You are on page 1of 2

Temper ljev

Nodularni
ljev

Sivi ljev

elini
ljev

elici za
elici za poboljanje
cementiranje

Konstrukcijski
elici

Vrsta materijala

Tabela 1.7:

Osnovna svojstva vana za vrstou materijala za opu strojarsku praksu

Oznaka materijala

DIN

HRN

0000
0361
0460
0560
0545
0645
0745
1480
1580
1780
3130
4730
4731
4732
4733
5430
1220
7420
4320
4321
4520
L 0300
L 0400
L 0500
L 0600
SL 10
SL 15
SL 20
SL 25
SL 30
SL 35
NL 380
NL 500
NL 600
NL 700
NL 800
BTel 35
BTel 40
BTel 45
CTel 35
PTel 45
PTel 55
PTel 65

St 33
RSt 37-2
St 44
St 52
St 50-2
St 60-2
St 70-2
Cm 35
Cm 45
Cm 60
28Mn6
25CrMo4
34CrMo4
42CrMo4
50CrMo4
36CrNiMo4
30CrNiMo8
C15
20MoCr4
16MnCr5
20MnCr5
17CrNiMo6
GS-38
GS-45
GS-52
GS-60
GG-10
GG-15
GG-20
GG-25
GG-30
GG-35
GGG-40
GGG-50
GGG-60
GGG-70
GGG-80
GTW-35
GTW-40
GTW-45
GTS-35
GTS-45
GTS-55
GTS-65

Tabela 1.7: (nastavak)

Poissonov
Vlana Granica
Modul
vrstoa teenja elastinosti koeficijent
E
Rm
Re, Rp0,2
2
2
[N/mm ] [N/mm ] [N/mm2]

310
340
430
490
480
570
670
600
650
800
800
900
1000
1100
1100
1200
1250
590
780
780
980
1080
380
450
520
600
100
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
350
400
450
350
450
550
650

185
225
275
345
285
325
355
370
430
520
590
600
800
900
900
1000
1050
355
590
590
650
785
200
230
260
300

250
320
380
440
500

220
260
200
290
340
430

2,110-5

0,3

0,8810-5
0,9510-5
1,0510-5
1,1510-5
1,2510-5
1,3510-5
1,6710-5
1,7010-5
1,7710-5
1,8010-5
1,8010-5

0,29
0,28
0,31
0,31
0,30
0,30
0,28
0,29
0,32
0,34
0,34

1,7510-5

0,3

Temperaturni
koeficijent
rastezanja
[K-1]
grijanje hlaenje

1110-6

-8,510-6

1110-6

-810-6

1010-6

-810-6

1010-6

-810-6

HRN

AlMg3
AlMg3Si1
AlCu5PbBi
AlSi6Cu4
AlSi12(Fe)
AlSi10Mg
MgMn2
MgAl6Zn
MgAl8Zn
MgAl8Zn1
MgAl9Zn1
CuSn2
CuSn6
CuSn10
CuSn12
CuPb5Sn
CuPb10Sn
CuPb15Sn
CuPb20Sn
CuAl5
CuAl8
CuAl10Fe
CuAl9Ni
CuZn28F36
CuZn33F37
CuZn36F38
CuZn15
CuZn33Pb
CuZn40Fe
CuSn10Zn

Titano
Crveni metal
ve
legure

Mjed

Aluminijs
ka
Bz

Olovne
bronze

Kositren Magnezijeve
e Bz
legure

Aluminijske
legure

Vrsta materijala

Oznaka materijala

CuSn7ZnPb
CuSn5ZnPb
CuSn6ZnNi
TiAl6V4
TiAl5Sn2

DIN

AlMg3
AlMg3Si1
AlCu5PbBi
G-AlSi6Cu4
G-AlSi12
G-AlSi10Mg
MgMn2
MgAl6Zn
MgAl8Zn
G-MgAl8Zn1
G-MgAl9Zn1
CuSn2
CuSn6
G-CuSn10
G-CuSn12
G-CuPb5Sn
G-CuPb10Sn
G-CuPb15Sn
G-CuPb20Sn
CuAl5
CuAl8
G-CuAl10Fe
G-CuAl9Ni
CuZn28F36
CuZn33F37
CuZn36F38
G-CuZn15
G-CuZn33Pb
G-CuZn40Fe
G-CuSn10Zn
GCuSn7ZnPb
GCuSn5ZnPb
G-CuSn6ZnNi
TiAl6V4
TiAl5Sn2

Poissonov
Modul
Vlana Granica
elastinost koeficijen
vrstoa teenja
t
i
Rm
Re, Rp0,2
E
[N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]

250
310
380
180
180
200
200
270
290
160
240
260
400
270
260
240
180
180
160
340
370
500
500
370
380
390
170
170
300
260

180
260
250
120
85
100
150
200
210
90
110
150
200
130
140
130
80
90
90
100
120
180
200
200
210
220
70
70
130
130

240

120

240

90

Temperaturni
koeficijent
rastezanja
[K-1]
grijanje hlaenje

0,7105

0,33

2310-6

-1810-6

0,12105

0,34

2610-6

-2110-6

0,9105

0,35
1610-6

-1410-6

1810-6

-1610-6

1710-6

-1510-6

1,23105

0,9105

0,33

0,35

270
140
890
820
1,05105
0,33
8,3510-6

790
760
Karbidi
> 2000 > 2000
58105
5,510-6

Staklo-kremen
< 90
0,610-6

5
Drvo
< 200
< 80
0,1010

Napomena: Karakteristike vrstoe materijala (Rm, Re ili Rp0,2) su openito ovisne o debljini elementa. U
tabeli su navedene orijentacijske vrijednosti za srednje debljine epruveta (izmeu 16 i 40
mm). Tone vrijednosti u ovisnosti o toplinskoj obradi i debljini mogu se nai u
odgovarajuim prirunicima ili katalozima proizvoaa.