P. 1
Kajian Tindakan Homograf New

Kajian Tindakan Homograf New

|Views: 170|Likes:

More info:

Published by: Sk Penghulu Jusoh Tobiar on Sep 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2014

pdf

text

original

BAB 1 PENGENALAN KEPADA MASALAH 1.

0 Pendahuluan Proses kajian ini akan dijalankan ke atas sekumpulan murid disebuah kelas tahun lima di Sekolah Kebangsaan Penghulu Jusoh, Tobiar, Pendang, Kedah. Kajian ini adalah berkaitan kaedah pembelajaran yang akan digunakan ke atas murid melibatkan kemahiran membaca dan menulis perkataan homograf di dalam tulisan jawi, yang merupakan salah satu kemahiran yang agak sukar oleh murid-murid terlibat, kerana ada murid yang boleh membaca tetapi kurang tepat dari segi penulisan. .Kenyataan ini diperolehi hasil daripada kaji selidik secara tidak rasmi setelah membuat perbincangan dengan Guru Pendidikan Islam .

Kemahiran membaca dan menulis dipilih kerana saya beranggapan ia amat sesuai dan berkesan untuk menarik minat dan penglibatan yang maksimum di kalangan murid. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan ia bakal menemukan suatu impak yang berkesan terutamanya peningkatan penguasaan tulisan jawi di kalangan murid.. Disamping itu proses ini juga akan memberi kesan yang bermakna terhadap penguasaan murid dalam menulis dan membaca jawi khususnya dan mata pelajaran Pendidikan Islam umumnya.

Kajian ini, saya akan menggunakan sebuah kelas yang terdiri daripada 20 orang murid yang berbagai tahap kebolehannya. Perbandingan keberkesanan dan pengaruh

terhadap minat akan diukur setelah dilakukan pengajaran dan pembelajaran ke atas murid yang terlibat. Hasil dapatan kepada keberkesanan sebelum dan selepas kajian akan dibuat perbandingan untuk menilai sejauh mana kekuatan sesuatu kaedah yang dipraktikkan..

Tumpuan konsep kajian ini ialah bagaimana untuk menjana minat membaca perkataan atau ayat dengan bacaan yang betul perkataan homograf dalam tulisan jawi bagi murid-murid dalam situasi yang berbeza tersebut. Disamping itu juga, kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman guru tentang perkataan homograf dalam tulisan jawi semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kajiankajian lepas dan penulisan-penulisan yang berkaitan dengannya.

Berdasarkan kepada fakta yang mengatakan bahawa antara ciri-ciri yang dapat dikaitkan dengan kejayaan membaca dan menulis perkataan homograf dalam tulisan jawi seseorang murid ialah kaedah dan teknik yang digunakan semasa mengajar. . Ciriciri ini dapat di jana melalui kaedah pandang sebut, kaedah bunyi dan kaedah mengeja dan kaedah imlak, kerana kaedah ini melibatkan aktiviti yang berbagai serta memerlukan penglibatan yang menyeluruh serta menjadi agenda baru untuk memupuk minat yang lebih tinggi terhadap tulisan jawi..

1.1

Latar Belakang Kajian. Penguasaan kemahiran membaca dan menulis perkataan homograf yang

terkandung dalam tulisan jawi merupakan kemahiran penting untuk membaca jawi

2

dengan baik. Kelemahan dalam kemahiran ini akan menjejaskan kemahiran membaca dan menulis jawi, kerana perkataan homograf agak banyak di dalam tulisan jawi. Perkataan homograf ini terbahagi kepada tiga bahagian iaitu homograf biasa, homograf hakiki sama ejaan dan homograf hakiki imbuhan. Pengetahuan dan kemahiran murid menguasai bacaan dan penulisan perkataan homograf akan membantu murid menguasai bacaan. dan tulisan jawi dengan berkesan seperti di dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Tulisan dan bacaan jawi merupakan satu kemestian yang wajib dikuasai oleh setiap murid Islam , justeru itu pencapaian dalam penguasaan bacaan jawi menjadi satu kayu pengukur kejayaan seseorang murid itu dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Kelemahan dalam perkara tersebut juga akan menjejaskan pengajaran dan pembelajaran dalam topik-topik seperti pelajaran al-Quran fekah, aqidah, sirah dan akhlak, kerana buku teks Pendidikan Islam Sekolah Rendah sebagai bahan pembelajaran ditulis dalam tulisan jawi sepenuhnya.

Berdasarkan laporan keputusan E-Pantau Bulan Mei Tahun 2011 bagi mata pelajaran Pendidikan Islam untuk tahun lima Sekolah Kebangsaan Penghulu Jusoh ini menunjukkan hanya 42.86% pelajar yang lulus berbanding 57.14% gagal. Ini

menunjukkan tahap penguasaan bacaan dan tulisan jawi masih lagi rendah, kerana soalan tersebut dibuat dalam tulisan jawi.

3

Perkara ini mungkin disebabkan murid tersebut tidak memahami bacaan pada perkataan yang sama tetapi berlainan maksud. Paling mengecewakan setengah daripada mereka ialah tidak dapat menulis dengan jelas perkataan-perkataan homograf ini. dijangka sikap ini akan berpanjangan untuk jangka 4 . perkataannya tetap sama tetapi sebutannya agak berbeza. Sementara homograf hakiki berimbuhan terjadi apabila diletakkan imbuhan diawal atau diakhir perkataan (lihat rajah 4 ). Mengikut kaedah pada homograf biasa ialah meletakkan huruf “Alif” pada suku kata yang berbunyi “a” untuk membezakan dua maksud perkataan tersebut (lihat rajah 2 ). Jika sebarang penyelesaian tidak diambil.2. Kelemahan ini menyebabkan murid kurang yakin untuk membaca buku teks dan tidak dapat menjawab soalan peperiksaan yang ditulis dalam tulisan jawi seterusnya mereka menjadi kurang berminat untuk mempelajari mata pelajaran Pendidikan Islam. Homograf hakiki sama ejaan ialah perkataan yang dibaca mengikut konteks ayat.0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN Berdasarkan pemerhatian yang dibuat semasa pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas didapati ramai murid yang tidak memahami perkataan homograf iaitu ejaan yang sama pada asalnya tetapi berlainan maksud. Murid didapati mempunyai masalah untuk membezakan penulisan pada perkataan tersebut. (lihat rajah 3 ). Pencapaian murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan Penghulu Jusoh dalam mata pelajaran Pendidikan Islam kurang memuaskan terutama pada perkataan homograf.

Peranan Guru 3. Guru yang dapat memotivasikan muridnya dengan baik akan dapat membentuk nilai yang baik dalam diri murid dan seterusnya akan dapat mengubah daya fikir mereka untuk bersikap dengan lebih baik. Minat Murid Rajah 1 : Kerangka Konsep : Faktor yang mempengaruhi pencapaian jawi. Dalam kajian ini.masa yang lama dan akan mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Islam keseluruhannya. ia melibatkan pembolehubah bersandaran di mana kita ingin melihat sejauh mana murid boleh membaca dan menulis perkataan homograf di dalam tulisan jawi. Pencapaian Jawi 5 . Kaedah pengajaran 2. kaedah bunyi. Kaedah pandang sebut. berminat terhadap pengajaran guru dan lebih yakin dalam membaca dan menulis jawi dengan lebih gigih. 1. semasa dan selepas kajian dibuat. kaedah bunyi dan kaedah mengeja dan kaedah imlak dapat dibuat perbandingan pencapaian murid dalam kemahiran yang diuji dalam keadaan sebelum. kaedah mengeja dan kaedah imlak saling berhubung dengan kaedah pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Melalui kaedah pembelajaran pandang sebut.

Tetapi malangnya terdapat tulisan yang salah ejaannya terutama pada perkataan homograf. kaedah bunyi. usaha memartabatkkan kembali tulisan jawi telah diusahakan oleh pelbagai pihak seperti majalah. Pada masa ini rata-rata orang memperkatakan mengenai kelemahan murid-murid sekolah dalam bacaan dan tulisan jawi. Jabatan-Jabatan kerajaan dan swasta juga berusaha memartabatkan tulisan jawi dengan meletakkan papan tanda pejabat dengan tulisan jawi. Ia diharap dapat mengubah persepsi murid bahawa Pendidikan Islam adalah satu mata pelajaran yang sukar dan dapat memperbaiki pembacaan dan penulisan jawi dalam mata pelajaran tersebut. Kajian ini akan membantu Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM) Kementerian Pelajaran Malaysia dalam usaha memartabatkan tulisan jawi kepada semua murid sekolah rendah seluruh Negara.2. surat khabar dan melalui seminar. 6 . kaedah mengeja dan kaedah imlak dalam kemahiran membaca dan menulis perkataan homograf dalam tulisan jawi dengan harapan ia dapat meningkatkan prestasi mata pelajaran Pendidikan Islam. Diharap hasil daripada kajian ini akan membantu semua pihak yang menyintai tulisan jawi dapat menggunakan perkataan homograf dengan betul.1 Kepentingan Kajian Kajian ini dibuat bertujuan untuk membantu guru khususnya guru Pendidikan Islam dalam meningkatkan prestasi membaca dan menulis jawi di kalangan murid dengan mengamalkan kaedah pandang sebut.

kaedah mengeja dan kaedah imlak ii) Untuk pengumpulan maklumat secara sistematik bagi mengatasi permasalahan murid dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan murid semasa membaca dan menulis perkataan homograf dalam tulisan jawi.0 OBJEKTIF KAJIAN Berdasarkan persoalan-persoalan yang timbul. iii) Membantu murid meningkatkan prestasi membaca dan menulis jawi seterusnya dapat meningkatkan pencapaian dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. vi) Membina jati diri murid untuk lebih meminati membaca penulisan jawi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. menulis dan menggunakan perkataan homograf dengan baik semasa membaca tulisan jawi supaya pembelajaran menjadi lebih menyeronokkan. kajian ini dijalankan dengan tujuan i) Untuk melihat sama ada minat murid dapat dipupuk melalui Kaedah pandang sebut. iv) Memupuk murid menjawab soalan kemahiran berfikir berkaitan perkataan homograf di dalam tulisan jawi.3. 7 . kaedah bunyi. kaedah mengeja dan kaedah imlak dalam kemahiran membaca . v) Membantu murid mengaplikasikan kaedah pandang sebut. kaedah bunyi.

SOALAN KAJIAN Kajian ini adalah untuk menjawab tujuan kajian di atas. Mampukah kaedah pandang sebut. kaedah bunyi. kaedah bunyi. menulis dan menggunakan perkataan homograf dapat diaplikasikan dalam tulisan jawi supaya pembelajaran menjadi lebih menyeronokkan? Persoalan utama dalam menjalankan kajian ini adalah untuk mengetahui sama ada minat murid dapat dipupuk melalui kaedah-kaedah tertentu dalam pengajaran dan pembelajaran jawi dari segi bacaan dan penulisan pada perkataan homograf serta 8 . Adakah dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan murid semasa membaca dan menulis perkataan homograf dalam tulisan jawi dapat mengatasi masalah murid? iii.b. kerana persoalan ini akan membantu saya mencapai objektif dan tujuan kajian ini. kaedah mengeja dan kaedah imlak dalam kemahiran membaca . antaranya : i. Sejauh manakah peningkatkan prestasi membaca dan menulis jawi dapat meningkatkan pencapaian dalam mata pelajaran Pendidikan Islam? iv. Sejauh manakah minat murid dapat dipupuk melalui kaedah pandang sebut. kaedah mengeja dan kaedah imlak semasa pengajaran dan pembelajaran jawi? ii.

Keputusan-keputusan bagi kajian ini hanya dibataskan kepada sekolah ini sahaja dan tidak boleh digeneralisasikan kepada sekolah-sekolah lain. Jadi berdasarkan kajian ini. persoalan lain adalah menguji sama ada meningkatnya bacaan jawi dikalangan murid dapat meningkatkan pencapaian dalam Pendidikan Islam dan seterusnya menjadikan mata pelajaran Pendidikan Islam adalah satu mata pelajaran yang menyeronokkan. Dalam kajian ini. andaian prestasi murid dalam kemahiran membaca dan menulis perkataan homograf di dalam tulisan jawi dibuat menggunakan keputusan E-Pantau Bulan Jun dan juga soalansoalan rutin yang dijalankan oleh guru Pendidikan Islam tentang kemahiran tersebut semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. murid-murid ini 9 . kemungkinan guru dapat mencari alternatif yang terbaik dalam meningkatkan prestasi murid-muridnya. Sekiranya persoalan-persoalan ini dapat dikupas dalam kajian ini. 4.hubungan antara pemahaman strategi penyelesaian masalah dengan prestasi murid. Dalam kajian ini juga. Tumpuan kajian ialah dalam kelas Tahun 5 yang terdiri daripada murid terpilih seramai 20 orang. Murid-murd ini merupakan murid yang berlatar belakang kehidupan yang sederhana dan tinggal dalam kelompok kehidupan orang Melayu yang masih belum di serapi budaya-budaya yang tidak sesuai.0 KUMPULAN SASARAN Kajian ini hanya dijalankan di Sekolah Kebangsaan Penghulu Jusoh dalam Daerah Pendang yang mempunyai 391 orang murid.

boleh dibentuk sikap dan sahsiah diri mereka kerana kurang terdedah kepada dunia luar yang lebih mencabar. Muird akan dapat menterjemah sendiri di mana kesilapan dan kekuatan mereka dan seterusnya dapat meningkatkan prestasi membaca dan menulis perkataan homograf dalam tulisan jawi. Tahun Lima Bestari Lima Arif Jantina Lelaki Perempuan Bilangan 7 13 Peratus 35% 65% Jadual 1: Profil Responden 5. Di bawah adalah profil responden bagi kajian ini. Mereka ini ibarat rebung yang masih boleh dilentur.0 TINDAKAN 5. Berdasarkan teori Taksonomi Bloom. 10 . murid-murid perlu ditanamkan kemahiran memahami masalah dalam pembelajaran mereka agar mereka dapat bersama –sama guru mencungkil di mana kekuatan dan kelemahan mereka.1 Prosedur Tindakan Berbagai istilah digunakan dalam kajian ini untuk memantapkan persoalan yang dikaji.

Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga. kemahiran berasal dari kata dasar mahir bermakna terlatih untuk mengerjakan sesuatu. Dalam Kajian ini kemahiran yang dimaksudkan adalah murid dilatih supaya berkemahiran menggunakan perkataan homograf. cekap. lancar dan pandai. perkataan homograf bermakna perkataan yang sama ejaannya tetapi berbeza makna. memperbesarkan atau memperhebatkan Dalam kajian ini meningkatkan bermaksud meninggikan atau memperhebatkan penguasaan murid terhadap sesuatu kaedah pengajaran yang mendorong pelajar untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. seterusnya murid lebih lancar dan fasih membaca dan menulis jawi. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. Murid akan membantu antara satu sama lain untuk belajar dalam kumpulan yang kecil menurut 4 langkah iaitu: i) ii) iii) iv) seorang guru mengajar kumpulan murid. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga. asal dan 11 . kaedah bunyi. permainan atau pertandingan ganjaran.Pokok persoalan dalam kajian ini ialah bagaimana untuk meningkatkan minat dan prestasi pelajar dalam melibatkan kemahiran dengan menggunakan kaedah pandang sebut. meningkatkan bermakna meninggikan kedudukan. kaedah mengeja dan kaedah imlak.

12 . Bagi membezakan maksudnya hendaklah memasukkan huruf “Alif” pada suku kata yang berbunyi “ a “ untuk membezakan dua maksud perkataan tersebut. b. Homograf biasa iaitu ejaan yang sama pada asalnya tetapi berlainan maksud. Dalam Kajian ini perkataan homograf dalam tulisan jawi mempunyai tiga kategori. Contoh :- Pantas ‫فانتس‬ ‫بوايا‬ Pentas ‫فنتس‬ ‫بواي‬ Buaya Buai Rajah 2.sebutannya. : Homograf biasa. Contohnya :- Biro ‫بيرو‬ ‫كوكو‬ Biru ‫بيرو‬ ‫كوكو‬ Koko Kuku Rajah 3 : Homograf hakiki.iaitu: a. Homograf hakiki iaitu perkataan yang sama ejaannya tetapi berlainan bunyi dan dibaca berdasarkan perkataan dalam ayat.

Pembelajaran yang memberi peluang kepada murid akan dapat membentuk sikap murid untuk lebih yakin dan berani dalam pembelajaran mereka. Menurut Shonfeld. 1985: Boaler. Contohnya :sembilan ‫سمبيلن‬ ‫سمبيلن‬ markah Me + rekah ‫مركه‬ ‫مركه‬ Sambil + an Rajah 4 : Homograf hakiki berimbuhan. Homograf hakiki berimbuhan terjadi apabila diletakkan imbuhan diawal atau diakhir perkataan. Dengan itu maka timbul minat murid untuk belajar dengan lebih tekun . pengalaman dalam menguruskan diri akan dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan lebih berkesan. Menurut Janvier. 13 .c. Dengan kajian yang dijalankan ini diharap dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru dalam mengenalpasti kelemahan dan kekuatan murid. 1998. Guru juga akan dapat menyediakan kaedah pembelajaran yang sesuai dengan persekitaran murid agar pembelajaran berlangsung dalam keadaan yang menyeronokkan. murid-murid ini akan dapat memperbaiki prestasi diri mereka sekiranya guru dapat menggabungkan model mental pelajar dengan perwakilan yang guru gunakan. Girardon dan Morand (1988).

Analisa data. guru cuba melihat hubungan di antara kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan membentuk kenyakinan murid dalam kemahiran menulis dan membaca perkataan homograf dalam tulisan jawi Adakah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan akan berupaya mempengaruhi murid dalam memahami cara menulis dan membaca perkataan homograf dan langsung mendatangkan impak yang lebih berkesan bagi mempertingkatkan pencapaian mereka dalam tulisan jawi. Strategi pengajaran. Melalui kajian ini. 4.Kajian ini merupakan kajian yang berbentuk deskriptif. 3. 2. Mengenalpasti masalah. 5. Antara langkah-langkah atau prosuder bagi reka bentuk kajian ini ialah :1. Peringkat akhir (semua berjalan lancar) Mengenalpasti Masalah 14 Kaedah pengajaran Pemerhatian & Mengumpul Data . Menjalankan refleksi dan membuat keputusan. Pemerhatian dan pengumpulan data. 6.

Dalam hal ini persoalan pokok kepada 15 . Bagi mengenalpasti masalah . telah dibuat rujukan. didapati peratusan pencapaian bagi mata pelajaran tulisan jawi masih lagi berada dalam tahap yang kurang memuaskan berbanding pencapaian bagi mata pelajaran-mata pelajaran lain. Sungai Petani.Refleksi Masalah Kaedah Analisis Data Rajah 9 : Reka bentuk kajian. satu analisa dibuat untuk mengetahui di mana kekuatan dan kelemahan murid. Didapati antara puncanya ialah tidak memahami kemahiran yang ditanya. Berdasarkan perancangan yang dibuat. Laporan Pencapaian Keputusan E-Pantau Bulan September bagi murid tahun lima Sekolah Kebangsaan Patani Para. Berdasarkan pencapaian tersebut. Dalam menjalankan kajian ini. kurang kenyakinan dan sikap yang negatif terhadap pelajaran tersebut. kurang minat. Berdasarkan pencapaian tersebut. Temubual dengan guru mata pelajaran juga dilakukan bagi mengenalpasti punca yang menyumbang kepada pemasalahan ini. Kedah.Sungai Petani . sekiranya pencapaian murid tidak memberangsangkan. masalah dikenalpasti melalui Laporan Pencapaian Keputusan E-Pantau bulan September Tahun 2009 bagi murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan Patani Para. guru boleh menjalankan pengajaran bermula langkah 1-6.

Laporan Pencapaian. Proses Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Bilik Penilaian E-Pantau Bulan September 2009 Penilaian Hasil Kerja Murid oleh Guru Mata Pelajaran Ppelajaran Post Mortem Terhadap Keputusan dan Soalan Keputusan. Kelemahan ini amat ketara berbanding bagi topik-topik yang lain dalam mata pelajaran tersebut. Laporan Post Mortem Dibuat Rujukan Untuk Kajian Ini. Post mortem atau kaji selidik tahap penguasaan tajuk juga telah dibuat oleh guru mata pelajaran.ketidakupayaan menjawab dengan baik ialah kerana tidak menguasai sesuatu kemahiran yang dipelajari. satu keputusan telah diambil untuk mengatasi masalah ini. iaitu dengan mencuba kaedah 16 . mendapati hanya 30% sahaja murid berjaya menjawab soalan berbanding 70% murid lagi masih tidak dapat menjawab dengan tepat. Rajah 10 : Proses mengenalpasti masalah. Setelah mengenalpasti masalah dan beberapa faktor penyebab yang mungkin. Ini berdasarkan kepada post mortem yang dijalankan. Berikut adalah proses yang telah dilakukan dengan bantuan guru mata pelajaran bagaimana mengenalpasti masalah. dan didapati murid menghadapi masalah mengenai membezakan sebutan dan menulis pada perkataan homograf tulisan jawi.

Keadaan ini akan menjadikan murid seronok dan berminat untuk terus mengikuti pengajaran dan pembelajaran guru. Peningkatan atau anjakan kemahiran ini akan mencetuskan peningkatan dan kecemerlangan murid dalam mata pelajaran Pendidikan Islam khususnya. Selain daripada itu. di samping itu murid juga dapat bermain dan bertukar-tukar idea dengan rakan-rakan dan berkerjasama dalam kumpulan bagi mencari perkataan pada sesuatu gambar. Pengajaran menggunakan kaedah pandang sebut.baru iaitu melalui kaedah pandang sebut. kaedah ini dipilih kerana keberkesanannya hingga Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM) di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia telah mencadangkan supaya kaedah ini digunakan oleh semua Guru Pendidikan Islam sekolah rendah dalam pengajaran dan pembelajaran tulisan jawi. Kaedah ini dipilih setelah dijangkakan keberkesanannya dalam meningkatkan kemahiran murid dalam kemahiran menulis dan membaca perkataan homograf dalam tulisan jawi. kaedah mengeja dan kaedah imlak merupakan kaedah yang berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran jawi di mana murid dapat mengeja. Kaedah pandang sebut. kaedah bunyi. membunyi. kaedah bunyi. kaedah mengeja dan kaedah imlak ini akan dijalankan ke atas murid-murid tahun 5 di Sekolah 17 . membaca dan menulis perkataan berpandukan bahan bantu yang menarik. kaedah bunyi. kaedah mengeja dan kaedah imlak dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mengatasi masalah tersebut.

khususnya terhadap kemahiran membaca dan menulis perkataan homograf. Bentuk temuramah c. Skala-skala perkadaran sikap d. Tempoh masa pengajaran yang akan digunakan ialah selama tidak kurang 8 minggu. Ujian diagnostik ini digubal berdasarkan kemahiran-kemahiran spesifik dalam proses pengajaran dan pembelajaran tulisan jawi.2 CARA MENGUMPUL DATA Instrumen yang digunakan ialah Ujian Diagnostik yang mengandungi 30 soalan pendek. Ujian-ujian pelbagai bentuk (ujian pencapaian.Kebangsaan Penghulu Jusoh bermula bulan September 2011.4 Prosedur Pengutipan data 18 . Satu set senarai selidik juga disediakan untuk menguji sejauh mana minat dan keterbukaan murid terhadap pembelajaran tulisan jawi. Imlak dan kebolehan semulajadi murid) 3. Bentuk pemerhatian b. 5. Instrumen-instrumen lain yang digunakan adalah seperti: a.

Dalam kajian ini. data dianalisis secara kualitatif. Perancangan yang lengkap dan teliti akan dapat memudahkan kerja guru dalam menyediakan bahan dan mengutip setiap maklumat yang dikehendaki. Data dari soal selidik murid. Berdasarkan kajian yang akan dibuat ini. maka maklumat mungkin tidak tepat dan kajian tidak berjaya dengan sepenuhnya. Guru (merupakan pengkaji) boleh juga merekodkan setiap temuramah dan pemerhatian-pemerhatian melalui rakaman kamera video dan setiap temuramah yang dibuat hendaklah dibuat temujanji dan perancangan yang teliti agar hasil yang diperolehi boleh dimaksimumkan dalam membuat analisa data nanti. Guru Pendidikan Islam akan bertindak untuk mengumpul maklumat samada semasa sesi pengajaran-pembelajaran atau keadaan di luar bilik darjah. pemerhatian rakan sejawat dan catatan guru akan dikira dan dianalisis. Guru juga harus menyediakan jadual waktu tersendiri dalam menyiapkan kajian ini agar ia berjalan dalam tempoh yang telah ditetapkan. 3. temubual. Selain itu rakan sejawat guru juga akan bertindak sebagai pemerhati untuk merekod apa yang berlaku dalam kelas berpandukan borang pemerhatian. pengumpulan data merupakan perkara yang harus dititikberatkan kerana sekiranya data yang dikumpul tidak mempunyai kesahihan.5 Prosedur Penganalisaan data Apabila data dikumpul. guru akan menganalisis data dan membuat keputusan berdasarkan analisis data yang diperolehi. Kesimpulan akan dibuat apabila semua sumber dianalisa dan sekiranya terdapat masalah semasa membuat 19 . Guru akan mencatat refleksi setiap kali pengajaran dijalankan. Hasil analisis dilaporkan dalam bentuk huraian.

kemungkinan kita boleh mengubah paradigma Pendidikan Jawi sebagai “Jumud subject” kepada “fun subject”. murid dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kajian. Murid-murid ini akan dapat dimotivasikan dengan baik kerana faktor persekitaran mereka yang menyumbang kepada keadaan ini. populasi dan sampel. Data-data yang dikumpul hendaklah dianalisis dengan terperinci agar dapat diambil tindakan susulan dalam menangani permasalahan murid dalam kemahiran ini. Perubahan sikap dan keterbukaan murid dalam mempelajari tulisan jawi akan dapat dikesan dengan menggunakan instrumen penyelidikan yang dirancang oleh guru. Murid-murid akan lebih bermotivasi sekiranya kaedah pengajaran dapat diaplikasikan dengan sebaiknya. guru boleh membuat kesimpulan bahawa kaedah pengajaran memainkan peranan yang penting dalam pemupukan sikap keterbukaan murid terhadap pelajaran.keputusan. Sekiranya objektif yang dibuat tercapai dengan jayanya. Semuanya 20 . Seandainya kesan pengajaran ini menghasilkan sikap positif kepada murid. prosedur pengumpulan dan penganalisaan data. Instrumen – instrumen yang akan digunakan hendaklah disediakan dengan secukupnya agar tidak timbul masalah kepada pihak guru. Bab ini menerangkan tentang reka bentuk ujian. instrumen kajian. proses penyelidikan dan proses tindakan akan dilakukan semula sehingga setiap maklumat yang diperolehi mempunyai kebolehpercayaan dan keesahan yang boleh diterima pakai untuk membuat kajian selanjutnya. Penyelidikan ini difokuskan kepada sebahagian murid tahun lima yang menjadi sampel kajian dan berlatarbelakangkan kehidupan murid yang sederhana dan tahap pencapaian yang sederhana.

Tahun Lima Jantina Lelaki Bilangan 7 Peratus 35 21 . 6.1 Profil Responden Lokasi kajian ini adalah di Sekolah Kebangsaan Penghulu Jusoh. minat dan keyakinan diri pelajar dalam mempelajari kemahiran yang dipilih mengikut jantina ditunjukkan dengan jelas dalam bahagian ini. Pendang.ini terletak kepada kepandaian guru dalam mengurus muridnya kerana “dimana ada kemahuan disitu ada jalannya”. Di sini juga disertakan statistik yang diperolehi melalui kaedah pengajaran yang dipilih sama ada ia dapat memupuk sikap.0 ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA Bahagian ini menunjukkan beberapa perkara penting dalam kajian termasuklah profil responden dan juga penemuan-penemuan kajian ini. Kedah. Manakala responden-responden yang terlibat pula adalah terdiri dari para murid tahun lima yang terpilih kesemuanya berjumlah 20 orang dan terdiri dari pelajar lelaki serta perempuan dan kesemuanya berbangsa Melayu Di bawah adalah profil responden bagi kajian ini. 6.

Perempuan

13

65

Jadual 1: Profil Responden 6.2 Penemuan-penemuan kajian

6.2.1 Mata Pelajaran Yang Digemari

Dalam soal selidik yang dijalankan, setiap responden dikehendaki menyatakan mata pelajaran yang digemari. Daripada 20 responden, didapati peratusan yang meminati mata pelajaran jawi adalah satu pertiga dari jumlah pelajar dalam kelas tersebut. Data tentang minat responden ditunjukkan dalam jadual 2 berikut,

Bil

Mata Pelajaran Yang Paling Digemari

L

P

Jumlah

%

Klasifikasi Menurut Turutan 1 4 3 5 2 2 5

1 2 3 4 5 6 7

B. Melayu B.Inggeris Matematik Sains Pendidikan Islam Jawi Kemahiran Hidup

2 0 1 0 2 1 1

3 2 2 1 2 3 0

5 2 3 1 4 4 1

25.0 10.0 15.0 05.0 20.0 20.0 05.0

Jadual 2: Bilangan Dan Peratus Responden Mengikut Mata Pelajaran yang digemari

22

Mata Pelajaran Paling Digemari

5% 20%

1 B. Melayu 25% 2 B.Inggeris 3 Matematik 4 Sains 10% 5 Pendidikan Islam 6 Jawi 7 Kemahiran Hidup

20% 5%

15%

Rajah 11 : Carta Pai Pecahan Matapelajaran Yang Digemari Responden

Mata Pelajaran Yang Paling Digemari
3.5 3 2.5 Bilangan 2 1.5 1 0.5 0 1 2 3 4 Mata Pelajaran 5 6 7 L P

Rajah 12 : Matapelajaran Yang Paling Diminati Berdasarkan kajian yang dibuat, didapati 20 % daripada murid tahun lima meminati subjek jawi iaitu hampir 1/5 daripada pelajar kelas tersebut meminati mata pelajaran jawi. Keadaan sebegini dapat dilihat seperti paparan graf pada Rajah 1 dan Carta pai 1 di atas. Kajian yang saya jalankan ini menunjukkan minat pelajar boleh

23

dipupuk lagi dengan menggunakan kaedah yang bersesuaian dengan jiwa dan naluri mereka.

Dari jadual, Carta Pai 1 dan Rajah 1 di atas kita dapati ketahui bahawa seramai 4 orang murid menggemari jawi dan ini merupakan jumlah kedua terbanyak berbanding pelajar yang menggemari subjek lain. Bahasa Melayu merupakan subjek terbanyak iaitu seramai 5 orang dan terdapat juga subjek yang tidak digemari oleh murid iaitu subjek sains dan kemahiran hidup. Dari nilai ini kita boleh membuat andaian bahawa jawi merupakan satu subjek yang digemari oleh pelajar tetapi minat ini perlu dipupuk dari semasa ke semasa supaya ia tidak tenggelam begitu sahaja.

Ini bermaksud di antara setiap murid terdapat perbezaan minat terhadap kaedah pengajaran yang diperkenalkan oleh guru Pendidikan Islam mereka. Keadaan ini

kemungkinan berlaku disebabkan oleh faktor persekitaran dan kecerdasan seseorang individu itu. Namun begitu perbezaan minat terhadap kaedah pengajaran ini boleh diubah dengan memperkenalkan kaedah pengajaran yang berpusatkan kepada penglibatan murid yang boleh menimbulkan minat mereka terhadap subjek dan aktiviti guru. Perancangan guru yang teliti amat perlu dalam menimbulkan minat terhadap mata pelajaran yang diajar.

6.2.2

Kaedah Pengajaran Yang Di Minati Responden diminta menandakan kaedah pengajaran yang diminati. Mereka

boleh menandakan lebih daripada satu pilihan. Sebanyak 102 pilihan telah dibuat.

24

Murid menyalin perkataan yang sesuai dengan gambar.0 70.0 Klasifikasi Menurut Turutan 9 8 1 6 25 .0 30. Guru mengajar dengan melibatkan murid secara sukarela Guru mengajar dengan menggunakan alat bantu. peratusan dan kedudukan bagi setiap kaedah pengajaran yang diminati oleh responden dinyatakan dalam jadual 3 K aedah 1 2 3 4 Kaedah Pengajaran Yang Diminati Guru mengajar menggunakan papan tulis.0 85.0 3 2 3 5 8 40. Jumlah Jadual 3 : Kaedah Pengajaran Yang Diminati 4 5 37 7 9 65 11 14 102 55.0 7 L 2 1 7 4 P 3 5 10 6 Bil 5 6 17 10 % 25. Guru menyebut perkataan dan murid menulis ./gambar Guru mengajar dengan membunyikan suku kata dan 5 menyambung suku kata yang lain. Mengajar mengeja dengan melibatkan kumpulan murid Guru meminta supaya murid mengeja dan membatang 8 9 perkataan secara individu.Kekerapan. Guru membunyikan suku kata dan murid menyambungkan supaya 6 7 menjadi ayat.0 50.0 100 5 4 6 5 9 11 15 16 75.0 80.

Kaedah Pengajaran Yang Diminati 12 10 Bilangan 8 6 4 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mata Pelajaran L P Rajah 13 : Carta Bar : Kaedah pengajaran yang diminati mengikut jantina Kaedah Pengajaran Yang Diminati 14% 11% 5% 6% 16% 1 2 3 4 5 6 15% 15% 8% 10% 7 8 9 Rajah 14 : Carta Pai Pecahan Bilangan Responden Yang Meminati Setiap Kaedah 26 .

Data ini dikutip setelah murid dibenarkan memilih lebih dari satu pilihan. kaedah bunyi. terdapat sembilan kaedah pengajaran yang boleh dijalankan oleh guru sewaktu pengajaran dan pembelajaran. faktor kaedah pembelajaran juga perlu diambil kira kerana ia berkaitan dengan gaya pembelajaran pelajar. kaedah bunyi. Merujuk kepada Carta Pai 2 dan Rajah 2 di atas.Berdasarkan jadual di atas. kaedah mengeja dan kaedah imlak berbanding dengan kaedah pembelajaran yang lain. 6. kaedah yang paling diminati oleh murid adalah kaedah pandang sebut. Dari kajian yang dibuat. Kaedah 1 27 Lelaki 1 Perempuan 1 . Murid minat belajar jika kaedah yang digunakan adalah berkaitan dengan minat dan mereka dilibatkan bersama dalam pengajaran tersebut. 71 % murid berminat dengan kaedah pandang sebut. kaedah mengeja dan kaedah imlak. Ini menunjukkan dalam menentukan sikap.3 Kaedah Pengajaran Yang Diminati Mengikut Jantina Jadual 4 berikut menunjukkan bilangan murid yang berbeza jantina terhadap kaedah pengajaran yang diminati . Dalam kajian yang saya buat ini ini bilangan murid perempuan adalah yang terbanyak iaitu seramai 46 orang berbanding 65 orang kesemuanya.2. minat dan keyakinan diri murid terhadap pengajaran guru.

pengajaran tersebut akan lebih diminati iaitu seramai 14 orang terlibat iaitu 5 lelaki dan 9 perempuan. hanya terdapat 2 orang murid sahaja di mana 1 murid lelaki dan 1 orang murid perempuan yang berminat dengan kaedah tersebut tetapi jika pengajaran melibatkan murid dan dibantu oleh guru. Setelah dijalankan soal selidik tentang minat dan sikap pelajar terhadap pelajaran jawi. ujian pra dan ujian post. Hasil dari ujian dapatlah dibuat perbandingan seperti berikut: 28 . Ini dilakukan bagi menguji sejauhmana minat dan sikap murid mempengaruhi pembelajaran mereka terhadap pelajaran jawi dan seterusnya meningkatkan prestasi mereka dalam matapelajaran tersebut. maka guru telah mengadakan ujian diagnostik.2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah 0 2 0 1 2 0 0 1 7 1 3 1 1 2 1 2 1 13 20 Jadual 4: Kaedah Pengajaran Yang Diminati Mengikut Jantina Huraian dari jadual 4 Dalam pengajaran yang tidak melibatkan murid.

0 % Ujian Pra 0 4 8 8 0 12 60.0 % Ujian Post 1 6 10 3 0 17 85.0 % 8 40.0 % 3 15.Gred A B C D E Lulus Peratus Lulus Gagal Peratus Gagal Ujian Diagnostik 0 4 6 8 2 10 50.0 % Jadual 5 : Jenis-Jenis Ujian Yang Dijalankan Rajah 15 : Perbandingan Gred Yang Diperolehi Oleh Responden Berdasarkan Peringkat Ujian 29 .0 % 10 50.

didapati semasa ujian diagnostik dijalankan tidak terdapat murid yang memperolehi gred A.0 % juga berbanding ujian pra di mana 12 orang telah lulus iaitu 60. kaedah bunyi. kaedah mengeja dan kaedah imlak.0 % bila dibuat perbandingan antara ujian pra dan ujian post. kaedah mengeja dan kaedah imlak. Begitu juga dengan peratusan lulus murid yang semakin meningkat iaitu bila dilakukan kaedah pengajaran tersebut terhadap murid. Justeru itu dapatlah kita simpulkan bahawa kesan dari kaedah pengajaran yang dijalankan oleh guru. minat murid telah dapat dirangsang dan prestasi murid juga dapat ditingkatkan. Bila adanya minat.Dari data yang diperolehi.0 % berbanding pencapaian sebelumnya. mereka lebih berminat untuk belajar. Peningkatan peratusan adalah sebanyak 25.0 % dan 10 orang telah gagal iaitu 50. seramai 10 orang murid telah lulus iaitu 50. minat dan keyakinan murid terhadap pelajaran akan turut 30 . Hasilnya bilangan murid yang lulus telah dapat ditingkatkan iaitu sebanyak 17 orang iaitu 85. cara belajar mereka juga turut berubah. Dalam ujian diagnostik yang dijalankan.0 % lulus dan 40% gagal. begitu juga semasa ujian pra. Mereka akan lebih bersemangat untuk mengikuti pengajaran guru dan hasilnya dapat dilihat melalui perubahan prestasi yang diperolehi. didapati hasilnya adalah amat memberangsangkan kerana berlaku perubahan terhadap pencapaian murid. sikap. sikap dan keyakinan. Setelah dilakukan pengajaran mengikut kaedah pandang sebut. kaedah bunyi. Namun begitu setelah murid diberi pendedahan dan diajar membaca dan menulis perkataan homograf yang terdapat dalam tulisan jawi melalui pengajaran kaedah pandang sebut.

Melalui penemuan itu kita boleh menghasilkan beberapa kesimpulan seterusnya menilai implikasi penemuan itu kepada kita khasnya guru-guru Pendidikan Islam. Penemuan ini membantu kita untuk membuat kesimpulan nanti apakah kaedah pengajaran yang digemari dapat mempengaruhi minat. 7. seterusnya dapat meningkatkan prestasi mereka dalam membaca dan menulis jawi. Hal ini akan dapat dikesan bila berlakunya peningkatan atau penurunan dalam pencapaian prestasi mereka. sikap dan keyakinan diri responden-responden dalam kajian ini untuk mempelajari pelajaran jawi terhadap topik yang dikaji. 6. kesan atau implikasi bagi penemuan-penemuan itu akan 31 .0 Pengenalan Dalam bab ini saya akan memperkatakan secara ringkas tentang hasil dapatan serta membincangkan beberapa penemuan sebagaimana yang dapat kita lihat dalam bab yang lalu.3 Ringkasan Berdasarkan penemuan-penemuan kajian itu kita dapati ada di antara jangkaan bahawa kaedah pengajaran pandang sebut. Adalah diharapkan juga. kaedah bunyi.0 DAPATAN 7.berubah. kaedah mengeja dan kaedah imlak mampu meningkatkan minat dan keyakinan murid untuk belajar dengan lebih berkesan.

Instrumen kajian ini adalah borang soalselidik dan juga pemerhatian terhadap murid sewaktu pengajaran berlaku.1 Ringkasan Kajian. Pendang. kaedah bunyi. Data-data yang dikumpul dianalisa mengikut kategori yang hendak dikenalpasti dan seterusnya dilakukan pengiraan bagi mendapat keputusan dan dibuatkan kesimpulannya. minat murid sekolah di Sekolah Kebangsaan Patani Para. kaedah mengeja dan kaedah imlak dapat memberi kesan terhadap minat. Sungai Patani.menghasilkan beberapa syor atau cadangan yang positif demi kemajuan murid dan meningkatkan prestasi di kalangan guru-guru. Satu kumpulan terdiri daripada 25 orang guru pelatih Semester Satu Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM) Pengajian Bahasa Arab (PABA) Ambilan Januari 2003 kerana aspek yang dikaji adalah hampir-hampir sama. Hasil perbandingan tersebut didapati. Kajian ini adalah bertujuan mengkaji samada penggunaan kaedah pandang sebut. Kaedah ini diguna pakai bagi tajuk perkataan homograf dalam jawi terhadap murid tahun 5 dan responden bagi kajian adalah terdiri dari sejumlah 20 orang murid Sekolah Kebangsaan Penghulu Juosh. 7. Penemuan yang diperolehi di sekolah ini dibandingkan dengan penemuan yang diperolehi dari penyelidikan Institut Perguruan Sultan Abdul Halim (2003) telah membuat satu kajian untuk meningkatkan tahap kefahaman dan kemahiran penguasaan penulisan jawi dikalangan guru pelatih terhadap kemahiran yang diajar oleh guru. sikap dan keyakinan diri murid terhadap topik yang dikaji dan kecenderungan murid untuk belajar jawi. Kedah dengan pelatih Institut Perguruan Sultan Abdul Halim terhadap kaedah sesuatu 32 . Kedah.

pengajaran adalah tidak jauh bezanya. Faktor Perbezaan Jantina dan Akademik Penemuan kajian menunjukkan bahawa sebenarnya faktor jantina bukanlah sesuatu perkara yang membezakan murid lelaki dan perempuan dalam memilih matapelajaran yang diminati. saya akan memfokuskan kepada persoalan kajian ini terlebih dahulu. Penemuan Kajian Di Sekolah Kebangsaan Penghulu Jusoh. 7.2 Perbincangan Penemuan-penemuan kajian Dalam membincangkan penemuan-penemuan yang telah diperolehi.2. persoalan kajian adalah mengkaji sejauh mana pembelajaran kaedah pandang sebut. Sebagaimana dalam bab terdahulu. minat dan keyakinan diri murid terhadap pembelajaran jawi seterusnya dapat meningkatkan prestasi mereka dalam pelajaran jawi di sekolah. kaedah bunyi. 7. kaedah mengeja dan kaedah imlak dapat memberi kesan terhadap pembentukan sikap. Kajian ini akan dianggap berjaya sekiranya tujuan dan objektif kajian tercapai dan persoalan kajian juga telah terjawab. Pendang. Penemuan membuktikan bahawa antara murid lelaki dan 33 . Maka dengan itu wujudlah beberapa syor yang mungkin akan dapat diperbincangkan dalam seminar-seminar pendidikan suatu masa nanti.1 Kedah. minat dan keyakinan diri murid untuk mempelajari jawi terhadap tajuk yang dikaji dan adakah faktor jantina mempengaruhi sikap.

saya juga akan cuba membuat perbandingan dengan satu penemuan oleh Institut Perguruan Sultan Abdul Halim (2003) terhadap 25 orang pelatihnya. Adalah diharapkan. kaedah bunyi. tidak membosankan dan juga menguntungkan kedua-dua pihak. Jadi persoalan dari segi jantina telah terjawab. Perkara ketiga yang ingin dibincangkan di sini adalah penemuan bagaimana kaedah pandang sebut. kaedah mengeja dan kaedah imlak dapat menimbulkan minat murid untuk belajar kerana bagi mereka belajar secara berpandu lebih baik dari bersendirian dan keyakinan diri mereka pun bertambah. mudah difahami.perempuan. penemuan kajian juga telah menunjukkan bahawa kaedah pandang sebut. Isu yang dibincangkan hampir sama di mana dibuat perbandingan bagi mengenalpasti dan menilai sejauhmanakah keberkesanan dan kebenaran teori-teori yang sering dibincangkan tentang kaedah pengajaran dan pembelajaran yang di utarakan dalam kajian ini. 34 . Tentu sekali di bidang pengajaran mereka ini mahukan sesuatu kaedah yang menarik. cerdik atau pun sederhana semuanya sangat mengharapkan agar mereka diberikan sesuatu yang terbaik oleh guru-guru mereka. kaedah mengeja dan kaedah imlak mampu menarik minat dan keyakinan diri murid. Di samping itu. Untuk membincangkan penemuan ini. penemuan saya ini akan menyokong teori-teori yang telah diperkatakan itu serta dapat membantu menjelaskan sebarang ketidakkonsistenan yang wujud bagi penemuanpenemuan yang lepas bagi perkara yang sama itu. kaedah bunyi. Kesan dari penemuan ini dapatlah kita andaikan bahawa naluri sesaorang murid baik lelaki atau pun perempuan. ramai yang membuat pilihan yang hampir sama tentang sesuatu kaedah yang paling diminati.

Mereka mempunyai tanggungjawab yang perlu dilakukan dan saling tolong menolong. Pendang. Ini terbukti kerana selepas guru memperkenalkan kaedah pembelajaran pandang sebut. kaedah mengeja dan kaedah imlak murid mula memberi penilaian bahawa pembelajaran jenis ini amat menyeronokkan kerana semua murid memainkan peranan dalam aktiviti. Kedah menunjukkan minat yang jelas terhadap kaedah pengajaran yang diminati. kaedah bunyi. Murid akan minat belajar sekiranya mereka dilibatkan secara langsung dalam pengajaran dan pembelajaran dan guru bersikap kreatif dalam mengajar dan membuat aktiviti yang dapat menarik minat mereka. 35 . kaedah mengeja dan kaedah imlak minat yang ditunjukkan oleh murid adalah kurang memberangsangkan tetapi setelah diperkenalkan kaedah pembelajaran kaedah pandang sebut. kaedah mengeja dan kaedah imlak didapati minat mereka untuk mempelajari pelajaran jawi agak meningkat terutamanya terhadap tajuk yang dikaji iaitu perkataan homograf dalam tulisan jawi kerana mereka menemui satu kaedah yang boleh membantu mereka memahami setiap konsep yang dipelajari. ini bermakna kaedah yang digemari mereka adalah penglibatan sesama rakan iaitu penglibatan secara terpimpin. kaedah bunyi. kaedah bunyi. Guru memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan minat..Murid-murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan Penghulu Jusoh. sikap dan keyakinan diri murid terhadap pelajaran yang diajar dan pada masa yang sama murid juga perlu diberikan peluang untuk mengambil bahagian dalam sebarang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Bagi mereka belajar secara berpandu lebih baik dari bersendirian. Sebelum dilakukan kaedah pandang sebut.

00 6 2 Guru mengajar dengan melibatkan murid secara sukarela Guru mengajar dengan menggunakan alat bantu.00 1 3 5 1 1 2 10.00 6 3 4 2 1 3 2 5 3 25. Kaedah Kaedah Pengajaran Yang Paling Digemari L P Jum % Klasifikasi Mengikut Turutan 1 Guru mengajar menggunakan papan tulis. 0 0 0 0.00 4 36 . Guru membunyikan suku kata dan murid menyambungkan 0 0 0 0. Responden dikehendaki menjawab hanya satu sahaja kaedah pengajaran yang paling diminati.00 15./gambar Guru mengajar dengan membunyikan suku kata dan menyambung suku kata yang lain. Hasilnya direkodkan dari soalselidik terhadap responden-responden di peringkat sekolah. berikut adalah penemuan yang diperolehi setelah pengajaran dijalankan.Untuk menjelaskan lagi perbincangan ini.

Kedah mengikut Kaedah Pengajaran yang Diminati.00 10. mengeja dengan melibatkan kumpulan murid. Pendang. Kaedah pengajaran yang paling tidak digemari. Kaedah pertama yang paling tidak diminati mereka adalah mengajar secara traditional iaitu menggunakan papan tulis. Mengajar mengeja dengan melibatkan kumpulan murid Guru meminta supaya murid mengeja dan membatang perkataan secara individu.00 05. membunyikan suku kata dan menyambung suku kata yang lain. Guru mengajar dengan menggunakan alat Bantu. membunyikan suku kata dan murid menyambungkan supaya menjadi ayat. Murid menyalin perkataan yang sesuai dengan gambar. Ini akan menjadikan mereka sentiasa berada dalam keadaan tertekan sepanjang waktu pengajaran dan pembelajaran.00 2 4 8 9 1 0 7 2 1 13 3 1 30 15.00 100 3 5 Jadual 6 : Bilangan Dan Peratus Responden Di Sekolah Kebangsaan Penghulu Jusoh. kaedah menyalin perkataan berdasarkan gambar dan dengan penglibatan sukarela. Jumlah 2 0 2 2 4 2 20.6 7 supaya menjadi ayat. dengan kata lain mereka tidak suka sekiranya guru langsung tidak melibatkan mereka ketika aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru menyebut perkataan dan murid menulis . Walaubagaimana pun murid juga tidak mahu aktiviti pembelajaran dimonopoli sepenuhnya oleh guru. Hasil dapatan menunjukkan bahawa terdapat beberapa kaedah yang paling tidak disukai atau diminati oleh murid. ii. murid mengeja dan 37 .

Ini menunjukkan bahawa setelah minat murid dapat dipupuk dalam pengajaran dan pembelajaran. Kalau diteliti kaedah-kaedah yang menjadi pilihan murid ini merangkumi kaedah pandang sebut. maka pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokkan dan seterusnya prestasi mereka dapat ditingkatkan. kaedah 38 . pembelajaran sangatlah sesuai kerana penyertaan murid amat penting dalam pembinaan konsep dan pembelajaran aktif. 7. adalah sesuatu yang penting dalam mencapai matlamat pelajaran. Gaya pengajaran yang paling digemari di Institut Perguruan adalah kaedah pembelajaran pandang sebut. kaedah bunyi. prestasi murid juga menunjukkan peningkatan berbanding sebelum dijalankan kaedah pembelajaran pandang sebut. Hasilnya dapat kita perolehi setelah dibuat ujian pra dan ujian post di mana ramai murid lulus dalam mata pelajaran jawi berbanding sebelumnya. kaedah mengeja dan kaedah imlak. i. Mengikut Kegan dan Slavin (1988). Anjuran Institut Perguruan Sultan Abdul Halim. Mengikut kajian yang dilakukan ini.membatang perkataan secara individu dan guru menyebut perkataan dan murid menulis adalah kaedah-kaedah yang digemari oleh murid-murid terutamanya dalam mempelajari perkataan homograf dalam tulisan jawi ini.2 Penemuan kajian Institut Perguruan Sultan Abdul Halim. Dalam hal ini. Kaedah pengajaran yang paling digemari Hasil penemuan di sekolah tidak banyak berbeza dengan penemuan kajian yang dibentangkan oleh Seminar Penyelidikan Institut Perguruan Sultan Abdul Halim. kaedah bunyi.2. akauntabiliti individu dan penyertaan sama. kaedah bunyi. kaedah mengeja dan kaedah imlak.

Klasifikasi Kae dah 1 2 3 4 5 6 7 8 Gaya Pengajaran Yang Paling Digemari Kuliah tanpa libatkan pelatih Kuliah dengan penglibatan sukarela pelatih Kuliah dengan bantuan ABM yang lengkap Kuliah dengan berbagai variasi seperti suku kata dan menyambung suku kata.00 32.00 0 16.00 24.mengeja dan kaedah imlak yang dibantu oleh pensyarah. Penglibatan pelatih dalam menyebut suku kata dan perkataan.00 8.00 4. Pelatih diminta secara individu membaca petikan. 0 4 6 2 1 8 0 4 Peratus 0 16. Penglibatan pelatih dalam mengeja dan membaca ayat. Pelatih menulis apa yang disebut oleh Bil. Jadual berikut menunjukkan dengan telitinya taburan kekerapan gaya pengajaran yang digemari oleh pelatih-pelatih Institut Perguruan Sultan Abdul Halim.00 Mengikut Turutan 9 4 2 5 6 1 8 3 39 . kuliah dengan penglibatan sukarela pelatih dan kuliah.

Kaedah pengajaran yang paling tidak diminati oleh pelatih . didapati keputusan pemilihan pelatih guru jika dibandingkan dengan jadual pemilihan kaedah oleh pelajar sekolah adalah hampir sama walaupun jumlah responden berbeza antara kedua-duanya. Disamping itu penemuan juga menunjukkan kepada kita bahawa faktor jantina bukanlah sesuatu yang membezakan pilihan minat yang sama. Jumlah 0 0 7 25 100 Jadual 7 : Kaedah yang diminati pelatih Institut Perguruan Sultan Abdul Halim ii. Kita tidak boleh untuk mengatakan bahawa pelajar lelaki mesti berbeza dengan pelajar perempuan tentang sesuatu pilihan kaedah pengajaran yang diminati. Daripada jadual di atas. 7.9 pensyarah. didapati pilihan kaedah pengajaran yang diminati agak berbeza antara seorang murid dengan murid yang lain. namun pada keseluruhannya mereka hampir sependapat tentang kaedah yang paling digemari.3 Kesimpulan Berdasarkan borang soalselidik. Malah jika dibandingkan dengan pelatih Institut Perguruan sekali pun nampaknya pilihan responden kajian ini hampir sama sahaja. Dengan kata lain penemuan menunjukkan kepada kita bahawa pelajar lelaki dan perempuan juga mempunyai minat yang hampir sama terhadap penentuan kaedah yang paling diminati atau pun tidak diminati. Pelatih membaca kembali apa yang ditulis. 40 .

para pelajar atau pun pihak-pihak pentadbiran sesuatu institusi khasnya institusi pendidikan. Pihak pentadbiran juga boleh menilai apakah sehingga kini banyak kemudahankemudahan atau alatan untuk proses pengajaran dan pembelajaran yang telah disediakan atau dibekalkan kepada guru-guru mereka? Ini kerana. jadi laksanakanlah kaedah yang terbaik untuk pencapaian dan kejayaan para pelajarnya. Para guru perlu menyoal diri mereka sendiri iaitu sejauh manakah mereka telah melaksanakan tugas yang diamanahkan. guru dan juga sesebuah institusi. Jadi melalui kajian ini.4 Implikasi Penemuan Penemuan kajian ini diharap dapat memberikan sedikit implikasi kepada pihak- pihak yang terlibat khususnya guru-guru. Adakah mereka membimbing murid-murid sebagaimana yang dipelajari ketika menimba ilmu perguruan dahulu. bagi guru-guru yang sensitif dengan persekitaran pengajaran dan suasana bilik darjah. Para murid membuktikan bahawa mereka adalah satu golongan murid yang sentiasa bersedia untuk sama-sama melakukan aktiviti demi menceriakan suasana pembelajaran bukan lagi sebagai golongan pemerhati sahaja. semua bakal guru didedahkan dengan ilmu psikologi dan kaedah-kaedah untuk mengajar. kaedah pengajaran tanpa alat bukanlah lagi sesuai dimasa kini. Ringkasnya semua pihak perlu sama-sama berganding bahu demi kejayaan murid. mereka tentu sekali sedar bahawa gerak geri mereka sentiasa diperhatikan oleh murid. Adakah mereka telah mengajar murid-murid sebagaimana yang sepatutnya?. 41 . Maka dapatlah dikatakan disini bahawa tanggungjawab untuk menarik minat murid untuk belajar bukanlah seorang guru sahaja tetapi juga pihak atasan disesuatu institusi.7.? Ketika mengikuti kursus perguruan.

• Laksanakan kajian dalam tempoh jangkamasa yang lebih lama untuk menilai dengan lebih tepat terutamanya jika instrumen kajian adalah melibatkan pemerhatian secara individu atau pun kumpulan. • Laksanakan kajian ke atas matapelajaran yang lain untuk melihat apakah faktor matapelajaran boleh menentukan minat sebenar responden-responden terbabit. di bandar atau pun di bandaraya yang besar. Ini untuk menentukan kaedah mana yang betul-betul dapat menarik minat murid. 42 .8. • Laksanakan kajian dengan menggunakan kaedah pengajaran yang berbeza. maka penemuan ini tidaklah boleh dianggap menepati dan boleh mewakili semua murid bagi sesebuah negeri atau negara.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA Memandang kajian ini hanyalah dilakukan di sebuah sekolah dan respondennya pula adalah hanya sebilangan kecil murid. Untuk mendapat sesuatu penemuan yang lebih baik adalah disyorkan di sini beberapa perkara: • • Laksanakan kajian dengan mengambil sampel yang lebih besar bilangannya. Laksanakan kajian bagi semua murid yang tinggal di kawasan yang berbeza-beza seperti di kampong.

ibubapa dan juga pihak pentadbiran sekolah khasnya. Penemuan kajian menunjukkan bahawa faktor perbezaan jantina dan juga pencapaian akedemik bukan sesuatu yang menentukan minat mereka terhadap pelajaran. sikap dan keyakinan mereka terhadap pengajaran yang diajar.1 Ringkasan Minat seseorang murid terhadap pelajaran seringkali diperkatakan oleh para pendidik. banyak gejala yang tidak sihat dikalangan murid adalah disebabkan oleh faktor ponteng sekolah. Ini terbukti dimana penemuan kajian menunjukkan mereka hampir sepakat ketika memilih kaedah manakah yang diminati dan yang tidak diminati. Bukan semua murid tidak berminat. Semua murid boleh menilai kreatif atau tidaknya guru mereka di dalam kelas dan mereka juga boleh menilai menarik atau tidaknya pengajaran sesaorang guru itu. Sebagaimana yang telah diperbincangkan dalam bab yang pertama. Ponteng sekolah pula berpunca dari akibat tidak berminat untuk ke sekolah dan juga tidak berminat dengan pengajaran guru. cuma kaedah pengajaran guru yang berbagai-bagai perlu diperbaiki untuk menarik minat mereka. 43 . Penemuan kajian ini sedikit sebanyak telah menunjukkan bahawa minat murid terhadap pelajaran sebenarnya boleh diubah.• Laksanakan kajian ke atas tajuk-tajuk pengajaran yang berlainan untuk menentukan samada tajuk-tajuk dalam pengajaran menentukan minat. 8.

Untuk itu. kajian ini hanyalah meliputi peringkat sekolah ini sahaja dimana respondennya hanyalah seramai 20 orang dan untuk matapelajaran tulisan jawi sahaja. kuasai ilmu yang hendak diajar seterusnya laksanakan pengajaran secara ikhlas. Semoga dengan banyaknya kajian-kajian seumpama ini nanti. Bagi kaum guru pula. penemuan kajian ini juga boleh dijadikan panduan untuk meningkatkan lagi daya kreativiti dan kefahaman mereka terhadap kehendak-kehendak murid mereka. bersungguh-sungguh serta dibantu oleh alat-alat pengajaran yang sesuai dan menarik. lakukan kajian di kawasan yang berbeza-beza seperti dipersekitaran pekan dan juga bandar-bandar besar. Minat murid nescaya boleh diubah dan ditingkatkan dari masa kesemasa. Kajian ini juga hanya melibatkan perkataan homograf dalam tulisan jawi . penemuan kajian ini tentu sekali boleh dijadikan panduan dan idea untuk penambahbaikan seterusnya. guru perlu sentiasa bersedia dan menguasai segala bidang yang hendak diajar terlebih dahulu. kita akan dapat menemui kaedah terbaik dan lebih memahami citarasa para murid kita demi meningkatkan pencapaian tulisan jawi serta mengurangkan gejala-gejala yang tidak sihat dikalangan murid. Tingkatkan keyakinan diri sendiri. Penemuan ini tidaklah boleh dianggap sesuai dan tepat untuk semua murid bagi sesebuah negeri atau negara. kajian ini seharusnya dapat memberikan 44 . Adalah dicadangkan juga untuk kajian seterusnya. Untuk menarik minat murid. tambahkan bilangan responden. Namun. oleh itu untuk perbandingan adalah disyorkan agar pengkaji seterusnya dapat memilih matapelajaran yang lain sebagai unsur kajian. Walaubagaimana pun..Sebagai seorang guru atau pendidik. adalah disyorkan agar banyak lagi kajian-kajian sebegini dilakukan oleh pengkaji-pengkaji yang lain dimasamasa hadapan.

Rujukan 1) Musa bin Daia. Kaedah dan Teknik Pengajaran. HBEF 2503 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan. (2004). Bhd. Bhd. Dr. (2007). Dr. 3) Prof. Selangor: Meteor Doc. Dr. Selangor: 45 . Percetakaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Johor Bahru: Badan Book Store Sdn.Sdn. Sdn. Psikologi Kanak-Kanak. Dr. Prof. Mansor Fadzil. Dr. (1992). 2) Prof. HBIS 2103 Pendidikan Islam. Abd Razak Habib. Prof. Daftar Ejaan Rumi Jawi. (1994). Prof. Bhd. Ansary. Ansary. Mansor Fadzil. 5) Mohd Sharani Ahmad. (2006). Bhd.panduan berguna untuk meningkatkan kualiti pengajaran demi kecemerlangan mutu pendidikan Negara . Selangor: Meteor Doc. Kuala Lumpur: Percetakan Cergas (M) Sdn. John Arull Phillips. 4) Dewan Bahasa dan Pustaka. Dr. Prof.

8) Hamdan bin Abdul Rahman. 9) Dewan Bahasa dan Pustaka. Pedoman Ejaan Jawi Bahasa Melayu. 11) Unit Latihan Khas. Panduan Menulis dan Mengeja Jawi. Jabatan Pelajaran Negeri Kedah. (2006). UKM Bangi. Zulhazam bin Umar. Versi 2. Koleksi Laporan KajianTindakan. (2000). Projek Sarjana. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Dewan Edisi Baru. Buku Teks Pendidikan Islam Tahun 5. 7) Siti Zamani Thambi. (1999). (2001). Effendi bin Saji. (2004). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. Sungai Petani: Yusran Publishing House. Editor. Kertas Kerja Bengkel Penulisan Jawi dan Khat “Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi”. Ahmad. Bhd. 12) Mohammad Jusoh.6) Mohd Zaini bin Yahya. (2004). Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sdn. Pengajaran Kemahiran Berfikir Secara Kritis Di kalangan Guru Terlatih: Pembinaan Rancangan mengajar Berfikir Secara Kritis. (1999). 10) Ismail Dahaman Manshoor bin Hj. 46 .

NAMA MURID AMMAR MUSTAQEEM BIN ASRI MALEK EQROQ TANZEE BIN MALEK REDZUAN MUHAMMAD AKMAL DANIASH BIN FIRDAUS MUHAMAMD ALIF IKMAL BIN OSMAN MUHAMMAD ASYRAF BIN ABU YAZID MUHAMMAD AZIM IKHWAN BIN MOHD AMIR MUHAMMAD DANIAL ALIF BIN AHMAD FAUZI AFRINA BT. Kajang: Masa Enterprise. 4. 8. AZHAR AIDA HUMAIRA BT. (1995).13) Rashidi Azizan & Abd Razak Habib. 2. TOBIAR 06700 PENDANG KEDAH DARUL AMAN SAMPEL KAJIAN BIL 1. 7. 3. 6. RAHIMI UMUR 11 11 11 11 11 11 11 11 11 KELAS TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 47 . 9. 5. Pengajaran Dalam Bilik Darjah : Kaedah dan Strategi. LAMPIRAN A SEKOLAH KEBANGSAAN PENGHULU JUSOH.

MANAN 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN 5 LAMPIRAN B SEKOLAH KEBANGSAAN PENGHULU JUSOH. BORHANUDDIN NUR SYAMIMI YASMIN BT. 17.10. ZAKARIA NUR ADILAH BT. 20. MOHD ASRI NUR IZZATUL AFIFAH BT. ZULKIFLI NUR ZAYANI BT. 12. MOHD NASRI SITI BALQIS BT. ZAKARIA NUR AMIERA SYAZWANI BT. 15. YUSOFF NUR ZARIHAN BT. 19. 18. TOBIAR 06700 PENDANG KEDAH DARUL AMAN LATAR BELAKANG KAJIAN PROFIL SUBJEK Nama Tahun Agama :_______________________________________________ : ____________________________________________ :_______________________________ 48 . 14. ZAMRI NURUL NATASYA BT. ALIS FARLIANA BT. 16. ABD. MOHD RAHIMI NUR DALILA WAHIDA BT. 13. 11. MOHD YUSOFF NUR YUSRAISHA AIDA BT.

Ujian Post : ____________________ 49 .Bangsa Umur :________________________________ :________________________________ Pekerjaan Ibu :__________________________ Pekerjaan Bapa : ________________________ Alamat : _______________________________ Keputusan Peperiksaan 1. Ujian Diagnostik :_________________ 2. Ujian Pra :_____________________ 3.

. TOBIAR 06700 PENDANG KEDAH DARUL AMAN MENULIS PERKATAAN HOMOGRAF UJIAN DIAGNOSTIK (Masa : 1 jam) Nama Murid : ………………………………….LAMPIRAN C SEKOLAH KEBANGSAAN PENGHULU JUSOH. 50 . Kelas : Tahun 5 Tandakan ( / ) pada perkataan yang di eja dengan betul dan ( x ) pada perkataan yang di eja dengan salah.

‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Cerca‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خغكو‬ ‫ق‬ ‫خاغكو‬ ‫ق‬ ‫‪Cangkuk‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Bandar 3‬‬ ‫خارخا‬ ‫خرخا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Gantar 9‬‬ ‫‪51‬‬ .‬‬ ‫‪Banci 1‬‬ ‫‪Cangkir 4‬‬ ‫باندر‬ ‫بندر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Gendang 10‬‬ ‫ضانتر‬ ‫ضنتر‬ ‫‪.‫باندا‬ ‫بندا‬ ‫خاغكير‬ ‫خغكير‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ضانج‬ ‫ق‬ ‫ضنج‬ ‫ق‬ ‫ضاندغ‬ ‫ضندغ‬ ‫‪Ganjak‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ضامف‬ ‫ر‬ ‫ضمفر‬ ‫‪Gempar‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Benda 2‬‬ ‫بانخي‬ ‫بنخي‬ ‫‪.

‬‬ ‫‪Kampi‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪52‬‬ .‬‬ ‫‪Hantar‬‬ ‫‪12‬‬ ‫هامبو‬ ‫س‬ ‫همبو‬ ‫س‬ ‫‪Hembus‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫جامفو‬ ‫ل‬ ‫جمفو‬ ‫ل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Jemba‬‬ ‫‪13‬‬ ‫كامف‬ ‫س‬ ‫كمف‬ ‫س‬ ‫كانخيغ‬ ‫كنخيغ‬ ‫‪Kempas‬‬ ‫‪.‫هانتر‬ ‫هنتر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Jambak 14‬‬ ‫جامبا‬ ‫جمبا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪Jempo‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪Kancing 18‬‬ ‫كامفي‬ ‫ت‬ ‫كمفيت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫جامبق‬ ‫جمبق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.

‬‬ ‫‪Kerier‬‬ ‫‪20‬‬ ‫كانتو‬ ‫غ‬ ‫كنتوغ‬ ‫‪Kentung‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Lantik‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪53‬‬ .‫كاريا‬ ‫كريا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Rambut‬‬ ‫‪26‬‬ ‫لنتيق‬ ‫لنتيق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Rantas‬‬ ‫‪28‬‬ ‫راغكو‬ ‫غ‬ ‫رغكو‬ ‫غ‬ ‫‪Rengkung‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫لمبغ‬ ‫لمبغ‬ ‫لمبو‬ ‫غ‬ ‫لمبوغ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫لمبيغ‬ ‫لمبيغ‬ ‫لغك‬ ‫ف‬ ‫لغكف‬ ‫رامبو‬ ‫ت‬ ‫رمبوت‬ ‫رانتس‬ ‫رنتس‬ ‫‪Lembin‬‬ ‫‪g‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Lengkap‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪Lambung‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Lambang 21‬‬ ‫‪.

‫ساندر‬ ‫سندر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪54‬‬ .‬‬ ‫‪Sandar‬‬ ‫‪30‬‬ ‫راسم‬ ‫ي‬ ‫رسم‬ ‫ي‬ ‫‪Resmi‬‬ ‫‪.

9 1 0 1 1 1 2 1 55 Lantik Pancar Rambang Rentas Sembung Tandas Tampa Banda Banci Benda Cangkir Bandar Cangkuk ‫لنتيق‬ ‫فانخر‬ ‫رمبغ‬ ‫رنتس‬ ‫سمبوغ‬ ‫تاندس‬ ‫تامفا‬ ‫بندا‬ ‫بنخي‬ ‫باندا‬ ‫خاغكير‬ ‫بندر‬ ‫خغكوق‬ .LAMPIRAN D SEKOLAH KEBANGSAAN PENGHULU JUSOH. 2. 3. 8. 5. TOBIAR 06700 PENDANG KEDAH DARUL AMAN MENULIS PERKATAAN HOMOGRAF UJIAN PRA (Masa : 45 minit) Nama Murid : …………………………………………… Tandakan ( / ) pada perkataan yang dieja dengan betul : 1. 6. 4. 7.

3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 56 Gempar Genjak Gentar Gendang Hembus Hantar Jemba Jembak Jempol Kempas Kampit Kencing Kantung Kerear Lambang ‫ضامفر‬ ‫ضانجق‬ ‫ضنتر‬ ‫ضاندغ‬ ‫هامبوس‬ ‫هنتر‬ ‫جامبا‬ ‫جمبق‬ ‫جمفول‬ ‫كامفس‬ ‫كمفيت‬ ‫كنخيغ‬ ‫كنتوغ‬ ‫كريا‬ ‫لمبغ‬ .

2 9 3 0 Lembing Lambung ‫لمبيغ‬ ‫لمبوغ‬ 57 .

. 3.. TOBIAR 06700 PENDANG KEDAH DARUL AMAN MENULIS PERKATAAN HOMOGRAF UJIAN POS (Masa : 20 minit) Nama Murid : …………………………………………… SKOR: ..... 8... 9 1 0 1 1 1 2 1 TEMBAK TAMBAK TENDANG TANDANG SANDAT SENDAT SENTAP SANTAP SAMBAR SEMBAR RAMPUNG REMPUNG LUNTUR 58 ........... Tahun 5 1. 2.....LAMPIRAN E SEKOLAH KEBANGSAAN PENGHULU JUSOH. 7. 6.. 4.. 5........

3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 59 LENTUR MARKAH MEREKAH PENDANG PANDANG PANTAS PENTAS KANCING KENCING KAMPAS KEMPAS HAMPAS HEMPAS RAMBANG REMBANG .

2 9 3 0 RANGKA RENGKA 60 .

ANDA BOLEH MENANDA LEBIH DARI SATU PILIHAN KAEDAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KAEDAH PENGAJARAN YANG DIGEMARI / DIMINATI Mengajar tanpa libatkan murid Mengajar dan penglibatan sukarela Mengajar dan penglibatan wajib Mengajar dengan demonstrasi Demonstrasi sahaja Mengajar dengan melibatkan perbincangan kumpulan murid Perbincangan dibantu oleh guru Perbincangan kump.LAMPIRAN F SEKOLAH KEBANGSAAN PENGHULU JUSOH. Pembentangan murid-murid sahaja Jumlah LAMPIRAN G TANDAKAN (/) PADA PILIHAN ANDA 61 . TOBIAR 06700 PENDANG KEDAH DARUL AMAN MENULIS PERKATAAN HOMOGRAF BORANG SOAL-SELIDIK NAMA GURU : _______________________________ MATA PELAJARAN : ________________________________ TANDAKAN (/) PADA KAEDAH PENGAJARAN YANG DIMINATI. Murid sahaja.

ANDA BOLEH MENANDA SATU PILIHAN SAHAJA KAEDAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KAEDAH PENGAJARAN YANG PALING DIGEMARI / DIMINATI Mengajar tanpa libatkan murid Mengajar dan penglibatan sukarela Mengajar dan penglibatan wajib Mengajar dengan demonstrasi Demonstrasi sahaja Mengajar dengan melibatkan perbincangan kumpulan murid Perbincangan dibantu oleh guru Perbincangan kump. TOBIAR 06700 PENDANG KEDAH DARUL AMAN MENULIS PERKATAAN HOMOGRAF BORANG SOAL-SELIDIK NAMA GURU MATA PELAJARAN : _______________________________ : ________________________________ TANDAKAN (/) PADA KAEDAH PENGAJARAN YANG DIMINATI. Murid sahaja. Pembentangan murid-murid sahaja Jumlah TANDAKAN (/) PADA PILIHAN ANDA 62 .SEKOLAH KEBANGSAAN PENGHULU JUSOH.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->