gondolikodsmdot ikveti, mint zleti trsai, az Illustrator vagy a Corel Draw , addig a gyermeiket sem ltjuik majd a szabad felfedezs rmvel alikotni. Mivel nem tudja rtelmezni azt, amit s ahogy a program megjele nt. Nagy szerepe van teht az oiktati magyarzatnaik, bevezetneik. Korreikt grafikus szvegikezelse van, grbikre is tud szveget illeszteni. Kalligrafikus eszikze egyedlll a programoik ikzt. Halmazmveleteiket jl vgez. Bzier-szerikesztse nagyon rugalmas: Nem csaik a csompontoik s irnypontoik segtsgvel formlhataik a szegmenseik, hanem a grbik ikzvetlen manipulcijval. j csompontfajta is megjeleniik, melyet ms programoiknl nem tallunik. Szntmeneteiket, elmosot szeglyeiket, ttet sz objeiktumoikat is ltrehozhatunik a segtsgvel. Bitikpeiket veiktoros b rv jobb hatsfoikikal ikonvertl, mint a CorelDraw. Szri s ikiterjesztsei rengeteg pluszt adnaik a programhoz. Produikcis ikrnyezetben is stabil, 54 bemeneti s 26 ikimeneti form tummal tmogatja a programoik ikzti ikonverzit. Kztik a CorelDraw, Illustrator szabvnyai, a pdf, valamint a Wmf ikiterjeszts, mely a Word
13 inikscape.org [2013.04.17.]

34

program ltal tmogatot clipart formtum. Az openclipart.org oldalon nagy mennyisg elregyrtot mintaikpet tallunik, melyeiket az Inikscape programmal ikszteteik, s szabadon felhasznlhataik. A Linux-os prog ramverzi mr a menrendszerben is r tud ikeresni ezeikre a ikpecsikikre, bngsz sem ikell hozz. Sznikezelse jelenleg nem felel meg a nyomdai hasznlatnaik, de weben, gyorsnyomdban ikitnen teljest. Mindent sszevetve a nylt forrs vilg egyiik cscsteljestmnyt ikap juik meg az Inikscape-pel, teljesen ingyenesen. Xara Xtreme14 Kevesen tudjik, hogy a ikis angol Xara cgneik mennyi t letet iksznhet a szmtgpes grafika. ik talltik iki a tulajdonsgsort, ami a vlasztot eszikz fggvnyben csaik annaik paramtereit jelenti meg a men alati vzszintes eszikztrban. Rengeteg tlett vsrolta meg a Corel cg, s ikerlteik bele programjaiikba. A Xara Designere mig a leg gyorsabb megjelents veiktorgrafikus program. sszetet rnyals, bo nyolult doikumentumoik esetn maga mg utastja az ipari szabvny Illustratort vagy a CorelDraw-t. Nhny ve megnyitotik a Linux-os vilg fele a Xara Designer ikdjt Xara X ikdnven, abban a remnyben, hogy a nylt forrs ikzssg tle teiben, a ikzs fejleszts mdszerben j lehetsgeiket tallnaik. El is ik szlt egy ikezdeti verzi, amiben mg nincs sznikezels, de a Windows-os vltozat szolgltatsainaik nagy rszt tartalmazza. Aiki mr hasznlt CorelDraw-t, pillanatoik alat elsajtthatja a ikezelst. Nagyon ltvnyos eszikze a vetet rnyik sikban s trben, a trbeli sarik ts, a szleik elmossa. Sajnos Linux alati fejlesztse abbamaradt. Nem tudunik benne pl. szve get szerikeszteni, habr az eszikz ot van a paletn. gy is egy hasznlhat, ikzrell, iknnyen ikezelhet, egyszer programot ikapnaik a Linux alat rajzolik. Sumo Paint15 webes krnyezetben Photoshop lmny Elnye az svg-edithez hasonlan az, hogy bngszben nyliik meg, emiat felesleges s teszi a teleptst, s othon ugyangy hasznlhat, tanulhat mint az is ikolban. Vele ellenttben viszont pixelgrafikus programrl van sz. Egyszerbb, tlthatbb fellete van mint a Gimp-neik, elrendezsben a Photoshop logiikjt ikveti. ltalnos s ikzpisikolban is nagyon j beve
14 www.xaraxtreme.org [2013.04.17.] 15 htp://www.sumopaint.com/app/ [2013.04.17.]

35

zet a ikpszerikesztshez, ha ugyanazt a tanulsi folyamatot ikvetjik, mint amit a Gimp-nl albb ismertetnik. Gimp16 7. osztlytl a fels tagozatban, kzpiskolban Soik ik zpisikolban hasznljik mr a nylt forrs ikzssg fejlesztsneik msiik nagy teljestmnyt. Tbb ikisvllalat a drga Photoshop-licenceik beszerzse vagy ikalzverziik hasznlata helyet tlltaik erre a programra. Egyetemi vizsgaprojeiktbl indult fejleszts ikezdetl azt tzte iki clul, hogy a Photoshop szemllett, mdszereit s eszikztrt lteti t a Unixvilgba. Azta igazi tbbplatformos program let, s ikzben levetikzte azt az X Window ablaikikezeltl riklt rossz tulajdonsgt, hogy ablaikoikikal teleszemetelte a ikpernyt. (Minden eszikztr j ablaikban jelet meg.) Enneik ellenre felhasznli fellete mindmig ikicsit ijeszt. Eszikztra tbboszlopos, melyneik tetejn az rtatlan felhasznl rgtn nyolcfle maszikoleszikzbe botliik. Korbban lertuik, mi lehet enneik a ikvetikezm nye. Mivel professzionlis szemllet ikpszerikeszt eszikz, nagyon fontos a megfelel tanulsi grbe ikialaiktsa, hogy az ezernyi lehetsgbe bele ne ikeveredjen a tanul. Kezdjik a ikpikorreikcis lehetsgeikikel, amiik a fotik javtshoz szik sgeseik. Megmutathatjuik nhny szr hatst, melyeik a ikp hangulatt, stlust, lessgt, elmosst vltoztatjik. E a folyamat ikelti fel az ignyt a maszikols eljrsnaik: a ikorreikciikat a ikp ikrlhatrolt terleteire ikorl tozzuik. A ikrlhatrolt terleteik msolsval s beillesztsvel jutunik a rtegikezels bemutatsig. Utols lpsiknt a retusl, helyi javt eszik ziket trgyalhatjuik. Ha ikialaiktjuik ezt az vet, a gyermeik nem csaik a Gimp, de brmely ms ikpszerikeszt program felletn is eligazodiik majd. MyPaint17 digitlis festprogram A MyPaint lehetsgeit ikihasznlni egrrel alig, digitlis tblval inikbb lehet. Kurizumiknt rdemes megmu tatni, ahogy sajnos ikurizum a j minsg lap, festik, ecset a mai magyar rajzoiktatsban. Informatiika rn mindenikppen hasznos ezt vagy hasonl programot (Krita, Artweaver) megmutatni, ami legalbb egy ikicsit felvil lantja a minsgi eszikzikikel val fests, maszatols lmnyt.

16 gimp.org [2013.04.17.] 17 htp://mypaint.intilinux.com/ [2013.04.17.]

36

Google Sketchup18 a trszemllet fejlesztsre A fels tagozatban a gyermeik rdeikldse a trbeli brzols fel fordul. Kzben geometria rn olyan elvrsoikikal bombzzik mint testeik megjelentse, hlja, fel szne, trfogata. Tapasztalatom, hogy felvteli elt soik nyolcadiikos sem tudja elvontan, fejben vgiggondolni a trgeometriai feladatoikat, megfelel szemllet, manulis gyaikorls hinyban. Az informatiika it nagyon soikat segthet, hiszen egy jl ikivlasztot 3d tervez program a trrzetet, a ikpsikoikat, vetleteiket s a manipulci l mnyt is megadja. Els szempontunik az egyszersg legyen a program ikivlasztsban. Emiat a Siketchup (felsikiccelni, vzlatolni) szofvert ajnlom. Fellete t lthat, nem terheli a diikot ezer lehetsggel. Scluptris19 digitlis szobrszat Egy svd programoz ikezdte fejleszte ni ezt a virtulis szobrszprogramot. Jelenleg is ingyenesen letlthet, miu tn felvsrolta a Zbrush programot gyrt Pixologic cg, szerzjt mag hoz csbtva Kaliforniba. A magyar Leonar3Do programhoz hasonl tr beli gyurmzsra, agyagozsra val szofver. Szimmetriikus modellezssel, mintzssal. Ha nem is fognaik a gyermeikeik Roden-szobroikat ikszteni a segtsgvel, de a szobrszikods, formzs ikzben ikitnen fejleszti a program a trszemlletiket. MS Publisher20, Scribus21 ignyesebb dokumentumokhoz Mr az ltalnos isikolban rdemes megmutatni esetleg szaikikri hasznlatban , hogy hosszabb vagy magasabb grafikus minsg doikumentumoikat r demesebb ikiadvnyszerikeszt program segtsgvel ltrehozni. Az MS Ofce rsze a Publisher. Kevesen hasznljik, pedig a Word prog ram ismeretben nagyon iknnyen megtanulhat. Tapasztalatom, hogy a gyereikeik elszr nem tudnaik mit ikezdeni a program ltal nyjtot szabad sggal. A DTP-programoik flozfja ugyanis, hogy brmit brhova elhe lyezhetnik a segtsgikikel. rdemes olyan projeikteikikel bevezetni, melyeik a mdiaismerethez, jsgszerikesztshez ikapcsoldnaik22. A Scribus felptsben a professzionlis ikiadvnyszerikesztik puritn fe llethez hasonlt (QarikXress, InDesign). Nylt forrs eszikzlncba ikit
18 19 20 21 22 htp://www.siketchup.com/intl/en/product/gsu.html [2013.04.17.] htp://pixologic.com/sculptris/ [2013.04.17.] htp://ofce.microsof.com/hu-hu/publisher/ [2013.04.17.] htp://scribus.net/canvas/Scribus [2013.04.17.] Mrcius 15-i feladatunik volt isikolmban, hogy egy Kossuth-beszdet a Pesti Hrlap st lusban Landerer betivel trdeltnik. Ez megvalsthat Word-ben is, de a gyereikeik neik nagyon tetszet a szabadabb szerikeszts lehetsge.

37

nen illeszthet: Jl egytmikdiik az Inikscape s Gimp s LibreOfce programoikikal. Sznikezelse s professzionlis ikimenete miat alikalmas nyomdai eliksztsre. A Publisherrel egyt magyar felletel rendelikeziik. Blender szakkri munkhoz Egy holland animcis stdi bels fej leszts szofvere volt a Blender. A cg felszmolsa utn ltrehozot ala ptvny a program ikdjnaik jogt nemzetikzi sszefogssal, lelikes felhasz nli segtsgvel megvsrolta, majd a szofvert nylt forrsv tete. A Blender telept programja ma sem tbb mint 50 mb, de funikcionalitsban szinte mindent tud, amit az zleti trsai. Clcsoportja a hobbi felhasznliktl a ikis reiklmstdiikig terjed. Nem zetikzileg nagyon aiktv Blender-ikzssg soik oiktatanyagot publiikl, me lyeik tbbsge ingyenesen elrhet. Az utbbi veikben jelents lpseiket teteik az ergonmia terletn is. A Blender igazi svjci bicsikja a 3d tervezsneik, animcinaik. Nem csaik ter vezni, animlni, renderelni lehet a segtsgvel, de alapszint flmvgt, fejlet fziikai szimulcis s szobrszeszikziket, utmunika, ikompozitl modult is tartalmaz. Jtikoikat is programozhatunik segtsgvel??: egyszer ikapcsolsoikikal, programozi tuds nlikl. Nem egyszer program, de szaikikri munikban rendikvli mdon fej leszti a gyermeikeik ikpessgeit. Ngy nemzetikzi hr ikisflm ikszlt a Blender felhasznlsval. LogoMotion23, Pencil24, Synfg Studio25 animcihoz Vajon milyen htrnnyal jr, ha animcit pixelgrafika alap programoikikal tantunik? A fzisoikat ikis vltoztatssal jrarajzolni nagyon nehz egrrel. Enneik elle nre az els ajnlot program a LogoMotion, mely ilyen elven mikdiik. Ha a gyereikeik az Imagine Logo programozsi ikrnyezetel tallikoztaik az als tagozaton, aikr tdiik osztlyban is foglalikozhatunik vele. Csaik egyszer animciikhoz ajnlot. A Pencil program tovbblps a hagyomnyos animcis techniikik fel. A fzisrajzoikat it mr veiktorosan is ikihzhatjuik. Megjeleniik az idvonal. A Synfg Studio egy jabb lpcsfoikot jelenthet, de inikbb ikzpisikolban ajnlhat professzionlis szemllet, mg fejleszts alat lev program. Vgl az elbb emltet Blender szofverre hvnm fel a fgyelmet. Renge teg, armatrval elltot, becsontozot modellt tlthetnik le hozz, melye iket viszonylag iknnyen, trben animlhatunik.
23 htp://logo.sulinet.hu/ [2013.04.17.] 24 htp://www.pencil-animation.org/ [2013.04.17.] 25 htp://www.synfg.org/cms/ [2013.04.17.]

38

4. Grafika a 2012-es NAT utni kzoktatsban


2012. december 21-n nyilvnossgra hoztik az j ikeretanterveiket. Kibo cstsuik elsdleges clja az egysgests, a tantrgyi tartalom 90%-naik minden isikolra ikiterjed szabvnyostsa. A maradik 10% a helyi ig nyeik, specialitsoik svja. A digitlis grafika ltal rintet tantrgyaik esetn 48 rt jelenthet vente. Az j ikeretanterv nagyobb hangslyt helyez a tantrgyaik ikzti ikoncentrcira. Korbban a gyermeikeikrt verseng isikolik presztzs-ikrdse volt az in formatiika tantrgy. A szmtgp, az internet elterjedsvel reiklmrtike csikikent. Manapsg, az IKT eszikzik osztlytermi elterjedsvel soikaik szmra a lte is megikrdjelezdt. Az eurpai orszgoikban sincs egys ges szemllet a tantrgy ikrdsikrben: Vannaik, ahol a mienikhez hasonl raszmban, idben, iklnll tantrgyiknt tantjik, mshol ltalnos ikt ikvetelmnyiknt integrldiik a tantrgyaik rendszerbe. Az j ikeretanterv az informatiika tantrgy jelentsgt csikikenti, az al s tagozat anyagbl gyaikorlatilag ikivonja. Kicsit leegyszerstve: 610. vfolyamig tallikozhat vele az a tanul, aikineik isikoljban a szabadon v laszthat raikeretbl nem e tantrgy raszmt emeltik. A tantrgy spir lis szerikezet, a ikeretanterveikben hat tematiikus egysg ismtldiik a v laszthat negyediik vfolyamtl az retsgi idszaikig.
Osztly Minimum

I. 0 0

II. 0 0

III. 0 0

IV. 0 1

V. 0 127

VI. VII. VIII. IX. X. 1 1v2 1 2 1 2 1 2 0v 126 2

XI. XII. 0 2 0 2

Maximum

1. tblzat: Az informatiika lehetsgei a ikzoiktatsban

Az emltet hat tematiikai egysg: Az informatiikai eszikzik hasznlta Alikalmazi ismereteik Problmamegolds informatiikai eszikzikikel s mdszereikikel

26 Szaikikzpisikolban 10. osztlytl nincs iktelez informatiika. Gimnziumban 10. osz tlyig van. 27 Hatodiik osztlytl tesziik iktelez tantrggy az informatiikt. Mivel a ikeretanterveik 56. vfolyamoikra ajnlanaik raszmot, a ikvetikez lehetsgeik vannaik: 5. osztly ban nincs ra, 6-tl minimum raszm. 5. osztlyban s hatodiikban is heti 11 ra. 5. osztlyban nincs, de hatodiiktl emelt raszm.

39

Infoikommuniikci Az informcis trsadalom Knyvtri informatiika

4.1. Digitlis grafika az als tagozaton


Az 14. osztlyoikban csupn a szabadon felhasznlhat raikeret terhre tarthat informatiika ra. A ikeretanterv ikimondotan a 4. osztlyra ajnlja, heti egy rban. gy nem csodlikozunik, hogy a mg nem is ltez tan trgy szinte sehol sem jeleniik meg az als tagozatos vizulis ikultra tan trgyi ikiteikintseiben. Ez termszetesen nem zrja iki a szaikikrik, IKT-val (interaiktv tblval vagy gptermi csoportmunikval) tmogatot rik szer vezst. Leginikbb az alikalmazi ismereteiken tmn bell ikerl el a szmtgpes grafika. Egyszer, rajzos s szemlyhez iktd doikumentumoik iksztse. A rajzeszikzik megfelel hasznlata. Kpszerikeszt programoik alikal mazsa. Tantrgyaikhoz ikapcsold rajzoik iksztse, mentse segtsg gel. Rvid doikumentumoik iksztse. Tantrgyaikhoz ikapcsold sz veg begpelse, javtsa. Meghv, nvjegy, ikpeslap, dvzl ikrtya, rajzos rarend iksztse. A doikumentum mentse s nyomtatsa se gtsggel. () Egyszer zens alikalmazsoik, animciik eliksztse s hasznlata. Kulcsfogalomiknt emlti a ikeretanterv it a ikpszerikeszt programot s az animcit. Az informci megjelentshez, a szemlyeik, trgyaik jel lemzineik bemutatshoz a vizulis ikultra tantrgy ikapcsoldsi pontjait javasolja. A jeleik s jelrendszereik ikrdseit nagyon iknny s clszer rajzol vagy ikpszerikeszt, illetve digitlis tblaszofvereikikel feldolgozni. A tbla szofvert felfoghatjuik egy tbblapos illusztrcis programiknt, melyneik le hetsgei ikzt jl hasznlhatjuik a ikitnen struikturlt ikp- s clipart anyagot. E programoik tbbsge egrrel ugyanolyan jl hasznlhat, gp termi st othoni gpeikre is telepthet. Ugyanezen funikcionalitsa miat ajnlot a Tux Paint matrics megoldsa ezen a tmaikrn bell. A msiik tma, amiben a szmtgpes grafiknaik szerepet sznhatunik, az a problmamegolds, algoritmizls. Nem csaik a programozs bevezet fzisban algoritmizlunik, hanem az let minden terltn. Erre nagyon j pldikat hozhatunik rajzos problmik megoldsa ikzben. Ksbb, a md szertani rszben e tmra visszatrnik. 40

Mire fordtsuik a szabadon felhasznlhat raikeretet? Az als tagozaton mindenikppen szmtgpes alikotsra: a ikisebb rsos doikumentumoik lt rehozstl a rajzos problmik megoldsig. A siikerlmny, az nikifejezs nagyon fontos motivcis tnyez egy olyan terleten, ahol a lemarad, specilis tanulsi problmikikal, zavaroikikal ikzd gyermeikeik is ikiemelt segtsget ikapnaik a virtulis ikrnyezetben. Milyen programoikikal oiktassunik? E szaikaszra a Paint, Tux Paint progra moik vagy ezeik alternatvi, az interaiktv tblaszofvereik othoni vagy di ikverzii, animciiksztsre a LogoMotion ajnlot. Nem szeretnm vi szont e a programoikra ikorltozni az eszikztrat! Nagyon fontos, hogy az oiktat fgyelje a gyereikeik ignyt, rdeikldst vagy az ppen ltaluik fel fedezet, ikedvelt programoikat. Fontos a tudatos vlaszts eszttiikai s nevelsi szempontbl is. Ma mr ikln tudomny a felhasznli interfszeik tervezse. A ikrnyezet ne vonja el a fgyelmet a lnyegtl, az alikotstl. Az eszikztraik jl struiktu rltaik legyeneik. Kisebb gyereikeiknl a fnommotoriikt, a szem-ikz ikoordi ncit ne a felhasznli fellet apr elemei fejlesszik, hanem maga a rajzo ls. A ikrnyezet ne legyen giccses, zlstelen. Ne vonja el a fgyelmet a l nyegrl, s legfikppen ne rombolja a gyermeik zlsvilgt.

4.2. Fels tagozat


Brhol is ikezdjik a fels tagozaton az informatiika oiktatst, fontos szem pont, hogy tudatosodjon bennnik, ez az az idszaik, amiikor elikezddiik a gyermeikeik ikultrnikban tapasztalhat rajzvlsga. Nem a ikzi rajz utn zsa a feladatunik esetlen digitlis szaikcinikikal! Az egr ikitn pozicio nl eszikz, de nem szabadikzi rajzra val. Emiat sziksges a ikol lzs-montzs techniikikra, objeiktumikezelsre pl mfajoikba val tveze ts, amivel ikitnen tudjuik tmogatni a vizulis ikultra oiktatst. Ez az a pont, amiikor a Paint program vglegesen nyugllomnyba vonul, tadva a helyt elszr a veiktorgrafikus, majd ikpszerikeszt programoiknaik. A ike retanterv jra az alikalmazi ismereteik tmaikrn bell beszl a grafikrl a 6. osztlyos tmik ikzt: Rajzos-szveges doikumentumoik ltrehozsa, talaiktsa, formzsa, mentse. Rajzoik iksztse. Mveleteik rajzrszleteikikel. Elemi alaikza toik rajzolsa, mdostsa. A vglap hasznlata. Kiteikintsben a trtnelmet s a termszetismeret tantrgyaikat emlti: cmer, csaldfa, egyszer alaprajzoik iksztse, vzlatrajz iksztse a laikhely rl s ikrnyikrl. Kis ikreativitssal brmilyen irnyban bvthetjik a ikon centrcit. 41

A problmamegolds, algoritmizls ikrdseinl a grafikra mint az al goritmus vizualizcijra hasznlt tevikenysgre hivatikoziik. Veiktorgraf ikus lecikinikbl ltni fogjuik, hogy a veiktorgrafikus halmazmveleteik (uni, iklnbsg, metszet, stb.) hasznlatval olyan bonyolult rajzos prob lmamegoldsoik el lltjuik a diikoikat, ami nagyobb motivcit s soikszor nem ikevesebb gondolikodst jelent mint egy Logo-ban megoldhat geomet riai elem tervezse. Hetediik osztlytl a grafika mr nem nll entits, hanem illusztrci, mely a szvegen bell jeleniik meg. Innentl ikezdve sszetetebb doikumen tumoik iksztsvel foglalikoznaik a diikoik, ahol a ikp s a szveg, az adato ikat megjelent tblzat egysget alikot : sszetet doikumentum: Egyszer szveget, rajzot s tblzatot is tar talmaz doikumentumoik eliksztse. Digitlis ikpeik alaiktsa, for mzsa: Digitlis ikpeik jellemzineik megismerse. Kpszerikeszt program hasznlata. Kulcsfogalom: a digitlis ikp. Kiteikints: vizu lis ikultra, a techniikai mdiumoik ikpalikot mdszerei; vizulis reiklmoik. Az infoikommuniikci tmaikrn bell pedig: Nyomtatsra s webes publiiklsra sznt doikumentumoik iksztse. Kzlsre sznt szveges s ikpi informcival ikapcsolatos elvrsoik, ikivlasztsi szempontoik. Az algoritmizls, problmamegolds fejezetn bell a programozsra, robotiikra nagyobb hangslyt feiktetneik. A ikorosztlynaik megfelel moti vci viszont a legtbb isikolban robot hinyban maximum szimulcival rhet el. Helyete a gyereikeiket jobban motivl jtikiksztst javasolnm, Scratch ikrnyezetben, ahol a szereplik, htereik iksztsre hadra foghat a digitlis grafika is. Milyen programoik segtsgvel oiktassunik? Kezdjik a veiktorgrafikval! 5. osztlyban az svg-edit javasolt bevezetsneik, egyszersge s webes hasznlhatsga miat. 6. osztlytl inikbb az Inikscape. Hetediikben s nyolcadiikban a digitlis ikpeik ikezelse ikulcsfogalom, emiat a Gimp prog ramot vagy a SumoPaint-et hasznljuik. Nagyon fontos, hogy a feladatvlasztsban tartsuik be a foikozatossgot. Inikbb a ikt vfolyamra osszuik szt az anyagainikat. Bizonyos feladatoikra veiktorgrafikus, ms tpusaikra pixelgrafikus programot hasznljunik, de mindiket maradjon eszikztrunikban. Hetediiktl 3d programot is fontos alikalmazni, pldul a Google Siketchup-ot!

42

4.3. Kzpiskola
A ikzismereti informatiika soik ikzpisikols esetben sajnos a 9. vagy 10. osztlyban befejezdiik. Msoiknaik ikedvelt retsgi tantrgy. A iksbbi v folyamoikban iketre emelt heti raszmban (faikultci ikeretben) val ta nulst is jelent. A tantrgyi spirlt ikvetve it is az alikalmazi ismereteik tmaikrben tallikozunik elszr grafikai, illetve tipogrfai ismereteikikel. Clikitzs: sszetetebb doikumentumoik ltrehozsa, talaiktsa, formzsa. Nagyobb doikumentumoik ltrehozsa, talaiktsa, formzsa . lfej, llb, hasboik, oldalbellts, tartalomjegyzik. Stlusoik, sablonoik al ikalmazsa. Krlevl iksztse. Szemlyes doikumentumoik ltrehoz sa, talaiktsa, formzsa (pldul: szaikmai nletrajz, ikrvny) ik sztse. Doikumentumoik nyomtatsi belltsai. It elssorban a tipogrfai lehetsgeikre szeretnm felhvni a fgyelmet. A soroik ikzt olvasva ikrvonalazdiik egy alapveten szvegszerikeszt programoikra pl, ugyanaikikor hosszabb doikumentumoik ltrehozst ignyl szemllet. Javasolt a DTP programoik mint alternatvt felmutatni, mg aikikor is, ha az retsgin eszikziknt egyelre nem hasznlhatjik. Klnbz formtum produiktumoik iksztse, a megfelel form tum clszer ikivlasztsa . Egynileg iksztet, letltt elemeik (zene, fnyikp, flm, animci stb.) elhelyezse ikzs multimdis doiku mentumban. Szveg, ikp elhelyezse a doikumentumban. Multimdi s doikumentumoik iksztse. Interaiktv anyagoik, bemutatik ikszt se. Kpszerikesztik fontosabb szolgltatsai (pldul: vgs, retus ls, fnyeik s szneik mdostsa, transzformls, ikonvertls). Ut munika egy videoszerikeszt programmal. A weblapikszts alapjai. A feladat megoldshoz sziksges alikalmazi eszikzik ikivlasztsa s ikomplex hasznlata. sszetet doikumentum nll eliksztse. For mtumoik ikzti ikonvertls. Lthat, hogy a multimdis anyagoik, weblapszerikeszts ignyliik a gra fikai tudst, ikpszerikeszt programoik fejlet szint hasznlatt. Emellet a flm is megjeleniik, s annaik ikpi nyelve. Az infoikommuniikci tmaikrn bell tallikozunik a manipulci ikrd svel. A mdiaismeret anyaga fele ikiteikint tma fontos eleme ikell legyen az oiktatsnaik. Aiki megismeri a hatsikelts fogsait, nem vliik ldozatv ezeikneik. Az informciik ikzlsi clnaik megfelel alaiktsa, a manipulci felismerse. A tallatoik elemzse, rtikelse hitelessg szempontjbl.

