EKONOMI MALAYSIA

BELANJAWAN NEGARA

Definisi Belanjawan (Bajet) Negara “Suatu penyata anggaran kewangan tentang perbelanjaan dan hasil kerajaan untuk satu tahun kewangan yang akan datang ”

• Kerajaan akan mengumumkan tentang perubahan kadar cukai, memperkenalkan cukai baru dan memansuhkan sesetengah cukai sedia ada. • Kerajaan turut mengumumkan tentang perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan.

Sumber Hasil Kerajaan • Ialah pendapatan baginya untuk melakukan perbelanjaan. . • Datang daripada hasil cukai (langsung dan tidak langsung) dan hasil bukan cukai.

Hasil Cukai • Cukai Langsung – Merupakan sejenis cukai yang beban cukainya tidak boleh diagihkan @ dipindahkan oleh pembayar cukai kepada orang lain. – Cukai langsung terdiri daripada. . – Beban cukai – jumlah cukai yang ditanggung oleh pembayar cukai itu.

.– Cukai Pendapatan Syarikat • Dikenakan terhadap keuntungan yang diperoleh oleh syarikat berhad sama ada syarikat sendirian berhad @ syarikat awam berhad. • Kadar cukainya di Malaysia ialah 28% daripada keuntungan syarikat.

bonus. • Sumber pendapatan dari pekerjaan @ perniagaan.– Cukai Pendapatan Perseorangan • Dikenakan terhadap individu yang memperoleh pendapatan melebihi jumlah tertentu selepas ditolak potongan wajib dalam tempoh setahun. elaun. . faedah dan sewa. semakin tinggi kadar cukai yang dikenakan. • Bersifat progresif iaitu semakin tinggi pendapatan. dividen.

• 38% daripada jumlah pendapatan petroleum. . – Cukai Keuntungan Harta Tanah • Dikenakan apabila sesuatu harta dijual pada harga yang lebih tinggi berbanding dengan harga beliannya. – Cukai Pendapatan Koperasi • Dikenakan terhadap keuntungan koperasi yang beroperasi di Malaysia.– Cukai Pendapatan Petroleum • Dikenakan kepada semua syarikat petroleum yang beroperasi di Malaysia.

• Nilai duti bergantung kepada nilai sesuatu harta itu.• Perbezaan dua tingkat harga tersebut disebut sebagai keuntungan harta. – Cukai Tanah • Dikenakan kepada pemilik tanah. • Kadar cukai berbeza mengikut lokasi dan jenis tanah. – Duti Setem • Dikenakan apabila dokumen harta yang dipindah hak milik desetemkan. .

.– Cukai Pintu • Dikenakan kepada pemilik rumah setiap tahun. • Digunakan untuk membiayai infrastruktur dan perkhidmatan awam.

– Cukai langsung terdiri daripada.• Cukai Tidak Langsung – Sejenis cukai yang beban cukainya boleh diagih @ dipindahkan sepenuhnya @ sebahagian kepada orang lain. (buah-buahan. kereta dll. minyak wangi. kelapa sawit dan getah) . kayu balak.) – Duti Eksport • Dikenakan terhadap barang yang dieksport ke luar negara. – Duti Import • Dikenakan terhadap barang-barang yang diimport dari luar negara. (petroleum.

minuman keras dan barang mewah seperti kereta dan minyak wangi yang dikeluarkan oleh firma tempatan dan digunakan dalam negeri. . – Cukai Jualan • Dikenakan terhadap barang akhir yang dijual oleh firma dalam negeri dan barangan import. • Dikenakan untuk menyekat penggunaannya oleh sesetengah golongan masyarakat kerana menjejaskan kesihatan (rokok dan minuman keras).– Duti Eksais • Dikenakan terhadap barang-barang seperti rokok. tembakau.

– Cukai Perjudian • Dikenakan terhadap syarikat perjudian berlesen seperti kasino. Kadar cukai ialah 5%. . nombor ekor dll. pengiklanan.– Cukai Perkhidmatan • Dikenakan terhadap perkhidmatan seperti hotel. restoran. insurans dan pusat servis kereta. lumba kuda.

• Beban cukai ditanggung sepenuhnya oleh pembayar cukai. • Kedua-duanya digunakan untuk perbelanjaan kerajaan.Persamaan Cukai Langsung Dengan Cukai Tidak Langsung. • Kedua-duanya digunakan untuk menstabilkan ekonomi melalui dasar belanjawan negara. • Kedua-duanya merupakan sumber hasil kerajaan. Contohnya cukai perkhidmatan dan cukai pendapatan perseorangan. .

perseorangan.Perbezaan Cukai Langsung Dengan Cukai Tidak Langsing Cukai Langsung Merupakan sejenis cukai yang beban cukainya tidak bole diagih @ dipindahkan oleh pembayar cukai kepada orang lain. Aspek perbezaan Definisi Cukai Tidak Langsung Merupakan sejenis cukai yang beban cukainya boleh diagih @ dipindahkan sepenuhnya @ sebahagian kepada orang lain. Dikenakan pada bila-bila masa dalam satu tahun tertentu apabila urus niaga dijalankan. Cukai dikenakan terhadap setiap urus niaga yang langsung. cukai jualan dan cukai perkhidmatan. duti eksport. Cukai ini dikenakan setahun sekali kecuali duti setem. Memberi kesan secara langsung kepada kebajikan individu tersebut Cukai pendapatan syarikat. Duti import. petroleum dan duti setem Bentuk cukai Kekerapan Kebajikan individu Contoh Tidak memberi kesan secara langsung kepada kebajikan individu yang dikenakan cukai. Kebanyakan cukai dikenakan mengikut jumlah pendapatan dan tingkat keuntungan. .

Cukai pendapatan individu Cukai perkhidmatan Duti setem Cukai keuntungan syarikat . B.Ulangkaji • Yang berikut merupakan jenis-jenis cukai langsung. C. kecuali… A. D.

B. D.• “Beban cukai ini boleh dipindahkan sebahagian atau sepenuhnya kepada orang lain” Penyataan ini merujuk kepada… A. Cukai pusaka Cukai pembangunan Cukai perkhidmatan Cukai pendapatan syarikat . C.

• Apakah maksud belanjawan negara? • Nyatakan dua jenis cukai pendapatan? • Nyatakan dua jenis cukai langsung? .

. pendapatan daripada pelaburan. selain hasil pengeluaran lesen dan permit termasuk bayaran denda. royalti daripada syarikat petroleum.Hasil Bukan Cukai • Hasil bukan cukai seperti hasil sewa rumahrumah kerajaan.

Perbelanjaan Kerajaan • Perbelanjaan Mengurus • Perbelanjaan Pembangunan .

.

bayaran balik pinjaman sama ada hutang dalam negeri ataupun luar negeri. – Bayaran Khidmat Hutang .perbelanjaan bagi pembayaran gaji & elaun kakitangan kerajaan.Perbelanjaan Mengurus • merupakan perbelanjaan semasa yang ditanggung oleh kerajaan pada setiap tahun bagi memastikan pengurusan & dan pentadbiran kerajaan berjalan lancar. • Perbelanjaan mengurus terbahagi kepada 7 komponen iaitu:– Emolumen . .

– Bekalan & Perkhidmatan . – Pencen & Ganjaran .pemberian subsidi. – Pemberian & Serahan Kepada Kerajaan Negeri peruntukan di bawah sektor bayaran pindahan kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri. pemberian kepada badan berkanun dll.membeli segala bekalan keperluan dan bahan yang digunakan oleh pentadbiran kerajaan. – Perbelanjaan lain . .bayaran kepada kakitangan awam yang bersara.

.

bina sekolah.pertahanan & keselamatan dalam negeri – Perkhidmatan Sosial . • Perbelanjaan pembangunan terbahagi kepada 4 sektor iaitu:– Keselamatan . poliklinik dsbgnya .Perbelanjaan Pembangunan • perbelanjaan yang melibatkan perbelanjaan terhadap projek sosial ekonomi yang akan meningkatkan tingkat sosio ekonomi dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. hospital.

– Pentadbiran Am . pengangkutan dsbgnya.kemudahan awam.– Perkhidmatan Ekonomi .

Contoh:Pembangunan pertanian dan pembangunan luar bandar serta pembinaan infrastruktur. . Membayar kos pentadbiran dan pengurusan kerajaan persekutuan. Contoh:Emolumen. Menambahkan modal fizikal negara.PERBEZAAN ANTARA PERBELANJAAN MENGURUS DENGAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN. PERBELANJAAN MENGURUS Merupakan perbelanjaan semasa dan bersifat ulangan kerajaan persekutuan. bekalan dan perkhidmatan PERBELANJAAN PEMBANGUNAN Merupakan perbelanjaan pelaburan kerajaan persekutuan. bayaran khidmat hutang.

Perbelanjaan untuk menambahkan keupayaan pengeluaran . Perbelanjaan semasa kerajaan III. manakah yang merupakan perbelanjaan mengurus? I. Perbelanjaan pelaburan kerajaan II.Ulangkaji • Antara yang berikut. Perbelanjaan yang bersifat ulangan IV.

Bayaran khidmat hutang IV. D. II dan IV I. C. manakah yang merupakan perbelanjaan mengurus kerajaan? I. III dan IV . Membina sekolah dan jambatan II. Bayaran elaun kakitangan awam A.• Antara yang berikut. I. Membaik pulih jalan dan makmal sekolah III. III dan IV II. II dan III I. B.

SELAMAT MENJAWAB .• Huraikan maksud dan jenis-jenis perbelanjaan mengurus dan pembangunan kerajaan persekutuan.

Perbelanjaan kerajaan . Hasil Kerajaan = Jum. Hasil Kerajaan < Jum. Perbelanjaan kerajaan • Belanjawan Lebihan – Jum. Perbelanjaan kerajaan • Belanjawan Kurangan – Jum.Jenis-Jenis Belanjawan Negara • Belanjawan Seimbang – Jum. Hasil Kerajaan > Jum.

Tujuan Belanjawan Negara • Menganggarkan sumber hasil dan perbelanjaan kerajaan • Mencapai kestabilan ekonomi • Membangunkan ekonomi • Memperbaiki imbangan pembayaran kurangan negara • Merapatkan jurang perbezaan pendapatan • Menggalakkan tabungan .

Belanjawan Negara Sebagai Alat… • Mengawal Inflasi • Mengawal Kemelesetan Ekonomi .

• Guna Tenaga Penuh – Keadaan ekonomi yang telah menggunakan semua sumber-sumber ekonomi yang sedia ada untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. • Kemelesetan Ekonomi – Keadaan ekonomi yang keluaran negara menurun secara berterusan dan pengangguran semakin meningkat untuk satu jangka masa yang panjang. .• Inflasi – Keadaan ekonomi yang mengalami kenaikan tingkat harga umum secara berterusan dan tidak terhad.

Konsep Inflasi .

Cara Belanjawan Mengatasi Inflasi .

Konsep Kemelesetan Ekonomi .

Cara Belanjawan Negara Mengatasi Kemelesetan Ekonomi .

• Kerajaan memperoleh pinjaman dalam negeri melalui:– Penerbitan sekuriti kerajaan • Janji bertulis antara kerajaan dengan peminjam. Kerajaan akan membayar kadar faedah kepada pemilik sekuriti. .HUTANG NEGARA • Pinjaman kerajaan dari sumber dalam negeri dan luar negara.

• Daripada Kumpulan Pinjaman Perumahan Perbendaharaan • Bank Perdagangan • KWSP .– Bil Perbendaharaan • Alat hutang jangka pendek bagi sektor awam iaitu mempunyai tempoh matang kurang daripada setahun. – Pinjaman-Pinjaman Lain • Pinjaman bersindiker (berkumpulan). – Sijil Pelaburan • Diterbitkan khusus untuk institusi kewangan Islam da tidak mengandungi faedah.

– Pinjaman Projek • Diperolehi daripada institusi kewangan antarabangsa untuk membiayai projek pembangunan negara. Tokyo dan New York.• Kerajaan memperoleh pinjaman luar negara melalui tiga cara iaitu:– Pinjaman Pasaran • Kerajaan persekutuan menerbitkan bon-bon dan nota kadar terapung untuk dijual di pasaran modal antarabangsa di London. . • Kerajaan meminjam daripada pasaran antarabangsa melalui pinjaman bersindiket.

.– Kredit Pembekal • Pinjaman berbentuk barangan yang bayarannya ditangguhkan untuk suatu masa tertentu.

Tujuan Pinjaman Kerajaan • Menampung kekurangan hasil kerajaan • Membiayai pembangunan ekonomi • Mengagihkan pendapatan melalui projek tertentu • Membiayai kelewatan kutipan hasil cukai .

Kelebihan Pinjaman Negeri Berbanding Dengan Pinjaman Luar Negara • Tidak dipengaruhi oleh perubahan kadar pertukaran asing. • Tidak melibatkan pengaliran keluar wang • Lebih mudah dan fleksibel • Kadar faedah yang lebih rendah .

C. B. Kadar faedah lebih tinggi Pengaliran keluar pertukaran asing Pasaran modal yang lebih sempit Syarikat pinjaman yang lebih fleksibel . yang manakah merupakan kelebihan pinjaman dalam negeri? A. D.Ulangkaji • Antara yang berikut.

kecuali… A. Mengimbangi pembayaran kurangan . Menutupi belanjawan kurangan B. Membiayai pembangunan ekonomi C.• Yang berikut adalah tujuan kerajaan persekutuan membuat pinjaman. Mengagihkan pendapatan melalui projek tertentu D.

• Apakah maksud hutang negara? • Jelaskan tujuan hutang negara kepada Malaysia? .

TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful