ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.0 2.0

Pengenalan ....................................................................................... 2 Elemen-elemen campuran pemasaran .............................................. 3 - 8 2.1 Produk 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2 Harga 2.2.1 2.3 Strategi harga Ciri produk Kualiti produk Reka bentuk produk Penjenamaan produk Pembungkusan produk

Tempat 2.3.1 2.3.2 Bentuk saluran agihan Inventori

2.4

Promosi 2.4.1 Campuran promosi

3.0

GINTELL dan campuran pemasaran ................................................ 9 - 20 3.1 Produk 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 Harga 3.2.1 3.3 Strategi harga Ciri produk Kualiti produk Reka bentuk produk Penjenamaan produk Pembungkusan produk

Tempat 3.3.1 Bentuk saluran harga

3.4

Promosi 3.4.1 Campuran promosi

4.0 5.0

Cadangan untuk meningkatkan penggunaan elemen campuran …. 21 - 22 Kesimpulan ……………………………………………………….. 23 - 24

BBPM2103

1.0

PENGENALAN GINTELL (M) Sdn.Bhd merupakan sebuah syarikat yang mengeluarkan barangan penjagaan kesihatan dan di bawah sektor industri barangan persendirian dan isi rumah ( Personal and Household Products. Syarikat ini telah ditubuhkan pada tahun 1996 yang mula dikenali dengan Intell Jaya Marketing (M) Sdn.Bhd. Pengasas syarikat ini ialah Mr. C.Y. Goh yang merupakan Pengarah Urusan GINTELL juga memegang jawatan sebagai Pengarah Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Beliau merupakan seorang usahawan yang berjaya dan pernah mendapat Anugerah Asia Fasifik (APEA) bagi kategori Tokoh Usahawan Cemerlang pada tahun 2007, ( Bernama, 2007). GINTELL merupakan sebuah syarikat yang terkemuka di Malaysia dan mempunyai lebih 60 cawangan di seluruh negara serta merupakan salah satu rantaian syarikat penjagaan kesihatan yang terkemuka di Asia Tenggara. Syarikat ini menghasilkan pelbagai produk kesihatan yang berteknologi dan berinovasi tinggi yang memberi pendekatan yang konsisten terhadap kesihatan serta penekanan terhadap aspek fizikal dan mental. Produk yang dihasilkan terbahgai kepada beberapa kategori iaitu Relaxation, Reflexology, Beauty & Slimming, Fitness dan iRest yang masing-masing mempunyai fungsi yang tersendiri seperti kerusi urut, pengurut mata, pengurut kaki, kusyen sistem udara, tali pinggang pelangsing, basikal magnetik, katil urut dan banyak lagi. Produk serta perkhidmatan yang dihasilkan pernah menerima beberapa anugerah antaranya seperti ‘Superbrand Malaysia Consumers Choice 2006’, ‘Asia Pacific Super Excellent Brand Book Of Record 2006’ dan banyak lagi.

1

BBPM2103

2.0

ELEMEN-ELEMEN CAMPURAN PEMASARAN Campuran pemasaran merupakan elemen-elemen strategi utama iaitu pemasar perlu mereka bentuk dan menguruskannya bagi menghasilkan proses pertukaran nilai yang akan memaksimumkan kepuasan pengguna, ( Zahari Mohamad et al., 2011). Menurut Dibb, S., & Simkin, L. (2004), campuran pemasaran adalah satu set aktiviti taktikal yang akan dibangunkan oleh pemasar dengan tujuan untuk melaksanakan strategi pasaran yang telah dicadangkan dan memudahkan proses pertukaran dengan pelanggan yang disasarkan. Campuran pemasaran ini lebih dikenali dengan 4P yang merujuk kepada elemen-elemen iaitu produk (product), harga (price), tempat (place) dan promosi (promotion).

2.1

Produk Menurut Zahari Mohamad, produk adalah satu tawaran oleh pemasar untuk dilihat, dicuba dan digunakan untuk kegunaan peribadi, isi rumah, pengeluar atau jual semula. Produk terbahagi kepada dua kategori iaitu produk ketara (tangible) dan produk tidak ketara (intangible). Produk ketara adalah barangan yang boleh disentuh, dilihat, warna, berat dan dapat dirasa kehadiran bentuk fizikalnya contohnya seperti kereta, komputer dan sebagainya. Produk tidak ketara pula merupakan produk yang tidak boleh dirasa atau disentuh kerana ia wujud dalam bentuk perkhidmatan seperti kepuasan, penyelesaian, kecekapan, perbankan atau perkhidmatan insurans, ( Ramachandra, K. et. al., 2010).

2.1.1

Ciri produk

Produk yang dihasilkan haruslah mempunyai ciri produk yang unik atau yang berbeza daripada pesaing lain dan mampu menonjolkan keistimewaannya. Ciri tersebut merupakan satu elemen penting yang menentukan kebersaingan sesuatu produk dalam pasaran. Pemasar harus berusaha mencipta sesuatu produk yang mempunyai ciri yang kreatif dan unik yang mampu menarik perhatian pengguna sehingga di mana sahaja pengguna dapat mengenali produk tersebut.

2

BBPM2103

2.1.2

Kualiti Produk

Sesuatu produk yang dihasilkan atau dipasarkan haruslah mempunyai kualiti yang tinggi untuk memuaskan kehendak pengguna. Menurut Shanthi Subramaniam & Mah Boon Kiet (2011), “kualiti produk adalah keupayaan sesuatu produk menjalankan fungsinya dan berdaya saing dalam pasaran saaran”. Pemasar haruslah menghasilkan tahap kualiti produk yang akan mengukuhkan kedudukan produk tersebut dalam sasaran pasaran. Contohnya seperti pengeluar kereta Volvo yang ternyata merupakan kereta yang tahan lasak dan ketahanan keretanya kerana Volvo menekankan aspek kualiti dalam mengeluarkan produknya.

2.1.3

Reka bentuk produk

Reka bentuk merupakan sesuatu perkara yang penting bagi sesuatu produk. Ia akan mempengaruhi imej produk tersebut. Reka bentuk meliputi gaya produk secara luaran dan fungsi atau kegunaan produk, (Shanthi Subramaniam & Mah Boon Kiet , 2011). Reka bentuk yang menarik dan berbeza daripada pesaing mempunyai kelebihan iaitu dapat menarik minat pengguna, dapat memperbaiki prestasi produk, menurunkan kos pengeluaran serta memberi kelebihan kepada pasaran sasaran. Contohnya beg tangan berjenama seperti Bonia mempunyai reka bentuk yang menarik serta dapat meningkatkan prestij dan status pengguna.

2.1.4

Penjenamaan Produk

Jenama merupakan identiti sesuatu produk. Jenama merangkumi nama, simbol, tanda dan sebagainya yang digunakan untuk menjadikan produk tersebut dikenalpasti oleh pengguna serta pesaing dan biasanya didaftarkan secara rasmi (Dibb, S., & Simkin, L., 2004). Jenama juga dapat mendatangkan keuntungan (Emerald Insight Staff, 2004). Terdapat beberapa jenis jenama iaitu jenama pengeluar, jenama individu, jenama keluarga, jenama pengedar, jenama generik dan jenama kombinasi. Jenama mempunyai beberapa kelebihan seperti dapat menunjukan ciri-ciri khas, memberi nilai kepada sesuatu produk, memudahkan proses pembelian atau pesanan, mengenalpasti masalah serta dapat menyediakan perlindungan terhadap produk tersebut. Contohnya, jenama kereta mewah seperti BMW, Ferrari dan Mercedes memberikan nilai yang tinggi dan melambangkan prestij serta status yang tinggi kepada pengguna, (Shanthi Subramaniam & Mah Boon Kiet , 2011).

3

BBPM2103

2.1.5

Pembungkusan produk

Pembungkusan merupakan aktiviti untuk menyimpan atau melindungi produk daripada rosak. Pemasar haruslah memikirkan satu pembungkusan yang inovatif yang membolehkan mereka mendapat kelebihan dalam mengatasi pesaing lain. Dalam membuat keputusan terhadap pembungkusan produk, pemasar harus mengambil kira kesan terhadap alam sekitar dan juga aspek keselamatan bagi menggalakkan sebarang kerosakan semasa proses penghantaran, (Mokhtar Pet & Rafidah Manap, 2011). Pembungkusan juga akan menambahkan lagi kualiti sesuatu produk dan merupakan peluang bagi pemasar untuk mempengaruhi pembeli.

2.2

Harga Harga merupakan nilai pertukaran dalam mata wang bagi produk atau perkhidmatan yang disediakan oleh penjual kepada pembeli, (Shanthi Subramaniam & Mah Boon Kiet , 2011). Harga meliputi kualiti sesuatu produk atau perkhidmatan. Perletakan harga meliputi tiga perkara iaitu kos, pengguna dan pesaing serta penting bagi mencapai matlamat dan objektif perniagaan dalam memaksimumkan keuntungan serta meningkatkan hasil jualan atau syer pasaran.

2.2.1

Strategi harga

Terdapat beberapa strategi-strategi harga iaitu: a) Strategi Diskaun Harga Pemasar akan menawarkan harga yang lebih rendah kepada pelanggan yang membeli produk dalam jumlah kuantiti yang besar berbanding pelanggan lain. Pemasar juga akan menawarkan diskaun tunai kepada pembeli yang membayar cepat dalam tempoh masa dan terma bayaran yang ditetapkan. Selain itu pemasar akan menawarkan diskaun kepada orang tengah yang menjalankan penjualan produk serta menawarkan diskaun bermusim di mana selepas musim perayaan atau sebagainya, (Reynolds, et al., 2005). b) Strategi harga geografi Berdasarkan strategi ini, pemasar akan mengambil kira kos penghantaran dan pengangkutan sebelum membuat pelarasan harga kerana kedudukan geogafi yang bebeza. Contohnya harga barangan bagi Sabah dan Sarawak berbeza dari Semananjung Malaysia kerana kedudukan geografinya yang berbeza.

4

BBPM2103

c) Strategi harga psikologi Mengikut strategi ini, pemasar akan mempengaruhi persepsi pembeli terhadap produk yang ditawarkan dan dengan menggunakan bentuk psikologi seperti penggunaan harga ganjil seperti RM 9.99 yang akan membuatkan pembeli menganggap harga tersebut lebih murah dari RM 10. d) Strategi harga promosi Pemasar akan menggunakan strategi ini dengan menurunkan harga sesuatu produk terpilih kepada harga kos atau harga borong yang rendah bagi menarik minat serta meningkatkan jualannya dalam tempoh masa sementara.

2.3

Tempat (saluran agihan) Saluran agihan merupakan laluan di mana barangan atau perkhidmatan yang dikeluarkan berpindah dari pengeluar kepada pengguna, (Hundekar, S.G et al., 2010). Saluran ini juga menggerakan produk kepada pelanggan dengan mengatasi jurang masa, tempat serta pemilikan yang memisahkan produk dari penggunanya. Ahli-ahli saluran agihan seperti ejen atau broker, peruncit dan pemborong. Mereka mempunyai peranan yang penting dan utama iaitu sebagai pengumpul dan penyebaran maklumat, perundingan, menjalinkan hubungan, memenuhi kehendak pengguna, bantuan kewangan, mengadakan promosi dan mengambil risiko, (Shanthi Subramaniam & Mah Boon Kiet , 2011).

2.3.1

Bentuk saluran agihan

Menurut Abu Bakar Abdul Hamid (2004), terdapat dua bentuk saluran agihan iaitu: a) Saluran agihan berdimensi menegak . Saluran ini meliputi saluran langsung dan saluran tidak langsung. Saluran agihan secara langsung adalah di mana pengeluar menjual barang terus kepada pelanggan. Contohnya seperti Avon, Cosway, salun dan sebagainya. Manakala saluran agihan secara tidak langsung pula merujuk kepada pengeluar bergantung kepada orang lain untuk menjual produk kepada pengguna contohnya seperti menjual kereta. b) Saluran agihan berdimensi mendatar Saluran ini merujuk kepada jumlah ahli saluran yang mengendalikan sesuatu produk pada satu peringkat dalam saluran yang sama dan ia menyebabkan saluran tersebut menjadi luas. Contohnya saluran agihan kereta Proton lebih luas berbanding kereta BMW kerana banyak kereta Proton banyak pengedar. 5

BBPM2103

2.3.2

Inventori

Menurut Shanthi Subramaniam & Mah Boon Kiet (2011), pengawalan inventori pada paras yang optimum iaitu ianya tidak boleh berlebihan dan berkurangan harus dilakukan oleh pengeluar. Sekiranya inventori yang disimpan berlebihan, pengeluar akan menanggung kos yang tinggi disebabkan oleh kos penyimpanan dan pengendalian. Namun jika inventori berkurangan, pengeluar akan mengalami kehabisan stok dan ia boleh menjejaskan pemasaran produk. Oleh itu, pengeluar harus peka terhadap masa yang tepat untuk membuat pesanan baru.

2.4

Promosi Menurut Ramachandra, K. (2010), promosi merupakan satu proses komunikasi pemasaran yang melibatkan maklumat, pujukan dan pengaruh sesuatu produk kepada pengguna. Promosi bertujuan untuk memperkenalkan produk kepada pengguna, menarik perhatian pengguna, mempengaruhi pengguna, meningkatkan jualan dan keuntungan, memberi pengetahuan kepada pengguna tentang sesuatu produk, mengekalkan imej produk, mengekalkan syer pasaran, bersaing dengan produk lain dan juga meluaskan pasaran.

2.4.1

Campuran promosi

Menurut Mokhtar Pet & Rafidah Manap, (2011), terdapat beberapa elemen yang penting dalam campuran promosi iaitu : a) Pengiklanan Merupakan komunikasi secara tidak langsung melalui media massa, papan iklan, rangkaian internet atau mel yang dibayar oleh pengeluar. b) Promosi jualan Pengeluar akan memberi intensif kepada pengguna untuk mendorong mereka membeli produk seperti memberi potongan harga, kupon, rebat dan sebagainya. c) Publisiti dan perhubungan awam Publisiti melibatkan penghebahan mengenai sesuatu produk melalui media elektronik ataupun cetak. Perhubungan awam digunakan untuk membina hubungan yang baik dengan masyarakat dan pihak berkepentingan contohnya seperti MILO yang memberikan minuman percuma kepada semua pelajar di sekolah sebagai salah satu perhubungan awam yang dilakukan.

6

BBPM2103

d) Jualan bersemuka Jualan bersemuka merupakan jualan secara langsung dan terus kepada pengguna. Ia amat berkesan kerana pengguna bebas bertanya dan melihat sendiri produk tesebut serta lebih meyakinkan pengguna untuk membeli produk tersebut.

7

BBPM2103

3.0

GINTELL DAN CAMPURAN PEMASARAN Sebagai sebuah syarikat yang maju, GINTELL mempraktikkan elemen-elemen campuran pemasaran sebagai strategi utama dalam perniagaannya. Berikut merupakan elemen-elemen yang digunapakai:

3.1

Produk Produk yang dikeluarkan oleh GINTELL telah menambat hati pengguna serta telah membawa dan menaikkan nama GINTELL di persada perniagaan. Kepelbagaian produk yang dihasilkan mempunyai fungsi yang berbeza mengikut kategori masingmasing. Berikut merupakan senarai produk yang dihasilkan mengikut kategori masingmasing.

8

BBPM2103

Rajah 1 : Senarai produk GINTELL, (http://www.gintell.com/v1/en/main.aspx)

9

BBPM2103

3.1.1 Ciri produk GINTELL mengeluarkan produk kesihatan yang mempunyai ciri yang menarik dan berbeza dari pesaing yang lain bagi mendapat tempat di hati pengguna dan pasaran. Produk GINTELL bercirikan teknologi yang canggih dan moden serta berinovasi tinggi. Terdapat juga produknya yang menggunakan teknologi robot seperti Katil Urut (Massage Bed) di mana pengguna boleh memilih untuk diurut apabila tidur di katil tersebut. Selain itu, produknya juga adalah fleksibel iaitu ia mempunyai dua fungsi yang berbeza dalam satu masa contohnya seperti Kerusi Urut (Massage Chair) dan Katil urut (Massage Bed) di mana ia bukan sahaja menjalankan fungsi sebagai kerusi atau katil urut tetapi ia merupakan salah satu perabot rumah yang merupakan medium untuk pengguna merehatkan diri. Produk GINTELL juga mudah dibawa dan sesuai digunakan di rumah juga di pejabat contohnya seperti Pengurut Kaki, Pengutur Mata dan sebagainya. GINTELL juga menyediakan produk dan perkhidmatan yang boleh dinikmati oleh semua pengguna tidak kira latar belakang iaitu Rest N Go Station di mana stesen ini mempunyai konsep yang tersendiri dan dilengkapi dengan mesin urut serta boleh didapati di tempat awam dengan hanya serendah RM1 untuk menggunakannya. Rajah di bawah Rest N Go Station yang dihasilkan oleh GINTELL.

Rajah 2: Konsep Rest N Go Station

10

BBPM2103

3.1.2

Kualiti Produk

Kualiti produk yang dihasilkan oleh GINTELL juga berkualiti tinggi kerana adanya rangkaian dari Panasonic sebagai rakan kongsi yang memberi dan menyediakan kemudahan serta teknologi yang canggih. Produk yang dihasilkan juga dibuat dengan bahan-bahan yang bermutu tinggi dan tahan lasak bagi menjamin keselesaan pengguna serta untuk penggunaan jangka panjang. Kualiti produk yang dihasilkan terbukti apabila GINTELL pernah mendapat anugerah iaitu ‘Malaysia SPA and Wellness Award 2008 – Best Slimming Equipment’ dan ‘Malaysia SPA and Wellness Award 2008 – Best Massage Chair’.

3.1.3 Reka Bentuk Produk Reka bentuk produk yang dihasilkan oleh GINTELL telah menarik minat pengguna untuk membeli. Reka bentuknya yang unik juga adalah satu idea GINTELL bagi mempengaruhi pengguna untuk membeli contohnya seperti Pengurut Tangan dan Katil Urut yang mempunyai reka bentuk yang unik dan menarik. Rajah menunjukan antara reka bentuk produk GINTELL.

Rajah 3: Antara reka bentuk produk GINTELL

11

BBPM2103

3.1.4 Penjenamaan produk GINTELL yang terkenal dengan slogan katanya “HEALTH. LOVE. LIFE” merupakan logo korporat yang mewakili perpaduan dan kerjasama daripada syarikat dan pekerja yang sentiasa berusaha ke arah pencapaian matlamat serta berusaha untuk mendapatkan pengiktirafan jenama global. Jenama GINTELL mudah dikenali di mana juga kerana merupakan salah satu jenama produk kesihatan yang terkenal. Rajah menunjukkan logo GINTELL.

Rajah 4: Logo GINTELL

3.1.5 Pembungkusan produk Kesemua produk yang dihasilkan oleh GINTELL di bungkus bagi mengelakkan sebarang kerosakan. Jenis-jenis pembungkusan yang digunakan tidak menjejaskan alam sekitar dan boleh dikitar semula. GINTELL juga memilih pembungkusan produk yang mampu mengurangkan sumber dan menjimatkan kos. Antara jenis pembungkusan yang digunakan adalah seperti kotak dan beg. Rajah di bawah menunjukkan contoh pembungkusan produk GINTELL.

Rajah 5: Contoh pembungkusan produk GINTELL 12

BBPM2103

3.2

Harga Harga bagi setiap produk GINTELL ditetapkan berdasarkan kos dan permintaan bagi mencapai keuntungan yang ditetapkan. Harga yang ditetapkan mewakili kualiti produk tersebut. Semakin tinggi harga semakin tinggi kualiti yang diberikan. Setiap produk yang dikeluarkan mempunyai harga yang berbeza mengikut saiz serta kategori yang berbeza. Berikut adalah contoh harga bagi kerusi urut GINTELL di mana harganya berbeza mengikut fungsi dan kelebihan masing-masing.

Rajah 6 : Contoh senarai harga yang berbeza

GINTELL juga menawarkan pembelian secara online menerusi laman web dengan menawarkan harga promosi bagi setiap pembelian tersebut. GINTELL juga menawarkan harga bagi pembelian kredit dan penetapan jangka masa bayaran contohnya seperti rajah di bawah.

Rajah 7 : Contoh pembelian secara kredit serta tempoh bayaran 13

BBPM2103

3.2.1 Strategi harga GINTELL telah menggunakan beberapa strategi harga dalam penetapan harga setiap produknya iaitu: a) Strategi diskaun harga Strategi diskaun harga yang digunakan oleh GINTELL adalah dengan memberi diskaun kuantiti kepada pembeli yang membeli dalam kuantiti yang banyak. GINTELL juga memberikan diskaun harga kepada pembeli yang membayar cepat atau dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Diskaun bermusim juga diberikan kepada pembeli bagi menggalakkan pembelian produk di luar musim seperti musim hari ibu dan juga perayaan. GINTELL turut memberikan diskaun perdagangan kepada ajen atau orang tengah atas penjualan produk yang dijalankan bagi syarikat. Contoh strategi diskaun harga yang diberikan oleh GINTELL.

Rajah 8: Contoh strategi diskaun harga

14

BBPM2103

b) Strategi harga geografi Strategi harga geografi juga digunakan oleh GINTELL dalam menetapkan harga bagi produk yang diedarkan di kawasan yang berbeza kedudukan geografinya dengan mengambil kira kos pengangkutan juga penghantaran produk tersebut. Contohnya harga produk bagi Sabah dan Sarawak berbeza berbanding harga di Semenanjung Malaysia.

Rajah 9: Perbezaan harga geografi antara Semenanjung dan Sabah & Sarawak

c) Strategi harga psikologi GINTELL menggunakan strategi ini bagi mempengaruhi emosi dan tindakan pengguna untuk membeli. Contohnya GINTELL memilih nombor 8 bagi penggunaan harga psikologi seperti RM 498, RM 1,888 dan sebagainya. GINTELL mempengaruhi penggna dengan cara ‘Beli 1 percuma 1’ dan juga memberikan hadiah dari setiap pembelian yang juga merupakan salah satu produknya. Maka pengguna berpendapat bahawa apabila mereka membayar untuk satu produk secara tidak langsung mereka akan mendapat dua produk. Rajah di bawah menunjukkan contoh harga psikologi yang digunakan.

15

BBPM2103

Rajah 10: Contoh harga psikologi

d) Strategi harga promosi GINTELL juga memberikan harga promosi dengan menurunkan harga dalam tempoh masa tertentu. Contohnya seperti rajah di bawah iaitu sempena hari bapa GINTELL memberikan harga promosi kepada semua pembeli.

Rajah 11: Contoh harga promosi 16

BBPM2103

3.3

Tempat (saluran agihan) GINTELL merupakan sebuah syarikat yang mempunyai tiga cawangan dan mempunyai rangkaian pengedar lebih daripada 60 cawangan di seluruh negara yang membolehkan pengguna mendapatkan produknya mengikut lokasi masing-masing. GINTELL juga menjalinkan hubungan perniagaan dengan Panasonic, Tesco dan Jusco sebagai rakan kongsinya. Selain itu GINTELL juga mempunyai rangkaian pengedaran yang luas sehingga ke Asia Tenggara.

Rajah 12: Rantaian kedai GINTELL

3.3.1 Bentuk saluran agihan Dengan adanya lebih daripada 60 cawangan , GINTELL menggunakan kedua-dua jenis saluran agihan bagi pengedaran serta penjualan produknya dengan menjalankan jualan secara langsung juga tidak langsung kepada pengguna melalui semua kedai atau laman web yang disediakan. Selain itu GINTELL juga menggunakan saluran agihan mendatar di mana dengan menggunakan ejen atau orang tengah dalam aktiviti mengedar serta menjual produk dalam saluran yang sama. Saluran agihan ini membolehkan kekerapan pesanan, masa yang singkat unutk penghantaran serta mempunyai pelanggan yang banyak.

17

BBPM2103

3.4

Promosi Promosi merupakan satu strategi yang penting bagi GINTELL untuk menguasai pasaran serta mempengaruhi pembeli dengan meyakinkan mereka bahawa produk GINTELL berbeza dan mempunyai kelebihan berbanding produk dari pesaing lain.

3.4.1 Campuran promosi Berikut merupakan campuran promosi yang digunakan oleh GINTELL sebagai salah satu strategi promosi mereka. a) Pengiklanan GINTELL menggunakan promosi secara pengiklanan iaitu secara tidak langsung kepada pengguna melalui beberapa saluran seperti media massa, elektronik dan juga media cetak. Melalui saluran media massa dan elektronik GINTELL menggunakkan medium pengiklanan seperti radio atau televisyen yang menghebahkan promosi terkini oleh GINTELL. Melalui internet juga segala promosi terkini GINTELL boleh diketahui dengan hanya melayari laman web juga facebook milik GINTELL iaitu di alamat www.gintell.com dan www.facebook.com/gintellmalaysia. Media cetak seperti majalah serta akhbar juga menjadi pilihan GINTELL sebagai medium pengiklanan mereka. Contohnya di majalah-majalah kesihatan.

b) Promosi jualan GINTELL juga sering mengadakan promosi jualan sebagai salah satu promosi untuk menggalakkan jualan produknya. Promosi jualan yang diberikan mengikut satu tempoh masa yang telah ditetapkan. Contoh promosi jualan yang dibuat seperti promosi jualan akhir tahun di mana GINTELL memberikan potongan harga yang tinggi serta memberikan hadiah percuma bagi setiap pembelian.

18

BBPM2103

Rajah 13: Contoh promosi jualan

c) Publisiti dan perhubungan awam GINTELL juga menggunakan strategi ini sebagai salah satu cara mempromosikan produk mereka. Antaranya GINTELL melibatkan diri dengan penajaan kepada beberapa peraduan contohnya seperti Peraduan Kumpul dan Menang Utusan Malaysia Edisi Merah, (Arkib, 2012). GINTELL juga menyediakan perkhidmatan stesen Rest N Go di beberapan tempat awam seperti kompleks membeli belah yang merupakan salah satu promosi kepada pengguna serta membina hubungan yang baik dengan pengguna dan pihak berkepentingan. Contohnya pengguna akan menggunakannya selepas penat membeli belah dan secara tidak langsung telah mempengaruhi pengguna untuk mempunyai minat untuk membelinya sendiri. d) Jualan semuka GINTELL juga menjalankan promosi jualan semuka dengan menerangkan kelebihan dan juga perbezaan produk secara langsung kepada pengguna. GINTELL juga sering mengadakan roadshow dengan menyertai expo-expo serta pameran kesihatan bagi mendekatkan produk GINTELL dengan pengguna. Melalui roadshow ini, GINTELL memberikan harga yang istimewa dan juga tawaran menarik kepada pengguna sepanjang roadshow tersebut. Pengguna juga boleh mencuba dan merasai produk GINTELL sebelum membuat keputusan unutk membeli.

19

BBPM2103

4.0

CADANGAN LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN PENGGUNAAN ELEMEN CAMPURAN PEMASARAN DALAM SYARIKAT GINTELL (M) Sdn.Bhd Terdapat beberapa cadangan dan langkah dalam meningkatkan penggunaan elemen campuran pemasaran bagi GINTELL dalam meningkatkan lagi mutu pengeluaran, pengedaran dan penjualan produk GINTELL.

4.1

Cadangan produk Terdapat beberapa cadangan yang perlu dilakukan oleh GINTELL dalam penggunaan elemen produk dalam campuran pemasaran. Cadangannya adalah supaya GINTELL mempelbagaikan warna bagi setiap produknya supaya lebih nampak menarik dan pengguna boleh memilih warna kesukaan mereka apabila membeli produk tersebut. Selain itu, cadangan supaya GINTELL mengurangkan berat bagi produknya dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih ringan supaya memudahkan pengguna dan pengedar. Contohnya bagi kerusi urut juga katil urut kerana produk tersebut mempunyai berat bersih iaitu 100kg hingga 400kg. Berikutan berat tersebut, cadangan supaya GINTELL menambah roda yang tersembunyi bagi setiap produk tersebut bagi memudahkan pengguna. Cadangan lain supaya GINTELL membuat penciptaan produk baru khusus buat kanak-kanak yang bersaiz kecil dan fungsinya yang sesuai dengan fizikal mereka memandangkan zaman kini bukan sahaja golongan dewasa yang menghadapi masalah kesihatan tetapi kanak-kanak juga menghadapinya. Selain itu GINTELL juga harus menghasilkan mesin urut kelapa yang boleh dibawa dan digunakan di mana sahaja kerana sakit kepala mudah menyerang walau di mana juga kita berada dan dapat menggantikan penggunaan minyak angin yang sememangnya mempunyai bau.

4.2

Cadangan harga Bagi cadangan harga pula, GINTELL haruslah merendahkan harga setiap produk supaya semua pengguna yang mempunyai latar belakang sederhana mampu memilikinya kerana harga bagi setiap produk agak mahal di mata pengguna. Selain itu, GINTELL haruslah menawarkan harga ahli kepada pembeli dengan mewujudkan kad ahli kepada semua pengguna yang berminat dengan produk GINTELL dan mereka akan mendapat harga yang istimewa. Berikutan harga 20

BBPM2103

produknya yang agak tinggi, GINTELL perlulah menambah jangka masa bayaran bagi pembelian secara kredit supaya dapat meringankan beban pembeli. Cadangan lain supaya GINTELL memberikan harga percubaan kepada pengguna dalam tempoh masa yang singkat dan jika mereka berpuas hati mereka akan terus membayar manakala jika sebaliknya pengguna boleh memulangkan barang dan wang akan dipulangkan.

4.3

Cadangan Tempat Cadangan bagi tempat adalah supaya GINTELL membuka lebih banyak kedai atau cawangannya di kawasan luar bandar supaya memberi pendedahan kepada mereka mengenai produknya. Cadangan lain supaya GINTELL membuat kedai bergerak di kawasan pedalaman dengan memberi mereka mencuba secara percuma supaya mereka dapat merasai sendiri dan menilai produk tersebut sebelum membuat keputusan untuk membeli.

4.4

Cadangan promosi Cadangan bagi promosi supaya GINTELL membuat cabutan bertuah pada setiap bulan dengan meletakan nombor di setiap resit pembelian dan jika cabutan dibuat pemenang haruslah menuntut hadiah di tempat yang telah ditetapkan. Ia merupakan salah satu promosi yang akan menarik minat pengguna. Selain itu, GINTELL juga perlu menyediakan promosi buat semua pejabat-pejabat juga pekerja dengan memberi perkhidmatan penggunaan produknya yang diletakan di tempat kerja masing-masing dan dapat digunakan dengan harga serendah RM1. Promosi tersebut dapat membuatkan pekerja yang seharian bekerja merehatkan diri sebentar sekaligus mempengaruhi mereka untuk membeli. Cadangan lain supaya GINTELL memperbanyakkan promosi pengiklanan menerusi televisyen bagi memaparkan kesemua produknya supaya lebih dikenali oleh semua pengguna kerana pengiklanan yang dibuat oleh GINTELL lebih fokus kepada kerusi urut. Dan jika kesemua produk ditayangkan di televisyen maka pengguna akan melihat kepelbagaian produk tersebut sekaligus akan mempengaruhi mereka berbanding dengan pengiklanan menerusi radio di mana pengguna tidak dapat melihat produk tersebut.

21

BBPM2103

5.0

KESIMPULAN Dalam sesebuah organisasi, penggunaan elemen campuran pemasaran merupakan salah satu strategi utama bagi memaksimumkan keuntungan juga kepuasan pengguna dan strategi itulah yang digunakan oleh GINTELL. Antara elemenelemen campuran pemasaran yang digunakan oleh GINTELL adalah produk, harga, tempat dan promosi. Produk yang dikeluarkan oleh GINTELL mempunyai ciri yang khusus dan berbeza dari pesaing yang lain. Begitu juga dengan kualiti, reka bentuk, penjenamaan dan pembungkusan produk tersebut yang mempunyai tarikan yang tersendiri serta diminati ramai pengguna. Harga yang dikenakan bagi setiap produk meliputi kos, pengguna dan pesaing serta berdasarkan kepada beberapa strategi iaitu diskaun harga, harga geografi, harga psikologi dan harga promosi. Kesemua produk yang dihasilkan diedarkan melalui beberapa saluran agihan iaitu secara langsung atau tidak langsung melalui cawangan, kedai atau ejen yang dilantik. Dalam mempromosikan produk keluarannya, GINTELL telah menggunakan campuran promosi seperti pengiklanan, promosi jualan, publisiti dan perhubungan awam serta jualan semuka bagi mempengaruhi pengguna terhadap produknya. Namun begitu terdapat beberapa cadangan yang perlu diambil kira oleh GINTELL bagi meningkatkan penggunaan elemen-elemen campuran pemasaran tersebut. Bagi elemen produk, cadangan supaya GINTELL mempelbagaikan warna bagi setiap produknya, mengurangkan berat serta menggunakan roda yang tersembunyi bagi produk yang berat supaya ianya lebih menarik, memudahkan pengguna serta pengguna bebas memilih warna kegemaran mereka. Cadangan lain supaya GINTELL membuat penciptaan baru bagi produk kesihatah khusus buat kanak-kanak juga mesin urut kepala kerana ia merupakan satu keperluan apabila pengguna sakit kepala dan boleh menggantikan penggunaan minyak angin. Bagi elemen harga, cadangan supaya GINTELL membat pengurangan harga terhadap produknya supaya ia oleh dimiliki oleh semua yang berlatar belakang berbeza. Penawaran harga ahli, penambahan jangka masa bayaran serta memberikan harga percubaan kepada pengguna juga merupakan salah satu cadangan bagi GINTELL bagi meningkatkan elemen tersebut. Cadangan bagi elemen tempat pula adalah supaya GINTELL membuka lebih banyak kedai, cawangan atau kedai bergerakdi kawasan luar bandar supaya mereka diberi pendedahan dan boleh mencuba produk tersebut. Bagi elemen promosi juga terdapat beberapa cadangan buat GINTELL iaitu supaya membuat cabutan bertuah pada setiap bulan juga membuat promosi 22

BBPM2103

untuk semua pekerja dengan menyediakan perkhidmatan penggunaan produknya di tempat kerja dengan kadar yang paling murah. Selain itu cadangan lain supaya GINTELL memaparkan semua produknya dalam pengiklanan menerusi televisyen supaya pengguna lebih jelas dan melihat produk tersebut. Dengan cadangancadangan berikut akan meningkatkan lagi penggunaan elemen-elemen campuran pemasran dalam syarikat GINTELL.

( 3905 patah perkataan )

23

BBPM2103

RUJUKAN

Abu Bakar Abdul Hamid, et al. (2004). Prinsip Pemasaran Perspektif Global. Malaysia: Mc Graw Hill.

Arkib, (2012). Utusan Online: Kerusi GINTELL milik Noor Alam. [Online]. Available http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2012&dt=0527&pub=Utusan Malaysia&sec=Dalam_Negeri&pg=dn_16.htm [ 13 Jun 2013].

Dibb S. & Simkin, L. (2004). Marketing Brief: A Revision Guide. Jordan Hill, GBR : Routledge. In Ebrary (OUM Digital Collection).

Hundekar, S.G. et al. (2010). Principles of Marketing. Mumbai, IND: Global Media. In Ebrary (OUM Collection).

Khalidah Khalid Ali et al. (2008). Business Management: A Malaysian Perspective. Selangor: Oxford Fajar Sdn.Bhd.

Kotler,P. (2000). Marketing Management. London: Prentice Hall. In Ebrary (OUM Digital Collection).

Mokhtar Pet & Rafidah Manap, (2011). Pengajian Perniagaan : Perniagaan Penggal 1. Selangor: Oxford Fajar.

Ramachandra K., et al. (2001). Marketing Management. Mumbai, IND: Global Media. In Ebrary (OUM Digital Collection).

Reynolds, P.J. & Lancaster, G.A. (2005). Management of Marketing. Jordan Hill,GBR: Dewan Bahasa dan Pustaka. In Ebrary (OUM Digital Collection).

Sherlekar S.A & Gordon. E. (2010). Marketing Management. Mumbai, IND: Global Media. In Ebrary (OUM Digital Collection).

24

BBPM2103

Shanthi Subramaniam & Mah Boon Kiet, (2011). Pengajian Perniagaan : Sistem Modular Baharu Penggal 1. Selangor: Penerbitan Pelangi Sdn.Bhd.

Zahari Mohamad et al. (2011). Marketing management I. Open University Malaysia : Faculty of Business and management.

________________. http://www.gintell.com/v1/en/main.aspx

25

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful