You are on page 1of 2

Disiplin Ilmu : Kelas : Tajuk: Ringkasan

Dunia Sains & Teknologi 1 Intan 1 Nilam BAGAIMANA SAIZNYA? 8.40 am 10.40 am

Dalam topik ini murid akan diperkenalkan dengan konsep pelbagai saiz iaitu tinggi dan rendah.

Kandungan Standard: Sains Hayat Standard pembelajar an:

Sains Fizikal 5.3 Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz.

5.3.1 Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu kecil, besar, panjang, pendek, tinggi,rendah. 5.3.2 Menyusun objek mengikut urutan saiz. 5.3.3 Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan. 5.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Tempoh masa: Sumber:

2 waktu

1. Bahan maujud pokok kelapa , pokok keembung dan lain - lain 2. Lembaran Kerja1 3. Lembaran kerja 2 4. Perisian Microsoft Power Point & Modul bergembira bersama Powerpoint.

Aktiviti:

Aktivti 1: 1. Guru memaparkan objek-objek yang berlainan saiz menggunakan power point bangunan KLCC, rumah banglo, pokok kelapa, pokok keembung.Guru membimbing murid sehingga murid dapat menyebut perkataan tinggi dan rendah. 2. Murid memberi contoh-contoh objek tinggi dan rendah di sekeliling mereka. Murid melengkapkan lembaran kerja 1 dengan membezakan gambar mengikut saiz. Aktiviti 2: 1. Guru menunjukkan objek-objek yang berlainan saiz menggunakan bahan maujud contoh kerusi guru dan kerusi murid. Guru membimbing murid sehingga murid dapat memahami konsep tinggi dan rendah. 2. Murid memberi contoh-contoh objek tinggi dan rendah di sekeliling

mereka. 3. Murid melengkapkan lembaran kerja 2 dengan membezakan gambar tinggi dan rendah. Aktiviti 3: 1. Guru memanggil murid yang tinggi dan murid yang rendah ke hadapan kelas.Guru membimbing murid memahami konsep tinggi dan rendah 2. Guru mengedarkan lembaran kerja 3 . Aktiviti 4: Guru meminta murid melihat sekeliling kelas dan menyoal murid Adakah semua objek dalam kelas ini sama besar? . Guru menunjukkan gambar menggunakan persembahan Power point (Lampiran 2) dan membimbing murid membincangkan kepentingan pelbagai saiz.

Penilaian: Aktiviti Pemulihan:

Hasil kerja murid Murid melengkapkan lembaran kerja1 - 3. Murid menggunakan perisian MS Power point, clip art dan picture file untuk menyusun objek mengikut urutan saiz contoh dari pendek ke panjang; mengikut kreativiti masing-masing.
2. Murid mencetakkan hasil kerja dan membuat persembahan

Aktiviti Pengayaan :