Awit ng Paghahangad

Awit ng Paghahangad O Diyos. . Ikaw ang laging hanap. Loob ko’y Ikaw ang tanging hangad.

. Sa tubig ng ‘Yong pag-aaruga.Awit ng Paghahangad Nauuhaw akong parang tigang na lupa.

nang makita ko ang ‘Yong pagkarangal. .Awit ng Paghahangad Ika’y pagmamasdan sa dakong banal.

magagalak na aawit ng papuring iaalay.Awit ng Paghahangad Dadalangin akong nakataas aking kamay. .

‘pagkat ang tulong mo sa tuwina’y taglay. .Awit ng Paghahangad Gunita ko’y Ikaw habang nahihimlay.

Umaawit akong buong galak.Awit ng Paghahangad Sa lilim ng iyong mga pakpak. .

Kaligtasa’y t’yak kung hawak mo ako. .Awit ng Paghahangad Aking kaluluwa’y kumakapit sa ‘Yo.

Awit ng Paghahangad Magdiriwang ang hari ang D’yos S’yang dahilan. .

.Awit ng Paghahangad Ang sa Iyo nangangako galak yaong makakamtan.

Awit ng Paghahangad Gunita ko’y Ikaw habang nahihimlay. ‘pagkat ang tulong mo sa tuwina’y taglay. .

umaawit. umaawit akong buong galak. . umaawit.Awit ng Paghahangad Sa lilim ng iyong mga pakpak.

Awit ng Paghahangad .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful