You are on page 1of 63

1

00:00:22,354 --> 00:00:23,788


Jo si ovde.
2
00:00:23,822 --> 00:00:27,425
Mislio sam da te odvezem
do Belflura.
3
00:00:27,459 --> 00:00:30,962
Mislila sam da prvo malo
proetam.
4
00:00:32,397 --> 00:00:35,399
Pa, mogu da te ekam
ovde.
5
00:00:36,835 --> 00:00:39,337
Ili moe da mi se pridrui?
6
00:00:39,371 --> 00:00:41,939
Ili mogu da uradim to.
7
00:00:47,880 --> 00:00:49,680
To je bila
prelepa ceremonija.
8
00:00:49,748 --> 00:00:51,783
Samo elim da je i
Dejson bio ovde.
9
00:00:51,817 --> 00:00:53,251
Da, znam da eli.
10
00:00:53,285 --> 00:00:55,153
Znam da si zabrinuta
zbog njega.
11
00:00:55,187 --> 00:00:58,022
Neke ljude, upozna
12
00:00:58,056 --> 00:01:00,525
i zna da e oni
uvek da budu okej.
13
00:01:00,559 --> 00:01:02,126
Borci.
14

00:01:02,161 --> 00:01:04,195


Dejson je jedan
od tih ljudi.
15
00:01:04,229 --> 00:01:05,897
Zna to, tako?
16
00:01:05,931 --> 00:01:07,265
Da budem iskrena, Alsid,
17
00:01:07,299 --> 00:01:10,134
Nisam sigurna da znam
bilo ta vie.
18
00:01:10,169 --> 00:01:12,570
Poela sam da se oseam
kao da vie nema rime ili razloga
19
00:01:12,604 --> 00:01:14,205
da ostane u svetu.
20
00:01:14,239 --> 00:01:16,107
Pa, to je ono to
smrt uradi...
21
00:01:16,141 --> 00:01:17,875
cepa zemlju pravo
ispod tvojih stopala,
22
00:01:17,910 --> 00:01:20,044
ini da se pita da li
ikada sve bilo vredno.
23
00:01:20,078 --> 00:01:23,047
Ali vredno je.
Sve e da se vrati.
24
00:01:24,950 --> 00:01:26,517
ta?
26
00:01:29,788 --> 00:01:31,122
Da?
27
00:01:31,156 --> 00:01:32,623
Pa, nemoj ovo
da shvati pogreno,
28

00:01:32,658 --> 00:01:35,359


ali iznenadio si me.
29
00:01:35,427 --> 00:01:37,461
I biti ovo to jesam,
30
00:01:37,496 --> 00:01:40,798
ne mnogo ljudi moe
da mi se priunja tek tako.
31
00:01:43,335 --> 00:01:46,070
Tvoj komentar
na sahrani...
32
00:01:46,104 --> 00:01:48,172
onaj je l' sam ja telepata
ili tako neto?
33
00:01:48,207 --> 00:01:49,340
Da?
34
00:01:49,374 --> 00:01:51,442
<i>Ponekad</i>
<i>poelim da jesam</i>
35
00:01:51,476 --> 00:01:54,178
pa da mogu
da uem u tvoju glavu,
36
00:01:54,213 --> 00:01:56,080
i da ti kaem
o emu razmilja.
37
00:01:57,482 --> 00:02:00,284
Veruj mi, moja glava je poslednje
mesto na kojem eli da bude.
38
00:02:00,352 --> 00:02:02,920
To nije istina.
39
00:02:07,359 --> 00:02:08,492
ta je to?
40
00:02:10,229 --> 00:02:13,965
Vampiri.
41
00:02:19,938 --> 00:02:21,806

Koji kurac?
42
00:02:30,949 --> 00:02:32,884
Oh, moj Boe.
43
00:02:39,758 --> 00:02:41,559
<i>Kako je to uopte mogue?</i>
44
00:02:42,594 --> 00:02:44,729
Bil je bio u pravu za sve.
45
00:02:48,800 --> 00:02:51,269
Hej, samo napred, svi.
46
00:02:51,303 --> 00:02:52,770
<i>Uite unutra-spolja.</i>
47
00:02:52,804 --> 00:02:54,438
Kua je vaa!
48
00:03:00,913 --> 00:03:02,747
<i>Barem je Dejson okej.</i>
49
00:03:02,781 --> 00:03:04,982
- Moram da idem.
- Vuhu, idem sa tobom.
50
00:03:05,017 --> 00:03:07,385
- Ne mora.
- Ovde je gomila vampira koji
hodaju po danu.
51
00:03:07,452 --> 00:03:09,620
Nije to to misli.
Sigurna sam.
52
00:03:09,688 --> 00:03:11,923
- Suki.
- Alsid.
53
00:03:13,358 --> 00:03:15,559
Ja sam borac, takoe.
54
00:03:25,361 --> 00:03:29,361
<font color=#FFFFFF>6x10
Radioaktivan</font>

55
00:03:29,362 --> 00:03:33,362
== prevod: <font color=#00FF00>super_saur</font><font color="#ffffff">
66
00:04:40,796 --> 00:04:45,296
<font color=#FFFFFF>6x10
Radioaktivan</font>
69
00:05:12,240 --> 00:05:13,874
<i>Spali ih!</i>
70
00:05:13,909 --> 00:05:16,343
<i>Spali jebenu</i>
<i>zatvorsku odeu!</i>
71
00:05:17,679 --> 00:05:19,079
<i>Vuhu!</i>
72
00:05:24,820 --> 00:05:27,955
<i>- Treba nam kriket!</i>
<i>- I odbojka!</i>
73
00:05:27,989 --> 00:05:29,590
<i>- Da!</i>
- Ko ide da tri?
74
00:05:29,624 --> 00:05:31,125
<i>Doavola, da! Idem ja!</i>
75
00:05:31,159 --> 00:05:33,794
- Da. Mmm.
<i>- Hajde!</i>
76
00:05:37,666 --> 00:05:40,301
Dobro...
77
00:05:40,335 --> 00:05:43,070
sea se da si rekla
da e da doe dan
78
00:05:43,104 --> 00:05:45,306
kad u da poelim da
imam seks sa tobom?
79
00:05:45,373 --> 00:05:47,475
Mm.
80

00:05:47,542 --> 00:05:50,511


ta ako je taj dan
ve doao?
81
00:05:50,545 --> 00:05:53,214
Ne jo, Dejson.
82
00:05:53,248 --> 00:05:54,615
Kad?
83
00:05:54,649 --> 00:05:57,351
Malo po malo,
i stiemo tamo.
84
00:05:58,620 --> 00:06:00,254
Znam, ali-85
00:06:01,256 --> 00:06:02,823
Nudim ti moju krv.
86
00:06:02,858 --> 00:06:04,925
- Da, ali-- Uzmi.
87
00:06:04,960 --> 00:06:07,161
Okej.
88
00:06:07,195 --> 00:06:09,396
- Dejson!
- Da?
89
00:06:09,431 --> 00:06:11,499
Hej, Suk!
90
00:06:11,533 --> 00:06:14,101
- Ko je ona?
- Stoj,stoj, to je moja sestra.
91
00:06:14,135 --> 00:06:16,504
Nikad nisi spomenuo nita
o tome da ima sestru.
92
00:06:16,538 --> 00:06:18,973
- ta se deava ovde?
- Violet, kunem ti se.
93
00:06:19,007 --> 00:06:21,275

Ona je...Suk, reci joj da


si moja sestra.
94
00:06:21,343 --> 00:06:22,910
- Reci joj.
- Jesi li?
95
00:06:22,944 --> 00:06:25,045
Da, ja sam njegova sestra.
ta koji kurac?
96
00:06:25,080 --> 00:06:26,514
Sranje.
97
00:06:30,151 --> 00:06:33,687
Onda si i moja
sestra, takoe.
98
00:06:37,058 --> 00:06:39,627
Uh, Suk, upoznaj Violet.
99
00:06:39,661 --> 00:06:41,996
Ona je evropljanka.
100
00:06:43,465 --> 00:06:45,366
Pa, sigurna sam da
vas dvoje imate
101
00:06:45,400 --> 00:06:47,201
mnogo toga da nadoknadite.
102
00:06:47,269 --> 00:06:49,103
Ostavljam vas.
103
00:06:51,206 --> 00:06:54,508
- Ja sam njen sad.
- Je l' si okej?
104
00:06:54,543 --> 00:06:56,677
Da, jebeno je udno,
105
00:06:56,711 --> 00:07:00,814
ali, Suk, mislim da oseam ono
to si ti oseala prema Bilu,
106
00:07:00,849 --> 00:07:03,017
kao da mi neko

uva lea.
107
00:07:03,084 --> 00:07:04,885
Budi oprezan.
108
00:07:04,920 --> 00:07:06,387
Kad tvoje srce otri
od tebe,
109
00:07:06,421 --> 00:07:10,324
lako je da poveruje da e neko
da ti uva lea zauvek.
110
00:07:10,392 --> 00:07:12,393
Ali ja sam nauila
da je zauvek,
111
00:07:12,427 --> 00:07:14,562
retka stvar
na ovom svetu,
112
00:07:14,596 --> 00:07:17,131
nije bitno
ta vampiri kau.
113
00:07:17,165 --> 00:07:19,366
Suk, okej si?
114
00:07:19,401 --> 00:07:21,068
Da.
115
00:07:21,136 --> 00:07:22,570
Biu okej.
116
00:07:22,604 --> 00:07:23,637
Obeava, sad?
117
00:07:23,672 --> 00:07:25,606
- Da.
- Suki!
118
00:07:27,676 --> 00:07:30,578
Ustvari sam jebeno srena
to te vidim.
119
00:07:30,645 --> 00:07:32,279
<i>Odabi, kuko.</i>

120
00:07:33,281 --> 00:07:34,548
Uspeli smo, Suk.
121
00:07:36,251 --> 00:07:37,918
<i>Uspeli.</i>
122
00:07:47,829 --> 00:07:50,130
Bil nam je dao svoju
maginu krv
123
00:07:50,165 --> 00:07:52,800
i sad evo svetla.
124
00:07:52,867 --> 00:07:55,235
- Znam.
- Znam da sam jo haj,
125
00:07:55,270 --> 00:07:57,071
ali kunem se da ne mogu
da ga mrzim ponovo.
126
00:07:57,105 --> 00:07:59,873
Pa, sreno sa tim.
127
00:07:59,908 --> 00:08:02,009
- Drago mi je da si doao bezbedno kui.
- Da.
128
00:08:03,845 --> 00:08:04,945
Vidimo se.
129
00:08:31,406 --> 00:08:33,607
Evo je.
Doi.
130
00:08:36,945 --> 00:08:38,379
Prelepo je.
131
00:08:38,413 --> 00:08:41,615
Sa 5,500 godina pripreme,
nadam se da jeste.
132
00:08:43,051 --> 00:08:44,752
Zna,
ak i u drevna vremena,

133
00:08:44,786 --> 00:08:47,187
Mejpol* ceremonija je
bila rezervisana samo za vile
(*ipka oko koje se igra 1-og maja)
134
00:08:47,188 --> 00:08:49,556
koje su nale svoje
srodne due.
135
00:08:49,591 --> 00:08:51,225
I to je bilo retko, ak
i tad.
136
00:08:51,292 --> 00:08:52,760
A dokaz?
137
00:08:54,696 --> 00:08:57,131
Ako im ruke zasvetle
kad se dodirnu.
138
00:08:59,134 --> 00:09:00,734
Jednostavno je...
kad padne no,
139
00:09:00,769 --> 00:09:04,605
ti uzme ovo,
i ja uzmem ovo.
140
00:09:04,639 --> 00:09:06,974
Veemo sebe
oko Mejpola.
141
00:09:07,008 --> 00:09:10,110
Kad smo skroz upleteni
iskoristimo naa svetla
142
00:09:10,145 --> 00:09:13,147
da pretvorimo ovaj jedan
zatvoreni krug u dva,
143
00:09:13,181 --> 00:09:15,282
i to postaju nae
burme.
144
00:09:16,551 --> 00:09:19,353
- Vorlov?
- Suki?

145
00:09:19,387 --> 00:09:20,854
Zna,
nisam lagala
146
00:09:20,889 --> 00:09:24,024
kad sam rekla da se drim svojih obeanja.
- Oh, znam.
147
00:09:24,059 --> 00:09:27,428
Ali mnogo toga se promenilo
odkad sam te poslednji put videla.
148
00:09:28,496 --> 00:09:30,197
Nije te bilo 4 sata.
149
00:09:30,265 --> 00:09:32,199
Nije bitno koliko vremena.
150
00:09:32,233 --> 00:09:35,803
Samo sam upravo gledala
kako mi sahranjuju prijatelja.
151
00:09:35,837 --> 00:09:38,372
Oh, Suki...
152
00:09:38,406 --> 00:09:39,740
je l' zna koliko
sam sahranjivanja
153
00:09:39,774 --> 00:09:41,275
voljenih video za
svoj ivot?
154
00:09:41,309 --> 00:09:43,711
Molim te, samo...
155
00:09:43,745 --> 00:09:45,846
me pusti da kaem ovo.
156
00:09:47,315 --> 00:09:49,983
Dobro.
157
00:09:50,018 --> 00:09:52,186
Ne poriem

da imam oseanja prema tebi.


158
00:09:52,220 --> 00:09:55,255
Probudio si neto u meni.
159
00:09:55,290 --> 00:09:58,892
Ali ono to je promenjeno je
to da su moji prijatelji bezbedni
160
00:09:58,960 --> 00:10:01,562
i ti vie nisi u opasnosti.
161
00:10:02,931 --> 00:10:04,398
Zato nema sata
koji otkucava.
162
00:10:04,432 --> 00:10:08,168
Pa, drugim reima, ja sam
odrao moj deo dogovora.
163
00:10:08,203 --> 00:10:09,603
Jesi, ali...
164
00:10:09,637 --> 00:10:12,973
Mislim da ivot gde emo da
provedemo celu venost zajedno
165
00:10:13,007 --> 00:10:15,309
treba da bude baziran na
neto vie od pogodbe.
166
00:10:18,079 --> 00:10:20,914
Okej, ta predlae?
167
00:10:20,949 --> 00:10:22,750
- Iskreno?
- Mm-hmm.
168
00:10:23,985 --> 00:10:26,086
Pitam te da
izlazimo.
169
00:10:27,655 --> 00:10:29,022
Da izlazimo?
170
00:10:29,057 --> 00:10:31,625
Kao idemo u biskop

i na kuglanje?
171
00:10:31,659 --> 00:10:34,328
Ne stvarno, ne.
172
00:10:34,362 --> 00:10:37,097
Provodimo vreme zajedno
u ovom svetu,
173
00:10:37,132 --> 00:10:38,832
u stvarnom svetu,
vidimo kako se uklapamo.
174
00:10:38,867 --> 00:10:40,300
Napravili smo dil, Suki.
175
00:10:40,335 --> 00:10:42,069
Znam da jesmo, ali nama
ne treba zatvoreni krug
176
00:10:42,103 --> 00:10:43,403
da bi bili zajedno.
177
00:10:43,438 --> 00:10:45,672
Moe da bude deo
ove zajednice.
178
00:10:45,707 --> 00:10:47,641
Oni e da te prihvate...
moji prijatelji, porodica...
179
00:10:47,675 --> 00:10:49,610
ta, kao Bil i Erik?
180
00:10:49,644 --> 00:10:51,612
Hmm? Koji su me okovali
i ispraznili?
181
00:10:51,646 --> 00:10:54,281
Ne. Ne oni.
182
00:10:54,315 --> 00:10:56,917
Priam o Dejsonu
183
00:10:56,951 --> 00:11:00,287
i Tari i Arlin.

184
00:11:01,856 --> 00:11:05,459
Trebam im jo i nisam spremna
da ih ostavim iza sebe.
185
00:11:17,772 --> 00:11:20,407
S kim ti
186
00:11:20,441 --> 00:11:22,976
misli da razgovara?
187
00:11:23,011 --> 00:11:24,845
Hmm?
188
00:11:28,349 --> 00:11:29,783
- Uh!
- Vuhu!
189
00:11:32,854 --> 00:11:34,288
Dobra, Dejsone.
190
00:11:34,322 --> 00:11:36,390
- Vuhu!
- Vi ste moda vampiri,
191
00:11:36,424 --> 00:11:38,759
ali ja sam sportista.
192
00:11:42,964 --> 00:11:44,398
Vhuu!
193
00:11:46,134 --> 00:11:48,001
Idemo, Maverik.
194
00:11:50,438 --> 00:11:52,806
Hej, ne brini.
Dobiu ih sledei put.
195
00:11:52,874 --> 00:11:54,541
Ooh!
196
00:11:54,576 --> 00:11:56,476
<i>Stoj!</i>
197
00:11:56,511 --> 00:11:59,513
Izvini.
Ne vebam.

198
00:12:00,648 --> 00:12:01,949
Okej si?
199
00:12:01,983 --> 00:12:04,017
- Skoro si je ubila.
- Vuhu!
200
00:12:05,687 --> 00:12:07,487
<i>Vuhu!</i>
201
00:12:08,857 --> 00:12:10,224
Okej.
203
00:12:13,661 --> 00:12:15,062
Vuhu-hu.
206
00:12:19,367 --> 00:12:20,968
Pem.
207
00:12:25,673 --> 00:12:28,275
- ta nije u redu?
- Mislim da je moje zujanje prestalo.
208
00:12:28,309 --> 00:12:30,811
Nemoj samo da mi kae
da iako sunce sija iznad tebe
209
00:12:30,845 --> 00:12:32,279
i da posle svih ovih sranja
kroz koje smo proli,
210
00:12:32,313 --> 00:12:33,680
ti sedi ovde i
kuka za Erikom.
211
00:12:33,715 --> 00:12:35,649
Je l' Vila primetila da
da je Erik otiao?
212
00:12:35,683 --> 00:12:38,085
Mislim da nije.
213
00:12:38,119 --> 00:12:39,253
to?

214
00:12:40,855 --> 00:12:42,890
Popizdee.
215
00:12:42,924 --> 00:12:46,193
Nemoj samo da mi kae
da misli o tome da ide za njim.
216
00:12:48,529 --> 00:12:50,063
Mora da me jebeno
zajebava!
217
00:12:50,098 --> 00:12:53,066
Nemoj ni da poinje
sa tim sranjem, Tara,
218
00:12:53,101 --> 00:12:55,936
zato to ne elim...
219
00:12:55,970 --> 00:12:59,139
ali u te osloboditi
ako me tera.
220
00:13:03,878 --> 00:13:05,345
Brini se o Vili?
221
00:13:06,881 --> 00:13:10,083
Vi ste najgori jebeni
tvorci ikad.
222
00:13:29,137 --> 00:13:32,205
Hej, zar nee
da izae napolje?
223
00:13:35,877 --> 00:13:37,611
ta je?
224
00:13:39,314 --> 00:13:40,747
Sa svom tom krvi
koju sam izgubio,
225
00:13:40,782 --> 00:13:42,916
izgleda da su i
moje sposobnosti nestale.
226
00:13:46,821 --> 00:13:48,488
Moda se samo oporavlja.

227
00:13:50,091 --> 00:13:52,793
Oporavljen sam, Des.
228
00:13:52,827 --> 00:13:55,462
Ne oseam Lilit vie.
Oseam se kao Bil, ponovo.
229
00:13:57,632 --> 00:13:59,933
Kae to kao da je
loa stvar.
230
00:14:01,769 --> 00:14:03,937
Pretpostavljam da nije
ali....
231
00:14:06,874 --> 00:14:08,508
ta?
232
00:14:09,877 --> 00:14:11,645
Suki.
233
00:14:16,918 --> 00:14:18,652
ta sa Suki?
234
00:14:18,686 --> 00:14:20,520
Ova krv...
235
00:14:21,990 --> 00:14:25,359
koja ti dozvoljava da
hoda okolo po danu..
236
00:14:27,128 --> 00:14:29,296
dola je sa cenom.
237
00:14:29,330 --> 00:14:31,665
<i>Tamo je</i>
<i>vampir-vila hibrid</i>
238
00:14:31,699 --> 00:14:34,001
i on je hteo Suki.
239
00:14:34,035 --> 00:14:37,137
<i>I znao sam da treba da </i>
<i>da te spasem, pa....</i>
240
00:14:39,807 --> 00:14:42,976

u zamenu za njegovu krv,


rtvovao sam nju.
241
00:14:45,446 --> 00:14:47,714
Ona e da postane vampir.
242
00:14:47,749 --> 00:14:49,750
Kad?
243
00:14:49,784 --> 00:14:51,585
Ubrzo.
244
00:14:51,619 --> 00:14:53,887
to onda, doavola, ti
sedi ovde?
245
00:14:55,490 --> 00:14:57,858
Ne mogu nita da uradim.
246
00:14:57,892 --> 00:14:59,993
Bil... Bil,
mi smo spaeni.
247
00:15:00,028 --> 00:15:01,695
Radilo je. Sad idi.
Idi po nju.
248
00:15:01,763 --> 00:15:03,597
Sav bol koji sam joj
naneo.
249
00:15:03,631 --> 00:15:05,999
Nema povratka sad.
250
00:15:07,802 --> 00:15:10,504
- Reko si da si ponovo Bil.
- Jesam.
251
00:15:10,538 --> 00:15:12,906
Pa, Bil Kompton bi hodao
kroz vatru da bi spasao njen ivot.
252
00:15:12,940 --> 00:15:15,475
- Nema vremena sad.
- Glupost!
253
00:15:15,510 --> 00:15:17,944

Da, moda si bio kreten,


254
00:15:17,979 --> 00:15:21,381
ali sada ima priliku da
ispravi sve.
255
00:15:22,583 --> 00:15:25,285
Na poetku,
svega ovoga,
256
00:15:25,319 --> 00:15:28,722
reko si da treba da zatitim
tvoju ljudskost.
257
00:15:29,957 --> 00:15:32,959
Molim te nemoj da
napravi neuspeh.
258
00:15:43,237 --> 00:15:44,938
Gde je Dejson?
259
00:15:45,006 --> 00:15:47,541
Vorlov.
260
00:15:47,575 --> 00:15:52,045
Taj drkadija mi je
ubio roditelje.
261
00:15:52,080 --> 00:15:53,980
Nema anse da je Suki
pristala
262
00:15:54,015 --> 00:15:57,384
da bude njegova prokleta
vila-vampir mlada.
263
00:15:59,854 --> 00:16:02,122
Zato si uradio to?
264
00:16:02,156 --> 00:16:04,424
Ohrabrio sam je.
265
00:16:04,459 --> 00:16:06,960
Ja mogu vrlo dobro
da te ubijem,
266
00:16:07,028 --> 00:16:09,062

Bil Kompine, Boe,


267
00:16:09,097 --> 00:16:10,664
koji god kurac da si!
268
00:16:10,698 --> 00:16:12,499
Dejson.
269
00:16:15,670 --> 00:16:18,538
Ali trenutno treba da
spasim svoju sestru.
270
00:16:20,241 --> 00:16:22,409
Pa kako da uradim to?
271
00:16:22,443 --> 00:16:25,645
Oni su na nekom drugom nivou,
vilinskom nivou.
272
00:16:25,680 --> 00:16:28,215
- Sranje.
- Moe da se ue jedino kroz portal
273
00:16:28,249 --> 00:16:30,750
na groblju
uz pomo vilinskog svetla.
274
00:16:31,919 --> 00:16:33,386
Jedina vila u
Bon Temps-u
275
00:16:33,421 --> 00:16:34,754
je Endijeva kerka Adelin.
276
00:16:34,822 --> 00:16:36,223
Oh, Boe.
277
00:16:36,257 --> 00:16:38,525
Moramo da idemo kod Endija
da ga pitamo za odobrenje.
278
00:16:38,559 --> 00:16:40,160
<i>Ne moemo.</i>
279
00:16:40,194 --> 00:16:43,296
Endi nikad nee da Dejsonu
ono to nam treba ako odemo.

280
00:16:43,331 --> 00:16:47,067
- Idem sam.
- Ne, nee.
281
00:16:47,135 --> 00:16:49,503
Nikad vie nee
da bude sam.
282
00:16:51,205 --> 00:16:53,306
Jap, idemo.
283
00:16:56,444 --> 00:16:58,812
- Gde me vodi?
- Nastavi.
284
00:17:04,952 --> 00:17:06,620
Popio si krv.
285
00:17:06,654 --> 00:17:08,054
Nije moja krivica
Nisam uspeo da sintetiem...
286
00:17:08,089 --> 00:17:10,624
Znam, Takahashi.
Nastavi da hoda.
287
00:17:14,896 --> 00:17:16,530
Sad stani.
288
00:17:17,632 --> 00:17:19,199
Ovo je mesto gde se
rastajemo.
289
00:17:19,233 --> 00:17:21,968
Molim te,
imam enu.
290
00:17:22,003 --> 00:17:24,171
Imam decu.
291
00:17:24,205 --> 00:17:26,206
Nemoj da me povredi.
Preklinjem te.
292
00:17:26,240 --> 00:17:27,774
Molim te!

293
00:17:27,808 --> 00:17:29,509
Pogledaj me u oi.
294
00:17:32,446 --> 00:17:34,681
Nikad me nisi upoznao.
295
00:17:35,850 --> 00:17:38,218
Ili Desiku.
296
00:17:38,252 --> 00:17:40,754
Ili bilo koje stvorenje koje
je bilo u kontaktu s tobom
297
00:17:40,788 --> 00:17:43,156
poslednjih nedelja.
Razume?
298
00:17:43,191 --> 00:17:45,158
Da.
299
00:17:45,193 --> 00:17:47,127
U ovom trenutku,
ja u da odem.
300
00:17:47,161 --> 00:17:50,230
Torba koju stavio pored tvojih
stopala, odnee je kui.
301
00:17:51,465 --> 00:17:52,799
Nadam se da e tvoja ena
i deca
302
00:17:52,833 --> 00:17:55,735
nai stagu u svojim srcima
da ti oproste na odsustvu.
303
00:17:55,770 --> 00:17:57,771
ao mi je zbog bola,
koji sam im naneo,
304
00:17:57,838 --> 00:17:59,873
ali njega ne mogu da
otklonim.
305
00:18:02,143 --> 00:18:05,345

Dovienja
Hiro Takahashi.
306
00:18:27,201 --> 00:18:29,502
- Sad, pusti me da priam.
- Mm-hmm.
307
00:18:34,041 --> 00:18:36,076
- U redu, ve.
- Oh, ao.
308
00:18:36,110 --> 00:18:39,512
Stackhouse,
gde si doavola bio?
309
00:18:39,580 --> 00:18:40,680
ao.
310
00:18:40,715 --> 00:18:42,682
Ovo je Violet.
311
00:18:42,717 --> 00:18:44,884
Gde sam bio,
to je duga pria.
312
00:18:44,919 --> 00:18:47,554
Pozovi nas unutra?
Objasniu ti.
313
00:18:47,588 --> 00:18:49,556
Ne stojite na ceremoniji.
314
00:18:51,192 --> 00:18:53,293
Treba da me pozove unutra.
315
00:18:53,327 --> 00:18:55,862
- Oh, doavola, ne. Holi, vodi Adilin gore!
- Endi.
316
00:18:55,896 --> 00:18:57,731
<i>Imam 800 godina</i>
317
00:18:57,765 --> 00:18:59,733
i tvoja cenjena kerka
mirie dobro,
318
00:18:59,767 --> 00:19:01,868

ali ja se hranim jedino na Dejsonu.


319
00:19:01,902 --> 00:19:03,536
Mi smo striktni
monogamisti.
320
00:19:03,571 --> 00:19:05,605
Ovo ovde je sranje.
321
00:19:05,640 --> 00:19:06,455
- Idi, idi, idi.
- ekaj!
322
00:19:06,480 --> 00:19:08,475
Endi, treba nam Adilin
da spasimo Suki.
323
00:19:08,476 --> 00:19:09,809
Suki?
324
00:19:10,778 --> 00:19:12,312
Hej, Adilin.
325
00:19:12,346 --> 00:19:14,848
Moje ime je oficir
Dejson Stackhouse.
326
00:19:14,882 --> 00:19:16,082
Radim s tvojim tatom.
327
00:19:16,117 --> 00:19:17,851
<i>elim samo da zna</i>
328
00:19:17,885 --> 00:19:21,154
Znam ta se desilo tebi
i tvojim sestrama
329
00:19:21,222 --> 00:19:22,889
i stvarno mi je ao.
330
00:19:22,957 --> 00:19:25,859
Ali moja sestra Suki,
ona je prola kroz mnogo toga, takoe.
331
00:19:25,893 --> 00:19:27,027
Ne sluaj ga, Adilin.

332
00:19:27,061 --> 00:19:29,362
I kao i ti,
ona ne zasluuje to.
333
00:19:29,397 --> 00:19:32,565
Doavola, Stackhouse.
Hou da ode.
334
00:19:32,600 --> 00:19:35,502
<i>Mogu da izgubim sestru
kao to si ti izgubila tvoje.</i>
335
00:19:35,536 --> 00:19:37,137
<i>Molim te.</i>
336
00:19:37,171 --> 00:19:39,306
Adilin, duo,
doi gore sa mnom.
337
00:19:39,340 --> 00:19:40,607
Kako mogu da pomognem?
338
00:19:40,641 --> 00:19:42,142
Treba nam da poe
sa nama.
339
00:19:42,176 --> 00:19:45,278
Okej? Na groblje.
Tamo je Suki.
340
00:19:45,313 --> 00:19:47,247
Osim to ona, uh...
u drugom...
341
00:19:47,281 --> 00:19:48,748
- Nivou.
- Da.
342
00:19:48,783 --> 00:19:52,218
Sa nekim vila-vampirom
ubicom jebote.
343
00:19:52,253 --> 00:19:54,921
- Isuse.
<i>-ao mi je.</i>
344

00:19:54,955 --> 00:19:58,058


Ali, Endi, ovo je isti jebeni ubica
koji je ubio moje roditelje.
345
00:19:58,092 --> 00:20:01,227
Zato nam treba Adilino svetlo
da nas prebaci na taj nivo
346
00:20:01,262 --> 00:20:04,064
inae e da uzme i
Suki od mene, takoe.
347
00:20:05,466 --> 00:20:06,933
ao mi, Stackhouse.
348
00:20:06,967 --> 00:20:09,135
Ne mogu da stavim svoju
kerku u ruke opasnosti.
349
00:20:09,203 --> 00:20:10,637
Tata.
350
00:20:10,705 --> 00:20:12,105
Hou da uradim ovo.
351
00:20:14,075 --> 00:20:16,976
Suki je jedina devojka
kao ja koju znam.
352
00:20:17,011 --> 00:20:21,147
I nisam mogla da spasim Brajlin
ili Charlaine ili Danika...
353
00:20:22,316 --> 00:20:25,218
ali moda ako uspem
da spasim nju...
354
00:20:34,462 --> 00:20:37,831
- Hajde da uradimo ovo sranje onda.
- Mm-hmm.
355
00:20:37,865 --> 00:20:39,232
Ali bie teko.
356
00:20:39,266 --> 00:20:41,401
Hej, nema drugog naina.
357

00:20:42,636 --> 00:20:44,437


Nikad ne moe da ima
previe.
358
00:20:55,649 --> 00:20:57,250
Hajde, Endi,
idemo.
359
00:20:57,318 --> 00:20:59,452
<i>Idemo.</i>
360
00:21:01,889 --> 00:21:03,857
To e da te dri.
361
00:21:05,826 --> 00:21:08,928
Da l' misli da sam
ekao 5,500 godina
362
00:21:08,963 --> 00:21:11,030
da postanem deo
tvoje zajednice?
363
00:21:12,666 --> 00:21:15,869
Da te delim sa tvojim
prijateljima
364
00:21:15,936 --> 00:21:17,804
u jebenom Bom Temps-u?
365
00:21:17,838 --> 00:21:20,540
Ti si stvarno poverovao u
sva ta kraljevska sranja.
366
00:21:20,574 --> 00:21:23,209
Ti jebeno ne kapira
,zar ne?
367
00:21:23,244 --> 00:21:26,613
Nikad nisam eleo da budem
vampir, Suki.
368
00:21:26,647 --> 00:21:30,750
Moj ivot je bio blagosloven.
369
00:21:30,785 --> 00:21:33,953
<i>Moji ljudi, oni su imali</i>
<i>kapacitet za radost</i>

370
00:21:33,988 --> 00:21:37,424
bez premca vie nego
bilo koje pleme koje je hodalo zemljom.
371
00:21:37,458 --> 00:21:39,526
<i>To je Lilit</i>
<i>uzela od mene.</i>
372
00:21:41,028 --> 00:21:43,029
To sam ja uzeo od
njih.
373
00:21:46,500 --> 00:21:48,635
Moram da se vratim
na poetak.
374
00:21:48,669 --> 00:21:50,003
Vidi li to?
375
00:21:50,070 --> 00:21:52,572
Ne mogu da ti vratim
ono to si izgubio,
376
00:21:52,606 --> 00:21:54,407
ak ni da elim to.
377
00:21:55,943 --> 00:21:57,610
Ti e popunitu tu rupu...
378
00:21:57,645 --> 00:22:00,480
...svialo ti se to ili ne.
379
00:22:04,185 --> 00:22:05,652
Oh, hajde.
380
00:22:05,686 --> 00:22:07,987
Oboje znamo da nee
to da iskoristi na meni.
381
00:22:08,022 --> 00:22:11,691
Ne, ali u da uzmem ovu
glupu loptu od svetlosti
382
00:22:11,725 --> 00:22:13,693
i da je bacim.
383

00:22:13,727 --> 00:22:16,729


Pa pomozi mi Boe, uradiu to.
I gde e onda ti biti?
384
00:22:16,797 --> 00:22:18,665
Zato to ti ne eli vampir
mladu.
385
00:22:18,699 --> 00:22:21,167
Ti hoe vila-vampir
mladu.
386
00:22:26,240 --> 00:22:29,342
Ti si stvarno opasna
kurva, zar nisi?
387
00:22:29,376 --> 00:22:31,211
Zna, rizikuje sve
388
00:22:31,245 --> 00:22:33,313
s nadom
da si posebna,
389
00:22:33,347 --> 00:22:35,482
da e biti spasena...
390
00:22:35,516 --> 00:22:38,117
sa nekom posebnom ljubavlju
koju vampiri imaju prema tebi.
391
00:22:38,152 --> 00:22:41,054
Ali nisi trebala da veruje
svom prvom instiktu.
392
00:22:41,088 --> 00:22:43,790
Zna me bolje od sebe,
393
00:22:43,824 --> 00:22:45,859
zato to se ispostavilo
394
00:22:45,893 --> 00:22:48,094
da ja samo hou da te jebem,
395
00:22:48,128 --> 00:22:51,030
i posedujem tvoju krv i koristim
te za tvoju krv.

396
00:22:51,065 --> 00:22:52,398
udovite.
397
00:22:53,667 --> 00:22:55,935
emu se smeje?
398
00:22:55,970 --> 00:22:58,705
Tvoja obeana te je
upravo nazvala udovitem.
399
00:23:00,875 --> 00:23:03,009
Dobre vesti.
400
00:23:03,043 --> 00:23:05,044
Pala je no.
401
00:23:12,720 --> 00:23:14,120
ta on radi ovde?
402
00:23:14,154 --> 00:23:15,788
Sluaj, ako hoemo
da spasimo Suki
403
00:23:15,823 --> 00:23:17,624
i ubijemo tog
jebenog Vorlova,
404
00:23:17,658 --> 00:23:19,225
moramo da uzmemo
sve to imamo.
405
00:23:19,260 --> 00:23:22,729
erife, hvala vam
to ste poveli nju.
406
00:23:22,763 --> 00:23:23,930
Nisam to uradio zbog tebe.
407
00:23:23,964 --> 00:23:25,965
Da, tano.
408
00:23:26,033 --> 00:23:27,534
Hajde da uradimo ovo.
409
00:23:34,041 --> 00:23:36,509
<i>Suki je l' si tu

Dobro si?</i>
410
00:23:36,544 --> 00:23:39,145
<i>Molim vas,
ne elim da budem vampir.</i>
411
00:23:39,213 --> 00:23:40,680
Oh, ne.
412
00:23:40,714 --> 00:23:42,015
Je l' se ve deava?
413
00:23:42,049 --> 00:23:43,616
- Da.
- Sranje. Hajde.
414
00:23:43,651 --> 00:23:45,718
- Kako da uradim to?
- ta?
415
00:23:45,753 --> 00:23:47,954
- <i>Ne zna?</i>
- Stara sam 2 nedelje.
416
00:23:47,988 --> 00:23:51,109
Znam kako da koristim svoje svetlo,
ali ne znam kako da uem na jebeni drugi
nivo.
417
00:23:51,125 --> 00:23:53,026
To je mnogo pritiska na nju.
418
00:23:53,060 --> 00:23:55,061
Adilin, treba da me
slua.
419
00:23:55,095 --> 00:23:57,697
Tvoje svetlo,
to je dar prirode
420
00:23:57,731 --> 00:24:00,934
i s njim si blie
od bilo kod drugo oblika ivota.
421
00:24:01,001 --> 00:24:01,520
Okej.
422

00:24:01,545 --> 00:24:03,636


Mora da pokua, da da
sve od sebe.
423
00:24:03,637 --> 00:24:05,672
Kako?
424
00:24:05,706 --> 00:24:08,241
- Misli o svojoj krvi.
- Paljivo.
425
00:24:08,309 --> 00:24:11,678
To te neguje,
kao rosa travu.
426
00:24:11,712 --> 00:24:13,479
Svi se dodirnite.
427
00:24:19,520 --> 00:24:21,220
Bil, ne radi.
428
00:24:21,255 --> 00:24:22,822
Ne elim da je uplaim,
429
00:24:22,856 --> 00:24:26,259
ali strah je ono to obino izaziva
da vila iskoristi svoje neiskoriene
moi.
430
00:24:26,293 --> 00:24:28,227
Zato nisi odmah rekao?
431
00:24:28,262 --> 00:24:31,497
Upotrebi svoju jebenu mo!
432
00:24:36,937 --> 00:24:38,204
Pobrini se za Suki.
433
00:24:51,485 --> 00:24:54,120
- Suki!
- Hajde!
434
00:24:54,922 --> 00:24:56,389
Idite!
Ostavite me!
435
00:24:56,423 --> 00:24:57,924

uli ste ga,


idemo!
436
00:25:00,494 --> 00:25:03,830
Ah!
437
00:25:12,573 --> 00:25:15,274
Ti, ja,
gore sa Suki.
438
00:25:15,309 --> 00:25:17,610
- Dejson, pozovi me unutra.
- Da, ui.
439
00:25:17,645 --> 00:25:19,979
Ja u da straarim ispred.
Gde mogu da sakrijem Adilin?
440
00:25:20,014 --> 00:25:21,447
Uh, u podrumu.
441
00:25:21,482 --> 00:25:24,217
Idi kroz dnevnu sobu
u sobu za ivenje
442
00:25:24,284 --> 00:25:25,418
i dole.
443
00:25:25,452 --> 00:25:26,519
Hajde.
444
00:25:26,553 --> 00:25:27,954
Ne izlazi odatle dok
ja ne doem po tebe.
445
00:25:27,988 --> 00:25:29,522
- <i>Razume?</i>
- Okej.
446
00:25:31,992 --> 00:25:34,761
Ti si jebena smetnja.
447
00:25:53,313 --> 00:25:55,114
<i>Okej.</i>
448
00:25:55,149 --> 00:25:57,583
- Okej.

- Oh, tu smo.
449
00:26:01,021 --> 00:26:02,855
<i>Dolazi, Stackhouse!</i>
450
00:26:02,890 --> 00:26:04,824
- Uh!
- Dole!
451
00:26:10,764 --> 00:26:12,699
Imamo ga!
452
00:26:12,733 --> 00:26:14,333
- Da li?
- Jebote!
453
00:26:14,368 --> 00:26:16,335
Oh, sranje!
454
00:26:19,540 --> 00:26:20,973
Endi.
455
00:26:23,043 --> 00:26:24,377
Oh!
456
00:26:40,761 --> 00:26:42,662
Zar ne kapira?
457
00:26:42,696 --> 00:26:46,432
Nema vie Lilit,
nema vie naredbi.
458
00:26:47,668 --> 00:26:49,335
Suki te ne eli, inae.
459
00:26:55,776 --> 00:26:57,243
Dejson.
460
00:26:59,179 --> 00:27:01,347
Reci mi gde da te zakljuam.
461
00:27:18,465 --> 00:27:21,267
- Hajde duo, hajde.
- Hajde, hajde, hajde.
462
00:27:21,301 --> 00:27:22,835

<i>Imam te.</i>
463
00:27:39,887 --> 00:27:43,923
<i>Oh, Suki, Suki, Suki.</i>
464
00:27:48,428 --> 00:27:52,398
Za 1,000, 2,000 godina,
nauie da me voli.
465
00:27:52,432 --> 00:27:53,800
Ne mislim ba.
466
00:27:53,834 --> 00:27:56,969
Znam da si povreena,
i da me zato gura od sebe.
467
00:27:57,004 --> 00:27:59,038
Ja nisam tvoj
jebeni pas.
468
00:27:59,072 --> 00:28:01,207
- Ah!
- Mi potpunjavamo jedan drugog.
469
00:28:01,275 --> 00:28:03,242
Ja tebe ne potpunjavam.
470
00:28:03,277 --> 00:28:05,478
Molim te, ne radi ovo.
Vorlov, molim te!
471
00:28:05,512 --> 00:28:07,013
Ne, nee!
472
00:28:07,047 --> 00:28:09,715
- Skloni svoje ruke s nje!
- Suki!
473
00:28:09,750 --> 00:28:11,984
Dejson,
malo pomoi ovde?
474
00:28:13,253 --> 00:28:14,987
Ah!
475
00:28:25,432 --> 00:28:26,966
Suki.

476
00:28:36,743 --> 00:28:39,745
Dejsone, Suki,
treba mi pomo.
477
00:29:51,985 --> 00:29:55,388
Ne!
478
00:29:55,455 --> 00:29:57,056
Ah, ne, ne!
479
00:30:07,100 --> 00:30:10,503
Novi sluajevi virusa
sada poznatog kao hepatitis V
480
00:30:10,537 --> 00:30:12,505
nastavljaju da se
dijagnoziraju svaki dan
481
00:30:12,539 --> 00:30:14,006
i u centru za
kontrolu bolesti
482
00:30:14,074 --> 00:30:17,276
ifruju da bi razumeli
ovaj udni mutirani obrazac,
483
00:30:17,311 --> 00:30:20,112
jedan glas se podigao
iznad ostalih
484
00:30:20,180 --> 00:30:22,782
i on objanjava
mnoge zablude
485
00:30:22,816 --> 00:30:25,618
koji okruuju
poreko ovog virusa.
486
00:30:25,652 --> 00:30:28,554
"I Bog krvari"
se ve 7 nedelja
487
00:30:28,588 --> 00:30:31,824
nalazi na top listama "New York
Times-ove"bestseler liste.
488

00:30:31,858 --> 00:30:36,228


Sada e mi se pridruiti
autor knjige, Vilijam Kompton.
489
00:30:36,263 --> 00:30:37,830
<i>Hvala ti</i>
<i>to si doao ovde, Bil.</i>
490
00:30:37,864 --> 00:30:39,165
Hvala na pozivu.
491
00:30:39,199 --> 00:30:43,602
Okej, pa.
ti si Bog.
492
00:30:43,637 --> 00:30:45,104
Bio sam Bog.
493
00:30:45,172 --> 00:30:47,807
- Oh, ti si bio Bog.
- Da.
494
00:30:47,841 --> 00:30:49,742
Jesi li ti lud?
495
00:30:49,776 --> 00:30:51,677
Ne skroz, ne.
496
00:30:51,712 --> 00:30:53,479
<i>Zato to sam proitao tvoju knjigu</i>
<i>i zvui kao izmiljotina.</i>
497
00:30:53,513 --> 00:30:55,748
Pa, to je ono to
je ini tako dobrom za itanje.
498
00:30:55,782 --> 00:30:57,883
Ali da li je istina
499
00:30:57,918 --> 00:31:00,186
da su uetao u
Guvernerovu vilu
500
00:31:00,253 --> 00:31:02,455
u Baton Rouge-u,
Louisiana,
501

00:31:02,489 --> 00:31:06,192


i pokidao Trupan Burelovu
glavu?
502
00:31:06,226 --> 00:31:08,828
Pa nije da nije zasluio,
Lavrece.
503
00:31:08,895 --> 00:31:12,698
Pa, onda razumem da
je ova knjiga, onda,
504
00:31:12,733 --> 00:31:17,303
350 strana
neverovatnog priznanja.
505
00:31:17,337 --> 00:31:18,738
<i>Zar nisi zabrinut</i>
<i>da e da ide na</i>
506
00:31:18,772 --> 00:31:20,306
<i>suenje</i>
<i>zbog toga to si uradio?</i>
507
00:31:20,340 --> 00:31:22,508
<i>I za ta e porota
da me optui?</i>
508
00:31:22,542 --> 00:31:24,710
Hepatitis V
nije postojao
509
00:31:24,745 --> 00:31:27,613
dok ga ovaj ovek
nije napravio.
510
00:31:27,647 --> 00:31:31,484
<i>Koristio je novac od taksi</i>
<i>da zaposli naunike</i>
511
00:31:31,518 --> 00:31:35,087
da mu naprave mrtav virus
koji e se rairiti,
512
00:31:35,122 --> 00:31:37,556
teko je rei bez
ikakve neizvesnosti,

513
00:31:37,591 --> 00:31:40,226
ali sudei po izvetajima
u 1/8%...
514
00:31:40,260 --> 00:31:41,827
<i>Duo, ta to gleda?</i>
515
00:31:41,862 --> 00:31:45,097
- ...vampirske populacije.
- Oh, samo Bila na TV-u.
516
00:31:45,132 --> 00:31:46,599
Opet?
517
00:31:46,633 --> 00:31:48,467
Je l' si ljut zato
to gledam?
518
00:31:48,502 --> 00:31:51,904
Ne, zato to nee da gleda vie.
519
00:31:51,938 --> 00:31:54,640
Dolazi u krevet.
520
00:31:57,878 --> 00:31:59,912
Pa zato ste u stvari napisali knjigu?
521
00:31:59,946 --> 00:32:03,349
Da uspostavim poverenje.
522
00:32:03,383 --> 00:32:05,584
Da prekinem sve tajne.
523
00:32:05,619 --> 00:32:09,255
<i>Zato to iako smo mi vamprii
izali iz kovega,</i>
524
00:32:09,289 --> 00:32:12,258
<i>mi nikad nismo bili</i>
<i>stvarno napolju.</i>
525
00:32:12,325 --> 00:32:15,428
Bili smo veoma tajnoviti
o tome ko smo,

526
00:32:15,462 --> 00:32:18,431
ta nas jaa,
ta nas slabi,
527
00:32:18,465 --> 00:32:20,132
<i>i stvari</i>
<i>kojih se mi vampiri</i>
528
00:32:20,167 --> 00:32:22,268
<i>najvie plaimo</i>
<i>sad znate</i>
529
00:32:22,302 --> 00:32:25,104
<i>da se i mi vas plaimo, takoe.</i>
530
00:32:25,138 --> 00:32:27,239
<i>Plaite se nas?</i>
531
00:32:28,299 --> 00:32:30,142
<i>Truman Burel
je ako nita, pokazao,</i>
532
00:32:30,143 --> 00:32:34,213
<i>da je samoa jedna
od najveih pretnji vampirima...</i>
533
00:32:36,450 --> 00:32:38,851
Oh, da.
534
00:32:59,473 --> 00:33:01,307
Oh, Boe.
535
00:33:03,643 --> 00:33:05,211
Oh, Boe.
536
00:33:12,285 --> 00:33:14,587
- Oh.
- Da?
537
00:33:15,555 --> 00:33:17,289
Da.
538
00:33:21,261 --> 00:33:23,529
Oh, hej, hej, hej.
539
00:33:23,563 --> 00:33:25,664

uvaj ga u svojim
pantalonama frajeru.
540
00:33:25,699 --> 00:33:28,300
Bio sam dole
541
00:33:28,335 --> 00:33:31,203
178 noi
za redom.
542
00:33:31,238 --> 00:33:32,505
Uh-huh.
543
00:33:32,539 --> 00:33:34,940
Nekad dva,
ak i tri puta za no.
544
00:33:34,975 --> 00:33:36,742
Oh, znam.
545
00:33:38,411 --> 00:33:40,246
I nijednom
za svo ovo vreme
546
00:33:40,280 --> 00:33:41,514
nisi dodirnula moj...
547
00:33:41,548 --> 00:33:45,417
Rekla sam ti da nee
da bude lako.
548
00:33:46,987 --> 00:33:51,991
Violet, napravio sam ti
najbolji devojaki
549
00:33:53,560 --> 00:33:55,928
stan otporan na svetlo
550
00:33:55,962 --> 00:33:57,997
koji mukarac moe da
sagradi za enu.
551
00:33:58,031 --> 00:34:01,167
Oh, i ja to stvarno...
552
00:34:02,969 --> 00:34:06,639
stvarno, stvarno,

cenim.
553
00:34:10,177 --> 00:34:14,046
I, hej, nisam ni pogledao
drugu enu
554
00:34:14,080 --> 00:34:15,447
odkad smo zajendo.
555
00:34:15,482 --> 00:34:17,349
Verujem ti.
556
00:34:17,384 --> 00:34:19,718
Da, i...
557
00:34:23,490 --> 00:34:24,924
koji kurac?
558
00:34:24,958 --> 00:34:26,458
Oh.
559
00:34:26,526 --> 00:34:28,027
Sve u pravo vreme.
560
00:34:28,061 --> 00:34:30,362
- Pravo vreme?
- Uh-huh.
561
00:34:30,397 --> 00:34:32,164
Vreme je pravo.
562
00:34:32,232 --> 00:34:34,733
Oh, ao mi je, duo.
563
00:34:36,269 --> 00:34:37,870
Opet?
564
00:35:00,894 --> 00:35:03,229
<i>ta se desilo sa odvajanjem
crkve i drave?</i>
565
00:35:03,263 --> 00:35:05,130
Koje drave, Endi?
566
00:35:05,165 --> 00:35:07,399
Zato to mislim da ni Baton

Rouge ne zna ko je glavni.


567
00:35:07,434 --> 00:35:09,301
I nemoj da pria
sa mnom o Washington-u
568
00:35:09,336 --> 00:35:11,904
zato to sam siguran da ih ne zanima
ta se deava ovde dole.
569
00:35:11,938 --> 00:35:15,674
Ovaj grad, Bon Temps...
mi smo sami.
570
00:35:15,742 --> 00:35:18,764
I ovi ljudi, oni ne veruju
vladi vie.
571
00:35:18,789 --> 00:35:19,678
Niko nije idiot.
572
00:35:19,679 --> 00:35:21,547
Oni jo uvek veruju
svojim crkvama.
573
00:35:21,581 --> 00:35:24,817
Pa ako odvojimo crkvu
i drave, mi smo 100% sjebani.
574
00:35:26,386 --> 00:35:28,787
Sedeu tamo s tobom
danas, Sem,
575
00:35:28,822 --> 00:35:32,091
ali samo preko mene mrtvog
emo moja kerka i ja da doemo veeras.
576
00:35:32,125 --> 00:35:36,295
To je jebeno pogreno,
Endi, ali to je tvoj ivot.
577
00:35:37,264 --> 00:35:39,198
Sad, ima
nekoliko minuta,
578
00:35:39,266 --> 00:35:42,034
da se sabere i

ue unutra.
579
00:35:42,102 --> 00:35:44,169
I ne zaboravi da stane u red,
i da svoju krv za analzu.
580
00:35:44,204 --> 00:35:46,672
Vai? Ljudi treba da vide da smo
svi mi u ovome zajedno.
581
00:35:55,782 --> 00:35:57,683
<i>- Sledei?</i>
- Dejsone?
582
00:36:00,086 --> 00:36:01,453
O emu je sve ovo?
583
00:36:01,488 --> 00:36:04,189
Uzimaju uzorke nae krvi
584
00:36:04,224 --> 00:36:06,292
da vide da l' smo
nosioci ili tako neto.
585
00:36:06,326 --> 00:36:08,127
Isuse Hriste.
586
00:36:08,161 --> 00:36:10,329
Izvinite me, mlada damo?
587
00:36:11,231 --> 00:36:12,998
Izvinite.
588
00:36:13,066 --> 00:36:14,500
Meni nije ao.
589
00:36:14,534 --> 00:36:16,035
<i>Ime?</i>
590
00:36:16,069 --> 00:36:18,837
Uh, znate ta?
591
00:36:18,872 --> 00:36:20,773
Moja sestra e prva.
592
00:36:20,807 --> 00:36:22,841

Neverovatno.
Stackhouse.
593
00:36:22,909 --> 00:36:24,276
Suki Stackhouse.
594
00:36:24,311 --> 00:36:26,478
Ovde.
Kaiprst.
595
00:36:36,489 --> 00:36:37,990
Je l' bolelo?
596
00:36:39,392 --> 00:36:41,360
Suk, reci mi.
Budi iskrena.
597
00:36:41,394 --> 00:36:44,029
Mislim da smo oboje
proli kroz mnogo gore.
598
00:36:45,432 --> 00:36:46,932
Pa, elim svima da se zahvalim
599
00:36:46,966 --> 00:36:49,501
to se doli iz celog grada,
da nam se pridruite ovde.
600
00:36:49,536 --> 00:36:52,471
A najvie elim da se zahvalim
Veleasnom Danielsu
601
00:36:52,505 --> 00:36:54,540
i njegovoj divnoj eni
Lettie Mae
602
00:36:54,574 --> 00:36:57,409
<i>to su poveli</i>
<i>sve vas sa njima.</i>
603
00:36:57,444 --> 00:36:59,778
Moja propovedaonica je
tvoja propovedaonica, Veleasni.
604
00:37:01,448 --> 00:37:03,082
Hvala,
Veleasni,

605
00:37:03,116 --> 00:37:05,517
i hvala to
ste nas primili.
606
00:37:05,552 --> 00:37:06,919
Dobro jutro, svima.
607
00:37:06,986 --> 00:37:08,654
Jutro.
608
00:37:10,223 --> 00:37:12,858
Hmm, mislim da me
niste uli.
609
00:37:12,892 --> 00:37:16,428
Reko sam, ''Dobro jutro, svima''.
610
00:37:16,463 --> 00:37:19,131
- Dobro jutro.
- Ah, vidite, sad je bolje.
611
00:37:19,165 --> 00:37:21,333
Nije sjajno, ali je bolje.
612
00:37:21,368 --> 00:37:24,837
Razlog zbog kojeg smo Veleasni
Skiner i ja odluili da sastavimo
613
00:37:24,871 --> 00:37:26,638
obe nae parohije
danas, ovde...
614
00:37:26,673 --> 00:37:30,376
pa, dolazi
zbog zajednitva.
615
00:37:30,410 --> 00:37:34,012
Ali gledajui vas ovde, i da,
svi ste ovde,
616
00:37:34,047 --> 00:37:36,315
ali ja ne vidim mnogo
zajednitva.
617
00:37:36,349 --> 00:37:39,918
Zato u da ekam da svi vi
pronaete nova mesta.

618
00:37:39,953 --> 00:37:41,954
<i>Levi neka se pomere desno,</i>
<i>desni levo.</i>
619
00:37:41,988 --> 00:37:43,789
Sedite kod nekog
koga nikad niste upoznali.
620
00:37:43,823 --> 00:37:45,891
Rukujte se sa strancem.
621
00:37:47,794 --> 00:37:50,195
Pa, nemojte svi da me gledate
kao ''Da li je on ozbiljan?''
622
00:37:50,230 --> 00:37:53,098
Da, ozbiljan sam.
Hajde, izmeajte se.
623
00:37:53,166 --> 00:37:55,200
- <i>Hajde, sad..</i>
- Dobro.
624
00:38:02,942 --> 00:38:05,210
ao, ja sam Suki.
625
00:38:05,245 --> 00:38:08,080
Drago mi je da sam te upoznala, Suki.
Ja sam Kristal.
626
00:38:08,114 --> 00:38:09,448
<i>Pogledajte okolo</i>
627
00:38:09,482 --> 00:38:11,350
<i>ovo je ono</i>
<i>o emu priam...</i>
628
00:38:11,384 --> 00:38:12,785
zajednitvo.
629
00:38:12,819 --> 00:38:16,555
Od danas, pa na dalje, mi
emo biti zajednica
630
00:38:16,589 --> 00:38:18,857
zato to su tu

lutajue bande
631
00:38:18,892 --> 00:38:21,126
bolesnih i gladnih vampira,
napolju,
632
00:38:21,161 --> 00:38:23,495
i oni mariraju..
633
00:38:23,530 --> 00:38:26,131
<i>Sad, ti vampiri</i>
<i>su organizovani da se kreu.</i>
634
00:38:26,166 --> 00:38:28,434
- Je l' si dobro'
- <i>Oni love zajedno.</i>
635
00:38:28,468 --> 00:38:29,203
Da.
636
00:38:29,228 --> 00:38:32,070
<i>I oni rue male gradove,
kao to je na</i>
637
00:38:32,071 --> 00:38:34,807
zato to misle
da smo lak plen.
638
00:38:34,841 --> 00:38:36,108
Jesmo li?
639
00:38:36,142 --> 00:38:38,210
- Ne.
<i>- Jesmo li lak plen?</i>
640
00:38:38,244 --> 00:38:40,712
- Ne.
- Da li smo mi voe koja se lako bere?
641
00:38:40,747 --> 00:38:42,548
- Ne.
- Tako je, nismo,
642
00:38:42,582 --> 00:38:45,851
zato to smo mi jedni ljudi
u jednom gradu ispod Boga.
643

00:38:45,885 --> 00:38:47,853


Amin!
644
00:38:47,887 --> 00:38:50,456
I ostaemo zajedno,
645
00:38:50,490 --> 00:38:54,293
naiemo na put
kroz ova udna
646
00:38:54,327 --> 00:38:57,262
i neoekivana vremena.
647
00:38:57,297 --> 00:38:59,064
Neka crkva kae Amin.
648
00:38:59,098 --> 00:39:00,833
- Amin.
- Amin!
649
00:39:00,900 --> 00:39:02,401
Neka neko kae Amin.
650
00:39:02,435 --> 00:39:03,402
Amin!
651
00:39:03,436 --> 00:39:07,306
Gospodine Mayor,
tvoji su.
652
00:39:14,914 --> 00:39:17,182
- Jutro.
- Jutro.
653
00:39:17,217 --> 00:39:19,318
Pa, uh...
654
00:39:19,352 --> 00:39:21,253
Siguran sam da
se svi pitate
655
00:39:21,287 --> 00:39:23,555
zato test krvi.
656
00:39:23,590 --> 00:39:25,524
<i>Sad, skoro svi ovde</i>
<i>treba da znaju,</i>

657
00:39:25,558 --> 00:39:29,294
da je ovaj Hepatitis V virus
658
00:39:29,329 --> 00:39:32,030
koji se iri kroz svetsku
vampirsku populaciju
659
00:39:32,065 --> 00:39:35,567
smrtonosan jedino
za vampire,
660
00:39:35,635 --> 00:39:38,637
i bilo ko od nas u ovoj sobi
moe da bude nosilac.
661
00:39:38,671 --> 00:39:40,806
Ja hou da budem nosilac.
662
00:39:40,840 --> 00:39:43,342
Posluiu se njima,
da me ujedu.
663
00:39:43,376 --> 00:39:45,210
- Ne govorite to, gospodine.
<i>- To je tano.</i>
664
00:39:45,245 --> 00:39:46,812
<i>Ne elite</i>
<i>da kaete to,</i>
665
00:39:46,846 --> 00:39:49,248
zato to ovi inficirani vampiri
koji idu svojim putem
666
00:39:49,282 --> 00:39:52,017
od malog grada do malog grada,
da, oni su opasni.
667
00:39:52,051 --> 00:39:53,919
Da, oni su jaki.
668
00:39:53,953 --> 00:39:56,021
<i>Ali dobra vest je</i>
669
00:39:56,055 --> 00:39:59,558
oni nisu jaki kao zdravi,

neinficirani vampiri.
670
00:40:01,194 --> 00:40:03,295
Sad, svi znate ko je Bil Kompton.
671
00:40:03,329 --> 00:40:05,497
<i>Da.</i>
672
00:40:05,532 --> 00:40:09,368
Pa, Bil Kompton i ja,
smo se sastavili,
673
00:40:09,402 --> 00:40:10,969
i smisli plan.
674
00:40:12,338 --> 00:40:16,141
Sad,noas u Belefleur's
Bar i Grill,
675
00:40:16,175 --> 00:40:19,611
Arlene Belefleur
je bila ljubazna
676
00:40:19,646 --> 00:40:22,281
da bude sponzor,
677
00:40:22,315 --> 00:40:24,983
za pomeane sorte.
678
00:40:25,018 --> 00:40:26,685
Sad, rezultat testa krvi
koji ste upravo uradili
679
00:40:26,719 --> 00:40:28,153
<i>ekae na vas</i>
<i>kad odete tamo.</i>
680
00:40:28,187 --> 00:40:29,688
<i>Bie svih</i>
<i>vrsta hrane,</i>
681
00:40:29,722 --> 00:40:30,643
bie muzike,
682
00:40:30,657 --> 00:40:32,157
i sve e da bude besplatno,

683
00:40:32,191 --> 00:40:33,992
zahvaljujui
gospoi Belefleur.
684
00:40:34,027 --> 00:40:36,295
Amin!
685
00:40:37,560 --> 00:40:39,394
Koja je caka?
686
00:40:39,428 --> 00:40:41,496
Zato to nita u ivotu nije
besplatno.
687
00:40:41,530 --> 00:40:43,265
<i>To je istina.</i>
688
00:40:43,299 --> 00:40:44,466
Vi ste pametna ena.
689
00:40:44,500 --> 00:40:46,635
Hvala.
690
00:40:46,669 --> 00:40:48,370
Da, ima caka.
691
00:40:48,471 --> 00:40:51,840
Ali ta caka,
je za nau bezbednost.
692
00:40:53,009 --> 00:40:54,709
Za bezbednost svakog od vas.
693
00:40:54,744 --> 00:40:56,344
Sad...
694
00:40:57,546 --> 00:40:59,481
Pitam
695
00:40:59,515 --> 00:41:04,419
svaku slobodnu neinficiranu
odraslu osobu u ovoj sobi
696
00:41:04,453 --> 00:41:08,857
da se sloi za monogamskim
odnosom hranjenja

697
00:41:08,891 --> 00:41:10,492
sa zdravim vampirima
698
00:41:10,526 --> 00:41:12,060
u zamenu...
699
00:41:12,094 --> 00:41:15,597
u zamenu za zatitu
zdravih vampira
700
00:41:15,631 --> 00:41:17,032
za vas i vasu decu.
701
00:41:17,066 --> 00:41:20,201
Sluajte, razumem da
ste uznemireni.
702
00:41:20,236 --> 00:41:21,369
Priajte sa vaim Veleasnim .
703
00:41:21,404 --> 00:41:23,238
<i>Priajte izmeu sebe.</i>
704
00:41:23,272 --> 00:41:25,941
<i>Ali ovo je jedini nain</i>
<i>za koji znamo, da vas zatitimo.</i>
705
00:41:25,975 --> 00:41:27,409
Sad, ako hoemo
da budemo bezbedni
706
00:41:27,443 --> 00:41:29,711
svakom pojedinanom oveku
treba vampir
707
00:41:29,745 --> 00:41:31,579
i svakom vampiru treba ovek.
708
00:41:31,614 --> 00:41:34,482
<i>Sad, nadam se da u vas</i>
<i>videti sve veeras.</i>
709
00:41:35,918 --> 00:41:37,552
Ako vas ne vidim...
710

00:41:40,156 --> 00:41:42,958


Bog e biti sa vama.
714
00:42:11,854 --> 00:42:13,922
Siguran sam da e
vas zatititi.
715
00:42:14,023 --> 00:42:15,824
Hej! Doi ovde.
716
00:42:15,858 --> 00:42:17,592
Stop!
717
00:42:17,626 --> 00:42:20,428
Stop.
ta to radi?
728
00:42:57,299 --> 00:42:58,800
Negativno.
Ti?
729
00:42:58,868 --> 00:43:00,635
Sve dobro.
730
00:43:02,071 --> 00:43:04,506
- Isuse Hriste.
- Sklonimo Isusa odavde.
731
00:43:04,540 --> 00:43:06,508
Mislim da on ne moe
da uradi nita s ovim.
732
00:43:06,542 --> 00:43:09,177
Stvarno? Zato to nain kako
je zvueo jutros u crkvi
733
00:43:09,211 --> 00:43:11,146
pomisli da je radio u ugostiteljstvu.
734
00:43:11,180 --> 00:43:13,281
<i>Sluajte, svi.</i>
735
00:43:13,315 --> 00:43:16,551
Hajde, moja deco, jedite.
736
00:43:16,585 --> 00:43:19,521
Ne, ne,

to bi bila Arlin.
737
00:43:21,223 --> 00:43:22,657
Jedan sat.
738
00:43:22,725 --> 00:43:24,426
Jedan sat.
739
00:43:24,460 --> 00:43:27,328
Samo emo da se pozdravimo,
da budemo sigurni da smo vieni,
740
00:43:27,363 --> 00:43:29,831
pojeemo malo rotilja,
i to je to, tano?
741
00:43:29,865 --> 00:43:31,833
Tano, uradimo to.
742
00:43:35,404 --> 00:43:37,572
Pa, videla si nekog
koga bi moda htela...
743
00:43:37,606 --> 00:43:38,773
Mm.
744
00:43:38,808 --> 00:43:40,508
<i>Pre sam mrzela</i>
<i>vegetarijance.</i>
745
00:43:40,543 --> 00:43:44,145
Sad bih uradila bilo ta
da pronaem jednog.
746
00:43:46,882 --> 00:43:49,017
<i>Tara?</i>
747
00:43:51,787 --> 00:43:54,389
Nadala sam se da moemo
da popriamo.
748
00:44:04,300 --> 00:44:05,900
Ja....ja sam Vila.
749
00:44:05,935 --> 00:44:08,436
Lettie Mae Daniels.
Ja sam Tarina majka.

750
00:44:08,471 --> 00:44:11,606
Oh, pa, drago mi je
da sam vas upoznala.
751
00:44:12,708 --> 00:44:15,743
Ti i Tara, vi ste
prijateljice?
752
00:44:15,778 --> 00:44:19,347
Da, mi smo prijateljice.
753
00:44:21,517 --> 00:44:23,918
Reci joj da pria sa mnom.
754
00:44:31,060 --> 00:44:32,760
Koji kurac ti hoe?
755
00:44:32,795 --> 00:44:36,097
Da se izvinim zbog naina
na koji sam prihvatila stvar.
756
00:44:36,132 --> 00:44:38,766
Pria o tvom dolasku
u Fantaziju?
757
00:44:38,801 --> 00:44:41,269
Priam o svemu, Tara.
758
00:44:41,303 --> 00:44:45,273
Priam o celom tvom ivotu.
759
00:44:45,307 --> 00:44:50,044
Tako mi je ao.
760
00:44:53,649 --> 00:44:56,184
Ne znam ta da kaem.
761
00:44:56,218 --> 00:44:58,453
<i>Samo sluaj, onda.</i>
762
00:44:58,487 --> 00:45:01,089
Kad je tvoj otac otiao...
763
00:45:02,658 --> 00:45:06,494
Volela sam ga svime to

sam imala u sebi...


764
00:45:07,663 --> 00:45:12,567
i povreivala sam sebe.
765
00:45:12,601 --> 00:45:15,069
Toliko da,
766
00:45:15,104 --> 00:45:16,971
sam zaboravila da povreujem
i tebe.
767
00:45:18,474 --> 00:45:21,876
Bila je nekoliko puta kad
sam zaboravila....
768
00:45:21,944 --> 00:45:24,946
Gospode imaj milosti
za moju duu.
769
00:45:24,980 --> 00:45:26,781
Okej je, mama.
770
00:45:26,815 --> 00:45:28,349
Ne mora da radi ovo.
771
00:45:28,384 --> 00:45:30,251
Oh, da, moram.
772
00:45:32,955 --> 00:45:34,722
Zaboravila sam da
te nahranim, Tara.
773
00:45:34,757 --> 00:45:36,858
<i>Zaboravila sam da nahranim</i>
<i>svoju kerku.</i>
774
00:45:36,892 --> 00:45:40,461
S vremena na vremen,
bih zaboravila.
775
00:45:40,496 --> 00:45:42,463
Mogla sam to sama.
776
00:45:42,498 --> 00:45:43,932
<i>Ne, nisi.</i>

777
00:45:43,966 --> 00:45:47,602
Moj je posao da te
nahranim
778
00:45:47,636 --> 00:45:49,904
i nisam ga radila.
779
00:45:49,939 --> 00:45:52,774
Mislila sam...
780
00:45:52,808 --> 00:45:57,645
mislila sam da nikada
neu moi da oprostim sebi,
781
00:45:57,680 --> 00:46:00,048
ali ako mi dopusti, Tara,
782
00:46:00,082 --> 00:46:04,319
mogu da napravim pravu
stvar za nas obe.
783
00:46:04,353 --> 00:46:07,822
Doi ovde.
Pusti me da te nahranim.
784
00:46:12,294 --> 00:46:14,796
- Ne mogu.
- Molim te.
785
00:46:16,198 --> 00:46:21,002
Cela ova stvar, sav problem
u svetu,
786
00:46:21,036 --> 00:46:22,904
je blagoslov, Tara.
787
00:46:22,938 --> 00:46:25,073
To je ansa da
nas dve zacelimo.
788
00:46:28,777 --> 00:46:31,346
Doi.
789
00:46:31,380 --> 00:46:33,715
Pusti me da te nahranim.
790

00:46:33,749 --> 00:46:35,850


Pusti me da se pobrinem za tebe.
791
00:46:35,884 --> 00:46:38,686
Pusti me da te nahranim
moja devojice.
792
00:46:57,606 --> 00:46:59,407
<i>Pobednik sveane povorke
moe biti samo</i>
793
00:46:59,441 --> 00:47:01,376
<i>neka mala devojica koja
je sjajna na sceni,</i>
794
00:47:01,443 --> 00:47:03,111
<i>koja je sigurna u sebe,</i>
795
00:47:03,145 --> 00:47:05,446
<i>koja voli scenu</i>
<i>i ima samopouzdanje</i>
796
00:47:05,481 --> 00:47:06,814
<i>i to je sve.</i>
797
00:47:06,849 --> 00:47:08,569
<i>Poinjemo sveanu povorku.</i>
798
00:47:08,584 --> 00:47:10,952
- Ja u.
- Okej, tata.
799
00:47:36,312 --> 00:47:38,346
Niste doli noas.
800
00:47:38,380 --> 00:47:41,282
Ne, ti ubico, nismo.
801
00:47:41,317 --> 00:47:44,819
- Tata, ko je to?
- Stoj tu gde si, srce.
802
00:47:45,988 --> 00:47:47,755
Dola sam da vam ponudim zatitu,
803
00:47:47,790 --> 00:47:49,957
za oboje.

804
00:47:51,193 --> 00:47:53,394
Ima petlju
805
00:47:53,429 --> 00:47:55,396
da pita za jo
krvi od ove familije.
806
00:47:55,431 --> 00:47:57,432
Ne pitam za vau krv.
807
00:47:57,466 --> 00:47:59,567
Koji kurac onda hoe?
808
00:48:01,670 --> 00:48:03,971
elela bih da vam vratim
vae devojke nazad...
809
00:48:05,240 --> 00:48:06,841
<i>ali ne mogu.</i>
810
00:48:06,909 --> 00:48:08,509
To je jedina stvar
koju ne mogu da vam dam
811
00:48:08,544 --> 00:48:10,645
ali ako nita onda mogu
da vam ponudim
812
00:48:10,679 --> 00:48:13,548
da vi i Adilin budete bezbedni.
813
00:48:16,251 --> 00:48:18,252
Da nikad ne morate
da se brinete.
814
00:48:20,022 --> 00:48:21,823
<i>Imate moju re.</i>
815
00:48:23,759 --> 00:48:26,060
ta ako neu to?
816
00:48:26,095 --> 00:48:29,097
Dobiete svako.
817
00:49:28,757 --> 00:49:30,391

Idete tako brzo?


818
00:49:31,894 --> 00:49:33,995
<i>- Bil.</i>
- Alside.
819
00:49:35,130 --> 00:49:37,198
Videla sam te
na TV-u sino.
820
00:49:37,232 --> 00:49:39,133
Ti....ti, bio si dobar.
821
00:49:44,306 --> 00:49:46,441
Mogu li da dobijem
momenat sa Suki?
822
00:49:46,475 --> 00:49:49,177
- Nema jebene anse.
- Duo, uredu je.
823
00:49:49,244 --> 00:49:50,545
Ne, nije, Suki.
824
00:49:50,579 --> 00:49:52,213
ta kog da Bil
ima da ti kae,
825
00:49:52,247 --> 00:49:53,848
<i>moe da kae ispred
mene, takoe.</i>
826
00:49:53,882 --> 00:49:55,983
uo si oveka.
827
00:49:58,053 --> 00:49:59,921
Upoznala si nekog veeras?
828
00:49:59,955 --> 00:50:02,256
Ako pita da li sam
napravila dogovor
829
00:50:02,291 --> 00:50:05,059
sa nekim vampirom, Bil,
ne, nisam.
830
00:50:05,093 --> 00:50:07,662

Ali sam upoznala


neke drage ljude.
831
00:50:07,729 --> 00:50:10,665
Treba ti vampir
u tvom ivotu, Suki.
832
00:50:10,766 --> 00:50:13,601
Vie nego bilo
kome ovde.
833
00:50:13,635 --> 00:50:15,403
Treba ti zatita.
834
00:50:15,437 --> 00:50:17,839
- Ima mene.
- Ti nisi dovoljan.
835
00:50:17,873 --> 00:50:20,875
Moe da rei koliko hoe, da
svetli oima,
836
00:50:20,909 --> 00:50:22,977
ali to ne menja istinu.
837
00:50:26,415 --> 00:50:28,282
Nudim ti moju
zatitu.
838
00:50:28,317 --> 00:50:29,650
Cenim to,
839
00:50:29,685 --> 00:50:33,020
ali ovog puta u da
pokuam sama.
840
00:50:35,657 --> 00:50:38,059
Promenio sam se, Suki.
841
00:50:38,093 --> 00:50:39,827
Moe da mi veruje opet.
842
00:50:39,862 --> 00:50:42,830
U tome je stvar.
ak i da si najbolji...
843
00:50:44,099 --> 00:50:47,268

Nikad ne bih mogla


stvarno da ti verujm.
844
00:50:48,904 --> 00:50:50,471
- Osea to?
- Osea ta?
845
00:50:50,506 --> 00:50:52,573
Oseam.
846
00:50:52,608 --> 00:50:55,343
Hoe li neko da mi kae
ta se doavola ovde deava?