CURSUL: TEHNICI SI STRATEGII DE RELATII PUBLICE Lector univ.drd.

Valentin STANCU

2006 - 2007

Cursul nr. 1
1. IMAGINEA ORGANIZAŢIILOR – CONSIDERAŢII GENERALE A devenit aproape un truism faptul că omenirea intră, începând cu sfârşitul actualului secol, într-o nouă eră - era informaţională. Zeci de mii de studii surprind această mutaţie, şi alte zeci de mii vor urma, dezvoltând noi concepte şi teorii pe măsura prefacerilor fără precedent prin care trece societatea umană. Deocamdată, era informaţională se profilează cât mai curând ca o promisiune a viitorului decât ca o realitate matură. Majoritatea cercetătorilor sunt de acord că până şi cele mai dezvoltate societăţi se găsesc încă în tranziţie către o nouă formă de organizare, cumulând laolaltă elemente ale vechii rânduieli şi ale celei emergente. Dar tendinţa de înnoire este evidentă. Unii autori vorbesc despre o evolutie care duce firesc la societatea informatională; altii preferă să se refere la o adevărată revolutie, care scutură din temelii rosturile epocii trecute. Însă indiferent de termenul folosit, este neîndoielnic că această tendinta îşi pune amprenta pe absolut toate domeniile omenescului. Consecinele implicite ale trecerii la societatea informatională au fost şi sunt discutate de numeroşi gânditori. Astfel, în 1983, Luigi Dadda1 susţinea: “Asistăm cu toţii la o evoluţie a modului nostru de a produce, de a comunica, de a trăi, o evoluţie atât de rapidă încât este numită postindustrială. Ea este provocată de un complex de factori culturali, sociali, economici, ştiinţifici, tehnologici, dintre care ultimii se impun cu o forţă covârşitoare. Toate categoriile sunt implicate, dar una se impune, şi anume aceea legată de generarea, culegerea, transmiterea, elaborarea şi răspândirea informaţiei”. În studiul intitulat “De la silex la siliciu”, Giovanni Giovannini, preşedintele Federaţiei Italiene a Editorilor de Ziare (FIEG), pune problema într-un mod similar: “După era agricolă şi cea industrială, intrăm acum în era «informaţională». Înţelegerea a ceea ce se întâmplă în prezent este îngreunată de o primă caracteristică, şi anume creşterea complexităţii în toate domeniile: social, politic, cultural, industrial, ştiinţific. Avem impresia că este în curs o adevărată «mutaţie», că organismul «societatea umană» generează un organism cu totul nou. Şi aceasta are loc concomitent cu o creştere a bunurilor materiale esenţiale noii construcţii, dar, mai ales, cu o creştere fantastică a fluxurilor informative menite să configureze o structură nouă şi mai puternică”.2 Datorită faptului că societatea informaţională se găseşte încă într-un proces de structurare specifică, încercarea de a-i surprinde dimensiunile definitorii apare ca o întreprindere temerară şi, posibil, sortită eşecului. Dificultăţi încă şi mai mari presupuse de acest demers sunt generate de limitele modelărilor teoretice cu care se operează în prezent. În ultima jumătate de secol, paradigma Odobleja - Wienner s-a transformat din posibil teoretic în real acţional, determinând mutaţii incredibile în gândirea şi practica ştiinţifică. Dar la ora actuală această abordare e pe cale să fie depăşită, noi interpretări venind să modifice sistemul de referinţă teoretic al umanităţii. Un astfel de model ar putea fi şi cel al procesualităţii organice, care priveşte omul şi comunităţile umane drept procesoare de informaţie / semnificaţie şi energie, self-formative şi reproductibile. Conform acestei teorii, fiinţarea este “expresie şi produs al conexiunilor posibile între procesări informaţionale şi procese energetice”. Modelarea pleacă de la ipotezele că “nu
Luigi Dadda, în “Media duemila”, nr. 1, Torino, 1983, p. 17. Giovanni Giovannini & colectiv, "De la silex la siliciu - Istoria mijloacelor de comunicare în masã", Editura tehnicã, Bucureşti, 1989, p. 14-15
2
1

2

este posibilă completa detaşare a proceselor energetice de procesările informaţionale”, că “orice procesare îşi generează prin propriile consecinţe, condiţiile dezorganizării ei, iar procesele dezorganizate sunt generatoare de condiţii favorabile emergenţei altor procese organizate”1. Dacă un astfel de model sau altul similar vor fi validate de ştiinţă, implicaţiile sociale vor fi imense, descurajând, ab initio, orice încercare de a contura o imagine exhaustivă a societăţii informaţionale. De asemenea, în studiul prezent ne vom rezuma la abordarea sistematică a gestiunii imaginii organizaţiilor prin activitatea de relaţii publice. Imaginea unei organizaţii este obiect de patrimoniu2, fie că este moştenită (de exemplu imaginea firmei britanice Rolls Royce, ce a traversat nealterată mai multe decenii în secolul nostru, fiind în tot acest timp un puternic factor de promovare, pe piaţa mondială, a produselor firmei), fie că este inclusă în totalitatea bunurilor organizaţiei (imaginea firmei Coca-Cola este considerată ca fiind mai valoroasă decât ansamblul mijloacelor fixe ale giganticului transnaţional), fie că este apreciată ca o dimensiune nematerială, subiectivă, dar care poate fi apreciată în bani, întrucăt are valoare de piaţă. Ca obiect de patrimoniu, imaginea se gestionează / administrează la fel ca orice alt bun patrimonial al organizaţiei, indiferent de natura acestuia. Perioada actuală - în care imaginea a devenit un aliment cotidian al sensibilităţii, al inteligenţei şi ideologiei noastre (conform Jacques Ellul, La parole humilieé, Paris, p.s.) amplifică şi facilitează creşterea exponenţială a utilizării mijloacelor de acţiune asupra reprezentărilor oamenilor, meritând pe deplin caracterizarea de “civilizaţie a imaginii” pe care i-o face Rene Huyghe. Se impune precizarea că, în accepţia noastră termenul “imagine” nu se referă, restrictiv, la reproducerea materială a unei realităţi date, ci la un atribut al vieţii psihice bazat pe capacitatea psihicului uman de a construi reprezentări mentale - determinant în relaţia comunicaţională. Se poate afirma, deci, că imaginea “poate să influenţeze puterea de decizie a unui individ sau a unei colectivităţi3 “, întrucât, aşa cum arăta Jacques Le Goff în prefaţa volumului său "Imaginarul medieval", de-a lungul istoriei, “viaţa omului şi a societăţilor, sunt legate în egală măsură de imagini, ca şi de realităţi palpabile. Imaginile despre care este vorba nu se limitează la cele întruchipate în producţiile iconografice şi artistice, ci se extind şi la cele din universul imaginilor mentale”. O imagine bună a organizaţiei are o influenţă covârşitoare asupra reuşitei în afaceri. Versus, o imagine negativă afectează, uneori de o manieră incredibilă, succesul organizaţiei. Acest fapt este bine înţeles de experţii tuturor firmelor de succes din lume. Un exemplu concludent poate fi acela al firmei Krupp, ce a moştenit în urma primului şi, îndeosebi, al celui de-al II-lea război mondial, o imagine extrem de negativă. Strategia prin care firma şi-a ameliorat (răsturnat) imaginea este prezentată continuare.

Lucian Culda, Procesualitatea socialã, Editura Licorna, Bucureşti, 1994, p. 13 Patrimoniu - totalitatea bunurilor moştenite de cineva de la pãrinţi, înaintaşi; totalitatea bunurilor care aparţin unei colectivitãţi; totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cuiva şi care pot fi evaluate în bani, conform Mic Dicţionar al Limbii Române, Edit. Ştiinţificã, Bucureşti, 1974. 3 Camelia Bacos, "Rolul imaginii asupra mentalitãţilor colective", în Societate & Culturã, Noua Alternativã, nr. 3, p. 23
2

1

3

Germană. întrevederi cu conducătorii ţărilor socialiste etc. şocul produs de descoperirea unei imagini Krupp total diferită de cea obişnuită. În 1953. prin personalitatea şi activităţile fiecăruia. 2. savanţi şi literaţi -. în cursul cărora motivaţia era mereu expusă ca bază a noii politici comerciale. • acţiunea intensivă. 2.strategia adoptată s-a bazat pe două elemente: • efectul surpriză.prin numeroase conferinţe de presă şi contacte cu ziarişti şi personalităţi din întreaga lume. mai întâi dezordonat. loc la numeroase comentarii din partea presei. şi de data aceasta. s-au pus la punct: • o politică sistematică de discuţii.. Politica a început în 1953. cu formatorii de opinie . prin intervenţii personale la Conferinţa pentru Comerţ Mondial de la San Francisco. Mijloace: ţinând cont de faptul că firma aparţine industriei bunurilor de echipament – deci numărul celor de care depinde opinia despre ea şi hotărârea de a-i achiziţiona produsele era relativ mic (sub un milion. la eşalonul cel mai înalt al ierarhiei firmei. oameni politici.apoi. de multă vreme. fiind asociat. Situaţia de plecare: La sfârşitul celui de-al doilea război mondial numele Krupp “nu mai suna bine”. Obiective: Departamentul “informare” însărcinat cu relaţii publice şi stabilirea noii imagini a întreprinderii. pe plan politic. Oprirea producţiei de armament (desfiinţarea liniilor de fabricaţie). au început să apară elementele unei noi imagini a firmei. Realizată de: Departamentul de Informare al companiei G-V. Alfried Krupp.Studiu de caz Strategie pas cu pas de gestiune a imaginii unei firme aflată în situaţie de criză de încredere Ţara: R.în special de conducătorul ei . Astfel. în loc de şine de cale ferată maşini-unelte. Alfried Krupp l-a investit pe Berthold Beitz cu puteri depline. uzine petrochimice şi centrale nucleare. şi-a propus două teme de cercetare: 1.F.jurnalişti. Câştigarea simpatiei opiniei publice. tot ce se petrece la Krupp e comentat pe larg de presă. a luat câteva hotărâri fundamentale: 1. el a încarnat “noua imagine Krupp”. Pe de altă parte. politică dusă nu numai de împuternicit ci şi de echipa Departamentului “Informaţii” . din punct de vedere tehnic. la început. de incertitudine . Organismul: Compania Krupp. întrevederi etc. • exploatarea. a faptului că. 4 . pentru crearea acestei noi imagini în mediile politice şi industriale cele mai influente. în toată lumea). Tonul general a fost. anunţul publicat de Krupp într-o ţară a CAER. Iată. de exemplu. noţiunilor de duşman şi de tunuri. în folosul noii imagini. producţia era esenţial orientată spre fabricarea oţelului şi industria grea. Numele lui Alfried Krupp şi Berthold Beitz au dat. Prezentarea firmei Krupp ca o companie modernă din toate punctele de vedere. În acest scop. ultimul proprietar. Scăderea producţiei de industrie grea şi trecerea la o producţie mai modernă (care să aibă valoarea cea mai ridicată per kg).datorită fostei imagini negative . Graf ZedwitzArnim.

Rezultatele: din aceste “pietricele de mozaic” a fost compusă o imagine care. ci în întreaga lume şi a fost reprodusă în întregime de agenţiile de presă americane. ca o campanie de publicitate aproape gratuită. în sensul practicării unui management extrem de performant.“Vecinătatea creează legături Vecinii au mare nevoie unul de celălalt. Imaginea organizaţiei se poate gestiona în cel puţin trei moduri: . segmente de public ce interesează organizaţia). O parte din reşedinţă a fost transformată în sală de expoziţie unde. A trăi împreună. înseamnă mai mult decât a trăi unul lângă celălalt. care a costat foarte puţin. în spirit de prietenie şi spre binele lor reciproc. astfel. Efectul de surpriză a funcţionat deci. parteneri. strategia a continuat prin: • o politică de vizite la reşedinţa familiei Krupp şi în atelierele companiei. au fost vernisate expoziţii internaţionale de artă. Aşa cum urmează să demonstrăm. pusă în valoare.Germane pot. ca să nu mai existe foamete. în cele din urmă. înainte. Între timp. cel puţin o dată pe an. Aceasta este convingerea companiei KRUPP. • anunţuri şi filme documentare. În acelaşi timp. Neîncrederea generală a scăzut pe măsură ce motivaţia reală a firmei a fost expusă. printr-o strânsă colaborare. deci e preferabil să coopereze.F. apărută undeva în lume.Ungare şi a R. cele trei domenii vor trebui să coabiteze în armonie pentru a genera succesul organizaţiei. În acest punct al expozeului ne simţim datori să notăm că este o iluzie să se creadă că “a face lucruri bune” (în sensul de practicare a unui management înalt performant) aduce automat şi recunoaştere (notorietate) publică a imaginii de marcă a organizaţiei.să desfăşori o activitate profesionistă de relaţii publice (public relations) prin care să obţii încrederea. Pe când. KRUPP creează valori pentru întreaga lume. epidemii. Trăiesc legaţi unul de celălalt. Distanţele se micşorează. opinia publică a început să vadă în KRUPP o contribuţie adusă reconstrucţiei păcii şi vieţii. a devenit absolut convingătoare. a provocat vii discuţii.să desfăşori o agresivă campanie publicitară.” Acest anunţ. acţionari. Fiecare din noi putem să ne aducem contribuţia. Această iniţiativă remarcabilă a demonstrat nu numai spiritul de mecenat al companiei ci şi bunăvoinţa ei faţă de ţările a căror artă a fost. Dacă aveţi îndoieli cu privire la valabilitatea acestei ultime aserţiuni gândiţi-vă la faptul că principalii dumneavoastră concurenţi se comportă după logica sloganului “să faci lucruri bune şi să spui cu tărie acest lucru”. este absolut falsă premisa potrivit căreia o activitate susţinută de public relations şi o agresivă campanie publicitară pot suplini un management defectuos. Analizând cu 5 .P. pur şi simplu. Industria R. a unei munci în comun. ne afectează şi pe noi. Toate popoarele simt nevoia unei vieţi liniştite. să contribuie la construirea unui viitor paşnic pentru întreaga lume. înţelegerea şi sprijinul publicului propriu (angajaţi. Orice criză. . numele companiei avea co-notaţiile “distrugere” şi “moarte”.să faci lucruri bune. a coexista. şomaj. penurie de locuinţe. nu numai în mediile universitare din ţările în cauză. simpatia. .

o marcă sau o întreprindere. În sensul menţionat. Prin IMAGINE se înţelege reprezentarea care s-a format ca o sumă de credinţe. sănătatea. vitalitatea. instituţii / organizaţii sau orice fenomene sau obiecte. practicienii utilizându-l. sociale etc. punând accentul în mod unilateral pe o latură sau alta a activităţii dumneavoastră şi neglijându-le pe celelalte. În termeni de specialitate acest transfer de imagine se numeşte “efect hallo”. Conceptul de imagine este utilizat de aproape treizeci de ani de vocabularul comercial pentru a defini REPREZENTAREA pe care un individ. respectiv “credibilitatea străzii”. În al doilea rând pentru că evenimentul asigură difuzarea. ştiinţa care se ocupă de studiul imaginii s-a conturat ca disciplină ştiinţifică abia în urmă cu un deceniu. dorinţa de a fi cel mai bun. la grupe de persoane sau în cadrul opiniei publice asupra unei persoane fizice sau juridice. elitismul. în cazul Jocurilor Olimpice. În primul rând pentru că sunt urmărite de miliarde de oameni din toate ţările lumii. Coca-Cola. de aceea. pur şi simplu să fii numărul unu (cel mai bun). spiritul de camaraderie sportivă. evenimentul în sine creează imaginea produsului prin asocierea acestuia cu evenimentul.atenţie această afirmaţie veţi descoperi că. firma rivală. În acest sens. Lăzărescu scrie: 6 . De exemplu. trupele pop şi rock. în direct. a mărcii produselor sponsorului şi. Bineînţeles că evenimentele sportive mondiale nu pot fi sponsorizate de două firme producătoare de băuturi răcoritoare. atingerea obiectivelor şi. cele două companii au început să descopere că sponsorizarea unor evenimente speciale cum sunt cele sportive (sau orice eveniment puternic mediatizat la TV şi care se adresează segmentului de public care le interesează) pot deveni un mijloc eficient pentru promovarea unui produs sau imaginii de marcă a firmei. suficient pentru imaginea celor două companii rivale. a Jocurilor Olimpice şi a altor evenimente sportive importante. Pepsi l-a sponsorizat inclusiv pe starul Michael Jackson. Dan A. sponsorul Cupei Mondiale. nu poate fi şi nici nu este singura modalitate de gestionare a imaginii. în cel mai important. pentru a desemna toate celelalte forme de imagine. să exemplificăm cu acţiunile a două mari şi foarte cunoscute firme americane: Coca-Cola şi Pepsi-Cola. grup social sau segment de populaţie şi-o formează despre un produs sau serviciu. ambele produc băuturi răcoritoare de o foarte bună calitate. Pepsi-Cola. atitudini. ambele investesc enorm în acţiuni de promovare şi relaţii publice. De aceea. presupunând un grad mare de complexitate. Cu toate că preocuparea pentru gestiunea propriei imagini datează din cele mai vechi timpuri. După cum se ştie. culturale. Dar sponsorizarea unor acţiuni sportive. experienţe sau presupuneri (aşteptări). însă. Conceptul de imagine de marcă s-a răspândit. furnizează produselor sale o imagine asociată cu tinereţea. în urma unui management extrem de performant. prin generalizare. Pepsi sponsorizează concerte importante. opinii. Administrarea imaginii este o activitate mult mai elaborată. a ales domeniul muzical ca mediu de sponsorizare. prejudecăţi. iar starurile rock au dat firmei o imagine deosebită. Aceste două acţiuni de sponsorizare demonstrează cum poate deveni sponsorizarea un instrument eficace de făurire a imaginii. Relativ recent. Acest lucru nu este. veţi fi în situaţia de a nu putea susţine competiţia.

IMAGINEA DE MARCĂ s-a substituit în mod treptat “reputaţiei” unei instituţii.care avea drept temă imaginea celuilalt. notăm.n. în cadrul celui de-al XVI-lea Congres internaţional de ştiinţe istorice.) pe care si-a format-o în decursul timpului o comunitate etnică naţională asupra altei (altor) naţiuni sau naţionalităţi.disciplină care se ocupă cu studiul proverbelor”1. publicitate. În acelaşi timp poate exista o reprezentare generală a instituţiei / organizaţiei şi numeroase sub imagini. distală şi proximală. prin informaţiile obţinute din presă. acţionând atât asupra ofertei cât şi a cererii de produse şi servicii. autoimaginea personalului instituţiei. obiectul de studiu al imagologiei (…). Disciplină de graniţă prin excelenţă. prilejul să-şi omologheze statutul ca disciplină socială autonomă. conform studiilor lui Serge Moscovici . dar mai ales prin intermediul produselor cultural . logicii. imaginea unui serviciu din cadrul instituţiei. semioticii. multidisciplinară. organizaţii. Astfel. judecăţii şi imaginii globale (reprezentare. precum şi altor discipline ştiinţifice. în sfârşit. “Imagologia . În mod firesc există mai multe categorii de imagini: imaginea instituţiei. “imagologia este un domeniu al psihosociologiei care se ocupă cu studierea ştiinţifică. imagologia este o ştiinţă socio-umană de graniţă. Or. imagologia a avut. Lãzãrescu. antropologiei şi paremiologiei. că ambele definiţii şi interpretări suferă de limite serioase. antropologiei. termenul de imagine de marcă al “ROMEXPO” şi mai puţin reputaţia “ROMEXPO”. marketing-ului economic. filozofiei. imaginea managerului cu privire la proprii angajaţi sau la serviciile şi produsele pe care instituţia / organizaţia le oferă ş. O imagine se formează progresiv. în cadrul căreia se publica importantul periodic Revue de la Psychologie des Peuples . 4 (301). în luna septembrie 1985. virtuală. construită pe un teren în care se încrucişează datele antropologiei cu acelea furnizate de istoria universală. prin reprezentanţi. imagologia foloseşte precumpănitor datele puse ei la dispoziţie de către paremiologie .n. imaginea managerilor. paremiologiei. filologiei. Specialiştii în publicitate au înţeles de mult rolul determinant jucat la nivel comercial de către “imaginea de marcă”.prezidată de cunoscuta savantă franceză Helene Arhweiller. de-a lungul anilor. deformată negativ. imaginea produselor sau serviciilor oferite. Imaginea mai poate fi deformată pozitiv. a percepţiei. de pildă. În context. specialistă în istoria Bizanţului . serviciu sau produs. subliminară etc. 1 Dan A. dacă prima definiţie aduce imagologia strict în zona istoriei.a. interdisciplinară.o nouã disciplinã de graniţã”. ce se formează la confluenţa psiho-sociologiei. în treacăt.Revista de psihologie a popoarelor). Fără a mai insista asupra definirii corecte a conceptului imagologie. la Stuttgard. sub influenţa contactelor directe.d.ideologice larg răspândite de către mijloacele de comunicare în masă”.m. cea de-a doua limitează aria de cuprindere a imaginii şi imagologiei la reprezentările pe care o comunitate etnică naţională şi le-a format despre o altă comunitate etnică. simultan. Magazin istoric nr. precum şi prin satisfacţia obţinută în urma utilizării serviciilor şi produselor.“Constituită. din comentariile personalului instituţiei / organizaţiei. atitudinii. ecologiei umane şi ingineriei sociale. în mai multe centre ale planetei. Acolo a funcţionat o subsecţie . Conform dicţionarului de psihologie. potrivit opiniei generale aceasta permite o creştere a eficacităţii comerciale şi de afaceri în general. apropiată derealitate. se acceptă. opiniei. aprilie 1992 7 . prin ceea ce spun cumpărătorii despre ele. mai cu seamă în Statele Unite şi în Franţa (în speţă la Universitatea din Caen.

000 de subiecţi în S. în timp ce Kellog’s a avut 41%. încearcă să expliciteze acest lucru. cei care au cea mai apreciată imagine şi cele mai importante vânzări sunt cei ce investesc cel mai mult în promovarea imaginii de marcă (relaţii publice şi publicitate).A. Mercedes-Benz.A. Acest fapt justifică acţiunile de relaţii publice pentru gestionarea imaginii de marcă a instituţiei.U. de regulă. decât marca B? Un studiu de caz. În Europa au fost Sony. Studiile asupra pieţei atestă că.A. A întrebat consumatorii cât de familiarizaţi sunt cu mărcile produselor respective şi cum apreciază aceste mărci. Japonia şi Europa Occidentală. produse etc. în toată lumea mărcile sunt ceea ce oamenii cunosc şi.d. Fiecare din aceste mărci au fost şi sunt liderul vânzărilor din categoria lor.U. aşa cum arătam.A. Porsche. Landar a aflat că punctajul “nivelului de notorietate” plasează Rolls-Royce. iar Johnson and Johnson’s 32%. cumpără. obţinând evaluarea “puterii imaginii” mărcii respective. Porsche şi Rolls-Royce.m.. Din acest punct de vedere se poate vorbi de “puterea imaginii de marcă”. cum ar fi. Coca-Cola a apărut în frunte atât în lume. imaginea are un caracter esenţialmente subiectiv şi psihologic. fabricile. o maşină în locul alteia ş.atât în S. 8 . Firma a chestionat aproape 10. Hollmark’s 39%.a. de cele mai multe ori.U.U. precum şi cele de promovare pentru imaginea produsului sau serviciului oferit. Coca-Cola şi Kodak au avut ambele 40% notorietate. Deci factorul “imagine” poate fi esenţial în determinarea cererii de servicii. în calitate de consumator. Cum se ajunge la această situaţie? Cum ajunge marca A dintr-o categorie de produse să fie dorită de mai mulţi consumatori.U. Mărcile sunt ceea ce întreprinzătorii care îşi extind firmele cumpără. Aceasta pentru că. Cu alte cuvinte. Studiul Landar O firmă din San Francisco specializată în managementul mărcilor şi profilul Companiilor. A combinat apoi punctajul de la “nivelul de notorietate” cu cel de la “nivelul de apreciere”. ei fumează sau beau o imagine. dar şi ce gândesc cumpărătorii despre ele . cât şi în S. Bătălia între imaginile instituţiilor / organizaţiilor. intitulat studiu Landar. Arătând consumatorilor 800 de mărci de produse diferite. de exemplu.Astfel. Mercedes-Benz.A. Pentru proprietarii de companii. Cum se corelează acest fapt cu investiţia în relaţii publice (informare) şi publicitate? În 1990 Campbell’s a investit în relaţii publice (informare) şi publicitate astfel încât a acoperit 70% din notorietatea produselor sale. cei care sunt fideli anumitor produse sau servicii nu le pot deosebi de altele similare şi. cât şi în multe colţuri ale lumii. În acelaşi mod ei preferă un târg expoziţional în locul altuia. Landar a făcut două evaluări. Dar în S. Campbell’s a fost marca cea mai apreciată. Când punctele au fost combinate pentru a evalua “puterea”. mărcile sunt de fapt mai valoroase decât elementele palpabile. iar supa Campbell’s a fost a doua în S. În cadrul studiului efectuat în 1990 în Japonia. un televizor în locul altuia. Landar Associates. Rolex şi BMW în frunte. Levi’s 26%. a hotărât să afle nu numai în ce măsură consumatorii cunosc principalele mărci. Sony. produselor şi serviciilor oferite este cel puţin la fel de importantă ca şi calitatea acestora din urmă.

Cauzele sunt multiple. William Morrow and Company. Camelia Bacos2 subliniază că atunci “când vorbim de imagine trebuie să avem în vedere faptul că ea nu reprezintă doar o reproducere materială (după o tehnică anume) a realităţii: afişe. În sensul menţionat. Ele ajung să funcţioneze ca un fel de viziune asupra lumii. aceleaşi feţe familiare pot fi găsite confruntându-se de pe poziţii opuse politic. (…) Între lumea subiectivă în care este elaborată acţiunea politică şi lumea obiectivă în care are loc această acţiune nu există în mod obligatoriu o concordanţă în toate privinţele. Formarea acestor imagini mentale (reprezentările geopolitice) sunt rezultatul contactului cu realitatea fizică direct. Dar aceasta ar fi cea mai utopică imagine. Ei au imagini diferite despre lume.adesea implicite . Ele vor deveni predominante şi în România. congruenţa dintre mediul subiectiv şi cel obiectiv nu se produce întotdeauna automat. fotografie sau imagine filmică. Se întâmplă prea des ca să fie o coincidenţă şi prea necontrolat ca să fie un plan. Mic dicţionar al lb. O atenţie mai mare acordată argumentelor de fiecare parte dezvăluie faptul că cele două părţi judecă lucrurile pornind de la premise fundamental opuse. Sergiu Tămaş sesizează importanţa "hărţilor mentale": “Reprezentările geopolitice ale celor care fac istoria. prin comunicare verbală. Realitatea este mult prea complexă ca să fie înţeleasă de orice minte dată. politica monetară sau învăţământ. El scrie: “Unul din aspectele ciudate referitoare la opiniile politice este cât de des aceiaşi oameni se plasează pe poziţii opuse în diferite probleme. Bucureşti 1974. respinge acele imagini care sunt greu de cunoscut şi înţeles. Aceste imagini au semnificaţii clare. Important este faptul că (…) aceste imagini sunt mai mult decât o «oglindire» a realităţii. În accepţia sa cea mai simplă imaginea este reprezentare1. evocate mintal .)”. informaţii de presă. Thomas Sowell ajunge la aceeaşi concluzie. Imaginile puternice sunt esenţiale pentru reuşită în cultura americană. Totuşi. alături de cuvânt.Imagine senzorialã (vizualã. passim. Pornind de la alte premise. una dintre pârghiile care. Ele pot varia de la cheltuieli militare la droguri.ns. Imaginile sunt ca nişte hărţi care ne ghidează printr-o junglă de complexităţi uimitoare… Imaginea este modul nostru de a percepe cum funcţionează lumea… Există tot atâtea imagini câte fiinţe umane. nr. 2 Camelia Bacos . 1 9 . române Ed.constituie fundamentul opoziţiei repetate dintre indivizi şi grupuri în chestiuni fără legătură între ele. a unor obiecte sau fenomene din realitatea obiectivã.). Anumite distorsiuni sau imagini complet false pot lua locul realităţii. ns.Concluzia şi implicaţiile sunt la îndemână: consumatorii sunt copleşiţi de multitudinea mărcilor şi a mesajelor mass-media. ci este un atribut al vieţii psihice. ceea ce echivalează cu ceea ce se înţelege în germană prin Reprezentare . Consumatorul se orientează către imagini familiare şi bineînţeles. auditivã etc.(sbl.“Rolul imaginii asupra mentalitãţilor colective ” în Societate şi Culturã. Cu alte cuvinte. imagini de televiziune etc. dar şi indirect. Aceste premise diferite . determină comunicarea dintre indivizi şi care se bazează pe capacitatea psihicului uman de a-şi construi reprezentări mentale (sbl. 3/1992 p. Ştiinţificã.) Ar fi bine să putem spune că ar trebui să ne dispensăm de imagini şi să lucrăm doar cu realitatea. inc New York. Subiectele în sine pot să nu aibă o legătură intrinsecă.”3 Ocupându-se de domeniul geopoliticii.cf. reproduceri cartografice. dacă nu mai multe şi mai multe imagini pot corespunde unui fapt dat.A conflict of vision. 23 3 Thomas Sowell . imaginile lor despre lumea în care trăiesc pot fi corecte sau eronate.

explicaţia accidentului este gata fabricată. Un poliţist se va raporta imediat la respectarea sau nerespectarea regulilor de circulaţie.500 de lăncieri unguri şi alţii. În cazul oamenilor politici. Rudolf Carnap întreabă cu aparentă candoare: şi. observă acelaşi lucru în două modalităţi total diferite. prin empatie.Geopolitica. la vizibilitatea sau nonvizibilitatea indicatoarelor de circulaţie şi va căuta explicaţia cauzală într-o defecţiune mecanică şi dacă şi identifică o atare defecţiune. În temeiul acestor reprezentări geopolitice. 2. Jucându-se pe aceste reprezentări diferite. Un constructor de drumuri şi poduri va remarca faptul că drumul este prost construit. post Călugăreni). este alunecos. care păreau cam 2. a avut o ceartă în familie. de formaţie militar rezultă că “… ordinea a fost următoarea: în frunte mergea principele ţării Româneşti. nu permite scurgerea apei. ele servind ca sisteme de orientare cu funcţii anticipatoare. 1995. cancelarul marelui duce de Toscana. În consecinţă cadrul cognitiv pe baza căruia operează factorii decizionali din sfera politicii reprezintă o succesiune de «hărţi mentale» despre spaţiile geografice şi raporturile de putere supuse analizei. 2. care este cauza accidentului? Istoria românilor oferă şi ea exemple privind modul în care doi observatori. prin care o persoană obţine. dar în continuă adaptare. români de-ai săi. Scrisoarea lui Filippe Pigafetta către Belizar Vinţa. Din relatarea lui Giacomo Uniesi. Editura Antet. celălalt preot) imaginea redată este diferită: 1. refoloseşte. p. etc. şoferul nu s-a odihnit suficient înainte de a se urca la volan. cu 1. Astfel. se constituie anumite «hărţi mentale» privind zonele geopolitice în litigiu. Bucureşti. reorganizează sau aplică în gândire şi acţiune informaţii despre mediul geografic. şi R. de formaţie preot. totuşi. şi toată pedestrimea de secui şi de saşi în număr de vreo 80 de steaguri etc. din 18 octombrie 1595.000. Raportul lui Giacomo Uniesi din ordinul iezuit către superiorul de la Sfânta Barbara din Cracovia. identifică explicaţiile cu privire la cauzele accidentului oferite de diferiţi experţi. Ambele scrisori relatează aspecte din aceeaşi campanie militară a voievodului român Mihai Viteazul (campania de la Tîrgovişte. configuraţia acestora va condiţiona conversia intereselor în proiecte geopolitice concrete.”1 Sesizând acest fapt. fapt ce i-a distras atenţia etc. Faptele la care facem referinţă sunt două scrisori (din perioada domniei lui Mihai Viteazul) respectiv: 1. reprezentări generate de sisteme de referinţă diferite. Gould P. un psiholog va căuta şi identifica cauze de natură subiectivă. Reprezentările geopolitice şi «hărţile mentale» care le corespund sunt inevitabil diferite în funcţie de propriile lor «imagini» sau «hărţi mentale». În construcţia paradoxului el se raportează la un banal accident de automobil şi. având sisteme de referinţă diferite. rezultă că “… 1 Sergiu Tãmaş . şi poate şi o mie de archebuzieri români călare şi alţii călare cu suliţe de aruncat. Funcţie de sistemul de referinţă al fiecărui observator (unul militar. White consideră o «hartă mentală» drept o structură mentală ordonată.«Weltanschaunung». 177-178 10 .”. Din relatarea lui Filippo Pigafetta. Aceste «hărţi» sunt folosite de câte ori o persoană ia decizii politice. numit Mihai. logicianul Rudolf Carnap construieşte paradoxul ce îi va purta numele. codifică.

În practica relaţiilor publice. minimalizând problematica Europei Centrale. totodată. Fenomenul ca atare. dorind să se asigure ţărilor din Europa Centrală o stare de independenţă. a cerut binecuvântarea cu genunchii plecaţi etc. va fi analizat în capitolul dedicat practicii relaţiilor publice pentru gestionarea coerentă a imaginii organizaţiei. pentru a înţelege cum se configurează o anumită poziţie geopolitică. cu care fiind îmbrăcat în public. având imagini (reprezentări) diferite despre lume. remarcă faptul că Europa Centrală era privită ca «un detaliu». nu numai asupra persoanelor oficiale. atitudinile şi opiniile personalului angajat etc. Aceste "unghiuri de abordare" diferite rămân la fel de valabile şi în zona politicii şi a oamenilor politici. O constatare asemănătoare se regăseşte la Warren Kimball. (…) Roosevelt şi Hull.) să aibă şi să difuzeze acelaşi tip de imagine despre organizaţie. organizaţia identifică şi ţine seama de sistemele de referinţă ale grupurilor (persoanelor) ţintă pentru adecvarea masajului şi. " imaginea" despre acest teatru de operaţiuni militare a fost în aşa măsură deformată. Până la urmă a învins "orientarea Roosevelt . Roosevelt la Conferinţa de la Teheran din noiembrie 1944. p. În timpul conflictului militar din Vietnam. Brall constata că americanii «navighează» folosind o hartă distorsionată . este necesar să cunoaştem modul de constituire şi funcţionare a acestor «hărţi mentale». a semnalat imprecizia cu care politica americană percepea zona Europei Centrale. 179 . Efectele unor «hărţi mentale» necorespunzătoare realităţii sunt amplificate astăzi de televiziune şi alte mijloace mass-media.” Din cele două relatări mai observăm că. dorind să inducă la publicul care o interesează o imagine (reprezentare) adecvată scopurilor sale. 1 Sergiu Tãmaş . acest fenomen poartă numele sugestiv “o singură voce”. 1965) că. publicitate. încât George W.Prealuminatul Principe aşa s-a pregătit pentru ciocnirea cu Sinan Paşa: în ziua de 16 octombrie s-a spovedit şi s-a cuminecat. având consecinţe semnificative.”1 Din perspectiva gestionării imaginii de marcă a organizaţiilor.Hull". Cât de fiabile sunt asemenea «hărţi mentale» pentru diplomaţi şi militari ? Sunt complete sau parţiale ? Deschid aceste imagini calea rezolvării unor probleme sau ridică obstacole? Deci.în care Vietnamul apare ca un continent mare aşezat chiar lângă coastele Statelor Unite şi ameninţând existenţa sa naţională. Astfel. aspectele relatate au o importanţă metodologică deosebită.asemănătoare cu una desenată de un cartograf medieval . Anglia.180 11 . înainte de a se urca pe cal. pe care si-o reprezentau ca o ordine supravegheată de "cei patru poliţişti" (SUA.ibidem. în timpul primului război mondial. URSS şi China). Harriman a fost de altă părere. care opera cu «hărţi mentale» defavorabile ţărilor din Europa Centrală. analizând poziţia adoptată de Franklin D. Sergiu Tămaş remarcă: “Importanţa «hărţilor mentale» în fundamentarea politicii externe şi militare a unui stat rezidă în faptul că «marile strategii» sunt opera oamenilor politici. în timp ce era consilier al Administraţiei Wilson. se va preocupa ca multiplicatorii de imagine folosiţi (comunicare de tip “public relations”. cunoscutul comentator politic Walter Lippman nota ("Public Opinion". care. dar şi asupra întregii populaţii. s-a îngrijit să fie binecuvântată de nunţiul apostolic armura înainte de a se îmbrăca. În legătură cu acest subiect. având un puternic şi multiplu impact. erau preocupaţi de organizarea lumii postbelice. cele două personaje extrag din realitatea percepută doar ceea ce pare a avea semnificaţie pentru ele şi grupul căruia îi aparţin.

vizibilitatea proximală (nemijlocită) şi cea distală (mijlocită) se prezintă astfel: Construcţia reprezentării . 12 .un bun vecin” ş. prin simţuri. imaginea unei organizaţii se realizează în două câmpuri: un câmp al vizibilităţii proximale (nemijlocite). chiar dacă nu ne dăm seama de acest lucru. În acest sens. fiind dependentă de poziţionarea individului în spaţiul social şi de sistemul lui de referinţă şi un câmp al vizibilităţii distale (mijlocite / mediate). format din toate conceptele de bază rezultate din prelucrarea cunoştinţelor acumulate în decursul vieţii şi reţinute în memorie. În acest sens. poate fi asemuită cu un ecran pe care se reflectă (direct sau mediat) fenomenele exterioare. practicate de structurile de relaţii publice. informaţiile sau deciziile cu care suntem confruntaţi. Ei pot fi multiplicatori de imagine pozitivă sau negativă fapt ce determină organizaţiile să adopte politici coerente de imagine în raport cu / şi prin intermediul acestora. acest sistem de referinţă.se realizează prin raportarea obiectului sau subiectului percepţiei la sistemul de referinţă al persoanei sau grupului ce realizează această percepţie.m. În acelaşi timp nu pot fi excluşi de la calitatea de media alţi mijlocitori: clienţi.d.a. mijloacele de comunicare în masă ocupă un loc central.atât în cazul vizibilităţii proximale cât şi a celei distale . angajaţi şi foşti angajaţi ai organizaţiei. care îl depăşeşte pe primul. având practic dimensiuni reduse. din opinii păstrate. sunt de notorietate strategiile de comunicare de tipul “Organizaţia noastră . sociologul Abraham Moles susţine că fiecare dintre noi are un sistem de referinţă.a. În seria acestor media. Reprezentate grafic. vecini ai acesteia.Raportată la percepţia realităţii. de către un individ sau un grup social. din prejudecăţile pe care ni le-a format. inaccesibil în mod direct. dar accesibil prin intermediul unui mijloc (media). zvonurile ş. în care realitatea unei organizaţii este percepută în mod direct. care ne determină să avem o anumită imagine despre subiect.

În momentul în care suntem confruntaţi cu o “situaţie stimul”. stereotipii etc. mai bogat sau mai sărac. atitudini. Este evident că la proces participă două categorii de factori: cei interni. opinii. acest “ecran” s-ar prezenta ca în figura de mai jos: Acest “ecran” este mai mult sau mai puţin dens. Acest sistem de referinţă reuneşte elemente comune grupului respectiv (credinţe. Modelul american al referenţialului individual şi de grup se prezintă sub forma a trei cercuri concentrice. de gradul de cultură şi experienţa persoanei respective. valori. în urma “prelucrării” ei rezultă o opinie. în funcţie de cunoştinţele acumulate. precum şi cei externi (informaţii recent primite privind o situaţie concretă ce pot fi întărite de argumente ce ne sunt adresate sub diferite forme). principii. atitudinile şi opiniile (figura de mai jos): 13 . aceasta se reflectă în sistemul propriu de referinţă. norme. gusturi. reprezentând credinţele. de nivelul intelectual. o atitudine.).Schematic. mai ordonat sau mai puţin ordonat. în general o “imagine” ce determină o acţiune. Un sistem de referinţă comun au şi grupurile sociale. determinaţi de sistemul propriu de referinţă şi caracteristicile proprii unei persoane.

Au în compoziţie unele "zone obscure" ale vieţii cotidiene. elementele nodale ale imaginii individului şi / sau ale organizaţiei. să reprezentăm imaginea firmei “ROMEXPO” în raport cu publicul propriu: 1 Adrian Neculau . o cunoaştere (competenţă) socială ». când un individ nou apare. p. verbalizat. încrederea pe care noul venit o inspiră. acţiune. dar apelează şi la norme. Spre deosebire de opinii.consideră că în interacţiunile sociale. respectiv. dar cel mai adesea indirect. observabil şi susceptibil de măsurare. ele vehiculează. RS basculează între percepţie şi social. "atingând" simultan stimulul şi răspunsul. reface toate aceste informaţii lacunare. ceilalţi reactivează sau caută informaţii cu privire la statusul socio-economic. care construiesc un răspuns manifest. Ele constituie. din imaginarul cotidian. Erving Goffman .“Reprezentãrile sociale . 4/95. dar nu sunt atât de direcţionate ca acestea. mediază între cognitiv şi afectiv. să încurajăm atitudinile pozitive. reguli. şi de atitudini.întemeietorul şcolii dramaturgice în comunicare . de altfel. se sprijină pe "mărturii" ale subiectului. specialiştii americani recomandă să nu încercăm niciodată să aducem atingere credinţelor pentru că s-ar bulversa întreaga reprezentare. Ele reconstruiesc realul. jucând cele patru criterii referenţiale cu câte doi indicatori de imagine (bivalenţi) pentru fiecare criteriu. RS se interferează în parte cu opiniile şi atitudinile. care stabilesc o relaţie între stimuli şi răspunsuri. ele accentuează aici în aceeaşi măsură în care modelează acolo. uneori direct. practici culturale. Adrian Neculau1 scrie: «Reprezentările sociale (RS) se alimentează din credinţele religioase.dezvoltãri actuale”. ezită între exactitudine şi aproximaţie. dar depăşesc această "istorie poroasă" (Ferreol.Definind imaginea şi referenţialul individual despre un fenomen. pe consideraţiile şi interpretările acestuia. Doise (1990) exprimă complet satisfăcător complexitatea raporturilor cu socialul: ele joacă un rol important în menţinerea raporturilor sociale. valori ce reglează relaţiile interpersonale. Deşi construcţii cognitive. Pentru exemplificare. 14 . atitudinea faţă de grup şi. obiect. reprezentări sociale (RS). concepţia de sine. organiza. stiluri împărtăşite de o populaţie. 116-117. cochetează cu ştiinţificul dar şi cu imaginarul. ele sunt fasonate de aceste raporturi. răspunsul fiind cuantificabil prin timpul de reacţie. Vorbind de modul de lucru cu opiniile. inhibându-le pe cele negative şi să “construim liber” pe spaţiul opiniilor pentru că sunt extrem de fluctuante. mai ales în grupuri. atitudinile şi credinţele. ritualuri. Revista de cercetãri sociale. Aceste patru criterii referenţiale sunt considerate puncte de reper în structura informaţiei despre noul venit de către instanţa referenţială care este grupul. 1994) prin năzuinţa de a sistematiza. nr. reprezentările sociale sunt prizonierele socialului.

“ROMEXPO” este o organizaţie puternică. Această încărcătură subiectivă a percepţiei mediate l-a determinat. Mai mult. aidoma observatorului din câmpul vizibilităţii proximale recrează realitatea. în al doilea caz avem de-a face cu o transmisie ce poartă cu sine atât schematizarea realităţii cât şi sistemul de referinţă al media. Este evident că şi în primul dar.şi asta pentru că aparatele de filmat se află acolo”. bătălia pentru a beneficia 15 .Analizând tabelul de mai sus. cele două imagini pot fi. Războiul etnic închide părţi întregi din fosta Uniune Sovietică. 2. Ea extrage din realitatea nemijlocită acele note ce i se par esenţiale şi care corespund propriilor clişee despre realitatea. Astăzi. următoarele: 1. şi în Mozambic. ce ignoră opinia publicului său şi nu se bucură de încredere. În câmpul vizibilităţii distale percepţia se realizează de către media. politica naţională este determinată de mizeria kurzilor sau de înfometarea în masă a somalezilor . “ROMEXPO” este o organizaţie slabă. cu o concepţie modernă ce consideră că opinia publicului său este esenţială şi se bucură de mare încredere. Aria de acoperire a cererii de realitate mediată poate varia de la câteva persoane (în cazul în care imaginăm posibilitatea ca o persoană să relateze altora despre organizaţia ce face obiectul reprezentării). mai ales. la milioane de persoane (atunci când media este mass-media cu mare grad de acoperirea cererii de realitate mediată). propriului sistem de referinţă. Problematizând vom putea imagina situaţia în care o firmă extrem de importantă doreşte să participe la un târg sau să organizeze o expoziţie specializată. Într-un articol adaptat după “America şi lumea” James R. interesul public se îndreaptă numai spre ele . Acest fapt determină specialiştii în gestionarea imaginii de marcă a organizaţiei să procedeze la identificarea şi deschiderea tuturor canalelor de comunicare pentru ca reprezentarea pe care aceştia o construiesc şi o difuzează să ajungă la publicul ţintă. cu o concepţie arhaică. Înfometarea este un fenomen larg răspândit şi în Sudan. în condiţiile plurivalenţei mediilor. Evident. media multiplică realitatea nou creată şi o distribuie grupurilor consumatoare de realităţi mediate.căci aceştia apar în imaginile televizate. Media are capacitatea de a selecta evenimentele. prima imagine este foarte bună iar a doua foarte proastă. Represiunile continuă în Timolul de Est şi India. mai ales în ştirile de seară. pe Marshall Mc Luhan să declare că “mesajul este media”. Concluzia la îndemână este aceea că în câmpul vizibilităţii distale. În câmpul vizibilităţii proximale. Faptul ca atare nu a rămas neobservat. Media. televiziune şi politica externă este un subiect care apare tot mai des. cel ce schematizează realitatea şi extrage din aceasta numai ceea ce are relevanţă pentru propriul sistem de referinţă este persoana sau grupul ce percepe realitatea. Dar nu numai Somalia şi Bosnia atrag atenţia. Spre deosebire de observatorul din câmpul vizibilităţii proximale.1. După cum se poate observa. la limită. Schlesinger scrie: “O singură imagine TV are un impact mai mare decât 10. imaginea destinată consumatorului de realitate mediată nu este controlată de acesta ci îi este impusă. Ea are de ales între “ROMEXPO” 1 şi “ROMEXPO” 2. mai ales în sensibila zonă a politicii. firma nr. practic. rămâne la îndemâna consumatorului de realitate mediată posibilitatea de a alege între diferitele medii. probabil.000 de cuvinte… În această epocă imaginea înseamnă. De aici rezultă încă odată necesitatea politicilor de imagine a organizaţiei şi raţiunea activităţii de gestionare a imaginii acesteia. Care dintre cele două firme vor fi preferate? Evident.

elegant. 1 Ibidem 16 . un serviciu oferit. Acest fapt este luat în calcul de specialiştii în gestiunea imaginii organizaţiei care. în câmpul vizibilităţii distale există posibilitatea producerii reprezentării evenimentului fără acoperire sau cu acoperire faptică parţială. atitudinea unui realizator. întrucât nu trebuie uitat că imaginea reprezintă un punct de vedere asupra realităţii. diversificată şi accesibilă. ieftin. Grafic. Camelia Bacos notează: “puterea de decizie asupra massmedia poate să determine imixtiuni flagrante în interpretarea realităţii.imagologice. subliniind nivelul de diversificare a acestora. privind relaţia dintre realitate şi “falsa realitate” creată de imaginile vehiculate de mass-media. cu atât va fi mai diversificată imaginea pe care o vom obţine. de la Daniel Boorstin la Rene Berger sau Jacgues Ellul. Această “falsă realitate” care se substituie realităţii este punctul de vedere al unei comunităţi. cu cât dispunem de mai multe informaţii despre un produs. De exemplu. Acest fapt a generat în plan teoretic o serie de analize. robust. ea este economică În alţi termeni. pe care se poate conta. În sensul menţionat. imaginea de produs a unui automobil comportă elementele următoare: • dacă este foarte diversificată: confortabil. temei al manipulării informaţional . uşor de manevrat etc. sau al unei părţi a comunităţii respective. pur şi simplu. • dacă este puţin diversificată: o maşină bună. sau. poate fi sugerat ca în figura de mai jos: Diferenţa între cele două tipuri de imagine este făcută în funcţie de caracteristicile de calitate ale acestor componente care pot fi numeroase şi diverse. rapid. ea place. Imaginea poate fi diversificată sau mai puţin diversificată. un anume mecanism de acţiune (exemplu propagandei dar şi al publicităţii)”1. Şi aici apare una dintre consecinţele cele mai imprevizibile. Realitatea descrisă prin imagine nu se suprapune realităţii ca atare. serviciile sau produsele sale.de serviciile mediilor cu cel mai mare impact public este tot mai acerbă. oferă informaţii complete despre organizaţie. ci este un punct de vedere asupra acesteia. Aceasta este imaginea virtuală. devenind o realitate costisitoare. gradul de diversificare sau non diversificare. pentru că massmedia pot fi folosite în scopul evident de a impune un punct de vedere asupra realităţii. într-o formă atractivă. În fine. o marcă sau o întreprindere / organizaţie.

când una dintre ele are o imagine pozitivă. a mărcii. la rândul lor. iar cealaltă neclară. Imaginile unei organizaţii. astfel încât imaginea de produs sau serviciu se extinde şi asupra imaginii de marcă şi organizaţie iar. ambele. cu atât ea va fi mai “personalizată”. imaginile de organizaţie şi marcă se extind asupra produselor. în reprezentarea publicului ce optează pentru asigurări sociale. Imaginea unei organizaţii. opţiunea publicului specific este uşor previzibilă. de la comportamentul 17 . distinctă şi diversificată.Maniera în care se realizează acest lucru va fi exemplificată în capitolele următoare. politicile de imagine trebuie să corespundă anumitor reguli pentru a asigura construirea şi dezvoltarea imaginilor distincte şi favorabile bunei percepţii (reprezentări). o imagine neclară. Versus. experţii de relaţii publice recomandă politici instituţionale adecvate. a serviciilor şi produselor sale sunt complementare: Între ele funcţionează efectul HALLO. ştearsă. ca în figura de mai jos: Cu cât imaginea unui produs. a unei mărci sau a unei organizaţii se va distinge mai mult de celelalte imagini similare. Cunoscând acest lucru. În această situaţie. Exemplificând (din perspectiva atingerii scopului organizaţiei) putem să ne imaginăm situaţia în care două firme au. a serviciilor şi produselor sale poate fi distinctă sau ştearsă (neclară). De aceea. opţiunea pentru una sau alta dintre cele două firme este pur aleatoare.

poate acţiona efectul contrast generator de hallo negativ. La fel. Imaginea poate să reprezinte orice realitate a cărei formă ea o are. p. Dar. Wittgenstein . Dar imaginea nu poate să se situeze ea singură în afara formei de reprezentare» “. În situaţia în care această regulă a complementarităţii nu este cunoscută şi respectată. Ed. ea o indică… Imaginea reprezintă obiectul ei din afară (obiectul său este forma ei de reprezentare). Bucureşti 1973. o imagine deteriorată a produsului sau serviciilor oferite afectează imaginea de marcă a organizaţiei. 300 18 . Anton Dumitriu2 spune: “Cunoaşterea începe de la imagini. atunci putem vorbi de o imagine focalizată. într-o primă prelucrare. se ajunge la formele inteligibile. prezentând faptele în spaţiul logic şi fiind un model al realităţii. care sunt conţinute în formele sensibile… La începutul tractatusului. imaginea (Bild). în ‘imagini logice’ şi apoi. Referindu-se la logica imaginii. care sunt transformate. calitatea prezentării etc. igiena şi modernitatea spaţiului până la calitatea produsului şi serviciilor. el adaugă: «Imaginea nu poate să reprezinte forma ei de reprezentare.Teoria logicii. prin analiza tratatului lui Wittgenstein1. O imagine de marcă negativă sau o imagine de organizaţie total depreciată va genera o extindere de imagine negativă asupra produsului sau serviciilor oferite. şi aici este cea mai importantă observaţie a lui Wittgenstein în această chestiune. O imagine este o legătură între nişte elemente şi această legătură este o structură. imaginea publică a organizaţiei poate fi concepută ca un model atomar. Dacă numărul atributelor cu vizibilitate ridicată şi înalt semnificative (concepte cheie) este redus. determină nota şi organizarea întregii imagini. Wittgenstein începe prin a stabili noţiunea de imagine a faptelor.. de mai jos). prin diverse elaborări. Totuşi imaginea este asemenea unui fapt însă de data aceasta avem de-a face cu un fapt logic. în care nucleul. Academiei R.R.S. Structural vorbind. iar dacă nucleul cuprinde mai multe atribute nodale atunci imaginea este dispersată (fig.Tractatus Logico-Philosophicus Anton Dumutriu . 1 2 L.personalului. cuprinzând atributele nodale sau cele a căror vizibilitate şi semnificaţie socială sunt foarte ridicate. Posibilitatea acestei structuri este numită de Wittgenstein ‘forma de reprezentare a gândirii.

A.ceaţă . De exemplu.cenuşiu .suprafeţe largi . de mai jos).Times Square .artişti .argumentaţie romantism .fiesta.micile dejunuri englezeşti . De fapt. deci. existenţa atributelor periferice este temporară şi instabilă.libertate .maşini BMW . o misiune a British Tourist Auto sub auspiciile guvernului. cât şi organizarea reprezentării.eleganţă .fast food .publicitate. Identificarea cuvintelor din structura unei imagini (reprezentări) nu este un simplu joc intelectual. este trimisă în Japonia pentru a vedea cum numărul de turişti japonezi în Marea Britanie poate fi sporit. • Franţa .limbă greu de învăţat .carne de porc .Când imaginea cuprinde atribute cu un conţinut cognitiv divergent.gentlemen .castelele franceze. Acest nod central este elementul fundamental al reprezentării.barbar . iar cercetările BTA. este importantă în vânzarea unor bunuri de consum prestigioase. Referindu-se la cele două elemente componente ale structurii imaginii (reprezentării) Jean-Claude Abric scrie: “Orice reprezentare este organizată în jurul unui nod central. spre deosebire de stratul periferic. acoperind cuvintele cheie ale reprezentărilor japonezilor. Vizita a fost o adevărată şansă pentru a obţine informaţii de primă mână pentru o cercetare extinsă a factorilor sociali care influenţează alegerea destinaţiei. Este de asemenea util să ştim cum ne văd alte naţiuni. imaginea este ambivalentă sau bipolară (fig.prejudecată .U.rafinament . Nucleul imaginii se caracterizează prin stabilitate şi permeabilitate redusă.: afluenţă . • Marea Britanie: clasă .SIDA .cârnaţi .Turnul Eiffel . căci el determină în acelaşi timp semnificaţia.demodat .Prinţesa Diana .sau nodul structurant . Formula “Made in England”.metroul .Cowboys.al unei reprezentări asigură două funcţii esenţiale: 19 .Hitler muncă din greu.autostradă . • S. absenţa unuia din elementele nodale schimbând semnificaţia de ansamblu a imaginii. Firmele (departamentele) ce gestionează imaginea de marcă a organizaţiilor execută pentru aceasta cercetări serioase. ea este definită ca fiind ambiguă. Nodul central .încăpăţânare . a cărui permeabilitate este ridicată şi. După cum se poate observa identificarea noţiunilor cheie şi a reprezentărilor (imaginilor) specifice domeniilor de activitate permit specialiştilor să elaboreze strategii coerente şi temeinic fundamentate de ameliorare a imaginii organizaţiilor. în timp ce absenţa unuia din elementele periferice nu modifică structura de ansamblu. de exemplu. Revenind asupra încercării de a descifra structura imaginii (reprezentării) putem sublinia că deosebirea între atributele nodale şi cele periferice constă în semnificaţia structurală diferenţiată. cum ar fi porţelanul. fiind mai puţin susceptibil la schimbări. cercetarea a fost de interes pentru oricine doreşte să-şi vândă produsele sau serviciile consumatorilor într-o piaţă care este dominată de produse foarte bune. iar dacă atributele respective se găsesc în nucleu. • Germania: bere . au fost relevante: • Spania: voioşie – strălucirea soarelui – subdezvoultare – case albe – uscăciune pământ roşu .

Conform aceluiaşi studiu2. ca în experimentul deja citat. mai flexibile.• o funcţie generativă: este elementul prin care se crează sau se transformă semnificaţia celorlalte elemente constitutive ale reprezentării. Adrian Nicolau. o valoare.C. univ. fie din perspectiva destructurării unei reprezentări negative despre organizaţie. Din perspectiva activităţii de gestionare a imaginii publice a organizaţiilor. Dacă elementele periferice sunt proeminente. a experienţelor sale personale. să încorporeze şi să activeze unele informaţii din context care să conducă. Abric. 138. Altă funcţie îndeplinită este cea de reglare şi adaptare a sistemului central la constrângerile şi caracteristicile situaţiei concrete cu care grupul se confruntă. Nodul central are. îndeplinesc deci o funcţie de concretizare exprimând prezentul. al lui Moliner. a. în Psihologia Câmpului social. 141-142 reprezentãrilor sociale (dupã J. cel care îi asigură perenitatea în contexte mişcătoare şi evoulutive. sistemul periferic este mai degrabă funcţional. Flament (1994. adică prezenţa. 1 2 Jean-Claude Abric . valoarea şi funcţia lor sunt determinate de către nod. Ibidem . p. Abric extrage şi o a treia funcţie: elaborarea reprezentării sociale individualizate. Sistemul periferic este un element esenţial în mecanismul defensiv. în jurul nodului central se organizează elementele periferice.Reprezentãrile sociale: aspecte teoretice. vizând protejarea semnificaţiei centrale a reprezentării (Abric. • o funcţie organizatorică: nodul central este cel care determină natura legăturilor ce unesc între ele două reprezentări. elementul care va rezista cel mai mult schimbării … orice modificare a nodului central antrenează o transformare completă a reprezentării1 “. încă utopic. experienţa subiecţilor. dar capabil să inducă schimbare. elaborează stereotipuri şi credinţe. ponderarea. el este elementul unificator şi stabilizator al reprezentării. caracteristicile situaţiei. b).periferie şi a posibilităţii ca schema periferică. la o restructurare sau o ruptură a realului. Flament (1987) a comparat sistemul periferic cu paraşocul unui automobil care protejează corpul central. formulează evaluări. coordonator prof. 1994. de altfel. Reprezentãrile sociale. b) 20 . fie din perspectiva consolidării reprezentărilor pozitive. Condiţia este să apară un element străin care să se încrusteze pe o RS bine stabilită şi finită. atunci elementele periferice intră în interacţiune cu "centralul tradiţional" propunând un centru nou. în final. Dacă nodul central este esenţialmente normativ. Este lucrul prin care aceste elemente capătă un sens. Ştiinţificã şi Tehnicã SA. o proprietate. Elementele periferice sunt mai suple. în reprezentare. integrarea istoriei proprii a subiectului. la o schimbare a conţinutului reprezentării. În acest sens. Într-un studiu recent asupra aspectelor periferice ale reprezentării. menţinându-i integritatea. Bucureşti 1995. Elementele periferice pun mereu în discuţie cauza nodului central.p. Ele se află în relaţie directă cu acesta. permiţând ancorarea reprezentării la realitatea de moment. Va fi. Ele reţin şi selectează informaţiile. 1994. partea vie. mobilă a reprezentării. Ed. b) insistă asupra comunicării continue centralitate . în funcţie de noile informaţii şi evenimente absorbite. Din constatarea că permite o modularizare individuală a reprezentării. dr. Constituie elementul cel mai stabil al reprezentării. reperajul acestui nod central permite stabilirea obiectivelor de comunicare a imaginii. interfaţa între nodul central şi situaţia concretă în care se elaborează reprezentarea. deşi gestionată de nodul central.

21 .scump . asupra unui obiect unic .manuală (figura de mai jos). 1994. În urma anchetei de teren (1984) şi a cercetării experimentale Abric concluzionează: “Apare foarte clar că această reprezentare este organizată în jurul a patru elemente.structura reprezentării artizanatului. ce dau reprezentării semnificaţia ei globală şi constituie deci nodul său central: două elemente îl caracterizează pe artizanul însuşi . Abric. utilizând metodologii diferite.Tabel 1 Caracteristicile sistemului central şi ale sistemului periferic al reprezentărilor sociale (după J. b) Verificând experimental această teorie Jean-Claude Abric organizează două cercetări distincte.este creativ şi conştiincios un altul priveşte produsul .C.şi în cele din urmă defineşte tipul de muncă artizanală .

activitatea promoţională a două firme româneşti “ASIROM” şi DURREF. Dobrescu . p. 1995 p. Bucureşti. 1995. p. mai 1994. Au fost utilizate următoarele opt criterii de reputaţie / imagine: Maria Moldoveanu. Maria Moldoveanu. Emilian M. după acelaşi model.000 de executivi cu experienţă. R . 2 1 22 . Editura Libra.. Ambele suferă însă de absenţa unui profil organizaţional prin raportare la criterii standard. Clasamentul a fost alcătuit pe baza răspunsurilor a 10. 3 Skolnik. Un asemenea profil general a fost realizat de revista FORTUNE3 care a publicat clasamentul “celor mai admirate corporaţii din S. Bucureşti. S.U. Ed. 181-183. putem evidenţia rapid nucleul şi elementele periferice ale imaginii prezentate publicului propriu de către cei ce organizează publicitatea: 1 2 Compararea celor două modele nucleare. Soliditatea financiarã. Dorina Miron .Psihologia reclamei. relevă că modelul reprezentării (imaginii) promovate de “DURREF” este mai diversificat şi mai clar.A.” în numărul din 7 februarie 1994. 14 -18.Portraits of “The Most Admired” Companies in Public Relations Journal. Expert.Ştiinţa Afacerilor. 132 1.A.Analizând.U.

Astfel se obţin două profiluri distincte: profilul organizaţiei ideale (linia întreruptă) şi profilul organizaţiei reale (linia continuă). Întrebările se proiectează astfel încât să măsoare gradul de familiarizare cu organizaţia respectivă (pot persoanele respective să identifice organizaţia? Îşi amintesc numele preşedintelui organizaţiei?) precum şi reprezentarea despre aceasta.4.1. persoanele îşi vor exprima pe acelaşi tip de scală opţiunile pentru organizaţia reală. de a forma şi de a păstra oameni talentaţi. 8. Persoanele intervievate sunt rugate să-şi eşaloneze opţiunile despre organizaţie ideală pe o scală cu 7 trepte pentru o serie de perechi de adjective ca în figura de mai jos: Ulterior. Acest lucru se realizează. Adesea. 7. 5. 23 . Capacitatea de a atrage. Aceasta presupune desfăşurarea a unui studiu de imagine prin sondarea eşantioanelor. Primul pas în evaluare / cuantificare îl reprezintă stabilirea segmentelor de public care sunt cele mai importante pentru organizaţie. Solidaritaea financiară 2. prin interviuri nemijlocite cu personalul cu funcţii cheie în managementul din fiecare departament şi printr-o analiză de conţinut al comunicărilor externe ale organizaţiei. capacitatea de a atrage. Responsabilitatea faţă de comunitate şi mediul înconjurător. Scorul mediu pentru fiecare scalare va fi apoi tabelat şi exprimat sub forma unui grafic. 6. în general. Valoarea ca investiţie pe termen lung. Al doilea pas este acela de a determina ce reprezentare există cu privire la organizaţie . experţii în gestionarea imaginii celor două firme pot proiecta un profil mai adecvat “ASIROM” şi DURREF.la aceste segmente de public. forma şi păstra oameni talentaţi ş.a. utilizarea bunurilor companiei. Calitatea serviciilor sau produselor. Este mai mult ca sigur că din elementele nodale şi / sau periferice ale imaginii nu vor lipsi calitatea conducerii. Caracterul inovator. 3 . Evident că prin raportarea la aceste criterii. Utilizarea bunurilor companiei. pentru măsurare sunt folosite scale. Imaginea unei organizaţii poate fi evaluată şi cuantificată.

În studierea imaginii publice a unei organizaţii pot exista cel puţin trei mari teritorii de analiză: • cercetări transversale prin care se urmăreşte identificarea imaginii publice a organizaţiei la nivel medial (în presă şi radio-televiziune) şi la nivel terminal. în rândul diverselor categorii de populaţie Tipurile de grafice obţinute sunt aidoma prototipului de mai sus. profilul imaginii organizaţiei se prezintă astfel: 24 . cel al imaginii deformate pozitiv printr-o îndepărtare a strategiei de gestionare credibilă a imaginii organizaţiei şi transformarea ei într-una de propagandă (apologie) în situaţia enunţată.Comparând cele două grafice specialiştii în gestiunea imaginii organizaţiei pot identifica în mod explicit zonele cu calităţile unde se înregistrează diferenţa faţă de profilul ideal. la care se mai poate adăuga profilul imaginii deformate negativ de către concurenţa şi. eventual.

• cercetări longitudinale prin care este studiată evoluţia imaginii organizaţiei în mass-media şi în public. Răsturnarea de imagine Modul în care se realizează o răsturnare de imagine (reprezentare) interesează în mod deosebit organizaţiile. 25 . Prezentul studiu doar semnalează această posibilitate prin analiza dinamicii unor reprezentări politice şi politico-militare. reprezentări ce fac obiectul imagologiei. Modul de cuantificare a indicatorilor de imagine va fi prezentat. impune prezenţa unor condiţii speciale legate de monitorizarea presei. mai detaliat în capitolul II al prezentei lucrări. O cercetare completă a imaginii publice care să cuprindă cele trei tipuri identificate deja. mai solicită apelarea periodică la structuri specializate de sondare a opiniei publice la nivel naţional sau local. oferind astfel posibilitatea stabilirii factorilor de influenţă şi verificării eficienţei strategiilor de pozitivare a imaginii. analizarea şi sintetizarea datelor etc. În plus. • cercetări comparative prin care sunt analizate similitudinile şi diferenţele între imaginea organizaţiei de interes şi cele ale organizaţiilor concurente. a emisiunilor de radio şi televiziune.

graduale şi lente. implicit. Maiestatea sa împăratul şi-a făcut intrarea publică şi a sosit la Tuilleries. Neodarwiniştii imperialişti germani reţineau mai ales două caracteristici care urmau să ducă la prăbuşirea poporului francez: amestecul rasial şi democraţia egalitară. Inevitabil. a ecourilor unor fapte. a sensului şi semnificaţiei circumscrise reprezentării unui fapt. iar după această dată “sinistrul şi odiosul dictator”).respingătoare strădanie a tuturor dezmoşteniţilor civilizaţiei europene (!!) poporul francez a ajuns să fie considerat. Sprott în “Opinia publică-stabilitate” printr-un extras din publicaţia “Moniteur” apărută în luna martie 1815 pe vremea când Napoleon părăsea insula Elba. unei ţări. în mass-media internă “Fiul cel mai iubit al poporului român”. Răsturnarea graduală de imagine deci tot într-un timp relativ scurt). p. Trupele avansează din toate părţile pentru a opri înaintarea lui. Răsturnările de imagine pot fi bruşte. determinate de o acţiune umană intenţionată sau ca rezonanţă în mass-media şi. dar este imposibil ca el să atingă Parisul”. Într-o cronologie şi o redare strict autentică.imagine deformată pozitiv. în opinia publică. până la 22 Decembrie 1989 era. amintim speţa Ceauşescu Nicolae (care. 58) atunci când scria: “O răsturnare imagologică… a avut loc. 20 martie • “Napoleon va ajunge mâine sub zidurile Parisului”. J.Imagologia operează cu conceptele anterior amintite . apropiată de realitate. autoimagine etc. fugind în munţi. (deci într-o perioadă relativ mai mare de timp) este ilustrată de Dan A. deformată negativ. este ilustrată de W. subliminară. ea operează şi cu conceptul răsturnare de imagine ceea ce desemnează schimbarea. pentru a-i îngădui lui Adolphe Thiers să înăbuşe sinistra (?!) Comună din Paris . care preconiza lichidarea armatelor franceze în decurs 26 . 22martie • “Ieri seară. 21 martie “Împăratul Napoleon este la Fontainbleau”. Nimic nu poate depăşi bucuria universală”. restituiţi cu generozitate de către Bismarck. El îşi va termina mizerabila sa aventură. modul în care mass-media îşi schimbă opinia: 9 martie • “Monstrul a evadat din locul exilului său” 10 martie • “Tigrul s-a arătat la Gap.şi chiar de marea majoritate a intelectualilor germani . 19 martie • “Bonaparte avansează în marş forţat. pe seama imaginii poporului francez. În seria răsturnărilor imagologice bruşte în reprezentarea mass-media. La apariţia sa spaima a cuprins pe toată 18 martie • “Uzurpatorul a riscat să se apropie la 60 de ore de marş de Capitală”. 13 martie • “Tiranul este acum la Lyon. Răsturnarea lentă de imagine. silit să-şi salveze ordinea socială şi libertatea prin intervenţia hotărâtoare a prizonierilor de război. Vestitul plan Schlieffen. 4 din 1992.ca un popor supus legii fiziologice darwiniste. a regresului ireversibil. Lăzărescu (Magazin istoric nr. unui personaj. vă rog. urmăriţi. imagine virtuală. între anii 1871 şi 1914. diametral opusă. de poporul german . Înfrânt aproape pe toate câmpurile de luptă. în mentalul german. fenomen etc. 12 martie • “Monstrul a avansat cu adevărat până la Grenoble”. dar şi pe seama autoimaginii. pe neaşteptate.

O răsturnare imagologică produsă ca urmare a ecourilor unor fapte. măsluirile. de pildă. Bush în discursurile sale. a fost menţionată în rapoartele lui “Amnesty International” şi a determinat convocarea în ianuarie 1991 a unui forum internaţional sub egida O. începe eliberarea emiratului. Un număr recent din “Le Monde” prezintă adevărul în privinţa unei poveşti ce a zguduit America cu puţin înainte de declanşarea operaţiei “Furtuna deşertului” împotriva Irakului. maşinaţiile. chemaţi sub pretextul de a fi plătiţi sunt ucişi.A. Referitor la răsturnarea imagologică determinate de acţiuni umane intenţionate. la 17 ianuarie 1991.U. Este vorba de domnia lui Mihai Viteazul şi faptele sale de arme de la 13 noiembrie 1594 când Mihai declanşează războiul antiotoman. ei sunt profund impresionaţi de cele aflate. să păstreze anonimatul). (Alldeutsche Vereine) şi de unii interpreţi exaltaţi şi stângaci ai teoriilor lui Friedrich Nietzschne.de 40 de zile de la începerea primului război mondial. Dar odată cu extinderea impactului televiziunii asupra opiniei publice.U. Ilustrul Georges Melies a avut ideea. explozia cuirasatului american Maine în rada oraşului San Francisco. la începutul secolului. când Irakul începuse să ameninţe Kuweitul. la operaţiunea “Furtuna deşertului”. în frunte cu englezul Houston Stewart Chamberlain. Observăm deci că politologia şi ştiinţa strategică sunt în mare măsură tributare imagologiei”. ilustrăm modalitatea de acţiune printr-un scurt articol (preluat după “Le Monde”) referitor la maniera în care s-a produs răsturnarea percepţiei opiniei publice americane în legătură cu participarea armatei S. creditorii turci. poate fi ilustrată cu un fapt din istoria poporului român. a ţinut în mare măsură seama de această imagine a poporului francez structurată în mentalul german.conform sondajelor . “Era simulacrelor politice nu a început desigur odată cu naşterea televiziunii.U.total indiferenţi faţă de soarta Kuweitului. interesează. filmând o machetă într-o piscină şi a reconstituit funeraliile preşedintelui F. Povestea a fost amintită de 6 ori de preşedintele G. travestirile şi păcălelile au luat proporţii ce nu-i puteau lăsa indiferenţi pe factorii politici.U. să filmeze în studio.. Această fantastică răsturnare a opiniei publice din S. Hill & Knowlton.A. prezidat de John Porter şi telespectatorii au asistat la mărturiile acestei refugiate curajoase. 27 . Studenta kuweitiană Nayrah povesteşte hohotind de lacrimi: “Au scos 22 de copii din incubatoarele spitalului Addan şi i-au lăsat să moară pe jos pe pardoseală”. de teama represaliilor. Faure. Dincolo de pitorescul povestirii ca atare. este în mare parte opera celei mai mari agenţii de relaţii publice din S. Imaginea lui Mihai se va deteriora rapid la înalta Poartă şi va cunoaşte o primă creştere pozitivă la curtea lui Sigismund Bathory şi în alte medii europene. A înscenat.N. Comitetul Congresului american pentru drepturile omului. scăpate din infernul kuweitian (ce preferă. Imaginea căreia i se opunea autoimaginea exaltatoare popularizată de asociaţiile pangermaniste. Dar când. în economia lucrării faptul că acum are loc o primă mare răsturnare imagologică.A. La mijlocul anului 1990. marile evenimente ce zguduiau pe atunci lumea. Când trupele irakiene au invadat Kuweitul în august 1990. sondajele dovedeau că între 80 şi 90% dintre americani susţineau intervenţia Statelor Unite în Irak. soldaţii lui Saddam Hussein au tăiat în maternităţi furtunurile de oxigen ce alimentau incubatoarele pentru copiii prematuri. majoritatea americanilor se dovedeau . trucajele. fără deplasarea la faţa locului.

în occident.) ar fi “opera serviciului de relaţii publice” a firmei Airbus. faptul ca atare există. “beau o ţuică inainte de a se urca la bord” ş.. În acest sens meţionat. Ne place sau nu.Cercetările făcute acum de un documentarist canadian. iar povestea cu incubatoarele era complet inventată!”1 Desigur. este că de asemenea afectări / răsturnări de imagine se ocupă. Ceea ce merită însă subliniat. ci doar fiica ambasadorului Kuweitian în S. De aici derivă necesitatea ca.A. specialiştii în relaţii publice. seria exemplificărilor poate continua prin analiza impactului cazului Mihăilă Cofariu asupra imaginii României în lume. Neil Doherty şi publicate în revista americană “Harpers” arată că firma Hill & Knowlton a primit 10 milioane de dolari de la asociaţia “Citizen for a free Kuweit” (compusă din membri şi guvernului kuweitian şi câţiva înalţi funcţionari americani) pentru a prezenta în mod avantajos publicului american cauza kuweitiană. a catastrofei de la Berevoieşti asupra imaginii Companiei Tarom. organizaţiile româneşti să-şi dezvolte servicii de relaţii publice profesioniste şi să acorde infinit mai multă atenţie gestionării propriilor imagini.iunie 1993 28 . într-o luptă concurenţială extrem de grea. Ea interpreta în faţa camerelor TV un rol bine pus la punct cu reprezentanţii agenţiei. s. S-a dovedit că zguduitoarea studentă Nayrah nu era o refugiată.U. există unele supoziţii că afectarea imaginii piloţilor civili români (“nu stăpânesc tehnica electronică de ânaltă clasă a avionului Airbus”. 1 Timpul . Nasir Al-Sabah.a.a.

5 puncte 2. d) o societate saturata de prea multa informatie. Analizati raporturile de mai jos si selectati-l pe cel ce se supune logicii frazei invocate: a) imagine buna + realitate proasta = manipulare b) imagine buna + realitate buna = situatie ideala c) imagine proasta + realitate proasta = situatie catastrofala d) imagine proasta + realitate buna = organizatie victima 5 puncte 2.5.2. transmiterea. b) o functie a imagologiei. b) faptul ca politica de imagine este mai importanta decat restructurarea productiei. restructurarea productiei si promovarea noii imagini sunt la fel de importante. Societatea informationala este: a) o societate a “ civilizatiei imaginii “. 29 . 10 puncte 2. c) ambele operatiuni sunt nesemnificative in raport cu actiunile unei conduceri energice si inspirate. elaborarea si raspandirea informatiei. Studiul de caz referitor la firma Krupp releva: a) faptul ca restructurarea productiei este mai importanta decat imaginea. d) in politica de impunere a noii imagini. culegerea. d) o harta geografica memorata.1.3.4.2. Harta mentala este: a) modul de separare a celor doua emisfere cerebrale prin scizura lui Sylvius. c) o reprezentare despre o realitate data. Se da urmatoarea expresie: “ sa faci lucruri bune si sa spui cu tarie acest fapt “. 5 puncte 2. TEST DE EVALUARE 2. b) un desen al scoartei cerebrale. b) societatea secolului XX. Efectul Hallo este: a) un interviu cu mesaje induse pe termen lung. c) o societate marcata decisiv de factorii implicati in generarea.

. b) sistemul de referinta al grupului. c) sa desfasori o activitate profesionista de PR.8. grupuri.. etc. c) prin cercetare/ constatare si evaluare atente. de-a lungul anilor prin informatiile obtinute din presa. institutii. televizorului etc.7. atitudini si opinii ale individului. d) este un transfer de imagine intre doua entitati. Vizibilitatea proximala si distala se refera la: a) sistemul de referinta al individului. in dezacord cu realitatea.6. grup social sau segment de populatie si-o formeaza despre alte persoane. d) este reprezentarea pe care un individ. 10 puncte 2. c) sunt doua concepte ce explica modul in care se formeaza reprezentarea. sub forma de imagini mentale.9. din comentariile personalului institutiei si liderilor de opinie. b) prin tehnici speciale de manipulare. 10 puncte 2.c) reprezinta acele efecte ce se intorc impotriva initiatorului. chiar daca este uneori. prin calitatea produselor oferite etc. publicitate. Imaginea este: a) proiectia de pe ecranul cinematografului. d) ansamblul de credinte. b) raspunsul de mai sus la care se adauga fotografiile. Imaginea institutiei se formeaza: a) printr-o lovitura de imagine pe piata presei. etc. Imaginea organizatiei se poate gestiona in cel putin trei moduri: a) sa faci numai lucruri bune si sa nu te mai preocupe altceva. c) este un fenomen fizic de reproducere a realitatii dupa principiul oglinzii. tablourile. d) progresiv. b) sa te concentrezi pe o publicitate agresiva pentru ca realitatea nu prea conteaza. 10 puncte 2. 10 puncte 2. 10 puncte 30 . d) sa faci lucruri bune + sa desfasori o activitate profesionista de Pr + sa desfasori o campanie publicitara agresiva.

10 puncte 2.6 = d. 2.9 = c. atitudinea fata de grup. 2. 2.10. 2.2 = c.8 = b. 31 . Ervin Goffman este: a) un mare expert PR american.2. c) generativa si organizatorica.4 = b. 2.7 = d. b) sa proiecteze o imagine cat mai buna despre realitate.10 = c.11 = b. b) profilul unei organizatii (persoane) realizat prin cercetari transversale.12. 10 puncte 2. d) de parasoc. 2. b) seful USIA. Scala diferentialei semantice este folosita pentru a releva: a) statusul socio-economic.1 = c. 2. 2. c) nucleul si invelisul imaginii. 5 puncte NOTA : a) un singur raspuns este corect.5 = d. Functiile modului central sunt: a) sa lege imaginea de realitate. 2. d) intemeietorul scolii dramaturgice in comunicare. conceptia de sine. c) intemeietorul imagologiei ca stiinta.11. b) cheia chestionarului este: 2. 2.12 = d. d) modul de organizare a structurii de relatii publice. 2. increderea inspirata de o persoana.3 =d.

ce determină producerea efectelor scontate. publice sau a unor segmente sociale profesionale). 2 M O DELAREA SISTEM IC Ă PUBLICE A ACTIVITĂŢII DE RELA ŢII Activitatea de relaţii publice. modele. totul fiind organizat sistemic. Deviza serviciilor de informare şi relaţii publice franceze "spune adevărul sau nu spune nimic" este concludentă. Acesta pentru că orice acţiune de inducere sau corectare a unei imagini. de cultivare de relaţii bune şi a încrederii în instituţia beneficiară a imaginii induse. a facilita înţelegerea procesului de influenţare.) • funcţionarea sistemului să fie asigurată de circuite permanente de conexiune inversă care să permită evaluarea produsului (evoluţia calităţii sistemului de referinţă al subiectului acţiunii imagologice).Curs nr.) şi ţine seama de restrictfi (condiţii reale. o modificare în sistemul de referinţă (individual sau de grup) al receptorului comunicării se produce. nu se poate sustrage analizei modelelor de influenţare. chiar din perspectiva "spunerii adevărului". implicit. Pentru a schematiza şi. Acest fapt presupune: • desfăşurarea acţiunii ca un proces continuu. forme de organizare. precum şi evaluarea obiectivelor/strategiei adoptate (fapt ce poate proba fie eficienţa sistemului. am apelat la modelarea sistemică (domeniu predilect al tehnologiei didactice). este rezultatul unui proiect mental intenţionat. tip de modelare ce pare a avea potenţialul cel mai înalt pentru abordările de relaţii publice (imagologice). informaţii. resurse materiale.fapte. timp etc. fiind interesată de (şi acţionând pe) spaţiul opiniei (individuale. grupurilor sau persoanelor antrenate în acţiune etc. 32 . • plasarea procesului între o intrare reprezentată de o acţiune imagologică şi efectele sale. Dar. • orientarea acestui proces prin obiective şi/sau strategii de imagine (valorifică o mulţime de resurse . Că influenţarea este de altă factură decât cea realizată de propagandă sau publicitate este un fapt de notorietate. deci are loc un proces de influenţare. algoritmi specifici. timpul la dispoziţie. sistemul de referinţă al segmentelor de populaţie. fie calitatea acestuia).

Un sistem de relaţii publice are o structură complexă. cuprinzând trei obiective de influenţare pe care urma să le îndeplinească aparatul de propagandă în Iugoslavia. instituţii oficiale şi neoficiale ce dezvoltă relaţii publice şi/sau acţiuni de influenţare imagologică. menită a face faţă solicitărilor şi presiunilor la care este supus. în perioade istorice anterioare. 33 . Analizând modelul sistemic al acţiunii de relaţii publice şi/sau de influenţare imagologică. Problema planificării comunicării nu este nouă. imaginăm. ea fiind utilizată cu rezultate remarcabile în domeniul propagandei şi publicităţii. Numai cu titlu de exemplu.Folosind metoda modelării. mai jos. obiectivele ce trebuie atinse. Strategia (planul de comunicare) se elaborează de către eşaloanele înalte ale puterii politice şi/sau instituţionale şi cuprinde liniile directoare ale acţiunilor de relaţii publice (imagologice). elaborat de Goebels şi semnat de Keitel. în mod nemijlocit. staff-uri prezidenţiale (sau ale altor "VIP"-uri). 1. 2. restricţiile şi resursele disponibile. Modelul sistemic al acţiunii de relaţii publice şi/sau de influenţare imagologică. termenul se referă la instituţii de "public relations". schema procesului de acţiune de relaţii publice şi de influenţare imagologică: Fig. să examinăm un facsimil al unui document german din perioada celui de-al doilea război mondial. Structura de relaţii publice cuprinde grupuri. putem grupa şi ordona elementele sale componente după cum urmează: 1.

trebuie să se spună acestora din urmă că armata germană nu vine ca duşman al croaţilor. de şovinismul sârb. bosniacilor şi macedonenilor". chiar şi succint. 109/41 Cg K Chefs Wfot Wpr (5) BERLIN Nr.ÎNALTUL COMANDAMENT AL WERMACHTULUI NR. cu toată duritatea războiului. dacă. nesârbii opun rezistenţă. 28 Martie 1941 a) Adversarul Germaniei este în mod exclusiv guvernul sârb care. pe cei care. sau prin folosirea armelor contrar drepturilor popoarelor. virtual. pe câmpul de luptă pentru apărarea intereselor engleze. 34 . aflat în serviciul Angliei. b) Sârbii. elaborat de Parlamentul României. forţele germane îi vor zdrobi oriunde s-ar afla. Ea vrea să împiedice ca ei să fie trimişi. în principal asupra croaţilor şi macedonenilor. c) Wehmarchtul german îi va lovi. exercitând întotdeauna o dictatură brutală asupra populaţiilor nesârbe ale Iugoslaviei. ci "pentru a face să înceteze dictatura brutală asupra populaţiilor nesârbe. De asemenea. bosniecilor şi macedonenilor. acest fragment de document. "armata germană nu vine ca duşman al croaţilor. vor dăuna Wehrmacht-ului german şi îl vor avantaja astfel pe inamicul nostru englez. 1574/ALL 18 BERLIN. prin spionaj sau sabotaj. Şeful înaltului Comandament al Wehrmacht-ului Keitel Analizând. Totodată. în ciuda largilor concesii şi garanţii pe care Germania le-a acordat statului iugoslav. vom face uşor diferenţierea între obiectivele reale ale strategiei de propagandă adoptate (săparea faliei între populaţiile sârbă şi nesârbe) şi cele declarate. sub influenţa propagandei anglo-sârbe. prezentăm o secvenţă dintr-un plan complex. a declanşat războiul contra Germaniei. tot pentru exemplificare.

35 .

comemorări etc. furnizorii. analize etc. reprezentanţii altor. Evaluarea şi introducerea corecţiilor necesare şi suficiente. fax etc j. obligatorie. Guy Serraf. Comunicatul de presă. segmente de populaţie din ţară şi din străinătate etc. sau ai propriei instituţii. 4. cercuri ştiinţifice şi de învăţământ. - 36 . b. informări. Astfel. materialele publicitare. autorităţi. b) Comunicare externă (în afara organizaţiei). ca mijloc de a menţine viu interesul presei. n. pe verticală şi orizontală cu personalul instituţiei. faţă de care şi presa este interesată (aniversări.c. în cursul căreia o informaţie importantă esîe transmisă ziariştilor. m. Fiecare acţiune de comunicare presupune parcurgerea. concurenta. Buletinul de presă. mese rotunde etc. Este o manifestare special rezervată presei. Corespondenţa internă sau externă: note.în medii internaţionale de interes. Procesul de comunicare este dirijat în două direcţii: a) Comunicare internă. Planificarea. e. filmele. Subiectul {subiecţii) acţiunii de relaţii publice şi/sau de influenţare imagologică sunt: personalul instituţiei. lideri de opinie. organizaţiei. a următorului algoritm: a. Dosarul de presă.) o. Simpozioane. k. dacă. h. Comunicarea. Discursurile oficiale cu diferite ocazii. diferă de ia caz ia caz. Manifestări destinate. c. lideri de opinie. ziarul instituţiei. bănci. participarea ia târguri şi expoziţii. comunicarea externă se derulează în două planuri: cu populaţia (comunitatea/societatea) segmente ale ei. Tot în cadrul procesului de comunicare este inclusă şi activitatea de gestionare a crizelor. realizate cu scopul de a completa materialul scris pus la dispoziţia ziariştilor. La rândul ei. rapoarte. massmedia etc. f. Conform opiniilor prof. pentru personalul instituţiei sunt recomandate expunerile. Alte forme de comunicare. informaţii care nu prezintă în mod necesar caracter de urgenţă. i Telefon. d. în mod periodic. e. în principal. Conferinţa de presă. mass-media. . broşurile. programele de comunicare. Identificarea problemei. \. Convorbiri de orice natură. clienţii. Fotografiile şi filmele de presă. unui anumit public. ca şi canalele (mijloacele utilizate). Călătoria de Informare (voiajul de presă). de a difuza acesteia. Este un ansambiu de documente ce se pune la dispoziţia ziaristului (ziariştilor) pe timpul conferinţei de presă sau pentru documentarea unui caz. d. Cercetarea/constatarea. g. iar pentru clienţi publicitatea generală.

demersurile structurii de relaţii publice se desfăşoară în gol sau întâlnesc sisteme de referinţă "aride". datorită neadecvării conţinutului. Acest criteriu selectează metodele de evaluare. pe bază de algoritmi adecvaţi.m.). investigarea psiho-sociologică cu mijloace ştiinţifice adecvate rămâne cea mai sfic-ace modalitate de evaluare a schimbării calităţii subiectului acţiunii de relaţii publice.d. orice modificare (deformare) în informaţiile de evaluare. concursuri.m. de exemplu. pentru cercurile ştiinţifice şi învăţământ se recomandă vizitele ia instituţie. Disocierea este necesară întrucât sunt numeroase situaţiile în care unele structuri de relaţii publice declară ca obiective ale acţiunilor întreprinse aparenţe nevinovate (să amelioreze relaţiile instituţiei. în atari situaţii se impun acţiuni adecvate. metodelor. întrucât. mai ales când acesta nu este transparent şi deschis evaluării. De regulă. c) Calitatea metodelor de evaluare şi resursele avute la dispoziţie ş. Ceea ce îi interesează foarte mult pe specialistul în relaţii publice la acest capitol este sistemul de referinţă al subiectului (subiecţilor) acţiunii de relaţii publice. având implicaţii negative în raport cu scopul propus. formelor. cu structurile de tip "nivel de aşteptare şi receptare binevoitoare" ale sistemelor de referinţă ale subiecţilor (subiectului) activităţii de relaţii publice. burse de specializare etc. bine gândite. demonstraţii practice. documentaţie. evaluarea…) şi în alt îel când subiectul este transparent şi deschis oricărei evaluări. ancheta şi chiar tehnicile de supraveghere a subiectului (subiecţilor). în evaluare se mai folosesc: observarea curentă. cum ar fi: obţinerea sprijinului pentru câştigarea unei licitaţii. pentru că într-un fel se realizează conexiunea inversă dacă subiectul dezinformează sistematic prezentându-şi alîe calităţi decât cele reale (sau evită.a. Atunci când se operează cu obiective duble există riscul ca. înîr-o atare situaţie.d. prin dezvăluirea publică a acestui fapt. pentru a şti cum să-şi construiască şi să-şi dirijeze mesajele. poate duce la decizii greşite în desfăşurarea relaţiilor publice. credibilitatea structurii de reiaţii publice să fie deteriorată. filme. 5. Cunoaşterea exactă a modalităţilor de realizare a feed-back-ului are o importanţă deosebită pentru structura de relaţii publice întrucât. Atunci când evaluarea nu se realizează sau se realizează după impresii personale şi nu pe baza determinărilor ştiinţifice. în situaţii de criză.a. Obiectivele activităţii de relaţii publice pot fi reale şi declarate. chestionarea. De 37 . "Tabloul lumii" se complică şi mai mult atunci când relaţiile sunt conflictuale (generate de conflicte de interese) şi când intră în funcţiune acţiuni şi structuri de contracarare. Evaluarea stării si evoluţiei subiectului de relaţii publice(ţinţei) se realizează funcţie de mai multe criterii: a) Dacă subiectul de reiaţii publice permite realizarea feed-back-ului. argumentelor etc. mărirea bugetului ş. 6. şi urmăresc altele. pot interveni şi alte elemente (manifestări emoţional-arective puternice) ce induc parametrii deformaţi. b) Dacă evaluarea se efectuează în condiţii normale sau de criză. seminarii. prin alt mod.articole redacţionale. presă de specialitate. succesul esîe (dacă este) absolut întâmplător. ce fac imposibilă comunicarea.

evaluarea politicii şi acţiunilor Departamentului Apărării şi forţelor armate în probleme ce privesc opinia publică. în mod politicos şi în cadrul politicii instituţiei.elaborarea de recomandări privind politica şi acţiunile care afectează opinia publică (pentru înalţii funcţionari din apărare şi comandanţi). redăm obiectivele Programului de relaţii publice al Departamentului Apărării al SUA. care stipulează că instituţia urmăreşte: . în limitele securităţii militare. .aceea. conform adevărului. şi pentru informare. cu scopul de a furniza informaţii şi de a întreţine interesul faţă de opinia publicului privind o organizaţie condusă şi aflată în proprietatea poporului american. Din această perspectivă. .realizarea de programe pentru informarea publicului larg asupra acţiunilor Departamentului Apărării şi forţelor armate. . 38 .evaluarea opiniei publice asupra Departamentului Apărării şi forţelor armate.realizarea de programe pentru informarea militarilor şi angajaţilor civili. . recomandăm responsabililor de relaţii publice să evite să acţioneze pe baza unor obiective duble.

3 2. resursele si restrictiile aferente. TEST DE EVALUARE 2. c) grupuri. b) imaginea structurii de PR despre tinte si a tintelor despre structura. 10 puncte Procesul de relatii publice cuprinde: a) strategia. totul fiind organizat sistemic.4 Structura de relatii publice cuprinde: a) modelul sistemic al activitatii de comunicare. c) esaloanele inalte ale puterii politice si / sau institutionale (cu participarea deplina a PR-ului de la acest nivel). 10 puncte Strategiile de imagine: a) fac parte din modelarea sistemica. c) este aplicarea in PR a unor modele matematice.2 2. d) sunt consecinte ale modelarii sistemice. 10 puncte Strategia (planul de comunicare) se elaboreaza de catre: a) directorul institutiei/ organizatiei. institutii oficiale si neoficiale ce dezvolta relatii publice si /sau actiuni de influentare imagologica. d) feed-back-ul. ce determina producerea efectelor scontate. 10 puncte 2. obiectivele. obiectivele si tintele comunicarii. b) nu fac parte din modelarea sistemica.5 39 . c) planurile de comunicare. b) se refera la faptul ca relatiile publice sunt rezultatul unui proiect mental intentionat. de la sursa catre receptor. d) canalele (etapizarea). directiile si algorimul de comunicare 10 puncte 2. d) este intelegerea PR –ului ca o actiune cu feed-back. b) Ministerul informatiilor publice.1 Modelarea sistematica a activitatii de relatii publice se refera la: a) identificarea unor modele de sisteme i ntegrale si sumative in realitate si aplicarea lor la disciplina relatii publice. b) procesul.2. tinta. structurile de relatii publice si feed-back-ul. d) Ministerul de Interne. c) determina modelarea sistemica. resursele si restrictiile.

canalele de comunicare si algoritmul specific actiunilor PR. d) identificarea problemei. 10 puncte 2.8 2. mesele rotunde. b) benefica intrucat conduce (in toate situatiile) la succes. d) limbajul financiar. intrucat afecteaza credibilitatea structurii de relatii publice. c) malefica. in esenta: a) structura de PR si directiile de dezvoltare a productiei de bunuri si servicii. c) liniile directoare ale actiunilor de relatii publice (imagologice). c) limbajul militar. tintele si politica de personal.7 Termenul strategie provine din: a) limbajul didactic. b) comunicatele de presa si discursurile cu diferite ocazii.6 Strategia de relatii publice cuprinde. intrucat ea intra in functiune in situatii conflictuale.10 Operarea cu duble obiective in PR este: a) benefica. b) limbajul politic. c) directiile de actiune.bancar. 10 puncte 2. 10 puncte 2. d) obiectivele ce trebuiesc atinse.2. 10 puncte Procesul de comunicare cuprinde: a) simpozioanele. 10 puncte 40 . b) usureaza actiunea PR pentru ca imaginea se formeaza in situatii de controversa si spectacol. d) este de fapt un drept la replica pe care ziarele il acorda cu usurinta. restrictiile si resursele disponibile. etc. cercetarea / constatarea si comunicarea.9 Contracararea: a) complica actiunea de PR. pentru ca transparenta nu presupune comunicarea strategiilor institutiilor. c) nu influenteaza in nici un mod actiunea de PR.. d) malefica pentru ca irita staff-ul organizatiei. b) mesajele.

7= c. 2.6= c.5= c. 2.9= a. 2.3= a. 2.2= a. 2. 2.10= c. 41 . 2.8= c. 2.NOTA: a) un singur raspuns e corect. 2.4= c.1= b. b) cheia chestionarului este: 2.

informaţii publice. Strategies and Tacticts. -Consilierea conducerii privind modul cel mai bun de comunicare a programelor şi deciziilor. 1. alte 1 Dennis Wicox.a numărului cererilor cetaţenilor şi a examinării publice a programelor guvernamentale-în SUA. Warren K. Pentru a ne forma. New York 42 . biroul de conştientizare a publicului din cadrul Agenţiei de protecţie a mediului. biroul comunicării şi al afacerilor consumatorilor din cadrul Comisiei Comerciale Interstatale.STATELE UNITE ALE AMERICII Datorită unui fenomen de creştere – a populaţiei urbane.de un scurt istoric al constituirii şi/sau devenirii lor.m.c.aghiotant administrativ ş.Structuri guvernamentale de relaţii publice a.Structuri guvernamentale.l. de la caz la caz: ofiţer cu informarea publică. a mobilitaţii sociale. Guvernul federal diseminează informaţii publice în interiorul SUA. Philip H. În unele lucrări de specialitate1 se apreciază că SUA este cel mai mare colector şi propagator de informaţie publică din lume. Specialiştii pentru relaţii publice ce asigură îndeplinirea acestor funcţii/obiective sunt denumiţi. Ault. -Mărirea eficacităţii activităţii agenţiilor prin tehnici de informare publică corespunzătoare.Firme de consultanţă în probleme de relaţii publice.a complexităţii societăţii.vom prezenta cele trei tipuri de structuri precedate-în cazul unora dintre ele-.a.Cu alte cuvinte. 2. Harper Collins Publishers.explicarea programelor agenţiilor astfel încât cetăţenii să înţeleagă şi să poată acţiona pentru a beneficia de ele.amendate sau continuate. -Asigurarea funcţiei de avocat al poporului. 3 STRUCTURI DE RELAŢII PUBLICE În lume există trei tipuri de structuri de relaţii publice: 1. -Educarea administratorilor şi birocraţilor privind rolul mass-media şi modul de lucru cu reprezentanţii mijloacelor de informare în masă. Obiectivele acţiunilor de informare a publicului american sunt: -Informarea publicului despre afacerile publice. deci prezentarea activităţii agenţiilor guvernamentale. secretar de presă.cât de cât. pentru ca adevărul să ajungă la un număr cât mai mare de cetăţeni.Cursul nr. 3. prezentăm câteva exemple de publicaţii.d.îndeosebi prin intermediul unor structuri departamentale cum sunt: divizia de afaceri externe a FBI. Agee – Public Relations.în sensul ca problemele plătitorilor de impozite să fie soluţionate satisfăcător. departamentelor de afaceri ale categoriilor de forţe armate s. o viziune asupra dimensiunilor activităţii de informare publică derulată de departamentele de specialitate ale guvernului federal.astfel încât politicile şi programele să poată fi modificate. În prezentul capitol.se manifestă un puternic curent în favoarea diseminării organizate a informaţiilor guvernamentale. -Asigurarea feed back-ului către administratorii guvernamentali.director cu afacerile publice.Structuri departamentale în cadrul ministerelor şi diferitelor tipuri de instituţii/organizaţii.

broşuri ş. Aceşti directori de relaţii publice au un număr de funcţii. Guvernul a devenit şi unul dintre cei mai mari producători de firme: • cheltuia în 1983. Ele variază de la o revistă lunară de întărire a legii. -Ghidul oficial al periodicelor guvernamentale şi al altor publicaţii – conţine aproape 12. 43 . -1050 specialişti în informarea externă. -Un alt reporter. 600 milioane de dolari. editată de Ministerul Agriculturii. • În1983.000 de publicaţii guvernamentale. -Guvernul federal este unul dintre cei mai mari publicişti de anunţuri din ţară. în acest scop. -2272 specialişti în redactare şi editare. printre care: -gestionarea comunicatelor de presă. • majoritatea filmelor sunt realizate pentru Departamentul Apărării şi folosite exclusiv pentru instruire. Pentagonul a produs 1141 filme artistice. -informarea presei şi a legislatorilor privind noile tipuri de armament. Recent. Biroul federal al personalului de conducere a estimat. -1659 specialişti în comunicare vizuală. 2200 în prezent). este cheltuit de forţele armate pentru recrutarea militarilor.000 de pagini şi prezintă cel puţin 12. astfel: -3033 specialişti în informatică publică. la o broşură intitulată: „Pregătirea murăturilor şi a sosurilor condimentate în bucătăria proprie”. -182 specialişti în difuzarea informaţiilor. -3/4 din total.modalităţi de comunicare precum şi bugetele alocate (la nivelul anilor 1990/1991) după cum urmează: -Catalogul Informării Consumatorilor – listează problemele de interes pentru marele public. posturilor de televiziune şi grupurilor civile. -1722 specialişti în tehnica redactării şi editării. acest număr la peste 12. -conducerea cluburilor din baze. ar fi necesar un camion pentru a livra doar câte un exemplar din fiecare titlu de pe listă. Pentagonul are cei mai multi oameni destinaţi informării publice (1194 în anul 1983. cheltuielile în acest scop pe anul 1983 au fost de 200 milioane dolari – adică 1/3 din bugetul de reclamă al firmei Procter and Gamble care se află pe locul I în acest sens. rapoarte. Conform aprecierilor Revistei Time. oarecum critic faţă de producţia de comunicate de presă. -Forţele Armate au aşa multe reviste şi broşuri încât. circulare.I.a. aşa cum spune un reporter.. agenţia Associated Press a estimat la 4100 numărul celor angajaţi cu normă deplină în activitatea informaţională şi de publicitate guvernamentală. în fiecare an. publicată de F. prin contrast compania Twentieth Century-Fox a cheltuit 590 milioane de dolari în acelaşi scop. spune că tot acest material ar putea umple patru monumente ale lui Washington. Unii îşi desfăşoară activitatea în Washington. -publicitatea unor evenimente speciale. în 1980.B. cei mai mulţi sunt trimişi la bazele militare americane răspândite în lume. 3560 filme de televiziune şi 3412 prezentări audio şi pe alte canale de informare. Filmele sunt livrate şcolilor. ale guvernului federal.000.

4 milioane dolari ce au fost cheltuiţi astfel: . Sloganul utilizat a fost: „Dacă poţi să treci printr-un zid de cărămidă…nu mai ai nevoie de centură de siguranţă”. Statul Alabama are revista lunară „Autostrăzile Arizonei”. În final. Louis a investit într-o replică a avionului lui 44 . cel mai bogat – locul unde se obţine succesul”. Alte departamente. Oraşul Baltimore îşi face reclamă cu o machetă de 30 de metri a unui vas din secolul XIX. Oraşul St. aceasta. Majoritatea statelor cheltuie o mare sumă de bani pentru stimularea afacerilor şi turismului. cum ar fi gestionarea celor 2 milioane de vizitatori anuali de la cele 9 centre. oferindu-le cititorilor broşuri ilustrate. De exemplu. au un mare număr de agenţi de informare şi. filme şi expoziţii. .4. NASA.6 milioane pentru informare publică. * Departamentul Comerţului a lansat o campanie de 6.1 milioane pentru publicaţii. Articolele în care se descrie modul de economisire a energiei au fost trimise la mici ziare locale. destinat să conştientizeze cetăţenii privind necesitatea reciclării materialelor.a. Criticii din Congres au apreciat că acesta nu mai este difuzare de informaţii. . În plus. agenţia a distribuit cărţi ilustrate cu informaţii în domeniul energiei la 1. fiecare stat dispune de servicii de informare publică organizată. -informarea internă a personalului militar ş. 1112 angajaţi în informare publică au difuzat 1000 de comunicate de presă pe an.drept „cel mai mare. Servicii de informare publică există şi la nivelul municipalităţii. adesea şefii acestor agenţii guvernamentale sunt criticaţi că-şi promovează interesele proprii în locul programelor guvernamentale. a avut 16. Unul dintre cele mai mici bugete pentru informarea publică este alocat de către guvern. în SUA. de nivel cabinet. o parte din bani s-a cheltuit pentru editarea unei broşuri care descrie acest stat – potrivit unui ziarist.-legătura cu comunitatea locală.1.5 milioane pentru servicii publice. Iată câteva exemple ale activităţii lor: * Departamentul Serviciilor de sănătate a distribuit comunicate de presă privind combaterea turbării şi a ciumei negre.3. Agenţia de Protecţie a Mediului. Concomitent. în timpul vârfului de preocupare în problema energiei de la mijlocul anilor’ 70 a avut un program de publicitate foarte intens la Washington. . În 1983. Astfel de oraşe angajează specialişti în informare pentru dezvoltarea turismului şi pentru atragerea oamenilor de afaceri.3.5 milioane dolari pentru a atrage oameni de afaceri şi turişti în California.5 milioane pentru programe educative. * Oficiul pentru siguranţa circulaţiei a realizat o serie de anunţuri publicitare – unele cu imagini negative – destinat motivării oamenilor pentru a purta centura de siguranţă. există 250 de agenţi cu informarea în aproximativ 70 agenţii statale. agenţia a intrat în conflict cu Congresul pentru că a editat o broşură în care prezenta livrările de gaze naturale şi explica de ce Congresul ar trebui să ridice preţul acestora. ci lobby.3. în timp ce alte state fac publicitate în publicaţii ca Time.7 milioane de elevi. în California. două boli contagioase care provoacă epidemii. .7 milioane pentru raspunderi la scrisorile publicului. cel mai grozav. * Comisia de gestionare a deşeurilor solide a desfăşurat un program de informare extensivă pe tema „California curată”.

a angajat o firmă de relaţii publice pentru a stabili cu mass-media ceea ce numeau o „relaţie prietenească”. Mai clar formulată.sprijină desfăşurarea întrunirilor înainte de luarea hotărârilor. Rolul agenţiei de informaţii a SUA USIA (United States Information). cu care specialiştii în publicitate au zburat în 102 oraşe pentru a face reclamă turistică şi comercială oraşului. Conform unor studii recente1 ”USIA a avut ca sarcină să prezinte lumii«o imagine corectă şi completă » a Statelor Unite. p. Broom .“Effective Public Relations”. Scott M. a fost înfiinţată în 1953 de preşedintele SUA cu scopul de a „povesti lumii întregi despre America”. pentru a mări audienţa.apar în emisiuni televizate şi la radio. Englewood Cliffs.contracararea încercărilor de denaturare sau de zădarnicire a obiectivelor politicii SUA. campania „Forward Atlanta” iniţiată de oraşul Atlanta a dus la crearea a 300. cu mijloacele de comunicare. . . prin: . Firma de relaţii publice s-a întâlnit cu o serie de reprezentanţi de presă pentru a anticipa nevoile câtorva mii de corespondenţi de presă ce urmau să vină la Dallas. Prentice Hall. Ei se angajează în următoarele activităţi: . Louis.explicarea şi interpretarea biectivelor şi politicii SUA pentru poprul străin. asigurând publicarea numerelor de telefon respective. de a prezenta o imagine a vieţii. .evocarea corelaţiei dintre politica SUA şi aspiraţiile legitime ale altor popoare ale lumii. în special în cele care permit apeluri şi întrebări din partea auditoriului.deschid linii telefonice pentru informaţii şi reclamaţii. în special. . în pregătirile pentru Convenţia Naţională a Partidului Republican din 1984. precum şi 2) să pună la îndemâna ţărilor în curs de dezvoltare mijloace tehnice de cunoaştere”. Oraşul Dallas. culturii şi civilizaţiei americane.Lindberghy Spirit of St. Cutlip.desfăşoară şedinţele după-amiaza. că obiectivele şi politica SUA sunt în deplină unitate de vederi cu aspiraţiile lor legitime spre libertate. şi Glenn M. Această misiune este executată. principala organizaţie americană responsabilă de un atare program este USIA (Agentia de Informaţii a SUA).asigură consultarea cetăţenilor înainte de luarea hotărârilor. SUA. deci a relaţiilor publice guvernamentale internaţionale. 1994. misiunea USIA este „de a dispune cu claritate popoarelor altor ţări.000 noi locuri de muncă. progres şi pace”. Membrii comisiilor orăşeneşti acordă atenţie strategiilor de relaţii publice. . . oficialităţile oraşului doreau să se asigure că imaginea Dallasului de „mare oraş”va fi proiectată prin mass-madia în timpul Convenţiei. Din 1960. Programul pentru Europa a avut două obiective principale: 1) să contracareze propaganda divizantă ce era răspândită în lume de naţiunile ostile şi să favorizeze o înţelegere completă şi prietenească a politicii americane. 446 1 45 . Misiunea generală a acestei agenţii este de a explica politica externă a SUA. În ce priveşte difuzarea informaţiilor publice externe şi derularea. New Jersrz 07632. . Center .folosesc comitetele consultative ale cetăţenilor. Allen H.

pun la dispoziţie extrase de presă.avizarea din punct de vedere cultural şi al condiţiilor specifice dintr-o zona sau alta. În Serviciul de Informaţii Externe şi Afaceri Culturale (din cadrul USIA) lucrează circa 600 de angajaţi. . expoziţii şi evenimente culturale. Această echipă. . Personalul USIA dispune de cunoştiţele şi vocaţia de a sprijini orice eforturi de relaţii publice. expoziţii.utilizarea mijloacelor electronice cum ar fi „Vocea Americii”. cuprinzând: o bibliotecă de cărţi. De asemenea. monitorizează informaţia publică de interes pentru SUA. Serviciul poate asigura o abundenţă de informaţii şi sprijin incluzând: . 46 .stabilirea unor contracte personale strânse. În Europa. benzi desenate. Activităţile agenţiei se desfăşoară prin şase departamente: presă şi publicaţii. centre de informaţii. traduceri şi fotografii etc. evident. Concomitent. proiecţii de filme. inclusiv expoziţii şi cărţi. incluzând şi alte persoane/personalităţi din ambasadă proiectează strategia de comunicare USIA pentru ţara respectivă şi. reviste şi ziare americane pentru a ţine la curent populaţia din străinătate viaţa şi cultura poporului american şi pentru promovarea şi înţelegerea politicii SUA. La nivelul fiecărei ambasade. ceea ce contribuie la sporirea înţelegerii politicii şi obiectivelor SUA. film. inclusiv militare. Personalul USIA dispune de peste 200 de posturi in 125 de ţări din lume. sau au efect asupra activităţii ambasadei sau relaţiilor sale cu ţara gazda.stabilirea centrelor de presă în străinătate şi a publicaţiilor şi programelor de tipărire. fie indirect. a proiectelor ce pot fi derulate. în funcţie de gradul de dezvoltare al culturii din ţara de destinaţie. centrele organizează cursuri de limbă engleză. prin Consiliul Securităţii Naţionale.împrumutul de echipament (filme şi diapozitive de proiectare. În ţările cu o literatură dezvoltată sunt folosite materiale tipărite de diferite genuri. diapozitive. . Centrele cooperează cu alte centre autonome care îndeplinesc programe similare. în zone cu cunoştinţe literare mai scazute . care au drept ţel sporirea credibilităţii şi a imaginii favorabile SUA. sub conducerea reprezentanţilor USIA se constuie Echipa ţării. televiziune. cu conducatorii grupurilor politice din ţările străine. . Agenţia dispune de centre de informare. Programele de informare publică sunt diferite. USIA este cunoscută sub numele de USIS (Seviciul de Informaţii al SUA). USIA diseminează informaţii printr-o varietate de metode şi programe incluzând: .filme.- prezentarea celor mai importante aspecte ale vieţii şi culturii porului american. cooperare privată. Directorul USIA raportează activitatea desfaşurată fie direct preşedintelui SUA. emisiuni radio. lecturi şi concerte – program. funcţionarii pentru afaceri publice (relaţii publice) îi consiliază pe ambasadori şi pe alţi diplomaţi pe probleme relevante din domeniul relaţiilor publice care afectează interesele şi politica SUA. camere şi echipament video) altor echipe americane.

în 1942. înscrisă în Legea Publică 94 – 350 şi semnată de preşedintele General Ford în iunie 1976. pe măsură ce încearcă să-şi menţină credibilitatea în exterior. 3. organizaţia se numeşte „Association Francoise des Relations Publiques”. 89-100 din 16 februarie 1989. cehă şi slovacă. având în vedere obiectivele avansate ale politicii externe ce rezultau din reorganizare şi restructurare. Agenţia suferă deseori de o fisurare a personalităţii sale. Acest post de radio a fost creat de Departamentul de stat. ibidem Ibidem 47 . Purtătorul de cuvânt al Guvernului exercită o misiune generală de informare privind activitătile Guvernului: 1 2 Dennis L. 1. Radio Libertatea emite pentru URSS (Rusia – nn. La nivel guvernamental. 2. ambele finanţate de CIA: „Europa Liberă” emite în limbile bulgară. opiniile editoriale se limitează doar la comentarii. În timpul războiului rece. Ştirile „Vocii Americii” execte şi de înţeles. adesea contorsionate. „Vocea Americii” va prezenta o proiecţie echilibrată şi pe înţeles a celor mai semnificative idei americane şi instituţii. în Franţa există două structuri: purtătorul de cuvânt al Guvernului şi Serviciul de Informaţii şi Difuzare (SID). ceea ce afectează informaţia. „Vocea Americii” va prezenta politica SUA în mod clar şi efectiv. în timp ce cerinţele politicii interne sunt de a răspândi imagini persuasive. Din 1955. Purtătorul de cuvânt al Guvernului Atribuţiile ministrului care actualmente este purtătorul de cuvânt al Guvernului sunt definite prin decretul nr. pentru aceasta. Wilcox & Co. Filosofia informaţiei este cel mai bine sumarizată în carta postului „Vocea Americii”. prin raportarea la obiective mari. Scott M.” FRANŢA Începuturile relaţiilor publice franceze se regăsesc în anul 1952 când Charles Louis Blondel organizează – în numele unui mic număr de specialişti – clubul „La maison de verre”. Cutlip. Aproximativ 3400 de salariaţi americani lucrează pentru postul de radio „Vocea Americii”. acest post a început să emită pe unde scurte în 24 de limbi. Broom2 scriu urmatoarele: „Nu odată Agenţia (USIA – nn. Center şi Glen M. ştirile transmise de „Vocea Americii” sunt recepţionate de peste 75 milioane ascultători. din care peste 4200 sunt străini care servesc agenţia în străinătate. „Vocea Americii” este interesată de menţinerea unei credibilităţi mari şi.USIA are aproximativ 8600 de angajaţi. maghiară. Referindu-se la USIA şi strategia adoptată de postul de radio „Vocea Americii”. respectiv: 1. americanii au înfiinţat la Munchen posturile de radio „Europa Liberă” şi „Radio Eliberarea” (în prezent Radio Libertatea). După unele aprecieri. Allen H.) a fost subiectul unor dezbateri filosofice privind rolul său peste ocean.) şi alte 15 limbi vorbite acolo”. Conform unor autori americani1 „din 1946. poloneză şi română.

Serviciul de Informaţii şi de Difuzare animă şi coordonează comunicarea guvernamentală. Sarcinile SID fixate prin acest decret. Miercurea.pe de altă parte.acordarea asistenţei sale tehnice pentru administraţiile publice şi asigurarea. Unele au ca misiune informarea Guvernului. purtătorul de cuvânt guvernamental poate să facă intervenţii asupra tuturor aspectelor de politică. săptămânal. Serviciul de informaţii şi Difuzare al Primului Ministru. Acesta publică lunar un indicator destinat cabinetelor miniştrilor. pe plan interministerial. Serviciul de Informaţii şi de Difuzare (SID). regionale şi internaţionale şi realizează alte lucrări la cerere (răspunsuri la atacuri în presă referitoare la evenimente importante). la scadenţă. Informarea Guvernului: 1. el furnizează informaţii asupra lucrărilor Consiliului de Miniştri. „Audienţe mass-media”. publicaţie lunară. sunt următoarele: . care prezintă o sinteză comentată a sondajelor apărute în presă.Reviste de presă. „Tendinţe în mass-media ”. un săptămânal de lucru necesar. Publică „Tendances de l’Opinion”(Tendinţe ale Opiniei). dusă de Guvern. Purtătorul de cuvânt al Guvernului lucrează într-o strânsă legatură cu miniştrii interesaţi de subiectele pe care le abordează. indicator ce ofera o viziune sintetică a aşteptărilor şi judecăţilor francezilor referitoare la activitatea desfaşurată de guvern.coordonarea sau realizarea.difuzarea informaţiilor pentru consilieri şi pentru presă referitoare la acţiunea administraţiilor şi a organismelor publice. SID. SID difuzează zilnic cabinetelor ministeriale reviste ale presei audiovizuale.Analizele şi studiile de opinie. a coordonării intervenţiilor lor. . realizează o sinteză de ansamblu a revistelor presei editate de SID. el prezintă presei proiectele de lege şi hotărârile adoptate şi le încadrează în acţiunea de ansamblu a guvernului. se află la dispoziţia sa atâta timp cât este necesar.pe de o parte. Stochează şi analizează informaţiile publicate de presă sau rezultate la cererea ministerelor. SID cere realizarea unor sondaje şi studii calitative pentru a supraveghea evoluţia opiniei publice. la sfârşitul şedinţei Consiliului. Înfiinţat pentru a-şi desfaşura activitatea pe lângă Primul Ministru (decret nr. 76124 din 6 februarie 1976). . 2. . a unor studii şi sondaje de opinie. Pentru a putea răspunde acestor sarcini.întreprinderea de acţiuni de informare cu caracter interministerial (acţiuni specifice). la cererea premierului sau a unui membru al Guvernului. . SID este organizat în mai multe departamente. 2. El asigură rolul de consilier (sfătuitor) şi de coordonator pentru lansarea şi exploatarea sondajelor comandate de ministere. altele realizarea comunicării către Guvern. sau poate chiar din proprie iniţiativă. prezintă rubrici comentate despre anchete de audienţe - 48 . buletin destinat cabinetelor ministeriale.

liste de presă tematice (Memo-Presse). colocvii…) de către 27 de ministere şi administraţii. în fiecare an. plecând de la un fişier de 10. Politica Franţei (La Politique de la France): reaminteşte activitatea guvernamentală. interviurile Preşedintelui Republicii. realizează puncte de vedere privitoare la articole de fond publicate în lume. El asigură acestora din urmă. Aceste documente fac recenzia unor evenimente politice. reunind peste 3500 de nume din domeniul comunicaţiilor şi din 49 . Acest departament este însărcinat cu relaţiile dintre SID şi presă şi de comunicarea cu ministerele. de două ori pe lună. începând cu 1976. sfatul său tehnic în operaţiunile lor de informare. Comunicarea realizată de Guvern: 1. El girează. pentru un buget total de 322.000 de exemplare): această publicaţie săptămânală de 6 pagini prezintă principalele proiecte de legi sau măsuri adoptate de Consiliul de Miniştri şi. face o trecere în revistă. Centrul de documentare al SID concepe dosare privitoare la activitatea guvernamentală.031. 3. 3. Declaraţiile. în 1990. pe de o parte.667 de franci. campaniile de comunicare guvernamentală. el publică. au fost realizate 53 de acţiuni (campanii publicitare. 4. ale Primului Ministru şi ale membrilor guvernului sunt arhivate. economice. acesta concepe şi comercializează. sociale. discursurile. începănd cu 1984. o rubrică referitoare la Europa. negocierea tarifelor preferenţiale etc. Relaţiile publice – relaţiile cu presa. anuală a totalităţii acţiunilor întreprinse în fiecare domeniu. cu caracter politic şi socio-cultural. publicată şi comercializată de Documentarea franceză. diplomatice şi culturale. dintre care unele tematice. o videotecă. coordonându-le.realizate de Mediametrice în cursul lunii care a trecut. alegerea prestatorilor de servicii. această lucrare. Ea este difuzată ministerelor şi consilierilor naţionali şi locali. publicaţia „Mediasid”. publicaţie bilunară. SID Supraveghează ca acţiunile de comunicare ale administraţiilor să fie adaptate temelor prioritare desemnate de Guvern. respectiv. În afară de aceasta.000 de nume. Astfel. De asemenea. Publicaţiile Scrisoarea de la Matignon (La Lettre de Matignon – 90. referitoare la evenimentele de interes naţional. de asemenea. „Tendinţe Internaţionale”. Rolul său este de a asigura o mai bună eficienţă a campaniilor. 2. El le pune la dispoziţie sfaturile sale tehnice şi expertiza sa. SID măsoară eficacitatea şi raza de propagare a acţiunilor întreprinse. la fel ca şi intervenţiile liderilor politici şi sindicali. Publicitatea şi campaniile de comunicare guvernamentală. În numele Primului Ministru. ce centralizează. iar pe de alta o alegere (triere) a emisiunilor televizate. Agende. precum şi prefecturilor. de relaţii publice. În sfârşit. Centrul de documentare. SID elaborează agende de previziuni. SID autorizează ministerele să întreprindă campaniile de publicitate sau de relaţii publice. definirea unei strategii coerente de comunicare.

Relaţiile internaţionale. OCI dispune de 7 birouri regionale în Anglia. ultimul având responsabilitatea pregătirii specialiştilor în relaţii publice (public relations officer) pentru organele guvernamentale centrale şi locale. MAREA BRITANIE În Marea Britanie relaţiile publice au debutat în 1946-1948 când s-a înfiinţat Oficiul Central de Informaţii (OCI) şi „British Institute of Public Relationes”. Totalitatea serviciilor oferite sunt plătite de clienţi. în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe. de asemenea. SID realizează numeroase documente. Organizare.media (tiraj: 15. institute de sondaje. asociaţii. Directorul general este numit de ministrul Finanţelor (Chancellar of the Exhequer) şi este subordonat autorităţii sale. 4. SID este interlocutorul direct. este un organism guvernamental autonom însărcinat cu: . Oficiul Central de Informaţii. imprimerii (tipografii). Concomitent participă la informarea ambasadelor franceze din străinătate. . PAO şi audiovizual.operaţiunile de comunicare în regiunile rezervate birourilor regionale.organizarea campaniilor de comunicare care necesită cumpărarea spaţiului publicitar. în Marea Britanie funcţioneaza deci. Dispune. organizaţiile comerciale. dacă pot să justifice un raport mai bun privind preţul şi calitatea. El nu primeşte buget de la Guvern pentru funcţionarea sa. forţele armate. socetăţi de studiu. la 23. cu corespondenţii de presă străini la Paris. birotică. 50 . de industrie.5 milioane de franci. comercializate prin Documentarea franceză). El utilizează 92 de agenţi.difuzarea informaţiei guvernamentale către mass-media. Echipat cu aparatură modernă de fotocopiat.furnizarea unei întregi game de servicii publicitare. de ajutorul unor profesionişti externi (colaboratori). dintre care 62 au contract. aleşi în funcţie de componenţele profesionale personale necesare pentru un astfel de serviciu. Cea mai mare parte a cheltuielilor de comunicare este suportată din bugetele ministerelor. de comerţ etc. al căror rol este dublu: răspândirea informaţiilor înspre regiuni şi reasamblarea informaţiilor regionale înspre Guvern. Bugetul curent al SID s-a cifrat. aleşi în urma unor teste de competitivitate: agenţi de publicitate sau de relaţii publice. . în 1991.000 de exemplare. Ministerele şi organismele statului sunt libere să se adreseze direct agenţiilor private. OCI a devenit o „Executive Agency” (agenţie autonomă) începând cu aprilie 1990. Înfiinţat în 1946. La nivelul guvernamental. . Nu pot face totuşi acest lucru în următoarele 3 cazuri: . sau este plătită prin credite acordate SID în funcţie de campaniile pe care le organizează.difuzarea comunicatelor de presă. Oficiul Central de Informaţii (OCI).

din care mai mult de jumătate sunt specialişti în informare şi comunicare. ITALIA În Italia. . . noi tehnici de „promotion” (telefon. planificare. cercetare şi studii diverse). . Personalul. funcţionează Departamentul Informaţiilor şi Editării. . Servicii specializate pentru străinătate: .marketing direct şi promotion: aplicarea de metode de marketing campaniilor publicitare.expoziţii: organizarea de expoziţii în Marea Britanie şi în străinătate. la Preşedinţia Consiliului de miniştri.radio: realizarea de programe radio (informaţii şi publicitate). Campaniile de comunicare.sunt elaborate cu ajutorul agenţiilor private sau cu ajutorul altor agenţii guvernamentale. Această muncă este lăsată în grija sectorului particular. aceste publicaţii sunt traduse în limbile minorităţilor din Marea Britanie şi în celelalte limbi străine.Formarea consilierilor de presa din ambasadele Marii Britanii şi ai ataşaţilor de presă ai guvernelor străine. care are statutul de „civil servant” (funcţionar). . dar OCI negociază abonamente colective (reviste ale presei audiovizuale naţionale şi internaţionale) pentru ministere. Alte servicii oferite de OCI: . programele de informaţii sunt difuzate gratuit în Marea Britanie şi la câteva sute de posturi de radio din străinătate. Buget: cifra de afaceri anuală este de 160 milioane de lire sterline.formare: formarea responsabililor cu informaţiile în toate domeniile de comunicare guvernamentală. de asemenea.conferinţe: organizarea şi coordonarea multimedia pentru conferiţe în Marea Britanie. . evaluarea campaniilor.elaborarea de texte pentru difuzarea în străinătate (în colaborare cu Ministerele Comerţului şi Industriei şi al Afacerilor Externe).Anumite lucrări de creativitate sunt efectuate la OCI. Tot ceea ce ţine de organizarea campaniilor de comunicare. este de competenţa OCI (concepţie. Efectiv: OCI utilizează 720 de persoane. informatica).publicaţii: broşuri şi publicaţii diverse pentru Marea Britanie şi pentru Străinătate destinate Rusiei. negociere a tarifelor preferenţiale cu media. Volumul de cumpărare permite OCI să obţină preţuri foarte competitive. . dar cea mai mare parte peste 80% . este plătit de stat. distribuite şi în străinătate). . Este subordonat secretarului 51 . mai concurenţial. Nota: OCI nu realizează reviste ale presei.presă: difuzarea prin reţeaua informatică a comunicatelor de presă care să parvină în întregime (totalitate) mass-media. Departamentul Informaţiilor şi Editării a înlocuit (legea din 23 august 1988) fostul Serviciu al Informaţiei şi al Prprietăţii Literare şi Artistice. în plan tehnic. ţărilor Europei răsăritene şi Americii Latine. .filme şi televiziune: realizarea de filme.fotografii: utilizarea acestora în publicaţiile OCI şi în media. video-clip-uri publicitare şi audiovizuale pentru ministere (sunt.

misiunile diplomatice şi organizaţiile internaţionale care acţionează în domeniul informaţiei.publicaţii şi suporturi audiovizuale pentru Preşedinţia Consiliului de Miniştri: cărţi.conceperea şi promovarea imaginii Italiei. . .presa italiană. congrese şi seminarii.general al Presedinţiei Consiliului şi este condus de un director general. atât în Italia cât şi în străinătate.documentarea şi realizarea publicaţiilor scrise şi audiovizuale pentru Preşedinţia Consiliului de Miniştri. filmelor şi videocasetelor referitoare la viaţa politică. de asemenea. atât în ţară. achiziţionarea şi distribuirea documentarelor. analizele şi cercetările în termeni de piaţă. în colaborare cu posturile de radio şi televiziune particulare din Italia şi străinătate (peste 50 de producţii pe an şi 1 video-news bilunar adresat la mai mult de 50.studiile. . 52 . • coordonarea campaniilor de comunicare a administraţiei publice prin intermediul unei comisii interministeriale în care sunt reprezentate toate categoriile profesionale.repartizarea ajutoarelor directe şi indirecte pentru întreprinderile de presă scrisă şi radio. elaborarea de norme şi tehnologii noi în sectorul informaţiei şi al editării. * realizarea şi difuzarea de: . fonotecă). în cadrul reglementării referitoare la presă şi publicitate. Organizare Direcţia generală este formată dintrei birouri: Biroul de editare şi de presă are următoarele sarcini: . • participarea la târguri.reviste şi analize de presă cotidiană şi periodică. Legea cere.sprijinirea creativităţii (legea asupra proprietăţii literare).000 de destinatari). Documenti e Informazioni et Cultura e Scienza” (40.gestionarea bancilor de date referitoare la grupurile de presă şi comunicare. . . culturii şi ştiinţei. ajutat de trei directori. Competenţele sale acoperă mai multe domenii: .sarcinile administrative şi juridice. atăt italiană cât şi străină. ca 50 % din bugetul campaniilot să fie folosite pentru cumpărarea de spaţiu pentru presa scrisă. Pentru audiovizual: producerea. Principalele sale atribuţiuni sunt: * întreţinerea de relaţii cu: . . scrisori informative. care pot fi traduse în mai multe limbi. 20% din bugetul „PR” al fiecărui minister sunt rezervate campaniilor de interes comun realizate de acest departament. . economică şi socială italiană. cât şi în străinătate. reviste precum „Vita Italiana.comunicate de presă. .000 exemplare). expoziţii. presa străină şi asociaţiile de presă. precum şi a creditelor pentru edituri. Biroul pentru informaţia şi documentarea instituţională.serviciile de presă ale ministerelor sau organismelor paraguvernamentale. . • dezvoltarea tuturor structurilor necesare documentării (bibliotecă.

de personal.compartiment pentru buget. GERMANIA Relaţiile publice încep să fie introduse în Germania în 1950 când se înfiinţează secţia de presă a „Deutsche Industrie und Handelskammer”. ce rezolvă probleme de buget. s-a format o secţie de „PR” sub numele de „Abteilung fur Offentlichkeitsarbeit”. Bugetul total al departamentului este de 230 miliarde de lire. la înfiinţarea de structuri de relaţii publice pe toate palierele societăţii germane. Acordă o tutelă lingvistică şi culturală televiziunii (RAI) în favoarea minorităţii etnice Biroul pentru drepturile de autor şi promovarea activităţilor culturale. . Serviciul I . . Serviciul II (central).garantarea unor informaţii complete şi promovarea unei imagini a ţării pe lângă toate comunităţile italiene de peste hotare. Prima schemă de funcţionare a oficiului datează din 18 iunie 1951.F. Şeful oficiului şi purtătorul de cuvânt al Guvernului Federal. .compartiment pentru producerea şi difuzarea publicaţiilor. oficiul s-a structurat şi restructurat ajungând ca. Locţiitorul şefului oficiului. La nivelul guvernului R.compartiment pentru probleme de drept şi de cabinet.compartiment de organizare. • 53 . Locţiitorul purtătorului de cuvânt al Guvernului Federal 4. Acest birou este însărcinat să: • ţină un registru al drepturilor de autor pe plan naţional şi internaţional. .compartiment personal. în scopul promovării ştiinţei şi culturii în Italia şi peste hotare. La 8 decembrie 1958 se înfiinţează în RFG. .compartiment foto. Din aceasta. un subserviciu cu patru compartimente. • să participe la manifestările culturale din Italia şi din străinătate şi să ajute la traducerea cărţilor italiene în limbi străine. Germania funţionează Oficiul de Presă şi Informare al Guvernului Federal German (OPI). Conducerea oficiului. 2.Tehnică informaţională. 6. de drept şi de cabinet având în componenţă şase compartimente: . . un subserviciu cu două compartimente şi o grupă. 3. să fie împărţit astfel: 1. 5. servicii de documentare. Bugetul total pentru promovarea imaginii Italiei în străinătate este de 400 milioane de lire. • aibă iniţiativă şi să coordoneze acţiunile administraţiilor şi institutelor culturale. în 1951. în prezent. Efectiv 290 persoane.compartiment administrativ central. după cum urmează: . . de organizare.compartiment pentru vizitatori. direct subordonată şefului oficiului. „Asociaţia vest-germană de public relations” care contribuie într-o manieră decisivă. De-a lungul timpului.compartiment intern.

24 de ore din 24. bibliotecă. în 24 de limbi provenind de la 27 de agenţii de presă. de politica pieţei muncii şi de asigurări sociale. 8. târguri şi expoziţii. de la Elveţia şi Austria până în Italia. Parlament. OPI este o uriaşă maşină de comunicare avănd următoarele obiective: 54 . .compartiment pentru politica de scuritate şi apărare. Serviciul II – Ajutor de decizie prin informaţie care lucrând în serviciu de tură. După cum se poate deduce.redacţia de actualităţi şi pentru studiul opiniei publice. . planificare şi coordonare.compartiment circulaţie. ar avea nevoie.pentru guvern – materiale ale agenţiilor de presă. .compartiment politică germană şi europeană. astfel: . 9.compartiment pentru testarea succesului. . Serviciul IV – Activitate informaţională de politică externă având două subservicii cu 12 compartimente. într-un ritm normal. .compartiment pentru documentare central. ale asociaţilor. dacă ar citi zi şi noapte fără întrerupere.000 de cuvinte (circa 12. poştă. . .000. .Africa. urbanism. .compartiment interne. prelucrează .compartiment de presă şi informare pentru împuternicitul cu afaceri în Berlin. cercetare. . sănătate. .Zona europeană a Mării Mediterane (fară Italia) şi a Orientului Apropiat. .compartiment de politică socială.compartiment pentru agricultură şi mediul înconjurător.compartiment pentru probleme religioase. Noua Zeelandă. Serviciul III – Activitatea internaţională de politică internă. 8 compartimente se ocupă de zone sau grupuri de ţări. 7.Asia. Irlanda şi ţările scandinave. . de mai mult de trei săptămâni. 56 de ziare şi reviste germane. În serviciul de ştiri intră zilnic peste 3. .America de Nord.compartiment de tehnică informaţională. . -compartiment tineret. arhivă. educaţie. ştiinţă. de la Benelux până în Franţa. Dintre acestea.compartiment de prelucrare a datelor şi de comunicare.Europa de Vest. partidelor etc. radioului şi televiziunii. 100 programe radio. justiţie. . cu următoarele compartimente: . Dacă cineva ar citi materialul de ştiri al unei singure zi.compartiment pentru politica mass-media.compartiment de politică economică şi financiară.000 de pagini dactilografiate). . cu uşurinţă.compartiment pentru problemele principale. construcţii. . .Europa de Est.Marea Britanie.redacţia „Buletin”. . 25 de programe de televiziune. 30 materiale de presă din economie.America Latină. Australia. .. familie. .

sau dacă postul este vacant. cu efectuarea unor sondaje de opinie. explică şi reprezintă. .coordonarea serviciilor de informaţii publice pentru administraţia de stat. studierea opiniei publice. cea a informaţiei şi cea de analiză şi documentare. de asemenea. SPANIA În Spania funcţionează Ministerul Purtătorului de cuvânt al Guvernului. informarea cetăţenilor şi mass-media despre politica Guvernului Federal. un subsecretariat şi patru direcţii generale. activităţile. consolidarea imaginii RFG. atât în Spania. potrivit decretului regal 834 din 29 iulie 1988. potrivit decretului 727 din 11 iunie 1988. . din organismele para-publice. Câteodată. intenţiile şi scopurile Guvernului Federal. a delegaţiilor Guvernului în Comunitatea autonomă. Această Direcţie generală este. de asemenea. pentru radio şi televiziune). Direcţia Generală a Relaţiilor Informative: Această Direcţie cupride subdirecţii. Sub-secretariatul. în mod sistematic. anumite ministere efectuează şi ele sondaje. . a cabinetelor de presă.analize ale presei scrise şi audiovizuale spaniole şi străine (şase zile pe săptămână. de: .- informarea continuă a preşedintelui federal şi Guvernului Federal despre întreaga presă scrisă şi vorbită. precum şi a celor ce depind de conduceri civile. Ministerul Purtătorului de cuvânt este organismul Preşedinţiei Consiliului. 24 de ore din 24. în domeniile competenţelor lor. 55 .relaţii cu media naţională şi internaţională. Titularul său exercită funcţiile purtătorului de cuvânt adjunct şi îl poate înlocui pe ministru în cazul când acesta absentează. Cabinetul ministrului efectuează studii calitative şi anumite sondaje care au drept scop măsurarea eficacităţii acţiunilor duse de Guvern. Ministerul purtătorului de cuvânt al Guvernului spaniol nu realizează şi nici nu coordonează campaniile de comunicare guvernamentale. Ele realizează: . Acestea sunt realizate şi plătite de ministere sau de întreprinderile publice. Organizare Organigrama sa cuprinde. dintre care două au funcţii privitoare la comunicare: Direcţia Generală a Relaţiilor Informative şi Direcţia Generală de Cooperare Informativă. para-public.elaborarea şi difuzarea comunicatelor Preşedinţiei Guvernului şi a Consiliului de miniştri. face înţeleasă politica germană în străinătate. Sondaje şi studii de opinie.Agende privind activitatea guvernamentală. În atribuţiile sale intră. responsabil. coordonarea tuturor serviciilor de presă din ministere. cât şi în străinătate. Campanii de comunicare. centrul de cercetări sociologice se ocupă. cu ajutoriul mass-media şi al politicii informaţionale. însărcinată cu serviciile de documentare (microfilme) şi cu gestionarea băncilor de date. În calitate de organism autonom.

INBEL este o instituţie de utilitate publică.organizarea vizitelor de stat în Spania. franceză şi engleză).„Agenda de la Communication”: un repertuar asupra organismelor şi instituţiilor de comunicare. Institutul Belgian al Informaţiei şi al documentării (INBEL). El este asistat de un director general adjunct şi de un consiliu de administraţie unde lucrează reprezentanţi ai Primului Ministru. Efectiv: 200 de agenţi. Ministerul purtătorului de cuvânt al Guvernului publică anual şi distribuie gratuit: . precum şi personalităţi ale vieţii politice. în faţa Congresului. Misiunea sa este dublă şi este axată pe: Probleme de politică internă a Belgiei: . . ai vice-prim miniştrilor. Probleme de politică externă ale Belgiei: . a realizărilor naţionale sau asupra patrimoniului.000 milioane de pesetas. ai Ministerului Afacerilor Externe.sprijinirea oricărei persoane fizice sau morale care urmăreşte acest obiectiv. Ea are ca sarcină: . BELGIA În Belgia funcţionează la nivel guvernamental. sociale.sprijinirea şi coordonarea iniţiativelor. sindicale şi din domeniul economic.„Espana”: publicaţie cu arie largă de difuzare (în spaniolă. .acumularea şi difuzarea unei documentaţii cât mai complete pentru informarea publicului asupra activităţii guvernamentale. delegaţi ai organizaţiilor para-statale. precum promovarea imaginii Belgiei. în egală măsură. . eonomice din Spania (realizată în colaborare cu Direcţia Generală a Cooperării Informative).contribuţia la ameliorarea raporturilor între cetăţeni şi stat. Buget total: 1. .Publicaţii.subdirecţia generală a Relaţiilor şi a Cooperării şi subdirecţia generală a Difuzării Informaţiei. specialişti în editare de texte. Bugetul său este suportat de către serviciile Primului Ministru şi ale Ministerului Afacerilor Externe. . rapoarte etc).900. Direcţia Generală a Cooperării Informative. . a deplasărilor în străinătate ale regelui şi ale Preşedintelui Guvernului şi editarea de diverse publicaţii asupra cărora au fost informate şi media acreditate cu ocazia acestor manifestări (monografii. reprezentând realităţile politice. Aeastă Direcţie Generală este formată din două subdirecţii generale: .utilizarea tuturor tehnicilor de comunicare pentru a reuşi ca Belgia să fie cunoscută cât mai bine peste hotare. Conform hotărârii regale din 2 februarie 1962. Organizare. Directorul general al INBEL este desemnat de Primul Ministru.coordonarea acţiunilor informative în străinătate prin intermediul consilierilor şi al ataşaţilor de la ambasadele spaniole. 56 .„Interventiones del Presidente”: colecţie ce reuneşte declaraţiile Preşedintelui Guvernului.

media belgiană şi internaţională etc. . sunt distribuite la toate oficiile poştale.dosare de presă. difuzate la televiziune şi radio.să răspundă oricărei cereri scrise provenind din Belgia sau din străinătate şi să trimită documentaţia scrisă solicitată. pliante gratuite. conceperea de sondaje şi de diverse studii). El este însărcinat să: . 57 .precum şi o fototecă (20. afişe şi fotografii.o blibiotecă. De asemenea are la dispoziţia sa: . . .realizează materiale audio vizuale. care asigură gestionarea şi coordonarea campaniilor de informaţii de interes general. INBEL a înfiinţat Biroul de Informaţii Belgian (BIB). . publicaţii. ambasadelor. în colaborare cu Institutul naţional de statistică şi cu Banca Naţională. care reiau informaţiile referitoare la mesajul deja transmis.Informarea pe plan intern.000 exemplare) care anunţă hotărârile guvernamentale şi care este distribuit administraţiei. consilierilor naţionali şi locali precum şi presei.realizeze saptamânalul „Faits” (Fapte) (20. el furnizează Ministerului Afacerilor Externe: . . Informarea pe plan extern. Buget pe 1990: 110-120 milioane FB.întâmpină delegaţii străini veniţi la şedinţe de informare despre Belgia. care asigură vânzarea de publicaţii editate de ministere sau de alte servicii oficiale şi care pot interesa publicul larg. INBEL acţionează în strânsă legătură cu serviciul de presă al Primului Ministru.răspunde solicitărilor de documentaţie ale reprezentanţelor diplomatice. cum ar fi „Le repertoire de l`information”. întreprinderilor şi presei. De asemenea. INBEL colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe pentru a contribui la aprovizionarea cu material de comunicare a reprezentanţelor diplomatice şi a consulatelor belgiene. ce-i furnizează o documentaţie de bază asupra ţării.să asigure asistenţă tehnică administraţiilor ce desfăşoară acţiuni de comunicare pentru marele public (sfaturi pentru realizarea de campanii publicitare. Astfel. precum şi alte bănci de date cu informaţii permanente. . Efectiv: 70 de persoane.000 de fotografii şi diapozitive). organizarea de conferiţe de presă.acordă un ajutor tehnic pentru expoziţii. . La sfârşitul anului 1988.editeze un anumit număr de publicaţii periodice sau ocazionale destinate marelui public.constituie bănci de date statistice cu informaţii de actualitate. . care conţine adresele şi numerele de telefon ale serviciilor de informaţii ale ministerelor. . distribuirea de documente.un centru de informaţii deschis publicului.

Departamentul de relaţii publice Un departament de relaţii publice este condus de o persoană care. Departamentul este. care are cel mai mic personal din lume: 14 persoane. 58 . responsabilitatea sa se poate extinde şi asupra supravegherii activităţii de reclam şi marketing. California. este răspunzător în faţa preşedintelui. Un/o secretar(ă) şi alte trei persoane sunt subordonate directorului. împărţit în secţii şi subsecţii. Organizarea tipică a departamentului de relaţii publice este reprezentată în figura de mai jos şi este cea a Companiei Lockheed de Rachete şi Construcţii Aerospaţiale din Sunnyvale. Şeful biroului de ştiri are un asistent administrativ şi 3 reprezentanţi cu relaţiile publice care se ocupă de ştiri şi contribuie cu articole (inclusiv personale) în „Star”. Şeful departamentului. Fiecare şef de secţie răspunde în faţa directorului. problemele consumatorilor. cu investitorii. Mai ales în cadrul companiilor mari. cel mai adesea. relaţiile cu angajaţii şi problemele comunităţii. este numită „directorul cu relaţii publice”. directorul poate deţine titulatura mai lungă de „vicepreşedinte cu comunicările corporaţiei”. Fiecare secţie are o arie specializată de responsabilitate. cel mai adesea. numit director cu relaţiile publice. Şeful cu problemele publice are un asistent administrativ şi 2 persoane care lucrează direct cu problemele comunităţii din întreaga zonă a golfului San Francisco. Aceştia sunt şeful biroului ştiri (răspunzător cu relaţiile cu mass-media şi cu relatările de presă). editorul ziarului angajaţilor „Star” şi şeful cu problemele publice (responsabil în primul rând cu relaţiile cu guvernul şi cu comunitatea).2. cum ar fi relaţiile cu presa. În cazul din urmă.