43

A ikzls cljnaik felismerse. A reiklmoik manipulatv tevikenysg neik felfedse. E tmn bell van mg a publiikls mdszereineik megismerse. Az elikszlt doikumentumoik publiiklsa hagyomnyos s eleiktroni ikus, internetes eszikzikikel. Szvegeik, ikpeik, fotalbumoik, hang- s videoanyagoik, weblapoik publiiklsa az interneten. A ikzpisikola minden tmjban mlyre megy a spirlisan felfele tart tananyagnaik. Fontos szerepe van abban, hogy a diikoik plyaorientcijuik ban az informatiikn bell is jl lssik, a vals munikaikrnyezetben, pro duikcis hasznlatban milyen szemllet eszikziket hasznlnaik. Emiat iki emelt szerep jut a jl megvlasztot szofvereikneik, mg aikikor is, ha a je lenlegi retsgi szisztmja nem ad tl tg teret az eszikzvlasztsnaik. Eddig a vizulis ikultra tantrgyat csaik mint ikapcsoldsi pontot eml tetik. Az j ikeretanterv szemlletben ltsziik, hogy a rajzoiktatson bell is szmol a gyermeikeik ikamaszikori rajzvlsgval.

44

5. Egy mikrokutats eredmnyei


Hol tartunik mi, oiktatik, tanroik? Milyen ismereteikikel ikerltnik iki a fel soiktatsbl? Hogyan rtikeljik sajt jrtassgunikat, vizulis rzikenys gniket? Megfelel-e az eszikzvlasztsunik azoikra a feladatoikra, melyeikbe belefogunik a diikoikikal? Milyen segtsget vrunik rai muniknik eliksz tsben? Ezeiket a ikrdseiket jrtam ikrl egy ikrdves ikutats formjban, me lyet informatiikatanroik ikzt vgeztem. Nem a reprezentativits igny vel ikszlt, hiszen a dolgozat f ikutatsi terlete nem ez, hanem a digitlis grafika mdszertannaik ikidolgozsa volt. Indireikt ikrdseivel mgis rele vns informciikhoz jutatot a teikintetben, hogy mi az, ami ikiegsztsre, segtsgre szorul ikollgim mindennapi munikjban. Ezt a felmrst egy interjval bvtetem. Egy volt tanr ikollgval be szlgetem, aiki ma mr grafikusiknt dolgoziik. Eredetileg arra voltam ik vncsi, hogy tanri hivatsban mennyire tudta ikihasznlni grafikai rdeik ldst, tudst. A felikrs sorn beszlgetsnik a gyermeikeik rajzfejld sre tereldt. Azt mondta, szvesen beszlne sajt rajzos tjrl. Az ed digi felvetseiket erst prhuzamoikra talltam trtnetben.

5.1. A felmrs
A hszas mintban ltalnos- s ikzpisikolai tanroikat ikrdeztem. Nagyobbiik rsze, majdnem iktharmada, ikzpisikolai ikollgik vlaszaibl ll ssze [1. diagram]. Az elzetes beszlgetseikbl ikiderlt, hogy voltaik, aikiik tanulmnyaiik sorn nem is tallikoztaik digitlis grafikval, mint tan trggyal [2. diagram]. Csaik egy hajszlnyival nagyobb az elads vagy gyaikorlat ikeretben a digitlis grafikval tallikozik arnya (55%). Kvncsi voltam, hogy a fisikolai s egyetemi oiktatsban ikimutathat-e marikns iklnbsg. Gyaikorlatilag ugyanezeiket az arnyoikat talltam mindikt vgzetsgre lebontva. nrtkels Ngy ponton ikeresztl sajt ikompetencijuikat rtikeltik a vlaszadiknaik. A ngy terlet : ltalnos grafikai, eszttiikai ismereteik [3. diagram];;; tipogrfai ismereteik [5. diagram];;; ikpszerikeszts, pixelgrafika [6. diagram];;; illusztrcis programoik, veiktorgrafika [7. diagram].

45

ltalnos iskolai tanrok

tanultak szmtgpes grafikt

kzpiskolai tanrok

Nem tanultak

1.ltalnos- s kzpiskolai tanrok arnya


1 2 3 4 5

2.Tallkoztak-e a tmval tanulmnyaik alatt?

3.ltalnos grafikai, eszttikai ismeretek

10

1 2 3 4 5

4.Milyen tantrgyakat tanultak?

5. 0
1 2 3 4 5

10

Tipogrfiai ismeretek

6.Jrtassg a kpszerkeszt programok hasznlatban


1 2 3 4 5

10

12

7.Jrtassg az illusztrcis programok hasznlatban

10

1. sznes tbla: A felmrsrl ksztett infgrafkk, diagramok

46

inkscape coreldraw autocad MS office libreoffice draw MS WORD

MS PUBLISHER nem relevns

nem relevns

SCRIBUS

INDESIGN

9. Milyen programokat hasznlnak


vektorgrafikk ksztsre?

10.Milyen programokat hasznlnak

sszetett dokumentumok ksztsre?

2. sznes tbla: A felmrsrl ksztett infgrafkk, diagramok

47

A vlaszolik fele a 2-es ikategriba sorolta magt grafikai, eszttiikai is mereteik teikintetben. 65%-uik jellte meg tudst egytesen az els ikt fo ikozatban. Keressik az oikoikat: Vajon tnyleg alig tallunik j grafikai rzik, eszt tiikailag magas szinten ll informatiikatanroikat? Lehet ezt az informati ikt vlasztik dominnsan mszaiki rzikvel magyarzni? Vagy tlzot nikritiikval? Esetleg maga a ikpzs tlsgosan techniikai, programhaszn lati szemllet, ikevsb a vizulis ikultra, mvszet fell megikzeltet??? sszehasonltva az tdiik, tipogrfai diagrammal nem meglep ikvet ikeztetsre juthatunik. A doikumentumszerikeszts, szvegszerikeszts, tipogr fa terletn othonosabban mozognaik vlaszadinik. Ugyanaikikor visszafo gotan a legmagasabb jrtassgi szintet nem jelliik maguiknaik. Nem m vsziknt, grafikusiknt, inikbb a szvegszerikeszts viszonylag iktt sza blyrendszerben jl tjikozd, de tevikenysgiket magasabb tipogrfai mrcvel mgsem mr szaikrti a tmnaik. A hatos s hetes diagramoikat rdemes szintn egyt trgyalnunik. Kp szerikesztsrl szinte Gauss-grbt ikapunik, mg a veiktorgrafika ennl pola rizltabb ikpet mutat. A pixelgrafika othonosabb terep a tanroiknaik, mg a veiktorgrafikban nem tl erseik. Vajon megersti-e ezt a ikrdv msiik fele? Indirekt, hasznlatra vonatkoz krdsek Mivel az emltet ngy gra fikon nrtikelsen alapul, rdemes sszehasonltani a ikrdv olyan, ike vsb direikt ikrdseivel, melyeik tbb informcit nyjtanaik. Az eszikzv laszts ugyanis soikikal tbbet elrul arrl a tevikenysgrl, melyet a gya ikorlatban, az oiktatsban vgezneik, mint a ikrdv tbbi rsze. Nagyon rdeikes eredmnyt ltunik a ikvetikez lapon [8. diagram]??: a rgta sejtet Paint-dominancit. ltalnos isikolban 56%-os, ikzpisikol ban csaik 39%-os a Paint rszarnya a megjellt eszikzik teikintetben. A professzionlisabb programoik (Gimp, Photoshop, Paint Shop Pro) rszarnya ltalnos isikolban csaik 22%-os, ikzpisikolban rvendetesen nagyobb, 56%-os. ltalnos isikolban elfogadhat a Paint aspeiktusbl e jelenlegi magas arny br ikorbban ikifejtetem, mire s miikor cserlnm le , ikzpisiko lban tlzotnaik tartom. Az sszestet brrl mg nhny rdeikes dologra ikvetikeztethetnik. rvendetes a Gimp, mint szabad szofver egyre nagyobb rszarnya. A Photoshop vgzet a harmadiik helyen, egyrtelmen ikzpisikolban hasznlva hogy mennyire jogszeren teleptetik, azt ne frtassuik. A tb bi, egyenl arnyban megjelen szofverrl: A Tux Paint jelenlte alsban is oiktat pedaggusra utal. Az Irfanview inikbb ikpikatalogizl, megjele 48

nt, fotmanipull szofver, a felmrs alapjn ikzpisikols ikollga hasz nlja. A Paint Shop Pro egy Photoshop-alternatva, professzionlis ikpess geikikel, szintn ikzpisikolban. Az MS Ofce brmely elemneik ikpszer ikesztiknt val megjellse ltalnos isikols ikollga rszrl valsz nleg azt jelenti, hogy nem vesz ignybe ikls programot azoikhoz az egy szer ikpmanipulciikhoz, melyeiket egy doikumentumban a ikpeiken esz ikzl. Egy ikzpisikols ikollga egyltaln nem vgez ikpszerikesztst az rin. A fehr holl Mg az elbbieikben elenysz volt a ikpszerikesztssel nem foglalikoz ikollgik szma, a ikvetikez ikt terleten a veiktorgraf ika s a ikiadvnyszerikeszts vilgban olyan mrv, hogy ezzel ikomo lyan ikell foglalikoznunik. A vlaszadik harmada egyltaln nem hasznl veiktorgrafikai szofvert [9. diagram]. Emellet olyan jelentikeny hnyaduik nem relevns vlaszoikat ad, hogy felttelezhet, tbb mint a fele a ikitl tikneik nem is tud mit ikezdeni a veiktorgrafikval! A nem relevns vla szoik ikzt talljuik eszikziknt a Paint, a Gimp programoikat. Ez utbbi br alikalmaz Bzier eszikzt (tvonal) a ikrlvgsoikhoz, de inikbb tveszts neik, esetleg tjikozatlansgnaik, mint tudatos veiktorgrafikus hasznlatnaik tudhatjuik be e vlaszoikat. A LibreOfce Draw programja valban dediiklt veiktorgrafikus ikiegsz tje a szabad irodai programcsomagnaik. Az MS Ofce veiktorgrafikus esz ikztrt jelltik mg, ami veiktorgrafikt integrl a csomag elemeibe. Au toCAD tervezprogram professzionlis, nagy pontossg veiktorgrafikus program elikpzelhet, hogy egy szaikikzpisikola eszikztrban. A Corel Draw nagy iklassziikus, Magyarorszgon vtizedeikig a veiktorgrafikus programot jelentete. rvendetes az Inikscape mint professzionlis szeml let nylt forrs program megjelense. Lthat, hogy a mezny, ahol van veiktorgrafika s hasznljik is, ersen szegmentlt. DTP A hinyoik teikintetben majdnem paralel ikpet mutat a hosszabb doikumentumoik, ikiadvnyoik szerikesztsneik ikrdse [10. diagram]. Nyil vnval, a regnyrsnaik, jsgtrdelsneik, isikolai viknyv szerikeszts neik nem a tanrn van a helye. Ezeik tipiikusan szaikikri vagy othoni el foglaltsgoik. Ugyanaikikor hosszabb doikumentumoik szerikesztsvel a ik zpisikola anyaga is foglalikoziik (tartalomjegyzik, cmrendszer, stlusoik, stb.). Ha valaiki enneik ellenre sszetet, hossz doikumentum szerikesztsre adn a fejt, azt jl ismert terepen, a Word szvegszerikesztvel vgzi. Majdnem harmadrszben.

49

Feltniik az MS Publisher flprofesszionlis ikiadvnyszerikeszt is a fel mrsben. A Word ismeretben iknny trni r. Aiki ezt megteszi, isme rs ikrnyezetben, eszikzik ikzt tapasztalja meg azt a szabadsgot, amit egy szvegszerikeszt sosem nyjthat. A Scribus mint nylt forrs program mellet megjeleniik az InDesign pro fesszionlis ikiadvnyszerikeszt is, de ezeikneik arnya elenysz. Nem re levns adatunik pedig CAD programoikra vonatikozot. Digitlis grafka ma: Csak kpszerkeszts? A 8910-es diagramoik sszehasonltsban egyrtelmen ltsziik, hogy a ikpszerikeszt, pixelgraf ikus programoik vilga a szmtgpes grafika ma az oiktatsban. A veiktor grafikus programoikat nehezebben illesztiik be a tanroik szaikmai eszikzt ruikba. Enneik a helyzetneik rajzpedaggiai alapoikra pl ikorreikcijt igyeikez tem ikidolgozni a iksbbieikben bemutatot nylt forrs veiktorgrafikus programra, az Inikscape-re pl tananyagommal. Hogy milyen ignyeik fogalmazdnaik meg a ikollgik rszrl, a iksbbi, tananyagfejleszts lehetsgeivel foglalikoz, fejezetben trgyalom majd.

5.2. Interj egy szmtgpes grafiikussal


Schauermann Tams pcsi grafikus. ltalnos- majd ikzpisikolban tan tot, az ELTE-n szerezte informatiikatanri vgzetsgt. Nem ikiemeliked rajztehetsgiknt az iparmvszeti egyetemrl, hanem szmtgpe melll ikerlt a grafikai tervezs, ikiadvnyszerikeszts, a nyomda vilgba. Hny vet dolgoztl tanriknt? Milyenneik ltod a ikzpisikolban az infor matiika hangslyait, hol van a helye a szmtgpes grafiknaik? Informatiikatanr nyolc vig voltam. Az utbbi ht vben grafikusiknt tevikenyikedem. Annaik idejn, amiikor tantotam, az opercis rendszer, az irodai programcsomagoik moduljai voltaik a fikuszban. Emellet progra moztunik Pascal ikrnyezetben, de leginikbb Logo-val. Mindig is prbltam a diikoik ltikrt szlesteni: programoikikal, me lyeikikel ikreativitsuikat igyeikeztem fejleszteni. A tanv sorn minden vfo lyamban nhny rt tlttnik a Photoshop, az Illustrator, s egy 3d rajz program megismersvel. Minden vben tartotunik egy trtnelmi tbort isikolnik pedaggiai programja szerint. Ez egyfajta tantrgyi integrcira adot alikalmat. ven te egy-egy ikorszaikot dolgoztunik fel. Sajt terletikn a ikollgik projeikte iket talltaik iki. Igyeikeztem az informatiikban olyan tmikikal elllni, ahol

50

a szmtgp felhasznlsnaik ritikbban eltrbe ikerl terleteivel is merikedheteik meg. A fotzs trtnete volt az egyiik tmm. Tudjuik, hogy a panormarajzo ls techniikjbl nt iki a fnyikpezs. Krbelltotam a csoportoikat s egy fazeikasikorongon megforgatunik egy fnyikpezgpet lefnyikpezve iket. tvonultunik az elstttet informatiikaterembe. Photoshop-pal ssze raiktuik az egymst ikvet ikpeiket, sszemosva az gy ikeletikezet rtege iket. Egy msiik vben a iknyvnyomtats ikorval foglalikoztunik. Ksztetem egy nagy tablt, melyre a iklnbz bettpusoik jellegzetessgeit vitem fel. Idrendben bemutatva a jellegzetessgeiket, pl. a talpaik, tengelyeik vl tozsait. A projeikt vgn mindenikineik vlasztania ikellet egy bett, melyet megrajzolt nagyban, egy A4-es lapon. Igyeikeztem ikzelebb hozni hozzjuik a ikpfeldolgozst, grafikt, tipogrft. Lehet azt mondani, hogy a szmtstechniikn bell a grafika volt a ikedven ced, s ezt prbltad tadni a gyereikeikneik? Nem mondanm, hogy a grafika let volna a szvem cscsike. Azt aikar tam elrni, hogy lssik, a szmtgp csaik egy eszikz. A szvegszerikeszt alikalmas arra, hogy egy Romhnyi-verset nagyon szpen megformzzunik. Amiikor szveget alaiktunik, nem az a lnyeg, hogy az sszes funikcit iki prbljuik, hanem, hogy olyan iklst adjunik a versneik, ahol a forma alikal mazikodiik a tartalomhoz. Azt ltom, hogy a grafika mindig valamilyen tma szolgllenya az infor matiikn bell: nha a doikumentumszerikesztshez, msikor a prezentcihoz, manapsg a webszerikesztshez trstjuik. n is gy ikezeltem a grafikai szofvereiket, mint a ikiadvnyszerikeszt program ikiszolglit, melyeikben ellltjuik azoikat a grafikus elemeiket, melyeikbl ptikeznik. Nem rajztanriknt nyltam a szmtgphez, az iktsgtelen. Soikszor tapasztalom rajzols helyet alibit ikeresnik a gpen, hogy be mutassuik a szofver egyes funikciit. Mint pldul a radrt vagy sznfelsze d eszikzt. De lehet ezt fordtva is! Keressik meg, hogy a diik mit aikar al ikotni, s ahhoz mutassunik neiki eszikziket! Elikezdtem pldul a rajztanroikat digitlis grafikra tantani. rikat ad tam neikiik Photoshop-bl. Nem voltaik igazn motivltaik. Ksbb rengeteg gyermeikrajzot ikellet feldolgozniuik az isikola ikiadvnyaiban. Eikikor gyor sabban tanultaik, mert ltik rtelmt a mindennapi munikjuik sorn.

51

Ez azt jelenti, hogy a rajzos ikollgid az egyetemen nem tanultaik szmtg pes grafikt? Keten ikzlik elvgeztik a mdia s ikommuniikci szaikot. Alikotaik is szmtgppel nhny projeikt erejig, mert le ikellet adniuik. J prszor sszejtnik, segtetem neikiik. Vgig nagyon ikzdteik a szofverrel, de nem vlt szmuikra munikaeszikzz. Nem is hasznltik iksbb sem nll alikotsra. Hagyomnyos mvszetrtnetet s mdiaelmletet oiktataik, de a gyereikeikikel nem alikotaik riikon. Egy ikorbbi beszlgetsnikben emlteted, hogy huszonht v ikihagys utn elikezdtl rajzolni. Mi indtot erre;;? Zenei ltalnos isikolba jrtam. A rajzrinik teljesen tlagosaik voltaik: Soik gyereik egy teremben, nem tl inspirl rajztanroikikal. Volt egy-ikt rajzzseni ikztnik, meg egy csom ikzpszer seniki, mint n is, aikiik nem igazn rtetik, mirt ikell vacaikolni ezeikikel a feladatoikikal. Hatodiikos-hetediikes lehetem. Othon maradtam, mert beteg voltam. Elvetem a flfamentes rajzlapomat tele faszlikikikal , s ikemny ceru zval megprbltam lerajzolni az egyiik othoni ikristlyvzt. Volt rajta ezerfle csiszols, csillm, az alaikja egy hajt formzot. Dolgoztam rajta vagy hrom rt. Az eredmny ormtlan, formtlan let. Nem tudtam, mi a baja. Megrikezteik a szleim s elnz mosollyal gratulltaik a mvemhez. Aikikor tudtam, ez az a dolog, amivel nem rde mes tovbb foglalikoznom... Az egyetemen pszicholgia rn egymsnaik ikariikatrikat ikldzget tnik az eladrl unalmunikban. Informatiikn viszont az AutoCAD terve zprogramot tanultuik. Iszonyatosan tetszet. A pontossga fogot meg. Trbeli modelleiket iksztetnik, forgatunik, nzeteiket vltotunik. Olyan volt, amilyen a valsg. Ignyem volt arra, hogy amit rajzoloik, olyan le gyen, mint a valsg. Rajzoltunik mg CorelDraw veiktorgrafikus program mal. Abban nagyon megfogot, ahogy a Bzier grbikikel lehetet operlni. Emlikszem, ltalnos isikolban mr iszonyatosan rondn rtam. Ez ik zpisikolban ikezdet igazn frusztrlni. Neikiltam desapm tlttollval nyomtatot betikikel, rni. Egszen olvashat let tle az rsom. lveztem, ahogy formlom a betiket. A fisikola msodiik ve utn ikimentem Angliba. Talltam egy ikiad vnyt, a ikalligrfrl. Az egsz vemet azzal tlttem, hogy ikalligrfval ikapcsolatos iknyveiket olvastam. Persze nem csaik az elmletet tanulm nyoztam, folyamatosan rajzoltam betiket. Logikat, inicilikat, ex lib ris-eiket terveztem.

52

Hazajvet j nhny iknyvet beszereztem a betik trtnetrl. Elvgez tem a fisikolt, s elikezdtem tantani egy ltalnos isikolban. Elm ikerlt az els trdel szofver, az Aldus Pagemaiker. Teljesen lenygzt a mik dse. Gynyr volt a rajzolata a betikneik, llthat volt a tvolsg ikz tik. Nagytani, forgatni tudtam a ikaraiktereiket. Elikezdtem vele iksrletez getni. rdeikelt, mitl szp egy iknyv. Az isikola mellet trdelni ikezdtem. jra tanultam a CorelDraw-t. A program az els ikomolyabb megrendels nl cserbenhagyot. Hrom napi munikm veszet el. Aikikor beruhztam az Adobe szofvercsomagjra. 2001-ben vsroltam egy digitlis fnyikpezgpet. A fotzson ikeresz tl tanultam meg ikomponlni, egyenslyt ikeresni. Kpikivgs, ikontraszt, szneik, arnyoik. Egy ltsmdot sajttotam el a ikpeik feldolgozsa sorn. Elikezdtem a teret ltni. gy helyezikedni, hogy a dolgoik olyan szgben ltsszanaik ahogy n szeretnm. Nem n rajzoltam iket, de n hatroztam meg, milyen helyet foglaljanaik el a vsznon. gy gondolom, ez volt a legnagyobb hatssal a vizulis fejldsemre. Nagy elrelps volt szmomra, amiikor neikiltam gyermeikrajzoikikal foglalikozni. Rajztanrainik az isikolajsghoz ikszteteik vlogatsoikat. Megtanultam ltni a gyermeikeik rajzaiban a gondolatot. Nem olyan rgen fogtam bele jra a rajzolsba. Barnabs fammal egy ditrt vetetnik a paprra. Meglepdtem, mennyire jl siikerlt. Bartomiknl a sznezs ikorszaikuikban vannaik a gyereikeik. A csaldoik sszejteik, mindeniki sznezet, n meg untam az egszet. Csaik gy eltni az idt, lerajzoltam Mniikt, a felesgemet. Nzteik a tbbieik, n is megle pdtem. Mintegy mellikhatsiknt az veik alat ikialaikult bennem, hogy a trbeli dolgoikat elikezdtem sikban ltni. Fggetlenteni tudom a sznrnyalatoikat a ikpen atl, amit jelenteneik. Amiikor a zldre vetl egy refex piros, ot valami ikoszos zld rnyalat mu tatikoziik. Ha azt a foltot ikoszos zldneik ltod, nem csaik zldneik, ahogy az agy ltatni aikarja, aikikor ikpes leszel reproduiklni a sznt a papron. Ms pldval: Aikikor tudsz valaikit lerajzolni, amiikor ltod az arnyoikat az arcn. Olyan rzs, mintha egy vettvsznon mricsiklnl. Mr nem csaik az arcot ltod. Tisztban leszel azzal, hogy a rajzodon hol tvesztetl arnyt. A lapra r tudod ikpzelni a megfgyelt trgyat. Mr csaik ikrbe ikell rajzolni. Trben ltod a trgyat, de a sikban jelented meg, a rvidl svel, grbletvel, hogyan tvolodiik s ikzelediik a ikontrja. Nagyon r deikes lmny, ahogy meglem. Erre soha, seniki nem tantot. A fnyikpe zs vezetet r. Megtanultam egy szemmel nzni, sikban ltni a teret.

53

Ha let volna egy olyan rajztanrod, aiki rvezet, segt megltni, megrteni ezeiket az sszefggseiket, aikikor hamarabb elsajttod ezt a szemlletet? Neikem nagyon j mateiktanraim voltaik. Rendikvl jl tantotik a geo metrit. Fisikoln lveztem az brzolgeometrit, volt egy fejlet trlt som. rtetem, lveztem is nagyon. Azt a rszt viszont soha nem tantota meg seniki, hogyan fejezzem iki mindezt rajzban. A rajztanr ikollgim munikjban most ltom, milyen j rzikikel fog lalikoznaik a gyermeikeikikel. Jformn nincs tehetsgtelen gyermeik. Van persze, aikineik nem ez a nyelve, nem hozza lzba, hogy el ikerl egy rajz lap. Jobban rzi magt pldul a zenben, esetleg ms terleten. Neikem a vizualits volt a nyelvem. Nem volt j ikzgyessgem. Nem voltam rajztehetsg. Viszont nagyon lveztem volna, ha valaiki aikikor tud neikem egy szemlletet adni. gy gondolom, hogy nem azrt j foglalikozni a gyereikeikikel a vizulis fejleszts tern, mert mindeniki szletet fest vagy grafikus. Nem azrt ikell csaik foglalikozni velik, mert azt ltod, hogy ikiemelikeden tehetsgeseik. n sem voltam az. Annaik ellenre, nagyon sajnlom, hogy nem tantota meg seniki aikikor, hogyan lvezzem a rajzolst.

54

6. A tananyagfejleszts lehetsgei
gretem szerint ebben a fejezetben visszatrnik azoikra a hinyoikra, s ezeik betltsneik lehetsgeire, melyeik a miikroikutats utols ikrdsben fogalmazdtaik meg. Szmtgpes grafika, ikiadvnyszerikeszts tmban milyen segtsget fo gadnl szvesen? ltalnos ikrseik voltaik: programoik ikezelsneik bemutatsa; weboldal, blog, ahov mindeniki feltlthetn, ami jdonsgot tanult, vagy tapasztalt; linik-ajnl, ahol utna lehet nzni dolgoiknaik; rvid, de rthet s szemlletes lersoik, gyaikorlatban iknnyen hasznosthat fogsoik;

iknyv a tmban, amelyet egy olyan ikollga rt, aikineik van gyaikor lati tapasztalata a tmaikr oiktatsban; rszletes magyarzat, flm, stb. Konikrt ikrsiknt ikt programot jellteik meg: GIMP: rtegikezels; rteg sszhatsmdoik; alpha csatorna ikezels; Gimp programhoz tmaikrniknt lecikiket oiktatvideik for mjban (regisztrci nlikli tananyagelrs). gy mint a htp://szabadut.fsf.hu/oiktatas/ oldalon bell az oiktatvideik. Konikrt ECDL feladatoik megoldsa; tovbbi trikikik. INKSCAPE : a programhoz tmaikrniknt lecikiket oiktatvideik formj ban (regisztrci nlikli tananyagelrs); tovbbikpzs; j minsg, magyar nyelv videotananyagoikat mellikelt for rsfjloikikal, s nyersanyagoikikal; gyaikorlati vonatikozs segtsget. A tovbbiaikban nzzik vgig azoikat a mdiumoikat, melyeikre hordozi lehetneik egy ilyen elikszl, tanroiknaik sznt segdanyagnaik, oiktat anyagnaik. 55

6.1. Tanknyv
A j taniknyv egyfajta megllapodot tudst reprezentl. Az informatiika ikzege viszont dinamiikusan vltoziik. Mire egy tudsanyag taniknyvi hasznlatra letisztulhatna, mr meg is vltozot a programikrnyezet vagy a mszaiki htr. Ez iklnsen bosszant azoikon a terlteiken, melyeik nagy szemlltetsi ignyeik. A taniknyveik lemaradsa iklnsen is rzdiik a szmtgpes grafik ban: A digitlis grafikt marginlis terletneik teikinthetiik a nagy tmik, iklnsen az irodai szofvereik ikontextusban. Hogy ppen mivel hzast jik ssze? Volt mr a prezentci, a doikumentumszerikeszts, legutbb a webszerikeszts szolgl lenya.

6.2. Szakknyv
A szaikiknyveik terletn ikt nagy tendencia fgyelhet meg: Az enciiklo pdista s a projeikt alap szaikiknyv. Az elbbi vastag, minden ikrdsre, hasznlati fogsra ikiterjed referenciaiknyv, az utbbi ikomplex gyaikorlati pldikon vezeti vgig olvasjt. Oiktatsra legfeljebb a szaikikpzsben hasznlhatjuik iket, de amilyen borsos ron elrheteik, ugyanolyan gyor san el is avulnaik.

6.3. Internetes anyagok


Az internet igazi ikincsesbnyja lehet oiktatsuniknaik. Belefutunik egy problmba? Keressik meg a megoldst! Keresszervereik, tematiikus olda laik, frumoik orientlnaik bennniket. Milyen tevleges segtsget ikapunik? Weblap-alap lecikiket, PDF doiku mentumoikat, vide oiktatanyagoikat. rvendetes tny, hogy az utbbi idben nagyon soik j webes ikezdem nyezs fzdiik isikolik, szaikikrik tevikenysghez. Nem a publiikcis iknyszer, inikbb a taniknyveikikel val elgedetlensg vezet soik tanrt, st diikot, hogy ikvzi tananyagoikat fejlesszen, osszon meg az interneten. Elg csaik Tanrblog-ot, az informatiika.gportal.eu oldalt vagy szmos gimnzium nyilvnos anyagait emlteni. A HTML alap lecikik elnye a viszonylag iknny szerikeszts, a ikeres hetsg. Htrnya a technolgibl ered pontatlan megjelents. A PDF ezzel szemben a nyomdai pontossgot biztostja megjelents ben. Valban azt ikapom, amit szerikeszteteik, a szveg nem trdeldiik t, a ikpeik nem ikerlneik mshova, mint ahova szntuik. 56

Kpernyrl olvasni elg fraszt, a hossz oikfejtseik vgigbngszse meg ppen nem a ikorosztlyra jellemz sajtossg. Nem csodlikozhatunik, hogy az idikml, ltvnyos oiktatvideik tmikelegvel van tele a Youtube. Ezeik minsge ersen vltoz: a ikomplet szerikesztet, rendezet anyagoiktl a ikpernyfelvteleiket helyben ikommentl hangalmondsig. Melyiiket hasznljuik grafikaoiktatsunikban? A felmrsben ikiemelt igny mutatikozot az oiktatvideikra. Egyrtelm elnyik, hogy ikt rzik szerven ikeresztl adjik t az informcit, emiat jobban leiktiik a tanul f gyelmt. Ot, ahol sprolnunik ikell az idvel vagy ikevs idben nagyobb tartalmat elmondani, mindenikppen javasolhat. A iksztik rszrl egy rnyoldala van az id. Egy prof videoanyag iksztse soikszorosa egy szaikmai blognaik, szveg alap lecikneik. Fontos szerepe lehet a videoanyagoik mellet a hagyomnyos oiktat anyagoiknaik. Ezeik ugyanis a fogalmi gondolikodsra, szvegrtsre jobban pteneik, ami lnyeges fejlesztsi terlet. Megtallni a helyes arnyoikat szveg s ikp ikzt, megfelelen tagolni a folyamatot, hogy iknnyen, szaikaszosan befogadhat legyen, igazi ikih vs. Soikat tanulhatunik a ikpregnyeiktl e teikintetben, nem vletlenl al ikalmazzik egyre tbben ezeik stluselemeit.28

6.4. Feladat a munkaterleten


Az egyiik problma, amit a gyaikorlati tananyagfejleszts sorn meg ikell ol danunik, hogy milyen item-eikre, elemi egysgeikre bontsuik fel az anya got, s azoiknaik meikikora mennyisgt hasznljunik egy-egy eljrs megrte tsre. Kzben szmolnunik ikell azzal a tvolsggal, ami a tananyag el mondsa s annaik felhasznlsa, begyaikoroltatsa ikzt fennll trben s idben. A tanr ignye, hogy minl tbb segtsget ikapjon a tananyagbl. A tananyag foglalikoztassa, nll munikra iksztesse a tanult. Kvitelezse ne grdtsen aikadlyoikat a megrts s a begyaikoroltats ikz. Milyen aikadlyoikra gondoloik? Nagyon egyszer plda: Mg a tan anyagbl tikerlik a programba, ahol dolgozom, informciveszts ikvet ikezhet be. Idelis eset, ha van egy ikinyomtatot munikafzetem, ami felveti, elmagyarzza a problmt, miikzben a program, amiben dolgozom, ot van eltem. Soik esetben ezt nem tehetjik meg anyagi vagy technolgiai oikoik bl. Ilyenikor marad a ikperny, ahol prhuzamosan ikell megjelenteni a tananyagot s a szofver munikaterlett. Idelis esetben, egy 16 : 9-es ar ny monitoron egyms mellet helyezhetjik el e ikt dolgot. Ha ikicsi a mo
28 htp://2dgameartforprogrammers.blogspot.com/; htp://scratch.inf.elte.hu/lecike/bevezeto [2013.04.17]

57

nitorunik vagy ms arny, a magyarzat s a szofver tlapoljik egymst. A ikztik val vltogats megoldhat az alt+tab, Win+tab gomboikikal illetve a tlca hasznlatval. Tudjuik a gyaikorlatbl, hogy legtbbszr nem ennyire egyszer a ikplet, mert a tanul gpn a bngszben vagy PDFolvasban megjelentet tananyag s a grafikai szofver mellet futhat mg 23 ms program is (bngszn referenciaikpeiket ikeresgl, egyt hasznl grafikai, ikpikatalogizl programoikat, mellesleg megosztja a fgyelmt va lamely ikzssgi oldalrl rikez hrfolyam). Szval igazn nehzikess v liik a vlts a tananyag s program ikzt, ami egyszeren ikitrl bizonyos informciikat a rvid tv, n. munikamemribl. Mi is ez a munikamemria? Clif Atikinson prezentcirl szl iknyve29 rszletesen trgyalja az emberi emlikezet hrom szintjt: a szenzoros, a munika- s a hossz tv memrit. A szenzoros memria rvid ideig trol ja a ikrnyezet ikpi s hanginformciit, hatalmas ikapacitssal. A hossz tv memria mintzatainaik tartssga fl perctl egy egsz letig vltoz hat. A iket ikzt a munikamemria. Mi trtniik a munikamemriban abban a pr msodpercben, amg to vbbtja az adatoikat ? ? Gyaikorlatilag egy szeleikci, amineik ikorltjt ikorb ban ht, mai tudsunik szerint viszont csaik hrom-ngy dolog, tmb al ikotja. A iklvilg tmnytelen ingere ezen a ikapun ikeresztl hrom-ngy f motvumra szikl, ami tirnytsra ikerl a hossz tv memriba, hogy ot rzelmi mintzatoikikal vagy gyaikorlssal megerstve tovbb l jen vagy rikre ikihunyjon. Tananyagunikban teht ikt dologgal vagyunik versenyben: nem vihetnik t egyszerre ngy mintzatnl tbbet, illetve fgyelnnik ikell az idtnyez re. A tartssg, a megrzs szempontjbl ikiemelten fontos, hogy van-e az rzelmi tbblete a mintzatnaik, illetve gyaikorlssal megerstetik-e azo ikat. A iksbbieikben bemutatot tananyagban szeretem volna ikiikszblni a tananyag-szofver vltsbl ered informcivesztst. Erre a veiktorgrafikus program munikaterlete adot lehetsget. A nyomtatsi terleten ikvl el tudtam helyezni az oiktatanyagot, a ikpi s szveges informciik megfele l arnyban. Mvszeti szaikikzpisikols fataloikikal prbltam iki, beveze t ikurzusiknt a veiktorgrafikba.

29 Clif Atikinson: Ne vetts vzlatot a hatsos prezentci, Szaik Kiad 2008

58

7. Oktatanyag plda vektorgrafiika tantshoz


Utols fejezetnikben a Ppai Reformtus Kollgium Mvszeti Szaikikzpis ikolja szmra ikidolgozot tananyagot mutatom be. Kilenctl tizenegyediik osztlyos grafikus s fest szaikos tanulik az elikvetikez veik faikult ci-vlasztsa elt megismerikedheteik a digitlis grafika alikalmazsnaik lehetsgeivel. Enneik zeltje volt ikt dlutnon ikeresztl egy gyaikorlat, bemutat. Az rik ikeretein tl tbb, diferencilsra is alikalmas tananya got fejlesztetem, melyeik egy rszt a Litri Reformtus ltalnos Isikola di ikjaival is ikiprbltam. Ezen alikalmaik megfelel visszajelzst adtaik a tan anyag fnomtsra. Az oiktatanyagoik tbbsgben a feladat a munikaterleten techniikt hasznltam. Egyszer rtegikezelssel siikerlt elrni, hogy a magyarzatoik rintetleneik maradjanaik. A nyomtatsi terleten ikvl elhelyezet objeiktu moik lezrt rtegre ikerlteik. A diikoik a msodiik rtegen dolgoztaik. Kisebb szmban prezentci alap, a tervezsi folyamatot demonstrl lecikiket is alikalmaztam. Az rik tanri magyarzatal ikezddteik, melyeikben bemu tatam a feladatal jr ikihvsoikat vagy elmleti alapozst nyjtotam a feladathoz. Ezt ikveten egyni munikban oldotik meg a pldikat. Az elikszts sorn nagy dilemmm volt, mennyire lehet ikomplex, esz ttiikai rziket, ikreativitst fejleszt problmikikal foglalikozni. Mibe vezes sem be a diikoikat : az eszikzik hasznlatnaik techniikjba vagy hagyjam iket szabadon alikotni elvgre egy rajzos csapatrl volt sz? A tants so rn ikialaikult tapasztalat, hogy az alapoikat, az eszikzik hasznlatt egy szerbb feladatoikikal lehet elsajttani. Az illusztrcis program is csaik egy rajzeszikz, amineik a fogst, techniikjt el ikell sajttani ahhoz, hogy al ikot mdon hasznljuik. Aikikor s csaik aikikor rdemes ikreatv feladatot adni, miikor az alapoikat mr megtanultik.

7.1. Nhny problma, amibe belefuthatunk


Lehet-e olyan oiktatanyagot ikszteni, melyneik segtsgvel a gyermeik bels motivcitl hajtva, nllan, ikrds nlikl vgigrajzolja a tanrt? Elikpzelhet, de nem letikori sajtossg. Tananyagaim feltteleziik az oikta t segt jelenltt, magyarzatait, gyaikorlatt. A tanrnaik pedig fel ikell ikszlni azoikra a nehzsgeikre, melyeik gyaikran jelentikezneik a tanulcso portban. Memria, megrts Az egyiik a gyermeikeik munikamemrijval ikapcso latos. Mielt egy feladatot felvezetnik, tisztban ikell lennnik annaik bo 59

nyolultsgval. Milyen eszikziket hasznlunik? Milyen eljrsoikat alikal mazunik? Hogyan bontjuik ezt fel elemi tanulsi egysgeikre? Azt tapasztaltam, hogy az elsajtts sorn, fleg ltalnos isikols tanu limmal, nem mehetnik elbbre a magyarzatban egy-ikt lpsnl. A bo nyolultabb eljrsoik ikifogtaik a memrijuikon, eltvedteik a feladatmegol ds sorn. Szpen nvelhet volt viszont a lpsszm, amiikor mr ismert, begyaikorlot eszikzikikel, eljrsoikikal dolgoztunik. Eikikor egy ikomplexebb feladat, hosszabb magyarzatoikikal sem fogot iki rajtuik. Az eszkzk alapbelltsa A msiik problma, amire felikszlhetnik a technolgia sajtossgaibl ered. Az Inikscape program felttelezi, hogy az utoljra hasznlt objeiktumparamtereikikel (ikitlts, ikrvonal, tetszsg) dolgozunik a jvben. Szmos esetben praiktiikus segtsget jelent. Pldul egy piiktogram tervezse sorn: clszer feikete foltoikbl ptikezni. Szmos bonyodalom forrsa viszont ikzs gpterem-hasznlatban ez az elnys tulajdonsg. Tegyik fel az elz rajzol tetszsget vagy tltszsgot lltot be egy tglalapra, melyrl nem tud a ikvetikez. A gyermeik rajzol, enneik elle nre nem jeleniik meg semmi. Nzzik meg az Eszikzvezrl sv ecset alaik iikonja (ctrl+shift+f) se gtsgvel (Kitlts s ikrvonal eszikztr), nincs-e tetszsg vagy A (alpha) rtik belltva. Ugyangy jrhatunik el, ha a ikrvonal esetben vesznik szre furcsas goikat??: tl vastag vagy szaggatot ikrvonalat, amit az elz felhasznl l ltot be. Ha soikszor elfordul ez a problma, a Fjl men > Inikscape-belltsoik prbeszdpanelen lltsunik be egy ikonstans stlust. Packman-ek s kolbszkk Nem csaik a szneiket, de az ellipsziseik s tglalapoik formjt is megjegyzi a program. Az ellipsziseiket megnyithat juik ciikikeikik s szeleteikik, a tglalapoikat leikereikthetjik. Az eszikzvezr l svon visszazrhatjuik s lesarikthatjuik ezeiket a trgyaikat, ha nyllal iki jelljik, majd az iket megrajzol eszikzre (ellipszisre, tglalapra) vltunik. Kitlts s krvonal A feladatsor nem foglalikoziik rszletesen az rnya ls ikrdseivel. J, ha az oiktat tisztba van az egysges szn ikitlts, az tltsz ikitlts, az ttetszsg s a szleik elmossnaik mibenltvel. A munikaterlet alati sznpaleta els szne tltszv teszi az objeiktu mot. Brmely sznre bal egrgombbal ikatintva, az a ikitltst, shift + bal ikatints30 pedig a ikrvonalat vltoztatja meg. A Kitlts s ikrvonal esz ikztr (ctrl+shift+f) segtsgvel leggyorsabban a sznikerik segtsgvel
30 Jobb egrgombbal a sznre ikatintva a helyi menrl vlaszthatunik ikitlts s ikrvo nal ikzl.

60

sznezhetnik. A sznikerik alat az A (alpha) rtik csaik a ikitltst vagy csaik a ikrvonalat vltoztatja meg. Az tltszatlansg tulajdonsg pedig egyszerre mindikett. Az Elmoss ltvnyos hatsval szolidan bnjunik, mert annaik megjelentse ersen leterheli gpniket. Bosszant maszatok Kezelsi hiba, ha a gyermeikben nem rgzl, hogy a rajzeszikz val az objeiktum ltrehozsra, a nyl pedig a mozgatsra. Ez gyaikran felesleges, soikszor lthatatlanul ikicsi objeiktumoikikal val telema szatoldst eredmnyez. A munkaterlet A legtbb grafikus program oiktatanyaga a szofveres munikaikrnyezetel ikezddiik. Ez a htr fontos lehet az oiktatnaik a he lyes szhasznlat ikialaiktsban, ikvetikezetes hasznlatban. Motivcis ereje viszont cseikly;;: elg, ha csaik egy dia-iknt beleteikintnik, de el is hagyhatjuik.

61

62

7.2. Malacka (1. feladat)


Nagyon fontos, hogy ikedvet csinljunik a diikoiknaik az ismeretlen veiktor grafika elsajttsra. Mobil eszikzikn siikeres jtik, az Angry Birds anta gonista fgurja, Piggy. A formrl A feladatoik arculata tudatosan ikpregnyszer. E mfaj sa jtja a szveg s a ikp rthet, tlthat ritmusa. Nem aikartam hossz ma gyarzatoikba bonyoldni: a diik a ikpeikrl olvas, rtelmez, miikzben a szaiknyelvet fnoman adagolja a magyarzat. It alaikul iki az egrikatint soik s gyorsbillentyik megjelentsneik ikonvencija, az sszetartoz ikpi s szveges elemeik buborik-ikeretezse. Az alikalmazot bettpus is a ikpregnyeik ikonvenciit ikveti. Hosszabb szveget nehz lenne ikzrst utnz nagybetikikel olvasni, de ez a tipog rfai ikompromisszum meghozhat, mivel a ikpregnyszersget ersti. Kiemelt, narancsszn ikeretben van a feladat rvid szvege. Arra is felhv juik a fgyelmet, hogy csaik egy eszikz, a nyl hasznlatval szabad dolgoz niuik. A feladatrl Egyszerneik ltsz feladat. Ugyanaikikor szmos alapfo galom s -folyamat elsajtt a segtsgvel. Kzpisikolsoikikal ikzel egy rn t dolgoztunik rajta. A feladat fikuszban a veiktorgrafika trgyaikat, objeiktumoikat ikezel termszete van. Emiat a nyl taln a legfontosabb, leg gyaikrabban hasznlt eleme eszikztrnaik. A nyllal jellnik iki objeiktumo ikat, mretezzik t azoikat. De forgatni s nyjtani is ezzel az eszikzzel le het31. Arnyossg Mg a Word szvegszerikesztben vagy a CorelDraw prog ramban az objeiktumoik sarikainl arnyosan nagythatunik, it fel ikell hvj nunik a fgyelmet, hogy csaik a ctrl32 gomb lenyomva tartsa ikzben rhet jik el ezt a hatst ? ! Rossz gyaikorlat brmely programban, hogy a gyereikeik ikt lpsben, vzszintes s fggleges harmoniikzsoik sorn nagytjik az objeiktumoikat. Kiemelt fontossg az arnyossg fogalmt, szemllett er steni! Manipulci tbb trggyal A feladatban msolatoikat ikellet ltrehozni a malacikrl: ezt a dupliikls, iketzs paranccsal tudjuik. Termszetesen it is mikdiik a msols-beilleszts szoiksos eljrsa (ctrl+c; ctrl+d). Mivel
31 A CorelDRAW s Xara Xtreme programoikhoz hasonlan mg egyszer ikatintunik az objeiktumon. 32 A ikontroll ikifejezs ellenrz, szably alat tart jellege ikiemelhet a szbeli magyar zat sorn. A ctrl gombbal szablyos tglalapot (ngyzet), szablyos soikszget, szab lyos ellipszist (ikr), szablyos mozgsoikat (egyenes vonal), forgsoikat (15-os) ikny szerthetnik.

63

elg gyaikran alikalmazzuik a iketzst, javasolt enneik gyorsbillentyhz ikapcsolsa (ctrl+d). A nyllal ikapcsolatban fontos megtantani, hogy a shift-et lenyomva tartva tbb trgyat is ikijellhetnik vele. Msiik mdszer az Inikscape sz hasznlatban a terlet ikijellse, a grafikai szaikirodalomban a gumiikeret. Elikpzelnik egy tglalapot, amely magban foglalja a ikijellni ikvnt ob jeiktumoikat. Ezt tl irnyban a nyllal megrajzoljuik. A gumiikeret, mint egy lassz, ezeik utn rcsatan az gy ikrbeikertet trgyaikra, ikijellve azoikat. A ikijellt trgyaik ezutn egyt mozgathataik, mretezheteik, sz nezheteik, trlheteik, stb. Ez utbbi mveletet a billentyzetrl, a delete gombbal tantsuik. Csoportosts, csoport sztbontsa Elmletben tisztzzuik a iklnbz tulajdonsg trgyelemeik csoportjnaik fogalmt. Hasonlthat ez adot is ikolatsikban lev taneszikzikhz, a tornazsikban lev sportfelszerels hez, brmely bonyolultabb hasznlati trgy alikatrszeihez. Malacika is tr gyaikbl, rszeikbl ll, melyeiket ikln rajzoltaik majd csoportostottaik al ikotja. Feladatunikban sztbontjuik a csoportoikat, aztn a rszeiket ik ln-ikln megfogva, tmretezve, elforgatva, ikinyjtva vagy nagytva lt rehozunik ms llatikikat: macikt, nyuszit, majmocsikt, stb. Sorrend Fontos lehet az egyes elemeik sorrendje: a rajzols sorn ugyan is a ltrehozs sorrendjben ikerlteik egymsra az objeiktumoik. Miutn sztbontotuik, elikpzelhet, hogy vltoztatnunik ikell ezen. Sziksges vl toztats az eszikzvezrl sv sorrend iikonjaival vgezhet. Munika ikzben nyugodtan vltoztassik az objeiktumoik szneit is a paletrl. Tapasztalatok Jelents iklnbsgeik voltaik az egyes ikorosztlyoik eszt tiikai hozzllsban. A mvszetis diikoik j arnyrzikikel hoztik ltre s szneztik fguriikat. Az tdiikes ikorosztly f csoportjban csiricsr sz nezs, ijeszt fgurik jteik ltre. Soikikal jobban foglalikoztata iket a de ikompozci, s az extrm sszellts lehetsge mintsem a megfelel, r tikelhet produiktum33.

33 A rajzos szaikirodalom ennl a ikorosztlynl jegyzi meg, hogy zlsvilguik mlypont jn vannaik.

64

7.3. Escher (2. feladat)


Gyakorls A msodiik feladat gyaikoroltat jelleg. Ismteljik, bevssik a forgats, mozgats, tbb trgy ikijellsneik s tbbszrzsneik eljr sait. Ha van r idnik, a gyereikeik rikereshetneik Maurits Cornelis Escher hol land grafikus munikssgra. rdeikes lesz szmuikra a trbeli viszonyoik iki forgatsa, optiikai csaldsoik s tudatos csalsoik szempontjbl. A sk csempzse M. C. Escher intarziaminti a sik lefedsneik egyedl ll lmnyt nyjtjik. Soikat gondolikodtam, hogyan tantsam ezt a lecikt. Hagyjaik-e idt, hogy a gyereikeik maguiktl fedezzik fel a gyikocsikik ik zti viszonyoikat? Magyarzzam azt a iknnyebbsget, ahogy a program tbb eljrssal is segtheti a transzformciik pontos megvalstst? Kt nemleges dntst hoztam. Mindiketvel idt nyer az oiktat s meg ersti a lecike gyaikorl jellegt. A 120-os elforgats ikrdse elhozhat egy j matematiikai ikpessg csoportban, de az tlag gyermeik soikat trn a fejt, mg egyltaln felismeri az sszefggseiket. A gyikocsikik inikbb rvnyl ikosziknt jelenneik meg a szemik elt, tlthatatlan sikbeli vi szonyoikikal. Javaslatom, hogy szban s szemlltetsben hvjuik fel a fgyelmiket, hogy e ikis lnyeik pofcsikja s vllgdre egymsba simulnaik. A fejeik egy mshoz viszonytotan 120-os forgatsszimmetriban vannaik. J, ha az oiktat tudja, s a iksbbieikben a feladatot egy magasabb szin ten, a pontossgra ikoncentrlva jra elveheti: A ctrl gombbal 15-os l pseikben forgathatjuik az objeiktumoikat. Msiik lehetsg a pontos transz formcira: Az Objeiktum menben lev Transzformci parancs, s enneik hatsra jobb oldalt megnyl panel. Ha ezeiket it, az elejn megmutatjuik, feleslegesen bonyoltjuik a feladatot. Emiat nem is emltetem a gyereikeik neik. J volt nzni azt a feszlt ikoncentrcit, amellyel mozgatik, forgatik a gyikoikat. A gyorsabbaik, gyesebbeik egsz nagy terleteiket lefedteik a msolataiikikal, melyeiket pontosan illeszteteik34. Tapasztalat Mindig aikad egy-egy tanul, aiki forgats s mozgats he lyet nagytja soikszor nem is arnyosan az objeiktumot. Nos, ez az a fel adat, amit ezzel a ikis hibval lehetetlen megoldani.

34 It viszont nem ikros megemlteni, hogy a billentyzet nyilaival egszen fnoman mozgathatunik. Ezt shift-tel ikombinlva nagyobb ugrsoikat tehetnik.

65

7.4. Idegeneknek belpni tilos ? ! (3. feladat)


Ez az els ikomplex feladat. Kt fejlesztsi clja??: Az egyszer alaikzatoikbl, befoglal formikbl val ptikezs s a halmazmveleteik. Gondolkodj formkban, foltokban! Vezessik r a diikot az elemz gondolikodsra! Nzd meg a referencia-ikpet, gondold vgig, milyen egy szer sikidomoikbl tudnd felpteni! A feladatban nem hasznlunik szne iket. Az les ikontraszt, a feikete-fehr ikompozci nem vonja el a fgyelmet a cltl, hogy formikban gondoloikodjunik. A baikonybli Pannon Csillagda arculati elemei ikzl vlasztotuik az oik tatanyag tmjt, az alikot Dragodn Gbor35 szves engedlyvel. A tr fs ikis piiktogram ikellikppen egyszer, hogy az eddig tanultaikat alikal mazva az alien-t meg tudjik rajzolni. Segtsgl a reikonstruls fzisait megrikt prezentcit is megteikinthetiik. ltalnos isikolban ez jelent sen gyorstota az alikotst, a mvszetis osztlynl nem volt r sziksg. Kr s a tglalap Krt az ellipszis eszikzzel, ctrl-lal iknyszertve rajzol hatunik. A megrajzols utn egy gyr alaik fogantyval leikereikthetik a tglalap sarikai. Halmazmveletek A lecikben ikt alapvet halmazmveletet vezetnik be: az unit s a iklnbsget. Az sszeforraszts, uni-ikpzs segtsgvel ikpeseik lesznik bonyolultabb szilueteiket ikialaiktani, miikzben egymsba olvadnaik a trgyaik. Ezt a mveletet gyaikran sszeikeveriik a gyereikeik a csoportostssal. L nyeges iklnbsg, hogy a csoportosts iklnfle tpus (szn, ikrvonal) trgyaikat fog ssze. Az uni viszont egy objeiktumm olvasztja a trgyaikat. Emiat iksbb nem is szedhet szt: egyfle ikitltse, ikrvonala lehet. Csoportostst teht aikikor vgezznik, ha iklnfle tulajdonsg trgyaikat aikarunik egyt tartani. Az uni eljrs viszont vglegesen sszeilleszti a trgyaikat. A iklnbsgikpzs logiikja: a fell lev testel, mintegy ikssel, belema runik az alata elhelyezikedbe. A iks a mvelet utn eltniik. Soik gyaikorlati pldt ltunik mg mindikt mvelet alikalmazsra. Leg fikppen log, piiktogram tervezsnl hasznlatosaik ezen eljrsoik. ljen, alien! Idegennik teht a ikvetikezikppen ikszl: Kt egybevg bbita, antenna ikerl a ikr alaik fejre. Az antennikat egy tglalapbl s ikrbl, ll helyzetben forrasztjuik ssze (uni). Megiketzzik (ctrl+d) s mindikett elforgatjuik. Ezutn rforrasztjuik a fejre. A test s a vgtagoik leikereiktet sarik tglalapoikbl uniikpzssel ikszlneik.
35 Drva-Deikor KFT.

66

Tilos tbla Kt ikoncentriikus ikrt egyt ikijellve alikalmazzuik a iklnb sg mveletet. Clszer a szemlltets miat a fels ikrt tsznezni. ll helyzetben egy vikony tglalapot s a ikrgyrt uni-ikpzssel sszefor rasztjuik. Vgl elforgatjuik s rtesszik az idegenre. Ezutn az elikszlt tblt feliratozzuik. Br it egy j eszikz jeleniik meg, annaik hasznlatt nem ikell ikln magyarzni, bevezetni, hiszen csaik egy ikorltozot funikcionalits szvegszerikeszt. Tapasztalatok Az Inikscape program ikorbban trgyalt sajtossga, hogy megjegyzi a rajzeszikzik utols belltst. It ikihasznljuik enneik elnye it. A leikereiktet sarik tglalapoik ismtlse egysges grafikai stlust hoz ltre. A lecikben felhvjuik a diikoik fgyelmt a tglalap, az ellipszis alap belltsaira. Jl lehet a feladatal tesztelni s fejleszteni a gyereikeik arnyrzikt. Volt olyan felss, aiki szre sem vete, nem is zavarta, ha az idegen feje risi vagy a ikeze lelg aikr az orangutn. Egy tanulsi gyenge diikom rendre sszeforrasztota az elemeiket, majd a vgn rjt, hogy elrontota az ar nyoikat. Amiikor ezt szrevete, annyira zavarta, hogy neikiikezdet mg egy szer, s tikletesen jrarajzolta. A veiktorgrafikban soik galibt oikoz a gyereikeik ceruzarajzbl ered szemllete, hogy az sszetartoz rszeiket ugyanazon helyen rajzoljik. Gyaikran ikijellnik olyan trgyaikat, melyeik csaik ot voltaik, s vletlenl beljik aikadunik. Javasolhat emiat, hogy lttvolsgban, de ikln raj zoljuik az egymssal ssze nem tartoz elemeiket. Pldnikban az idegent s az thzot tblt. ltalnos isikols gyereikeiknl a bemutat prezentci fontos eleme a szemlltetsneik. Minden ikorosztlynl nehz feladat az thzot tbla elik sztse. Emiat rdemes az uni s a iklnbsg ltrehozsnaik folyamatt a feladat elt nhny folton bemutatni. Ez a lecike nagyon fontos a iksbbieik szempontjbl! Hzi feladatnaik olyan diszikriminatv piiktogramoik tervezst szoiktam feladni mint: Me xiikiaiknaik belpni tilos!, Miiki egereikneik belpni tilos!. Taln rthet, hogy mirt.

67

7.5. Android (4. feladat)


Gyakorls, diferencils A gyermeikeik rgtn felismeriik, hogy a mobil opercis rendszer fgurja mennyire hasonlt felptsben az elz fel adat idegenre. A ikezeik, lbaik, a ikis antennik ikialaiktsa nem oikoz gon dot. A flikrbl ikszlt fejecsikn mr ikomolyabban elgondolikodnaik. rde mes ikzsen megbeszlni, hogyan csinlnik. Pldul: Egy ikrbl ikivo nunik egy nagyobb tglalapot. Esetleg ciikik nyitunik egy ikrt. A szemeiket gyaikran csaik fehr ikrikiknt brzoljik, nem ikivgva a fej bl. A htr miat fontos, hogy ezt is szablyosan, iklnbsg-ikpzssel te gyik. ltalnos isikolsoik szmra a legnehezebb a test ltrehozsa. Leikereik tet sarik tglalap egy msiik tglalappal a tetejn, iklnbsg mvelet al ikalmazsval. Ha mozgatni szeretnnik iksbb az androidos fgurt, a ikezeiket s lba ikat ne forrasszuik a testhez! Ez a feladat gyaikorl, problmamegold tpus. J, ha ot van a tarso lyunikban, mert az gyesebb, elreszalad diikoik foglalikoztatsra, dife rencilsra alikalmas.

7.6. Zszlk (5. feladat)


Problmamegold kszsg, gondolkods fejlesztse A zszlik ltre hozsa igazi ikihvs, gondolikodtat feladat. Megoldsa sorn szembes lnik az egyes grafikus elemeik eliksztsneik sszetetsgvel. Ebben a lec ikben a ikzs rsz, azaz metszet ikpzsneik techniikjt tanuljuik j elem iknt. Klnbsg A trik zszlnl segtsg nlikl rjnneik, hogy iklnbsg gel tudjik megoldani. A csillaghoz tallnaik eszikzt. Enneik ikezelse nem ignyel iklnsebb magyarzatot. Metszet A norvg zszl problmafelvetssel ikezddiik: Hogyan lehet a srga ikeresztet gy megrajzolni, hogy egszen pontosan a zszl oldalainl legyeneik a szlei? Erre a gyereikeik elikezdeneik gyesikedni. Mutassuik meg, hogy igazi megoldst a pontossgra, illeszikedsre a metszet-ikpzs jelent het. A megolds viszont jabb problmt induikl. Csaik a metszet marad meg, az eredeti ikt trgy eltniik. It ikell majd egy ikicsit logiikzni, gyes ikedni de ehhez segtsget is ikapnaik a tananyagban. A dli ameriikai llamoik zszlaja mr igazi ikihvs. Elg nehezen jnneik r, hogy az andrsikereszt ugyangy metszet-ikpzssel ikszl mint az el 68

z zszln. Kln problma, hogy van egy vastagabb fehr s egy viko nyabb ikik ferde ikereszt. Az angol zszlnl mr tbbszrsen hasznljuik e mveleteiket. Tapasztalat A lecike vgre hromfle halmazmveletet hasznl a tanul. Az egsz nehzsge miat javasolt diferencilsra alikalmazni. A problma megoldsoik eltr lehetsgeit ikln elemezni, sszehasonltani, rtikelni. Ezeik a feladatoik amellet, hogy a halmazmveleteiket gyaikoroltatjik, jelen ts ikihvsoik az elemz, problmamegold gondolikodsnaik. Hnyszor ltuik az angol zszlt, mgsem vagyunik addig tisztban a szerikezetvel, amg el nem iksztjik. Ha viszont elikszltnik, mr mlyebben ltjuik a ikrltnik lev vilgot. Egyiik felss diikom ikrdezte a dlieik zszlajra pillantva: Tanr bcsi, ezeiket a zszlikat aikikor is grafikusoik terveztik? A gyereikeik hajlamosaik fleg alacsonyabb vfolyamoikban ikerl megoldsoikat alikalmazni. Levgs helyet fehr tglalapoikikal taikarnaik, a srga ikeresztet nem forrasztjik ssze, hanem csaik ikt svot igazgatnaik a ikik htr szleihez. E ikerlik fradsga utn mg jobban tudjik rtikelni az eszikzik, folyamatoik elegancijt, tletessgt. Nem haszontalan, ha nha hagyjuik a sajt tjuikon jrni, aikr eltvedni is iket. Soik zszl-for rst tallunik az interneten, feladatainik ezeikikel bvtheteik.

7.7. Logtervezs (6. feladat)


Gyakorl, diferencil jelleg feladat Szinte minden logtervezs visszavezethet a hrom alap halmazmveletnik uni, iklnbsg, met szet alikalmazsra. Emblmikat gyjthetnik magunik is, vagy a gyere ikeikre bzzuik. Kt haszna van: Vgiggondolni a folyamatot, algoritmust amelyen ikeresztl megvalstotik ezeiket. Keresni azoikat az egyszer jele iket, szimblumoikat, zeneteiket, melyeikre a logt szemll ember rezonl. Az Ubuntu opercis rendszer logja pldul az sszefog, sszefogdz embereik szimblumt alikotja meg. A problmamegolds felig segtjik a diikot a tananyagban. Az ismert elemeik visszaiksznneik az Idegeneikneik belpni tilos c. lecikbl. Krgy rt ot is iksztetnik. Ugyanezen iklnbsg halmazmveletet hasznljuik a bevgsoikhoz. Hvjuik fel a gyereikeik fgyelmt, hogy ll helyzetben dol gozzanaik, s csaik a vgn forgassik be az elikszlt logt! Nehzsg, hogy a iks-iknt hasznlt elemeik a vgs utn eltnneik. Emiat minden vgele met annyiszor msoljunik, ahny vgsra sziksgnik lesz! Soik bosszant pontatlansgtl ikmljik meg magunikat. Figyeljnik arra is, hogy ptyik mretnl nagyobb ikrikikel vgunik bele a harmadoikba, tellenben a iko rbbi vgsoikikal. 69

Forgatsi kzppont, sztbonts j elem a forgatsi ikzppont the lyezse. Nem nehz, mr ikorbban is tapasztaltik, hogy a forgatsi ikzp pont lteziik, most csaik rtelmezzik, mire val. Nagyon j szolglatot tesz pl. animci iksztsnl, ha a ikaroikat, lbaikat ilyen mdon, egy thelye zet forgstengely ikrl forgatjuik. Ha ikln aikarjuik sznezni a gyr veit, tudnunik ikell, hogy a bevgsoik utn is egy tulajdonsg objeiktumunik van. Az tvonal > Sztbonts paranccsal ez sztszedhet. Termszetesen soikfle ton eljuthatunik a vgeredmnyhez. Legelegn sabb mdszer, ha uni-ikpzssel legyrtjuik a vgformt (ikesikeny tglalap s ikr), s ezt msoljuik, forgatjuik hromszor. Ha gy jrnnik el, tisztzzuik, hogy ne csoportostsik ezen sszetet formt, mivel csaik egyszer objeik tummal lehet vgni! Tapasztalat Ez a feladat alikalmas diferencilt munikra, egyni gyaikor lsra. Feladhatjuik azoiknaik a tanuliknaik, aikiik az ra folyamn gyorsabban, gyesebben haladtaik. Ne erszaikoljuik a ikomplexebb megoldst ltalnos isikolban, mert csaik nhny gondolati lpst tud megtenni a gyermeik. r demes ikivettet szemlltetssel megtrgyalni, ha iklnbz utaikat vlasz totaik, dolgoztaik iki. Kzpisikolban javasolt, hogy a nvjegyikrtya-terve zssel bvtsik iki az rt, esetleg adjuik fel a tervezst hzi feladatnaik.

7.8. Aut ksztse (7. feladat)


Ez a lecike ikulcsfontossg a tovbblps szempontjbl. Benne van a veik torgrafikus rajzols mdszertana, mely a gyaikorl rik alat ikristlyoso dot iki, s amit rajzpedaggus, grafikus ikollgik is megfelel metodiiknaik tartotaik. A ikorbbi, halmazmveletes alaikts mellet megjeleniik a form z (csompontszerikeszt) eszikz. Kidolgozot anyagomban prezentcis lec ikeiknt szerepel. Le a frusztrcival! E lecike alikalmat ad arra, hogy a gyereikeikikel sajt rajzfejldsikrl beszlgessnik. Gyjtsik ssze azoikat a tapasztalataiikat, amelyeik a ikisikamaszikor ikezdetn jelentikezneik. 12 ves ikortl a gyermeik valsznleg hangot ad sajt gyetlensge, visszafejldse feleti aggo dalmnaik. Gyaikran tapasztaljuik, hogy a rszleteik pontos ikidolgozsban elveszneik, miikzben mr elg nagyoik, hogy rtelmezve a valsgot, rjj jeneik arnytvesztseiikre. E leciknl motivlhatjuik iket, hogy olyan md szerrel ismerikednik meg, ami tsegti iket ezen a nehzsgen. Formbl a rszletek fel Elszr is nirnival valljuik be, gy fogjuik ikezdeni a gpikocsi rajzolst, mint egy ikis vods vagy elss. Emlikeztet ve iket arra az idszaikra, amiikor a rajzols mg nfeledt nikifejezsi for 70

ma volt. Clunik a megfelelsiknyszerbl val szabaduls: nem ikell tikle teset, pontosat, valsgh formt alikotniuik. Vgl is egy ttt sszeraikni ikt gyufsdobozbl egszen humoros dolog abban a remnyben, hogy lesz az mg jobb is. Ne hasznljunik referencia-fotikat, alapozzunik arra a bels ikpre, ami a gyermeikben az autrl, annaik struiktrjrl l. A veiktorgrafikus program sikidomjai (tglalapoik s ellipsziseik), melyeikbl eddig is ptikezteik, el nysen ikorltozzik iket, hogy a befoglal formikikal foglalikozzanaik, ne vesszeneik el a rszleteikben. Kt fontos alapelv: Szabaduls a frusztrcitl, s a formbl a rszleteik fel tart ptikezs. Helyezznik ikt tglalapot egymsra, hogy elnagyoltan ikialaiktsik az aut ikarosszrijt, majd ezeiket unival forrasszuik ssze. Ki ne mondd: elsfok Bzier grbe! Ez az a pont, amiikor mindenfle Bzier-elmletet ikihagyhatunik: a nyl alati formz eszikzre ikatintva az aut ikasznijn rgtn megjeleniik az a nyolc csompont, ami az unival iki alaikult. Fontos: a formz eszikzzel csaik a csompontoikat mozgassuik el, gy, hogy a ikarosszria ikpe jobban megikzeltse azt a bels ikpet, amit mr a nagyobb gyermeikeikben l a Trabantnl ramvonalasabb autikrl. Nagyon fgyeljeneik, hogy csaik a csompontoikat mozgassik, mivel gy egy egyszer soikszget formzunik. Vigynik fel nhny rszletet a ikarosszria ikontrjra j csompontoik hozzadsval36, mozgatsval. Ki ne mondd: harmadfok Bzier grbe! Most ikvetikeziik a grble teik ikialaiktsa. Ne a csompontoikat mozgassuik, hanem a ikztik lev sza ikaszoikat, tvonalaikat grbtsik a formzs eszikzzel. Az elgrbtet szaika szoik csompontjain megjelenneik a Bzier-szerikeszts hagyomnyos irny pontjai. Ezeik ikezelsbe nem ikell belemennnik, de hagyhatjuik a tanul ikat, hogy prblikozzanaik. Ez az intuitv tapasztalat tbbet r a hossz ma gyarzatoiknl. A srvdik bevgsval folytassuik ( iklnbsg halmazmvelet). Az abla ikoikat ugyangy vgjuik. Nagyon fontos: Tglalapoikikal marunik a ikarossz riba, a ikialaikult csompontoikat mozgatjuik, majd a szaikaszoikat grbtjik. (Elnagyolt formbl a rszleteik fele haladunik.) A megrajzolt ikereikeiket, a ikarosszrival csoportostva elikszl az aut. Ez az a pont, amiikor eldnthetjik, milyen irnyban megynik tovbb. Erre ad nhny tippet mg a feladat. Tapasztalat A gyereikeik a lecike utn elsajttottik a rajzols s a veiktor grafika helyes szemllett. A hagyomnyos ikzirajz ugyanezt az utat ikve ti ikroikizs, gyors, vzlatos rajzols ikzben. A veiktorgrafiknaik pedig iki
36 Dupla ikatints az tvonalon.

71

alaiktotuik egy olyan jszer mdszertant, ami nem bonyoldiik bele a Bzier szerikeszts matematiikjba, csupn eszikziknt hasznlja azt. Ez utn a tanulikra soik nll feladatot bzhatunik. Elikerlhetneik referencia ikpeik: A fik ersen techniikai rdeikldst jrmveik szerikesztsvel, a lnyoikat pl. divaterveikikel motivlhatjuik.

7.9. Gyngybetk (8. feladat)


A lecike egyrtelmv teszi, hogy a veiktorgrafikus programoikban ms utat ikell ikvetnnik, mint a hagyomnyos rajzolsban. A szabadikzi rajz it csaik ikiindulpont, amit a csompontszerikesztssel fnomthatunik. Rgcslval rajzolni Bizonyos eszikziket persze nem rejthetnik el a gyereikeik ell. Ilyen a ceruza, a szabadikzi rajzeszikz. Az egr segtsgvel trtn rajzols esetlensgt nevik lersval fogjuik bemutatni. Nagyon fontos, hogy nhny mondatban ismertessik a ceruza eszikz simts funik cijt. Ha nem simtunik, ikeznik minden ikis mozdulata csompontiknt r ikerl a vonalra. Krlbell 50%-os simtssal szpen ikveti mozdulatainikat a ikialaikul tvonal, ugyanaikikor ikellen csikiken a felraikot csompontoik szma. Egy csom csompont ltalnos szably, hogy minl ikevesebb csom pont marad az tvonalon, annl szebb, veltebb lesz az. A fnomtst a for mz (f2) eszikzzel vgezhetjik. Az eszikzvezrl svon a magyarzat alapjn azonostsik be a csompont-tpusoikat ? ! Cscsos csompontot lesen fordul grbik esetben alikalmazunik. It megtriik a grbe, saroikpont ikeletikeziik. Pldul egy szv als s fels cscsiknl. ves csomponttal szp vels grbt alaiktunik iki. A szimmetriikus csompont pedig mg fnomabb teszi ezeiket37. Szves pldnik alapjn: A szv ngy csompontal lerhat. Az oldalain lev grbiket ves, a cscsikeinl leviket cscsos csompontoikikal irnyt hatjuik. Egyedi, programra jellemz sajtossg az auto-ves csompont. Ez a fajta thelyezhet gy, hogy igyeiksziik irnypontjaival megtartani az tvonal eredeti grblett. Tapasztalat A csompontszerikeszts a veiktorgrafika igazi babramunik ja. Sziksges megtanulni, de soik trelmet ignyel, aikrcsaik a tetovls, az
37 Az Adobe programoik nem vlasztjik szt ezt a ikt fajtt. Szimmetriikus csompontot manulisan alaikthatunik iki az ves csompont irnypontjainaik egyenl tvolsgra va l belltsval.

72

tvsmunika vagy az ikszersz mestersg. A ikvetikezikben enneik gyaikor latt mlytjik el.

7.10. KrrteTM log (9. feladat)


Ez a lecike alapveten ms flozft ikvet mint az eddigieik. Korbban ikt dimenzis alaikzatoikat, sikidomoikat forrasztgatunik, vagdostunik. Most a vonalra ikoncentrlunik. Ez a mdszer ikzelebb ll a szabadikzi rajzols gyaikorlathoz. De ikiikerli a ikezdeti pontossg buiktatjt. A Bzier eszikzt iktfleikppen is hasznlhatjuik: Egyenes szaikaszoikbl ll trt vonal rajzolsa: A saroikpontoikban a Bzier eszikzzel ikatintunik, majd az egr gombjt felengedve s to vbbmegynik a ikvetikezig. Az utols szegmenst dupla ikatints sal vagy enter megnyomsval zrjuik. Grbe szegmenseik ikialaiktsa: Az eszikzzel val ikatints utn nyomva tartjuik az egr gombjt, s annaik mozgatsval ikialaiktjuik az tvonal grblett. Trtt vonallal rajzolni Eddigi rajzmdszerniket ikvetve csaik az els eljrs szerint rajzolunik a Bzier eszikzzel. Szabaduljunik fel annaik a gr cstl, hogy vgleges, tikletes vonalat alaiktsunik iki! Inikbb elnagyoltan, trt vonallal ikzeltsnik a cl fel, majd a formz eszikzzel fnomtsuik muniknikat. Pldnik a zsenilis AppleTM log mintjra ikszlt KrrteTM lesz. Jrjuik ikrbe a Bzier eszikzzel a mintt, egy-egy csompontot hagyva minden jellegzetes fordulnl, cscsnl. Ezutn a formz eszikzzel az tvonalaikat grbtsik hozz a ikontroik hoz. Majd jelljik iki azoikat a csompontoikat, melyeiket simtanunik ikell, ugyanis a mdszerbl addan az sszes csompont cscsos. Tapasztalat A csompontszerikesztst csaik ikzpisikolban tantotam. Ezzel a mdszerrel iki lehet ikerlni a hosszas elmleti fejtegetseiket vagy a msodiik Bzier mdszerbl ered idegrl, ikezd szmra rthetetlen haj ltsoikat. A szp eredmnyhez fontos a megfelel csompontoik tudatos al ikalmazsa.

73

7.11. Mtys sziluett (10. feladat)


Gyakorls, ismtls, diferencils Soikaikat megihletet igazsgos Mtys ikirlyunik termetes orra. Hls tma a Bzier-szerikeszts szem pontjbl. Gyaikorl jelleg feladat. A htr ikialaiktsa uni-ikpzssel, a ikontr Bzier grbvel, a vgs, ikeretezet ikp metszet halmazmveletel.

7.12. Kpregny (11. feladat)


Kurzuszr feladatunikban vgre van lehetsgik a gyereikeikneik elengedni a fantzijuikat. A ikpregnyen bell ikln mfaj a streep38 vagy ikpre gnycsik. Jellemz reprezentnsai az jsgoikban megjelen ikis sorozatoik: Kzmr s Huba, Garfeld, Dod, stb. Kpregnyeik iksztsre gyaikran hasznlnaik illusztrcis programoikat, mivel a veiktorgrafikus objeiktumoik jrafelhasznlhat elemeik. A feladaton bell elhelyezet pldik ikzl a Garfeld az, ahol ezt a vgleteikig ikihasznl jik: csaik a szvegeik vltoznaik, a ikp minden mdosts nlikl ismtldiik. Egybiknt olcs fogs, ebben a ikpregnyben viszont a lusta macsika vil gt szpen illusztrlja. Elkszletek A gyereikeikneik vicceiket ikell gyjteni. A vicceik rvid, csatans narratvja iknnyen adaptlhat hrom-ngy ikociks ikpregny csikba. Nagyon fontos, hogy papr alap vzlatot iksztseneik, amin aikr plciikaemberikikikel mr megterveziik a jelenetet. A vzlat fontos a sz vegeloszts szempontjbl is. Btortsuik iket, hogy ikeresseneik referenciaikpeiket, tanulmnyozzanaik ikpregnyeiket. A flm, a rajzflm, a ikpregny ikln nyelvezetel rendelike ziik. Mindegyiiknik olvassa ezt a nyelvet, de rni ikevesen tudunik vele. Minden nyelv megfgyelsen, gyaikorlson ikeresztl sajtthat el. ra elejn hvjuik fel a fgyelmiket nhny j plda bemutatsval a cse leikmny felptsre, a szveg-ikp arnyra, a buborikoik olvassnaik sza blyaira. Csaik azutn jhet a techniika. A lecike ikt j elemet tartalmaz, melyneik lersa megtallhat a feladat ban??: Zrt s nyitot alaikzatoik ikitltssel vagy anlikl s a ikeretezshez hasznlatos vgs. Tapasztalat Nagyon j zrs ez a feladat egy rvidebb ikurzushoz, szaik ikrhz vagy egy hosszabban eliksztet sorozathoz. Kiderl, hogy menynyire sajttotik el a gyereikeik a veiktorgrafikus gondolikodsmdot. Soik rmet, elmlylt munikt jelent, hagyjunik r elg idt!
38 Hrom-ngy ikocikbl ll rvid, csatans (Garfeld esetben melanikoliikus)

74

8. Utsz

Jmagam rdeikes felfedezutat jrtam be e dolgozat megrsval. Rgta foglalikoztatot, hogyan segthetnik informatiikus ikollgimnaik egy olyan terlet oiktatsban, amely a gyereikeikneik nagyon soik rmet, az alikots lmnyt nyjthatja. Ez a szmtgpes rajzols. Nem vagyoik rajzpedaggus. De mindig is az informatiika s a grafika ha trterletn mozogtam. veikig tantotam felntoiktatsban veiktorgraf ikt, ikiadvnyszerikesztst. De a gyereikeiknl az volt a tapasztalatom, nehz szmuikra ez a mfaj. Bele-belefogtunik mindig valamibe, de nem jutotunik tl messzire. Mivel nagyon soik ga van a szmtgpes grafiknaik, ikivlasztotam egy terletet, s ez a veiktorgrafika volt, melyen bell nagyon soik rt tl ttnik ltalnos isikols tantvnyaimmal. Rengeteg visszajelzst ikapva t lik. Hatalmas trst jelentet Krpti Andrea: A ikamaszoik vizulis nyelve cm iknyve, melybl megrtetem, hogy egszen vletlenl siikerlt meg tallni egy olyan mdszert, amivel segteni lehet azoiknaik a gyereikeikneik, aikiik ppen elidegenednneik a rajzolstl. Ksznm a Ppai Reformtus Kollgium barti segtsgt, hogy nhny dlutn erejig tengedtik a mvszeti ikpzsik ikatedrjt, s ezzel nagyon soik gyaikorlati tapasztalatra tehetem szert rajzos diikoik ikzt. S vgl sszellt a ikp, emellet egy ikis tananyag is. Remlem, a jvben e szertegaz tma ms rszterletein is hasonl rdeikes utazsoikat tehe teik. 2013. prilis 18. Kisantal Tibor

75

9. Szakirodalom
Artnson, Amy E.: Graphic Design Basics 6th Edition. Boston, 2012, Wadsworth. Atkinson, Cliff: Ne vetts vzlatot! A hatsos prezentci. Budapest, 2008, Szaik Kiad. Bah, Tavmjong: Inikscape: Guide to a Vector Drawing Program 4th Edition. Boston, 2011, Prentice Hall. Di Scala, Rigel Jurkovic, Michaela: Inikscape 0.48 Illustrator's Cooikbooik. Birmingham, 2011, Pacikt Publishing. Glitschka, Von: Vector Basic Training: A Systematic Creative Process for Building Precision Vector Artworik. Berikeley CA, 2011, New Riders. Hall, Sean: Amiikor az risikgy lenyeli az elefntot Kommuniikci jeleikikel bevezets a szemiotiikba. Budapest, 2008, Scolar Kiad. Hart, Christofer: Cartooning for the Beginner. New Yorik City, 2000, Watson-Guptill. Hiitola, Bethany: Inikscape Beginner's Guide. Birmingham, 2012, Pacikt Publishing. Hiitola, Bethany: Inikscape 0.48 Essentials for Web Designers. Birmingham, 2010, Pacikt Publishing. Krpti Andrea: A ikamaszoik vizulis nyelve. Budapest, 2005, Aikadmia Kiad. Lantos Ferenc: Kpeikben a vilg. Budapest, 1994, Nemzeti Taniknyvikiad. Mc Innes, Kate: Rocikstar Icon Designer. 2010, Rocikable Press. Soltra Elemr: A rajz tantsa. Budapest, 1988, Taniknyvikiad.

76

10. brk, tblzatok s sznes tblk jegyzke


1. bra: Elsfoik Bzier grbe (egyenes szaikasz)................................................9 2. bra: A msodfoik vagy ikvadratiikus Bzier grbe....................................10 3. bra: A harmadfoik vagy ikbs Bzier grbe............................................11 4. bra: A harmadfoik Bzier grbe veiktorgrafikus programoikbl ismert ikinzete...........................................................................................11 5. bra: A spline, azaz grbe lapvonalz............................................................12 1. tblzat: Az informatiika lehetsgei a ikzoiktatsban................................39 1. sznes tbla: A felmrsrl iksztet infgrafikik, diagramoik..................46 2. sznes tbla: A felmrsrl iksztet infgrafikik, diagramoik..................47 3. sznes tbla: A feladatoik......................................................................................62

77

11. Mellkletek

1. mellklet: A felmrshez hasznlt rlap


Kedves informatiikatanr ikollga! Szmtgpes grafikai tananyagoikat fejleszteik, melyeik szabadon elrhet eik, felhasznlhataik leszneik ltalnos- s ikzpisikolban. rai vagy szaik ikri munikhoz, nikpzshez. Szeretnik egy ikisebb felmrst ikszteni, amelyben ikrem, tapasztalataito ikat, gyaikorlatotoikat ossztoik meg velem! A segdanyagoik formldst lthatod majd a htp://graft.netpositive.hu oldalon. Szeretetel vrom alikot megjegyzseiteiket a ikommenteikben! Ksznetel, Kisantal Tibor ikiadvnyszerikeszt, informatiikatanr *Ktelez elem 1.) ltalnos vagy kzpiskolban tantasz? * ltalnos isikolban. Kzpisikolban. 2.) Fiskolai/egyetemi tanulmnyaid sorn hallgattl-e szmtgpes grafkval kapcsolatos tantrgyakat? * Igen Nem Ha igen, melyeik voltaik ezeik? 3.) rtkeld ts skln jrtassgod, ismereteid a kvetkez tmkban (5-s a legjobb ;-)! * ltalnos grafikai-eszttiikai-mvszeti ismereteik Tipogrfai ismereteik Kpszerikeszt programoik (pixelgrafika) Illusztrcis programoik (veiktorgrafika) 4.) Milyen programo(ka)t hasznlsz az oktatsban kpszerkesztsre (pixelgrafka)? * 5.) Milyen programo(ka)t hasznlsz az oktatsban vektorgrafkk ksztsre? * 6.) Milyen programokat hasznlsz komolyabb grafkai megjelens vagy hosszabb terjedelm kiadvnyok szerkesztsre? * 7.) Szmtgpes grafka, kiadvnyszerkeszts tmban milyen segtsget fogadnl szvesen? 78

2. mellklet: Feladat a munkaterleten

79

3. mellklet: A CD tartalma
A szaikdolgozat eleiktroniikus formtumban A feladatoik .SVG formtumban

80