Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Hunedoara MĂDĂLINA OANĂ – profesor psiholog RAPORT DE ACTIVITATE

ÎN CADRUL ŞCOLII EUROPENE “ANDREI ŞAGUNA”

I. Activităţi desfăşurate în perioada 03.11.2008 – 30.01.2009 , 8h/săptămână, primul semestru şcolar: Amenajarea cabinetului de consiliere şi asistenţă psihopedagogică: necesitatea creării unui spaţiu intim în care legile de confidenţialitate să fie întocmai respectate fiind evidentă. - Sortarea materialelor ce urmează a fi aduse la cabinet : teste psihologice: Desenul Familiei, Testul Arborelui, Matricile Progresive Standard Raven, Testul Goodenough, Scala W.I.S.C. (Wechsler) pentru şcolari, Proba de atenţie distributivă, Teste de concentrare a atenţiei, Proba de memorie auditivă a cuvintelor Rey, Figura complexă Rey, Probe psihopedagogice Bonchiş, etc; jucării, marionete pentru consilierea psihologică, fişe de răspuns, fişe de protocol,elemente decorative,etc. - Pictarea mobilierului existent în cabinet pentru crearea unei atmosfere vesele, relaxante; - Familiarizarea cu colectivul şcolii(învăţători, institutori şi profesori); - Prezentarea atribuţiilor şi îndatoririlor unui profesor psiholog din cadrul cabinetelor interşcolare, cadrelor didactice. - Întâlniri cu profesorii diriginţi şi institutorii pentru stabilirea principalilor elevi cu dificultăţi şcolare care vor beneficia de consiliere şi asistenţă psihopedagogică; - Discutarea dosarelor elevilor problemă împreună cu cadrele didactice; - Stabilirea unor strategii de abordare a problemelor dezvoltate de elevii cu dificultăţi de adaptare la mediul şcolar; - Participarea la ore de dirigenţie cu tema: Care este rolul unui psiholog în şcoală? - Colaborare cu comisia diriginţilor - Organizarea lansării ediţiei a doua a concursului de scenete “Vreau să cresc mare şi frumos, mâncând sănătos” în cadrul Şcolii Europene
-

“Andrei Şaguna” împreună cu conducerea şcolii şi membrii CJAPP Hd II. Activităţi desfăşurate în perioada 09.02.2009 – 29.05.2009, 8h/săptămână, semestrul doi şcolar: - Au fost consiliaţi prin consiliere individuală şi de grup şi evaluaţi din punct de vedere psihopedagogic un număr de 12 elevi, cu programare săptămânală; - Principalele tipuri de probleme cu care s-au confruntat elevii: 1. Comportamente agresive (agresiuni verbale şi/sau fizice în relaţiile elev /  elev, elev / profesor elev / părinte);  2. Inadaptare şcolară, randament şcolar scăzut, hiperemotivitate; 3. Neîncredere în sine, deficienţe şi blocaj de comunicare, anxietate,  depresie, teamă 4. Probleme legate de anturajul negativ;  5. Reorientare şcolară şi profesională 6. Deficit de afectivitate parentală, devalorizare;  7. Timp îndelungat petrecut în faţa computerului, accentuarea trăirilor în  „realitatea virtuală”;  8. Absenteism ­ În funcţie de rezultatele testărilor psihologice ale elevilor, a  anamnezelor s­a stabilit un plan de consiliere pentru fiecare elev în parte  cuprinzând obiectivele, metodele şi strategiile de realizare, evaluări  periodice şi finale ­ Consilierea de grup a elevilor pentru stimularea creativităţii, creşterea spontaneităţii, dezvoltarea relaţiilor interpersonale, creşterea asertivităţii, diminuarea tulburărilor emoţionale - Consilierea profesorilor cu privire la: a). Optimizarea relaţiilor în clasa de elevi, gestionarea situaţiilor de criza în grupul clasă b). Strategii de diseminare a unor cazuri de criză comportamentală şi de identificare a soluţiilor de ameliorare/optimizare c). Cunoaşterea pe criterii şi fundamente psihologice a copiilor/elevilor în vederea conceperii şi implementării de soluţii adecvate, optimale, centrate pe dezvoltarea personalităţii, pozitivarea imaginii de sine, creşterea eficienţei personale

- Testarea psihologică a cadrelor didactice şi auxiliare din cadrul Şcolii Europene “A. Şaguna”, interpretarea psihologică a rezultatelor, emiterea adeverinţelor şi consiliere psihologică unde e cazul - Organizarea împreună cu membrii CJAPP Hd a concursului judeţean“Vreau să cresc mare şi frumos, mâncând sănătos!” pe tema alimentaţiei sănătoase, concurs destinat în special ciclului primar unde a participat şi o clasă membră a acestei şcoli

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful