You are on page 1of 11

Diyos ay Pag-ibig

Pag-ibig ang syang pumukaw sa ating puso at kalulwa,

Diyos ay Pag-ibig

At syang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa.

Diyos ay Pag-ibig

Pag-ibig ang syang buklod natin, di mapapawi kailanpaman.

Diyos ay Pag-ibig

Sa pusot diwa, tayoy isa lamang kahit na tayoy magkawalay.

Diyos ay Pag-ibig

Koro:

Pagkat ang Diyos natiy Diyos ng pag-ibig.

Diyos ay Pag-ibig

Magmahalan tayot magtulungan. Kung tayoy bigo ay hwag limutin

Diyos ay Pag-ibig

Na may Diyos tayong nagmamahal.


1 2 3 Koda

Diyos ay Pag-ibig

Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo

Diyos ay Pag-ibig

Pag-ibig ni Hesus na syang sumakop sa

Diyos ay Pag-ibig

Mga pusong uhaw sa pagsuyo.

Diyos ay Pag-ibig

Koda:

Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig.