¸

_
¸
_
¸
_
¸
_
Moderato
Letra: Nicolás Guillén
Emilio Grenet (1908-1941)
© 1990 Editora Musical de Cuba
TÚ NO SABE INGLÉ
Soprano
Alto
Tenor
Bajo


_
,
,
,
,
Con
mp
tan
,
¸
to_in - glé
,
,
,
que tú sa bí
,
, ¸
,
,
- a -
,
, ,
Bi to - ma nué
,

,
,
,
-
f
con
,
,
_
,
,
,
,
Con
mp
tan
,
¸
to_in - glé
,
,
,
que tú sa bí
,
, ¸
,
,
- a -
,
, ,
Bi to - ma nué
,

,
, , ¸ 
-
f
con
,
¸
_

,
,
,
,
p
,
Tan
,
to_in
,
- glé
,
- Bi to - ma nué
,
,
,
,
- con
,
,
_
,
,
,
,
p
,
Tan
,
to_in
,
- glé
,
-
_
Bi to - ma nué
,
,
, ¸
,
- Con tan to_in -
,

,
,
-
6
S.
A.
T.
B.


_
,
,
,
,
tan to_in - glé -
,
,
,
no sa be_a - ho
,
,
, ¸
,
- ra -
,

, ,
de sí - yé
,

¸ 
,


,

,

mf
la_a
.
me
,
,
- ri - ca -
,
,
,
na - te
,
,
,
,
_
,
,
,
,
tan to_in - glé -
,
, ,
, ,
no sa be_a - ho
,
,
,
, ¸
- ra -
,

, ,
de sí - yé
,

 ,

 ,

,
mf
la_a
.
me
,
¸
- ri - ca -
,
,
,
na - te
,
,
, ¸
,
_

,
,
,
,
tan to_in - glé -
,
,
,
no sa be_a - ho
,
,
,
,
- ra -
,

, ,
de sí - yé
,


,


,

,

mf
la_a
.
me
,
,
- ri - ca -
,
,
,
na - te
,
,
,
,
_
,
,
,
,
glé
,
no
,
sa be -
,
 , ,
de sí - yé
mf
,


,

¸
 ,

,
La_a
.
me
,
,
,

- ri -
,
¸
-
11
rall.
rall.
rall.
1.
2.
S.
A.
T.
B.


_
,
,
,
,
bu ca - y tú
, ¸

,

,
le tie ne
,
,
,
,
- que_hu
,
í
,
- Qhu
,
í
ten.
,
- Con
.

,
¸ , ¸ ,
,
La_a
,
,
¸
_
,
,
,
,
bu ca - y tú
,

, ¸

,
le tie ne
,

,
,
,
- que_hu
, ¸
í
,
- Qhu
,
í
ten.
, ¸

- Con
.

,
¸
, ,
,
La_a
,
,
¸
_

,
,
,
,
bu ca - y tú
,

,
 ,
le tie ne
,
,
,
,
- que_hu
,
í
,
- Qhu
,
í
ten.
,

-
.
,

, ,
,
Ah
,
,
¸
_
,
,
,
,
ca
,
na - tú
,
¸
le tie ne
,

,

,
,
- que_hu
,
í
,
- Qhu
,
í
ten.
,
-
.
,

, ,
,
Ah
,
,
¸
18
S.
A.
T.
B.


_
,
me ri - ca - na - te bu
,
,
,
,
,
ca
,
¸
,
- y tú
,
¸
le tie ne - qhu í
,
,
,
,
,
,
-
,
tu_in
,
¸
-
_
,
me ri - ca - na - te bu
,
,
,
,
,
ca
,
¸
,
- y tú
,
¸
le tie ne - qhu í
,
,
,
,
,
,
-
,
tu_in
,
¸
-
_

,
de_e trai -
,
,
,
guan -
,
,
de_e trai -
,
,
,
guan -
,
,
de_e trai -
,
,
,
guan -
,
,
de_e trai -
,
,
,
guan -
,
,
_
,
,
Ah
,
¸
,
Ah
,
¸
,
Ah
,
¸
de_e trai -
,
,
,
guan -
,
,
© 1990 Editora Musical de Cuba
22
S.
A.
T.
B.


_
,
glé e ra - de_e trai - guan
,
,
,
,
,
,

- de_e trai
,
¸
- guan - y guan tu tri
,
,
,
,
,
,
-
f
Bi
.
to - Ma nué
,
,
,
- tú no
,


,

 ,

_
,
glé e ra - de_e tra - guan
,
,
,
,
, ,

- de_e trai
,
¸
- guan - y guan tu tri
,
,
,
,
,
,
-
f
Bi
.
to - Ma nué
,
,
,
- tú no
,


,

 ,

_

,
de_e trai -
,
,
,
guan -
,
,
de_e trai -
,
,
,
guan -
,
,
y guan
,
,
,
tu tri
,
, ,
-
f
Bi
.
to - Ma nué
, , ,
- tú no
,


,

 ,

_
,
,
Ah
,
¸
de_e trai -
,
,
, ¸
guan -
,
,
y guan
,
, ¸
,
tu tri
,
, ,
- Bi
.
to - Ma nué
,
,
,
- tú no
,


,


,

TÚ NO SABE INGLÉ
2
27
S.
A.
T.
B.


_
,
sa
,

be_in
,

- glé
,


- sí se ñor
, , ,
_
- tú
mf
no sa
,
,
be_in - glé
,
,
,
-
¡ _
tú no sa
,
,
be_in -
,
,
_
,
sa
,

be_in
,

- glé
,


- sí se ñor
, , ,
_
- tú
mf
no sa
,
,
be_in - glé
,
,
,
-
¡ _
tú no sa
,
,
be_in -
,
,
_

,
sa
,

be_in
,

- glé
,


- sí se ñor
, ,
-
,
_
,

p
,
Ah
,
,
no sa be_in - glé -
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,

Ah
,
,
_
,
sa
,

be_in
,

- glé - sa be_in - glé
,

,
,
- sí se ñor
, , ,
-
,
,
,

,
Ah
,
¸
no sa be_in - glé -
, ,
,
,
, ,

Ah
,
¸
32
S.
A.
T.
B.


_
,
glé
, ¡ _
tú no sa
,
,
be_in - glé -
,
,
,
Bi to - Ma nué -
,
,
,
,
, ,

.
no sa
,
,
be_in - glé -
,
, ,
_
,
glé
,
¡ _
tú no sa
,
,
be_in - glé -
, ,
,
Bi to - Ma nué -
, ,
,
,
, ,

.
no sa
, ,
be_in - glé -
,
,
,
_

,
no sa be_in - glé -
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,

Ah
,
,
Bi to - Ma nué -
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,

.
no sa
, ,
be_in - glé -
,
,

,
_
,
no sa be_in - glé -
, ,
,
,
, ,

Ah
,
¸
Bi to - Ma nué -
, ,
,
,
, ,

.
no sa
, ,
be_in - glé -
,

,

,
© 1990 Editora Musical de Cuba
1.
37
2.
S.
A.
T.
B.


_
,
p
tú no sa
,
,
,
be_in -
,
,
,
-
f
,
no te_e
,
,
na
ad lib.
- mo - re - ma nun
,
,
, ,
,
, ,
ca
, ,
¸
,

-
_
,
tú no sa
, ,
,
be_in -
,
,
,
-
¡ - -
_

,
,
_
,

,
p
Ah
,
,
,
f
no te_e
,
,
na
ad lib.
- mo - re - ma nun
,
,
, ,
,
, ,
ca
, ,
¸
,

-
_
,
,
,
,

,
Ah
,
¸
,
¡ - -
TÚ NO SABE INGLÉ
3
41
S.
A.
T.
B.


_
,
Bi to - Ma nué -
,
,
, ,
,
,
si no sa
,
, ,
,
be_in - glé
,
,
-
,
 , ,
p
,
,
,
si no
a tempo
sa
, ,
,
be_in - glé -
, , ,
_
, - - - ¡
p
si no
a tempo
sa
,
, ¸
be_in - glé -
,
 , , 
,
_

,
Bi to - Ma nué -
,
,
, ,
,
,
si no sa
,
, ,
,
be_in - glé
,
,
-
,
 , ,
p
,
,
,
si no
a tempo
sa
, ,
,
be_in - glé -
, , 
,

,
_
,
- - - ¡
si no
a tempo
sa
,
,
be_in - glé -
,

,

,
46
S.
A.
T.
B.


_
,
,
_
tú no sa
,
,
be_in - glé
, ¸
,
,
-
¡ _
tú no sa
,
,
be_in - glé
,
,
,
-
¡
_
,
,
_
tú no sa
,
,
be_in - glé
,
,
,
-
¡ _
tú no sa
,
,
be_in - glé
,
,
,
-
¡
_

,
,
_
,

,
Ah
,
,
no sa be_in - glé -
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,

Ah
,
,
no sa be_in - glé -
,
,
, ,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,

,
Ah
,
¸
no sa be_in - glé -
, ,
,
,
, ,

Ah
,
¸
no sa be_in - glé -
, ,
,
,
,
50
© 1990 Editora Musical de Cuba
S.
A.
T.
B.


_
, _
tú no sa
,
,
be_in - glé -
,
,
,
Bi to - Ma nué -
,
,
,
,
, ,
f

.
no sa
,
,
be_in - glé -
,
, , ,
¸
,
¡ná!
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_
, _
tú no sa
,
,
be_in - glé -
, ,
,
Bi to - Ma nué -
, ,
,
,
, ,
f

.
no sa
, ,
be_in - glé -
,
,
, ,
¸
,
¡ná!
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_

,
,
,

Ah
,
,
Bi to - Ma nué -
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
f

.
no sa
, ,
be_in - glé -
,
,

, ,
¸
,
¡ná!
,.
.
.
.
.
.
.
.
.
_
,
,

Ah
,
¸
Bi to - Ma nué -
, ,
,
,
, ,

.
no sa
, ,
be_in - glé -
,

,

, ,
,
,
¡ná!
,.
.
.
.
.
.
.
.
.
TÚ NO SABE INGLÉ
4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful