BIBLIOGRAFI

A Wahab Ali. (1988). Tradisi Pembentukan Sastera Melayu Moden. Selangor. Penerbitan Sarjana (M) Sdn Bhd

Hashim Awang et al. (1985). Mendekati Kesusasteraan Melayu. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd

Khoo Kay Kim dan Abdullah Tahir. (1985). Sastera dan Sasterawan III. Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Malaysia

Mana Sikana. (2004). Sastera Melayu PascaModenisasi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Sahlan Mohd. Saman dan Shaiful Bahri Md. Radzi. (2005). Persuratan Melayu: Tradisional ke Moden. Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia

Siti Aisah Murad. (2008). Penelitian Sejarah: Kesusasteraan Melayu Moden 1940 – 1969. Terengganu: Perpustakaan Awam Terengganu

iii

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful