CURSUL: TEHNICI SI STRATEGII DE RELATII PUBLICE Lector univ.drd.

Valentin STANCU

2006 - 2007

Cursul nr. 1
1. IMAGINEA ORGANIZAŢIILOR – CONSIDERAŢII GENERALE A devenit aproape un truism faptul că omenirea intră, începând cu sfârşitul actualului secol, într-o nouă eră - era informaţională. Zeci de mii de studii surprind această mutaţie, şi alte zeci de mii vor urma, dezvoltând noi concepte şi teorii pe măsura prefacerilor fără precedent prin care trece societatea umană. Deocamdată, era informaţională se profilează cât mai curând ca o promisiune a viitorului decât ca o realitate matură. Majoritatea cercetătorilor sunt de acord că până şi cele mai dezvoltate societăţi se găsesc încă în tranziţie către o nouă formă de organizare, cumulând laolaltă elemente ale vechii rânduieli şi ale celei emergente. Dar tendinţa de înnoire este evidentă. Unii autori vorbesc despre o evolutie care duce firesc la societatea informatională; altii preferă să se refere la o adevărată revolutie, care scutură din temelii rosturile epocii trecute. Însă indiferent de termenul folosit, este neîndoielnic că această tendinta îşi pune amprenta pe absolut toate domeniile omenescului. Consecinele implicite ale trecerii la societatea informatională au fost şi sunt discutate de numeroşi gânditori. Astfel, în 1983, Luigi Dadda1 susţinea: “Asistăm cu toţii la o evoluţie a modului nostru de a produce, de a comunica, de a trăi, o evoluţie atât de rapidă încât este numită postindustrială. Ea este provocată de un complex de factori culturali, sociali, economici, ştiinţifici, tehnologici, dintre care ultimii se impun cu o forţă covârşitoare. Toate categoriile sunt implicate, dar una se impune, şi anume aceea legată de generarea, culegerea, transmiterea, elaborarea şi răspândirea informaţiei”. În studiul intitulat “De la silex la siliciu”, Giovanni Giovannini, preşedintele Federaţiei Italiene a Editorilor de Ziare (FIEG), pune problema într-un mod similar: “După era agricolă şi cea industrială, intrăm acum în era «informaţională». Înţelegerea a ceea ce se întâmplă în prezent este îngreunată de o primă caracteristică, şi anume creşterea complexităţii în toate domeniile: social, politic, cultural, industrial, ştiinţific. Avem impresia că este în curs o adevărată «mutaţie», că organismul «societatea umană» generează un organism cu totul nou. Şi aceasta are loc concomitent cu o creştere a bunurilor materiale esenţiale noii construcţii, dar, mai ales, cu o creştere fantastică a fluxurilor informative menite să configureze o structură nouă şi mai puternică”.2 Datorită faptului că societatea informaţională se găseşte încă într-un proces de structurare specifică, încercarea de a-i surprinde dimensiunile definitorii apare ca o întreprindere temerară şi, posibil, sortită eşecului. Dificultăţi încă şi mai mari presupuse de acest demers sunt generate de limitele modelărilor teoretice cu care se operează în prezent. În ultima jumătate de secol, paradigma Odobleja - Wienner s-a transformat din posibil teoretic în real acţional, determinând mutaţii incredibile în gândirea şi practica ştiinţifică. Dar la ora actuală această abordare e pe cale să fie depăşită, noi interpretări venind să modifice sistemul de referinţă teoretic al umanităţii. Un astfel de model ar putea fi şi cel al procesualităţii organice, care priveşte omul şi comunităţile umane drept procesoare de informaţie / semnificaţie şi energie, self-formative şi reproductibile. Conform acestei teorii, fiinţarea este “expresie şi produs al conexiunilor posibile între procesări informaţionale şi procese energetice”. Modelarea pleacă de la ipotezele că “nu
Luigi Dadda, în “Media duemila”, nr. 1, Torino, 1983, p. 17. Giovanni Giovannini & colectiv, "De la silex la siliciu - Istoria mijloacelor de comunicare în masã", Editura tehnicã, Bucureşti, 1989, p. 14-15
2
1

2

este posibilă completa detaşare a proceselor energetice de procesările informaţionale”, că “orice procesare îşi generează prin propriile consecinţe, condiţiile dezorganizării ei, iar procesele dezorganizate sunt generatoare de condiţii favorabile emergenţei altor procese organizate”1. Dacă un astfel de model sau altul similar vor fi validate de ştiinţă, implicaţiile sociale vor fi imense, descurajând, ab initio, orice încercare de a contura o imagine exhaustivă a societăţii informaţionale. De asemenea, în studiul prezent ne vom rezuma la abordarea sistematică a gestiunii imaginii organizaţiilor prin activitatea de relaţii publice. Imaginea unei organizaţii este obiect de patrimoniu2, fie că este moştenită (de exemplu imaginea firmei britanice Rolls Royce, ce a traversat nealterată mai multe decenii în secolul nostru, fiind în tot acest timp un puternic factor de promovare, pe piaţa mondială, a produselor firmei), fie că este inclusă în totalitatea bunurilor organizaţiei (imaginea firmei Coca-Cola este considerată ca fiind mai valoroasă decât ansamblul mijloacelor fixe ale giganticului transnaţional), fie că este apreciată ca o dimensiune nematerială, subiectivă, dar care poate fi apreciată în bani, întrucăt are valoare de piaţă. Ca obiect de patrimoniu, imaginea se gestionează / administrează la fel ca orice alt bun patrimonial al organizaţiei, indiferent de natura acestuia. Perioada actuală - în care imaginea a devenit un aliment cotidian al sensibilităţii, al inteligenţei şi ideologiei noastre (conform Jacques Ellul, La parole humilieé, Paris, p.s.) amplifică şi facilitează creşterea exponenţială a utilizării mijloacelor de acţiune asupra reprezentărilor oamenilor, meritând pe deplin caracterizarea de “civilizaţie a imaginii” pe care i-o face Rene Huyghe. Se impune precizarea că, în accepţia noastră termenul “imagine” nu se referă, restrictiv, la reproducerea materială a unei realităţi date, ci la un atribut al vieţii psihice bazat pe capacitatea psihicului uman de a construi reprezentări mentale - determinant în relaţia comunicaţională. Se poate afirma, deci, că imaginea “poate să influenţeze puterea de decizie a unui individ sau a unei colectivităţi3 “, întrucât, aşa cum arăta Jacques Le Goff în prefaţa volumului său "Imaginarul medieval", de-a lungul istoriei, “viaţa omului şi a societăţilor, sunt legate în egală măsură de imagini, ca şi de realităţi palpabile. Imaginile despre care este vorba nu se limitează la cele întruchipate în producţiile iconografice şi artistice, ci se extind şi la cele din universul imaginilor mentale”. O imagine bună a organizaţiei are o influenţă covârşitoare asupra reuşitei în afaceri. Versus, o imagine negativă afectează, uneori de o manieră incredibilă, succesul organizaţiei. Acest fapt este bine înţeles de experţii tuturor firmelor de succes din lume. Un exemplu concludent poate fi acela al firmei Krupp, ce a moştenit în urma primului şi, îndeosebi, al celui de-al II-lea război mondial, o imagine extrem de negativă. Strategia prin care firma şi-a ameliorat (răsturnat) imaginea este prezentată continuare.

Lucian Culda, Procesualitatea socialã, Editura Licorna, Bucureşti, 1994, p. 13 Patrimoniu - totalitatea bunurilor moştenite de cineva de la pãrinţi, înaintaşi; totalitatea bunurilor care aparţin unei colectivitãţi; totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cuiva şi care pot fi evaluate în bani, conform Mic Dicţionar al Limbii Române, Edit. Ştiinţificã, Bucureşti, 1974. 3 Camelia Bacos, "Rolul imaginii asupra mentalitãţilor colective", în Societate & Culturã, Noua Alternativã, nr. 3, p. 23
2

1

3

Alfried Krupp l-a investit pe Berthold Beitz cu puteri depline. Pe de altă parte. la eşalonul cel mai înalt al ierarhiei firmei. uzine petrochimice şi centrale nucleare. În 1953. tot ce se petrece la Krupp e comentat pe larg de presă. în toată lumea). şocul produs de descoperirea unei imagini Krupp total diferită de cea obişnuită. 4 . oameni politici. loc la numeroase comentarii din partea presei.apoi. de multă vreme. Scăderea producţiei de industrie grea şi trecerea la o producţie mai modernă (care să aibă valoarea cea mai ridicată per kg). Mijloace: ţinând cont de faptul că firma aparţine industriei bunurilor de echipament – deci numărul celor de care depinde opinia despre ea şi hotărârea de a-i achiziţiona produsele era relativ mic (sub un milion.jurnalişti. • acţiunea intensivă. a faptului că. s-au pus la punct: • o politică sistematică de discuţii. pe plan politic. Câştigarea simpatiei opiniei publice. la început. el a încarnat “noua imagine Krupp”. fiind asociat. de incertitudine . Prezentarea firmei Krupp ca o companie modernă din toate punctele de vedere. • exploatarea. a luat câteva hotărâri fundamentale: 1. Numele lui Alfried Krupp şi Berthold Beitz au dat. Alfried Krupp. În acest scop. Germană. şi-a propus două teme de cercetare: 1. Realizată de: Departamentul de Informare al companiei G-V. întrevederi cu conducătorii ţărilor socialiste etc.prin numeroase conferinţe de presă şi contacte cu ziarişti şi personalităţi din întreaga lume. noţiunilor de duşman şi de tunuri. 2. Astfel. în loc de şine de cale ferată maşini-unelte.datorită fostei imagini negative . întrevederi etc. de exemplu. în cursul cărora motivaţia era mereu expusă ca bază a noii politici comerciale. Organismul: Compania Krupp. prin personalitatea şi activităţile fiecăruia. mai întâi dezordonat. ultimul proprietar. din punct de vedere tehnic. Graf ZedwitzArnim. anunţul publicat de Krupp într-o ţară a CAER. Iată. producţia era esenţial orientată spre fabricarea oţelului şi industria grea. Situaţia de plecare: La sfârşitul celui de-al doilea război mondial numele Krupp “nu mai suna bine”. savanţi şi literaţi -. politică dusă nu numai de împuternicit ci şi de echipa Departamentului “Informaţii” . pentru crearea acestei noi imagini în mediile politice şi industriale cele mai influente. 2. Obiective: Departamentul “informare” însărcinat cu relaţii publice şi stabilirea noii imagini a întreprinderii. prin intervenţii personale la Conferinţa pentru Comerţ Mondial de la San Francisco.. Tonul general a fost.Studiu de caz Strategie pas cu pas de gestiune a imaginii unei firme aflată în situaţie de criză de încredere Ţara: R. în folosul noii imagini. Oprirea producţiei de armament (desfiinţarea liniilor de fabricaţie).în special de conducătorul ei .strategia adoptată s-a bazat pe două elemente: • efectul surpriză.F. Politica a început în 1953. şi de data aceasta. au început să apară elementele unei noi imagini a firmei. cu formatorii de opinie .

să contribuie la construirea unui viitor paşnic pentru întreaga lume. în spirit de prietenie şi spre binele lor reciproc. epidemii. Imaginea organizaţiei se poate gestiona în cel puţin trei moduri: . • anunţuri şi filme documentare. ca o campanie de publicitate aproape gratuită. ca să nu mai existe foamete. Trăiesc legaţi unul de celălalt. care a costat foarte puţin. ne afectează şi pe noi. Rezultatele: din aceste “pietricele de mozaic” a fost compusă o imagine care. strategia a continuat prin: • o politică de vizite la reşedinţa familiei Krupp şi în atelierele companiei. Analizând cu 5 . . Dacă aveţi îndoieli cu privire la valabilitatea acestei ultime aserţiuni gândiţi-vă la faptul că principalii dumneavoastră concurenţi se comportă după logica sloganului “să faci lucruri bune şi să spui cu tărie acest lucru”. pusă în valoare. nu numai în mediile universitare din ţările în cauză. penurie de locuinţe. Neîncrederea generală a scăzut pe măsură ce motivaţia reală a firmei a fost expusă. a unei munci în comun. acţionari.Germane pot. opinia publică a început să vadă în KRUPP o contribuţie adusă reconstrucţiei păcii şi vieţii. numele companiei avea co-notaţiile “distrugere” şi “moarte”.Ungare şi a R. astfel. a coexista.F. ci în întreaga lume şi a fost reprodusă în întregime de agenţiile de presă americane. O parte din reşedinţă a fost transformată în sală de expoziţie unde.să desfăşori o agresivă campanie publicitară. Orice criză.“Vecinătatea creează legături Vecinii au mare nevoie unul de celălalt. Aceasta este convingerea companiei KRUPP. Toate popoarele simt nevoia unei vieţi liniştite. parteneri. a devenit absolut convingătoare. apărută undeva în lume. În acest punct al expozeului ne simţim datori să notăm că este o iluzie să se creadă că “a face lucruri bune” (în sensul de practicare a unui management înalt performant) aduce automat şi recunoaştere (notorietate) publică a imaginii de marcă a organizaţiei. înseamnă mai mult decât a trăi unul lângă celălalt. Fiecare din noi putem să ne aducem contribuţia. înainte. Această iniţiativă remarcabilă a demonstrat nu numai spiritul de mecenat al companiei ci şi bunăvoinţa ei faţă de ţările a căror artă a fost. Între timp.” Acest anunţ. Efectul de surpriză a funcţionat deci. au fost vernisate expoziţii internaţionale de artă. este absolut falsă premisa potrivit căreia o activitate susţinută de public relations şi o agresivă campanie publicitară pot suplini un management defectuos. printr-o strânsă colaborare. cel puţin o dată pe an. a provocat vii discuţii.să faci lucruri bune. pur şi simplu. înţelegerea şi sprijinul publicului propriu (angajaţi. Distanţele se micşorează. Aşa cum urmează să demonstrăm. şomaj. simpatia. segmente de public ce interesează organizaţia). în sensul practicării unui management extrem de performant.P. deci e preferabil să coopereze. Pe când. Industria R.să desfăşori o activitate profesionistă de relaţii publice (public relations) prin care să obţii încrederea. cele trei domenii vor trebui să coabiteze în armonie pentru a genera succesul organizaţiei. în cele din urmă. KRUPP creează valori pentru întreaga lume. În acelaşi timp. A trăi împreună. .

la grupe de persoane sau în cadrul opiniei publice asupra unei persoane fizice sau juridice. o marcă sau o întreprindere. Pepsi sponsorizează concerte importante. atingerea obiectivelor şi. atitudini. sponsorul Cupei Mondiale. Prin IMAGINE se înţelege reprezentarea care s-a format ca o sumă de credinţe. De aceea. sociale etc. presupunând un grad mare de complexitate. furnizează produselor sale o imagine asociată cu tinereţea. Cu toate că preocuparea pentru gestiunea propriei imagini datează din cele mai vechi timpuri. suficient pentru imaginea celor două companii rivale. elitismul. Bineînţeles că evenimentele sportive mondiale nu pot fi sponsorizate de două firme producătoare de băuturi răcoritoare. În acest sens. Administrarea imaginii este o activitate mult mai elaborată. Acest lucru nu este. iar starurile rock au dat firmei o imagine deosebită. în urma unui management extrem de performant. instituţii / organizaţii sau orice fenomene sau obiecte. opinii. în cel mai important. însă. cele două companii au început să descopere că sponsorizarea unor evenimente speciale cum sunt cele sportive (sau orice eveniment puternic mediatizat la TV şi care se adresează segmentului de public care le interesează) pot deveni un mijloc eficient pentru promovarea unui produs sau imaginii de marcă a firmei. pur şi simplu să fii numărul unu (cel mai bun). În sensul menţionat. experienţe sau presupuneri (aşteptări). prin generalizare. firma rivală. de aceea. a Jocurilor Olimpice şi a altor evenimente sportive importante. dorinţa de a fi cel mai bun. ambele produc băuturi răcoritoare de o foarte bună calitate. în direct. Pepsi l-a sponsorizat inclusiv pe starul Michael Jackson. În termeni de specialitate acest transfer de imagine se numeşte “efect hallo”. Relativ recent. Coca-Cola. Lăzărescu scrie: 6 . După cum se ştie. respectiv “credibilitatea străzii”. Dar sponsorizarea unor acţiuni sportive. Dan A. practicienii utilizându-l. în cazul Jocurilor Olimpice. Pepsi-Cola. ştiinţa care se ocupă de studiul imaginii s-a conturat ca disciplină ştiinţifică abia în urmă cu un deceniu. nu poate fi şi nici nu este singura modalitate de gestionare a imaginii. În al doilea rând pentru că evenimentul asigură difuzarea. Aceste două acţiuni de sponsorizare demonstrează cum poate deveni sponsorizarea un instrument eficace de făurire a imaginii. ambele investesc enorm în acţiuni de promovare şi relaţii publice. spiritul de camaraderie sportivă. De exemplu. Conceptul de imagine este utilizat de aproape treizeci de ani de vocabularul comercial pentru a defini REPREZENTAREA pe care un individ. Conceptul de imagine de marcă s-a răspândit. vitalitatea. culturale.atenţie această afirmaţie veţi descoperi că. punând accentul în mod unilateral pe o latură sau alta a activităţii dumneavoastră şi neglijându-le pe celelalte. pentru a desemna toate celelalte forme de imagine. evenimentul în sine creează imaginea produsului prin asocierea acestuia cu evenimentul. prejudecăţi. a ales domeniul muzical ca mediu de sponsorizare. a mărcii produselor sponsorului şi. trupele pop şi rock. grup social sau segment de populaţie şi-o formează despre un produs sau serviciu. să exemplificăm cu acţiunile a două mari şi foarte cunoscute firme americane: Coca-Cola şi Pepsi-Cola. sănătatea. veţi fi în situaţia de a nu putea susţine competiţia. În primul rând pentru că sunt urmărite de miliarde de oameni din toate ţările lumii.

termenul de imagine de marcă al “ROMEXPO” şi mai puţin reputaţia “ROMEXPO”. din comentariile personalului instituţiei / organizaţiei. prilejul să-şi omologheze statutul ca disciplină socială autonomă. ecologiei umane şi ingineriei sociale. imaginea produselor sau serviciilor oferite.disciplină care se ocupă cu studiul proverbelor”1.a.o nouã disciplinã de graniţã”. distală şi proximală. imagologia foloseşte precumpănitor datele puse ei la dispoziţie de către paremiologie . imaginea unui serviciu din cadrul instituţiei. prin informaţiile obţinute din presă. Conform dicţionarului de psihologie. Disciplină de graniţă prin excelenţă. publicitate. în luna septembrie 1985.“Constituită. se acceptă. Astfel. antropologiei şi paremiologiei. În acelaşi timp poate exista o reprezentare generală a instituţiei / organizaţiei şi numeroase sub imagini. IMAGINEA DE MARCĂ s-a substituit în mod treptat “reputaţiei” unei instituţii. Fără a mai insista asupra definirii corecte a conceptului imagologie. serviciu sau produs. paremiologiei. ce se formează la confluenţa psiho-sociologiei. Imaginea mai poate fi deformată pozitiv. că ambele definiţii şi interpretări suferă de limite serioase. dar mai ales prin intermediul produselor cultural . Specialiştii în publicitate au înţeles de mult rolul determinant jucat la nivel comercial de către “imaginea de marcă”. potrivit opiniei generale aceasta permite o creştere a eficacităţii comerciale şi de afaceri în general. subliminară etc. apropiată derealitate. în cadrul căreia se publica importantul periodic Revue de la Psychologie des Peuples . O imagine se formează progresiv. de pildă. obiectul de studiu al imagologiei (…). aprilie 1992 7 .care avea drept temă imaginea celuilalt. “Imagologia . virtuală.) pe care si-a format-o în decursul timpului o comunitate etnică naţională asupra altei (altor) naţiuni sau naţionalităţi. în mai multe centre ale planetei. simultan. filozofiei. prin reprezentanţi. cea de-a doua limitează aria de cuprindere a imaginii şi imagologiei la reprezentările pe care o comunitate etnică naţională şi le-a format despre o altă comunitate etnică. în treacăt. precum şi altor discipline ştiinţifice. în sfârşit.Revista de psihologie a popoarelor). dacă prima definiţie aduce imagologia strict în zona istoriei. Or. în cadrul celui de-al XVI-lea Congres internaţional de ştiinţe istorice. imaginea managerului cu privire la proprii angajaţi sau la serviciile şi produsele pe care instituţia / organizaţia le oferă ş. atitudinii. imagologia a avut. de-a lungul anilor.ideologice larg răspândite de către mijloacele de comunicare în masă”. precum şi prin satisfacţia obţinută în urma utilizării serviciilor şi produselor.n. Acolo a funcţionat o subsecţie . interdisciplinară. semioticii. specialistă în istoria Bizanţului . notăm. construită pe un teren în care se încrucişează datele antropologiei cu acelea furnizate de istoria universală. sub influenţa contactelor directe. imaginea managerilor.m. Magazin istoric nr. deformată negativ. multidisciplinară. logicii. prin ceea ce spun cumpărătorii despre ele. În mod firesc există mai multe categorii de imagini: imaginea instituţiei. filologiei.d. 1 Dan A. conform studiilor lui Serge Moscovici . mai cu seamă în Statele Unite şi în Franţa (în speţă la Universitatea din Caen.n. la Stuttgard. imagologia este o ştiinţă socio-umană de graniţă. opiniei. antropologiei. În context. Lãzãrescu. “imagologia este un domeniu al psihosociologiei care se ocupă cu studierea ştiinţifică. a percepţiei. judecăţii şi imaginii globale (reprezentare. marketing-ului economic. organizaţii. acţionând atât asupra ofertei cât şi a cererii de produse şi servicii. autoimaginea personalului instituţiei. 4 (301).prezidată de cunoscuta savantă franceză Helene Arhweiller.

Mărcile sunt ceea ce întreprinzătorii care îşi extind firmele cumpără. Landar Associates. Acest fapt justifică acţiunile de relaţii publice pentru gestionarea imaginii de marcă a instituţiei. cât şi în S. Pentru proprietarii de companii. decât marca B? Un studiu de caz.U. un televizor în locul altuia.U.Astfel. Studiul Landar O firmă din San Francisco specializată în managementul mărcilor şi profilul Companiilor. de regulă.000 de subiecţi în S. Rolex şi BMW în frunte. Landar a făcut două evaluări. cumpără. Porsche şi Rolls-Royce. de cele mai multe ori. Coca-Cola şi Kodak au avut ambele 40% notorietate. ei fumează sau beau o imagine. Bătălia între imaginile instituţiilor / organizaţiilor.d. Landar a aflat că punctajul “nivelului de notorietate” plasează Rolls-Royce.U.atât în S. Coca-Cola a apărut în frunte atât în lume. Fiecare din aceste mărci au fost şi sunt liderul vânzărilor din categoria lor. imaginea are un caracter esenţialmente subiectiv şi psihologic. Arătând consumatorilor 800 de mărci de produse diferite. în timp ce Kellog’s a avut 41%. Cum se ajunge la această situaţie? Cum ajunge marca A dintr-o categorie de produse să fie dorită de mai mulţi consumatori.A. în calitate de consumator. în toată lumea mărcile sunt ceea ce oamenii cunosc şi. precum şi cele de promovare pentru imaginea produsului sau serviciului oferit. de exemplu. Firma a chestionat aproape 10. În Europa au fost Sony. mărcile sunt de fapt mai valoroase decât elementele palpabile. Campbell’s a fost marca cea mai apreciată. iar Johnson and Johnson’s 32%.U. Mercedes-Benz. Când punctele au fost combinate pentru a evalua “puterea”. produse etc. Sony.A. o maşină în locul alteia ş. cei care sunt fideli anumitor produse sau servicii nu le pot deosebi de altele similare şi. fabricile. A combinat apoi punctajul de la “nivelul de notorietate” cu cel de la “nivelul de apreciere”. Din acest punct de vedere se poate vorbi de “puterea imaginii de marcă”. Japonia şi Europa Occidentală. Levi’s 26%. În acelaşi mod ei preferă un târg expoziţional în locul altuia.A. În cadrul studiului efectuat în 1990 în Japonia. cei care au cea mai apreciată imagine şi cele mai importante vânzări sunt cei ce investesc cel mai mult în promovarea imaginii de marcă (relaţii publice şi publicitate). iar supa Campbell’s a fost a doua în S. 8 . dar şi ce gândesc cumpărătorii despre ele .U. Cu alte cuvinte. intitulat studiu Landar. Studiile asupra pieţei atestă că. obţinând evaluarea “puterii imaginii” mărcii respective. a hotărât să afle nu numai în ce măsură consumatorii cunosc principalele mărci. cum ar fi. Porsche.m. produselor şi serviciilor oferite este cel puţin la fel de importantă ca şi calitatea acestora din urmă.A. Deci factorul “imagine” poate fi esenţial în determinarea cererii de servicii. Dar în S. aşa cum arătam. Aceasta pentru că. A întrebat consumatorii cât de familiarizaţi sunt cu mărcile produselor respective şi cum apreciază aceste mărci. încearcă să expliciteze acest lucru..A. Hollmark’s 39%. Mercedes-Benz. Cum se corelează acest fapt cu investiţia în relaţii publice (informare) şi publicitate? În 1990 Campbell’s a investit în relaţii publice (informare) şi publicitate astfel încât a acoperit 70% din notorietatea produselor sale. cât şi în multe colţuri ale lumii.a.

constituie fundamentul opoziţiei repetate dintre indivizi şi grupuri în chestiuni fără legătură între ele. Imaginile sunt ca nişte hărţi care ne ghidează printr-o junglă de complexităţi uimitoare… Imaginea este modul nostru de a percepe cum funcţionează lumea… Există tot atâtea imagini câte fiinţe umane.Imagine senzorialã (vizualã. alături de cuvânt.”3 Ocupându-se de domeniul geopoliticii. Bucureşti 1974. congruenţa dintre mediul subiectiv şi cel obiectiv nu se produce întotdeauna automat. fotografie sau imagine filmică. române Ed. Cauzele sunt multiple. Aceste premise diferite . reproduceri cartografice. Ele ajung să funcţioneze ca un fel de viziune asupra lumii. respinge acele imagini care sunt greu de cunoscut şi înţeles. 1 9 . Subiectele în sine pot să nu aibă o legătură intrinsecă.“Rolul imaginii asupra mentalitãţilor colective ” în Societate şi Culturã. informaţii de presă. dacă nu mai multe şi mai multe imagini pot corespunde unui fapt dat. 3/1992 p. determină comunicarea dintre indivizi şi care se bazează pe capacitatea psihicului uman de a-şi construi reprezentări mentale (sbl. Se întâmplă prea des ca să fie o coincidenţă şi prea necontrolat ca să fie un plan.).Concluzia şi implicaţiile sunt la îndemână: consumatorii sunt copleşiţi de multitudinea mărcilor şi a mesajelor mass-media. O atenţie mai mare acordată argumentelor de fiecare parte dezvăluie faptul că cele două părţi judecă lucrurile pornind de la premise fundamental opuse. 2 Camelia Bacos .cf. inc New York. El scrie: “Unul din aspectele ciudate referitoare la opiniile politice este cât de des aceiaşi oameni se plasează pe poziţii opuse în diferite probleme. ci este un atribut al vieţii psihice. William Morrow and Company. evocate mintal . imaginile lor despre lumea în care trăiesc pot fi corecte sau eronate. 23 3 Thomas Sowell . a unor obiecte sau fenomene din realitatea obiectivã. Anumite distorsiuni sau imagini complet false pot lua locul realităţii. În accepţia sa cea mai simplă imaginea este reprezentare1. (…) Între lumea subiectivă în care este elaborată acţiunea politică şi lumea obiectivă în care are loc această acţiune nu există în mod obligatoriu o concordanţă în toate privinţele. auditivã etc. Pornind de la alte premise.A conflict of vision. Aceste imagini au semnificaţii clare. Important este faptul că (…) aceste imagini sunt mai mult decât o «oglindire» a realităţii. Camelia Bacos2 subliniază că atunci “când vorbim de imagine trebuie să avem în vedere faptul că ea nu reprezintă doar o reproducere materială (după o tehnică anume) a realităţii: afişe.ns. Sergiu Tămaş sesizează importanţa "hărţilor mentale": “Reprezentările geopolitice ale celor care fac istoria. Realitatea este mult prea complexă ca să fie înţeleasă de orice minte dată. aceleaşi feţe familiare pot fi găsite confruntându-se de pe poziţii opuse politic. Cu alte cuvinte. În sensul menţionat. nr. Ele pot varia de la cheltuieli militare la droguri. Imaginile puternice sunt esenţiale pentru reuşită în cultura americană.(sbl.) Ar fi bine să putem spune că ar trebui să ne dispensăm de imagini şi să lucrăm doar cu realitatea. ceea ce echivalează cu ceea ce se înţelege în germană prin Reprezentare . Formarea acestor imagini mentale (reprezentările geopolitice) sunt rezultatul contactului cu realitatea fizică direct. politica monetară sau învăţământ. Ştiinţificã. Mic dicţionar al lb.adesea implicite . Dar aceasta ar fi cea mai utopică imagine. imagini de televiziune etc. ns. Consumatorul se orientează către imagini familiare şi bineînţeles. una dintre pârghiile care. Totuşi. Thomas Sowell ajunge la aceeaşi concluzie. passim. Ei au imagini diferite despre lume. Ele vor deveni predominante şi în România. dar şi indirect.)”. prin comunicare verbală.

2. Reprezentările geopolitice şi «hărţile mentale» care le corespund sunt inevitabil diferite în funcţie de propriile lor «imagini» sau «hărţi mentale». care este cauza accidentului? Istoria românilor oferă şi ea exemple privind modul în care doi observatori. logicianul Rudolf Carnap construieşte paradoxul ce îi va purta numele. şoferul nu s-a odihnit suficient înainte de a se urca la volan. White consideră o «hartă mentală» drept o structură mentală ordonată. prin empatie. de formaţie preot. Jucându-se pe aceste reprezentări diferite. şi R. În consecinţă cadrul cognitiv pe baza căruia operează factorii decizionali din sfera politicii reprezintă o succesiune de «hărţi mentale» despre spaţiile geografice şi raporturile de putere supuse analizei. cu 1.«Weltanschaunung». Aceste «hărţi» sunt folosite de câte ori o persoană ia decizii politice. 177-178 10 . de formaţie militar rezultă că “… ordinea a fost următoarea: în frunte mergea principele ţării Româneşti. se constituie anumite «hărţi mentale» privind zonele geopolitice în litigiu. 2. configuraţia acestora va condiţiona conversia intereselor în proiecte geopolitice concrete.500 de lăncieri unguri şi alţii. În cazul oamenilor politici. Rudolf Carnap întreabă cu aparentă candoare: şi. rezultă că “… 1 Sergiu Tãmaş .”. cancelarul marelui duce de Toscana. codifică. explicaţia accidentului este gata fabricată. fapt ce i-a distras atenţia etc. p. români de-ai săi.Geopolitica. reorganizează sau aplică în gândire şi acţiune informaţii despre mediul geografic. observă acelaşi lucru în două modalităţi total diferite. nu permite scurgerea apei. ele servind ca sisteme de orientare cu funcţii anticipatoare. Un poliţist se va raporta imediat la respectarea sau nerespectarea regulilor de circulaţie. refoloseşte. numit Mihai. Din relatarea lui Filippo Pigafetta. şi toată pedestrimea de secui şi de saşi în număr de vreo 80 de steaguri etc. etc. la vizibilitatea sau nonvizibilitatea indicatoarelor de circulaţie şi va căuta explicaţia cauzală într-o defecţiune mecanică şi dacă şi identifică o atare defecţiune. este alunecos. Bucureşti. Gould P. Din relatarea lui Giacomo Uniesi. Funcţie de sistemul de referinţă al fiecărui observator (unul militar.”1 Sesizând acest fapt. Astfel. dar în continuă adaptare. 1995. Raportul lui Giacomo Uniesi din ordinul iezuit către superiorul de la Sfânta Barbara din Cracovia. din 18 octombrie 1595. Faptele la care facem referinţă sunt două scrisori (din perioada domniei lui Mihai Viteazul) respectiv: 1. şi poate şi o mie de archebuzieri români călare şi alţii călare cu suliţe de aruncat. În temeiul acestor reprezentări geopolitice. având sisteme de referinţă diferite. un psiholog va căuta şi identifica cauze de natură subiectivă. În construcţia paradoxului el se raportează la un banal accident de automobil şi. prin care o persoană obţine. post Călugăreni). Ambele scrisori relatează aspecte din aceeaşi campanie militară a voievodului român Mihai Viteazul (campania de la Tîrgovişte. a avut o ceartă în familie. totuşi. celălalt preot) imaginea redată este diferită: 1. Un constructor de drumuri şi poduri va remarca faptul că drumul este prost construit. identifică explicaţiile cu privire la cauzele accidentului oferite de diferiţi experţi. care păreau cam 2.000. Scrisoarea lui Filippe Pigafetta către Belizar Vinţa. reprezentări generate de sisteme de referinţă diferite. Editura Antet.

având un puternic şi multiplu impact. publicitate. a semnalat imprecizia cu care politica americană percepea zona Europei Centrale. aspectele relatate au o importanţă metodologică deosebită. având consecinţe semnificative. Astfel. În timpul conflictului militar din Vietnam. care opera cu «hărţi mentale» defavorabile ţărilor din Europa Centrală. având imagini (reprezentări) diferite despre lume. (…) Roosevelt şi Hull. cele două personaje extrag din realitatea percepută doar ceea ce pare a avea semnificaţie pentru ele şi grupul căruia îi aparţin.) să aibă şi să difuzeze acelaşi tip de imagine despre organizaţie. se va preocupa ca multiplicatorii de imagine folosiţi (comunicare de tip “public relations”. în timpul primului război mondial. acest fenomen poartă numele sugestiv “o singură voce”. în timp ce era consilier al Administraţiei Wilson. 1 Sergiu Tãmaş . remarcă faptul că Europa Centrală era privită ca «un detaliu». cunoscutul comentator politic Walter Lippman nota ("Public Opinion". totodată. În legătură cu acest subiect. a cerut binecuvântarea cu genunchii plecaţi etc. minimalizând problematica Europei Centrale.” Din cele două relatări mai observăm că. Harriman a fost de altă părere.Hull". O constatare asemănătoare se regăseşte la Warren Kimball. 179 .Prealuminatul Principe aşa s-a pregătit pentru ciocnirea cu Sinan Paşa: în ziua de 16 octombrie s-a spovedit şi s-a cuminecat. Cât de fiabile sunt asemenea «hărţi mentale» pentru diplomaţi şi militari ? Sunt complete sau parţiale ? Deschid aceste imagini calea rezolvării unor probleme sau ridică obstacole? Deci. Anglia. Sergiu Tămaş remarcă: “Importanţa «hărţilor mentale» în fundamentarea politicii externe şi militare a unui stat rezidă în faptul că «marile strategii» sunt opera oamenilor politici. atitudinile şi opiniile personalului angajat etc. Efectele unor «hărţi mentale» necorespunzătoare realităţii sunt amplificate astăzi de televiziune şi alte mijloace mass-media.”1 Din perspectiva gestionării imaginii de marcă a organizaţiilor. Aceste "unghiuri de abordare" diferite rămân la fel de valabile şi în zona politicii şi a oamenilor politici. pe care si-o reprezentau ca o ordine supravegheată de "cei patru poliţişti" (SUA. dar şi asupra întregii populaţii.asemănătoare cu una desenată de un cartograf medieval . Până la urmă a învins "orientarea Roosevelt . organizaţia identifică şi ţine seama de sistemele de referinţă ale grupurilor (persoanelor) ţintă pentru adecvarea masajului şi. este necesar să cunoaştem modul de constituire şi funcţionare a acestor «hărţi mentale». cu care fiind îmbrăcat în public. Fenomenul ca atare. înainte de a se urca pe cal. încât George W. dorind să inducă la publicul care o interesează o imagine (reprezentare) adecvată scopurilor sale. pentru a înţelege cum se configurează o anumită poziţie geopolitică. erau preocupaţi de organizarea lumii postbelice.180 11 . Roosevelt la Conferinţa de la Teheran din noiembrie 1944. " imaginea" despre acest teatru de operaţiuni militare a fost în aşa măsură deformată. Brall constata că americanii «navighează» folosind o hartă distorsionată . dorind să se asigure ţărilor din Europa Centrală o stare de independenţă. URSS şi China). va fi analizat în capitolul dedicat practicii relaţiilor publice pentru gestionarea coerentă a imaginii organizaţiei. 1965) că. nu numai asupra persoanelor oficiale. s-a îngrijit să fie binecuvântată de nunţiul apostolic armura înainte de a se îmbrăca. p. care. În practica relaţiilor publice.în care Vietnamul apare ca un continent mare aşezat chiar lângă coastele Statelor Unite şi ameninţând existenţa sa naţională. analizând poziţia adoptată de Franklin D.ibidem.

atât în cazul vizibilităţii proximale cât şi a celei distale . poate fi asemuită cu un ecran pe care se reflectă (direct sau mediat) fenomenele exterioare. informaţiile sau deciziile cu care suntem confruntaţi. Ei pot fi multiplicatori de imagine pozitivă sau negativă fapt ce determină organizaţiile să adopte politici coerente de imagine în raport cu / şi prin intermediul acestora. chiar dacă nu ne dăm seama de acest lucru. mijloacele de comunicare în masă ocupă un loc central. din opinii păstrate.un bun vecin” ş. în care realitatea unei organizaţii este percepută în mod direct. format din toate conceptele de bază rezultate din prelucrarea cunoştinţelor acumulate în decursul vieţii şi reţinute în memorie. dar accesibil prin intermediul unui mijloc (media). inaccesibil în mod direct. având practic dimensiuni reduse.se realizează prin raportarea obiectului sau subiectului percepţiei la sistemul de referinţă al persoanei sau grupului ce realizează această percepţie. zvonurile ş. vecini ai acesteia.a.a. În acelaşi timp nu pot fi excluşi de la calitatea de media alţi mijlocitori: clienţi.d. care îl depăşeşte pe primul. care ne determină să avem o anumită imagine despre subiect. În seria acestor media. practicate de structurile de relaţii publice. imaginea unei organizaţii se realizează în două câmpuri: un câmp al vizibilităţii proximale (nemijlocite). 12 . Reprezentate grafic. acest sistem de referinţă. prin simţuri. din prejudecăţile pe care ni le-a format. de către un individ sau un grup social.m. În acest sens.Raportată la percepţia realităţii. fiind dependentă de poziţionarea individului în spaţiul social şi de sistemul lui de referinţă şi un câmp al vizibilităţii distale (mijlocite / mediate). sociologul Abraham Moles susţine că fiecare dintre noi are un sistem de referinţă. angajaţi şi foşti angajaţi ai organizaţiei. sunt de notorietate strategiile de comunicare de tipul “Organizaţia noastră . În acest sens. vizibilitatea proximală (nemijlocită) şi cea distală (mijlocită) se prezintă astfel: Construcţia reprezentării .

norme. de nivelul intelectual. Modelul american al referenţialului individual şi de grup se prezintă sub forma a trei cercuri concentrice. în urma “prelucrării” ei rezultă o opinie. de gradul de cultură şi experienţa persoanei respective. în general o “imagine” ce determină o acţiune. opinii. în funcţie de cunoştinţele acumulate. aceasta se reflectă în sistemul propriu de referinţă. determinaţi de sistemul propriu de referinţă şi caracteristicile proprii unei persoane. Este evident că la proces participă două categorii de factori: cei interni. mai bogat sau mai sărac. precum şi cei externi (informaţii recent primite privind o situaţie concretă ce pot fi întărite de argumente ce ne sunt adresate sub diferite forme). atitudinile şi opiniile (figura de mai jos): 13 . mai ordonat sau mai puţin ordonat.Schematic. În momentul în care suntem confruntaţi cu o “situaţie stimul”. o atitudine. acest “ecran” s-ar prezenta ca în figura de mai jos: Acest “ecran” este mai mult sau mai puţin dens. principii. atitudini. valori. reprezentând credinţele.). gusturi. Un sistem de referinţă comun au şi grupurile sociale. Acest sistem de referinţă reuneşte elemente comune grupului respectiv (credinţe. stereotipii etc.

să încurajăm atitudinile pozitive. practici culturale. ele sunt fasonate de aceste raporturi. elementele nodale ale imaginii individului şi / sau ale organizaţiei. când un individ nou apare. din imaginarul cotidian. RS se interferează în parte cu opiniile şi atitudinile. şi de atitudini. verbalizat. inhibându-le pe cele negative şi să “construim liber” pe spaţiul opiniilor pentru că sunt extrem de fluctuante. Spre deosebire de opinii. ele accentuează aici în aceeaşi măsură în care modelează acolo. valori ce reglează relaţiile interpersonale. să reprezentăm imaginea firmei “ROMEXPO” în raport cu publicul propriu: 1 Adrian Neculau .întemeietorul şcolii dramaturgice în comunicare . Doise (1990) exprimă complet satisfăcător complexitatea raporturilor cu socialul: ele joacă un rol important în menţinerea raporturilor sociale. încrederea pe care noul venit o inspiră. ezită între exactitudine şi aproximaţie. Pentru exemplificare. reprezentări sociale (RS). dar depăşesc această "istorie poroasă" (Ferreol. 116-117. dar nu sunt atât de direcţionate ca acestea. mediază între cognitiv şi afectiv. de altfel.dezvoltãri actuale”. pe consideraţiile şi interpretările acestuia. respectiv. "atingând" simultan stimulul şi răspunsul. Deşi construcţii cognitive. reguli. p. 4/95.“Reprezentãrile sociale . reprezentările sociale sunt prizonierele socialului. nr. care construiesc un răspuns manifest. observabil şi susceptibil de măsurare. 14 . Vorbind de modul de lucru cu opiniile. organiza. Aceste patru criterii referenţiale sunt considerate puncte de reper în structura informaţiei despre noul venit de către instanţa referenţială care este grupul. o cunoaştere (competenţă) socială ». specialiştii americani recomandă să nu încercăm niciodată să aducem atingere credinţelor pentru că s-ar bulversa întreaga reprezentare. uneori direct. Ele reconstruiesc realul. Adrian Neculau1 scrie: «Reprezentările sociale (RS) se alimentează din credinţele religioase. Ele constituie. acţiune. ritualuri. dar apelează şi la norme. obiect. atitudinea faţă de grup şi. jucând cele patru criterii referenţiale cu câte doi indicatori de imagine (bivalenţi) pentru fiecare criteriu. 1994) prin năzuinţa de a sistematiza. RS basculează între percepţie şi social.Definind imaginea şi referenţialul individual despre un fenomen. reface toate aceste informaţii lacunare. Au în compoziţie unele "zone obscure" ale vieţii cotidiene.consideră că în interacţiunile sociale. stiluri împărtăşite de o populaţie. atitudinile şi credinţele. răspunsul fiind cuantificabil prin timpul de reacţie. Revista de cercetãri sociale. care stabilesc o relaţie între stimuli şi răspunsuri. ceilalţi reactivează sau caută informaţii cu privire la statusul socio-economic. ele vehiculează. cochetează cu ştiinţificul dar şi cu imaginarul. concepţia de sine. mai ales în grupuri. se sprijină pe "mărturii" ale subiectului. Erving Goffman . dar cel mai adesea indirect.

Represiunile continuă în Timolul de Est şi India. şi în Mozambic. cel ce schematizează realitatea şi extrage din aceasta numai ceea ce are relevanţă pentru propriul sistem de referinţă este persoana sau grupul ce percepe realitatea. rămâne la îndemâna consumatorului de realitate mediată posibilitatea de a alege între diferitele medii. următoarele: 1. cu o concepţie arhaică. Războiul etnic închide părţi întregi din fosta Uniune Sovietică. firma nr. cu o concepţie modernă ce consideră că opinia publicului său este esenţială şi se bucură de mare încredere. 2. De aici rezultă încă odată necesitatea politicilor de imagine a organizaţiei şi raţiunea activităţii de gestionare a imaginii acesteia.căci aceştia apar în imaginile televizate. Aria de acoperire a cererii de realitate mediată poate varia de la câteva persoane (în cazul în care imaginăm posibilitatea ca o persoană să relateze altora despre organizaţia ce face obiectul reprezentării). televiziune şi politica externă este un subiect care apare tot mai des. pe Marshall Mc Luhan să declare că “mesajul este media”. Astăzi. în condiţiile plurivalenţei mediilor. ce ignoră opinia publicului său şi nu se bucură de încredere. Această încărcătură subiectivă a percepţiei mediate l-a determinat. Media are capacitatea de a selecta evenimentele. mai ales. la milioane de persoane (atunci când media este mass-media cu mare grad de acoperirea cererii de realitate mediată). Care dintre cele două firme vor fi preferate? Evident. Ea extrage din realitatea nemijlocită acele note ce i se par esenţiale şi care corespund propriilor clişee despre realitatea. Ea are de ales între “ROMEXPO” 1 şi “ROMEXPO” 2. Spre deosebire de observatorul din câmpul vizibilităţii proximale. la limită. Evident. prima imagine este foarte bună iar a doua foarte proastă. mai ales în sensibila zonă a politicii. imaginea destinată consumatorului de realitate mediată nu este controlată de acesta ci îi este impusă. Schlesinger scrie: “O singură imagine TV are un impact mai mare decât 10. “ROMEXPO” este o organizaţie puternică. În câmpul vizibilităţii proximale. Înfometarea este un fenomen larg răspândit şi în Sudan. interesul public se îndreaptă numai spre ele . media multiplică realitatea nou creată şi o distribuie grupurilor consumatoare de realităţi mediate. practic. Este evident că şi în primul dar. Acest fapt determină specialiştii în gestionarea imaginii de marcă a organizaţiei să procedeze la identificarea şi deschiderea tuturor canalelor de comunicare pentru ca reprezentarea pe care aceştia o construiesc şi o difuzează să ajungă la publicul ţintă.000 de cuvinte… În această epocă imaginea înseamnă. Problematizând vom putea imagina situaţia în care o firmă extrem de importantă doreşte să participe la un târg sau să organizeze o expoziţie specializată. Mai mult. În câmpul vizibilităţii distale percepţia se realizează de către media. Faptul ca atare nu a rămas neobservat. cele două imagini pot fi. probabil. mai ales în ştirile de seară. bătălia pentru a beneficia 15 . “ROMEXPO” este o organizaţie slabă.şi asta pentru că aparatele de filmat se află acolo”. politica naţională este determinată de mizeria kurzilor sau de înfometarea în masă a somalezilor .Analizând tabelul de mai sus. După cum se poate observa. Media. Concluzia la îndemână este aceea că în câmpul vizibilităţii distale. aidoma observatorului din câmpul vizibilităţii proximale recrează realitatea. propriului sistem de referinţă. Dar nu numai Somalia şi Bosnia atrag atenţia. Într-un articol adaptat după “America şi lumea” James R.1. în al doilea caz avem de-a face cu o transmisie ce poartă cu sine atât schematizarea realităţii cât şi sistemul de referinţă al media.

pentru că massmedia pot fi folosite în scopul evident de a impune un punct de vedere asupra realităţii. o marcă sau o întreprindere / organizaţie. întrucât nu trebuie uitat că imaginea reprezintă un punct de vedere asupra realităţii. devenind o realitate costisitoare. Grafic. un serviciu oferit. uşor de manevrat etc. privind relaţia dintre realitate şi “falsa realitate” creată de imaginile vehiculate de mass-media. robust. Acest fapt a generat în plan teoretic o serie de analize. elegant. ieftin. de la Daniel Boorstin la Rene Berger sau Jacgues Ellul. sau al unei părţi a comunităţii respective. ea este economică În alţi termeni. Acest fapt este luat în calcul de specialiştii în gestiunea imaginii organizaţiei care. Aceasta este imaginea virtuală. De exemplu. pur şi simplu. Şi aici apare una dintre consecinţele cele mai imprevizibile. În fine. ea place. temei al manipulării informaţional . într-o formă atractivă. ci este un punct de vedere asupra acesteia. Realitatea descrisă prin imagine nu se suprapune realităţii ca atare. gradul de diversificare sau non diversificare. cu cât dispunem de mai multe informaţii despre un produs. rapid. 1 Ibidem 16 . în câmpul vizibilităţii distale există posibilitatea producerii reprezentării evenimentului fără acoperire sau cu acoperire faptică parţială. un anume mecanism de acţiune (exemplu propagandei dar şi al publicităţii)”1. pe care se poate conta. sau. imaginea de produs a unui automobil comportă elementele următoare: • dacă este foarte diversificată: confortabil. cu atât va fi mai diversificată imaginea pe care o vom obţine. Camelia Bacos notează: “puterea de decizie asupra massmedia poate să determine imixtiuni flagrante în interpretarea realităţii.de serviciile mediilor cu cel mai mare impact public este tot mai acerbă. diversificată şi accesibilă. Această “falsă realitate” care se substituie realităţii este punctul de vedere al unei comunităţi. Imaginea poate fi diversificată sau mai puţin diversificată. • dacă este puţin diversificată: o maşină bună. serviciile sau produsele sale. subliniind nivelul de diversificare a acestora. oferă informaţii complete despre organizaţie. atitudinea unui realizator. poate fi sugerat ca în figura de mai jos: Diferenţa între cele două tipuri de imagine este făcută în funcţie de caracteristicile de calitate ale acestor componente care pot fi numeroase şi diverse.imagologice. În sensul menţionat.

Cunoscând acest lucru. În această situaţie. Exemplificând (din perspectiva atingerii scopului organizaţiei) putem să ne imaginăm situaţia în care două firme au. cu atât ea va fi mai “personalizată”. la rândul lor. a serviciilor şi produselor sale sunt complementare: Între ele funcţionează efectul HALLO. ştearsă. ambele. Versus. o imagine neclară. a serviciilor şi produselor sale poate fi distinctă sau ştearsă (neclară). opţiunea pentru una sau alta dintre cele două firme este pur aleatoare.Maniera în care se realizează acest lucru va fi exemplificată în capitolele următoare. ca în figura de mai jos: Cu cât imaginea unui produs. experţii de relaţii publice recomandă politici instituţionale adecvate. de la comportamentul 17 . imaginile de organizaţie şi marcă se extind asupra produselor. distinctă şi diversificată. De aceea. Imaginile unei organizaţii. opţiunea publicului specific este uşor previzibilă. a unei mărci sau a unei organizaţii se va distinge mai mult de celelalte imagini similare. iar cealaltă neclară. în reprezentarea publicului ce optează pentru asigurări sociale. politicile de imagine trebuie să corespundă anumitor reguli pentru a asigura construirea şi dezvoltarea imaginilor distincte şi favorabile bunei percepţii (reprezentări). când una dintre ele are o imagine pozitivă. a mărcii. Imaginea unei organizaţii. astfel încât imaginea de produs sau serviciu se extinde şi asupra imaginii de marcă şi organizaţie iar.

300 18 .S. calitatea prezentării etc. atunci putem vorbi de o imagine focalizată. Dacă numărul atributelor cu vizibilitate ridicată şi înalt semnificative (concepte cheie) este redus. Referindu-se la logica imaginii. determină nota şi organizarea întregii imagini. şi aici este cea mai importantă observaţie a lui Wittgenstein în această chestiune. Anton Dumitriu2 spune: “Cunoaşterea începe de la imagini.R. 1 2 L. Academiei R.. Wittgenstein începe prin a stabili noţiunea de imagine a faptelor.Teoria logicii. care sunt conţinute în formele sensibile… La începutul tractatusului. prin diverse elaborări. Dar. ea o indică… Imaginea reprezintă obiectul ei din afară (obiectul său este forma ei de reprezentare). într-o primă prelucrare. p. igiena şi modernitatea spaţiului până la calitatea produsului şi serviciilor. În situaţia în care această regulă a complementarităţii nu este cunoscută şi respectată. poate acţiona efectul contrast generator de hallo negativ. imaginea (Bild). O imagine de marcă negativă sau o imagine de organizaţie total depreciată va genera o extindere de imagine negativă asupra produsului sau serviciilor oferite. Posibilitatea acestei structuri este numită de Wittgenstein ‘forma de reprezentare a gândirii.Tractatus Logico-Philosophicus Anton Dumutriu . în care nucleul. La fel. iar dacă nucleul cuprinde mai multe atribute nodale atunci imaginea este dispersată (fig. prin analiza tratatului lui Wittgenstein1. care sunt transformate. Ed. în ‘imagini logice’ şi apoi. Imaginea poate să reprezinte orice realitate a cărei formă ea o are. prezentând faptele în spaţiul logic şi fiind un model al realităţii. Totuşi imaginea este asemenea unui fapt însă de data aceasta avem de-a face cu un fapt logic. cuprinzând atributele nodale sau cele a căror vizibilitate şi semnificaţie socială sunt foarte ridicate. Structural vorbind. O imagine este o legătură între nişte elemente şi această legătură este o structură. imaginea publică a organizaţiei poate fi concepută ca un model atomar. o imagine deteriorată a produsului sau serviciilor oferite afectează imaginea de marcă a organizaţiei. Dar imaginea nu poate să se situeze ea singură în afara formei de reprezentare» “. Wittgenstein .personalului. Bucureşti 1973. de mai jos). el adaugă: «Imaginea nu poate să reprezinte forma ei de reprezentare. se ajunge la formele inteligibile.

Identificarea cuvintelor din structura unei imagini (reprezentări) nu este un simplu joc intelectual. o misiune a British Tourist Auto sub auspiciile guvernului.fiesta. de exemplu. este trimisă în Japonia pentru a vedea cum numărul de turişti japonezi în Marea Britanie poate fi sporit. existenţa atributelor periferice este temporară şi instabilă. absenţa unuia din elementele nodale schimbând semnificaţia de ansamblu a imaginii. • S.barbar .încăpăţânare . Referindu-se la cele două elemente componente ale structurii imaginii (reprezentării) Jean-Claude Abric scrie: “Orice reprezentare este organizată în jurul unui nod central.castelele franceze. După cum se poate observa identificarea noţiunilor cheie şi a reprezentărilor (imaginilor) specifice domeniilor de activitate permit specialiştilor să elaboreze strategii coerente şi temeinic fundamentate de ameliorare a imaginii organizaţiilor.Times Square .: afluenţă . cum ar fi porţelanul.maşini BMW .gentlemen .sau nodul structurant . Este de asemenea util să ştim cum ne văd alte naţiuni. acoperind cuvintele cheie ale reprezentărilor japonezilor. iar cercetările BTA. • Franţa . Revenind asupra încercării de a descifra structura imaginii (reprezentării) putem sublinia că deosebirea între atributele nodale şi cele periferice constă în semnificaţia structurală diferenţiată.suprafeţe largi .Turnul Eiffel . Acest nod central este elementul fundamental al reprezentării.micile dejunuri englezeşti . imaginea este ambivalentă sau bipolară (fig.Prinţesa Diana .SIDA . Vizita a fost o adevărată şansă pentru a obţine informaţii de primă mână pentru o cercetare extinsă a factorilor sociali care influenţează alegerea destinaţiei.rafinament . fiind mai puţin susceptibil la schimbări. Formula “Made in England”. căci el determină în acelaşi timp semnificaţia.ceaţă .autostradă . Firmele (departamentele) ce gestionează imaginea de marcă a organizaţiilor execută pentru aceasta cercetări serioase. De fapt.prejudecată . cât şi organizarea reprezentării.eleganţă .cârnaţi .cenuşiu .metroul .A.argumentaţie romantism .al unei reprezentări asigură două funcţii esenţiale: 19 . spre deosebire de stratul periferic.Când imaginea cuprinde atribute cu un conţinut cognitiv divergent.publicitate.libertate . • Marea Britanie: clasă .U. Nodul central . iar dacă atributele respective se găsesc în nucleu. De exemplu.demodat . a cărui permeabilitate este ridicată şi. cercetarea a fost de interes pentru oricine doreşte să-şi vândă produsele sau serviciile consumatorilor într-o piaţă care este dominată de produse foarte bune.limbă greu de învăţat .Cowboys.fast food .carne de porc .artişti . ea este definită ca fiind ambiguă. în timp ce absenţa unuia din elementele periferice nu modifică structura de ansamblu. • Germania: bere . Nucleul imaginii se caracterizează prin stabilitate şi permeabilitate redusă.Hitler muncă din greu. este importantă în vânzarea unor bunuri de consum prestigioase. au fost relevante: • Spania: voioşie – strălucirea soarelui – subdezvoultare – case albe – uscăciune pământ roşu . de mai jos). deci.

Ştiinţificã şi Tehnicã SA. dar capabil să inducă schimbare. el este elementul unificator şi stabilizator al reprezentării. Abric extrage şi o a treia funcţie: elaborarea reprezentării sociale individualizate. Din constatarea că permite o modularizare individuală a reprezentării. Elementele periferice sunt mai suple. fie din perspectiva consolidării reprezentărilor pozitive. îndeplinesc deci o funcţie de concretizare exprimând prezentul. în funcţie de noile informaţii şi evenimente absorbite. Constituie elementul cel mai stabil al reprezentării. Dacă elementele periferice sunt proeminente. 141-142 reprezentãrilor sociale (dupã J. atunci elementele periferice intră în interacţiune cu "centralul tradiţional" propunând un centru nou. de altfel. Adrian Nicolau. ca în experimentul deja citat. Din perspectiva activităţii de gestionare a imaginii publice a organizaţiilor. Bucureşti 1995. menţinându-i integritatea. a experienţelor sale personale. caracteristicile situaţiei. Reprezentãrile sociale. 1 2 Jean-Claude Abric . mai flexibile. Într-un studiu recent asupra aspectelor periferice ale reprezentării. Va fi. valoarea şi funcţia lor sunt determinate de către nod. b). Ele reţin şi selectează informaţiile. mobilă a reprezentării. b) 20 . Ed. Flament (1987) a comparat sistemul periferic cu paraşocul unui automobil care protejează corpul central.• o funcţie generativă: este elementul prin care se crează sau se transformă semnificaţia celorlalte elemente constitutive ale reprezentării.C. Dacă nodul central este esenţialmente normativ. Ele se află în relaţie directă cu acesta. formulează evaluări. în Psihologia Câmpului social. 1994. Nodul central are.p. încă utopic. • o funcţie organizatorică: nodul central este cel care determină natura legăturilor ce unesc între ele două reprezentări. coordonator prof. 1994. a. Este lucrul prin care aceste elemente capătă un sens. Abric. adică prezenţa. Elementele periferice pun mereu în discuţie cauza nodului central. Sistemul periferic este un element esenţial în mecanismul defensiv. reperajul acestui nod central permite stabilirea obiectivelor de comunicare a imaginii. cel care îi asigură perenitatea în contexte mişcătoare şi evoulutive. 138. sistemul periferic este mai degrabă funcţional. Conform aceluiaşi studiu2. partea vie. În acest sens. ponderarea. fie din perspectiva destructurării unei reprezentări negative despre organizaţie. experienţa subiecţilor. deşi gestionată de nodul central. al lui Moliner. Altă funcţie îndeplinită este cea de reglare şi adaptare a sistemului central la constrângerile şi caracteristicile situaţiei concrete cu care grupul se confruntă. la o restructurare sau o ruptură a realului. o valoare. integrarea istoriei proprii a subiectului. dr.Reprezentãrile sociale: aspecte teoretice. vizând protejarea semnificaţiei centrale a reprezentării (Abric. o proprietate. în reprezentare. Ibidem . interfaţa între nodul central şi situaţia concretă în care se elaborează reprezentarea. elementul care va rezista cel mai mult schimbării … orice modificare a nodului central antrenează o transformare completă a reprezentării1 “. univ. Condiţia este să apară un element străin care să se încrusteze pe o RS bine stabilită şi finită.periferie şi a posibilităţii ca schema periferică. în final. în jurul nodului central se organizează elementele periferice. elaborează stereotipuri şi credinţe. b) insistă asupra comunicării continue centralitate . la o schimbare a conţinutului reprezentării. permiţând ancorarea reprezentării la realitatea de moment. să încorporeze şi să activeze unele informaţii din context care să conducă. Flament (1994. p.

21 . b) Verificând experimental această teorie Jean-Claude Abric organizează două cercetări distincte.şi în cele din urmă defineşte tipul de muncă artizanală .manuală (figura de mai jos).scump .este creativ şi conştiincios un altul priveşte produsul .Tabel 1 Caracteristicile sistemului central şi ale sistemului periferic al reprezentărilor sociale (după J. 1994. Abric. utilizând metodologii diferite. asupra unui obiect unic .C. ce dau reprezentării semnificaţia ei globală şi constituie deci nodul său central: două elemente îl caracterizează pe artizanul însuşi .structura reprezentării artizanatului. În urma anchetei de teren (1984) şi a cercetării experimentale Abric concluzionează: “Apare foarte clar că această reprezentare este organizată în jurul a patru elemente.

A.. Un asemenea profil general a fost realizat de revista FORTUNE3 care a publicat clasamentul “celor mai admirate corporaţii din S. Ed. relevă că modelul reprezentării (imaginii) promovate de “DURREF” este mai diversificat şi mai clar. Clasamentul a fost alcătuit pe baza răspunsurilor a 10. putem evidenţia rapid nucleul şi elementele periferice ale imaginii prezentate publicului propriu de către cei ce organizează publicitatea: 1 2 Compararea celor două modele nucleare.A.Ştiinţa Afacerilor.U. R . Expert.U. 2 1 22 .Portraits of “The Most Admired” Companies in Public Relations Journal. Bucureşti. Dobrescu . 3 Skolnik. 132 1. Dorina Miron . după acelaşi model.Psihologia reclamei. 1995. mai 1994. 1995 p. Editura Libra. Soliditatea financiarã. activitatea promoţională a două firme româneşti “ASIROM” şi DURREF. Ambele suferă însă de absenţa unui profil organizaţional prin raportare la criterii standard.000 de executivi cu experienţă. Emilian M. 14 -18. p. p.” în numărul din 7 februarie 1994. Au fost utilizate următoarele opt criterii de reputaţie / imagine: Maria Moldoveanu.Analizând. Bucureşti. Maria Moldoveanu. S. 181-183.

Utilizarea bunurilor companiei. Valoarea ca investiţie pe termen lung. Adesea. de a forma şi de a păstra oameni talentaţi. Capacitatea de a atrage. capacitatea de a atrage. utilizarea bunurilor companiei.4. Solidaritaea financiară 2. 23 . 6. Persoanele intervievate sunt rugate să-şi eşaloneze opţiunile despre organizaţie ideală pe o scală cu 7 trepte pentru o serie de perechi de adjective ca în figura de mai jos: Ulterior. în general. Responsabilitatea faţă de comunitate şi mediul înconjurător.la aceste segmente de public. 7. Astfel se obţin două profiluri distincte: profilul organizaţiei ideale (linia întreruptă) şi profilul organizaţiei reale (linia continuă). prin interviuri nemijlocite cu personalul cu funcţii cheie în managementul din fiecare departament şi printr-o analiză de conţinut al comunicărilor externe ale organizaţiei. persoanele îşi vor exprima pe acelaşi tip de scală opţiunile pentru organizaţia reală. 3 . experţii în gestionarea imaginii celor două firme pot proiecta un profil mai adecvat “ASIROM” şi DURREF. 5. Este mai mult ca sigur că din elementele nodale şi / sau periferice ale imaginii nu vor lipsi calitatea conducerii.1. Evident că prin raportarea la aceste criterii. Acest lucru se realizează. forma şi păstra oameni talentaţi ş. Al doilea pas este acela de a determina ce reprezentare există cu privire la organizaţie . Imaginea unei organizaţii poate fi evaluată şi cuantificată. Scorul mediu pentru fiecare scalare va fi apoi tabelat şi exprimat sub forma unui grafic. 8. Aceasta presupune desfăşurarea a unui studiu de imagine prin sondarea eşantioanelor. pentru măsurare sunt folosite scale. Întrebările se proiectează astfel încât să măsoare gradul de familiarizare cu organizaţia respectivă (pot persoanele respective să identifice organizaţia? Îşi amintesc numele preşedintelui organizaţiei?) precum şi reprezentarea despre aceasta.a. Primul pas în evaluare / cuantificare îl reprezintă stabilirea segmentelor de public care sunt cele mai importante pentru organizaţie. Calitatea serviciilor sau produselor. Caracterul inovator.

în rândul diverselor categorii de populaţie Tipurile de grafice obţinute sunt aidoma prototipului de mai sus.Comparând cele două grafice specialiştii în gestiunea imaginii organizaţiei pot identifica în mod explicit zonele cu calităţile unde se înregistrează diferenţa faţă de profilul ideal. În studierea imaginii publice a unei organizaţii pot exista cel puţin trei mari teritorii de analiză: • cercetări transversale prin care se urmăreşte identificarea imaginii publice a organizaţiei la nivel medial (în presă şi radio-televiziune) şi la nivel terminal. cel al imaginii deformate pozitiv printr-o îndepărtare a strategiei de gestionare credibilă a imaginii organizaţiei şi transformarea ei într-una de propagandă (apologie) în situaţia enunţată. profilul imaginii organizaţiei se prezintă astfel: 24 . la care se mai poate adăuga profilul imaginii deformate negativ de către concurenţa şi. eventual.

analizarea şi sintetizarea datelor etc. Răsturnarea de imagine Modul în care se realizează o răsturnare de imagine (reprezentare) interesează în mod deosebit organizaţiile. Modul de cuantificare a indicatorilor de imagine va fi prezentat. impune prezenţa unor condiţii speciale legate de monitorizarea presei. oferind astfel posibilitatea stabilirii factorilor de influenţă şi verificării eficienţei strategiilor de pozitivare a imaginii. 25 . mai detaliat în capitolul II al prezentei lucrări. a emisiunilor de radio şi televiziune.• cercetări longitudinale prin care este studiată evoluţia imaginii organizaţiei în mass-media şi în public. mai solicită apelarea periodică la structuri specializate de sondare a opiniei publice la nivel naţional sau local. O cercetare completă a imaginii publice care să cuprindă cele trei tipuri identificate deja. • cercetări comparative prin care sunt analizate similitudinile şi diferenţele între imaginea organizaţiei de interes şi cele ale organizaţiilor concurente. Prezentul studiu doar semnalează această posibilitate prin analiza dinamicii unor reprezentări politice şi politico-militare. În plus. reprezentări ce fac obiectul imagologiei.

22martie • “Ieri seară. apropiată de realitate. deformată negativ. Trupele avansează din toate părţile pentru a opri înaintarea lui. în mentalul german. în mass-media internă “Fiul cel mai iubit al poporului român”. 21 martie “Împăratul Napoleon este la Fontainbleau”. Maiestatea sa împăratul şi-a făcut intrarea publică şi a sosit la Tuilleries. fenomen etc. unui personaj.imagine deformată pozitiv. de poporul german . p. vă rog. pe neaşteptate. a ecourilor unor fapte. 12 martie • “Monstrul a avansat cu adevărat până la Grenoble”. La apariţia sa spaima a cuprins pe toată 18 martie • “Uzurpatorul a riscat să se apropie la 60 de ore de marş de Capitală”. Lăzărescu (Magazin istoric nr. Sprott în “Opinia publică-stabilitate” printr-un extras din publicaţia “Moniteur” apărută în luna martie 1815 pe vremea când Napoleon părăsea insula Elba. este ilustrată de W. Inevitabil. restituiţi cu generozitate de către Bismarck. 19 martie • “Bonaparte avansează în marş forţat. între anii 1871 şi 1914. iar după această dată “sinistrul şi odiosul dictator”). pentru a-i îngădui lui Adolphe Thiers să înăbuşe sinistra (?!) Comună din Paris . care preconiza lichidarea armatelor franceze în decurs 26 . Neodarwiniştii imperialişti germani reţineau mai ales două caracteristici care urmau să ducă la prăbuşirea poporului francez: amestecul rasial şi democraţia egalitară. Într-o cronologie şi o redare strict autentică. graduale şi lente. (deci într-o perioadă relativ mai mare de timp) este ilustrată de Dan A. 58) atunci când scria: “O răsturnare imagologică… a avut loc. 20 martie • “Napoleon va ajunge mâine sub zidurile Parisului”. autoimagine etc. silit să-şi salveze ordinea socială şi libertatea prin intervenţia hotărâtoare a prizonierilor de război. a regresului ireversibil. urmăriţi. Răsturnarea graduală de imagine deci tot într-un timp relativ scurt). fugind în munţi. modul în care mass-media îşi schimbă opinia: 9 martie • “Monstrul a evadat din locul exilului său” 10 martie • “Tigrul s-a arătat la Gap. imagine virtuală. dar este imposibil ca el să atingă Parisul”. diametral opusă. pe seama imaginii poporului francez. amintim speţa Ceauşescu Nicolae (care. În seria răsturnărilor imagologice bruşte în reprezentarea mass-media. ea operează şi cu conceptul răsturnare de imagine ceea ce desemnează schimbarea. Răsturnarea lentă de imagine.respingătoare strădanie a tuturor dezmoşteniţilor civilizaţiei europene (!!) poporul francez a ajuns să fie considerat.Imagologia operează cu conceptele anterior amintite . în opinia publică. până la 22 Decembrie 1989 era. subliminară. dar şi pe seama autoimaginii. determinate de o acţiune umană intenţionată sau ca rezonanţă în mass-media şi. Înfrânt aproape pe toate câmpurile de luptă. J. unei ţări. implicit. El îşi va termina mizerabila sa aventură. 13 martie • “Tiranul este acum la Lyon. Nimic nu poate depăşi bucuria universală”. Răsturnările de imagine pot fi bruşte.şi chiar de marea majoritate a intelectualilor germani . 4 din 1992. a sensului şi semnificaţiei circumscrise reprezentării unui fapt. Vestitul plan Schlieffen.ca un popor supus legii fiziologice darwiniste.

A. să păstreze anonimatul). este în mare parte opera celei mai mari agenţii de relaţii publice din S. Un număr recent din “Le Monde” prezintă adevărul în privinţa unei poveşti ce a zguduit America cu puţin înainte de declanşarea operaţiei “Furtuna deşertului” împotriva Irakului. Dar odată cu extinderea impactului televiziunii asupra opiniei publice. când Irakul începuse să ameninţe Kuweitul. O răsturnare imagologică produsă ca urmare a ecourilor unor fapte.A. “Era simulacrelor politice nu a început desigur odată cu naşterea televiziunii. filmând o machetă într-o piscină şi a reconstituit funeraliile preşedintelui F. prezidat de John Porter şi telespectatorii au asistat la mărturiile acestei refugiate curajoase. fără deplasarea la faţa locului. Faure. Când trupele irakiene au invadat Kuweitul în august 1990. Dincolo de pitorescul povestirii ca atare. poate fi ilustrată cu un fapt din istoria poporului român. Referitor la răsturnarea imagologică determinate de acţiuni umane intenţionate. ei sunt profund impresionaţi de cele aflate.conform sondajelor . La mijlocul anului 1990.U. Ilustrul Georges Melies a avut ideea. în economia lucrării faptul că acum are loc o primă mare răsturnare imagologică. a fost menţionată în rapoartele lui “Amnesty International” şi a determinat convocarea în ianuarie 1991 a unui forum internaţional sub egida O. de pildă. la operaţiunea “Furtuna deşertului”.de 40 de zile de la începerea primului război mondial..A. Comitetul Congresului american pentru drepturile omului. Este vorba de domnia lui Mihai Viteazul şi faptele sale de arme de la 13 noiembrie 1594 când Mihai declanşează războiul antiotoman. de teama represaliilor. travestirile şi păcălelile au luat proporţii ce nu-i puteau lăsa indiferenţi pe factorii politici. la începutul secolului. Povestea a fost amintită de 6 ori de preşedintele G. începe eliberarea emiratului. marile evenimente ce zguduiau pe atunci lumea. creditorii turci. măsluirile. trucajele. majoritatea americanilor se dovedeau .U.N. Imaginea căreia i se opunea autoimaginea exaltatoare popularizată de asociaţiile pangermaniste. chemaţi sub pretextul de a fi plătiţi sunt ucişi. Bush în discursurile sale.U. să filmeze în studio. A înscenat. maşinaţiile. a ţinut în mare măsură seama de această imagine a poporului francez structurată în mentalul german. sondajele dovedeau că între 80 şi 90% dintre americani susţineau intervenţia Statelor Unite în Irak. (Alldeutsche Vereine) şi de unii interpreţi exaltaţi şi stângaci ai teoriilor lui Friedrich Nietzschne.total indiferenţi faţă de soarta Kuweitului. interesează. ilustrăm modalitatea de acţiune printr-un scurt articol (preluat după “Le Monde”) referitor la maniera în care s-a produs răsturnarea percepţiei opiniei publice americane în legătură cu participarea armatei S. Observăm deci că politologia şi ştiinţa strategică sunt în mare măsură tributare imagologiei”. Hill & Knowlton.U. 27 . la 17 ianuarie 1991. Această fantastică răsturnare a opiniei publice din S. în frunte cu englezul Houston Stewart Chamberlain. Dar când. scăpate din infernul kuweitian (ce preferă. Studenta kuweitiană Nayrah povesteşte hohotind de lacrimi: “Au scos 22 de copii din incubatoarele spitalului Addan şi i-au lăsat să moară pe jos pe pardoseală”. Imaginea lui Mihai se va deteriora rapid la înalta Poartă şi va cunoaşte o primă creştere pozitivă la curtea lui Sigismund Bathory şi în alte medii europene. explozia cuirasatului american Maine în rada oraşului San Francisco. soldaţii lui Saddam Hussein au tăiat în maternităţi furtunurile de oxigen ce alimentau incubatoarele pentru copiii prematuri.

“beau o ţuică inainte de a se urca la bord” ş.a.iunie 1993 28 . în occident. În acest sens meţionat.a. Ea interpreta în faţa camerelor TV un rol bine pus la punct cu reprezentanţii agenţiei. De aici derivă necesitatea ca. 1 Timpul . Ceea ce merită însă subliniat. iar povestea cu incubatoarele era complet inventată!”1 Desigur. Nasir Al-Sabah. a catastrofei de la Berevoieşti asupra imaginii Companiei Tarom. S-a dovedit că zguduitoarea studentă Nayrah nu era o refugiată.A.U. există unele supoziţii că afectarea imaginii piloţilor civili români (“nu stăpânesc tehnica electronică de ânaltă clasă a avionului Airbus”. specialiştii în relaţii publice. seria exemplificărilor poate continua prin analiza impactului cazului Mihăilă Cofariu asupra imaginii României în lume. organizaţiile româneşti să-şi dezvolte servicii de relaţii publice profesioniste şi să acorde infinit mai multă atenţie gestionării propriilor imagini. faptul ca atare există. într-o luptă concurenţială extrem de grea. este că de asemenea afectări / răsturnări de imagine se ocupă. s.. Ne place sau nu. Neil Doherty şi publicate în revista americană “Harpers” arată că firma Hill & Knowlton a primit 10 milioane de dolari de la asociaţia “Citizen for a free Kuweit” (compusă din membri şi guvernului kuweitian şi câţiva înalţi funcţionari americani) pentru a prezenta în mod avantajos publicului american cauza kuweitiană.Cercetările făcute acum de un documentarist canadian. ci doar fiica ambasadorului Kuweitian în S.) ar fi “opera serviciului de relaţii publice” a firmei Airbus.

5 puncte 2.4.5. elaborarea si raspandirea informatiei. c) o societate marcata decisiv de factorii implicati in generarea. Efectul Hallo este: a) un interviu cu mesaje induse pe termen lung. d) in politica de impunere a noii imagini. b) societatea secolului XX. c) o reprezentare despre o realitate data. Harta mentala este: a) modul de separare a celor doua emisfere cerebrale prin scizura lui Sylvius.3. transmiterea. Societatea informationala este: a) o societate a “ civilizatiei imaginii “. 29 .2. Se da urmatoarea expresie: “ sa faci lucruri bune si sa spui cu tarie acest fapt “. d) o societate saturata de prea multa informatie. d) o harta geografica memorata.1. culegerea. Analizati raporturile de mai jos si selectati-l pe cel ce se supune logicii frazei invocate: a) imagine buna + realitate proasta = manipulare b) imagine buna + realitate buna = situatie ideala c) imagine proasta + realitate proasta = situatie catastrofala d) imagine proasta + realitate buna = organizatie victima 5 puncte 2. 10 puncte 2. 5 puncte 2. restructurarea productiei si promovarea noii imagini sunt la fel de importante. b) un desen al scoartei cerebrale. Studiul de caz referitor la firma Krupp releva: a) faptul ca restructurarea productiei este mai importanta decat imaginea. TEST DE EVALUARE 2.2. b) faptul ca politica de imagine este mai importanta decat restructurarea productiei. b) o functie a imagologiei. c) ambele operatiuni sunt nesemnificative in raport cu actiunile unei conduceri energice si inspirate.

grupuri. Imaginea institutiei se formeaza: a) printr-o lovitura de imagine pe piata presei. institutii. de-a lungul anilor prin informatiile obtinute din presa. b) sa te concentrezi pe o publicitate agresiva pentru ca realitatea nu prea conteaza. prin calitatea produselor oferite etc. c) prin cercetare/ constatare si evaluare atente. d) sa faci lucruri bune + sa desfasori o activitate profesionista de Pr + sa desfasori o campanie publicitara agresiva. d) este un transfer de imagine intre doua entitati.c) reprezinta acele efecte ce se intorc impotriva initiatorului. Vizibilitatea proximala si distala se refera la: a) sistemul de referinta al individului. c) sunt doua concepte ce explica modul in care se formeaza reprezentarea. d) progresiv.. publicitate.. grup social sau segment de populatie si-o formeaza despre alte persoane. c) sa desfasori o activitate profesionista de PR. d) este reprezentarea pe care un individ. atitudini si opinii ale individului. b) prin tehnici speciale de manipulare. televizorului etc. d) ansamblul de credinte.9. c) este un fenomen fizic de reproducere a realitatii dupa principiul oglinzii.6. Imaginea organizatiei se poate gestiona in cel putin trei moduri: a) sa faci numai lucruri bune si sa nu te mai preocupe altceva. 10 puncte 2. 10 puncte 2.8. b) sistemul de referinta al grupului. 10 puncte 2. etc. in dezacord cu realitatea.7. chiar daca este uneori. etc. tablourile. Imaginea este: a) proiectia de pe ecranul cinematografului. sub forma de imagini mentale. b) raspunsul de mai sus la care se adauga fotografiile. 10 puncte 30 . din comentariile personalului institutiei si liderilor de opinie. 10 puncte 2.

9 = c.5 = d.10 = c.3 =d.11 = b. Ervin Goffman este: a) un mare expert PR american. b) sa proiecteze o imagine cat mai buna despre realitate. 31 .4 = b. 10 puncte 2. conceptia de sine. d) modul de organizare a structurii de relatii publice. 2. 2. d) de parasoc. 2.8 = b. atitudinea fata de grup.10. c) generativa si organizatorica. 10 puncte 2. 2. Scala diferentialei semantice este folosita pentru a releva: a) statusul socio-economic.7 = d. 2. b) seful USIA.6 = d. b) profilul unei organizatii (persoane) realizat prin cercetari transversale. c) nucleul si invelisul imaginii. Functiile modului central sunt: a) sa lege imaginea de realitate.1 = c. 2. 2.2 = c. 5 puncte NOTA : a) un singur raspuns este corect. 2.12 = d. 2.12. 2. 2. d) intemeietorul scolii dramaturgice in comunicare. c) intemeietorul imagologiei ca stiinta. increderea inspirata de o persoana.11. b) cheia chestionarului este: 2.2.

32 . deci are loc un proces de influenţare. modele. fie calitatea acestuia). 2 M O DELAREA SISTEM IC Ă PUBLICE A ACTIVITĂŢII DE RELA ŢII Activitatea de relaţii publice. resurse materiale. sistemul de referinţă al segmentelor de populaţie. a facilita înţelegerea procesului de influenţare. chiar din perspectiva "spunerii adevărului". • plasarea procesului între o intrare reprezentată de o acţiune imagologică şi efectele sale. Că influenţarea este de altă factură decât cea realizată de propagandă sau publicitate este un fapt de notorietate.Curs nr. totul fiind organizat sistemic. publice sau a unor segmente sociale profesionale). Acesta pentru că orice acţiune de inducere sau corectare a unei imagini.) • funcţionarea sistemului să fie asigurată de circuite permanente de conexiune inversă care să permită evaluarea produsului (evoluţia calităţii sistemului de referinţă al subiectului acţiunii imagologice). am apelat la modelarea sistemică (domeniu predilect al tehnologiei didactice). Acest fapt presupune: • desfăşurarea acţiunii ca un proces continuu. forme de organizare. fiind interesată de (şi acţionând pe) spaţiul opiniei (individuale. timp etc. Deviza serviciilor de informare şi relaţii publice franceze "spune adevărul sau nu spune nimic" este concludentă. Dar. este rezultatul unui proiect mental intenţionat. implicit. grupurilor sau persoanelor antrenate în acţiune etc. tip de modelare ce pare a avea potenţialul cel mai înalt pentru abordările de relaţii publice (imagologice). de cultivare de relaţii bune şi a încrederii în instituţia beneficiară a imaginii induse. timpul la dispoziţie. • orientarea acestui proces prin obiective şi/sau strategii de imagine (valorifică o mulţime de resurse .fapte. informaţii. ce determină producerea efectelor scontate.) şi ţine seama de restrictfi (condiţii reale. o modificare în sistemul de referinţă (individual sau de grup) al receptorului comunicării se produce. Pentru a schematiza şi. precum şi evaluarea obiectivelor/strategiei adoptate (fapt ce poate proba fie eficienţa sistemului. nu se poate sustrage analizei modelelor de influenţare. algoritmi specifici.

ea fiind utilizată cu rezultate remarcabile în domeniul propagandei şi publicităţii. în perioade istorice anterioare.Folosind metoda modelării. instituţii oficiale şi neoficiale ce dezvoltă relaţii publice şi/sau acţiuni de influenţare imagologică. staff-uri prezidenţiale (sau ale altor "VIP"-uri). în mod nemijlocit. Strategia (planul de comunicare) se elaborează de către eşaloanele înalte ale puterii politice şi/sau instituţionale şi cuprinde liniile directoare ale acţiunilor de relaţii publice (imagologice). restricţiile şi resursele disponibile. să examinăm un facsimil al unui document german din perioada celui de-al doilea război mondial. 1. mai jos. Modelul sistemic al acţiunii de relaţii publice şi/sau de influenţare imagologică. termenul se referă la instituţii de "public relations". cuprinzând trei obiective de influenţare pe care urma să le îndeplinească aparatul de propagandă în Iugoslavia. schema procesului de acţiune de relaţii publice şi de influenţare imagologică: Fig. Structura de relaţii publice cuprinde grupuri. Numai cu titlu de exemplu. Un sistem de relaţii publice are o structură complexă. Analizând modelul sistemic al acţiunii de relaţii publice şi/sau de influenţare imagologică. menită a face faţă solicitărilor şi presiunilor la care este supus. 33 . elaborat de Goebels şi semnat de Keitel. 2. Problema planificării comunicării nu este nouă. putem grupa şi ordona elementele sale componente după cum urmează: 1. imaginăm. obiectivele ce trebuie atinse.

34 . De asemenea. de şovinismul sârb. virtual. vom face uşor diferenţierea între obiectivele reale ale strategiei de propagandă adoptate (săparea faliei între populaţiile sârbă şi nesârbe) şi cele declarate. în principal asupra croaţilor şi macedonenilor. tot pentru exemplificare. a declanşat războiul contra Germaniei. 109/41 Cg K Chefs Wfot Wpr (5) BERLIN Nr. bosniecilor şi macedonenilor. cu toată duritatea războiului. acest fragment de document. "armata germană nu vine ca duşman al croaţilor. pe câmpul de luptă pentru apărarea intereselor engleze. ci "pentru a face să înceteze dictatura brutală asupra populaţiilor nesârbe. nesârbii opun rezistenţă. pe cei care. sub influenţa propagandei anglo-sârbe. c) Wehmarchtul german îi va lovi. 1574/ALL 18 BERLIN. chiar şi succint. vor dăuna Wehrmacht-ului german şi îl vor avantaja astfel pe inamicul nostru englez. forţele germane îi vor zdrobi oriunde s-ar afla. exercitând întotdeauna o dictatură brutală asupra populaţiilor nesârbe ale Iugoslaviei. în ciuda largilor concesii şi garanţii pe care Germania le-a acordat statului iugoslav. Şeful înaltului Comandament al Wehrmacht-ului Keitel Analizând. Ea vrea să împiedice ca ei să fie trimişi. elaborat de Parlamentul României. prezentăm o secvenţă dintr-un plan complex. prin spionaj sau sabotaj. trebuie să se spună acestora din urmă că armata germană nu vine ca duşman al croaţilor. 28 Martie 1941 a) Adversarul Germaniei este în mod exclusiv guvernul sârb care. b) Sârbii. sau prin folosirea armelor contrar drepturilor popoarelor. Totodată. aflat în serviciul Angliei. bosniacilor şi macedonenilor". dacă.ÎNALTUL COMANDAMENT AL WERMACHTULUI NR.

35 .

comunicarea externă se derulează în două planuri: cu populaţia (comunitatea/societatea) segmente ale ei. lideri de opinie. d. Este o manifestare special rezervată presei. ca şi canalele (mijloacele utilizate). b. b) Comunicare externă (în afara organizaţiei). Buletinul de presă. iar pentru clienţi publicitatea generală. k. Convorbiri de orice natură. bănci. unui anumit public.) o. . n. m. Evaluarea şi introducerea corecţiilor necesare şi suficiente. Procesul de comunicare este dirijat în două direcţii: a) Comunicare internă. Tot în cadrul procesului de comunicare este inclusă şi activitatea de gestionare a crizelor. materialele publicitare. a următorului algoritm: a. pentru personalul instituţiei sunt recomandate expunerile. Guy Serraf. clienţii.c. Discursurile oficiale cu diferite ocazii. Dosarul de presă. segmente de populaţie din ţară şi din străinătate etc. Fotografiile şi filmele de presă. informări. Identificarea problemei. \. realizate cu scopul de a completa materialul scris pus la dispoziţia ziariştilor. Fiecare acţiune de comunicare presupune parcurgerea. Planificarea. Este un ansambiu de documente ce se pune la dispoziţia ziaristului (ziariştilor) pe timpul conferinţei de presă sau pentru documentarea unui caz. faţă de care şi presa este interesată (aniversări. diferă de ia caz ia caz. reprezentanţii altor. ca mijloc de a menţine viu interesul presei. mese rotunde etc. Alte forme de comunicare. - 36 . concurenta. în mod periodic. e. sau ai propriei instituţii. informaţii care nu prezintă în mod necesar caracter de urgenţă. fax etc j. de a difuza acesteia. Comunicarea. broşurile. Călătoria de Informare (voiajul de presă). Corespondenţa internă sau externă: note. în cursul căreia o informaţie importantă esîe transmisă ziariştilor. Simpozioane. comemorări etc. Comunicatul de presă. obligatorie. ziarul instituţiei. Conform opiniilor prof. cercuri ştiinţifice şi de învăţământ. furnizorii. filmele. în principal. lideri de opinie. Manifestări destinate. rapoarte.în medii internaţionale de interes. f. Conferinţa de presă. participarea ia târguri şi expoziţii. programele de comunicare. La rândul ei. autorităţi. h. i Telefon. Subiectul {subiecţii) acţiunii de relaţii publice şi/sau de influenţare imagologică sunt: personalul instituţiei. g. d. c. Astfel. massmedia etc. 4. mass-media. Cercetarea/constatarea. e. analize etc. organizaţiei. pe verticală şi orizontală cu personalul instituţiei. dacă.

pentru a şti cum să-şi construiască şi să-şi dirijeze mesajele. pentru cercurile ştiinţifice şi învăţământ se recomandă vizitele ia instituţie.d. în evaluare se mai folosesc: observarea curentă. Cunoaşterea exactă a modalităţilor de realizare a feed-back-ului are o importanţă deosebită pentru structura de relaţii publice întrucât.d. şi urmăresc altele. ce fac imposibilă comunicarea. prin alt mod. presă de specialitate. documentaţie. demonstraţii practice. poate duce la decizii greşite în desfăşurarea relaţiilor publice.m. prin dezvăluirea publică a acestui fapt. cu structurile de tip "nivel de aşteptare şi receptare binevoitoare" ale sistemelor de referinţă ale subiecţilor (subiectului) activităţii de relaţii publice. concursuri. De regulă. argumentelor etc. înîr-o atare situaţie. Acest criteriu selectează metodele de evaluare. ancheta şi chiar tehnicile de supraveghere a subiectului (subiecţilor).articole redacţionale.). evaluarea…) şi în alt îel când subiectul este transparent şi deschis oricărei evaluări. în atari situaţii se impun acţiuni adecvate. Obiectivele activităţii de relaţii publice pot fi reale şi declarate. burse de specializare etc. în situaţii de criză. 6. orice modificare (deformare) în informaţiile de evaluare. mai ales când acesta nu este transparent şi deschis evaluării. chestionarea. Ceea ce îi interesează foarte mult pe specialistul în relaţii publice la acest capitol este sistemul de referinţă al subiectului (subiecţilor) acţiunii de relaţii publice. de exemplu. succesul esîe (dacă este) absolut întâmplător. De 37 . pe bază de algoritmi adecvaţi. datorită neadecvării conţinutului. 5. c) Calitatea metodelor de evaluare şi resursele avute la dispoziţie ş. demersurile structurii de relaţii publice se desfăşoară în gol sau întâlnesc sisteme de referinţă "aride". investigarea psiho-sociologică cu mijloace ştiinţifice adecvate rămâne cea mai sfic-ace modalitate de evaluare a schimbării calităţii subiectului acţiunii de relaţii publice.m. bine gândite. filme. formelor. credibilitatea structurii de reiaţii publice să fie deteriorată. Atunci când se operează cu obiective duble există riscul ca. Disocierea este necesară întrucât sunt numeroase situaţiile în care unele structuri de relaţii publice declară ca obiective ale acţiunilor întreprinse aparenţe nevinovate (să amelioreze relaţiile instituţiei. Atunci când evaluarea nu se realizează sau se realizează după impresii personale şi nu pe baza determinărilor ştiinţifice.a. cum ar fi: obţinerea sprijinului pentru câştigarea unei licitaţii. "Tabloul lumii" se complică şi mai mult atunci când relaţiile sunt conflictuale (generate de conflicte de interese) şi când intră în funcţiune acţiuni şi structuri de contracarare. metodelor. având implicaţii negative în raport cu scopul propus. mărirea bugetului ş. seminarii. b) Dacă evaluarea se efectuează în condiţii normale sau de criză. întrucât. Evaluarea stării si evoluţiei subiectului de relaţii publice(ţinţei) se realizează funcţie de mai multe criterii: a) Dacă subiectul de reiaţii publice permite realizarea feed-back-ului. pot interveni şi alte elemente (manifestări emoţional-arective puternice) ce induc parametrii deformaţi. pentru că într-un fel se realizează conexiunea inversă dacă subiectul dezinformează sistematic prezentându-şi alîe calităţi decât cele reale (sau evită.a.

în mod politicos şi în cadrul politicii instituţiei. . şi pentru informare. conform adevărului. 38 . . Din această perspectivă. recomandăm responsabililor de relaţii publice să evite să acţioneze pe baza unor obiective duble.realizarea de programe pentru informarea publicului larg asupra acţiunilor Departamentului Apărării şi forţelor armate. cu scopul de a furniza informaţii şi de a întreţine interesul faţă de opinia publicului privind o organizaţie condusă şi aflată în proprietatea poporului american.evaluarea opiniei publice asupra Departamentului Apărării şi forţelor armate. .evaluarea politicii şi acţiunilor Departamentului Apărării şi forţelor armate în probleme ce privesc opinia publică. redăm obiectivele Programului de relaţii publice al Departamentului Apărării al SUA.elaborarea de recomandări privind politica şi acţiunile care afectează opinia publică (pentru înalţii funcţionari din apărare şi comandanţi).aceea. care stipulează că instituţia urmăreşte: . în limitele securităţii militare.realizarea de programe pentru informarea militarilor şi angajaţilor civili. .

structurile de relatii publice si feed-back-ul. 10 puncte 2. b) procesul. resursele si restrictiile. d) feed-back-ul. 10 puncte Strategia (planul de comunicare) se elaboreaza de catre: a) directorul institutiei/ organizatiei. d) sunt consecinte ale modelarii sistemice. ce determina producerea efectelor scontate.2. c) este aplicarea in PR a unor modele matematice. b) Ministerul informatiilor publice.4 Structura de relatii publice cuprinde: a) modelul sistemic al activitatii de comunicare. totul fiind organizat sistemic.2 2. resursele si restrictiile aferente. c) determina modelarea sistemica. TEST DE EVALUARE 2. d) este intelegerea PR –ului ca o actiune cu feed-back. institutii oficiale si neoficiale ce dezvolta relatii publice si /sau actiuni de influentare imagologica. d) canalele (etapizarea). c) planurile de comunicare.5 39 . d) Ministerul de Interne. directiile si algorimul de comunicare 10 puncte 2. b) se refera la faptul ca relatiile publice sunt rezultatul unui proiect mental intentionat. tinta. 10 puncte Strategiile de imagine: a) fac parte din modelarea sistemica. de la sursa catre receptor. b) nu fac parte din modelarea sistemica. obiectivele si tintele comunicarii. 10 puncte Procesul de relatii publice cuprinde: a) strategia.1 Modelarea sistematica a activitatii de relatii publice se refera la: a) identificarea unor modele de sisteme i ntegrale si sumative in realitate si aplicarea lor la disciplina relatii publice. c) esaloanele inalte ale puterii politice si / sau institutionale (cu participarea deplina a PR-ului de la acest nivel). b) imaginea structurii de PR despre tinte si a tintelor despre structura. c) grupuri. obiectivele.3 2.

10 puncte 2. d) malefica pentru ca irita staff-ul organizatiei. tintele si politica de personal. 10 puncte Procesul de comunicare cuprinde: a) simpozioanele. b) usureaza actiunea PR pentru ca imaginea se formeaza in situatii de controversa si spectacol.canalele de comunicare si algoritmul specific actiunilor PR. intrucat afecteaza credibilitatea structurii de relatii publice.9 Contracararea: a) complica actiunea de PR. c) limbajul militar. b) comunicatele de presa si discursurile cu diferite ocazii. 10 puncte 2.7 Termenul strategie provine din: a) limbajul didactic. c) malefica. b) mesajele.6 Strategia de relatii publice cuprinde. b) limbajul politic. pentru ca transparenta nu presupune comunicarea strategiilor institutiilor. c) directiile de actiune. restrictiile si resursele disponibile. 10 puncte 2. b) benefica intrucat conduce (in toate situatiile) la succes.10 Operarea cu duble obiective in PR este: a) benefica. etc. mesele rotunde. intrucat ea intra in functiune in situatii conflictuale. 10 puncte 40 .2.8 2. in esenta: a) structura de PR si directiile de dezvoltare a productiei de bunuri si servicii.. c) nu influenteaza in nici un mod actiunea de PR. d) limbajul financiar. c) liniile directoare ale actiunilor de relatii publice (imagologice). d) identificarea problemei.bancar. d) este de fapt un drept la replica pe care ziarele il acorda cu usurinta. d) obiectivele ce trebuiesc atinse. cercetarea / constatarea si comunicarea.

4= c. 2.NOTA: a) un singur raspuns e corect. 41 .7= c.2= a.3= a. 2.9= a. 2. 2.10= c.5= c. 2. b) cheia chestionarului este: 2.8= c. 2. 2. 2.1= b. 2.6= c.

Guvernul federal diseminează informaţii publice în interiorul SUA. 1. 2.cât de cât. o viziune asupra dimensiunilor activităţii de informare publică derulată de departamentele de specialitate ale guvernului federal. pentru ca adevărul să ajungă la un număr cât mai mare de cetăţeni.l. 3.Structuri departamentale în cadrul ministerelor şi diferitelor tipuri de instituţii/organizaţii.amendate sau continuate. -Educarea administratorilor şi birocraţilor privind rolul mass-media şi modul de lucru cu reprezentanţii mijloacelor de informare în masă.îndeosebi prin intermediul unor structuri departamentale cum sunt: divizia de afaceri externe a FBI. Warren K. Obiectivele acţiunilor de informare a publicului american sunt: -Informarea publicului despre afacerile publice. În prezentul capitol.a. Pentru a ne forma.STATELE UNITE ALE AMERICII Datorită unui fenomen de creştere – a populaţiei urbane.d.aghiotant administrativ ş. Strategies and Tacticts.a complexităţii societăţii.c.în sensul ca problemele plătitorilor de impozite să fie soluţionate satisfăcător. informaţii publice. Harper Collins Publishers. -Asigurarea feed back-ului către administratorii guvernamentali. secretar de presă. Specialiştii pentru relaţii publice ce asigură îndeplinirea acestor funcţii/obiective sunt denumiţi.Firme de consultanţă în probleme de relaţii publice. -Asigurarea funcţiei de avocat al poporului. Philip H. -Consilierea conducerii privind modul cel mai bun de comunicare a programelor şi deciziilor. 3 STRUCTURI DE RELAŢII PUBLICE În lume există trei tipuri de structuri de relaţii publice: 1. New York 42 . În unele lucrări de specialitate1 se apreciază că SUA este cel mai mare colector şi propagator de informaţie publică din lume.director cu afacerile publice.Structuri guvernamentale.a numărului cererilor cetaţenilor şi a examinării publice a programelor guvernamentale-în SUA. alte 1 Dennis Wicox. prezentăm câteva exemple de publicaţii.Cursul nr.vom prezenta cele trei tipuri de structuri precedate-în cazul unora dintre ele-. deci prezentarea activităţii agenţiilor guvernamentale.Cu alte cuvinte. Agee – Public Relations. biroul comunicării şi al afacerilor consumatorilor din cadrul Comisiei Comerciale Interstatale. biroul de conştientizare a publicului din cadrul Agenţiei de protecţie a mediului.se manifestă un puternic curent în favoarea diseminării organizate a informaţiilor guvernamentale.explicarea programelor agenţiilor astfel încât cetăţenii să înţeleagă şi să poată acţiona pentru a beneficia de ele. Ault.de un scurt istoric al constituirii şi/sau devenirii lor.astfel încât politicile şi programele să poată fi modificate. -Mărirea eficacităţii activităţii agenţiilor prin tehnici de informare publică corespunzătoare.m. departamentelor de afaceri ale categoriilor de forţe armate s. a mobilitaţii sociale. de la caz la caz: ofiţer cu informarea publică.Structuri guvernamentale de relaţii publice a.

este cheltuit de forţele armate pentru recrutarea militarilor. -Un alt reporter..000 de publicaţii guvernamentale. Filmele sunt livrate şcolilor. rapoarte. -2272 specialişti în redactare şi editare.B. -3/4 din total. broşuri ş. -1050 specialişti în informarea externă. -Guvernul federal este unul dintre cei mai mari publicişti de anunţuri din ţară. în 1980. Pentagonul are cei mai multi oameni destinaţi informării publice (1194 în anul 1983. -Ghidul oficial al periodicelor guvernamentale şi al altor publicaţii – conţine aproape 12.a. aşa cum spune un reporter. -informarea presei şi a legislatorilor privind noile tipuri de armament. circulare. ale guvernului federal. • majoritatea filmelor sunt realizate pentru Departamentul Apărării şi folosite exclusiv pentru instruire. printre care: -gestionarea comunicatelor de presă. la o broşură intitulată: „Pregătirea murăturilor şi a sosurilor condimentate în bucătăria proprie”. publicată de F. -1722 specialişti în tehnica redactării şi editării. astfel: -3033 specialişti în informatică publică. Pentagonul a produs 1141 filme artistice. posturilor de televiziune şi grupurilor civile. -1659 specialişti în comunicare vizuală. 3560 filme de televiziune şi 3412 prezentări audio şi pe alte canale de informare. Aceşti directori de relaţii publice au un număr de funcţii. Conform aprecierilor Revistei Time. Unii îşi desfăşoară activitatea în Washington. prin contrast compania Twentieth Century-Fox a cheltuit 590 milioane de dolari în acelaşi scop. -publicitatea unor evenimente speciale. Biroul federal al personalului de conducere a estimat.000. editată de Ministerul Agriculturii. Guvernul a devenit şi unul dintre cei mai mari producători de firme: • cheltuia în 1983. acest număr la peste 12.000 de pagini şi prezintă cel puţin 12. -conducerea cluburilor din baze. ar fi necesar un camion pentru a livra doar câte un exemplar din fiecare titlu de pe listă. Ele variază de la o revistă lunară de întărire a legii. agenţia Associated Press a estimat la 4100 numărul celor angajaţi cu normă deplină în activitatea informaţională şi de publicitate guvernamentală. 2200 în prezent). • În1983.I. în fiecare an. oarecum critic faţă de producţia de comunicate de presă. în acest scop. cei mai mulţi sunt trimişi la bazele militare americane răspândite în lume. Recent. -182 specialişti în difuzarea informaţiilor. spune că tot acest material ar putea umple patru monumente ale lui Washington. 600 milioane de dolari.modalităţi de comunicare precum şi bugetele alocate (la nivelul anilor 1990/1991) după cum urmează: -Catalogul Informării Consumatorilor – listează problemele de interes pentru marele public. cheltuielile în acest scop pe anul 1983 au fost de 200 milioane dolari – adică 1/3 din bugetul de reclamă al firmei Procter and Gamble care se află pe locul I în acest sens. 43 . -Forţele Armate au aşa multe reviste şi broşuri încât.

3. oferindu-le cititorilor broşuri ilustrate. fiecare stat dispune de servicii de informare publică organizată. NASA. ci lobby. Majoritatea statelor cheltuie o mare sumă de bani pentru stimularea afacerilor şi turismului. * Comisia de gestionare a deşeurilor solide a desfăşurat un program de informare extensivă pe tema „California curată”.7 milioane pentru raspunderi la scrisorile publicului. Sloganul utilizat a fost: „Dacă poţi să treci printr-un zid de cărămidă…nu mai ai nevoie de centură de siguranţă”. Iată câteva exemple ale activităţii lor: * Departamentul Serviciilor de sănătate a distribuit comunicate de presă privind combaterea turbării şi a ciumei negre. Criticii din Congres au apreciat că acesta nu mai este difuzare de informaţii.6 milioane pentru informare publică. cum ar fi gestionarea celor 2 milioane de vizitatori anuali de la cele 9 centre. adesea şefii acestor agenţii guvernamentale sunt criticaţi că-şi promovează interesele proprii în locul programelor guvernamentale. * Departamentul Comerţului a lansat o campanie de 6. -informarea internă a personalului militar ş. Articolele în care se descrie modul de economisire a energiei au fost trimise la mici ziare locale. în California. Concomitent.1. două boli contagioase care provoacă epidemii. * Oficiul pentru siguranţa circulaţiei a realizat o serie de anunţuri publicitare – unele cu imagini negative – destinat motivării oamenilor pentru a purta centura de siguranţă.5 milioane pentru servicii publice. Oraşul St. cel mai grozav. în SUA. Louis a investit într-o replică a avionului lui 44 . agenţia a intrat în conflict cu Congresul pentru că a editat o broşură în care prezenta livrările de gaze naturale şi explica de ce Congresul ar trebui să ridice preţul acestora. Unul dintre cele mai mici bugete pentru informarea publică este alocat de către guvern. Servicii de informare publică există şi la nivelul municipalităţii. în timp ce alte state fac publicitate în publicaţii ca Time. Agenţia de Protecţie a Mediului. aceasta. filme şi expoziţii. De exemplu.4 milioane dolari ce au fost cheltuiţi astfel: . de nivel cabinet.-legătura cu comunitatea locală.3. Oraşul Baltimore îşi face reclamă cu o machetă de 30 de metri a unui vas din secolul XIX. cel mai bogat – locul unde se obţine succesul”.5 milioane pentru programe educative. 1112 angajaţi în informare publică au difuzat 1000 de comunicate de presă pe an.3. Statul Alabama are revista lunară „Autostrăzile Arizonei”. o parte din bani s-a cheltuit pentru editarea unei broşuri care descrie acest stat – potrivit unui ziarist. în timpul vârfului de preocupare în problema energiei de la mijlocul anilor’ 70 a avut un program de publicitate foarte intens la Washington. În final. Astfel de oraşe angajează specialişti în informare pentru dezvoltarea turismului şi pentru atragerea oamenilor de afaceri. agenţia a distribuit cărţi ilustrate cu informaţii în domeniul energiei la 1. . destinat să conştientizeze cetăţenii privind necesitatea reciclării materialelor. a avut 16. Alte departamente.drept „cel mai mare. .5 milioane dolari pentru a atrage oameni de afaceri şi turişti în California. În 1983.a. .1 milioane pentru publicaţii. . există 250 de agenţi cu informarea în aproximativ 70 agenţii statale. În plus. au un mare număr de agenţi de informare şi.4.7 milioane de elevi.

misiunea USIA este „de a dispune cu claritate popoarelor altor ţări. Din 1960.“Effective Public Relations”. deci a relaţiilor publice guvernamentale internaţionale. Cutlip. . Programul pentru Europa a avut două obiective principale: 1) să contracareze propaganda divizantă ce era răspândită în lume de naţiunile ostile şi să favorizeze o înţelegere completă şi prietenească a politicii americane. Scott M. oficialităţile oraşului doreau să se asigure că imaginea Dallasului de „mare oraş”va fi proiectată prin mass-madia în timpul Convenţiei. . Center .contracararea încercărilor de denaturare sau de zădarnicire a obiectivelor politicii SUA. .000 noi locuri de muncă. în special.desfăşoară şedinţele după-amiaza. principala organizaţie americană responsabilă de un atare program este USIA (Agentia de Informaţii a SUA). a fost înfiinţată în 1953 de preşedintele SUA cu scopul de a „povesti lumii întregi despre America”. campania „Forward Atlanta” iniţiată de oraşul Atlanta a dus la crearea a 300.Lindberghy Spirit of St. 446 1 45 .asigură consultarea cetăţenilor înainte de luarea hotărârilor. a angajat o firmă de relaţii publice pentru a stabili cu mass-media ceea ce numeau o „relaţie prietenească”. Rolul agenţiei de informaţii a SUA USIA (United States Information).explicarea şi interpretarea biectivelor şi politicii SUA pentru poprul străin. Oraşul Dallas. culturii şi civilizaţiei americane. în pregătirile pentru Convenţia Naţională a Partidului Republican din 1984. Misiunea generală a acestei agenţii este de a explica politica externă a SUA.evocarea corelaţiei dintre politica SUA şi aspiraţiile legitime ale altor popoare ale lumii. SUA. Ei se angajează în următoarele activităţi: . şi Glenn M. Allen H. p. progres şi pace”. prin: .folosesc comitetele consultative ale cetăţenilor. New Jersrz 07632. pentru a mări audienţa. precum şi 2) să pună la îndemâna ţărilor în curs de dezvoltare mijloace tehnice de cunoaştere”.apar în emisiuni televizate şi la radio. Mai clar formulată. Broom . în special în cele care permit apeluri şi întrebări din partea auditoriului. . Firma de relaţii publice s-a întâlnit cu o serie de reprezentanţi de presă pentru a anticipa nevoile câtorva mii de corespondenţi de presă ce urmau să vină la Dallas. Această misiune este executată. Conform unor studii recente1 ”USIA a avut ca sarcină să prezinte lumii«o imagine corectă şi completă » a Statelor Unite. Membrii comisiilor orăşeneşti acordă atenţie strategiilor de relaţii publice. Englewood Cliffs. . .deschid linii telefonice pentru informaţii şi reclamaţii. asigurând publicarea numerelor de telefon respective.sprijină desfăşurarea întrunirilor înainte de luarea hotărârilor. cu mijloacele de comunicare. că obiectivele şi politica SUA sunt în deplină unitate de vederi cu aspiraţiile lor legitime spre libertate. . 1994. În ce priveşte difuzarea informaţiilor publice externe şi derularea. de a prezenta o imagine a vieţii. Prentice Hall. Louis. cu care specialiştii în publicitate au zburat în 102 oraşe pentru a face reclamă turistică şi comercială oraşului.

camere şi echipament video) altor echipe americane. în funcţie de gradul de dezvoltare al culturii din ţara de destinaţie. Această echipă.filme. Activităţile agenţiei se desfăşoară prin şase departamente: presă şi publicaţii. reviste şi ziare americane pentru a ţine la curent populaţia din străinătate viaţa şi cultura poporului american şi pentru promovarea şi înţelegerea politicii SUA. expoziţii şi evenimente culturale. La nivelul fiecărei ambasade. centre de informaţii.stabilirea unor contracte personale strânse. În ţările cu o literatură dezvoltată sunt folosite materiale tipărite de diferite genuri. Personalul USIA dispune de cunoştiţele şi vocaţia de a sprijini orice eforturi de relaţii publice. . 46 . USIA diseminează informaţii printr-o varietate de metode şi programe incluzând: . centrele organizează cursuri de limbă engleză. prin Consiliul Securităţii Naţionale. Directorul USIA raportează activitatea desfaşurată fie direct preşedintelui SUA. Personalul USIA dispune de peste 200 de posturi in 125 de ţări din lume. proiecţii de filme. sub conducerea reprezentanţilor USIA se constuie Echipa ţării. lecturi şi concerte – program. Centrele cooperează cu alte centre autonome care îndeplinesc programe similare. . fie indirect. USIA este cunoscută sub numele de USIS (Seviciul de Informaţii al SUA). incluzând şi alte persoane/personalităţi din ambasadă proiectează strategia de comunicare USIA pentru ţara respectivă şi.pun la dispoziţie extrase de presă. Serviciul poate asigura o abundenţă de informaţii şi sprijin incluzând: . traduceri şi fotografii etc.utilizarea mijloacelor electronice cum ar fi „Vocea Americii”.avizarea din punct de vedere cultural şi al condiţiilor specifice dintr-o zona sau alta.stabilirea centrelor de presă în străinătate şi a publicaţiilor şi programelor de tipărire. Agenţia dispune de centre de informare. monitorizează informaţia publică de interes pentru SUA. evident. televiziune. Concomitent. . sau au efect asupra activităţii ambasadei sau relaţiilor sale cu ţara gazda. expoziţii.- prezentarea celor mai importante aspecte ale vieţii şi culturii porului american. cuprinzând: o bibliotecă de cărţi. cu conducatorii grupurilor politice din ţările străine. inclusiv expoziţii şi cărţi.împrumutul de echipament (filme şi diapozitive de proiectare. film. funcţionarii pentru afaceri publice (relaţii publice) îi consiliază pe ambasadori şi pe alţi diplomaţi pe probleme relevante din domeniul relaţiilor publice care afectează interesele şi politica SUA. În Serviciul de Informaţii Externe şi Afaceri Culturale (din cadrul USIA) lucrează circa 600 de angajaţi. benzi desenate. În Europa. inclusiv militare. . cooperare privată. care au drept ţel sporirea credibilităţii şi a imaginii favorabile SUA. emisiuni radio. De asemenea. Programele de informare publică sunt diferite. ceea ce contribuie la sporirea înţelegerii politicii şi obiectivelor SUA. diapozitive. a proiectelor ce pot fi derulate. în zone cu cunoştinţe literare mai scazute .

„Vocea Americii” va prezenta politica SUA în mod clar şi efectiv. 1. Cutlip. Acest post de radio a fost creat de Departamentul de stat. maghiară. având în vedere obiectivele avansate ale politicii externe ce rezultau din reorganizare şi restructurare. pentru aceasta.) şi alte 15 limbi vorbite acolo”. acest post a început să emită pe unde scurte în 24 de limbi. După unele aprecieri. organizaţia se numeşte „Association Francoise des Relations Publiques”. Scott M. adesea contorsionate. La nivel guvernamental. „Vocea Americii” va prezenta o proiecţie echilibrată şi pe înţeles a celor mai semnificative idei americane şi instituţii. În timpul războiului rece. în 1942. ceea ce afectează informaţia. din care peste 4200 sunt străini care servesc agenţia în străinătate. Wilcox & Co. poloneză şi română. Din 1955.USIA are aproximativ 8600 de angajaţi. 89-100 din 16 februarie 1989. Filosofia informaţiei este cel mai bine sumarizată în carta postului „Vocea Americii”. „Vocea Americii” este interesată de menţinerea unei credibilităţi mari şi. prin raportarea la obiective mari. Purtătorul de cuvânt al Guvernului exercită o misiune generală de informare privind activitătile Guvernului: 1 2 Dennis L.) a fost subiectul unor dezbateri filosofice privind rolul său peste ocean. Purtătorul de cuvânt al Guvernului Atribuţiile ministrului care actualmente este purtătorul de cuvânt al Guvernului sunt definite prin decretul nr.” FRANŢA Începuturile relaţiilor publice franceze se regăsesc în anul 1952 când Charles Louis Blondel organizează – în numele unui mic număr de specialişti – clubul „La maison de verre”. Ştirile „Vocii Americii” execte şi de înţeles. cehă şi slovacă. Aproximativ 3400 de salariaţi americani lucrează pentru postul de radio „Vocea Americii”. ambele finanţate de CIA: „Europa Liberă” emite în limbile bulgară. pe măsură ce încearcă să-şi menţină credibilitatea în exterior. Conform unor autori americani1 „din 1946. americanii au înfiinţat la Munchen posturile de radio „Europa Liberă” şi „Radio Eliberarea” (în prezent Radio Libertatea). ibidem Ibidem 47 . în timp ce cerinţele politicii interne sunt de a răspândi imagini persuasive. 2. Radio Libertatea emite pentru URSS (Rusia – nn. ştirile transmise de „Vocea Americii” sunt recepţionate de peste 75 milioane ascultători. în Franţa există două structuri: purtătorul de cuvânt al Guvernului şi Serviciul de Informaţii şi Difuzare (SID). Agenţia suferă deseori de o fisurare a personalităţii sale. Center şi Glen M. Allen H. opiniile editoriale se limitează doar la comentarii. 3. respectiv: 1. înscrisă în Legea Publică 94 – 350 şi semnată de preşedintele General Ford în iunie 1976. Referindu-se la USIA şi strategia adoptată de postul de radio „Vocea Americii”. Broom2 scriu urmatoarele: „Nu odată Agenţia (USIA – nn.

difuzarea informaţiilor pentru consilieri şi pentru presă referitoare la acţiunea administraţiilor şi a organismelor publice. El asigură rolul de consilier (sfătuitor) şi de coordonator pentru lansarea şi exploatarea sondajelor comandate de ministere. el furnizează informaţii asupra lucrărilor Consiliului de Miniştri. regionale şi internaţionale şi realizează alte lucrări la cerere (răspunsuri la atacuri în presă referitoare la evenimente importante).acordarea asistenţei sale tehnice pentru administraţiile publice şi asigurarea. prezintă rubrici comentate despre anchete de audienţe - 48 . . el prezintă presei proiectele de lege şi hotărârile adoptate şi le încadrează în acţiunea de ansamblu a guvernului. la scadenţă. indicator ce ofera o viziune sintetică a aşteptărilor şi judecăţilor francezilor referitoare la activitatea desfaşurată de guvern. publicaţie lunară. un săptămânal de lucru necesar.pe de altă parte. Acesta publică lunar un indicator destinat cabinetelor miniştrilor. a coordonării intervenţiilor lor. Serviciul de Informaţii şi de Difuzare animă şi coordonează comunicarea guvernamentală. SID. 2. Purtătorul de cuvânt al Guvernului lucrează într-o strânsă legatură cu miniştrii interesaţi de subiectele pe care le abordează. se află la dispoziţia sa atâta timp cât este necesar. „Tendinţe în mass-media ”. Unele au ca misiune informarea Guvernului. la sfârşitul şedinţei Consiliului. Serviciul de Informaţii şi de Difuzare (SID). a unor studii şi sondaje de opinie.întreprinderea de acţiuni de informare cu caracter interministerial (acţiuni specifice). Miercurea. . SID difuzează zilnic cabinetelor ministeriale reviste ale presei audiovizuale. Sarcinile SID fixate prin acest decret. la cererea premierului sau a unui membru al Guvernului. Stochează şi analizează informaţiile publicate de presă sau rezultate la cererea ministerelor. 76124 din 6 februarie 1976). Informarea Guvernului: 1. sunt următoarele: . 2. pe plan interministerial. .Analizele şi studiile de opinie. Publică „Tendances de l’Opinion”(Tendinţe ale Opiniei). altele realizarea comunicării către Guvern. sau poate chiar din proprie iniţiativă. „Audienţe mass-media”. care prezintă o sinteză comentată a sondajelor apărute în presă. . Serviciul de informaţii şi Difuzare al Primului Ministru.Reviste de presă. purtătorul de cuvânt guvernamental poate să facă intervenţii asupra tuturor aspectelor de politică. buletin destinat cabinetelor ministeriale. dusă de Guvern. săptămânal.pe de o parte. Înfiinţat pentru a-şi desfaşura activitatea pe lângă Primul Ministru (decret nr. Pentru a putea răspunde acestor sarcini. realizează o sinteză de ansamblu a revistelor presei editate de SID. SID este organizat în mai multe departamente.coordonarea sau realizarea. SID cere realizarea unor sondaje şi studii calitative pentru a supraveghea evoluţia opiniei publice.

În sfârşit. liste de presă tematice (Memo-Presse). o videotecă. începănd cu 1984.000 de nume. plecând de la un fişier de 10. „Tendinţe Internaţionale”. Politica Franţei (La Politique de la France): reaminteşte activitatea guvernamentală. Comunicarea realizată de Guvern: 1. Agende. Astfel. Publicaţiile Scrisoarea de la Matignon (La Lettre de Matignon – 90. campaniile de comunicare guvernamentală. publicaţie bilunară. 3.000 de exemplare): această publicaţie săptămânală de 6 pagini prezintă principalele proiecte de legi sau măsuri adoptate de Consiliul de Miniştri şi. SID măsoară eficacitatea şi raza de propagare a acţiunilor întreprinse. publicată şi comercializată de Documentarea franceză. Ea este difuzată ministerelor şi consilierilor naţionali şi locali. discursurile. reunind peste 3500 de nume din domeniul comunicaţiilor şi din 49 . începând cu 1976. El girează. ce centralizează. de două ori pe lună.667 de franci. publicaţia „Mediasid”. realizează puncte de vedere privitoare la articole de fond publicate în lume. 3. anuală a totalităţii acţiunilor întreprinse în fiecare domeniu.031. de asemenea. Centrul de documentare. la fel ca şi intervenţiile liderilor politici şi sindicali. interviurile Preşedintelui Republicii. negocierea tarifelor preferenţiale etc. În numele Primului Ministru. sfatul său tehnic în operaţiunile lor de informare. El le pune la dispoziţie sfaturile sale tehnice şi expertiza sa. Aceste documente fac recenzia unor evenimente politice. Relaţiile publice – relaţiile cu presa. 2. cu caracter politic şi socio-cultural. face o trecere în revistă. dintre care unele tematice. respectiv. În afară de aceasta. 4. El asigură acestora din urmă. el publică. această lucrare. Acest departament este însărcinat cu relaţiile dintre SID şi presă şi de comunicarea cu ministerele. în 1990. diplomatice şi culturale. Rolul său este de a asigura o mai bună eficienţă a campaniilor. SID Supraveghează ca acţiunile de comunicare ale administraţiilor să fie adaptate temelor prioritare desemnate de Guvern. SID elaborează agende de previziuni. în fiecare an. pentru un buget total de 322. referitoare la evenimentele de interes naţional. precum şi prefecturilor. Declaraţiile.realizate de Mediametrice în cursul lunii care a trecut. economice. colocvii…) de către 27 de ministere şi administraţii. acesta concepe şi comercializează. iar pe de alta o alegere (triere) a emisiunilor televizate. de relaţii publice. SID autorizează ministerele să întreprindă campaniile de publicitate sau de relaţii publice. coordonându-le. alegerea prestatorilor de servicii. o rubrică referitoare la Europa. sociale. De asemenea. definirea unei strategii coerente de comunicare. Publicitatea şi campaniile de comunicare guvernamentală. ale Primului Ministru şi ale membrilor guvernului sunt arhivate. Centrul de documentare al SID concepe dosare privitoare la activitatea guvernamentală. au fost realizate 53 de acţiuni (campanii publicitare. pe de o parte.

media (tiraj: 15. La nivelul guvernamental. Dispune. asociaţii. Înfiinţat în 1946. dacă pot să justifice un raport mai bun privind preţul şi calitatea. SID este interlocutorul direct. Oficiul Central de Informaţii. de comerţ etc. este un organism guvernamental autonom însărcinat cu: .000 de exemplare. 4. în Marea Britanie funcţioneaza deci. birotică. Directorul general este numit de ministrul Finanţelor (Chancellar of the Exhequer) şi este subordonat autorităţii sale. Relaţiile internaţionale. forţele armate. de asemenea. imprimerii (tipografii).5 milioane de franci. Nu pot face totuşi acest lucru în următoarele 3 cazuri: .difuzarea informaţiei guvernamentale către mass-media. Cea mai mare parte a cheltuielilor de comunicare este suportată din bugetele ministerelor. Organizare. Oficiul Central de Informaţii (OCI). OCI dispune de 7 birouri regionale în Anglia. ultimul având responsabilitatea pregătirii specialiştilor în relaţii publice (public relations officer) pentru organele guvernamentale centrale şi locale. aleşi în urma unor teste de competitivitate: agenţi de publicitate sau de relaţii publice.organizarea campaniilor de comunicare care necesită cumpărarea spaţiului publicitar. Ministerele şi organismele statului sunt libere să se adreseze direct agenţiilor private. institute de sondaje.difuzarea comunicatelor de presă. MAREA BRITANIE În Marea Britanie relaţiile publice au debutat în 1946-1948 când s-a înfiinţat Oficiul Central de Informaţii (OCI) şi „British Institute of Public Relationes”. .furnizarea unei întregi game de servicii publicitare. Concomitent participă la informarea ambasadelor franceze din străinătate. în 1991. PAO şi audiovizual. El utilizează 92 de agenţi. cu corespondenţii de presă străini la Paris. al căror rol este dublu: răspândirea informaţiilor înspre regiuni şi reasamblarea informaţiilor regionale înspre Guvern. aleşi în funcţie de componenţele profesionale personale necesare pentru un astfel de serviciu. OCI a devenit o „Executive Agency” (agenţie autonomă) începând cu aprilie 1990. Totalitatea serviciilor oferite sunt plătite de clienţi. socetăţi de studiu. de ajutorul unor profesionişti externi (colaboratori). de industrie. . dintre care 62 au contract. El nu primeşte buget de la Guvern pentru funcţionarea sa. comercializate prin Documentarea franceză). Bugetul curent al SID s-a cifrat. sau este plătită prin credite acordate SID în funcţie de campaniile pe care le organizează. la 23.operaţiunile de comunicare în regiunile rezervate birourilor regionale. 50 . Echipat cu aparatură modernă de fotocopiat. în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe. . SID realizează numeroase documente. organizaţiile comerciale.

sunt elaborate cu ajutorul agenţiilor private sau cu ajutorul altor agenţii guvernamentale. este de competenţa OCI (concepţie. evaluarea campaniilor.Anumite lucrări de creativitate sunt efectuate la OCI. care are statutul de „civil servant” (funcţionar). noi tehnici de „promotion” (telefon.presă: difuzarea prin reţeaua informatică a comunicatelor de presă care să parvină în întregime (totalitate) mass-media.conferinţe: organizarea şi coordonarea multimedia pentru conferiţe în Marea Britanie.Formarea consilierilor de presa din ambasadele Marii Britanii şi ai ataşaţilor de presă ai guvernelor străine. de asemenea. Alte servicii oferite de OCI: . Servicii specializate pentru străinătate: . Campaniile de comunicare. Nota: OCI nu realizează reviste ale presei.formare: formarea responsabililor cu informaţiile în toate domeniile de comunicare guvernamentală. dar cea mai mare parte peste 80% . Această muncă este lăsată în grija sectorului particular. . dar OCI negociază abonamente colective (reviste ale presei audiovizuale naţionale şi internaţionale) pentru ministere. programele de informaţii sunt difuzate gratuit în Marea Britanie şi la câteva sute de posturi de radio din străinătate. negociere a tarifelor preferenţiale cu media. mai concurenţial. . aceste publicaţii sunt traduse în limbile minorităţilor din Marea Britanie şi în celelalte limbi străine. .expoziţii: organizarea de expoziţii în Marea Britanie şi în străinătate. este plătit de stat. ţărilor Europei răsăritene şi Americii Latine. . cercetare şi studii diverse).marketing direct şi promotion: aplicarea de metode de marketing campaniilor publicitare.radio: realizarea de programe radio (informaţii şi publicitate). din care mai mult de jumătate sunt specialişti în informare şi comunicare. . distribuite şi în străinătate). video-clip-uri publicitare şi audiovizuale pentru ministere (sunt. Personalul. Buget: cifra de afaceri anuală este de 160 milioane de lire sterline. Volumul de cumpărare permite OCI să obţină preţuri foarte competitive. .fotografii: utilizarea acestora în publicaţiile OCI şi în media. Tot ceea ce ţine de organizarea campaniilor de comunicare. Efectiv: OCI utilizează 720 de persoane. funcţionează Departamentul Informaţiilor şi Editării. informatica). ITALIA În Italia. . în plan tehnic.filme şi televiziune: realizarea de filme. la Preşedinţia Consiliului de miniştri.elaborarea de texte pentru difuzarea în străinătate (în colaborare cu Ministerele Comerţului şi Industriei şi al Afacerilor Externe). planificare. Departamentul Informaţiilor şi Editării a înlocuit (legea din 23 august 1988) fostul Serviciu al Informaţiei şi al Prprietăţii Literare şi Artistice. . Este subordonat secretarului 51 . .publicaţii: broşuri şi publicaţii diverse pentru Marea Britanie şi pentru Străinătate destinate Rusiei.

. . economică şi socială italiană. cât şi în străinătate. reviste precum „Vita Italiana.repartizarea ajutoarelor directe şi indirecte pentru întreprinderile de presă scrisă şi radio. de asemenea.conceperea şi promovarea imaginii Italiei. care pot fi traduse în mai multe limbi. atăt italiană cât şi străină. presa străină şi asociaţiile de presă. 52 . • coordonarea campaniilor de comunicare a administraţiei publice prin intermediul unei comisii interministeriale în care sunt reprezentate toate categoriile profesionale. Principalele sale atribuţiuni sunt: * întreţinerea de relaţii cu: . . . Legea cere. • participarea la târguri. . Documenti e Informazioni et Cultura e Scienza” (40.general al Presedinţiei Consiliului şi este condus de un director general. 20% din bugetul „PR” al fiecărui minister sunt rezervate campaniilor de interes comun realizate de acest departament. . analizele şi cercetările în termeni de piaţă.000 exemplare).sprijinirea creativităţii (legea asupra proprietăţii literare). precum şi a creditelor pentru edituri. * realizarea şi difuzarea de: . ca 50 % din bugetul campaniilot să fie folosite pentru cumpărarea de spaţiu pentru presa scrisă.gestionarea bancilor de date referitoare la grupurile de presă şi comunicare. ajutat de trei directori. culturii şi ştiinţei. Organizare Direcţia generală este formată dintrei birouri: Biroul de editare şi de presă are următoarele sarcini: . atât în Italia cât şi în străinătate. .000 de destinatari).misiunile diplomatice şi organizaţiile internaţionale care acţionează în domeniul informaţiei. congrese şi seminarii. Biroul pentru informaţia şi documentarea instituţională. achiziţionarea şi distribuirea documentarelor.presa italiană. atât în ţară. .documentarea şi realizarea publicaţiilor scrise şi audiovizuale pentru Preşedinţia Consiliului de Miniştri. . • dezvoltarea tuturor structurilor necesare documentării (bibliotecă.comunicate de presă.publicaţii şi suporturi audiovizuale pentru Preşedinţia Consiliului de Miniştri: cărţi. în cadrul reglementării referitoare la presă şi publicitate. fonotecă). elaborarea de norme şi tehnologii noi în sectorul informaţiei şi al editării. filmelor şi videocasetelor referitoare la viaţa politică. scrisori informative. Pentru audiovizual: producerea.studiile.serviciile de presă ale ministerelor sau organismelor paraguvernamentale. expoziţii.reviste şi analize de presă cotidiană şi periodică.sarcinile administrative şi juridice. Competenţele sale acoperă mai multe domenii: . în colaborare cu posturile de radio şi televiziune particulare din Italia şi străinătate (peste 50 de producţii pe an şi 1 video-news bilunar adresat la mai mult de 50.

compartiment foto.compartiment pentru producerea şi difuzarea publicaţiilor. Efectiv 290 persoane.Tehnică informaţională.F. direct subordonată şefului oficiului. Germania funţionează Oficiul de Presă şi Informare al Guvernului Federal German (OPI). 6. oficiul s-a structurat şi restructurat ajungând ca. 5. . 2. Locţiitorul purtătorului de cuvânt al Guvernului Federal 4. 3. „Asociaţia vest-germană de public relations” care contribuie într-o manieră decisivă.compartiment personal.garantarea unor informaţii complete şi promovarea unei imagini a ţării pe lângă toate comunităţile italiene de peste hotare. La 8 decembrie 1958 se înfiinţează în RFG. să fie împărţit astfel: 1. s-a format o secţie de „PR” sub numele de „Abteilung fur Offentlichkeitsarbeit”. Acest birou este însărcinat să: • ţină un registru al drepturilor de autor pe plan naţional şi internaţional. servicii de documentare. De-a lungul timpului. după cum urmează: .compartiment intern. în 1951.compartiment administrativ central. de organizare. în prezent. Serviciul II (central). la înfiinţarea de structuri de relaţii publice pe toate palierele societăţii germane. . Şeful oficiului şi purtătorul de cuvânt al Guvernului Federal. ce rezolvă probleme de buget. Locţiitorul şefului oficiului. Din aceasta. . un subserviciu cu două compartimente şi o grupă. Prima schemă de funcţionare a oficiului datează din 18 iunie 1951.compartiment de organizare.compartiment pentru vizitatori. Acordă o tutelă lingvistică şi culturală televiziunii (RAI) în favoarea minorităţii etnice Biroul pentru drepturile de autor şi promovarea activităţilor culturale.compartiment pentru probleme de drept şi de cabinet. . de personal. de drept şi de cabinet având în componenţă şase compartimente: . un subserviciu cu patru compartimente. La nivelul guvernului R. . . • aibă iniţiativă şi să coordoneze acţiunile administraţiilor şi institutelor culturale. în scopul promovării ştiinţei şi culturii în Italia şi peste hotare.compartiment pentru buget. Serviciul I . Bugetul total pentru promovarea imaginii Italiei în străinătate este de 400 milioane de lire. • să participe la manifestările culturale din Italia şi din străinătate şi să ajute la traducerea cărţilor italiene în limbi străine. GERMANIA Relaţiile publice încep să fie introduse în Germania în 1950 când se înfiinţează secţia de presă a „Deutsche Industrie und Handelskammer”. Bugetul total al departamentului este de 230 miliarde de lire. Conducerea oficiului. . • 53 .

compartiment de tehnică informaţională. ştiinţă. cercetare.compartiment pentru problemele principale. .Asia. . . . După cum se poate deduce.pentru guvern – materiale ale agenţiilor de presă. 100 programe radio. astfel: . -compartiment tineret. prelucrează . cu următoarele compartimente: . ar avea nevoie. 56 de ziare şi reviste germane.compartiment interne. În serviciul de ştiri intră zilnic peste 3.compartiment pentru probleme religioase. de la Elveţia şi Austria până în Italia. Serviciul IV – Activitate informaţională de politică externă având două subservicii cu 12 compartimente.Zona europeană a Mării Mediterane (fară Italia) şi a Orientului Apropiat. 25 de programe de televiziune. bibliotecă. . Serviciul II – Ajutor de decizie prin informaţie care lucrând în serviciu de tură.compartiment de politică socială. 7.America Latină. 24 de ore din 24.redacţia „Buletin”. 8 compartimente se ocupă de zone sau grupuri de ţări.compartiment circulaţie.compartiment pentru agricultură şi mediul înconjurător.compartiment pentru politica de scuritate şi apărare. . Parlament. urbanism. 30 materiale de presă din economie. educaţie.America de Nord. într-un ritm normal. .compartiment pentru testarea succesului. cu uşurinţă. . dacă ar citi zi şi noapte fără întrerupere. . de la Benelux până în Franţa. de politica pieţei muncii şi de asigurări sociale. .Marea Britanie. . OPI este o uriaşă maşină de comunicare avănd următoarele obiective: 54 . . Australia.compartiment pentru documentare central.. . . 9. .Africa. . .000.compartiment de prelucrare a datelor şi de comunicare. 8. poştă. familie. justiţie.Europa de Est. sănătate. de mai mult de trei săptămâni. în 24 de limbi provenind de la 27 de agenţii de presă. partidelor etc.000 de pagini dactilografiate).000 de cuvinte (circa 12. Dintre acestea.compartiment pentru politica mass-media. .compartiment de presă şi informare pentru împuternicitul cu afaceri în Berlin. Noua Zeelandă.compartiment politică germană şi europeană. arhivă. Dacă cineva ar citi materialul de ştiri al unei singure zi. ale asociaţilor. . . construcţii. radioului şi televiziunii. .redacţia de actualităţi şi pentru studiul opiniei publice. planificare şi coordonare.compartiment de politică economică şi financiară. Irlanda şi ţările scandinave. Serviciul III – Activitatea internaţională de politică internă. târguri şi expoziţii. .Europa de Vest.

55 . studierea opiniei publice. un subsecretariat şi patru direcţii generale. cu efectuarea unor sondaje de opinie. anumite ministere efectuează şi ele sondaje. însărcinată cu serviciile de documentare (microfilme) şi cu gestionarea băncilor de date. face înţeleasă politica germană în străinătate. Ministerul purtătorului de cuvânt al Guvernului spaniol nu realizează şi nici nu coordonează campaniile de comunicare guvernamentale. Direcţia Generală a Relaţiilor Informative: Această Direcţie cupride subdirecţii. Titularul său exercită funcţiile purtătorului de cuvânt adjunct şi îl poate înlocui pe ministru în cazul când acesta absentează. În atribuţiile sale intră. cu ajutoriul mass-media şi al politicii informaţionale. a delegaţiilor Guvernului în Comunitatea autonomă. pentru radio şi televiziune). 24 de ore din 24.analize ale presei scrise şi audiovizuale spaniole şi străine (şase zile pe săptămână. activităţile. centrul de cercetări sociologice se ocupă. Sondaje şi studii de opinie. în domeniile competenţelor lor. . potrivit decretului 727 din 11 iunie 1988. din organismele para-publice. de asemenea. de asemenea. SPANIA În Spania funcţionează Ministerul Purtătorului de cuvânt al Guvernului. Câteodată.relaţii cu media naţională şi internaţională. cât şi în străinătate. În calitate de organism autonom. cea a informaţiei şi cea de analiză şi documentare. Ministerul Purtătorului de cuvânt este organismul Preşedinţiei Consiliului. Cabinetul ministrului efectuează studii calitative şi anumite sondaje care au drept scop măsurarea eficacităţii acţiunilor duse de Guvern.- informarea continuă a preşedintelui federal şi Guvernului Federal despre întreaga presă scrisă şi vorbită. Organizare Organigrama sa cuprinde. coordonarea tuturor serviciilor de presă din ministere. Sub-secretariatul. precum şi a celor ce depind de conduceri civile. responsabil. Acestea sunt realizate şi plătite de ministere sau de întreprinderile publice. în mod sistematic. a cabinetelor de presă. explică şi reprezintă. para-public.elaborarea şi difuzarea comunicatelor Preşedinţiei Guvernului şi a Consiliului de miniştri. Ele realizează: . consolidarea imaginii RFG.Agende privind activitatea guvernamentală. de: . .coordonarea serviciilor de informaţii publice pentru administraţia de stat. sau dacă postul este vacant. atât în Spania. informarea cetăţenilor şi mass-media despre politica Guvernului Federal. . dintre care două au funcţii privitoare la comunicare: Direcţia Generală a Relaţiilor Informative şi Direcţia Generală de Cooperare Informativă. Această Direcţie generală este. Campanii de comunicare. intenţiile şi scopurile Guvernului Federal. potrivit decretului regal 834 din 29 iulie 1988.

„Espana”: publicaţie cu arie largă de difuzare (în spaniolă.acumularea şi difuzarea unei documentaţii cât mai complete pentru informarea publicului asupra activităţii guvernamentale. . în egală măsură. Bugetul său este suportat de către serviciile Primului Ministru şi ale Ministerului Afacerilor Externe. Probleme de politică externă ale Belgiei: .Publicaţii.000 milioane de pesetas. Misiunea sa este dublă şi este axată pe: Probleme de politică internă a Belgiei: . . delegaţi ai organizaţiilor para-statale. ai Ministerului Afacerilor Externe. INBEL este o instituţie de utilitate publică. eonomice din Spania (realizată în colaborare cu Direcţia Generală a Cooperării Informative). Direcţia Generală a Cooperării Informative. Ea are ca sarcină: .utilizarea tuturor tehnicilor de comunicare pentru a reuşi ca Belgia să fie cunoscută cât mai bine peste hotare. Aeastă Direcţie Generală este formată din două subdirecţii generale: . specialişti în editare de texte. Efectiv: 200 de agenţi. . sindicale şi din domeniul economic. a deplasărilor în străinătate ale regelui şi ale Preşedintelui Guvernului şi editarea de diverse publicaţii asupra cărora au fost informate şi media acreditate cu ocazia acestor manifestări (monografii. Conform hotărârii regale din 2 februarie 1962.„Agenda de la Communication”: un repertuar asupra organismelor şi instituţiilor de comunicare. . ai vice-prim miniştrilor. . rapoarte etc).organizarea vizitelor de stat în Spania. Institutul Belgian al Informaţiei şi al documentării (INBEL). în faţa Congresului. BELGIA În Belgia funcţionează la nivel guvernamental.sprijinirea şi coordonarea iniţiativelor.coordonarea acţiunilor informative în străinătate prin intermediul consilierilor şi al ataşaţilor de la ambasadele spaniole. . Ministerul purtătorului de cuvânt al Guvernului publică anual şi distribuie gratuit: . reprezentând realităţile politice. El este asistat de un director general adjunct şi de un consiliu de administraţie unde lucrează reprezentanţi ai Primului Ministru.„Interventiones del Presidente”: colecţie ce reuneşte declaraţiile Preşedintelui Guvernului. a realizărilor naţionale sau asupra patrimoniului. Organizare.sprijinirea oricărei persoane fizice sau morale care urmăreşte acest obiectiv.900. sociale. 56 . franceză şi engleză). precum promovarea imaginii Belgiei. Directorul general al INBEL este desemnat de Primul Ministru.subdirecţia generală a Relaţiilor şi a Cooperării şi subdirecţia generală a Difuzării Informaţiei.contribuţia la ameliorarea raporturilor între cetăţeni şi stat. precum şi personalităţi ale vieţii politice. Buget total: 1.

difuzate la televiziune şi radio.să răspundă oricărei cereri scrise provenind din Belgia sau din străinătate şi să trimită documentaţia scrisă solicitată. precum şi alte bănci de date cu informaţii permanente.editeze un anumit număr de publicaţii periodice sau ocazionale destinate marelui public. care asigură vânzarea de publicaţii editate de ministere sau de alte servicii oficiale şi care pot interesa publicul larg. . publicaţii.un centru de informaţii deschis publicului. De asemenea are la dispoziţia sa: .precum şi o fototecă (20. De asemenea. afişe şi fotografii.răspunde solicitărilor de documentaţie ale reprezentanţelor diplomatice. consilierilor naţionali şi locali precum şi presei. INBEL colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe pentru a contribui la aprovizionarea cu material de comunicare a reprezentanţelor diplomatice şi a consulatelor belgiene. ambasadelor. . . Efectiv: 70 de persoane. sunt distribuite la toate oficiile poştale.întâmpină delegaţii străini veniţi la şedinţe de informare despre Belgia. care conţine adresele şi numerele de telefon ale serviciilor de informaţii ale ministerelor. care asigură gestionarea şi coordonarea campaniilor de informaţii de interes general. întreprinderilor şi presei. media belgiană şi internaţională etc.realizeze saptamânalul „Faits” (Fapte) (20. La sfârşitul anului 1988.constituie bănci de date statistice cu informaţii de actualitate. . distribuirea de documente. Informarea pe plan extern. ce-i furnizează o documentaţie de bază asupra ţării. care reiau informaţiile referitoare la mesajul deja transmis.000 de fotografii şi diapozitive). . 57 . .000 exemplare) care anunţă hotărârile guvernamentale şi care este distribuit administraţiei. organizarea de conferiţe de presă.dosare de presă. . pliante gratuite.realizează materiale audio vizuale. INBEL a înfiinţat Biroul de Informaţii Belgian (BIB).o blibiotecă.acordă un ajutor tehnic pentru expoziţii. conceperea de sondaje şi de diverse studii). cum ar fi „Le repertoire de l`information”. El este însărcinat să: . în colaborare cu Institutul naţional de statistică şi cu Banca Naţională. INBEL acţionează în strânsă legătură cu serviciul de presă al Primului Ministru. Buget pe 1990: 110-120 milioane FB. .să asigure asistenţă tehnică administraţiilor ce desfăşoară acţiuni de comunicare pentru marele public (sfaturi pentru realizarea de campanii publicitare. Astfel.Informarea pe plan intern. . el furnizează Ministerului Afacerilor Externe: .

Organizarea tipică a departamentului de relaţii publice este reprezentată în figura de mai jos şi este cea a Companiei Lockheed de Rachete şi Construcţii Aerospaţiale din Sunnyvale. Şeful departamentului. California. Departamentul este. În cazul din urmă. cum ar fi relaţiile cu presa. directorul poate deţine titulatura mai lungă de „vicepreşedinte cu comunicările corporaţiei”.2. Departamentul de relaţii publice Un departament de relaţii publice este condus de o persoană care. Mai ales în cadrul companiilor mari. editorul ziarului angajaţilor „Star” şi şeful cu problemele publice (responsabil în primul rând cu relaţiile cu guvernul şi cu comunitatea). Şeful biroului de ştiri are un asistent administrativ şi 3 reprezentanţi cu relaţiile publice care se ocupă de ştiri şi contribuie cu articole (inclusiv personale) în „Star”. este răspunzător în faţa preşedintelui. responsabilitatea sa se poate extinde şi asupra supravegherii activităţii de reclam şi marketing. cel mai adesea. 58 . este numită „directorul cu relaţii publice”. cel mai adesea. împărţit în secţii şi subsecţii. Fiecare secţie are o arie specializată de responsabilitate. Un/o secretar(ă) şi alte trei persoane sunt subordonate directorului. Aceştia sunt şeful biroului ştiri (răspunzător cu relaţiile cu mass-media şi cu relatările de presă). Fiecare şef de secţie răspunde în faţa directorului. Şeful cu problemele publice are un asistent administrativ şi 2 persoane care lucrează direct cu problemele comunităţii din întreaga zonă a golfului San Francisco. relaţiile cu angajaţii şi problemele comunităţii. numit director cu relaţiile publice. problemele consumatorilor. cu investitorii. care are cel mai mic personal din lume: 14 persoane.

are mai multe sute de angajaţi în diferite funcţii de relaţii publice. poate avea următoarea structură: În situaţii de criză de imagine sau pentru organizarea unor evenimente deosebite.. firmă etc. Unii pot activa în cadrul departamentului de marketing sau de personal. Fiecare sucursală cum ar fi Buick şi Saginaw Steering Gear Division au propriul director de relaţii publice. astfel este greu de apreciat cât este de extinsă activitatea de relaţii publice.General Motors. General Electric. în funcţie de dispunerea geografică şi de sucursale. Alţii pot lucra în publicitate. În România. un departament de relaţii publice pentru o organizaţie medieprimărie. una din cele mai mari corporaţii din lume are un personal de relaţii publice format din peste 300 de oameni şi o mare varietate de denumiri de posturi. o altă corporaţie gigant. ca specialişti în comunicare ce se ocupă de circulare şi broşuri. în mod dispersat. departamentul se poate transforma în Centru de presă având următoarea structură: 59 . Personalul de relaţii publice poate acţiona în cadrul unei organizaţii.

3 Va asigura. alte mijloace. 60 . la cerere. reviste. după caz. pot fi: 1 Va furniza presei ştiri (foto şi text) despre organizaţie sau eveniment. 5 Va asigura editarea şi difuzarea materialelor promoţionale şi de informare – buletine. 2 Va răspunde întrebărilor din partea presei. însoţirea ziariştilor şi le va facilita accesul la sursele şi mijloacele de informare şi comunicare. 4 Va ţine conferinţe de presă.Atribuţiile generale ale Centrului de Presă şi Informare. dacă este necesar. postere.

declaraţii publice. al Aviaţiei Militare.Analizează şi răspunde întrebărilor referitoare la politicile. . . . al Marinei Militare.6 7 8 Va monitoriza şi va verifica ştirile de presă (pentru a asigura o relatare adecvată) şi pentru a informa Consiliul de Administraţie al organizaţiei cu privire la interesul presei faţă de organizaţie sau faţă de evenimentul public.Pregăteşte. În principal ariile funcţionale sunt: . sunt create structuri de relaţii publice. a tuturor materialelor pregătite pentru a fi făcute publice şi a publicaţiilor ce provin de la Departamentul Apărării sau de furnizorii săi. Structuri de relaţii publice în armata SUA În cadrul Departamentului Apărării şi în cadrul fiecărui minister (al Trupelor de Uscat. Activitatea acestor structuri este condusă prin regulamente specifice fiecărei structuri şi prin directive departamentale. care sunt primite fie de la publicul general direct. . . precum şi a materialelor prezentate de surse din afara Departamentului Apărării. .Evaluează şi coordonează răspunsul la solicitările pentru vorbitori şi acordă asistenţă. specialiştii revin la funcţiile normale din cadrul Departamentului de relaţii publice. La încetarea evenimentului ce a făcut obiectul înfiinţării centrului de presă. 61 . inclusiv solicitărilor pentru suport cu echipe de demonstraţie aeriană. cuvântări. Casa Albă sau alte agenţii guvernamentale. la cerere. . depoziţii în Congres. publice sau coordonarea şi planificarea cu organizaţii private sau la mass-media pentru asemenea evenimente. Va ţine legătura cu toate instituţiile şi/sau organizaţiile – guvernamentale şi neguvernamentale – de care depinde buna funcţionare a evenimentului. la cerere. Evaluează cerinţele mass-media pentru sprijin din partea Departamentului Apărării şi pentru cooperare. din armata americană. în privinţa domeniului informaţiei publice. iar regulamentele specifice fiecărei categorii de forţe sau comandament determină modul practic de ducere la îndeplinire a acestor arii funcţionale şi principii. articole pentru publicaţii şi alte materiale ce vor fi făcute publice de către ofiţerii selecţionaţi.Evaluează şi răspunde solicitărilor privind cooperarea în programe ce implică relaţii cu publicul. .Serveşte ca punct de contact oficial pentru apariţiile publice sau în mass-media ale oficialilor Departamentului Apărării şi conduc. în planificarea şi programarea participării personalului. programele şi activităţile Departamentului Apărării. fie de la Congres.Acţionează ca agenţie care furnizează informaţii şi materiale audio-vizuale reprezentanţilor mass-media. la cerere.Conduce Programul de Informaţii Interne prin: * Serviciul de radio şi televiziune al forţelor armate.Asigură orientarea politică pentru Şcoala de Informaţii în domeniul apărării. al Infanteriei Marine) sau Comandament de forţe dislocate în diferite zone ale lumii. coordonarea şi planificarea activităţilor cu organizaţii private. Aceste directive cuprind: ariile funcţionale şi principiile după care trebuie desfăşurată activitatea de informare şi relaţii publice.Conduce verificarea din punct de vedere politic şi al securităţii.

Singurul scop al unei asemenea activităţi este de a trimite fluxul de informaţii spre public.*Informaţia vizuală şi activităţile audio-vizuale ale Departamentului Apărării şi serviciile reunite ale informaţiilor vizuale. * Menţine capacitatea de a desfăşura. sau intimitatea bărbaţilor şi femeilor din Forţele Armate. Cererilor de informaţii li se răspunde prompt. * Ziarele şi publicaţiile în antrepriză civilă. Comandanţii de la toate nivelurile şi eşaloanele au datoria de a informa personalul militar şi civil.Informaţia nu va fi clasificată sau refuzată în orice alt mod pentru a proteja guvernul de critică sau situaţii neplăcute. . Congresul şi mijloacele de informare să poată evalua şi înţelege faptele referitoare la strategia de securitate şi apărare. 62 . * Serviciul de presă şi publicaţii al forţelor americane. producţiilor de televiziune şi video neguvernamentale. Scopul sondajului este de a acoperi zonele de operaţii militare SUA. normal.Un flux liber de informaţii generale şi militare va fi pus la dispoziţie bărbaţilor şi femeilor din Forţele Armate şi a departamentelor lor fără cenzurare sau propagandă. * Exercită conducerea. . propaganda nu-şi are locul în programele de afaceri publice ale Departamentului Apărării. după următoarele principii: .Informaţia va fi refuzată numai când divulgarea ei ar afecta negativ securitatea naţională sau ar ameninţa siguranţa. care implică conflict armat cu forţele armate ale altei naţiuni în arii unde. * Periodicele Departamentului Apărării. Comandanţilor le revine şi responsablitatea iniţierii de relaţii bune cu publicul larg. Obligaţia de a furniza publicului informaţii referitoare la problemele sale majore poate solicita o detaliată planificare şi coordonare a afacerilor publice în interiorul Departamentului împreună şi cu alte agenţii guvernamentale. * Supravegherea furnizării de analize de stări şi a serviciilor de selectare a ştirilor pentru OSD. modul în care sprijină ea politica naţională de apărare.Informaţia va fi făcută complet şi uşor disponibilă. un sondaj naţional de opinii. . autoritatea şi controlul asupra Serviciului de Informaţii al Forţelor Americane. sau care sunt activităţile prin care ajută la îndeplinirea acestor misiuni. Principiile informării Politica Departamentului Apărării este de a pune la dispoziţie informaţii prompte şi exacte în aşa fel încât publicul. * Acordă asistenţă din partea Departamentului Apărării filmelor distractive. cu rapiditate. preşedintele şefilor reuniţi de stat major şi pentru comandamentele departamentelor militare. Relaţiile publice din domeniul militar reprezintă o responsabilitate a comandamentului. exceptând cazul când furnizarea sa este interzisă de o clasificare de securitate curentă şi validă. în conformitate cu cerinţele regulamentare. precum şi publicul în privinţa misiunilor acestei instituţii. nu ar exista massmedia.

oferind publicului larg o informare promptă. sinceră şi corectă. 63 .Ofiţerul însărcinat cu relaţiile publice reprezintă canalul de comunicare dintre nivelul de comandă şi cel public. În acelaşi timp răspunde de planificarea şi coordonarea programelor de relaţii cu societatea şi de informare a personalului instituţiei.Realizarea de programe pentru informarea militarilor şi angajaţilor civili cu scopul de a-i motiva să fie eficienţi în activitatea lor. .Evaluarea opiniei publice asupra Departamentului Apărării şi Forţelor Armate. bazată pe politica şi directivele comandantului şi a celor mai înalte eşaloane. Programul de Relaţii Publice al Departamentului Apărării prevede: . Ca membru al statului major. Tot lui îi revine şi responsabilitatea de a asigura înţelegerea de către comandant a implicaţiilor acţiunilor de relaţii publice.Evaluarea politicii şi acţiunilor Departamentului Apărării şi Forţelor Armate în probleme ce privesc opinia publică. programele de relaţii publice din domeniul militar au scopul de a furniza informaţii şi de a întreţine interesul faţă de opinia publicului privind o organizaţie condusă şi aflată în proprietatea poporului american. . . Toate aceste activităţi se desfăşoară pe baza Programului de Relaţii Publice al Departamentului Apărării. ofiţerul cu relaţii publice îl sprijină pe comandant în utilizarea resurselor de relaţiile publice în vederea îndeplinirii misiunilor unităţii.Recomandări privind politica şi acţiunile care afectează opinia publică pentru înalţi funcţionari din apărare şi comandanţi.

64 .

65 .

66 .

Structura de informare şi relaţii publice în armata franceză (SIRPA) Structura de informare şi relaţii publice pentru Armata Franceză a fost creat de aproximativ 3 decenii.2.2. Pentru administrare. operativă. Pentru evenimentele locale. SIRPA are în subordine Centrul Operaţional al Presei Internaţionale de apărare(COPID) care. de către ofiţeri din SIRPA. astfel încât permite crearea de elemente (“celule”) noi în perioade care presupun organizarea unor campanii mediatice. marină. radio şi TV. COPID analizează şi prelucrează zilnic 150 publicaţii. jandarmerie. SIRPA funcţioneată ca o agenţie de ştiri care preia materiale şi informaţii realizate în celelalte compartimente ale conducerii armatei. Organizarea activităţii Pentru recepţionarea şi introducerea informaţiilor în sistem. La nivelul categoriilor de forţe (trupe de uscat. Pentru celelalte posturi are contracte cu societăţi civile. COPID supraveghează permanent patru posturi de radio franceze şi alte posturi. Informaţiile culese sunt stocate şi clasificate computerizat. La ora actuală este un sistem foarte bine dezvoltat şi înzestrat cu mijloace tehnice specifice performante. Pentru a fi cât mai eficient. Activitatea SIRPA se întemeiază pe o planificare bugetară detaliată. 12 dintre acestea fiind înregistrate total. Structura de relaţii publice are elemnte pe verticala organismului militar până la nivel regiment inclusiv. le prelucrează publicistic şi le distribuie conform directivei şi planurilor de comunicare. de către ministrul apărării. aviaţie. prin directivele statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei. Planificarea şi coordonarea comunicării în interiorul şi exteriorul armatei se realizează prin directiva anuală a ministerului apărării. COPID are posibilitatea să recepţioneze 360 canale TV.3. medical. realizează o supraveghere şi o înregistrare exhaustivă a informaţiilor despre apărare vehiculate de presa scrisă. SIRPA are un sistem informatic realizat cu 160 computere performante. 50 dintre acestea fiind în limbi străine. Comunicarea oficială cu presa se realizează. în ideea de a nu le da o amploare nejustificată. precum şi la comandamentele regionale. în raport cu importanţa situaţiei. pe baza lor se realizează buletine de presă zilnice şi casete TV cu montaje săptămânale. selectiv. personal. secretariat. fondurile fiind repartizate pe birouri şi pe acţiuni ce vor fi întreprinse. 67 . şedinţe săptămânale de coordonare ale şefului SIRPA cu serviciile subordonate de la categoriile de forţe. se folosesc structurile de relaţii publice de la nivelul la care se produc aceste evenimente. Structura sistemului de relaţii publice este suplă. În SIRPA franceză nu există purtător de cuvânt specializat. SIRPA dispune de birouri specializate: financiar. Prelucrarea unui volum foarte mare de informaţii publice permite informarea oportună a conducerii armatei şi anticiparea interesului jurnaliştilor faţă de anumite subiecte. prin programare automată. departamentul înzestrării) funţionează servicii SIRPA. de şeful SIRPA. Sistemul este subordonat Ministerului Apărării. fiecare cu un efectiv de 60-70 persoane. 20% civili şi 40% militari în termen). juridic. În structura centrală sunt angajate 625 persoane (40% militari de carieră. prin comunicarea telefonică curentă. cu un efectiv de 60 persoane şi o dotare adecvată.

SIRPA cooperează cu casele de producţie muzicale pentru realizarea de CD-uri vândute pe piaţă sub emblema SIRPA. Pentru realizarea şi conservarea produselor audiovizuale specifice activităţii SIRPA. standuri expoziţionale la manifestări economice interne şi internaţionale. profesionale. SIRPA organizează 10-12 vizite de documentare anual. Activitatea promoţională este foarte diversificată. cu durata de 2 zile. 5-6 asemenea vizite de documentare anual. fiecare dintre ele. utilizează reclame de Radio şi TV. precum şi de grupe pluridisciplinare de specialişti) ECPA crează produse audiovizuale care sunt difuzate în interiorul şi exteriorul armatei. la care participă 50 de personalităţi influente. în subordinea sistemului se află Întreprinderea Cinematografică şi Fotografică a Armatei (ECPA). publicistice sau educaţionale. Pentru menţinerea contactului „releelor de opinie”cu armata. Categoriile de forţe armate organizează. realizate conform concepţiei de comunicare. Armata franceză nu dispune decât de 3-4 formaţii muzicale profesioniste. Muzicile de unitate sunt formate din amatori. 68 .Activitatea SIRPA este diversificată şi adaptată categoriilor de public care prezintă interes pentru apărare. Structurată pe departamente funcţional-profesionale şi dispunând de o dotare tehnică de vârf (10 studiouri complete de producţie video. cadre militare şi militari în termen. Produsele fotografice şi video sunt stocate într-un arhivistic impresionant pus la dispoziţia tuturor celor care doresc să-l consulte şi să-l utilizeze în scopuri ştiinţifice. Sportul este organizat şi subvenţionat numai pentru interese de imagine şi publicitate. În afara obiectelor simbolice. precum şi cele patru expoziţii. SIRPA finanţează şi coordonează activitatea Asociaţiei pictorilor militari decontând cheltuielile de deplasare în unităţile militare în care aceştia se documentează. 4 studiouri fotografice.

69 .

folosindu-se cu alte cuvinte. compact discuri). Pe baza acestor obiective. ofiţeri din unităţi şi de a le redacta ei. precum şi a comandanţilor începând de la nivel de batalion în sus. Statul Major al Informaţiilor din Bundeswehr este organizat şi structurat ca o adevărată industrie de imagine a armatei germane. fotografii.20-30 milioane DM pentru recrutarea de personal. texte programate). . compartimentele de profil din Statul Major al Informaţiilor coordonează activitatea Centrului de Medii. Academia de Informare şi Documentare desfăşoară şi actiitatea de cercetare fundamentală în domeniul informării şi comunicării iar ofiţerilor ce lucrează în cadrul Statului Major al Informaţiilor le revine rolul de punere în practică a relaţiilor publice. Centrul de medii produce: . Presa militară este in subordinea Statului Major al Informaţiilor şi are regim de presă departamentală.mijloace vizuale (casete video. Evaluarea modului în care se realizează obiectivele stabilite se execută de către structuri de evaluare ale Statului Major al Informaţiilor. Rolul ei este de a îndeplini cu exactitate.medii tipărite (reviste.7 milioane sunt alocate pentru informarea internă a personalului armatei. folii transparente). Statul Major al Informaţiilor este încadrat cu aproximativ 750 persoane şi dispune de un Centru de medii (situat în localitatea St. . . casete audio. În acest centru lucrează specialişti dotaţi cu tehnică deosebit de modernă. Statul Major al Informaţiilor are în subordine propria Academie de Informare şi documentare. manuale.2. Obiectivele de informare politică şi monitorizare a comenzii sunt stabilite de Statul Major al Informaţiilor. . Pe baza datelor obţinute se introduc coreţiile de comunicare necesare. 70 . . diapozitive. Din punct de vedere organizatoric acesta este situat pe acelaşi plan cu Statul Major al Armatei de Uscat. obiectivele de comunicare stabilite de Statul Major al Informaţiilor.medii auditive (benzi.6 milioane pentru relaţiile cu publicul (în sensul de afaceri publice). cel al Marinei Militare şi Statul Major general al Aviaţiei Militare în condiţiile în care Bundeswehr-ul nu are Stat Major General. Bugetul anual al Statului Major al Informaţiilor este de 320 milioane DM din care: . Structura de informare şi relaţii publice în Armata Germaniei Activităţile de relaţii publice ale Bundeswehr-ului sunt coordonate de un Stat Major pentru presă şi Informaţii din cadrul Ministerului Federal al Apărării. Produsele sunt destinate informării politice a militarilor şi monotorizării comenzii în Bundeswehr. expertul în domeniu.2. libertatea şi eventualele veleitarisme ale ziariştilor militari se manifestă numai între aceste limite. sunt vizate de Secretarul de Stat şi aprobate de Ministrul Apărării Naţionale. redactorii de la publicaţiile militare au rolul de a comanda şi achiziţiona articole de la oameni de ştiinţă. Creativitatea. Augustin) care are 50 subcentre în unităţi militare. .4.12 milioane pentru Grupul Central de presă.28 milioane pentru informarea externă. unde se realizează pregătirea şi perfecţionarea ofiţerilor din domeniul muncii de informare şi comunicare. Mai mult.

2. Secţia administraţie şi învăţământ.informarea externă. Din analiza distribuirii bugetului destinat Statului Major al Informaţiilor pe direcţii principale de acţiune se poate trage concluzia că la două dintre acestea se acordă o importanţă sporită: . .Instruirea jurnaliştilor. 4. Structura de informare şi relaţii publice în Armata Finlandei. purtători de cuvânt pentru fiecare categorie de forţă armată. Aceste obiective urmăresc două direcţii: politică şi a activităţilor specific militare. . Direcţia de Informare este formată din patru secţii: 1. 71 . în cel mult 30 minute de la apariţia unui eveniment reacţionează.informarea internă a personalului armatei. Unul dintre purtătorii de cuvânt este de serviciu şi în zilele libere.informarea externă. Există purtători de cuvânt la nivel de armată. Secţia publicaţii şi expoziţii. pentru administraţie.asigurarea recrutării unui personal de calitate.informarea societăţii germane. .Contactele cu mijloacele de comunicare în masă.gestionarea mediatică a crizelor şi conflictelor de mică sau de mare intensitate.5. . . . .Comunicate de presă (aproximativ 200/an).Asigurarea participării jurnaliştilor la aplicaţii şi alte activităţi militare. . . . Secţia de informare. 2.Centru de presă şi informare. 2. existând permanent preocuparea de a armoniza cele două categorii de obiective. printr-un proces de atragere a tinerilor către instituţia militară. direcţie subordonată direct ministerului apărării. . În Bundecwehr este generalizată Instituţia purtătorului de cuvânt. astfel încât.Permanenţă în serviciul presei. Activitatea de relaţii publice în cadrul Ministerului Apărării Finlandeze este condusă de Direcţia de Informare.Activitate de învăţământ şi instruire a ofiţerilor de relaţii publice din cadrul FA.Direcţiile principale de acţiune ale Statului Major al Informaţiilor sunt: . Prin aceste două birouri se execută următoarele: . putând raspunde cererilor mediilor de informare în masă. pentru domeniul financiar. 3. În cadrul Secţiei de informare îşi deşfăşoară activitatea două birouri: unul de informare externă şi unul de informare internă.gestionarea imaginii armatei germane. .asigurarea recrutării unui personal de calitate. Obiectivele de comunicare pentru o anumită perioadă de timp (1 an) sunt elaborate şi operaţionalizate de Statul Major al Informaţiilor şi sunt cuprinse în ordinul Secretarului de Stat pentru Politica de Apărare. pentru sistemul medical (sanitar). Secţia muzicilor militare.

Cea de-a doua secţie. .comandant. secţie care coordonează o activitate prodigioasă a fanfarelor militare finlandeze.pentru realizatori de programe Radio .pentru ofiţeri de relaţii publice 5 zile.grupă corectări a opiniei publice (un comandant şi patru militari în termen).TV (1-2 zile). . respectiv Secţia publicaţii şi expoziţii are ca principale domenii de activitate: .furnizarea de material expoziţional pentru comandamente şi unităţi. . .standuri ale forţelor armate în cadrul expoziţiilor civile (aproximativ 20/an). .grupă TV (un comandant şi patru militari în termen). birou care se ocupă cu organizarea de cursuri astfel: . Ultima secţie a direcţiei de informare este secţia muzicilor militare. . Instrucţiuni administrative. Acest pluton are următoarea organizare: .participarea la expoziţii. în fiecare toamnă. .realizează filme şi produse video. . În structura de coordonare a activităţii de informare şi relaţii publice este şi un pluton care execută activităţi specifice. Aceste două birouri au teritoriul împărţit în zone de responsabilitate şi desfăşoară activităţi pentru ridicarea capacităţii de acţiune pe linie de informare. 3.coordonarea activităţii principalelor publicaţii.grupă radio (un comandant şi patru militari în termen). . . 72 . .convocări sau conferinţe cu ofiţerii de relaţii publice.grupă administrare (un comandant şi patru militari în termen).prestează servicii religioase.grupă de legătură (un comandant şi trei militari în termen).locţiitor al comandantului. .grupă editorială (un comandant şi cinci militari în termen).ofiţer cu transmisiunile (comunicaţii). Planificare şi finanţare 2. În cadrul celei de-a treia secţii funcţionează următoarele birouri: 1. . . Planificare pentru situaţia de criză şi război. .

73 .

. Această direcţie a luat fiinţă prin transformarea fostei Direcţii de cultură. În structura Direcţiei de Relaţii Publice fac parte: 1. Secţia de analiză şi coordonare a activităţii în cadrul căreia se află următoarele birouri: .biroul publicaţii şi mass-media militară. 74 .2.6 Structura de informare şi relaţii publice în Armata Bulgariei Direcţia de relaţii publice a Armatei Republicii Bulgare este subordonată Ministerului Apărării Naţionale.DIRECŢIA DE INFORMARE 2.biroul informare internnă.biroul analiză/informare şi pregătire psihologică .

denumită Secţia de Afaceri şi Relaţii Publice cu un efectiv de 50 oameni.2. Sector buget-finanţe. secţie care editează broşuri. În această situaţie.Ap. 4.1993 în urma separării de Republica Cehă. În cadrul secţiei mai funcţionează Redacţia cu scop determinat. Pe verticala organismului militar sunt încadraţi câte un ofiţer cu relaţii publice la fiecare Corp de Armată. Departamentul de relaţii cu presa care are în componenţă: biroul relaţii cu presa şi contacte cu alte armate. instituţia purtătorului de cuvânt este separată de Secţia de afaceri şi relaţii publice. sistemele tot mai sofisticate de comunicare în masă. direct proporţional cu dezvoltarea afacerilor şi industriei americane.. expansiunea birocraţiei şi legislaţiei guvernului. Cu această ocazie toate instituţiile de relaţii publice şi cultură au rămas la Praga.Buletinul informativ săptămânal pentru militarii slovaci aflaţi peste hotare. devenind adevărate pieţe înfloritoare.01. În perspectivă. în SUA. biroul de analiză şi informare de presă. Dezvoltarea firmelor de relaţii publice a fost stimulată de urbanizare. un preot militar şi un psiholog dintre care unul va fi şi cu relaţiile publice. multe corporaţii au simţit nevoia existenţei unor firme de relaţii publice care să le furnizeze experienţa profesioniştilor în comunicare. biroul informaţii şi reclamaţii. biroul instituţiilor militare de cultură. Profesioniştii erau necesari pentru menţinerea liniilor de comunicare într-o lume tot mai complicată şi pentru furnizarea 75 . Structura de relaţii publice din această armată a luat fiinţă la data de 01. Oficiul de documentare. iar la regimente să fie încadraţi: un ofiţer cu educaţia şi cultura. Instituţiile centrale de cultură.N şi la alţi 40 abonaţi. 3. tendinţa este aceea de a dezvolta servicii de informare şi relaţii publice la toate nivelele. .N. Acest birou este condus de un civil şi produsele sale sunt specifice agenţiilor de presă. se distribuie la M. Firmele de relaţii publice au proliferat. în urma celui de-al doilea război mondial. În Armata Slovaciei a luat fiinţă o structură nouă.Ap. 6. subordonată Ministerului Apărării Naţionale. Dintre produsele secţiei pot fi enumerate: . Pe măsură ce companiile s-au extins.Revista presei care apare zilnic. În cadrul secţiei de afaceri şi relaţii publice funcţionează un birou (ca o agenţie de presă a armatei). Secţiune logistică.7. 2. atât pe plan intern cât şi internaţional.Firme de relaţii publice.2. creşterea necesităţii de a apăra interesele consumatorului şi nevoia crescândă de informare a poporului american. 7. 3. cărţi materiale didactice pentru soldaţi. La nivelul M. 5. Structura de informare şi relaţii publice în Armata Slovacă. Departamentul de presă compus din: biroul relaţii cu mass-media civilă.

Reprezentanţilor li se dă ocazia să vorbească în cadrul unor emisiuni radio sau TV. artcole sau lucrări de artă sunt oferite spre tipărire sau difuzare mass-media. Fie mari sau mici.Analiza mass-media. înfiinţată în 1900 la Boston. . pănă la giganţi ca BURSON-MARSTELLER care are peste 1500 de angajaţi în întreaga lume. Modul de pregătire şi distribuire a prezentărilor de diapozitive. .Relaţii cu comunitatea. . circulare pentru informarea angajaţilor şi altor materiale. broşuri. . Ca dimensiuni firmele de relaţii publice variază de la cele cu personal format din 1-2 persoane. Se pregătesc materialele pentru audierile la guvern.Poziţia companiei. ele au acelaşi obiectiv de a oferi consultanţă şi în măsura în care clientul o doreşte.Cercetare şi evaluare. Conducerea este sfătuită privitor la căile de a obţine sprijinul public oficial pentru proiecte de tipul construirii sau extinderii unei fabrici. Se planifică şi se ţin conferinţe de presă. . Se oferă sfaturi privind programele de identitate corporatistă care stabilesc un loc pe piaţă acelei companii şi produselor sale. Scopul serviciilor oferite de aceste firme clienţilor lor variază la fel de mult. casete video. ţinuta etc. pentru mărturiile depuse în faţa comitetelor legislative şi se realizează informări pe probleme de fond.Crize de comunicare. de a realiza serviciile necesare punerii în aplicare a unui program asupra căruia firma şi clientul au căzut de acord. . simpozioane. cum ar fi scurgerile de petrol sau retragerea de pe piaţă a unui produs cu probleme. care subliniază că serviciile de relaţii publice par a se dezvolta cel mai bine într-o atmosferă conflictuală.Managementul evenimentelor. Firma de consultanţă poate activa fie ca un auxiliar la departamentul de relaţii publice al unei organizaţii. inclusiv în ceea ce priveşte aspectul. Persoanele din conducerea executivă sunt instruite în privinţa activităţilor legate de probleme publice. Unii experţi. Mijloace de comunicare cele mai potrivite sunt luate în considerare pentru expedierea anumitor mesaje către un anumit segment de populţie.Comunicare cu angajaţii.celei mai mari părţi a materialului ce urma a fi dat publicităţii. .Probleme publice. conferinţe naţionale etc. Firmele actuale de consultanţă oferă mai multe servicii decât prima mare firmă americană. fie în calitate de conducătoare a întregii activităţi de relaţii publice. a) Serviciile oferite. Măsurarea ştiinţifică a atitudinilor şi percepţiilor publicului.Instrumente diversificate de cominicare.Instruirea personalului din executiv de a ţine discursuri. festivităţi de celebrare. susţin că numărul acestor firme a crescut ca urmare a scăderii încrederii americanilor în marile corporaţii şi pe măsura creşterii cererilor de asumare a responsabilităţilor corporatiste în probleme de mediu şi consumatori. Se discută cu conducerea modalităţi de a motiva angajaţii şi de mărire a productivităţii.Promovarea unui produs. 76 . Publicity Bureau. . . . O adevărată firmă de relaţii publice oferă următoarele servicii: . Consultanţă oferită conducerii privitor la ce trebuie să spună şi să facă în cazuri grave. în cazul în care nu există un asemenea departament.

comunicare suficientă cu acţionarii. Conducerea primeşte consultanţă privind modalităţile de evitare a preluărilor de către o altă firmă. are birouri în Toronto. 4. Kuala Lumpur. Sidney. fie la cele ale unei firme specializate. Sao Paolo. Pregătire pentru ataşaţii de presă. Elaborarea concepţiei generale şi organizarea de expoziţii şi pavilioane pentru manifestări naţionale şi internaţionale. de exemplu. Firmele mari sunt structurate astfel: . „Perfect” şi „Image Promotion”. 6. Paris.Supraveghetor şef al operaţiilor. În pofida acestor servicii oferite considerăm că mai util şi.. Printre cei din executiv sunt şi unii care se opun ideii de a lucra cu „agenţii” de relaţii publice. par să se aglomereze în marile centre urbane din SUA. .Director cu operaţiile. Firmele de relaţii publice pun un accent tot mai mare pe aspectul de consultanţă al serviciilor pe care le oferă. Structura unei firme de consultanţă diferă în funcţie de mărime. 3. mari sau mici. 77 .Funcţionari. Strategie de comunicare pentru programe naţionale şi regionale. în cadrul acestor tranzacţii. Analiză şi strategie de imagine. recepţii).Director adjunct cu operaţiile. Firmele de relaţii publice. Dimpotrivă. care nu poate fi delegată altora aşa cum ar presupune termenul de „agent”. Ei susţin că relaţiile publice sunt o funcţie de consultanţă a conducerii. „DC Communication”. 2. Consultanţă pentru apariţii publice. ajutaţi de o secretară. . mese rotude. conferinţe. mai ieftin este ca organizaţiile să-şi creeze propriile structuri de relaţii publice. . mulţi funcţionari de relaţii publice susţin că există un număr mare de agenţii de relaţii publice deoarece acestea nu fac altceva decât să pregătească şi să ofere clienţilor materiale publicitare (conform unei distincţii „de fineţe” făcute de nomenclatoare. Hong-Kong. firmele publcitare sunt denumite „agenţii” deoarece acestea cumpără pentru client timp sau spaţiu publicitar şi joacă. Elaborarea şi organizarea de evenimente publice (seminarii. 9. San Juan. Management pentru crize de imagine. 7. Melbourne. Montreal. persoane însărcinate cu relaţiile publice. Relaţii cu mass-media. . . 8. analiştii de acţiuni şi investitorii. . evident.Relaţii financiare.Vicepreşedinte executiv. firmele de relaţii publice sau agenţiile lor oficiale se regăsesc în cea mai mare parte a marilor oraşe ale lumii.Preşedinte. La nivel internaţional. Singapore. rolul de agent al clientului). Burson-Marsteller. Tokyo. Pentru acest lucru pot apela fie la serviciile unei facultăţi de profil.Personal de secretariat. Creaţie şi producţie de suport vizual pentru campaniile de imagine şi comunicare. O firmă mică de relaţii publice poate să fie formată doar din proprietar (preşedinte) şi un asistent (vicepreşedinte). Firma „DC Communication” oferă următoarele servicii: 1. În România există mai multe firme de relaţii publice printre care: „Multi Media”. 5.

-15 p – 2. SID coordonează si autorizează campaniile de comunicare ale administraţiilor. Există o multitudine de structuri de relaţii publice. c. c. O agenţie a FBI pentru informarea populaţiei SUA. militare. Structuri guvernamentale. d. ce nu pot fi clasificate. SID derulează campanii de strângere de semnături pentru înfiinţarea noilor partide politice. Prima structură de relaţii publice a Belgiei. d. Structuri ministeriale. bisericeşti.10 p – 2. pentru spitale.15 p 2. TEST DE EVALUARE 2.2 USIA este: a. Structurile de relaţii publice se clasifică astfel: a. Campaniile de comunicare guvernamentală derulate de SID sunt destinate: a. O agenţie a CIA creată pentru ducerea războiului rece. Prima asociaţie de relaţii publice franceză. departamentale şi firme de consultanţă în probleme de relaţii publice. d. b. mijlocii şi mici. b.2. SID derulează campanii de manipulare a opiniei publice. O agenţie PR a NASA. b. . O agenţie guvernamentală a SUA pentru difuzarea/diseminarea informaţiilor publice externe. Ministerul informaţiilor publice al Franţei. c. b. .10 p - 78 . cu denumiri diferite. Structuri mari.3. „La maison de verre” a fost: a. d.4.1. veghing ca acestea să fie adaptate temelor prioritare desemnate de Guvern. şcoli şi firme de PR. . c. SID nu derulează campanii guvernamentale de PR. Prima structură de relaţii publice a Elveţiei. municipale.

3 =d. Funcţie de fluxurile informaţionale ce trebuiesc prelucrate şi amploarea sarcinilor. Sunt structuri de relaţii publice ministeriale. . d.2 = c.în funţie de: a. 2. După opinia dumneavoastră departamentele de relaţii publice sunt organizate . NASA. 2. Sunt centre de informare publică în situaţia existenţei/derulării unui eveniment cu totul special şi/sau în situaţii de criză. se ocupă cu: a. Postul de radio Europa Liberă este finanţat de: a. 79 . Nu există creiterii în acest caz. Dacă sunt pentru PR intern sau extern.în sensul încadrării cu personal.6 = b. Mărimea firmei sau ministerului. 10 p - NOTA : a) un singur raspuns este corect.15 p 2. Instruirea trupelor speciale pentru intervenţii în forţă împotriva terorismului. c.8 = c. b. Derulează relaţiile internaţionale ale guvernului spaniol. O.10 p 2. c.I.1 = c. USIA. d. b. Promovează imaginea General Motors.8.4 = c. CIA. c. Sunt structuri de relaţii publice departamentale.5 = c. d. 2. b. .2. c. dotare etc . 2. Centrele de presă sunt: a.15 p 2. 2.6. 2. . d.5. b) cheia chestionarului este: 2. 2.7 = d.C. b. Furnizarea de servicii publicitare şi difuzarea informaţiei. FBI. Celule de gestionare a crizelor.7.

4 80 .Cursul nr.

81 .

82 .

83 .

84 .

85 .

86 .

87 .

88 .

89 .

90 .

91 .

92 .

93 .

94 .

95 .

96 .

97 .

98 .

evitati declaratiile care nu se inregistreaza. c) un principiu de structurare a raspunsurilor in cadrul interviului. pregatiti mesajele. d) sa stiti care sunt mesajele dvs. TEST DE EVALUARE 2. pregatiti o expresie de situare in subiect. util. sa rugati pe reporter ca o informatie odata data sa fie impiedicata sa apara etc. d) o lista de verificare pentru organizarea conferintelor de presa. abilitatea. sa transmiteti mesajele planificate.. onest.7 secunde. 10 puncte Un mesaj trebuie sa fie structurat in limita a: a) 12 . prezentati intrebarile si raspunsul. b) sa permiteti reporterilor sa vina la Dvs. fiti sincer. d) 1 . fiti profesionist cu un comportament self.3 Principiul piramidei rasturnate este: a) un model de realizare a strategiilor PR. 10 puncte Glisarea.5 99 . 2.monitorizat. b) 6 . d) tehnici de redactare a unui comunicat de presa.2 2.2 minute. de a-l ajuta. ramaneti calm. 10 puncte In relatiile cu presa nu este indicat: a) sa furnizati reporterilor informatii atunci cand acestia le solicita. fiti constient de normele de confidentialitate interna. b) un model de realizare a tacticilor PR. oricand.1 Principiile de lucru cu presa sunt: a) fiti cinstit.24 secunde. b) fiti politicos. sublinierile si credibilitatea personala sunt: a) tactici de PR in cadrul planului de comunicare. c) sa nu vorbiti despre lucruri confidentiale.4 2. sa fiti pro-activ. c) tehnici ce pot fi utilizate pentru a controla un interviu.2. 10 puncte 2. tranmiteti-I dorinta dvs. fiti scrupulos. c) 5 . d) sa evitati sa vorbiti cu reporterii. spuneti “fara comentarii “.10 secunde. c) stabiliti audienta-tinta. b) restrictii in proiectarea interviului.

9 Briefing-ul este: a) o conferinta de presa la care se abordeaza mai multe probleme. d) o calatorie de presa. 10 puncte 2. c) introducerea intr-o conferinta de presa.7 Planul de interviu este: a) un punct esential in strategia de imagine. Un eveniment de presa se organizeaza pentru: a) a atrage atentia presei ca ziaristii incalca deontologia profesionala.8 2. d) oponentii puternici. c) un mesaj sau slogan. puncte Puntile se utilizeaza pentru: a) a va apropia de reporter. c) indecisi. 10 puncte 2. b) sprijinitorii puternici. b) a putea folosi jargonul. b) a suplini o calatorie de presa.10 puncte 2. c) glisare.10. b) o modalitate de a pune in dificultate reporterul. d) o modalitate de a va structura si argumenta logic mesajele proprii. 10 puncte 100 . 10 puncte 2. c) a da un rasunet maxim unei informatii care – daca ar fi fost difuzata prin mijloacele clasice – nu ar fi avut aceeasi audienta. d) a suplini o vizita loa Consiliul editorial. d) aprecierea intrebarii reporterului. b) o conferinta de presa la care se abordeaza o singura problema. va ve-ti dirija mesajele catre: a) intreaga populatie a tarii.6 Pe timpul interviurilor.

7 = d.10 = c. 2. 2. 2. 2. 2. 2.NOTA : a) un singur raspuns este corect. 2.4 = c. 2. 101 .1 = a.8 = c.3 = c. b) cheia chestionarului este: 2.2 = d.6 = c.5 = c. 2.9 = b.

5 INFORMAREA INTERNĂ 102 .Cursul nr.

103 .

104 .

105 .

b) nu. b) comunicarea cu personalul organizatiei prin intermediul mass-media centrale si /sau locale. 10 puncte 2. ce prezinta acelasi mesaj coerent ” se refera la: a) in raporturile cu opinia publica sa comunice numai presedintele organizatiei. d) in organizatie sa se aplice legea tacerii.2. 10 puncte 2.3 2. d) ascultarea opiniilor si ideilor subalternilor. d) puteti practica relatii publice numai daca managerul organizatiei Dvs..2 Dupa opinia Dvs. aplicati principiile PR acasa. b) in raporturile cu opinia publica sa comunice numai purtatorul de cuvant. c) intregul personal al organizatiei sa spuna – in raporturile cu tertii – acelasi lucru despre organizatie.4 Principiul “ o singura voce. 106 . angajatii organizatiei din care faceti parte pot fi incadrati in categoria “public “ a) da. este initiat in practici PR. 10 puncte Informarea interna se refera la : a) comunicarea dinspre presa catre organizatie. c) comunicarea biunivoca dintre presedintele organizatiei(staff-ul presidential) si personalul din subordine.1 Expresia “ relatiile publice incep de acasa “ se refera la: a) puteti practica relatii publice numai daca parintii Dvs. va initiaza in practica PR. c) puteti dezvolta relatii publice in exteriorul organizatiei numai daca in interiorul acesteia derulati corect informarea interna. b) puteti practica relatii publice numai daca Dvs. fiecare cu cuvintele lui. TEST DE EVALUARE 2.

10 puncte 2.5 Angajatii au nevoie sa cunoasca: a) evenimentele importante din viata managerului si situatia lui familiara; b) rolul organizatiei in cadrul societatii, in apararea intereselor angajatilor etc.; c) evenimentele politice internationale; d) evenimentele politice nationale. 10 puncte 2.6 Un colectiv informat este: a) mai lenes; b) mai molatec; c) profund motivat; d) neinteresat de organizatie. 10 puncte 2.7 Printre tipurile fundamentale de mesaje interne se regaseste si: a) tacerea; b) rolul; c) concurenta; d) codul penal. 10 puncte

2.8

Un mediu pentru comunicarea interna este: a) televiziunea nationala; b) televiziunea locala; c) ziarul organizatiei; d) ziarul “Adevarul”. 10 puncte

2.9

Comunicarea orala este: a) o forma de transmitere a impresiilor proprii catre terti; b) o forma convenabila pentru informarea interna; c) un mijloc de gestionare a imaginii proprii in raport cu sefii; d) un mijloc de relationare cu Parchetul si angajatii Ministerului de Interne.

107

10 puncte 2.10 Dupa opinia Dvs., revista presei este un mijloc de: a) gestionare a crizelor; b) relationare cu presa; c) comunicare interna; d) comunicare cu societatea. 10 puncte

NOTA :

a) un singur raspuns este corect; b) cheia chestionarului este: 2.1 = c; 2.2 = a; 2.3 = c; 2.4 = c; 2.5 = b; 2.6 = c; 2.7 = b; 2.8 = c; 2.9 = b; 2.10 = c.

108

Cursul nr. 6 RELAŢIILE CU SOCIETATEA

109

110 .

111 .

112 .

113 .

114 .

115 .

116 .

117 .

118 .

119 .

120 .

121 .

122 .

123 .

124 .

125 .

126

127

128

129 .

va revin urmatoarele responsabilitati: a) sa monitorizati indeplinirea deciziilor.4 Structura de putere a societatii este: a) structura politica nationala. 10 puncte 2. TEST DE EVALUARE 2. 130 .3 In baza programelor de relatii cu societatea. b) sa anticipati potentialele crize de imagine. d) administratia publica. 10 puncte 2. 10 puncte 2.2 Relatiile cu societatea sunt: a) optionale. c) diferiti conducatori . d) de a asigura protectie pentru organizatie din partea liderilor de opinie din societate (comunitate). c) sa planificati si sa desfasurati programe de relatii cu societatea si /sau sa asistati seful organizatiei pe timpul comunicarilor. c) de a comunica pentru a asigura o buna vizibilitate (clara si distincta) a organizatiei in opinia publica si a decodifica cerintele publicului cu privire la organizatie.1 Scopul relatiilor cu societatea este: a) de a parveni. d) determinate cauzal transductiv. b) de a contracara atacurile din partea mass-media. Dvs. d) sa proiectati strategii de gestionare a crizelor. c) intamplatoare. b) structura ministeriala nationala. b) non-optionale.formali si informali – liderii de opinie din comunitatea din care faceti parte.2.

etapizarea actiunilor si comunicarea. c) sa asiguram o buna vizibilitate proximala.5 Un obiectiv al relatiilor cu societatea il reprezinta: a) asigurarea unei bune comunicari in cadrul organizatiei. planificarea. 10 puncte 2. nu partialul pe care il cunosc. evaluarea consecintelor si a efectelor perverse. comunicarea.constatarea. succint urmatoarea: sase oameni orbi au fost solicitati sa pipaie un elefant si sa-l descrie. cel ce pipaia un picior. c) oamenii au tendinta sa judece intregul dupa partialul pe care il cunosc.d. Cel ce pipaia trompa a spus: elefantul seamana cu un sarpe. 10 puncte 2. cercetarea .8 O lista de verificare este: a) un proiect pe termen lung.m. d) o modalitate de evaluare a relatiilor publice. d) identificarea problemei. Aceasta legenda sugereaza ca : a) oamenii au tendinta sa judece intregul. d) sa obtinem. d) oamenii judeca numai ceea ce simt si vad. generalizarea.6 Legenda elefantului alb si a celor sase oameni orbi din Industan este.10 puncte 2. sprijinul organizatiilor internationale fata de proiectele noastre 10 puncte 2.7 Procesul de relatii cu societatea presupune parcurgerea obligatorie a urmatoarelor etape: a) analiza. evaluarea.a. c) identificarea problemei. a descris elefantul ca un trunchi de copac s. b) o harta mentala. c) un ghid ce va ajuta in planificare. b) sa mentinem reputatia de bun vecin…. b) oamenii au tendinta sa judece intregul ca fiind suma partilor. b) proiectarea. comunicarea. 10 puncte 131 . sinteza.

2.9 = c. 2. intr-un plan tactic (in anumite conditii).1 = c. b) selectarea celor mai buni oameni de PR.5 = b.7 = d.8 = c. pentru ca ajuta la formularea obiectivelor de comunicare. 10 puncte NOTA : a) un singur raspuns este corect.10 = c.4 = c.3 = c. 2. 2. d) da. 2. 2. b) nu. 2. 2. c) este un proces de determinare a succesului / insuccesului unui program de PR. c) da. 10 puncte 2. 2. 2. intr-un plan strategic.10 Evaluarea in PR se refera la : a) analiza costurilor implicate. b) cheia chestionarului este: 2.9 O lista de verificare poate fi transformata intr-un plan de PR: a) da. d) este o metoda de cercetare – constatare.2 = b.6 = c. 132 .

7 Gestionarea crizelor 133 .Cursul nr.

134 .

135

136

137

138 .

139 .

140 .

141 .

10 puncte 2.4 Planul de gestionare a crizelor prevede: a) ce crize au existat in organizatie. b) conturarea identitatii organizatiei. c) afectarea imaginii organizatiei pe o durata nelimitata. d) nu exista o tipizare a crizelor. b) cine sunt cei vinovati de crizele anterioare. grevele.2. d) structura de putere a societatii (comunitatii). d) un staff conservator care sa nu dea atentie presei. b) oportunitatile. c) pe ce lider politic se poate / nu se poate conta in situatii de criza. d) un sistem de control al zvonurilor. 10 puncte 2.1 Situatiile de criza pot avea ca finalitate: a) asigurarea unei bune vizibilitati proximale. TEST DE EVALUARE 2. urgente si sustinute. 10 puncte 2. d) o recunoastere internationala a organizatiei. c) punctele vulnerabile ale organizatiei.5 Principalele tipuri de crize sunt: a) politice. militare.3 In planul de gestionare a crizelor sunt evidentiate: a) analizele realizate de experti in domeniul productiei de bunuri si servicii. 10 puncte 2. b) o echipa de tineri specialisti I. c) la nivel central si local. administrative. b) imediate. c) strategii adecvate de imagine si gestionare a crizelor. 142 .2 Gestionarea situatiilor de criza necesita: a) o dotare tehnica adecvata.6 Sugestiile ca sloganele firmei Procter & Gamble contin elemente de simbolism satanic au reprezentat o criza : a) administrativa. 10 puncte 2.T.

d) sustinuta. sa reuniti comitetul de conducere pentru situatii de criza si expertii pe domeniu si sa deschideti toate canalele de comunicare.8 Algoritmul Claudiei Reinhard este utilizat la: a) planificare. b) cercetare – constatare. 10 puncte 2.7 In situatii de criza primele cerinte sunt urmatoarele: a) sa urmariti ce spun si ce fac ziaristii pentru a-i actiona in justitie. c) gestionarea crizelor. d) un centru al zvonurilor. c) purtatorului de cuvant al organizatiei care o va folosi in interviurile acordate mass-media. c) de productie. d) sa faceti o cercetare administrativa amanuntita. 10 puncte 143 .10 In situatii de criza. 10 puncte 2. o declaratie oficiala a organizatiei este necesara: a) pentru linistea puterii politice. d) prevederea crizelor. d) pentru blocarea canalelor de comunicare.b) centrala. c) o celula de gestionare a crizelor. 10 puncte 2. b) sa scoateti planul pregatit pentru criza. b) un comitet de gestionare a crizelor. c) sa blocati toate canalele de comunicare pana la solutionarea crizei. b) pentru a-i determina pe ziaristi sa nu mai scrie despre eveniment. 10 puncte 2. un centru de informatii este: a) un loc unde informatia circula de la institutie la public.9 In situatii de criza.

7 = b.4 = d. 2.9 = c.8 = c.5 = b. 2.3 = c. 2.1 = c.6 = d. 2. 144 . b) cheia chestionarului este: 2.2 = c. 2.10 = a. 2. 2. 2.NOTA : a) un singur raspuns este corect. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful