You are on page 1of 2

VARDAS, PAVARD: BYLOS REKVIZITAI (DATA, TEISMAS, NR.): BYLOS ALYS: FAKTAI.

Trumpai apraykite teismo sprendim lmusius (pagrindinius) faktus.

TEISINIS KLAUSIMAS(I). Vienam klausimui ne daugiau kaip vienas trumpas sakinys. Klausimas pradedamas odiu ar...

SPRENDIMO ESM. Trumpai apraykite pagrindinius (esminius) teismo argumentus/motyvus, kurie

lm teismo sprendim.

TEISMO NUSTATYTOS TEISS TAISYKLS . Vienai taisyklei - vienas sakinys.