În România.. Alţii pot lucra în publicitate. în funcţie de dispunerea geografică şi de sucursale. firmă etc. astfel este greu de apreciat cât este de extinsă activitatea de relaţii publice. o altă corporaţie gigant. în mod dispersat.General Motors. un departament de relaţii publice pentru o organizaţie medieprimărie. Fiecare sucursală cum ar fi Buick şi Saginaw Steering Gear Division au propriul director de relaţii publice. poate avea următoarea structură: În situaţii de criză de imagine sau pentru organizarea unor evenimente deosebite. Unii pot activa în cadrul departamentului de marketing sau de personal. Personalul de relaţii publice poate acţiona în cadrul unei organizaţii. ca specialişti în comunicare ce se ocupă de circulare şi broşuri. departamentul se poate transforma în Centru de presă având următoarea structură: 59 . General Electric. una din cele mai mari corporaţii din lume are un personal de relaţii publice format din peste 300 de oameni şi o mare varietate de denumiri de posturi. are mai multe sute de angajaţi în diferite funcţii de relaţii publice.

60 .Atribuţiile generale ale Centrului de Presă şi Informare. reviste. însoţirea ziariştilor şi le va facilita accesul la sursele şi mijloacele de informare şi comunicare. 5 Va asigura editarea şi difuzarea materialelor promoţionale şi de informare – buletine. postere. după caz. 4 Va ţine conferinţe de presă. dacă este necesar. 3 Va asigura. 2 Va răspunde întrebărilor din partea presei. alte mijloace. la cerere. pot fi: 1 Va furniza presei ştiri (foto şi text) despre organizaţie sau eveniment.

al Infanteriei Marine) sau Comandament de forţe dislocate în diferite zone ale lumii. Evaluează cerinţele mass-media pentru sprijin din partea Departamentului Apărării şi pentru cooperare. Va ţine legătura cu toate instituţiile şi/sau organizaţiile – guvernamentale şi neguvernamentale – de care depinde buna funcţionare a evenimentului. Structuri de relaţii publice în armata SUA În cadrul Departamentului Apărării şi în cadrul fiecărui minister (al Trupelor de Uscat. .Serveşte ca punct de contact oficial pentru apariţiile publice sau în mass-media ale oficialilor Departamentului Apărării şi conduc. publice sau coordonarea şi planificarea cu organizaţii private sau la mass-media pentru asemenea evenimente. articole pentru publicaţii şi alte materiale ce vor fi făcute publice de către ofiţerii selecţionaţi. . inclusiv solicitărilor pentru suport cu echipe de demonstraţie aeriană. la cerere. iar regulamentele specifice fiecărei categorii de forţe sau comandament determină modul practic de ducere la îndeplinire a acestor arii funcţionale şi principii. la cerere. la cerere.Evaluează şi răspunde solicitărilor privind cooperarea în programe ce implică relaţii cu publicul. coordonarea şi planificarea activităţilor cu organizaţii private. sunt create structuri de relaţii publice. . depoziţii în Congres. a tuturor materialelor pregătite pentru a fi făcute publice şi a publicaţiilor ce provin de la Departamentul Apărării sau de furnizorii săi.Acţionează ca agenţie care furnizează informaţii şi materiale audio-vizuale reprezentanţilor mass-media. din armata americană. În principal ariile funcţionale sunt: .Conduce verificarea din punct de vedere politic şi al securităţii. 61 .6 7 8 Va monitoriza şi va verifica ştirile de presă (pentru a asigura o relatare adecvată) şi pentru a informa Consiliul de Administraţie al organizaţiei cu privire la interesul presei faţă de organizaţie sau faţă de evenimentul public. Activitatea acestor structuri este condusă prin regulamente specifice fiecărei structuri şi prin directive departamentale.Analizează şi răspunde întrebărilor referitoare la politicile. specialiştii revin la funcţiile normale din cadrul Departamentului de relaţii publice.Pregăteşte. .Conduce Programul de Informaţii Interne prin: * Serviciul de radio şi televiziune al forţelor armate. programele şi activităţile Departamentului Apărării. al Marinei Militare. . în planificarea şi programarea participării personalului. al Aviaţiei Militare. precum şi a materialelor prezentate de surse din afara Departamentului Apărării.Evaluează şi coordonează răspunsul la solicitările pentru vorbitori şi acordă asistenţă.Asigură orientarea politică pentru Şcoala de Informaţii în domeniul apărării. declaraţii publice. în privinţa domeniului informaţiei publice. Aceste directive cuprind: ariile funcţionale şi principiile după care trebuie desfăşurată activitatea de informare şi relaţii publice. La încetarea evenimentului ce a făcut obiectul înfiinţării centrului de presă. cuvântări. care sunt primite fie de la publicul general direct. Casa Albă sau alte agenţii guvernamentale. . fie de la Congres. . .

autoritatea şi controlul asupra Serviciului de Informaţii al Forţelor Americane. sau care sunt activităţile prin care ajută la îndeplinirea acestor misiuni. care implică conflict armat cu forţele armate ale altei naţiuni în arii unde. în conformitate cu cerinţele regulamentare. modul în care sprijină ea politica naţională de apărare. Cererilor de informaţii li se răspunde prompt. Principiile informării Politica Departamentului Apărării este de a pune la dispoziţie informaţii prompte şi exacte în aşa fel încât publicul. . 62 . propaganda nu-şi are locul în programele de afaceri publice ale Departamentului Apărării. * Ziarele şi publicaţiile în antrepriză civilă.Un flux liber de informaţii generale şi militare va fi pus la dispoziţie bărbaţilor şi femeilor din Forţele Armate şi a departamentelor lor fără cenzurare sau propagandă. cu rapiditate. după următoarele principii: . * Supravegherea furnizării de analize de stări şi a serviciilor de selectare a ştirilor pentru OSD. exceptând cazul când furnizarea sa este interzisă de o clasificare de securitate curentă şi validă.Informaţia va fi făcută complet şi uşor disponibilă. Obligaţia de a furniza publicului informaţii referitoare la problemele sale majore poate solicita o detaliată planificare şi coordonare a afacerilor publice în interiorul Departamentului împreună şi cu alte agenţii guvernamentale.Informaţia nu va fi clasificată sau refuzată în orice alt mod pentru a proteja guvernul de critică sau situaţii neplăcute. * Serviciul de presă şi publicaţii al forţelor americane. producţiilor de televiziune şi video neguvernamentale. Scopul sondajului este de a acoperi zonele de operaţii militare SUA. normal. * Exercită conducerea. Singurul scop al unei asemenea activităţi este de a trimite fluxul de informaţii spre public.*Informaţia vizuală şi activităţile audio-vizuale ale Departamentului Apărării şi serviciile reunite ale informaţiilor vizuale. * Periodicele Departamentului Apărării. . sau intimitatea bărbaţilor şi femeilor din Forţele Armate. . nu ar exista massmedia. preşedintele şefilor reuniţi de stat major şi pentru comandamentele departamentelor militare. * Acordă asistenţă din partea Departamentului Apărării filmelor distractive. precum şi publicul în privinţa misiunilor acestei instituţii. un sondaj naţional de opinii. Congresul şi mijloacele de informare să poată evalua şi înţelege faptele referitoare la strategia de securitate şi apărare. Comandanţilor le revine şi responsablitatea iniţierii de relaţii bune cu publicul larg. * Menţine capacitatea de a desfăşura.Informaţia va fi refuzată numai când divulgarea ei ar afecta negativ securitatea naţională sau ar ameninţa siguranţa. Relaţiile publice din domeniul militar reprezintă o responsabilitate a comandamentului. Comandanţii de la toate nivelurile şi eşaloanele au datoria de a informa personalul militar şi civil.

Tot lui îi revine şi responsabilitatea de a asigura înţelegerea de către comandant a implicaţiilor acţiunilor de relaţii publice.Ofiţerul însărcinat cu relaţiile publice reprezintă canalul de comunicare dintre nivelul de comandă şi cel public.Evaluarea politicii şi acţiunilor Departamentului Apărării şi Forţelor Armate în probleme ce privesc opinia publică. Toate aceste activităţi se desfăşoară pe baza Programului de Relaţii Publice al Departamentului Apărării.Realizarea de programe pentru informarea militarilor şi angajaţilor civili cu scopul de a-i motiva să fie eficienţi în activitatea lor. Programul de Relaţii Publice al Departamentului Apărării prevede: . bazată pe politica şi directivele comandantului şi a celor mai înalte eşaloane. Ca membru al statului major. . sinceră şi corectă. . oferind publicului larg o informare promptă. programele de relaţii publice din domeniul militar au scopul de a furniza informaţii şi de a întreţine interesul faţă de opinia publicului privind o organizaţie condusă şi aflată în proprietatea poporului american.Recomandări privind politica şi acţiunile care afectează opinia publică pentru înalţi funcţionari din apărare şi comandanţi. În acelaşi timp răspunde de planificarea şi coordonarea programelor de relaţii cu societatea şi de informare a personalului instituţiei. 63 .Evaluarea opiniei publice asupra Departamentului Apărării şi Forţelor Armate. ofiţerul cu relaţii publice îl sprijină pe comandant în utilizarea resurselor de relaţiile publice în vederea îndeplinirii misiunilor unităţii. .

64 .

65 .

66 .

în ideea de a nu le da o amploare nejustificată. fiecare cu un efectiv de 60-70 persoane. pe baza lor se realizează buletine de presă zilnice şi casete TV cu montaje săptămânale. În structura centrală sunt angajate 625 persoane (40% militari de carieră. cu un efectiv de 60 persoane şi o dotare adecvată. SIRPA dispune de birouri specializate: financiar. radio şi TV. fondurile fiind repartizate pe birouri şi pe acţiuni ce vor fi întreprinse. de către ofiţeri din SIRPA. COPID are posibilitatea să recepţioneze 360 canale TV. personal. 50 dintre acestea fiind în limbi străine. operativă. marină. în raport cu importanţa situaţiei. Structura sistemului de relaţii publice este suplă. precum şi la comandamentele regionale. SIRPA are un sistem informatic realizat cu 160 computere performante. jandarmerie. La ora actuală este un sistem foarte bine dezvoltat şi înzestrat cu mijloace tehnice specifice performante. medical.2. COPID analizează şi prelucrează zilnic 150 publicaţii. Informaţiile culese sunt stocate şi clasificate computerizat. secretariat. Sistemul este subordonat Ministerului Apărării. SIRPA are în subordine Centrul Operaţional al Presei Internaţionale de apărare(COPID) care. prin directivele statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei. Planificarea şi coordonarea comunicării în interiorul şi exteriorul armatei se realizează prin directiva anuală a ministerului apărării. În SIRPA franceză nu există purtător de cuvânt specializat. Pentru celelalte posturi are contracte cu societăţi civile. şedinţe săptămânale de coordonare ale şefului SIRPA cu serviciile subordonate de la categoriile de forţe. Prelucrarea unui volum foarte mare de informaţii publice permite informarea oportună a conducerii armatei şi anticiparea interesului jurnaliştilor faţă de anumite subiecte. prin programare automată. Organizarea activităţii Pentru recepţionarea şi introducerea informaţiilor în sistem. Activitatea SIRPA se întemeiază pe o planificare bugetară detaliată. astfel încât permite crearea de elemente (“celule”) noi în perioade care presupun organizarea unor campanii mediatice. prin comunicarea telefonică curentă. Pentru administrare. 20% civili şi 40% militari în termen). 12 dintre acestea fiind înregistrate total. Pentru a fi cât mai eficient. aviaţie.2. Structura de informare şi relaţii publice în armata franceză (SIRPA) Structura de informare şi relaţii publice pentru Armata Franceză a fost creat de aproximativ 3 decenii. Structura de relaţii publice are elemnte pe verticala organismului militar până la nivel regiment inclusiv. realizează o supraveghere şi o înregistrare exhaustivă a informaţiilor despre apărare vehiculate de presa scrisă. 67 . departamentul înzestrării) funţionează servicii SIRPA. selectiv. SIRPA funcţioneată ca o agenţie de ştiri care preia materiale şi informaţii realizate în celelalte compartimente ale conducerii armatei. Pentru evenimentele locale. de şeful SIRPA. de către ministrul apărării. Comunicarea oficială cu presa se realizează. le prelucrează publicistic şi le distribuie conform directivei şi planurilor de comunicare. COPID supraveghează permanent patru posturi de radio franceze şi alte posturi. La nivelul categoriilor de forţe (trupe de uscat.3. se folosesc structurile de relaţii publice de la nivelul la care se produc aceste evenimente. juridic.

68 . Categoriile de forţe armate organizează. Structurată pe departamente funcţional-profesionale şi dispunând de o dotare tehnică de vârf (10 studiouri complete de producţie video. Muzicile de unitate sunt formate din amatori. precum şi de grupe pluridisciplinare de specialişti) ECPA crează produse audiovizuale care sunt difuzate în interiorul şi exteriorul armatei. precum şi cele patru expoziţii. în subordinea sistemului se află Întreprinderea Cinematografică şi Fotografică a Armatei (ECPA). SIRPA cooperează cu casele de producţie muzicale pentru realizarea de CD-uri vândute pe piaţă sub emblema SIRPA. profesionale. Activitatea promoţională este foarte diversificată. SIRPA finanţează şi coordonează activitatea Asociaţiei pictorilor militari decontând cheltuielile de deplasare în unităţile militare în care aceştia se documentează. Sportul este organizat şi subvenţionat numai pentru interese de imagine şi publicitate. Pentru realizarea şi conservarea produselor audiovizuale specifice activităţii SIRPA. standuri expoziţionale la manifestări economice interne şi internaţionale. Armata franceză nu dispune decât de 3-4 formaţii muzicale profesioniste. Produsele fotografice şi video sunt stocate într-un arhivistic impresionant pus la dispoziţia tuturor celor care doresc să-l consulte şi să-l utilizeze în scopuri ştiinţifice. 5-6 asemenea vizite de documentare anual.Activitatea SIRPA este diversificată şi adaptată categoriilor de public care prezintă interes pentru apărare. În afara obiectelor simbolice. publicistice sau educaţionale. 4 studiouri fotografice. fiecare dintre ele. utilizează reclame de Radio şi TV. la care participă 50 de personalităţi influente. cu durata de 2 zile. SIRPA organizează 10-12 vizite de documentare anual. Pentru menţinerea contactului „releelor de opinie”cu armata. realizate conform concepţiei de comunicare. cadre militare şi militari în termen.

69 .

Centrul de medii produce: . . Bugetul anual al Statului Major al Informaţiilor este de 320 milioane DM din care: . Evaluarea modului în care se realizează obiectivele stabilite se execută de către structuri de evaluare ale Statului Major al Informaţiilor. redactorii de la publicaţiile militare au rolul de a comanda şi achiziţiona articole de la oameni de ştiinţă. Pe baza acestor obiective. .6 milioane pentru relaţiile cu publicul (în sensul de afaceri publice).7 milioane sunt alocate pentru informarea internă a personalului armatei. Academia de Informare şi Documentare desfăşoară şi actiitatea de cercetare fundamentală în domeniul informării şi comunicării iar ofiţerilor ce lucrează în cadrul Statului Major al Informaţiilor le revine rolul de punere în practică a relaţiilor publice. Mai mult. obiectivele de comunicare stabilite de Statul Major al Informaţiilor. compartimentele de profil din Statul Major al Informaţiilor coordonează activitatea Centrului de Medii.20-30 milioane DM pentru recrutarea de personal.medii auditive (benzi. folosindu-se cu alte cuvinte.4. Pe baza datelor obţinute se introduc coreţiile de comunicare necesare. precum şi a comandanţilor începând de la nivel de batalion în sus. .28 milioane pentru informarea externă. .medii tipărite (reviste. . Creativitatea.mijloace vizuale (casete video. folii transparente). manuale. expertul în domeniu. În acest centru lucrează specialişti dotaţi cu tehnică deosebit de modernă. Augustin) care are 50 subcentre în unităţi militare. Presa militară este in subordinea Statului Major al Informaţiilor şi are regim de presă departamentală. diapozitive. . Statul Major al Informaţiilor este încadrat cu aproximativ 750 persoane şi dispune de un Centru de medii (situat în localitatea St.2. 70 . fotografii. Obiectivele de informare politică şi monitorizare a comenzii sunt stabilite de Statul Major al Informaţiilor. Statul Major al Informaţiilor din Bundeswehr este organizat şi structurat ca o adevărată industrie de imagine a armatei germane. casete audio. Structura de informare şi relaţii publice în Armata Germaniei Activităţile de relaţii publice ale Bundeswehr-ului sunt coordonate de un Stat Major pentru presă şi Informaţii din cadrul Ministerului Federal al Apărării. Produsele sunt destinate informării politice a militarilor şi monotorizării comenzii în Bundeswehr. Rolul ei este de a îndeplini cu exactitate.12 milioane pentru Grupul Central de presă. compact discuri). libertatea şi eventualele veleitarisme ale ziariştilor militari se manifestă numai între aceste limite. ofiţeri din unităţi şi de a le redacta ei. texte programate). sunt vizate de Secretarul de Stat şi aprobate de Ministrul Apărării Naţionale. Din punct de vedere organizatoric acesta este situat pe acelaşi plan cu Statul Major al Armatei de Uscat.2. Statul Major al Informaţiilor are în subordine propria Academie de Informare şi documentare. cel al Marinei Militare şi Statul Major general al Aviaţiei Militare în condiţiile în care Bundeswehr-ul nu are Stat Major General. unde se realizează pregătirea şi perfecţionarea ofiţerilor din domeniul muncii de informare şi comunicare.

existând permanent preocuparea de a armoniza cele două categorii de obiective. În Bundecwehr este generalizată Instituţia purtătorului de cuvânt.Comunicate de presă (aproximativ 200/an).asigurarea recrutării unui personal de calitate.5. 4. . . Secţia administraţie şi învăţământ. În cadrul Secţiei de informare îşi deşfăşoară activitatea două birouri: unul de informare externă şi unul de informare internă. Secţia publicaţii şi expoziţii. purtători de cuvânt pentru fiecare categorie de forţă armată. în cel mult 30 minute de la apariţia unui eveniment reacţionează. 2. pentru sistemul medical (sanitar). . . Structura de informare şi relaţii publice în Armata Finlandei. pentru administraţie. Unul dintre purtătorii de cuvânt este de serviciu şi în zilele libere. 3. Există purtători de cuvânt la nivel de armată. .Activitate de învăţământ şi instruire a ofiţerilor de relaţii publice din cadrul FA.2. . .informarea internă a personalului armatei. 2. Secţia muzicilor militare.informarea externă. .Direcţiile principale de acţiune ale Statului Major al Informaţiilor sunt: . . .Asigurarea participării jurnaliştilor la aplicaţii şi alte activităţi militare. Aceste obiective urmăresc două direcţii: politică şi a activităţilor specific militare. Prin aceste două birouri se execută următoarele: . printr-un proces de atragere a tinerilor către instituţia militară.Centru de presă şi informare.gestionarea mediatică a crizelor şi conflictelor de mică sau de mare intensitate.Permanenţă în serviciul presei.Instruirea jurnaliştilor. Obiectivele de comunicare pentru o anumită perioadă de timp (1 an) sunt elaborate şi operaţionalizate de Statul Major al Informaţiilor şi sunt cuprinse în ordinul Secretarului de Stat pentru Politica de Apărare.gestionarea imaginii armatei germane. Din analiza distribuirii bugetului destinat Statului Major al Informaţiilor pe direcţii principale de acţiune se poate trage concluzia că la două dintre acestea se acordă o importanţă sporită: . direcţie subordonată direct ministerului apărării. putând raspunde cererilor mediilor de informare în masă. astfel încât.informarea externă. pentru domeniul financiar. . Direcţia de Informare este formată din patru secţii: 1.informarea societăţii germane. .asigurarea recrutării unui personal de calitate. 71 .Contactele cu mijloacele de comunicare în masă. Secţia de informare. Activitatea de relaţii publice în cadrul Ministerului Apărării Finlandeze este condusă de Direcţia de Informare.

prestează servicii religioase. secţie care coordonează o activitate prodigioasă a fanfarelor militare finlandeze.grupă corectări a opiniei publice (un comandant şi patru militari în termen). Planificare şi finanţare 2. .coordonarea activităţii principalelor publicaţii. Ultima secţie a direcţiei de informare este secţia muzicilor militare. .locţiitor al comandantului. .convocări sau conferinţe cu ofiţerii de relaţii publice.comandant.pentru ofiţeri de relaţii publice 5 zile. Aceste două birouri au teritoriul împărţit în zone de responsabilitate şi desfăşoară activităţi pentru ridicarea capacităţii de acţiune pe linie de informare. În structura de coordonare a activităţii de informare şi relaţii publice este şi un pluton care execută activităţi specifice.TV (1-2 zile). Acest pluton are următoarea organizare: .grupă administrare (un comandant şi patru militari în termen). În cadrul celei de-a treia secţii funcţionează următoarele birouri: 1. birou care se ocupă cu organizarea de cursuri astfel: . . . . 72 . .grupă TV (un comandant şi patru militari în termen). .grupă radio (un comandant şi patru militari în termen).realizează filme şi produse video. .grupă editorială (un comandant şi cinci militari în termen).standuri ale forţelor armate în cadrul expoziţiilor civile (aproximativ 20/an). . Planificare pentru situaţia de criză şi război.grupă de legătură (un comandant şi trei militari în termen). . 3. Instrucţiuni administrative. .Cea de-a doua secţie.ofiţer cu transmisiunile (comunicaţii). .participarea la expoziţii.furnizarea de material expoziţional pentru comandamente şi unităţi.pentru realizatori de programe Radio . . respectiv Secţia publicaţii şi expoziţii are ca principale domenii de activitate: . în fiecare toamnă. .

73 .

6 Structura de informare şi relaţii publice în Armata Bulgariei Direcţia de relaţii publice a Armatei Republicii Bulgare este subordonată Ministerului Apărării Naţionale. 74 . Această direcţie a luat fiinţă prin transformarea fostei Direcţii de cultură.DIRECŢIA DE INFORMARE 2. .biroul informare internnă.biroul analiză/informare şi pregătire psihologică . Secţia de analiză şi coordonare a activităţii în cadrul căreia se află următoarele birouri: .2. În structura Direcţiei de Relaţii Publice fac parte: 1.biroul publicaţii şi mass-media militară.

sistemele tot mai sofisticate de comunicare în masă. un preot militar şi un psiholog dintre care unul va fi şi cu relaţiile publice. 7. Structura de relaţii publice din această armată a luat fiinţă la data de 01. 6.Ap. în SUA.2. tendinţa este aceea de a dezvolta servicii de informare şi relaţii publice la toate nivelele.Firme de relaţii publice. Dintre produsele secţiei pot fi enumerate: . Acest birou este condus de un civil şi produsele sale sunt specifice agenţiilor de presă. 3.Buletinul informativ săptămânal pentru militarii slovaci aflaţi peste hotare..7. Sector buget-finanţe. Pe verticala organismului militar sunt încadraţi câte un ofiţer cu relaţii publice la fiecare Corp de Armată. devenind adevărate pieţe înfloritoare.2.01. Pe măsură ce companiile s-au extins. multe corporaţii au simţit nevoia existenţei unor firme de relaţii publice care să le furnizeze experienţa profesioniştilor în comunicare. 3.1993 în urma separării de Republica Cehă. subordonată Ministerului Apărării Naţionale. instituţia purtătorului de cuvânt este separată de Secţia de afaceri şi relaţii publice.N. atât pe plan intern cât şi internaţional. se distribuie la M. cărţi materiale didactice pentru soldaţi. Secţiune logistică. creşterea necesităţii de a apăra interesele consumatorului şi nevoia crescândă de informare a poporului american. biroul instituţiilor militare de cultură. La nivelul M. Structura de informare şi relaţii publice în Armata Slovacă. În cadrul secţiei mai funcţionează Redacţia cu scop determinat. Profesioniştii erau necesari pentru menţinerea liniilor de comunicare într-o lume tot mai complicată şi pentru furnizarea 75 . denumită Secţia de Afaceri şi Relaţii Publice cu un efectiv de 50 oameni. Departamentul de relaţii cu presa care are în componenţă: biroul relaţii cu presa şi contacte cu alte armate. Dezvoltarea firmelor de relaţii publice a fost stimulată de urbanizare. Cu această ocazie toate instituţiile de relaţii publice şi cultură au rămas la Praga. 5. în urma celui de-al doilea război mondial. Departamentul de presă compus din: biroul relaţii cu mass-media civilă. În perspectivă.Ap. Instituţiile centrale de cultură. iar la regimente să fie încadraţi: un ofiţer cu educaţia şi cultura. 4. În Armata Slovaciei a luat fiinţă o structură nouă. Firmele de relaţii publice au proliferat. biroul de analiză şi informare de presă. direct proporţional cu dezvoltarea afacerilor şi industriei americane. biroul informaţii şi reclamaţii. În cadrul secţiei de afaceri şi relaţii publice funcţionează un birou (ca o agenţie de presă a armatei). 2.Revista presei care apare zilnic.N şi la alţi 40 abonaţi. Oficiul de documentare. În această situaţie. expansiunea birocraţiei şi legislaţiei guvernului. secţie care editează broşuri. .

Se planifică şi se ţin conferinţe de presă. Scopul serviciilor oferite de aceste firme clienţilor lor variază la fel de mult. pănă la giganţi ca BURSON-MARSTELLER care are peste 1500 de angajaţi în întreaga lume. care subliniază că serviciile de relaţii publice par a se dezvolta cel mai bine într-o atmosferă conflictuală. Publicity Bureau. Se oferă sfaturi privind programele de identitate corporatistă care stabilesc un loc pe piaţă acelei companii şi produselor sale. Ca dimensiuni firmele de relaţii publice variază de la cele cu personal format din 1-2 persoane.Instruirea personalului din executiv de a ţine discursuri.Crize de comunicare.Relaţii cu comunitatea. . circulare pentru informarea angajaţilor şi altor materiale. cum ar fi scurgerile de petrol sau retragerea de pe piaţă a unui produs cu probleme. fie în calitate de conducătoare a întregii activităţi de relaţii publice. casete video. Firma de consultanţă poate activa fie ca un auxiliar la departamentul de relaţii publice al unei organizaţii. a) Serviciile oferite. Firmele actuale de consultanţă oferă mai multe servicii decât prima mare firmă americană. Se pregătesc materialele pentru audierile la guvern. . Se discută cu conducerea modalităţi de a motiva angajaţii şi de mărire a productivităţii. Reprezentanţilor li se dă ocazia să vorbească în cadrul unor emisiuni radio sau TV. . 76 . Conducerea este sfătuită privitor la căile de a obţine sprijinul public oficial pentru proiecte de tipul construirii sau extinderii unei fabrici. .Analiza mass-media.Probleme publice. artcole sau lucrări de artă sunt oferite spre tipărire sau difuzare mass-media. în cazul în care nu există un asemenea departament.celei mai mari părţi a materialului ce urma a fi dat publicităţii. Unii experţi. . Măsurarea ştiinţifică a atitudinilor şi percepţiilor publicului. simpozioane.Cercetare şi evaluare. Mijloace de comunicare cele mai potrivite sunt luate în considerare pentru expedierea anumitor mesaje către un anumit segment de populţie.Comunicare cu angajaţii. O adevărată firmă de relaţii publice oferă următoarele servicii: . Consultanţă oferită conducerii privitor la ce trebuie să spună şi să facă în cazuri grave. Modul de pregătire şi distribuire a prezentărilor de diapozitive.Instrumente diversificate de cominicare. pentru mărturiile depuse în faţa comitetelor legislative şi se realizează informări pe probleme de fond. .Managementul evenimentelor. broşuri. susţin că numărul acestor firme a crescut ca urmare a scăderii încrederii americanilor în marile corporaţii şi pe măsura creşterii cererilor de asumare a responsabilităţilor corporatiste în probleme de mediu şi consumatori. înfiinţată în 1900 la Boston.Promovarea unui produs. festivităţi de celebrare. . . conferinţe naţionale etc. Persoanele din conducerea executivă sunt instruite în privinţa activităţilor legate de probleme publice. ţinuta etc. . Fie mari sau mici. . de a realiza serviciile necesare punerii în aplicare a unui program asupra căruia firma şi clientul au căzut de acord.Poziţia companiei. inclusiv în ceea ce priveşte aspectul. ele au acelaşi obiectiv de a oferi consultanţă şi în măsura în care clientul o doreşte.

„Perfect” şi „Image Promotion”.. Melbourne. rolul de agent al clientului). Paris. de exemplu.Vicepreşedinte executiv. Analiză şi strategie de imagine. Tokyo.Preşedinte. ajutaţi de o secretară. . . 7. 9. Ei susţin că relaţiile publice sunt o funcţie de consultanţă a conducerii.Relaţii financiare. mese rotude. O firmă mică de relaţii publice poate să fie formată doar din proprietar (preşedinte) şi un asistent (vicepreşedinte). 5. 3. Printre cei din executiv sunt şi unii care se opun ideii de a lucra cu „agenţii” de relaţii publice. Management pentru crize de imagine. mari sau mici. Firmele de relaţii publice pun un accent tot mai mare pe aspectul de consultanţă al serviciilor pe care le oferă. 2. Firma „DC Communication” oferă următoarele servicii: 1. 6. Sao Paolo. Pregătire pentru ataşaţii de presă. . Firmele de relaţii publice. Conducerea primeşte consultanţă privind modalităţile de evitare a preluărilor de către o altă firmă. Dimpotrivă. Firmele mari sunt structurate astfel: . „DC Communication”. par să se aglomereze în marile centre urbane din SUA. San Juan. Elaborarea şi organizarea de evenimente publice (seminarii. mai ieftin este ca organizaţiile să-şi creeze propriile structuri de relaţii publice. 77 . . persoane însărcinate cu relaţiile publice. Elaborarea concepţiei generale şi organizarea de expoziţii şi pavilioane pentru manifestări naţionale şi internaţionale. . Strategie de comunicare pentru programe naţionale şi regionale. Creaţie şi producţie de suport vizual pentru campaniile de imagine şi comunicare.Director adjunct cu operaţiile. analiştii de acţiuni şi investitorii. care nu poate fi delegată altora aşa cum ar presupune termenul de „agent”.Director cu operaţiile. 8. În pofida acestor servicii oferite considerăm că mai util şi. Sidney. Singapore. Montreal. Consultanţă pentru apariţii publice. La nivel internaţional. firmele publcitare sunt denumite „agenţii” deoarece acestea cumpără pentru client timp sau spaţiu publicitar şi joacă. fie la cele ale unei firme specializate. . Pentru acest lucru pot apela fie la serviciile unei facultăţi de profil. Burson-Marsteller. conferinţe. comunicare suficientă cu acţionarii.Supraveghetor şef al operaţiilor. 4.Funcţionari. are birouri în Toronto. firmele de relaţii publice sau agenţiile lor oficiale se regăsesc în cea mai mare parte a marilor oraşe ale lumii. În România există mai multe firme de relaţii publice printre care: „Multi Media”. recepţii). evident. Hong-Kong.Personal de secretariat. în cadrul acestor tranzacţii. Relaţii cu mass-media. Kuala Lumpur. Structura unei firme de consultanţă diferă în funcţie de mărime. mulţi funcţionari de relaţii publice susţin că există un număr mare de agenţii de relaţii publice deoarece acestea nu fac altceva decât să pregătească şi să ofere clienţilor materiale publicitare (conform unei distincţii „de fineţe” făcute de nomenclatoare.

. Prima structură de relaţii publice a Elveţiei. veghing ca acestea să fie adaptate temelor prioritare desemnate de Guvern. O agenţie guvernamentală a SUA pentru difuzarea/diseminarea informaţiilor publice externe.3. c. b. d. O agenţie a CIA creată pentru ducerea războiului rece.1. .2. SID coordonează si autorizează campaniile de comunicare ale administraţiilor.2 USIA este: a. bisericeşti. b. Structuri mari. SID nu derulează campanii guvernamentale de PR. Structurile de relaţii publice se clasifică astfel: a. c. pentru spitale. Prima asociaţie de relaţii publice franceză. O agenţie a FBI pentru informarea populaţiei SUA. . mijlocii şi mici. ce nu pot fi clasificate. d. Ministerul informaţiilor publice al Franţei. b. O agenţie PR a NASA. municipale. şcoli şi firme de PR.4. c. TEST DE EVALUARE 2. d. „La maison de verre” a fost: a. Există o multitudine de structuri de relaţii publice.15 p 2. Campaniile de comunicare guvernamentală derulate de SID sunt destinate: a. Structuri guvernamentale.10 p - 78 . Prima structură de relaţii publice a Belgiei. SID derulează campanii de strângere de semnături pentru înfiinţarea noilor partide politice. cu denumiri diferite. militare. -15 p – 2. departamentale şi firme de consultanţă în probleme de relaţii publice. c.10 p – 2. d. SID derulează campanii de manipulare a opiniei publice. b. Structuri ministeriale.

2. NASA.în sensul încadrării cu personal. . Dacă sunt pentru PR intern sau extern. .6 = b. Funcţie de fluxurile informaţionale ce trebuiesc prelucrate şi amploarea sarcinilor. b.8 = c.5. 2. O.15 p 2. c.în funţie de: a. Centrele de presă sunt: a. c. c.5 = c. USIA. b. 2. Sunt structuri de relaţii publice departamentale.8. FBI. d.7. d.15 p 2. c. Sunt structuri de relaţii publice ministeriale. Nu există creiterii în acest caz. b. După opinia dumneavoastră departamentele de relaţii publice sunt organizate . Instruirea trupelor speciale pentru intervenţii în forţă împotriva terorismului.C. Postul de radio Europa Liberă este finanţat de: a. Celule de gestionare a crizelor. 2.3 =d. d.1 = c.I.4 = c. 79 . 2. b. se ocupă cu: a.2 = c.6. 2. 2. 10 p - NOTA : a) un singur raspuns este corect. b) cheia chestionarului este: 2. Sunt centre de informare publică în situaţia existenţei/derulării unui eveniment cu totul special şi/sau în situaţii de criză.7 = d. Promovează imaginea General Motors. dotare etc . Derulează relaţiile internaţionale ale guvernului spaniol. Mărimea firmei sau ministerului.2. . Furnizarea de servicii publicitare şi difuzarea informaţiei.10 p 2. CIA. d.

4 80 .Cursul nr.

81 .

82 .

83 .

84 .

85 .

86 .

87 .

88 .

89 .

90 .

91 .

92 .

93 .

94 .

95 .

96 .

97 .

98 .

onest. tranmiteti-I dorinta dvs. 10 puncte Un mesaj trebuie sa fie structurat in limita a: a) 12 . 10 puncte In relatiile cu presa nu este indicat: a) sa furnizati reporterilor informatii atunci cand acestia le solicita. sublinierile si credibilitatea personala sunt: a) tactici de PR in cadrul planului de comunicare. c) un principiu de structurare a raspunsurilor in cadrul interviului. b) 6 . b) un model de realizare a tacticilor PR. b) sa permiteti reporterilor sa vina la Dvs. pregatiti o expresie de situare in subiect. pregatiti mesajele. fiti scrupulos. 10 puncte 2. TEST DE EVALUARE 2. 2. sa rugati pe reporter ca o informatie odata data sa fie impiedicata sa apara etc. d) tehnici de redactare a unui comunicat de presa. abilitatea. ramaneti calm. fiti sincer.4 2. d) sa evitati sa vorbiti cu reporterii.10 secunde. d) 1 .2 minute.monitorizat.2.3 Principiul piramidei rasturnate este: a) un model de realizare a strategiilor PR. fiti profesionist cu un comportament self. oricand. d) sa stiti care sunt mesajele dvs. d) o lista de verificare pentru organizarea conferintelor de presa.5 99 . spuneti “fara comentarii “. sa fiti pro-activ. c) tehnici ce pot fi utilizate pentru a controla un interviu. c) stabiliti audienta-tinta. fiti constient de normele de confidentialitate interna.7 secunde. b) restrictii in proiectarea interviului. prezentati intrebarile si raspunsul.2 2. evitati declaratiile care nu se inregistreaza. 10 puncte Glisarea. c) 5 .. b) fiti politicos. c) sa nu vorbiti despre lucruri confidentiale. util. sa transmiteti mesajele planificate. de a-l ajuta.1 Principiile de lucru cu presa sunt: a) fiti cinstit.24 secunde.

d) o calatorie de presa. puncte Puntile se utilizeaza pentru: a) a va apropia de reporter.10 puncte 2. b) a suplini o calatorie de presa. c) a da un rasunet maxim unei informatii care – daca ar fi fost difuzata prin mijloacele clasice – nu ar fi avut aceeasi audienta. c) indecisi.10. c) introducerea intr-o conferinta de presa.8 2. c) glisare. b) o conferinta de presa la care se abordeaza o singura problema. b) sprijinitorii puternici.7 Planul de interviu este: a) un punct esential in strategia de imagine. Un eveniment de presa se organizeaza pentru: a) a atrage atentia presei ca ziaristii incalca deontologia profesionala. d) oponentii puternici. d) o modalitate de a va structura si argumenta logic mesajele proprii. b) a putea folosi jargonul. 10 puncte 2.6 Pe timpul interviurilor.9 Briefing-ul este: a) o conferinta de presa la care se abordeaza mai multe probleme. 10 puncte 2. b) o modalitate de a pune in dificultate reporterul. 10 puncte 2. d) aprecierea intrebarii reporterului. va ve-ti dirija mesajele catre: a) intreaga populatie a tarii. 10 puncte 100 . d) a suplini o vizita loa Consiliul editorial. c) un mesaj sau slogan.

1 = a.4 = c. 2. 2. 2.10 = c.7 = d. 2. b) cheia chestionarului este: 2. 2. 2.6 = c.NOTA : a) un singur raspuns este corect.2 = d.5 = c.8 = c.3 = c.9 = b. 101 . 2. 2. 2.

5 INFORMAREA INTERNĂ 102 .Cursul nr.

103 .

104 .

105 .

10 puncte Informarea interna se refera la : a) comunicarea dinspre presa catre organizatie. c) intregul personal al organizatiei sa spuna – in raporturile cu tertii – acelasi lucru despre organizatie. c) comunicarea biunivoca dintre presedintele organizatiei(staff-ul presidential) si personalul din subordine. 10 puncte 2.3 2. 106 . ce prezinta acelasi mesaj coerent ” se refera la: a) in raporturile cu opinia publica sa comunice numai presedintele organizatiei. b) nu. d) puteti practica relatii publice numai daca managerul organizatiei Dvs. b) in raporturile cu opinia publica sa comunice numai purtatorul de cuvant. 10 puncte 2. este initiat in practici PR. b) puteti practica relatii publice numai daca Dvs.1 Expresia “ relatiile publice incep de acasa “ se refera la: a) puteti practica relatii publice numai daca parintii Dvs. c) puteti dezvolta relatii publice in exteriorul organizatiei numai daca in interiorul acesteia derulati corect informarea interna. angajatii organizatiei din care faceti parte pot fi incadrati in categoria “public “ a) da.2 Dupa opinia Dvs..4 Principiul “ o singura voce. b) comunicarea cu personalul organizatiei prin intermediul mass-media centrale si /sau locale. TEST DE EVALUARE 2. d) in organizatie sa se aplice legea tacerii.2. d) ascultarea opiniilor si ideilor subalternilor. va initiaza in practica PR. aplicati principiile PR acasa. fiecare cu cuvintele lui.

10 puncte 2.5 Angajatii au nevoie sa cunoasca: a) evenimentele importante din viata managerului si situatia lui familiara; b) rolul organizatiei in cadrul societatii, in apararea intereselor angajatilor etc.; c) evenimentele politice internationale; d) evenimentele politice nationale. 10 puncte 2.6 Un colectiv informat este: a) mai lenes; b) mai molatec; c) profund motivat; d) neinteresat de organizatie. 10 puncte 2.7 Printre tipurile fundamentale de mesaje interne se regaseste si: a) tacerea; b) rolul; c) concurenta; d) codul penal. 10 puncte

2.8

Un mediu pentru comunicarea interna este: a) televiziunea nationala; b) televiziunea locala; c) ziarul organizatiei; d) ziarul “Adevarul”. 10 puncte

2.9

Comunicarea orala este: a) o forma de transmitere a impresiilor proprii catre terti; b) o forma convenabila pentru informarea interna; c) un mijloc de gestionare a imaginii proprii in raport cu sefii; d) un mijloc de relationare cu Parchetul si angajatii Ministerului de Interne.

107

10 puncte 2.10 Dupa opinia Dvs., revista presei este un mijloc de: a) gestionare a crizelor; b) relationare cu presa; c) comunicare interna; d) comunicare cu societatea. 10 puncte

NOTA :

a) un singur raspuns este corect; b) cheia chestionarului este: 2.1 = c; 2.2 = a; 2.3 = c; 2.4 = c; 2.5 = b; 2.6 = c; 2.7 = b; 2.8 = c; 2.9 = b; 2.10 = c.

108

Cursul nr. 6 RELAŢIILE CU SOCIETATEA

109

110 .

111 .

112 .

113 .

114 .

115 .

116 .

117 .

118 .

119 .

120 .

121 .

122 .

123 .

124 .

125 .

126

127

128

129 .

10 puncte 2. b) structura ministeriala nationala. b) non-optionale. d) de a asigura protectie pentru organizatie din partea liderilor de opinie din societate (comunitate). TEST DE EVALUARE 2.3 In baza programelor de relatii cu societatea. 10 puncte 2. b) sa anticipati potentialele crize de imagine. c) diferiti conducatori .4 Structura de putere a societatii este: a) structura politica nationala.2. d) administratia publica. c) intamplatoare. d) sa proiectati strategii de gestionare a crizelor. Dvs. d) determinate cauzal transductiv.2 Relatiile cu societatea sunt: a) optionale. va revin urmatoarele responsabilitati: a) sa monitorizati indeplinirea deciziilor. c) sa planificati si sa desfasurati programe de relatii cu societatea si /sau sa asistati seful organizatiei pe timpul comunicarilor. 10 puncte 2.formali si informali – liderii de opinie din comunitatea din care faceti parte. 130 .1 Scopul relatiilor cu societatea este: a) de a parveni. b) de a contracara atacurile din partea mass-media. c) de a comunica pentru a asigura o buna vizibilitate (clara si distincta) a organizatiei in opinia publica si a decodifica cerintele publicului cu privire la organizatie.

a.5 Un obiectiv al relatiilor cu societatea il reprezinta: a) asigurarea unei bune comunicari in cadrul organizatiei. d) o modalitate de evaluare a relatiilor publice.7 Procesul de relatii cu societatea presupune parcurgerea obligatorie a urmatoarelor etape: a) analiza. c) un ghid ce va ajuta in planificare. c) oamenii au tendinta sa judece intregul dupa partialul pe care il cunosc. b) proiectarea.8 O lista de verificare este: a) un proiect pe termen lung. c) identificarea problemei. etapizarea actiunilor si comunicarea. sprijinul organizatiilor internationale fata de proiectele noastre 10 puncte 2. planificarea. succint urmatoarea: sase oameni orbi au fost solicitati sa pipaie un elefant si sa-l descrie. 10 puncte 131 .d. nu partialul pe care il cunosc. d) sa obtinem. evaluarea consecintelor si a efectelor perverse. Aceasta legenda sugereaza ca : a) oamenii au tendinta sa judece intregul. cel ce pipaia un picior. cercetarea .6 Legenda elefantului alb si a celor sase oameni orbi din Industan este. d) oamenii judeca numai ceea ce simt si vad. b) oamenii au tendinta sa judece intregul ca fiind suma partilor. b) o harta mentala. a descris elefantul ca un trunchi de copac s. d) identificarea problemei.10 puncte 2. evaluarea. generalizarea. comunicarea. b) sa mentinem reputatia de bun vecin….constatarea. 10 puncte 2. sinteza. 10 puncte 2.m. Cel ce pipaia trompa a spus: elefantul seamana cu un sarpe. c) sa asiguram o buna vizibilitate proximala. comunicarea.

9 O lista de verificare poate fi transformata intr-un plan de PR: a) da.6 = c. 2. b) selectarea celor mai buni oameni de PR. 2. 2. intr-un plan tactic (in anumite conditii). 2. intr-un plan strategic. d) da. 2.3 = c.10 = c.2.2 = b. d) este o metoda de cercetare – constatare. 10 puncte 2.1 = c. 10 puncte NOTA : a) un singur raspuns este corect. b) nu. pentru ca ajuta la formularea obiectivelor de comunicare.10 Evaluarea in PR se refera la : a) analiza costurilor implicate. 132 . 2. 2. b) cheia chestionarului este: 2. c) da.5 = b. c) este un proces de determinare a succesului / insuccesului unui program de PR. 2.7 = d.4 = c. 2.9 = c.8 = c.

Cursul nr. 7 Gestionarea crizelor 133 .

134 .

135

136

137

138 .

139 .

140 .

141 .

5 Principalele tipuri de crize sunt: a) politice. b) imediate. d) un staff conservator care sa nu dea atentie presei. grevele. TEST DE EVALUARE 2. administrative.2 Gestionarea situatiilor de criza necesita: a) o dotare tehnica adecvata. urgente si sustinute.T. 10 puncte 2. c) strategii adecvate de imagine si gestionare a crizelor. c) afectarea imaginii organizatiei pe o durata nelimitata. c) la nivel central si local.6 Sugestiile ca sloganele firmei Procter & Gamble contin elemente de simbolism satanic au reprezentat o criza : a) administrativa. b) conturarea identitatii organizatiei.3 In planul de gestionare a crizelor sunt evidentiate: a) analizele realizate de experti in domeniul productiei de bunuri si servicii.1 Situatiile de criza pot avea ca finalitate: a) asigurarea unei bune vizibilitati proximale. 10 puncte 2. d) structura de putere a societatii (comunitatii). d) un sistem de control al zvonurilor. 142 . 10 puncte 2. d) o recunoastere internationala a organizatiei. 10 puncte 2.4 Planul de gestionare a crizelor prevede: a) ce crize au existat in organizatie. b) o echipa de tineri specialisti I.2. c) pe ce lider politic se poate / nu se poate conta in situatii de criza. d) nu exista o tipizare a crizelor. b) oportunitatile. c) punctele vulnerabile ale organizatiei. militare. 10 puncte 2. b) cine sunt cei vinovati de crizele anterioare.

10 puncte 2.10 In situatii de criza. d) pentru blocarea canalelor de comunicare.8 Algoritmul Claudiei Reinhard este utilizat la: a) planificare. c) o celula de gestionare a crizelor. 10 puncte 2.b) centrala. d) sustinuta. 10 puncte 2. 10 puncte 2. d) sa faceti o cercetare administrativa amanuntita. b) cercetare – constatare. d) un centru al zvonurilor. sa reuniti comitetul de conducere pentru situatii de criza si expertii pe domeniu si sa deschideti toate canalele de comunicare. d) prevederea crizelor. c) sa blocati toate canalele de comunicare pana la solutionarea crizei. un centru de informatii este: a) un loc unde informatia circula de la institutie la public. o declaratie oficiala a organizatiei este necesara: a) pentru linistea puterii politice. c) de productie. b) un comitet de gestionare a crizelor.7 In situatii de criza primele cerinte sunt urmatoarele: a) sa urmariti ce spun si ce fac ziaristii pentru a-i actiona in justitie. b) sa scoateti planul pregatit pentru criza.9 In situatii de criza. c) purtatorului de cuvant al organizatiei care o va folosi in interviurile acordate mass-media. b) pentru a-i determina pe ziaristi sa nu mai scrie despre eveniment. c) gestionarea crizelor. 10 puncte 143 .

9 = c. 2.5 = b. 2.8 = c. 2.NOTA : a) un singur raspuns este corect.1 = c.10 = a. 2. 2. b) cheia chestionarului este: 2.3 = c. 2. 2.7 = b.6 = d. 144 . 2.2 = c. 2.4 = d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful