Roberval tokoh kalkulus

Ia seorang tokoh matematika asal Perancis. Nama aslinya adalah Gilles Personne, dilahirkan pada tanggal 8 Agustus 1602 di Roberval Perancis.Selanjutnya tempat kelahirannya ini menyatu dengan nama aslinya menjadi Gilles Personne de Roberval – Gilles Personne dari Roberval. Gilles Roberval mulai belajar matematika sejak berumur 14 tahun. Ia berkeliling ke seluruh pelososk Perancis menemui para ilmuwan pada jamannya. Untuk menopang hidupnya ia bekerja sebagai guru matematika. Sambil mengajar matematika di daerah yang dikunjungi, ia mendiskusikan matematika lanjut dengan para dosen matematika di tempat itu. Sebut saja yang ia temui, misalnya Fermat, Mersenne, Claude Hardy, Mydorge, Etienne Pascal, dan Blaise Pascal. Pada tahun 1632 Robervalm pada usia 30 tahun, diangkat menjadi professor filsafat di Collège Gervais di Paris. Dua tahun kemudian ia diangkat Ketua Jurusan matematika di Collège Royale. Jabatan ini sangat kompetitif dan menghendaki Roberval harus bersaing secara berkala untuk kembali menduduki jabatan itu. Ia selalu diminta mengajukan masalah matematika yang harus diselesaikan oleh pesaingnya. Ia berhasil menduduki posisi tersebut hingga akhir hayat. This was a competitive appointment and Roberval had to compete for reappointment regularly. Pada tahun 1655 ia diangkat sebagai Ketua Gassendi matematika. Jabatan ini juga ia tempat hingga meninggal dunia. Roberval merupakan salah seorang tokoh yang mengembangkan teori-teori integral. Ia menemukan cara menghitung integral berhingga dariSin x, meneliti tentang sikloida, serta menghitung panjang busur sipral (pegas). Ia juga dikenal sebagai penemu kurvakurva dalam bidang datar dan salah satu penggagas cara menemukan garis singgung sebuah kurva.

Secara kebetulan Fermat juga mempelajarinya. Ia menggambarkan sebuah benda yang bergerak sepanjang kurva yang dibahas. Roberval menggunakan Gerak sesaat dalam menentukan garis singgung sebuah kurva. Karena itu. Metode Fermat yang menggunakan pendekatan Limit terbukti lebih baik. Dengan metode ini Roberval dapat menentukan garis singgung dalam beberbagai kurva termasuk eliips dan sikloida. Selain di bidang matematika. Belakang hari akan terjadi sedikit gesekan anatar kedua orang ini. Masalah garis singgung sebuah kurva sudah dibahas sejak jaman Archimedes. Garis singgung di titik yang bersangkutan merupakan resultan dari vektor-vektor posisi itu. kurva itu merupakan sebuah lintasan yang dibuat oleh sebuah benda yang bergerak. sebuah kurva parabola yang dijalani oleh sebuah ”benda titik” yang vektor posisinya adalah V1 dan V2. Namun demikian.Metode yang ditemukan untuk menentukan garis singgung ini membawa dirinya menjadi salah seorang pelopor geometri kinematika. . Pada prinsipnya neraca ini terdiri atas dua lengan yang berpungsi agar piring timbangan tetap mendatar. Walaupun. Setiap titik pada kurva merupakan representasi posisi benda pada saat itu. Robervel mencoba membahasnya dari 1630 hingga 1640. serta V2 sebagai garis yang tegak luruk dengan sumbu Y (direktriknya). Hingga kini kita mengenalnya dengan istilah Metode Roberval. generalisasinya yang suka diperoleh. Namun. Garis singgung di titik P adalah V = V1 + V2. Pada saat di P posisi ’benda titik’ yang sedang bergerak itu adalah V1 sebagai baris hubung antara titik P dan fukus parabola. sesungguhnya mereka menggunakan pendekatan yang berbeda. Gilles Personne Roberval dapat dipandang sebagai peletak dasarnya. Ambil sebagai contoh garis singgung pada parabola seperti disajikan pada Gambar dibawah Pada Gambar ini. ia juga bergerak dalam fisika. Kelak hal serupa akan dipelajari oleh Leibniz dan Newton. Ia menemukan neraca yang kini dikenal sebagai neraca Roberval. setiap titik pada kurva dapat digambarkan vektor posisinya. Dengan perkataan lain.

Atau juga dikenali sebagai Abu Abdullah Ahmad bin Yusoff.created diner keren di 01. Nama : Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi.20 Tokoh Matematik Tokoh Islam Matematik : Al-Khawarizmi . Tempat lahir : Bukhara Tarikh Wafat : Antara tahun 220 dan 230M. Zaman Kegemilangan : Tahun 780-850M. Muhammad bin .

Beliau kemungkinan mendapat pendidikan di Alexandria.y). Beliau telah diajar mengenai kalkulus. ‘Mufatih al-Ulum’ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang. Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri.. Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim. adalah mencukupi untuk melukis suatu garis lurus jika penjangnya diketahui. 2. al-Goritmi atau al-Gorism. 6. al-Cowarizmi. Nama al-gorism telah dikenali pada abad pertengahan. Beliau juga dianggap sebagai “Bapa Kalkulus”. 3.Gelaran : Al-Khawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi. Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum. Pencapaian beliau yang terkenal ialah  Hukum Hidrostatik Archimedes  Mencipta Takal  Skru Archimedes  Menemui pi  Sir Isaac Newton (1642-1727) . Beliau dikatakan mendapat idea mengenai koordinat ketika beliau sedang terbaring dan memerhatikan seekor labah-labah pada siling biliknya. Archimedes 287 – 212 sm Dilahirkan pada 287 sebelum masihi dan meninggal pada tahun 212 sebelum masihi ketika perang. 4. al-karismi. Al-Amal bi’ Usturlab’ Al-Tarikh Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah. Rene’ Descartes (1596-1650) Beliau adalah pencipta bagi cabang matematik geometri koordinat. Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia mengenai algebra. Negara Perancis pula alGorism muncul sebagai Augryam atau Angrism. Egypt merupakan kota terbesar pada ketika itu. 7. 5. Tentera Rom tidak mengetahui siapa sebenarnya. Pendidikan : Hasil Karya : 1. Graf dilukis pada paksi Cartesan mengandungi satu set pasangan tertib (x. dibunuh oleh tentera Rom. Menurut beliau. di sekolah Euklid.

Yorkshire. Minatnya bertambah apabila membaca buku tulisan George Boole dan De Morgan. Beliau mengembangkan lagi idea George Boole mengenai logik dengan mencipta gambarajah Venn untuk menunjukkan persilangan dan kesatuan set. maka beliau menghabiskan masa lapangnya dengan merekacipta berbagai permainan seperti lelayang bertanglung. England. England. England dan meninggal pada 4 April 1923 di Cambridge. Kepintarannya terserlah seawal 7 tahun. Johann Carl Friedrich Gauss Beliau dilahirkan pada 30 April 1777 di Brunswick. Pencapaian  Hukum Newton  Teorem binomial John Venn (1834-1923) John Venn dilahirkan pada 4 August 1834 di Hull. Beliau banyak membuat kajian terhadap logik dan kebarangkalian. Hanover . Antara pencapaiannya ialah :  Menemui Hukum Bode iaitu teorem binomial. roda yang dipusingkan oleh air. Jerman. jam kayu dan jam matahari. Jerman dan meninggal dunia pada 23 Feb 1855 di Göttingen. hukum pertukaran kuadratik dan teorem nombor perdana . Beliau banyak memberi sumbangan di dalam bidang Matematikdan astronimi. Semasa kecil beliau tidak dapat bermain permainan kasar kerana badannya tidak cukup kuat. apabila dia mengira jumlah nombor 1-100 dengan cepat menyedari bahawa kiraan nombornya adalah 50 pasang dan setiap satunya ialah 101.Dilahirkan pada 1642 di sebuah keluarga petani di jajahan Lincoln. arithmetik-geometrik.

Al-Biruni merupakan ahli falsafah. Khwarazm (sekarang dikenali sebagai KaraKalpakskaya. Beliau berjaya meletakkan trigonometri pada tahap yang tinggi dan merupakan orang pertama yang menghasilkan jadual cotangents Al-Khawarizmi (780 – 850) Nama penuhnya ialah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi dan dikenali sebagai bapa algebra. Damsyik. Beliau juga adalah orang yang pertama menyatakan bahawa jejari bumi ialah 6339. Afganistan). Beliau dilahirkan pada 15 September 973 di Kath. Al-Biruni juga telah menggunakan kaedah Matematik untuk membolehkan arah kiblat ditentukan dari mana-mana tempat di dunia. Beliau pakar dalam bidang matematik dan astronomi. fizik dan ahli matematik. astronomi. Beliau putera Arab dan juga pemerintah Syria. Uzbekistan) dan meninggal dunia pada 13 Dec 1048 di Ghazna (sekarang dikenali sebagai Ghazni. . Al-Biruni (973-1050) Nama sebenarnya ialah Abu Arrayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. Pembinaan 17-gon(poligon) menggunakan pembaris dan kompas. Al-Biruni telah membincangkan teori putaran bumi tanpa paksinya yang sendiri. ahli geografi. Al-Battani diiktiraf sebagai ahli astronomi dan matematik Islam yang tersohor. Selama 600 tahun sebelum Galgeo.6 km Al-Battani (850-929) Al-Battani atau Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Abu Abdullah adalah bapa trigonometri dan dilahirkan di Battan.

Malah beliau juga menawarkan beberapa penyelesaian untuk beberapa masalah algebra. Bukunya `Mazalat fi al-Jabr wa al-Muqabila’ adalah karya agungnya dalam bidang algebra dan sangat penting dalam perkembangan algebra. Dalam bidang geometri pula. . beliau banyak membuat kajiankajian yang menjurus kepada pembentukan teori garisan selari.Antara buku-buku terkenal hasil tulisan beliau ialah Hisab AlJabr wal Mugabalah (Buku Pengiraan. Gerard of Cremona dan Roberts of Chester telah menterjemahkan buku algebra Al-Khawarizmi ke dalam bahasa Latin. Beliau pernah membuat percubaan untuk mengklasifikasikan kebanyakan persamaan algebra termasuk persamaan darjah ke tiga. Perbaikan dan Pengurangan) dan Algebra. Khayyam sebenarnya bermaksud pembuat khemah. Omar Khayyam telah mengenal pasti 13 jenis bentuk persamaan kiub. Pengklasifikasian persamaan yang dilakukan oleh Omar Khayyam adalah berasaskan kerumitan sesuatu persamaan. Sumbangan terbesar Omar Khayyam ialah dalam bidang Algebra. Terjemahan ini digunakan di seluruh dunia sehinggalah kurun ke-16 Omar Khayyam (1048-1131) Nama sebenarnya ialah Ghiyath al-Din Abul Fateh Omar Ibn Ibrahim al-Khayyam dan dilahirkan pada 18 Mei 1048 dan meninggal dunia pada 4 dec 1131. Pada kurun ke-12. Kaedah penyelesaian persamaan yang digunakan oleh Omar Khayyam adalah bersifat geometrikal. Ini termasuklah penyelesaian geometrik bagi persamaan kiub dan sebahagian daripada penyelesaian kebanyakan persamaan lain.

Khayyam berjaya memperkenalkan kalendar yang hampirhampir tepat dan dinamakan Al-Tarikh-al. Al Khazin (900-971) ABU Jafar Muhammad ibn al-Hasan Khazin lahir pada tahun 900 Masehi di Khurasan yang terletak di timur Iran. Pada tahun 959 atau 960 Masehi. Perdana Menteri Rayy yang dilantik oleh Adud ad-Dawlah meminta al-Khazin mengukur sudut tidak tepat gerhana iaitu sudut di mana permukaan rata atau datar yang muncul pada matahari untuk bergerak ke arah garisan Khatulistiwa di bumi. Al-Khazin merupakan salah seorang saintis yang tinggal di bandar dikenali. beliau ditugas untuk menentukan kalendar solat yang tepat. Al-Khujandi mendakwa berjaya membuktikan bahawa x3 + y3 = z3 adalah mustahil untuk semua nombor x. Rayy. Hasil kerja al-Khazin dikatakan banyak dipengaruhi oleh motivasi yang diterimanya daripada ahli Matematik. Di sana. . z.” Salah satu hasil kerja al-Khazin iaitu Zij al-Safa’ih telah dinobatkan sebagai satu kejayaannya yang terbaik dalam kerja lapangan yang akhirnya menjadi bahan rujukan utama saintis lain. y. Kerja itu menggambarkan peralatan astronomi dan salinannya telah dibuat di Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua. al-Khazin berkata: “Saya menggunakan cincin yang saiznya kira-kira empat meter untuk mengukurnya. Lebih dikenali sebagai al-Khazin dan merupakan ahli astronomi dan matematik terkenal pada zamannya. Selepas pengukuran dilakukan.Beliau juga pernah diarahkan oleh Sultan Saljuq – Malikshah Jalal al-Din untuk bekerja di balai cerap.Jalali. alKhujandi.

Perancis. Lebih dari prestasi ilmiahnya. Nama segitiga Pascal diberikan kepada susunan bilangan yang terdiri dari koefisien-koefisien binomial. Sementara ia berpikir bahwa hanya penalaran dalam ilmu dan matematika. Gagasannya ini mempengaruhi Leibniz dan melalui dia penemuan kalkulus. Ilmuan-ilmuan ini mempelajari gejala-gejala. Bersama orang sebangsanya. Pascal akan meminta dengan tegas bahwa keyakinan lebih tinggi daripada penalaran. ia menjabat mahaguru di Ecole Polytechnique. Berikut adalah beberapa ilmuan yang berperan penting dalam sejarah perkembangan matematika: 1. Pada usia 12 tahun. di bidang inilah ia membuat sumbangan matematis yang terbesar. matahari bergerak dalam satu pusingan yang berpusatkan bumi ILMUAN MATEMATIKA SEPANJANG HAYAT Matematika merupakan ilmu dasar yang konsepnya selalu digunakan dalam berbagai sendi kehidupan. dengan roda yang diputar dengan tangan adalah leluhur primitif dari kalkulator elektronika dan komputer yang kita kenal saat ini. Selama karirnya. Pada usia 19 tahun ia menciptakan mesin penambahan yang pertama. ia mengatakan bahwa misteri dari keyakinan tersembunyi dari penalarandan seharusnya diterima pada Injil. Beliau adalah anak yang sering sakit-sakitan yang selalu diganggu oleh kesehatan buruk selama hidupnya yang singkat itu. Sorbone dan College de France. Konsep-konsep matematika terlahir dari pemikiran-pemikiran para ilmuan matematika. Pascal diabadikan oleh tulisan-tulisan keagamaannya. Dalam analisis akhir.Selain itu. ia mulai mempelajari geometri. ia diberi penghargaan dengan perintisan pengkajian serius tentang teori probabilitas. Augustin-Louis-Cauchy Augustin-Louis-Cauchy lahir di Paris dan di didik di Ecole Polytechnique. Karena kesehatannya yang buruk ia dinasehatkan untuk memusatkan pikiran pada matematika. Blaise Pascal Pascal lahir di Clermont. Alat ini. Beliau mempunyai pendapat yang berbeza mengenai model solar yang dikemukakan oleh Ptolemy yang menyatakan bahawa pergerakan matahari adalah mengikut kitaran seragam yang bukan berpusatkan bumi. al-Khazin telah mengusulkan model solar yang berbeza daripada Ptolemy. Blaise Pascal memberikan sumbangan-sumbangan kepada kalkulus. Penseesnya adal kesusastraan klasik yang amat besar. Al-Khazin yang tidak setuju dengan model itu mengusulkan satu model yang mana menurut beliau. memahaminya dan pada akhirnya menemukan konsep-konsep ilmu matematika itu sendiri. Pieree Fermat. Sumbangan-sumbangan matematisnya cemerlang dan mengejutkan dalam jumlahnya. 2. . Produktivitasnya sangat hebat sehingga Academy Paris memilih untuk membatasi ukuran makalahnya dalam majalah ilmiah untuk mengatasi keluaran dari Cauchy.

Pieree Fermat (1601-1665) ia diberi pujian denga gabungan tersebut yang saat ini kita sebut geometri analitik atau geometri koordinat. Newton pulang untuk menghindari wabah penyakit pes 1664-1665. Seorang paman pertama kali mengenali bakat luar biasa anak tersebut. ia mencoba suatu penggabungan dari geometri tua dan patut dimuliakan dengan aljabar yang masih bayi. roda air.Cauchy seorang pemeluk Katolik saleh dan pengikut Raja yang patuh. Abel dan Bolzano) mengadakan ketelitian baku. Dalam waktu singkat. yang lumayan kekayaanya. lebih senang membuat layangan. Bersama dengan seorang Perancis. ian membujuk ibu Newton untuk memberangkatkannya ke Trinity College dari Universitas Cambridge. Ia bosan dengan sekolah. penjelasan kalkulus yang terinci oleh Cauchy. Sama seperti banyak ilmuan pada umumnya. Barrow melihat didalam Newton kemampuan yang lebih dari dirinya dan menyerahkan kemahaguruannya kepada Newton pada waktu Newton berusia 26 tahun. Ayahnya mengirimknya kesekolah Jesuit pada imur delapan tahun. Ia mencintai puisi dan mengarang suatu naskah dala ilmu persajakan bahasa Yahudi. Issac Newton sebagai seoarng pemuda remaja memperlihatkan sedikit harapan akademis. dasar-dasarnya tetap kacau dan berantakan sampai Cauchy dan rekan sebayanya (Gauss. Disana ia terkena pengaruh Issac Barrow. elemen dari kalkulus diferensial maupun integral. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Geometrie yang diterbitkan tahun 1637. Rene Descates Rene Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern pertama yang besar. Selama 18 bulan. teori warnawarna dan hukun gravitasi universal. Pada umur 20 tahun ia mendapat gelar sarjana hukum dan selanjutnya menjalani kehidupan tuan yang terhormat. 1642. 4. Ia pergi ke Swedia diundang untuk mengajari Ratu Christina dimana ia meninggal karena Pnemonia pada tahun 1850. Di dalamnya. Tidak terdapat kejeniusan yang dapat dibandingkan penuh dalam sejarah ilmu. sejak Januari 1665. Newton adalah seorang pemeluk agama yang saleh dan dikatakan telah memberika waktu yang sama banyaknya untuk mempelajari Injil dan untuk matematika. karena hanya sekali sistem semesta dapat dikembangkan. sesaat setelah diwisuda dari Trinity. Ia juga penemu biologi modern. Descrates diijikan mengahabiskan waktu paginya belajar di tempat tidur. ahli fisika dan matematika. Semua buku-buku ajar modern mengikuti paling sedikit pada intinya. Descrates lahir di Touraine. Sebelum itu. ia mengasingkan diri ke Italia untuk beberapa tahun dan mengajar di beberapa institut keagamaan di Paris sampai sumpah kesetiaan dihapuskan setelah revolusi 1848. Cauchy mempunyai perhatian luas. Ia meninggal sebagai seorang terhormat pada usia 85 tahun dan dimakamkan dengan kebesaran bangsanya di Westminster Abbey. Kepada Cauchy kita berhutang pemikiran pembearian dasar kalkulus pada definisi yang jelas tentang konsep limit. menjalani tugas militer beberapa tahun dan tnggal beberapa waktu di Paris dan kemudian di Belanda. Newton menemukan teorema binomial umum. Perancis putra dari seorang ahli hukum. suatu kebiasaan yang dipandangnya berguna sehingga dilanjutkan sepanjang hidupnya. seorang pakar ilmu agama dan mahaguru matematika. Keimanannya dalam beragama mengantarnya mensponsori kerja sosial untuk ibu-ibu tanpa nikah dan narapidana. Issac Newton Lahir pada keluarga petani Inggris pada hari natal. ia menekuni masalahmasalah matematika dan ilmu yang terkemuka. Lagrange memuji bahwa Newtonlah jenius terbesar yang pernah hidup dan yang paling mujur. Penyelidikan itu mengantarnya ke matematika yang ia simpulkan sebagai saran pengembangan kebenaran di segala bidang. Walaupun Kalkulus diciptakan pada akhir abad ke 17. Descrates menyelidiki suatu metode berpikir yang umum pada pengetahuan dan menuju kebenaran dalam ilmu-ilmu. Dengan menolak bersumpah setia kepada pemerintah Perancis yang berkuasa pada tahun 1830. 3. namun karena kesehatannya yang kurang baik. . jam dan pekakas lainnya.

luas dari potongan parabol.5.(prinsip apung archimedes). karena meskipun Newton dan Leibniz mempunyai suatu versi mengenai integral dan mengetahui teorema dasar kalkulus namun Riemannlah yang memberikan definisi modern tentang integral tentu. volume dan luas permukaan bola dan volume kerucut dan benda-benda putar lainnya. ia menyatakan “berikan saya tempat untuk berdiri dan saya akan gerakkan bumi”. seorang fisikawan kelas satu. Ia menjabat di Universitas Basel. Sebagian disebabkan oleh daya ingat yang ajaib. pusat pengajaran dan kebudayaan Yunani. ia membangun sebuah model mekanis yang meniru gerakan bulan dan planet-planet dan untuk memuaskan raja syrause. Makalah-malakah matematikanya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks memprakarsai studi mendalam dari apa yang sekarang ini disebut topologi. . Keturunan Yunani. tanpa diragukan merupakan matematikawan terbesar dari zaman purbakala. dan dalam geometri memulai perkembangannya yang memuncaka tahun 50 kemudian dalam teori Relativitas Einstein. Beruntung untuk matematika. Pada masanya sendiri ia terkenal sebagai pencipta dan seorang ilmuan praktis. luas elips. Seseorang tidak perlu menginginkan guru yang lebih baik. ia mengetahui dalam hati rumus-rumus trigonometri dan analisis. 7.D di bawah Gauss. Ia menciptakan sekrup Archimedes untuk memompa air. Swiss. ia belajar kepada orang sebangsanya Johann Bernoulli dan telah menerbitkan makalah-makalah pada usia 18 tahun. ia menerima pendidikan di Alexandria. ditambah banyak puisi dan seluruh Aeneid. ia memilih Universitas Gittingen yang telah dan selama 100 tahun berikutnya menjadi pusat matematika dunia. Pada waktu ia memasuki pendidikan tinggi tahun 1946. Leonhard Euler Leonhard Euler. matematikawan terbesar saat itu. 6. Ia dikatakan telah meminta kepada teman-temannya agar diatas batu nisannya diletakkan sebuah bola yang berisi tabung berukir. seorang pendeta protestan Jerman. tulisan-tulisannya yang terbaik dan pukirannya yang paling tajam dicurahkan kebagian dari matematika yang sekarang dikenal sebagai kalkulus integral. dan Karl F. Hidupnya singkat. Disana ia terkena pengaruh W. dan Berlin Academy of Sciences. memperlihatkan bahwa e e2 adalah tak rasional dan menemukan hubungan luar biasa e1π = -1 Kebutaan selama 17 tahun terakhir dari hidupnya nampaknya tidak menghambat karyanya. Pada tahun 1851 ia menerima Ph. St. hanya 39 tahun. ia bermaksud mempelajari ilmu agama dan ilmu bahasa. Peterburg Academy of Sciences. ia menemukan cara untuk memutuskan apakah mahkota raja terbuat dari emas tanpa meleburnya. Penemuan-penemuan dan perkakas-perkakas praktis untuk Archimedes hanyalah hiburan belaka. Ia meninggal karena TBC 15 tahun kemudian. Ia tidak memiliki waktu untuk menghasilkan karya matematika sebanyak ilmuan lain. Georg Friedrich Bernhard Riemann Bernhard Riemann menerima pendidikan dini dari ayahnya. Khususnya ia memperkenalkan e sebagai bilangan dasar untuk logaritma asli. Oleh karena itu untuk menghormatinya disebutlah integral Riemann. setelah itu ia tinggal di Gottingen untuk mengajar. ditulisi dengan hasil bagi volume bola dan tabung tersebut. Tetapi karyanya mengagumkan untuk kualitas dan kedalamannya. Ia telah memberi sumbangan pada kalkulus fungfi transeden ( bukan aljabar). Lahir di dekat Basel. Sumbangansumbangannya antara lain adalah rumus luas lingkaran. tokoh matematika dominan pada abad ke-18 yang paling subur sepanjang masa. Dikatakan bahwa ian telah mengerjakan suatu perhitungan samapai 50 posisi desimal didalam kepalanya. Gauss.E Weber. Archimedes Archimedes dari syracuse. Minat Euler terentang di semua matematika dan fisika. Riemann memberi sumbangan yang cukup berarti bagi ilmu matematika.

politik. Bernoulli mencoba untuk menuntut penemuannya sebagai miliknya tetapi bukti kurang cukup hingga tahun 1955 surat-surat antara Bernoulli dan I’hopital ynag berisi rencana ini ditemukan yang akhirnya membenarkan tuntutan Bernoulli. Keluarga Bernoulli menangani semua jenis masalah dasar dalam kalkulus. seorang pakar dalam hukum. diterbitkan tahun 1696. ia membagi penghargaan untuk penemuan kalkulus. agama. Guillaume F. sama halnya seperti lambang baku dy/dx dan untuk turunan dan integral. De I’Hopital mahasiswa Johann menerbitkan naskah kalkulus yang pertama. termasuk titiktitik balik.ebih hasil tersebut bukan miliknya melainkan gurunya. Lebih-. Johann Bernoulli. A. Lahir di Leipzig. Bersama dengan Issac Newton. Bentuknya diubah sedikit dengan karya gurunya. Gottfried Wilhelm Leibniz Leibniz merupakan seorang jenius universal. Setelah kematiannya. Johann akan menghaki hasil-hasil yang ditemukan oleh saudaranya dan Jacques akan memberikan reaksi serupa. sejarah dan matematika. walaupun mereka tetap berkomunikasi satu sama lain dan dengan Leibniz tentang matematika. Johann dan saudaranya Jacques. Salah satu keinginan besarnya adalah mendamaikan keyakinan katolik dan protestan. setelah Newton dan leibniz. ia mendaftar di Universitas Leipzig dan mendapt gelar Doktor dari Universitas Altdorf. dan teknik-teknik pengintegralan. Mungkin Leibnizlah pencipta lambang-lambang matematis terbesar. geologis. Seperti Descrates yang karyanya ia pelajari. ia setuju untuk menunjang Johann Bernoulli jika yang belakangan ini menerbitkan penemuan Bernoulli. merupakan perintis-perintis terpenting dalam kalkulus. Lahir dari orangtua bangsawan Perancis. Guillaume F. Jerman. De I’Hopital Merupakan salah satu sinar yang kurang cemerlang dari cakrawala matematis dan ia tetap diabadika oleh suatu hasil yang dikenal dengan namanya ( Aturan I’Hopital). panjang kurva-kurva. Johann Bernoulli Johann Bernoulli mungkin yang paling terkenal dari sebuah keluarga matematikawan yang produktif. Usaha-usaha Leibniz untuk mendamaikan hanya semakin melibatkannya dalam percekcokkan tersebut. tetapi bagian tentang kalkulus integral tidak diterbitkan sampai tahun 1742 dan tentang kalkulus diferensial sampai tahun 1924. Buku ini memakai sejenis bahasa yang biasa pada semua pekerja dini dalam kalkulus yaitu bahasa tentang hal yang sangat kecil.8. . dengan sedikit bakat matematis dan lebih banyak uang. Kedua bersaudara tersebut bersaing dengan penuh semangat dan sering dengan sengit demi pengakuan. 9. Sebagai penggantinya pada tahun 1696. A. kesusastraan. Paling sedikit delapan orang matematikawan abad ke-18 yang terkemuka mempunyai nama Swiss-Bernoulli. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1692. Kepadanya kita berhutang nama-nama kalkulus integral dan kalkulus diferensial. deret tak terhingga. Sumbangan I’Hopital antara lain buku pelajaran pertama tentang kalkulus diferensial. 10. filsafat. Mungkin pengaruh Johann paling baik dilihat pada mahasiswanya yang lain dan yang lebih terkenal. Leibniz mencari suatu metode universal dengan mana ia dapat memperoleh pengetahuan dan memahami kesatuan sifat-sifat dasarnya. Leonhard Euler.