You are on page 1of 11

Fr. Eduardo Hontiveros, SJ at Fr.

Simplicio Esteban

Banyuhay

Banyuhay

Mula sa mga butil na humihitik ng uhay,

Banyuhay

Natipong mga trigoy sa tinapay nagwawakas

Banyuhay
Koro:

Pinagpaguran ng lipak na kamay At ng pawis na sa nooy nunukal.

Banyuhay

Tanging sa Iyo lamang iniaalay, Sagisag na walang kapantay.


1 2 3 4

Banyuhay

Mula sa mga baging na kinumpol na ubas,

Banyuhay

Inaning mga bunga, ang katas ay naging alak.

Banyuhay

Sa dugo at katawan ni Hesus na minamahal,

Banyuhay

Ang tinapay at alak ngayoy babanyuhay.

Banyuhay

Hiwaga ng pagibig, handog sa ating lahat,

Banyuhay

Upang maging panlunas ng pusong naghihintay.