You are on page 1of 1

TUGASAN ISL PROGRAM: PISMP Amb.

Januari 2012 KURSUS: KURIKULUM PEDAGOGI PK PKE3103 KREDIT: 3(2+1) Kumpulan 9 Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan ISL Catatan M16 11Okt (Jumaat) Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran pendidikan kesihatan * Teknik * Kaedah * Strategi Mendapatkan bahan daripada media cetak dan elektronik (internet) berkaitan dengan tajuk: teknik, kaedah dan strategi P & P PK Rujukan: http://ms.wikipedia.org/wiki/Teori pembelajaran dan pengajaran http://ependidikan.net/guruinternet.html www.geocities.com/zulmz65/hbls1103kh.pdf 1. Secara kumpulan berlima, pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan teknik, kaedah dan strategi P & P PK 2. Maklumat dibentang dan dibincangkan. 3. Maklumat disimpan di dalam portfolio. SEMESTER: 4 TAHUN: 2013 KOD: