Van Hool üzemanyagcellás

tesztbusz – belgiumi
gyárlátogatás
és tesztvezetés
Astra HHD9 8x6 bányadömper – BAUMA 2013
müncheni építőipari kiállítási körkép
Delta-Truck – a nagy átalakulás
MAN TGnew Euro VI hazai premier
Bán
Péter
Energotest
Szabó
Sándor
Volvo
Thermo King – 75 éve a csúcson
Tököli Buszfesztivál-forgatag
SCANIA
STREAMLINE
Motor- és
jármű-
fejlesztések
EURO VI
S
p
r
i
n
t
e
r

2
0
1
3
M
e
r
c
e
d
e
s
-
B
e
n
z
E
u
r
o
6
Mercedes-Benz Arocs terepes- és közúti
tesztvezetés Németországban
2013/6 JÚNIUS • ÁRA: 495 Ft
HASZONGÉPJÁRMŰ, ÁRU-
ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZAKLAP
E-MAIL: cambus@hu.inter.net
INTERNET: www.camiontruck.hu
„INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS
& COACH OF THE YEAR”
SZERVEZET HIVATALOS LAPJA
6cBIV_BI_1306.indd B/I 2013.09.09 10:38:00
renault-trucks.hu
A KAMIONNAK HASZNOT
KELL TERMELNIE
R
e
n
a
u
l
t

T
r
u
c
k
s

S
A
S
;

a
l
a
p
t
ö
k
e
:

5
0
.
0
0
0
.
0
0
0


;

9
5
4

5
0
6

0
7
7

R
C
S

L
y
o
n
F
o
t
ó
:

©

R
e
n
a
u
l
t

T
r
u
c
k
s
;

2
0
1
3
.
0
5
.
6cBII_BIII_1306.indd B/II 2013.09.09 10:39:45
W W W . I V E C O . C O M
A képen látható autó illusztráció!
* Az úton van otthon.
MÁRKAKERESKEDÉSEK: · BESSO ZRT. 7634 Pécs, Pellérol ut 72., Tel.: 06 72 257-500, |nto: kereskeoelem@besso.bu · ETC KFT.
2051 8latorbagy, Paul Hartmann u. 6., Tel.: 06 23 501-930, |nto: lntogepjarmu@ceñn.bu · LEVANTEX KFT. 1044 Budapest, Ipari Park
u. 2., Tel.: 06 1 435-3010, |nto: levante×@lveco-levante×.bu · SZALAY AUTÓHÁZ KFT. 6000 Kecskemét, Katonatelep, 441-es tĒut,
Tel.: 06 76 505-600, |nto: lveco@szalayautobaz.bu · TRUCK SAVARIA KFT. 9700 Szombathely, Sárvár u. 56.; Tel.: 06 94 522-070;
|nto: truck.ktt@trucksavarla.bu · FELHATALMAZOTT MARKAKERE5KEDÉ5EK: · DELTA TRUCK KFT. 1097 Budapest, Táblás u. 38;
Tel.:06 1 358-1444; Info: marketing@delta-truck.hu · HlLCZ & FlA KFT. 7122 Kakaso, Kossutb u. 8/0., Tel.: 06 74 431-908, |nto: lnto@bllcz.bu · KJGyJ ZRT.
7400 Kaposvar, Fureol ut 180., Tel.: 06 82 506-166, |nto: lveco@jarmugyarto.bu · PANNON TRUCK 2000 KFT. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u.
105., Tel.: 06 92 511-180, |nto: lnto@pannontruck2000.bu · TRUCK SAVARIA DEBRECEN KFT. 4030 Debrecen, Ozmán u. 3.; Tel.: 06 52 524-090;
|nto: lorlncz@trucksavarla.com · TRUCK ITALIA KFT. 3526 Mlskolc, Zslgmonol u., Tel.:06 46 413-105, |nto: truckltalla@t-onllne.bu · UNICAR
AUTÓCENTRUM KFT. 3300 Lger, KulsĒsor u. 8, Tel.: 06 36 512-010, |nto: unlcar@unlcar.bu · EUROTRADE KFT. 2948 Kisigmánd, M1 Truck Centrum;
Tel.: 06 34 556-655, |nto: eurotraoe@eurotraoe.bu · FELHATALMAZOTT ÉRTÉKE5lTÉ5l PONTOK: · lTALCAMlON KFT. 1027 Budapest,
8em rkp. 32., Tel.: 06 1 214- 6700, |nto: ltalcamlon@t-onllne.bu · 6100 Klskuntélegybaza, Szegeol ut 89, Tel.: 06 76 430-537
· KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS: +36-20-539-6119
Csúcsdi záj n és aer odi nami ka a l égel l enál l ás csökkent éséér t ,
a még kar akt er esebb kül sô megj el enésér t és az összet éveszt het et l en st í l usér t .
Csúcst el j esí t mény és hat ékonyság a l egkor szer ûbb t echnol ógi ák f el használ ásával a köl t ségek mi ni mal i zál ásáér t ,
és a nagyobb er ôt , nagyobb nyomat ékot bi zt osí t ó mot or okér t .
Csúcskat egór i a a megbí zhat óság t er én, mel ynek hát t er ében t öbb mi nt 5 mi l l i ó t eszt ki l omét er ál l .
Csúcst echnol ógi a a bi zt onság ér dekében, t ovábbf ej l eszt et t bi zt onsági r endszer ekkel ,
mel yek kul csszer epet j át szanak a vezet ô és a r akomány védel mében.
Új St ral i s Hi - Way: a t ermel ékenység baj noka.
Iveco 1_1 1305.indd 1 24.5.2013 11:40:01
TARTALOM
26
30
34
40
42
48
56
74
2
Van Hool üzemanyagcellás
tesztbusz – belgiumi
gyárlátogatás
és tesztvezetés
Astra HHD9 8x6 bányadömper – BAUMA 2013
müncheni építőipari kiállítási körkép
Delta-Truck – a nagy átalakulás
MAN TGnew Euro VI hazai premier
Bán
Péter
Energotest
Szabó
Sándor
Volvo
Thermo King – 75 éve a csúcson
Tököli Buszfesztivál-forgatag
SCANIA
STREA
M
LIN
E
Motor- és
jármű-
fejlesztések
EURO VI
S
p
rin
te
r 2
0
13
M
ercedes-Benz
Euro 6
Mercedes-Benz Arocs terepes- és közúti
tesztvezetés Németországban
Cam
ion
Truck&
Bus
2013
június
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Tartalom
B
A
U
M
A
2
0
1
3
Júniusi horizont
AKTUÁLIS 4
Nagyot lépett a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium – 18 különféle közlekedési
eljárás egyszerűsödik ez év októberétől
LAPZÁRTA –
ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK 6–17
A HÓNAP TÉMÁJA 18
BAUMA 2013
– Kiállítási körkép 1. rész
• Iveco és Astra • MAN • Mercedes-Benz
és Fuso • Scania • Tatra • Volvo
Jármű és felépítmény
NAGYTEHER-BEMUTATÓ 26
Scania Streamline – svédországi
tájékoztató és próbaút
KISTEHER-BEMUTATÓ 30
Mercedes-Benz Sprinter 2013
NAGYTEHER-BEMUTATÓ ÉS TESZT 34
Mercedes-Benz Arocs
– terepgyakorlat Németországban
Reflektor
GYÁRTÁSFEJLESZTÉS 38
Energotest:
Fejlesztő- és gyártóbázis
„saját energiamezőben”
ÉVFORDULÓ 40
Thermo King
– jégkorszak után
SZOLGÁLTATÁS 42
Delta-Truck
– a nagy átalakulás éve
ÉVFORDULÓ 43
20 éves a dieselDR
Műszaki háttér
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG 44
Iveco
– kampány a biztonságért
GÉPJÁRMŰTECHNIKA 46
Légtartályok
– már műanyagból is
Buszvilág
KIÁLLÍTÁS 48
10. Buszfesztivál – Tököl
Jubileumi rendezvény, kevés újdonsággal,
sok régiséggel
• Hazai kiállítók • Importőrök
bemutatkozása • Veterán buszok •
Háttéripar
GYÁRLÁTOGATÁS 56
Van Hool
– a „családias” belga buszgyártó
Szakmai fórum
JÖVŐKÉP 60
Oktatói pálya – mindennapos
szaktudásés felkészülés
a Volvo szerelők VISTA-versenyére
EXKLUZÍV 61
VISTA 2013
– kettős magyar siker
a madridi középdöntőben
MKFE HÍREK 64
Országos Küldött Közgyűlés
NiT HUNGARY HÍREK 66
▼ ED: még mindig teljes a homály
▼ Bizonytalanságban a hop on-hop off
autóbuszok üzemeltetői
KTI ROVAT 68
A Magyarországot érintő közúti
tranzitforgalom fő áramlatai
Kaleidoszkóp
KITEKINTÉS 70
A szolgálatkész „háttéripar”
KALEIDOSZKÓP 71, 79, 80
PILÓTÁK VÉLEMÉNYE 72
Amikor nagyon megijedtem…
KAMIONSPORT 74
OXXO pontszerzések
MODELLKIRAKAT 75
Jabbeke 2013 – 2. rész
Tartalom.indd 2 2013.05.30 12:23:09
AZ MAN GARANTÁLJA
A HATÉKONYSÁGOT!
ÚJ HAJTÁSLÁNC GARANCIA
AZ MAN TGX ÉS TGS JÁRMÛVEKRE
3 év
Engineering the Future – since 1758.
MAN TRUCK & BUS
www.man.hu
A hatékonyság éveken keresztül biztosítja a jövô kiszámíthatóságát ügyfeleink számára. Az ingyenes hajtáslánc-garanciával
Ön teljesen gondtalanul vezethet, váratlan szervizköltségek nélkül. A garancia új jármû* vásárlása esetén 3 évig vagy
450 000 km futásteljesítményig (amelyiket elôbb éri el) a 4X2 vagy 6x2 hajtásképlettel rendelkezô TGX és TGS jármûvekre
érvényes. Élvezze a nagyobb költségbiztonságot és gazdaságosabb üzemeltetést az MAN-nel!
További információért látogassa meg honlapunkat: www.mantruckandbus.com/tg.
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. – Az MAN Nutzfahrzeuge Csoport tagja
2330 Dunaharaszti 9027 Gyôr 7630 Pécs 3580 Tiszaújváros 9700 Szombathely
Csonka János u. 2. Berkenyefa sor 1. Pécsváradi út 4. Ipari Park, Bay Z. u. Mob: (06) 30 4884-943
Tel: (24) 520-300 Tel: (96) 515-460 Tel: (72) 539-400 Tel: (49) 544-400
Fax: (24) 520-317 Fax: (96) 515-461 Fax: (72) 539-401 Fax: (49) 544-401
Mob: (06) 30 9774-856 Mob: (06) 30 4884-941 Mob: (06) 30 2019-890 Mob: (06) 30 4884-948
(06) 30 9845-703 (06) 30 4884-942 (06) 30 3118-190
(06) 30 2019-891
* A 60 t alatti össztömeggel rendelkezô jármûvekre érvényes.
MAN TG 202x274+5 indd 1 MAN TG 202x274+5 indd 1 MAN TG 2022x274+5 indd 1 2013 04 19 14:49 2013 04 19 14:49 2013 04 19 14:49
MAN 1_1 1305.indd 3 24.5.2013 11:38:04
változásokkal egyes köz-
úti közlekedési igazgatá-
si ügyekben jelentősen csök-
kennek az állampolgárok és vál-
lalkozások adminisztratív ter-
hei. Az ügyintézés jellemzően
a folyamatok átszervezésével,
elektronizálásával egyszerűsö-
dik, több eljárásban mellőzhető
lesz az ügyfél személyes megje-
lenése, az ügyeket az Ügyfélka-
pun keresztül lehet elindítani. A
nyilvántartási rendszerek össze-
kötésével az okmányirodák, kor-
mányablakok közvetlen elekt-
ronikus kapcsolat útján kérhetik
majd le a szükséges adatokat.
Az ügyfelek a hatósági ellenőr-
zések és az okmánymásolatok
kiállítása során is mentesülnek
az adatszolgáltatás alól. A kü-
lönböző igazgatási és szolgál-
tatási díjak elektronikus úton,
készpénz-átutalási megbízás-
sal vagy bankkártyával is fizet-
hetők lesznek, egyes eljárások
meg fognak szűnni.
Az egyszerűsítés módja jellem-
zően az ügyek elektronizáltsá-
gának növelése vagy dokumen-
tációs, információs igényének
csökkentése. A közúti járművek
forgalomba helyezési eljárásai-
nak megkönnyítése érdekében
a hatóság típus-adatbázist hoz
létre, és ennek felhasználásával
közli a nyilvántartóval az adott
járművekhez tartozó aktuális
műszaki adatokat. Az informa-
tikai rendszerek összekötésével
javul az adatbiztonság, és jelen-
tősen rövidül a forgalomba he-
lyezési eljárás ügyintézési ideje.
A járműhonosítás egyszerűsíté-
se az uniós tagállamokban meg-
vásárolt járművek hazai forga-
lomba helyezését segíti. A jövő-
ben az ügyintézéshez elegendő
lesz a külföldön kiadott jármű-
okmányok és az adásvételi szer-
ződés bemutatása, a vevőnek
tehát nem kell már külföldön a
nevére íratnia az autót.
Az időszakos vizsgára állított
járművek közel négyötödénél
a vizsgáztató szervezet készí-
ti fel a járművet, végzi el a kar-
bantartást az előzetes áttekin-
tés során feltárt hibák javítását.
A jármű tulajdonosa a műszaki
vizsga ideje alatt többnyire nem
tartózkodik a helyszínen. Az új
előírások szerint külön okirat
kiállítása nélkül is az üzemben-
tartó képviselőjének tekinten-
dő a szerviz dolgozója vagy az
a személy, akinek a tulajdonos
a járművet és annak okmányait
átadta. A formális meghatalma-
zás mellőzésével idő és költség
takarítható meg.
A vállalkozók, termelők számára
jelent komoly könnyebbséget
az a változtatás, amely a trak-
torok vizsgáztatási periódusát
három évről öt évre emeli. A ha-
tóság vizsgabiztosa a cég által
biztosított, a rendeletben meg-
határozott minimális technikai
feltételeknek megfelelő vizs-
gahelyszínen végzi el az oda
összeszervezett traktorok vizs-
gálatát. A mezőgazdasági jár-
művekkel a jövőben tehát nem
kell majd a megyeszékhelyeken
működő vizsgáló állomásra be-
közlekedni.
Megszűnik a rendszámtáblán
elhelyezett környezetvédel-
mi plakett indokolatlan cseréje
is azokban az esetekben, ame-
lyekben a meglévő sértetlen
plakett helyett kellene meg-
egyező színű újat felragasztani.
A viszonylag ritka piros plaket-
tet sem alkalmazzák a további-
akban a hatóságok. Az Euro
II előírást nem teljesítő autók
rendszámán fekete színű jelzi
majd, hogy a jármű fokozottan
környezetszennyező.
Mint mindennek, az Egyszerű-
sítési Programnak is ára van. A
bevezetés, az informatikai felké-
szítés 169 millió forintba kerül,
amely összeget az Új Széche-
nyi Terv forrásaiból, az Európai
Unió támogatásával és az Euró-
pai Szociális Alap társfinanszíro-
zásával fedezi a Minisztérium.
A következőkben áttekinthe-
tően soroljuk fel az egyszerű-
sítéseket a magyarázatokkal
együtt.
▼ Gépjárművek forgalomba
helyezése: A közúti járművek
forgalomba helyezési eljárásai-
nak megkönnyítése érdekében
a hatóság típus-adatbázist hoz
létre, és ennek felhasználásával
közli a nyilvántartóval az adott
járművekhez tartozó aktuális
műszaki adatokat. Az informa-
tikai rendszerek összekötteté-
sével javul az adatbiztonság,
és jelentősen rövidül a forga-
lomba helyezési eljárás ügyin-
tézési ideje. A járműhonosítás
egyszerűsítése az uniós tagálla-
mokban megvásárolt járművek
hazai forgalomba helyezését
segíti. A jövőben az ügyintézés-
hez elegendő lesz a külföldön
kiadott járműokmányok és az
adásvételi szerződés bemuta-
tása, a vevőnek tehát nem kell
már külföldön a nevére íratnia
az autót.
A módosítások hatálybalépése:
2013. október 1.
Évi esetszám: 2008: 43 429, 2009:
28 936, 2012: 32 686, 2011: 50 497
▼Gépjármű forgalomból tör-
ténő kivonása: Az informati-
kai rendszerek felkészítését kö-
vetően elektronikus úton lehet
kezdeményezni a jármű forga-
lomból történő ideiglenes ki-
vonását, majd forgalomba he-
lyezését.
A módosítások hatálybalépése:
2013. október 1.
Évi esetszám: kérelemre történő
ideiglenes kivonás 2008: 217 366,
2009: 268 880, 2010: 270 852,
2011: 271 147
▼ Forgalomba helyezés előt-
ti és időszakos vizsgálat: Az
időszakos vizsgára állított jár-
művek közel négyötödénél a
vizsgáztató szervezet készíti fel
a járművet, végzi el a karban-
tartást és az előzetes áttekin-
tés során feltárt hibák javítását.
A jármű tulajdonosa a műsza-
ki vizsga ideje alatt többnyire
nem tartózkodik a helyszínen.
Az új előírások szerint külön ok-
irat kiállítása nélkül is az üzem-
ben tartó képviselőjének tekint-
hető a szerviz dolgozója vagy az
a személy, akinek a tulajdonosa
a járművet és annak okmányait
átadta. A formális meghatalma-
zás mellőzésével idő és költség
takarítható meg. A vállalkozók,
termelők számára jelent komoly
könnyebbséget az a változtatás,
amely a traktorok vizsgáztatási
periódusát három évről öt évre
emeli. A hatóság vizsgabiztosa
a cég által biztosított, a rende-
letben meghatározott minimá-
lis technikai feltételeknek meg-
felelő helyszínen végzi el az oda
összeszervezett traktorok vizs-
gálatát. A mezőgazdasági jár-
művekkel a jövőben tehát nem
kell majd a megyeszékhelyeken
működő vizsgáló állomásra haj-
tani.
A módosítások hatálybalépése:
2013. június 1.; 2013. július 1.
Évi esetszám: 1,6 millió időszakos
vizsga
▼Jármű hatósági engedélyé-
nek (forgalmi engedélyének)
kiadása, pótlása és cseréje: Az
informatikai rendszerek felké-
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Júniusi horizont 4
A
Aktuális
NAGYOT LÉPETT A NEMZETI
FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Egyszerűbben, gyorsabban, hatékonyabban
Szinte észre sem vettük, hogy idáig az államigazgatást érintő közlekedési ügyek szép lassan
egyre bonyolultabbá váltak, egyre több bosszúságot okoztak a közúti közlekedésben
résztvevő ügyfeleknek.
Ezt a bürokratikus hátrányt felismerve született meg a „Magyary Zoltán Közigazgatás
Fejlesztési Program” és annak részeként az Egyszerűsítési Program, amely kiterjedt a közúti
közlekedésre is. Az NFM áttekintette azokat a területeket, ahol lehetségesek bizonyos
egyszerűsítések és azt végre is hajtotta. Ennek során 18 különféle közlekedési eljárás
egyszerűsödik többnyire ez év októberi hatálybalépéssel.
04-05 akt_nfm.indd 4 2013.05.27 15:54:20
▼Ideiglenes vezetői engedély
kiállítása, cseréje, pótlása: A
változásokkal megszűnt az ide-
iglenes vezetői engedély hasz-
nálata. Az ideiglenes vezetői en-
gedély kiadása helyett ma már
megoldható a végleges vezetői
engedély gyors pótlása.
A módosítások hatálybalépése:
2013. január 17.
▼Nemzetközi gépjármű veze-
tői engedély kiállítása, cseréje,
pótlása: Az elektronikus ügyin-
tézés kibővül, és a nemzetközi
vezetői engedély kiállításával
kapcsolatos eljárás elektroni-
kus úton intézhető, végigvihető
lesz. Az elektronikus úton igé-
nyelt nemzetközi vezetői enge-
délyt – a kérelem teljesíthetősé-
ge esetén – 15 napon belül pos-
tai úton kézbesítik.
A módosítások hatálybalépése:
2013. október 1.
▼ Külföldi hatóság által kiál-
lított vezetői engedély cseréje,
honosítása: A külföldi vezetői
engedély honosítása során – a
vezetői engedélyt kiadó ország-
tól függően – tanfolyammentes
elméleti és/vagy gyakorlati ve-
zetési vizsgát is kell tennie az
ügyfélnek. A sikeres vizsgájáról
szóló vizsgaigazolás átvétele
miatt a jövőben nem kell a Köz-
lekedési Felügyelőségre elmen-
nie, mert azt elektronikus úton
adják majd át a KEK KH informa-
tikai rendszerébe.
A módosítások hatálybelépése:
2013. október 1.
Végezetül
A Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium a szükséges rendeletmó-
dosítások kihirdetésével egye-
lőre befejezte a gépjárművek
forgalomba helyezéséhez és
vizsgáztatásához kapcsolódó
négy eljárás, „finomhangolá-
sát”. Ezek az intézkedések több
millió ügyben jelentenek majd
egyszerűbb ügyintézést úgy a
hatóságoknak, mint az ügyfe-
leknek, de szó sincs róla, hogy
most elégedetten hátradőlné-
nek a Minisztérium szakembe-
rei. Véleményük szerint érde-
mes tovább folytatni az ügy-
menetek részletes vizsgálatát
és ahol indokolt, ott várhatóak
még további egyszerűsítések.
Egyetértünk!
Tóth-I.
szítését követően elektronikus
úton lehet bejelenteni a közúti
járművekhez tartozó hatósá-
gi okmányok elvesztését, meg-
semmisülését.
A módosítások hatálybalépése:
2013. október 1.
Évi esetszám: forgalmi enge-
dély pótlása 2008: 23 886, 2009:
23 259, 2010: 23 183, 2011: 21 877
▼Forgalmi engedély bevoná-
sa: Az ügy megszűnik a lejárt
forgalmi engedély bevonásá-
nak mellőzésével. A lejárt mű-
szaki vizsgával közlekedő jármű
esetén – a szabálysértés bünte-
tésének fenntartása mellett – a
hatóság elsődleges célja, hogy
vizsgára vigyék az érintett jár-
művet. Ezért nem célszerű, ha
az ellenőrzésre feljogosított
hatóság a forgalmi engedélyt
a helyszínen elveszi, mivel így
a jóhiszemű autósok sem tud-
ják levizsgáztatni gépkocsiju-
kat. Amíg vissza nem kapják az
okmányt, addig csak autómen-
tővel, vagy útvonalengedéllyel
közlekedhetnek a szervizbe,
vagy a vizsgahelyre.
A módosítások hatálybelépése:
2013. október 1.
Évi esetszám: hivatalból ideigle-
nes kivonás 2008: 124 160, 2009:
134 696, 2010: 129 233
▼ Jármű hatósági jelzésének
(rendszámtáblájának) kiadá-
sa, pótlása és cseréje: Az in-
formatikai rendszerek felké-
szítését követően elektronikus
úton lehet kezdeményezni az
elveszett rendszámtábla pótlá-
sát. Megszűnik a rendszámtáb-
lán elhelyezett környezetvédel-
mi plakett indokolatlan cseréje
is azokban az esetekben, ame-
lyekben a meglévő, sértetlen
plakett helyett kellene meg-
egyező színű újat felragasztani.
A viszonylag ritka piros plaket-
tet sem alkalmazzák a további-
akban a hatóságok. Az Euro
II előírást nem teljesítő autók
rendszámán fekete színű pla-
kett jelzi majd, hogy a jármű fo-
kozottan környezetszennyező.
A módosítások hatálybalépése:
2013. július 1.
Évi esetszám: sorozatban előállí-
tott állandó forgalmi rendszám-
tábla kiadása és pótlása 2008:
284 648, 2009: 153 615, 2010:
135 093, 2011: 155 988
▼Járművel kapcsolatos köte-
lező felelősségbiztosítás ha-
tósági ellenőrzése: A gépjár-
művek kötelező felelősségbiz-
tosításának igazolása is egysze-
rűbbé válik az idei év második
felére. A biztosítói igazolást a
továbbiakban nem kell majd a
forgalmi engedély mellett tar-
tani. Az új előírások szerint a
balesetet szenvedett gépkocsik
vezetői a helyszínen kötelesek
kölcsönösen megnevezni azt a
biztosítót, amellyel felelősség-
biztosítási szerződést kötöttek.
A biztosítási kötelezettség telje-
sítését, a szerződés érvényessé-
gét az erre feljogosított hatósá-
gok elektronikus úton ellenőriz-
hetik majd a kötvénynyilvántar-
tásban a jármű műszaki vizsgá-
jakor és tulajdonosváltáskor.
A módosítások hatálybalépése:
2013. július 1.
Évi esetszám: (a biztosítással nem
rendelkező járművek számítógé-
pes összevetéseinek száma) 2008:
958 585, 2009: 835 246, 2010:
942 953
▼ Jármű műszaki adatai-
nak változása: Az informatikai
rendszerek felkészítését köve-
tően, idén októbertől elektroni-
kus úton lehet kezdeményezni
a törzskönyv adatváltozás miat-
ti cseréjét.
A módosítások hatálybalépése:
2013. október 1.
▼ Jármű tulajdonosának,
üzem bentartój ának sze-
mélyében vagy adataiban be-
következett változás átveze-
tése: Az egyszerűsítés tartalma:
A járműnyilvántartás napra-
készségét szolgálja, hogy a tu-
lajdonosváltásokkal kapcsola-
tos, az eladó részéről szükséges
bejelentések elektronikus úton
is megtehetők.
A módosítások hatálybelépése:
2013. február 1.
2012. évi esetszám: 684 681
▼ Kereskedelmi forgalomba
kerülő új járművek forgalom-
ba helyezése: A közúti jármű-
vek forgalomba helyezési el-
járásainak megkönnyítése ér-
dekében a hatóság típus-adat-
bázist hoz létre, és ennek fel-
használásával közli a nyilván-
tartóval az adott járművekhez
tartozó aktuális műszaki adato-
kat. Az informatikai rendszerek
összeköttetésével javul az adat-
biztonság, és jelentősen rövidül
a forgalomba helyezési eljárás
ügyintézési ideje.
A módosítások hatálybalépése:
2013. október 1.
▼ Törzskönyv kiállítása, pót-
lása, adataiban beált válto-
zás nyilvántartásba vétele: Az
informatikai rendszerek felké-
szítését követően elektronikus
úton lehet kezdeményezni a
törzskönyv adatváltozás miatti
cseréjét.
A módosítások hatálybelépése:
2013. október 1.
▼Indítási napló kiadása, pót-
lása és hitelesítése: A „Próba”
rendszám egységes uniós alkal-
mazásáról szakmai előkészítő
munka folyik az Európai Bizott-
ságnál. Az egyszerűsítési prog-
ram keretei között ezért nem
volt indokolt a kapcsolódó „In-
dítási napló” kiadási, pótlási, hi-
telesítési eljárás alapvető átala-
kítása.
▼ Vezetői engedély kiadása,
cseréje, pótlása, visszavonása:
2013. október 1-jétől a vezetői
engedély kiadására irányuló el-
járásban bemutatandó iratként
sem lesz már szükség a visz-
szaigazolásra. Ezzel az újítással
az ügyfeleknek a sikeres vizs-
gát követően nem kell a közle-
kedési hatósághoz elmenniük a
vizsgaigazolásért, az ügyintézés
így egyszerűsödik és gyorsul. A
vizsgaadatokat az ügyfél termé-
szetes személyazonosító adatai
alapján kérdezik le.
A módosítások hatálybelépése:
2013. október 1.
▼ Új kategória megszerzésé-
nek bejegyzése a vezetői en-
gedélybe: 2013. október 1-jétől
a vezetői engedély kiadására
irányuló eljárásban bemutatan-
dó iratként sem lesz már szük-
ség a vizsgaigazolásra. Ezzel az
újítással az ügyfeleknek a sike-
res vizsgát követően nem kell
a közlekedési hatósághoz el-
menniük a vizsgaigazolásért, az
ügyintézés így egyszerűsödik
és gyorsul számukra. A vizsga-
adatokat az ügyfél természetes
személyazonosító adatai alap-
ján kérdezik le. A sikeres vizsga
megtörténtéről a közlekedési
hatóság közvetlenül, elektroni-
kus úton adja át az igazolást a
KEK KH-nak.
A módosítások hatálybalépése:
2013. október 1.
Júniusi horizont ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 5
04-05 akt_nfm.indd 5 2013.05.27 15:54:27
NFM
Nemzetközi nyilatkozat a
közlekedés finanszírozásáról
Nyilatkozatot adtak ki a közle-
kedés finanszírozásáról a Nem-
zetközi Közlekedési Fórum éves
csúcstalálkozóján a tagorszá-
gok szakminisztériumainak ve-
zetői Lipcsében. A Völner Pál
infrastruktúráért felelős állam-
titkár vezette magyar delegáció
által is elfogadott dokumentum
az ágazat szilárd és fenntartha-
tó finanszírozására irányuló po-
litikák folytatása mellett foglal
állást.
A világ minden tájáról összese-
reglett szakminiszterek meg-
beszéléseinek középpontjában
az a kérdés állt, hogy miként te-
remthetők elő a közlekedési inf-
rastruktúrák, szolgáltatások és
rendszerek jelenlegi és jövőbe-
ni igényeknek megfelelő mű-
ködtetéséhez szükséges forrá-
sok. A nyilatkozat szerint a kor-
mányzati szerveknek és az ága-
zatnak közösen kell keresniük a
szektor stabil és hosszú távú fi-
nanszírozását biztosító új meg-
oldásokat. A közlekedési infrast-
ruktúra több mint aszfalt, beton
vagy acél: a nemzetgazdaság
gerince, amely összeköttetést,
a munkahelyekhez és szolgálta-
tásokhoz való hozzáférést biz-
tosít, lehetővé teszi a kereske-
delem bővülését és a gazdasági
növekedést.
A nyilatkozat rögzíti, hogy a je-
lentős beruházások esetében,
a kiadási prioritások felállítása
érdekében, lényeges a költsé-
gek és az előnyök teljes körének
meghatározása és megismeré-
se. A közlekedési ágazat bevé-
teleinek átláthatósága és meg-
bízhatósága kulcsfontosságú a
stratégiai célkitűzések megva-
lósításához. Tovább kell fejlesz-
teni a hatékony költségellenőr-
zést célzó folyamatokat és azo-
kat úgy kell elfogadni, hogy kor-
látozzák a közlekedési projektek
átadásához szükséges finanszí-
rozás mértékét.
A dokumentum elismeri, hogy a
közlekedésbe történő befekte-
tések – beleértve a felújítást és a
karbantartást is – javítják a hosz-
szú távú termelékenységet, rö-
vidtávon élénkítik az építőipari
tevékenységet és a foglalkozta-
tást, ezért különösen időszerűek
az olyan gazdaságokban, ahol
visszafogott a növekedés.
A Nemzetközi Közlekedési
Fórum (ITF) 2006-ban jött létre,
tagországainak száma jelenleg
54. Magyarország 1991 óta vesz
részt a szervezet és jogelődje, a
Közlekedési Miniszterek Euró-
pai Konferenciája (CEMT) műkö-
désében. A Fórum évente egy-
szer tartja miniszteri ülését Lip-
csében, a tanácskozásokon min-
dig egy-egy kiemelt közlekedési
témakörrel foglalkoznak a meg-
jelentek.
NFM
Egymilliárd euró nemzetközi
közlekedési kapcsolatokra
A nemzetközi közlekedési kap-
csolatok kiépítésére szolgáló
alapból 2014-től Magyarország-
nak mintegy egymilliárd euró áll
rendelkezésére – mondta el Völ-
ner Pál infrastruktúráért felelős
államtitkár Tatán, a határ menti
együttműködésről rendezett
konferencián.
A politikus kiemelte, létrejött
egy magyar–szlovák egyez-
mény, mely 90 összeköttetés
lehetőségét biztosítja és tartal-
mazza a meglévő, vagy koráb-
ban volt valamennyi határátke-
lőt. Az egyik legjelentősebb be-
ruházásnak az új Duna-híd meg-
építését nevezte Komáromnál,
melyeknél a tervek aktualizálá-
sára májusban zárul le a közbe-
szerzési eljárás, valamint a he-
lembai és a vámosmikolai Ipoly-
hidak megépítését, ahol szintén
a tervek átdolgozása folyik.
Völner Pál ismertette, hogy a
nemzetközi közlekedési kap-
csolatok kiépítésére szolgáló
alapból lehet finanszírozni az
M15-ös út szélesítését Pozsony
és Mosonmagyaróvár között,
valamint győri elkerülő út kele-
ti, Szlovákia felé vezető ágának
tervezését.
Az államtitkár szólt arról is,
hogy várhatóan még a 2014-ig
tartó ciklusban szlovák–magyar
együttműködéssel létrejöhet
egy napi hetven kamiont szállíta-
ni képes teherkompjárat Eszter-
gom és Párkány között. A fejlesz-
tés jelentőségét az adja, hogy a
Megyeri-hídtól Vámosszabadiig
nincs olyan híd a Dunán, amely
lehetővé tenné a legnagyobb
kamionok áthajtását.
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Júniusi horizont 6
VOLVO HUNGÁRIA
Családi nap és sofőrverseny-sorozat
Május 25-én elrajtolt a „Minden csepp szá-
mít” fogyasztási verseny, amelyet a Volvo
Trucks, gépkocsivezetők számára hirdet
meg minden évben és idehaza is egyre nép-
szerűbb. A versenyek szombati napokon zaj-
lanak, míg vasárnap családi nyílt nap várja
az érdeklődőket, az FH-szériához kapcsoló-
dó road-show keretében. Az előadásokkal
és színes családi programokkal tarkított ren-
dezvénysorozatnak a Volvo Hungária telep-
helyei adnak otthont az elkövetkező hétvé-
géken. Május 26-án Budapesten, június 2-án
Polgáron kerültek megrendezésre. A követ-
kező helyszínek: június 9-én a szegedi szer-
viz, majd június 16-án Nagykanizsára várják a
fuvarozókat és kedves családjukat. A befeje-
ző állomás Lébényben lesz,
június 23-án.
A rövid, 15 perces kis elő-
adások középpontjában
az új FH-széria áll, de ezen
kívül az érdeklődők meg-
ismerhetik a Volvo szer-
vizszolgáltatásait, szerviz-
csomagjait, élükön a meg-
újult „Arany Szerződés”-sel.
Továbbá, szó kerül a Volvo
gyári finanszírozási lehető-
ségeiről, amelyet a VFS Kft. kínál az ügyfe-
lek számára, akár komplett szerelvényekre,
autóbuszokra, munkagépekre, s nem utolsó
sorban a Renault Trucks típusaira is.
Az előadások során a DynaFleet sokoldalú al-
kalmazását, előnyeit ismerhették meg a ven-
dégek –, mert messze több mint egy flotta-
menedzsment – és 4 különböző szolgáltatási
csomagból választhatnak az ügyfelek, de a
teljes hatékonysághoz a gépkocsivezető-tré-
ning is elengedhetetlen.
Az előadásokat követően mindenki kipró-
bálhatta egy rövid próbakör erejéig az új FH
vonatók valamelyikét.
A szakmai programokkal párhuzamosan
autós szimulátor, kézműves foglalkozás,
elektromos kisautók és ugrálóvár várta a
családok apraja-nagyját, de a finom fala-
tok sem ma-
radtak el és
az időjárás
ezúttal i s
kegyeibe fo-
gadta a ren-
dezvényt.
1–2. Jármű-
bemutató
3–4. Elméleti
és gyakorlati
ismerkedés
5. Egész nap
színes
programok
mindenkinek
1
2
3 4
5
06 lapz.indd 6 2013.05.29 15:06:11
MINDEN CSEPP SZÁMÍT LIMITÁLT SZÉRIA:
A Minden Csepp Számít Limitált Széria kiemelkedő menettulajdonságokat
kínál Önnek, minden eddiginél kisebb üzemanyag-felhasználás mellett. Magában
foglalja a legújabb − üzemanyag-megtakarítást célzó − fejlesztéseinket és
szolgáltatásainkat, amelyek segítenek, hogy versenyképes maradjon, illetve tartósan
befolyásolni tudja költségeit. Jelentkezzen tesztvezetésre, és tapasztalja meg az
ebben a különleges teherautóban rejlő lehetőségeket!
További információkat a volvotrucks.hu oldalon találhat.
Üzemanyag-megtakarítás
magasabb szinten
Volvo 1_1 1306.indd 7 24.5.2013 13:41:07
parlament elfogadta a megtett úttal
arányos díjat előíró törvényt. Az e-út-
díjat a 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű
tehergépkocsik után kell megfizetni az au-
tópályákon, autóutakon és a főutakon július
elseje után.
Egy zárószavazás előtti módosító indítvány
elfogadásával a parlament felhatalmazta a
kormányt, hogy rendeletben állapítsa meg
a mezőgazdasági termelők élőállat-szállí-
tást és – a mezőgazdasági termények beta-
karításának idejére – a mezőgazdasági ter-
mények szállítását végző saját gépjárművei
díjmentességének részletes szabályait.
Emellett a kormány több mint tízmilliárd
forintos kompenzációs csomagot ígér a
fuvarozóknak. Szatmáry Kristóf, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium államtitkára a
Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének
(MKFE) szombati budapesti fórumán közöl-
te: a kabinet jelenleg négy intézkedést vizs-
gál. Eszerint az európai uniós minimumra
csökkentenék a légrugós járművek adóját,
és vizsgálják a vagyonszerzési illeték csök-
kentését is. A tervek között szerepel, hogy
az iparűzési adóból leírható lenne az e-útdíj
egy része, ezen kívül pedig egy államilag tá-
mogatott hitelkonstrukcióval is segítenék a
fuvarozókat.
Tengelyszámtól függően határozzák meg
a fizetendő infrastruktúradíjat, amelyhez
a jármű környezetvédelmi besorolásától
függő szorzó tartozik; a szorzat adja az útdíj
mértékét – 50 és 108 forint között.
A végrehajtási rendelettervezet alapján a
tengelyszámtól függően a gyorsforgalmi
utakon a legalsó, J2 díjkategóriába tartozó
gépjárművek kilométerenkénti infrastruk-
túradíja 49,90 forint, a középső J3 kategóri-
ában 70,02 forint, a legfelső J4 díjkategóriá-
ban pedig 108,38 forint lesz. Járműkategó-
riánként főúton 21,23 forinttól 36,75 forin-
ton át a felső kategória szerinti 67,60 forin-
tig emelkedik a díj. A tervezetben kitérnek
arra is, mekkora szorzóval kell kiszámítani
az útdíjat a díjköteles gépjármű esetében
a környezetvédelmi kategóriába sorolástól
függően. A legrosszabb környezetvédelmi
kategóriába sorolt járműnél a legmagasabb
a szorzó, 1,2; a legalacsonyabb szorzó érté-
ke 0,8. A tervezet melléklete részletesen tar-
talmazza azokat az utakat, útszakaszokat,
amelyeken útdíjat kell fizetni.
A törvény az útdíj meghatározásának össze-
tevőit közli: az útdíj része az infrastruktúra
és a külső költség díj. Az első az út építési,
üzemeltetési, fenntartási és bővítési költsé-
gét tartalmazza. A külső költség díj pedig
a zaj- és levegőszennyezés miatt felmerült
költségeket fedezi. A díj függ a járművek
motorjának környezetvédelmi besorolá-
sa mellett a napszaktól, az évszaktól, és az
út által érintett területtől is. Az elmaradott
területek megközelítése olcsóbb lehet, vi-
szont csúcsidőben – napi öt órán át – drá-
gább lehet a díj. Semmilyen differenciáló
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Júniusi horizont 8
e-ÚTDÍJ-TÖRVÉNY
Elfogadta a parlament
HU- GO rendszerben kétfél e
módon lehet útdíjbevallást tenni:
(1) Fedélzeti eszközzel (bevallási közre-
működő segítségével)
(2) Előre megváltott viszonylati jeggyel
Fontos tudnivaló, hogy az útdíjszolgál-
tatónál (ÁAK) történő regisztráció nélkül
csak a második esetben lehet úthasz-
nálati jogosultságot váltani. Regisztrál-
ni várhatóan 2013. június 20-tól lehet a
rendszer hamarosan induló ügyfélszol-
gálati portálján (www.hu-go.hu) és az
arra kijelölt értékesítési pontokon.
1. Fedélzeti eszköz (bevallási közremű-
ködő)
Azok számára, akik gyakran használják
a hazai díjköteles útszakaszokat, kényel-
mes megoldást jelenthet a jellemző-
en flottakövető szolgáltatásokat nyújtó
vállalkozások, az úgynevezett bevallási
közreműködők által biztosított fedélze-
ti eszközzel történő bevallási módszer.
Alkalmazásának előfeltétele, hogy a fel-
használó előzetesen regisztráljon az út-
díjszolgáltatónál (ÁAK), és szerződést
kössön egy bevallási közreműködővel.
A felhasználók előre történő fizetéssel
(prepaid) egyenlíthetik ki tartozásukat,
ami azt jelenti, hogy a regisztráció során
létrehozott (és az útdíjszolgáltatónál, vagy-
is az ÁAK-nál vezetett) folyószámlát előre
fel kell tölteniük. Ennek egyenlege biztosít
ugyanis fedezetet a díjköteles utak haszná-
latához.
2. Előre megváltott viszonylati jegy
Az úthasználóknak a HU-GO rendszer inter-
neten elérhető ügyfélszolgálati felületén (a
hamarosan induló www.hu-go.hu oldalon)
vagy az országban létesítendő értékesíté-
si pontokon (ügyfélszolgálatok, viszontel-
adók) elhelyezett termináloknál (kioszkok)
lehetősége lesz előre megtervezni az út-
vonalát. Ehhez a kezdő és végpontok (va-
lamint maximum négy érintési pont) térké-
pes kijelölése mellett a járműre vonatkozó
legfontosabb adatok megadására van szük-
ség (rendszám, felségjel, környezetvédelmi
osztály, tengelyszám, legnagyobb megen-
gedett össztömeg, kamionstop nyilatkozat,
gépjármű magassága).
A viszonylati jegyet mindenképpen a díj-
köteles úthasználat előtt kell megvásárolni
(maximum 30 nappal korábban szerezhető
be). Az elővételben megvásárolt viszonylati
jegy 2 naptári napig, közvetlenül a díjköte-
les szakaszok igénybevétele előtt megvásá-
rolt viszonylati jegy pedig a következő nap-
tári nap végéig lesz érvényes, és mindkét
esetben kizárólag a megtervezett útvonalra
biztosít egyszeri használati jogosultságot.
Ez a szolgáltatás azoknak előnyös, akik nem
rendszeresen, de előre megtervezett útvo-
nalakon kívánják használni a magyarországi
díjköteles útszakaszokat.
Ügyfélszolgálatok és értékesítési pontok
Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. összesen
20 ügyfélszolgálati irodában várja majd
ügyfeleit a HU-GO rendszerrel kapcsolatos
ügyintézés és értékesítés céljából. Emel-
lett az ÁAK Hegyeshalom és Rajka közelé-
ben 3 saját értékesítő pontot is nyit (fizetési
módok: forint és euro, bankkártya, szerző-
dött partnerek üzemanyagkártyái).
A felsoroltakon kívül a cég kiterjedt, közel
1700 értékesítőhellyel rendelkező, határál-
lomásokat is lefedő viszonteladói hálóza-
tot épít ki az ország teljes területén. Ezek
egy részénél a viszonylati jegyek vásárlásán
kívül a hazai bevallási közreműködők fedél-
zeti eszközeinek beszerzésére is lehetőség
lesz.
A felsoroltakon kívül viszonylati jegyet a
HU-GO hamarosan induló ügyfélszolgálati
portálján, a www.hu-go.hu oldalon is lehet
majd vásárolni.
Díjellenőrzés
A magyarországi UD rendszerben a jogo-
sulatlan úthasználat kiszűrése alapvető-
en fixen telepített-díjellenőrző állomások
HOGYAN LEHET ÚTDÍJBEVALLÁST
TENNI AZ ÚJ RENDSZERBEN?
A
A
08-09 lapz.indd 8 2013.05.29 15:18:15
tényező miatt nem lehet több az útdíj, mint
az átlagos díj 175 százaléka.
A törvény meghatározza a befolyt útdíj fel-
használásának sorrendjét is. Első helyen áll
a díjszedés költsége, majd a díjköteles úthá-
lózat üzemeltetése, fenntartása következik.
Ezt követi az egyéb úthálózat üzemeltetése,
fenntartása és az egyéb – ehhez kapcsoló-
dó – állami feladatok finanszírozása. A sor
végén áll az úthálózat bővítése. Az útdíjat
nemcsak a kocsikba szerelt fedélzeti eszköz
közbeiktatásával lehet megfizetni, hanem
előre megváltott viszonylati jeggyel is.
Az útdíjszedő üzemelteti az e-útdíj infrast-
ruktúráját, megállapítja, kiveti és – az útdíj-
szolgáltatókon keresztül – beszedi a díjat. Az
útdíjszolgáltató pedig lehetővé teszi, hogy a
járművek üzembentartói csatlakozhassanak
a rendszerhez. Az egyetemes útdíjszolgálta-
tó bárkinek nyújtja ezt a szolgáltatást.
A törvényjavaslathoz benyújtott zárószava-
zás előtti módosító javaslat alapján viszontel-
adót is igénybe vehet majd az egyetemes út-
díjszolgáltató. A módosító csomag szerint az
egyetemes útdíjszolgáltató átalány-költség-
térítést fizet alvállalkozóinak. Ennek nagysá-
gát majd rendelet határozza meg. A jogsza-
bály arra az esetre, ha elromlik a járműben a
fedélzeti eszköz, amely gyűjti és továbbítja
a díjfizetéshez szükséges adatokat, úgy ren-
delkezik, hogy csak viszonylati jegy váltásá-
val haladhat a jármű jogszerűen az úton.
A díjfizetésért a gépjármű üzembentartója
felel. Ez alól kivétel az, ha a lebukott jármű-
vezető személye megállapítható, mert akkor
ő lesz a felelős a meg nem fizetett díjért.
Az útdíjtörvény érinti a közúti közlekedés-
ről szóló jogszabály reklámtáblákra vonat-
kozó passzusát is. Az általános tiltás így
szól: gépjárművek közlekedésére szolgáló
közút lakott területen kívüli szakasza mel-
lett nem lehet reklámtábla, reklámhordo-
zó vagy egyéb reklámcélú berendezés. Ezt
előbb úgy oldotta fel egy módosítás, hogy
a 2010. december 31-ig építési engedéllyel,
közútkezelői hozzájárulással, a nem gyors-
forgalmi utak mentén kihelyezett, legfeljebb
12 A/0-ás ív méretű (12 négyzetméteres) rek-
lámfelület elhelyezésére alkalmas tábla 2015.
január 1-ig kivételesen fenntartható. Az elfo-
gadott változat viszont korlátlan ideig fenn-
tarthatóvá teszi ezeket a táblákat.
Júniusi horizont ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 9
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
(portálok) és hordozó járművekbe telepí-
tett mobil díjellenőrző berendezések se-
gítségével fog történni (a forgalom megál-
lítása nélkül). Az ÁAK meglévő ellenőrzési
rendszerét kiegészítő, illetve azt kiterjesztő
műszaki infrastruktúra változó időjárási és
fényviszonyok között, éjjel és nappal is tel-
jeskörűen képes lesz begyűjteni azokat az
adatokat, amelyek a járművek díjkötelessé-
gének megállapításához szükségesek.
A fixen telepített díjellenőrző állomások
amellett, hogy felismerik és rögzítik az ál-
taluk felügyelt keresztmetszeten áthaladó
járművek valamennyi fontos adatát (fény-
képfelvétel, felségjel, rendszám, tengely-
szám, stb.), az EETS irányelveknek megfele-
lő fedélzeti berendezésekkel (OBU) is kom-
munikálnak. A hordozó járművekbe telepí-
tett mobil díjellenőrző berendezések annyi-
ban térnek el a fix portáloktól, hogy azok a
díjköteles úthálózat bármely pontján, folya-
matosan változó, előre nem kiszámítható
időszakokban és helyszíneken is vizsgálhat-
ják a forgalomban közlekedő járműveket.
A fent ismertetett eszközök által felvétele-
zett adatok és az ezek alapján azonosított
járműkategória segítségével egyértelműen
meghatározható, hogy az adott jármű az
érintett útszakaszon milyen díjfizetési kö-
telezettséggel tartozik.
A magyarországi megtett úttal arányos út-
díjszedési rendszerben a jelenlegi díjellen-
őrző eszközökön túl 74 darab új fix ellenőr-
ző keresztmetszet és 45 darab új mobil el-
lenőrző egység fogja segíteni az országos
szintre kiterjesztett díjköteles úthálózat
folyamatos ellenőrzését, illetve a ható-
sági feladatok támogatását. A jogosu-
latlan úthasználókkal szembeni fellépés
a Rendőrség feladata lesz, a szervezet
ennek érdekében 50 darab új mobil bír-
ságoló egységet kap. Ezen felül az érin-
tett járművek által használt határállomá-
sok kilépési oldalán további ellenőrzési
pontok is létesülnek. A jogosulatlan út-
használat szankciója közigazgatási bír-
ság lesz.
A szabályszegés észlelése esetében a
közigazgatási bírság kiszabására két
módon kerülhet sor:
– a helyszíni – megállítás útján történő –
ellenőrzés során az úthasználóval szem-
ben;
– helyszíni megállítás nélkül, az ún. ob-
jektív felelősség elve alkalmazásával a
járműnyilvántartásba bejegyzett tulaj-
donos/üzembentartóval szemben.
Külföldiek esetében a helyszíni megállí-
tás nélkül kiszabott bírság utólag is be-
szedhető, vagyis amikor a jogosulatlan
úthasználó legközelebb visszatér az or-
szágba.
További információk
Részletes tájékoztatást a HU-GO rend-
szer ügyfélszolgálati honlapján, a hama-
rosan induló www.hu-go.hu portálon
lehet majd találni, személyesen pedig az
ÁAK ügyfélszolgálati irodáin lehet infor-
mációkhoz jutni.
08-09 lapz.indd 9 2013.05.29 15:18:30
már a specifikációk meghatáro-
zásától bevonták a fejlesztésbe,
egészen a járművek valós körül-
mények között történő teszte-
léséig.
A születőben lévő kínálat első
prototípusaival 2008-ban tet-
ték meg az első menetpróbá-
kat. 2010-ben gördültek le a
Bourg-en-Bresse gyártósorai-
ról az első komplett, első széri-
ás járművek.
Az 50 ügyfélnél a járművek ösz-
szesen 2 millió kilométert tettek
meg közúton és ipartelepeken.
Néhány vélemény az új Renault-
okról: kellemes a vezethetősé-
gük, könnyű a kezelhetőségük,
rendkívül strapabíró és nagyon
megbízható járművek, kima-
gasló életminőség várja a sofőrt
a fülkében, olyan csen-
des, hogy a menetzajt
nem is hallani, tökéletes
a hangszigetelés. „Ez a
teherautó valóban más,
mint a többi… Fantasz-
tikus, egyszerre merész
és modern.”
A fejlesztés után a dol-
gozók képzése kerül
előtérbe. Júniusra, amikor el-
kezdődik a sorozatgyártás, már
több mint 500 lesz azon jármű-
vek száma, amelyeket próba,
tesztelés céljából már legyár-
tottak, várják azt a napot, ami-
kor az első Renault-kat átadják
az ügyfeleknek.
Néhány adat a Renault Trucks
járműkínálat fejlesztéséről: 2
milliárd eurós beruházás, 7 év
fejlesztés, 5000 dolgozó bevo-
nása, 50 nemzetközi ügyfél vé-
leményezése a tervezés első pil-
lanatától, 500 legyártott próba-
jármű, amelyből 300 darabot
dinamikusan teszteltek, 5 mil-
lió munkaóra tesztpadokon, 10
millió tesztkilométer.
Az új Renault Trucks járműkíná-
lat premier: június 11., Lyon!
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Júniusi horizont 10
RENAULT TRUCKS
Világpremier előtt
Hónapok óta napra pontosan
ismert a dátum: június 11-e.
Ezen a napon mutatja be a Re-
nault Trucks új modellcsaládját.
Az újdonságok története régen
kezdődött: Hervé Bertrand irá-
nyításával hat évvel ezelőtt ve-
tették papírra a Renault Trucks
formatervezői központjának
szakemberei az új modellcsa-
ládról az első rajzokat. A cél:
hatékony munkaeszközöket kí-
nálni az ügyfeleknek, amelyek-
kel a lehető leggazdaságosabb
módon tudják elvégezni szállí-
tási feladataikat.
A Renault Trucks az új 11 és 13
literes Euro VI motorokkal sze-
reli fel az új építőipari és távol-
sági járműveket: ezek lesznek az
eddigi legtisztább és legcsen-
desebb motorok. Az új Euro VI
DTI 11 és DTI 13 motorokat az
Euro V motorblokkból fejlesz-
tette ki a Renault Trucks, tovább
tökéletesítve az SCR technikát
is. A motorblokkokat több mint
50 százalékban módosította a
gyártó, a vezérlést egy teljesen
új elektronika szabályozza. Az
átdolgozott SCR rendszer gyár-
tásához új anyagokat alkalmaz-
tak, ennek köszönhetően javult
a katalizátoros utókezelés telje-
sítménye, ez csökkenti a NO
x
-ki-
bocsátást. Az átdolgozott SCR
rendszer részecskeszűrővel is
kiegészül.
A DTI 11 jelű motor 6 hengeres,
11 liter lökettérfogatú, 3 telje-
sítményfokozatban készül, 380,
430, 460 lóerősek.
A DTI 13 motor esetén megőriz-
ték a már bevált elektronikusan
vezérelt befecskendezőszivaty-
tyús megoldást. A DTI 13 szin-
tén 3 teljesítményszintben léte-
zik, a motorok 440, 480 és 520
lóerősek.
Az Euro VI szabvány teljesítése,
a motor üzemhőmérsékletének
gyors elérése érdekében a forró
kipufogógázt visszavezetik a
szívócsőbe. Egyes működési
szakaszokban a kívánt hőmér-
séklet-növeke-
dést a kipufo-
gószelep részle-
ges zárása biz-
tosítja, ennek
következtében
a belső nyomás
megnövekedik,
a motor üzem-
hőmér sékl ete
gyorsan emel-
kedni kezd.
A Renault Trucks
összehangolta az Euro VI szab-
ványra történő áttérést az új jár-
műkínálat bevezetésével, ezért
az új karosszériákba építette be
az új motorokat.
Az új Renault Trucks járművek
gyártásához teljesen megújul-
tak a gyártósorok is. Lyonban
egy rendkívül nagy teljesít-
ményű új prés- és karosszéria-
gyártósort helyeztek üzembe,
ott készülnek majd az új fülkék.
Blainville-sur-Orne-ban két új
gyártósor is üzembe állt, Bourg-
en-Bresse-ben három éve indí-
tották be azt a gyártósort, ahol
kizárólag azokat a gyártóesz-
közöket fejlesztik és tesztelik,
amelyek a még tervezés alatt
álló majdani járművek gyártá-
sához kellenek majd.
A Renault Trucks 100 százalék-
ban megbízható járműveket
szeretne kínálni ügyfeleinek,
ezért az új választékot a márka-
történet legjelentősebb és leg-
szigorúbb minőségtesztjeinek
vetette alá. Az új járműveket a
legújabb generációs számító-
gépes szimulációkon, próba-
padokon, tesztpályákon, majd
mintegy 50 ügyfél körében való
üzemeltetési körülmények kö-
zött végzett teszteken keresztül
fejlesztették ki. Az 50 ügyfelet
10 lapz.indd 10 2013.05.29 15:24:16
JÁRMŰGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos út 43
Tel.: +36-24/503-000, fax: +36-24/503-001
E-mail: office.budapest@schwarzmueller.com
www.schwarzmueller.com
BÕVEBB INFORMÁCIÓÉRT HÍVJA TERÜLETI KÉPVISELÕINKET!
Magyari Gábor: 20/411-8498 (Budapest és Pest)
Viola László: 30/931-3372 (Komárom-Esztergom, Fejér, Tolna, Baranya, kelet Somogy)
Balogh Ádám: 20/972-8993 (Vas, Gyõr-Moson-Sopron, Veszprém, Zala, nyugat Somogy)
Radvánszki Gábor: 20/312-8339 (Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés)
Ravasz Roland: 20/326-0584 (Nógrád, Heves, BAZ, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar)
Magyari Gábor: +36-20-411-8498 (Budapest és Pest megye)
Viola László: +36-30-931-3372 (Komárom-Esztergom, Fejér, Tolna, Baranya, kelet Somogy)
Somogyi Andrea: +36-20-972-8993 (Vas, Gyôr-Moson-Sopron, Veszprém, Zala, nyugat Somogy)
Radvánszki Gábor: +36-20-312-8339 (Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés)
Ravasz Roland: +36-20-326-0584 (Nógrád, Heves, BAZ, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar)
11 Hird Titan Schwarzm.indd 11 2013.05.28 10:05:48
VOLVO GROUP TRUCKS
Regionális menedzsment
2013. május 15-től Tringer Zol-
tán tölti be a Volvo Group Trucks
regionális Renault Trucks keres-
kedelmi igazgatói pozícióját.
A Volvo Group Trucks 18 orszá-
got felölelő közép-kelet-euró-
pai régiójának frissen alakult
menedzsmentjében a Renault
Trucks magyarországi kereske-
delmi igazgatója, Tringer Zol-
tán fogja vezetni a francia márka
jármű-értékesítési tevékenysé-
gét. Tringer Zoltán 22 éves szak-
mai és vezetői múltja teljes egé-
szében a járműiparhoz kötődik,
amelyből az utóbbi 4 és fél év a
Renault Trucks haszonjárművek
világában kereskedelmi veze-
tőként telt el. Irányítása alatt a
Renault Trucks Hungária Kft. a
régió legjobban teljesítő és egy-
ben legmagasabb piaci részese-
dést elérő leányvállalata lett.
Az új regionális kereskedelmi
igazgató feladata a 18 ország
(északon Észtországtól délen
Bulgáriáig húzódó régió) meg-
újulóban lévő Renault Trucks ér-
tékesítési stratégiájának kidolgo-
zása, fejlesztése és a márka pozí-
ciójának megszilárdítása lesz.
A Renault Trucks márka 2013.
június 11-én mutatja be teljesen
megújuló járműkínálatát Lyon-
ban, ezt követően pedig világ-
szerte az egyes országokban,
Magyarországon június 27-én.
VIA BÉRAUTÓ
Folyamatos
járműátadások
Újabb 4 darab hűtős
Citroën Jumper ke-
rült átadásra és ma-
gazinunk megjele-
nésével egy időben
újabb 5 jármű ér-
kezett a VIA Bérau-
tó Kft.-hez, ponto-
sabban ügyfeleik-
hez. Természetesen nem mind-
egyikből lesz hűtős furgon, van-
nak, amelyek például palackos
orvosi gázok szállítását végzik
egy régebbi ügyfélnél, felvált-
va a sokat futott kistehergép-
kocsikat. Szintén ezekben a na-
pokban kerül átadásra, idősza-
kos járműcsere keretében két
12 tonna össztömegű Iveco Eu-
rocargo is, mindkettő belföldi
áruterítés céljára.
Június végéig mintegy 16 darab
gépkocsit kell átadni az ügyfe-
leknek, amelyet a jogszabályi
változások igencsak lelassítot-
tak, a korábbi 1-2 hét helyett
akár 1 hónap is lehet az átfutás,
össztömeg-kategóriától, fel-
építménytől vagy az átalakítás
jellegétől függetlenül. Ez leg-
inkább a rövid távú bérléseket
érinti.
A Delta-Truck Kft.-n belüli nagy
átalakulások semmiben nem
érintik a bérautó üzletágat. A
7,5 tonna össztömeg alatti szeg-
mensben nem tervezik újabb
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Júniusi horizont 12
1. Indulás előtt: Jobbágy Ákos
OXXO csapatkapitány, Major
Benedek versenyző, Faderl
Reinhard, az MAN Kamion
és Busz Kereskedelmi Kft.
ügyvezető igazgatója, Kiss
Norbert versenyző
2. MAN kommunális
járműtalálkozó
3. Amiről a nap szólt, az MAN
új, Euro VI-os erőforrása
4. Konvojban Etyekre
MAN
TGnew Euro VI hazai premier
Igazi ünnep volt az MAN TGnew Euro VI-os
járműveinek bemutatója. Ünnepnapnak szá-
mított a fuvarozó vállalkozóknak, akik kívül-
belül és legbelül megújult MAN szerelvénye-
ket, teherautókat próbálhattak ki, megismer-
kedhettek az MAN Kamion és Busz Kereske-
delmi Kft. legújabb szolgáltatásaival is.
Ünnepnappá vált a családoknak is, hiszen a
programkavalkádból nem volt igazán köny-
nyű a választás. A gyermekeknek pedig egy
0. gyereknap lett ez a szombat a hivatalos
gyereknap előtt.
A legnagyobb várakozás a titánok harcát
előzte meg: az OXXO csapat MAN-je „csa-
pott össze” az Opel Dakar Team MAN ver-
senykamionjával. A pilóták mellett „navi-
gáltak” Ganxta Zolee és Big Daddy, akik
minden bizonnyal életre szólóan lettek gaz-
dagabbak az etye-
ki Korda Filmpark
New-York-i utcájá-
ban. Persze a különleges futam élményt je-
lentett a „csak” nézőknek is. A bátrabbak
később beülhettek Darázsi Zsolt vezette
dakaros MAN-be, igazi terepen kaphattak
dakaros „feelinget”.
A szervezők ezúttal a fővárosiakat sem akar-
ták megfosztani a versenykamionok, a ve-
terán MAN tűzoltóautó, továbbá az új MAN
TGnew látványától, ezért a Novotel Szálló-
tól indult a kamionkonvoj Etyekre.
A bemutatkozás igazán jól sikerült, követ-
kezhetnek az MAN TGnew Euro VI-os jármű-
vek számára a dolgos hétköznapok.
1
2
3
4
12-13 lapz.indd 12 2013.05.29 15:16:49
márkák bevezetését, mert a
meglévő Renault, Iveco és Cit-
roën flotta a költségek szintjén
a leginkább versenyképes kí-
nálatnak bizonyult és a típus-
választékuk is nagyon széles. A
közép- és nehézkategóriákban
sem várható jelentős változás,
szintén a költségek miatt, hiszen
a magasabb bérleti díjakhoz a
fuvardíjakat is emelni kellene,
ami jelen gazdasági helyzetben
igencsak kérdéses. Sokkal fon-
tosabb a színvonal megtartása,
az ügyfelek elégedettsége és az
új ügyfelek megnyerése.
CONTINENTAL
Kisteherjármű-abroncsok
A Continental két új gumiab-
ronccsal is jelentkezik az idén
a kishaszonjárművek számára,
amely abroncsok bármely régió
fuvarozói számára optimális
megoldást kínálnak.
Az új ContiVanContact
TM
100
abroncs megbirkózik nagy ter-
heléssel és rossz minőségű utak-
kal is, miközben nagy futástelje-
sítményt biztosít. A tartós min-
tázatkialakítás és a futófelületi
árkok speciális kőkilökő felépí-
tése segít elkerülni a beszoru-
ló kövek okozta sérüléseket. Az
abroncs jobb vágás- és mállásál-
lósággal rendelkezik, az egyedi
védőcsík az oldalfalon kiemel-
kedő védelmet nyújt a járda-
szegélyek okozta sérülésekkel
szemben. Ezek a különleges tu-
lajdonságok erőteljességet köl-
csönöznek ennek az új abroncs-
nak, amelynek gördülési ellenál-
lása közel 10 százalékkal alacso-
nyabb elődjéhez képest.
Az új ContiVanContact
TM
100 ab-
roncs 14-féle méretben, 14-16
col közötti keréktárcsa-átmérő-
vel akár 115-ös terhelési index-
szel (kerekenként 1215 kg terhe-
lés) érhető el.
A ContiVanContact
TM
200 spe-
ciális, kimondottan a nyugat- és
közép-európai fuvarozók hasz-
nálati szokásainak figyelembe-
vételével tervezett abroncs. A
futófelület közepén elhelyezett
lamelláknak és mintázati árkok-
nak köszönhetően az abroncs
még heves esőzések alkalmával
is rendkívül rövid fékutat és irá-
nyíthatóságot biztosít. Az ösz-
szekapcsolt mintázati blokkok
maximalizálják a gumiabroncs
érintkezési felületét, a mintá-
Júniusi horizont ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 13
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
zati stabilizátorok pedig növe-
lik a futófelület merevségét, ez
pedig stabilitást és kezelhetősé-
get biztosít még a legnagyobb
terhelés mellett is. Az előd ab-
roncshoz képest a ContiVan-
Contact
TM
200-nak 15 százalék-
kal alacsonyabb a gördülési el-
lenállása, amely mint ismeretes,
az üzemanyag-takarékossággal
van összefüggésben.
Az új abroncs 10 különböző mé-
retben készül 15 és 16 colos ke-
réktárcsa-átmérővel, maximum
210 km/óra sebességhatárig jó-
váhagyott kivitelben.
Számomra a
gazdaságosság
fontos… és a
Krone Profi Liner.
A KR0|E Proſ L|rer o|yarry|ra álgordo|l és ||ér|e|l rode||é vá|l, |ogy az |rrovalív KR0|E
poryvás lé|pol|ocs|| egész gererác|ojára| pé|da|épe és révadoja |ell.
A |eg||seoo rész|eléoer |s ||vá|o r|rĝségķ, sorozalgyárlásu a||alrésze|oĝ| |észu|, erĝs,
regoíz|alo, cé|or|erlá|l, és r|rdeze|er lu| - ar| la|ár a |eglorlosaoo - rerd|ívu| ||ſzelĝdĝ.
0|yar lu|ajdorságo| eze|, are|ye| r|all a KR0|E poryvás lé|pol|ocs|| a|aprode||jévé, az
0r szárára ped|g a ryereség o|zlos lorrásává vá|l.
www.krone-trailer.com
12-13 lapz.indd 13 2013.05.29 15:16:59
VOLÁN EGYESÜLÉS
Új vezérigazgató
2013. április 30-án taggyűlést tartott a Volán
Egyesülés. A taggyűlésen dr. Sárközi György
elnök előterjesztésében megvitatásra került
a Volán Egyesülés megújításának stratégi-
ájára vonatkozó javaslat, majd elfogadásra
kerültek a Társasági Szerződés, valamint a
Szervezeti és Működési Szabályzat ezzel ösz-
szefüggő módosításai. A napirendi pont ke-
retében a taggyűlés létrehozta az új tagoza-
tokon belüli szekciókat.
A személyi kérdések napirendi pont ke-
retében a taggyűlés megválasztotta a Volán
Egyesülés új vezér-
igazgatóját Simon
Gábort, aki 2013. jú-
lius 1. napjától képvi-
seli a társaságot.
A Volán Egyesülés
2013. évi főbb célki-
tűzéseit tárgyaló na-
pirendi pont, vala-
mint a Volán Egyesü-
lés 2013. évi költség-
és bevételi terve a későbbiekben, – az újon-
nan megválasztott vezérigazgató közremű-
ködésével és elképzeléseinek beépítésével
– kerül előterjesztésre.
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
Forgalomban az új Citarók
2012 őszén a Fővárosi Önkormányzat utasítá-
sára a BKK lebonyolításában folytatott busz-
üzemeltetési tender eredményeként 159
darab új Mercedes-Benz Citaro 2 típusú au-
tóbusz áll üzembe Budapesten. A járművek
közül 79 szóló, 80 pedig csuklós kivitelű. A
Citarók három ütemben, május, június és jú-
lius első napjaiban kezdik szolgálatukat.
A Citarók a budapesti vonalhálózaton eloszt-
va, többségében az Észak-Pestről, Óbudáról
induló viszonylatokon, valamint a 7-es busz-
család, az 5-ös és 9-es autóbusz vonalán fo-
kozatosan állnak forgalomba.
A kiválasztott szolgáltató a VT-Transman Kft.,
mely társaság 1999 óta vesz részt Budapest
közlekedésének lebonyolításában. 2012-ig a
BKV Zrt. alvállalkozó-
ja volt, 2012 májusá-
tól pedig közvetlen
a BKV-val kötött köz-
szolgálati szerződés alapján közlekedtetik
autóbuszaikat.
A VT-Transman Kft. megrendelésre, menet-
rendszerű szerződéses járatokat üzemeltet
(főképp ipari parkokba), illetve alvállalkozói
formában részt vesz a menetrend szerinti
elővárosi és városi közlekedésben Budapes-
ten, menetrend szerinti helyközi és helyi já-
ratokat üzemeltet, továbbá saját jogon me-
netrend szerinti szolgáltatást végez Budaörs
területén.
A VT-Transman 50+1 százalék részarányban a
magyar Videoton csoport tulajdona, 49 szá-
zalékban a világszerte tömegközlekedést
üzemeltető Arriva a tulajdonos, mely cég tu-
lajdonosa a német államvasút, a Deutsche
Bahn (DB).
Néhány jellemző: Az új buszok EEV környe-
zetvédelmi kategóriába tartoznak. A jármű-
vek olyan biztonsági rendszerrel ellátottak,
amely megakadályozza, hogy az utast, ru-
háját, táskáját becsukja a záródó ajtó. A le-
hajtható ülések csúcsforgalomban felhajt-
hatók. A Citarók minden oldalán látható a
járatszám, a hátsó kijelző a szokásosnál na-
gyobb méretű, belül modern TFT monitorok
segítik az utastájékoztatást. Az utastérben
a világítást energiatakarékos, a szokásosnál
több fényt adó LED-es lámpák biztosítják. A
buszokban speciálisan kialakított kapcsolók
vannak. A végállomáson várakozó járművek
ajtajai automatikusan visszacsukódnak, őriz-
ve ezzel nyáron a hideget, télen a meleget.
VDL BUS & COACH
Citea Electric premier
A Genfben tartott UITP kongresszuson a VDL
Bus & Coach bemutatta az első elektromos
autóbuszát, a Citea Electricet.
A 12 méter hosszú Citea SLF alacsonypadlós
busz olyan egyedi elektromos jármű, amely
különböző elektromos hajtási megoldások-
kal rendelkezik. A nagy akkumulátoros válto-
zat hosszú szakaszokra alkalmas leginkább,
de ennél az utaslétszám korlátozott. Ameny-
nyiben az üzemeltető rugalmasabb koncep-
ció mellett dönt, akkor a közbenső utántöl-
tésre több lehetőség is adódik. Ebben az
esetben viszonylag kisebb akkumulátorral
különböző gyorstöltő lehetőségek adódnak:
úgymint az indukciós, a dugaszcsatlakozásos
vagy a felsővezetékes. Optimális üzemelte-
téshez emellett egy úgynevezett range ex-
tender illeszthető, amellyel utántöltés nél-
kül akár 200 kilométert is meg lehet tenni. A
range extenderrel (hatótávolság-növelővel)
történő felszereléskor az utasszám és a ké-
nyelem teljesen megmarad. Energiatároló-
ként üzemanyagcella, akkumulátor vagy dí-
zelgenerátor jön szóba.
A Genfben bemutatott típus kerékagymo-
torokkal szerelt, amelyek a hátsó kerekekre
kerültek. Energiatárolóként akkumulátorcso-
mag szolgál.
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Júniusi horizont 14
Az új Citarók
és Till Oberwörder
EvoBus marketing,
értékesítő és
vevőszolgálati
ügyvezető igazgató
www.bautrans.hu‚ H-2051 Biatorbágy, Rozália park 6. Telefon: +36 23 312 300, Fax: +36 23 312 611. E-mail: office@bautrans.hu
Túlméretes áruszállítás • Daruzás • Emelőállványok • Géptelepítés Túl é á állí á D á E lőáll á k Gé l í é
14 lapz.indd 14 2013.05.29 15:30:08
TRUCKS | PARTS | FINANCE
DRIVEN BY QUALITY
WWW.DAF.COM
DAF 1_1 1306.indd 15 24.5.2013 13:38:35
SHELL ECO-MARATHON
Kecskeméti főiskolások sikere
A Shell Eco-marathon minden
évben külön kihívás elé állít-
ja a diákokat. A versenyzőknek
olyan járműveket kell tervez-
niük és építeniük, amely 1 liter
üzemanyag vagy 1 kWh ener-
giafelhasználásával a lehető
legnagyobb távolságot képes
megtenni.
Idén öt magyar csapat fogadta
el a meghívást, a magyar rekor-
der Kecskeméti Főiskola GAMF,
a győri Széchenyi István Egye-
tem, a Kandó Kálmán Szakkö-
zépiskola és Szakiskola, a Pécsi
Tudományegyetem és az Óbu-
dai Egyetem csapata.
Idén is Rotterdamban zajlott a
verseny, 20 európai országból
több mint 3000 diák küzdött az
újabb rekordokért.
A Kecskeméti GAMF csapatának
ez évben is sikerült megőriznie
a második helyet. Egyetlen liter
benzinnel 2366,85 kilométert
tettek meg a prototípuskategó-
riában, jóllehet a rossz idő sok
nehézséget okozott. Mindössze
két csapat büszkélkedhetett
kétezer kilométer feletti ered-
ménnyel zárni a versenyt.
RENAULT TRUCKS –
MKR TECHNOLOGY CSAPAT
Cél a bajnoki cím!
Május 19-ével megkezdődött
az idei Truck Racing verseny-
évad. A 2012-ben csapatbajno-
ki címet szerzett MKR Techno-
logy-Renault Trucks Team ismét
a bajnoki cím elnyerését tűzte
ki célul.
2013-ban a Renault Trucks he-
tedik alakalommal indul a Truck
Racing versenysorozaton. Két
évben, 2010-ben és 2012-ben
Európa-bajnoki címet szerzett
az MKR Technology csapat, a
gyártó és a partnere idén is min-
den futamon az elsők között
szeretne célba érni. Ennek ér-
dekében nem is egy, hanem két
kamiont indít. A két versenyző:
a cseh Adam Laczko, a másik a
svájci Markus Bösiger.
A Renault Trucks-MKR Techno-
logy csapat nem töltötte tét-
lenül a téli-tavaszi hónapokat,
a mérnökök és a szerelők az új
versenyautók fejlesztésén dol-
goztak, elsősorban az alvázat és
a motort tökéletesítették.
Optimalizálták a DXi 13 Racing
teljesítménytartományát, jelen-
tős munkát végeztek a vezér-
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Júniusi horizont 16
S91 MIDIBUSZ
BKV szolgálatban
A Rába-Molitus-Webasto S91 midibusza BKV színt öltött. A színvál-
tozás oka: júniustól a buszt a BKV bérbe vette. Az S91-es az Info
parkban közlekedik, de valószínű esténként és hétvégeken a Vár-
ban is találkozhatunk majd vele.
16-17 Lapzarta.indd 16 2013.05.29 15:39:02
hában, és a spanyolországi
Valenciában ér majd véget
i dén novemberben.
A versenyzők négy
kontinens 13 orszá-
gában, összesen
18 versenyen
mér kőz nek
meg az el-
s ő s é -
gért.
műtengelyeken, a befecsken-
dezésen, az elektromos vezérlé-
sen. Ezeket kulcsfontosságúnak
tekintették a maximális teljesít-
mény elérésében és megtartá-
sában, különösen alacsony for-
dulatszám-tartományokban. Az
új Renault Trucks kínálat Euro VI
motorjaihoz alkalmazott meg-
oldásokat felhasználva a motor
belső súrlódását is csökkentet-
ték, ez javítja a motor általános
hatásfokát.
Tökéletesítették az első és a
hátsó futóművet, átvették azo-
kat a legújabb megoldásokat,
melyeket az egész 2012-es sze-
zonban Markus Bösiger ver-
senyautóján teszteltek.
A cseh versenyző, Adam Lacz-
ko már nagyon várta, hogy visz-
szatérhessen a versenypályára,
eltökélt szándéka, hogy meg-
keseríti a versenytársak életét.
Bízik benne, a csapat és az ő szá-
mára is sikeres lesz az idei évad.
GOODYEAR – FIA
Versenyabroncsok
A Goodyear a 9. olyan évre ké-
szül, amikor versenyabroncsok-
kal látja el a Kamion Európa-baj-
nokság résztvevőit. A Goodyear
Truck Racing abroncsok speciá-
lis kialakításúak, egyedileg erre a
feladatra tervezettek. Az abron-
csok egyedül rendelkeznek az
FIA (Federation Internationale
de l’Automobile) által kibo-
csátott típusengedéllyel.
A benevezett csapatok
azonban nemcsak ab-
roncsokat kapnak,
hanem műszaki tá-
mogatást is. Az
idei verseny-
évad tíz fu-
t a m b ó l
ál l , a
versenyabroncsokat és a hozzá-
juk kapcsolódó szolgáltatáso-
kat a Kamion Európa-bajnokság
szervezője, a TRO (Truck Racing
Organisation) biztosítja. A TRO
minden versenyen egy külön
szerelői csapattal és egy mobil
szerelőállással áll a verseny-
csapatok rendelkezésére, hogy
felszerelje a szükséges abron-
csokat és műszaki támogatást
nyújtson.
IVECO
MotoGP szállítójárművek
Az Iveco átadta azt a 20 új Stralis
Hi-Way modellt, amelyek a Mo-
toGP idei szezonja során látnak
el különböző szállítási felada-
tokat a bajnokságot szervező
Dorna Sports, valamint a Yama-
ha gyári csapatának köteléké-
ben. A vállalat a Yamaha Facto-
ry Racing istállóval és a MotoGP
sorozattal folytatott partneri
együttműködés keretében biz-
tosítja a járműveket.
Az Iveco a Dorna Sports válla-
lat részére 4 Daily furgont és 13
új Stralis Hi-Way kamiont, a Ya-
maha csapatnak pedig 7 új Stra-
lis Hi-Way nyergesvontatót és 1
Daily furgont szállított. A biz-
tonságukról és megbízha-
tóságukról ismert Iveco
járműveket a világbaj-
nokság során a fel-
szerelések, anya-
gok, irodák és
mobil műhe-
lyek szállítá-
sára hasz-
nál j ák.
A vál-
lalat teherautó- és haszongépjár-
mű-szállítóként negyedik egy-
mást követő alkalommal támo-
gatja a legrangosabb nemzetkö-
zi motorsport-bajnokságot.
Az új Stralis Hi-Way nehézgép-
jármű az Iveco zászlóshajója. A
vállalat spanyolországi, Madrid-
ban található üzemében gyár-
tott modell idén elnyerte
„Az év haszongépjármű-
ve 2013” (International
Truck of the Year 2013)
címet.
A világbajnokság
április 7-én, egy
éjszakai futa-
mon rajtolt
el a kata-
ri Do-
Júniusi horizont ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 17
befektetés
Értékálló
www.cargobull.hu
S.KO COOL FERROPLAST panelbo˝ l: az
innovatív ThermoTechnology csökkenti az
energiafelhasználást. És az új, ero˝ sített hátsó ajtó
még strapabíróbb kivitelben – just more.
Profitáljon Ön is 60 év
tapasztalatából
a hu˝ to˝ kocsi-gyártásban.
További információ: +36 22 814 100
3
5
6
9
16-17 Lapzarta.indd 17 2013.05.29 15:39:21
A legkisebbtől a legnagyobbig
minden széria jelen volt, a bá-
nyaipari alkalmazást a testvér-
márka képviselte.
A legkisebb, egy Daily 55S17 DW
4x4-es kivitel volt, normál fülké-
vel, 3-oldalra billenő aluplató-
val, egy fülke mögötti kis daru-
val. Azonban nemcsak az épí-
tőipari munkákban vehet részt,
hanem egyedi felépítménnyel
bányaipari- és munkagép-kar-
bantartók ideá-
lis szervizautója
is lehet. Továbbá, kiviteltől füg-
gően akár kisebb volumenű hó-
ekéző munkára szintén hadra
fogható télen, például kisebb
településeken, belvárosban
vagy bányaüzemek belső út-
jain. Ezt a képességet a 170 ló-
erős, 400 newtonméteres, dup-
laturbós motor, 6 fokozatú vál-
tóművön és 2 fokozatú osztó-
művön keresztül teljesíti. A gép-
kocsi szériában elöl-hátul szóló
abroncsozású.
Az Eurocargók az építőanyagok
szállítása mellett az útjavítási
és karbantartási munkálatokba
kapcsolódhatnak be. A kétten-
gelyes tehergépkocsik 4x2-es és
4x4-es meghajtással egyaránt
kaphatók, 15 féle, 2790–6570
milliméter közötti tengelytávval,
140–300 lóerős teljesítmény-
nyel, egyelőre még EEV-s Tector
motorokkal. Alkalmazástól és
paramétertől függően 13 váltó-
mű közül lehet választani, ebből
7 kézi kapcsolású, 3 automati-
zált és 3 teljesen automata.
A tavaly Hannoverben debütált
új Trakker-szériát egy AT400T45
WT típus képviselte. A 8x4-es
billencs műszakilag megenge-
dett össztömege 40 tonna, Cur-
sor 13-as motorja 450 lóerős. A
16 fokozatú ZF Ecosplit váltó ke-
BAUMA 2013
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Júniusi horizont 18
1. Daily 55S17
DW 4x4
építőipari és
útkarbantartási
feladatokhoz
2–3. Eurocargo
150E30 / 4x2 és
150E25 / 4x4
4. Trakker
AT400T45 WT
Nemzetközi fórum ▼Kiállítási körkép 1. rész
BAUMA 2013
Környezetbarát és költséghatékony megoldások, kínálatbővítés
Immáron 30. alkalommal került megrendezésre a németországi Münchenben, az európai
kontinens legnagyobb szabású, de világviszonylatban is az egyik legfontosabb, építőipari
gépeket, konstrukciós tehergépkocsikat, bányaipari dömpereket, darukat, autódarukat
felvonultató szakkiállítás. Világszerte megtorpantak nemcsak az óriásprojektek, hanem
a hétköznapi, általános építőiparban is komoly visszaesés tapasztalható már évek óta. Ettől
függetlenül a fejlődés nem állhat meg, mert mindenki szeretne a konkurencia előtt járni,
és mindenki várja a fellendülést.
A tehergépkocsi-gyártók nemcsak az Euro VI-os normát tűzték ki célul, hanem további
fejlesztésekkel, új, költséghatékony modellekkel igyekeznek minél nagyobb piaci
részesedést nyerni és nemcsak Európában, hanem szerte a nagyvilágban.
RÖVID STATISZTIKA
Az egyelőre negatív körülmé-
nyek ellenére rekord nagyságú
területen, 570 000 négyzetmé-
teren vonult fel 57 ország, 3420
kiállítója, közülük 1346 német
vállalat volt. Az érdeklődést mi
sem mutatja jobban, mint egy
hét alatt 200 országból, több
mint 530 000 látogató érkezett
Münchenbe, ami igen tekinté-
lyes a nem egészen 1,5 millió
fős lélekszámhoz képest.
A tehergépkocsigyártók közül a
DAF és a Renault Trucks a folya-
matban lévő teljes modellvál-
tások miatt maradt távol, a hol-
land Ginaf és Terberg a 2012-es
amszterdami RAI-ra és a hanno-
veri IAA-ra vonult fel.
IVECO ÉS ASTRA
1
2
3
4
18-25 HT_bauma1.indd 18 2013.05.27 11:30:12
könnyen eltávolítható kerékjá-
rati ívek segítik. A puttony maxi-
mális billentési szöge 53 fok, de
leendő igénytől függően ren-
delhető rönkkihordó gépként
is, vagy például tanker felépít-
ménnyel.
Az RD32 típusú merevvázas
dömper a kitermeléshez kap-
csolódó fuvarokhoz, nagysza-
bású útépítéseknél vagy gátépí-
téseknél szintén alkalmazható.
32 tonna teherbírású, Cursor 10-
es motorja 381 lóerős és Allison
4560 típusú, 6+1 fokozatú, nagy
teljesítményű retarderes auto-
mata váltóművön hajtja meg a
hátsó tengelyt. A kiváló futást
elöl független felfüggesztés,
hátul félig független, kereszt-
irányú Panhard rudas megol-
dással és elöl-hátul hidro-pne-
umatikus rugózás biztosítja. A
dömper különlegessége, hogy
szériában az elektronika, a bil-
lentés megkezdésekor automa-
tikusan vízszintbe állítja az alvá-
zat, a biztonság érdekében.
zelését, a bowdenes Servoshift
kapcsolási rendszer könnyíti
meg, de rendelhető 12 vagy 16
fokozatú, automatizált váltómű
is, a régről ismert Eurotronic el-
nevezéssel. Ennek kapcsolója
immáron a kormányoszlopon
került elhelyezésre. Az Allison
váltómű külön opció. A kisebb
össztömegű és teljesítményű tí-
pusokban a Cursor 8-as motor
és a 9 fokozatú, kézi váltómű
kerül beépítésre. A „Hi-Land”
fülke a rövid, alacsonytetős ki-
vitel, míg a „Hi-Track” a hosszú,
hálóhelyes változat, normál-
vagy magastetővel.
Az új Stralis Hi-Way típusválasz-
téka időközben kiszélesedetett,
aktívan részt vehetnek az építő-
iparban is, például gépszállítás,
billencs- és silós fuvarok terén,
de még a fülke mögötti daru
sem akadály, az új 9 tonna te-
herbírású első tengelynek kö-
szönhetően. A hajtott tengelyek
egyszeres- és kettős áttételűek,
i=2,64-től 6,17-ig. A kínálatban
a 4x2-es, 6x2-es és 6x4-es nyer-
gesek mellett ugyanezek fülkés
alvázakkal is megtalálhatók, sőt
a 8x2-es konfiguráció, 2+2 vagy
1+3 tengelyelrendezéssel.
Feltétlenül meg kell említeni,
hogy az FPT a kizárólagos motor-
beszállítója a CNH (Case & New
Holland) munkagépes szektor-
nak is. Ezért került négyből két
Astra dömper közös standra, a
CNH gépekkel együtt.
Az Astra két aktuális újdonsá-
ga a HHD9-es 6x6-os és 8x6-
os bányadömperek voltak. A
kettős H-betű az extrém nehéz
igénybevételre utal, de mind-
kettő az IAA 2012-n bemutatott
HD9-esből került kifejlesztés-
re. Közös vonás, a 320 x 90 mil-
liméteres, 10 milliméter vastag
alvázprofil. A 6x6-os megenge-
dett össztömege 50 tonna, leg-
nagyobb sebessége 70 km/óra,
valamint rendelhető nyerges
vontatóként is, például olajipari
alkalmazásokhoz, 120–250 ton-
nás szerelvény-össztömeggel.
A 8x6-os változat 63 tonna
össztömegű, Cursor 13-as mo-
torja 480 lóerős. Az erőátvitelt
7-előre-, 2 hátrameneti fokozatú
Allison 4700 váltómű biztosítja.
A tengelyek Kessler gyártmá-
nyúak, elöl új tárcsafékkel és
minden tengelyen megerősített
laprugós felfüggesztéssel.
Az ADT 30 típusú, 6x6-os csuk-
lósdömper teherbírása 30
tonna, erőforrása egy Cursor
10-es motor 353 lóerős teljesít-
ménnyel. Az erőátvitelt 6 előre-,
3 hátrameneti fokozatú, ZF Er-
gopower 6WG 310 típusú, auto-
mata váltómű biztosítja. Az első
felfüggesztés „A” formájú se-
gédvázas, 3 ponton. Az orrész
kialakítása nemcsak a biztonsá-
gos kilátást, hanem a motortér
könnyebb hozzáférését egyará-
nt segíti. A fülke mind borulás
elleni, mind leeső tárgyak ellen
maximálisan védett. A gyors és
kényelmes szerviz végzését szé-
riában elektromos szivattyúval
működő motorházbillentés és
Júniusi horizont ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 19
BAUMA 2013
u
1–2. Astra HHD9 6x6 / 8x6
3. ADT30 csuklósdömper (6x6) 4. RD32 bányadömper
1
2
3 4
18-25 HT_bauma1.indd 19 2013.05.27 11:30:24
Májusi számunkban már adtunk
ízelítőt a konstrukciós fejleszté-
sekről. Ennek eredményeként a
27 EU tagországban, 10 év alatt,
14-ről 17 százalékra sikerült nö-
velnie az MAN-nnek piaci rész-
arányát; az EU-n és Európán kí-
vüli export piacok aránya 45-ről
50 százalékra emelkedett. To-
vábbá, az orosz és latin-ame-
rikai piacokon prémium szeg-
mensnek számító típusaikkal +2
százalékos növekedést értek el.
Az exportpiacot közvetve erő-
síti a kínai jelenlét, az MAN és
a Sany között létrejött megálla-
podás alapján, járóképes alvá-
zakat szállítanak autódarukhoz,
50 tonna teherbírásig.
Az úgynevezett WW-modellek
(World Wide) modellek kínálata
tovább bővült. Az eddigi 4x2-
es és 6x4-es nyergesek mellett
immáron bányaipar és erdésze-
ti célú, 6x6-os fülkés alváz, vala-
mint kimondottan bányaműve-
lésre szánt 8x4-es billenős mo-
dellel egészült ki.
Az még egyelőre titok, hogy
a nehézvontatókban mi váltja
majd fel az Euro V-ös V8-asokat
várhatóan 600–800 lóerő között
és 3000 newtonméter fölött.
A „hazai pályán” számos jármű-
vel vonultak fel, a CLA és WW
modellek kivételével már Euro
VI-os normával. A legkisebb egy
TGL 12.180-as volt, 3,9 méte-
res tengelytávval, 11,99 tonnás
össztömegel, fülke mögötti da-
ruval, 3-oldalra billenő platóval
és 3 személyes fülkével bizo-
nyítva rátermettségét az építő-
iparra is. Erőforrásként 180 ló-
erős, 4 hengeres, 700 newton-
méteres motorral és 6 fokozatú
automatizált váltóművel, diffe-
renciálzárral és elöl-hátul lapru-
gós futóművel rendelkezik.
A következő egy TGM 13.290
4x4 BL volt, szintén rövid fülké-
vel, billenőplatóval, kapcsolha-
tó összkerék-meghajtással és 12
fokozatú, terepprogramos au-
BAUMA 2013
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Júniusi horizont 20
MAN
1. TGL 12.180
2. TGM 13.290 / 4x4
3–4. TGM 18.340 / 4x4-es,
7 személyes duplafülkével
5. TGS 18.480 4x4H
(HydroDrive)
6. TGS 26.480 / 6x4
1
2
3 4
5
6
18-25 HT_bauma1.indd 20 2013.05.27 11:30:37
menst fedik le számtalan alkal-
mazási lehetőséggel. A részletes
németországi tesztvezetésről és
műszaki információkról 34–37.
oldalainkon olvashatnak.
Sőt, az új Atego és Arocs hama-
rosan együttesen fedi le a 7,5
tonnás össztömegtől induló
könnyű- és nehézkonstrukciós
alkalmazásokat.
lei rézbányában teljesít szolgá-
latot. Az 50 tonnás össztöme-
gű gépkocsit a D20-as motor
440 lóerős, 2100 newtonmé-
teres változata hajtja, 12 foko-
zatú, off-road programos, Tip-
Matic váltóművön keresztül. A
tartósfékként ebben is PriTar-
der szolgál, s a fenti specifikáció
bizonyítja, hogy még ilyen ext-
rém igénybevételhez is megfe-
lelőek a széria komponensek. A
tengelytávok 1795+2800+1400
milliméteresek, az első tenge-
lyek 2x9, a hátsók 2x16 tonna te-
herbírásúak, az abroncsok 12.00
R 24 méretűek.
tomatizált (TipMatic) váltómű-
vel. A hátsó légrugós futómű
megkönnyíti a kommunális cse-
refelépítmények alkalmazását.
A mindössze 3250 milliméteres
tengelytáv nemcsak a terepjá-
ró-képességet növeli, hanem a
városon belüli és a hegyi utakon
való mozgékonyságot is, ami
például hóeke vagy utcasep-
rő alkalmazásnál fontos szem-
pont.
Harmadikként a már látott TGM
18.340 4x4-es, 7 személyes csa-
patfülkével, 4,5 méteres ten-
gelytávval például ideális lehet
távvezeték-építőknek és kar-
bantartóknak, külszíni bányák-
ban szervizkocsiként. Természe-
tesen a legkülönfélébb felépít-
ményekkel és akár fardaruval
is ellátható. Közúton vagy tere-
pen vontatási kapacitása növeli
sokoldalúságát. Erőforrásként a
legerősebb, 6,9 literes, D0836-
os motor szolgál, 340 lóerővel
és 1250 newtonméterrel, amit
egy 9 fokozatú, kézi kapcsolású
váltómű és kétfokozatú osztó-
mű továbbít a kerekhez. Opci-
óként a hátsótengely szóló ab-
roncsozással kérhető.
A TGM-szériáknál új alkalmazá-
sok is feltűntek, mint például a
6x2-es gépszállító és 8x4-es mi-
xeralváz, 26 és 32 tonnás össz-
tömeggel.
A 18.480 4x4H, HydroDrive-os
megoldás előnye lehet, hogy
most értek be igazán, a kardá-
nos összkerekesekkel szemben,
hiszen a nehézkes, az Euro VI-os,
helyigényes kipufogógáz-után-
kezelő rendszerrel még min-
dig számottevően kedvezőbb
az önsúlya és az üzemanyag-
megtakarítás (hajtáslánc-súrló-
dás) változatlanul mellette szól.
Ugyanígy a 12,4 literes, D26-os
motorhoz kapcsolódó PriTarder
tartósfék is. A 3,6 méteres ten-
gelytávú, elöl lap-, hátul légru-
gós és kettős áttételű tengelyes
vontató szerelvényben megen-
gedett össztömege 44 tonna, a
váltómű 16 fokozatú, kézi kap-
csolású ZF Ecosplit.
A másik nyerges, a 6x4-es TGS
26.480-as, 3300+1400 milliméter
tengelytávú, elöl-hátul laprugós
kivitel nemcsak billencsezéshez,
hanem gépszállításhoz is kiváló-
an alkalmas. Közös vonás a 480
lovas, D26-os motor, szintén Pri-
Tarder-rel, kettős áttételű ten-
gelyekkel, ellenben 12 fokoza-
tú, off-road programos, TipMa-
tic váltóművel szerelték. A köz-
úti forgalomban szintén adaptív
tempomat, sávfigyelő és auto-
matikus vészfékfunkció növel-
heti a biztonságot.
Végül következzen egy vérbeli
bányagép, a TGS 50.440 / 8x4,
amely flottaszinten egy chi-
Júniusi horizont ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 21
BAUMA 2013
1–2. A WW-modellek két új tagja: TGS 50.440 / 8x4 és TGS 33.360 / 6x6
3–4. TGM 26.340 /6x2 gépszállító, alacsony profilú, 22,5 collos
abroncsozással és TGM 32.340 / 8x4 betonkeverő felépítménnyel
u
1
2
3 4
A középpontban természete-
sen az új konstrukciós széria, az
Arocs állt, itt volt az első nagy-
közönség-premier. Az Arocs
modellek szériában, szólóban
a 18–41, míg szerelvényben a
40–44 tonna össztömegű szeg-
MERCEDES-BENZ
ÉS FUSO
18-25 HT_bauma1.indd 21 2013.05.27 11:31:02
Az Antosnak is lesz benne
szerepe, például nyerges von-
tatóként, silós félpótkocsikhoz,
kedvező önsúly-össztömeg ará-
nya miatt.
A könnyű kategóriában a 4x4-
es Sprinterek és Daimler cso-
porton belül a Fuso Canter 4x4-
es változatai jutnak szerephez,
igény szerint duplafülkével,
az európai piacon. Ráadásul, a
Canter pontosan 50 évvel ez-
előtt jelent meg, előbb csak Ja-
pánba, majd fokozatosan a glo-
bális piac számára.
Európában 1980 óta gyártják és
forgalmazzák.
Eddig több mint 3,7 millió da-
rabot adtak el szerte a világ-
ban.
BAUMA 2013
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Júniusi horizont 22
u
1. Arocs 6x4 – nehézgépszállításhoz 2. Antos nyerges – könnyű konstrukciós fuvarokhoz, a legkedvezőbb önsúly/raksúly aránnyal
3. Atego 1223 / 4x2, 3-oldalra billenő platóval és daruval 4. Canter 4x4, fix platóval és 3 fős fülkével, műszerfalról kapcsolható első meghajtással
1
2
3 4
1 2
A konstrukciós és bányaipari te-
hergépkocsikkal, valamint ne-
hézvonatóval már rendszeres
kiállítók voltak eddig is, azon-
ban 2013 volt az első év, amikor
a Doosan-Moxy után, a Terex-
szel is létrejött megállapodás
keretében már a bányadömpe-
rek jelentős motorbeszállítója-
ként is jelen voltak. Ezen a téren
minden motorvariáció – a 9,3 li-
teres 5 hengeres, a 12,7 literes,
soros hatos és a 16,4 literes V8-
as – egyaránt meg fog jelenni
2014-ben az életbe lépő Tier 4
emissziós szintnek megfelelő
változatban.
SCANIA
1. R 730 / 8x4 nehézvontató
röntgenábrán
2. G 480 / 6x4 billencs
18-25 HT_bauma1.indd 22 2013.05.27 11:31:32
méretezett alváz 3900+1450+
1660 milliméteres tengelytáv-
val készült. A kétszemélyes ve-
zetőfülke részben az első ten-
gely elé süllyesztett, váz- és te-
tőszerkezete megfelel a bányá-
szati előírásoknak, borulási- és
lehullás elleni védelem szem-
pontjából. Ezen konstrukció
főleg korlátozott magassá-
A sort egy 1+3 tengelyelrende-
zésű, G 490 / 8x4-es fülkés alváz
zárta, 9 tonna teherbírású, lég-
rugós, hidraulikusan kormány-
zott segédtengellyel. A komp-
lett tridem elrendezés 28 tonna
teherbírású, ezen belül a haj-
tott tengelyek 2 x 10,5 tonná-
sak, szintén légrugós felfüg-
gesztéssel. A felépítmény egy
JOAB gyártmányú, 24 tonna te-
herbírású horgos konténereme-
lő volt, szintén Scania gyári ösz-
szeépítésben, készen leszállí-
táshoz.
A tehergépkocsik esetében az
Euro VI-os motorszéria bővítése
– beleértve az új V8-as Euro VI-
osokat is – folyamatosan törté-
nik a távolsági fuvarozásra szánt
modellekkel együtt.
Az R 730-as nehézvontató pre-
mierje 3 évvel ezelőtt volt Mün-
chenbe, azóta több részletfej-
lesztésen ment keresztül. Im-
máron 180, különleges specifi-
kációval 250 tonnás szerelvény-
össztömegig alkalmazható, ráa-
dásul teljes egészében a Scania
saját erőátvitelével. Igaz, a 730
lovas, 3500 newtonméteres mo-
toron még tovább dolgoznak az
Euro VI érdekében, bár nagy va-
lószínűséggel újraparamétere-
zik a 600 lóerő fölötti motorokat
is. Az új hajtáslánc természete-
sen bányászati road-train sze-
relvényeknél szintén kitűnően
alkalmazható.
A kisebb volumenekhez például
egy G 480 / 6x4-es, műszakilag
30 tonna össztömegű billencset
mutattak be, emissziós szinttől
függően, egy kedvező árfekvé-
sű, mondhatni „globális” mo-
dellként. Tengelyáttételtől füg-
gően és pótkocsival azonban
már 50-60 tonnáig is használ-
ható. A 490-es, 2550 newton-
méteres, Euro VI-os motorhoz
12+2 kúszó fokozatú, kézi kap-
csolású váltómű tartozik. Az
elöl-hátul laprugós, dobfékes,
elöl 9, hátul 2 x 10,5 tonnás ten-
gelyek, valamint csak hátrabille-
nő, 10 köbméteres, Meiller-Kip-
per puttony 15 tonnás hasznos
teherbírást tesz lehetővé.
A 40–44 tonnás össztömeghez
és 2-3 tengelyes, billenős félpó-
tokhoz, nehéz terepre ajánlják
például a G 450 / 4x4-es nyer-
ges vontatót, magas, mintegy
1200 milliméteres kapcsolási
magassággal. A 3550 millimé-
teres tengelytáv kiváló fordulé-
konyságot ad és elegendő he-
lyet balról az akkumulátorok-
nak és üzemanyagtartálynak,
míg jobbról a 680 milliméter
helyigényű utánkezelő-egység
és a hidraulikatartály található.
A teljes kiépítés (mellékhajtás,
hidraulika és nyeregrögzítés)
gyári kivitel, „kulcsra készen”. Az
első felfüggesztés laprugós, 7,5
tonnás, a hátsó, két légrugós,
11,5 tonnás teherbírással, vala-
mint elöl-hátul dobfékekkel. A
váltómű szintén 12+2 kúszó fo-
kozatú, de terepprogramos Op-
ticruise váltóművel és retarder-
rel. Az osztómű kétfokozatú,
kézi kapcsolással.
Júniusi horizont ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 23
BAUMA 2013
u
1. G 450 / 4x4 nyerges vontató 2. G 490 / 8x4 horgos konténeremelővel
3. P 380 / 6x6 bányaipari szervizkocsi duplafülkével
4. R 580 / 6x4-es vontató road-train szerelvényekhez, V8-as motorral
1 2
3
4
Ezúttal 3 modellel voltak jelen,
az egyik egy különlegesség. A T
815-7 szérián alapuló, többcélú-
an alkalmazható, kettős, „King-
Frame” alvázas modell 8x8-as
meghajtással és 1+3 tengelyel-
rendezéssel rendelkezett. A mű-
szakilag 50 tonnás össztömegre
TATRA
18-25 HT_bauma1.indd 23 2013.05.27 11:32:02
gú alkalmazásoknál, például
alagútépítésnél előnyös, amely-
hez a német Fliegl cég készített
felépítményt, kitolós rendszerű
ürítéssel. A rövid tengelytávok
és a hátsó tridem elrendezés, a
különleges, extra-széles méretű,
szóló abroncsozások lehetősége
olajipari platformszállító céljára
szintén alkalmassá teszik, sivata-
gi- vagy tundra vidéken. A gép-
kocsit a klasszikus, léghűtéses,
Tatra V8-asa hajtja, a 442 lóerőt
és 2100 newtonmétert egy Alli-
son 4500 típusú automata váltó
és egy 2 fokozatú Tatra osztómű
továbbítja a kerekekhez. Tartós-
fékként elektromos Telma retar-
der szolgál a csőalváz végén. Az
1. és a 4. tengely 9 tonna teher-
bírású, 24 R 21 méretű abron-
csokkal, a 2. és 3. tengely 16-16
tonna teherbírású. A 4. tengely
elektro-hidraulikus úton kor-
mányzott, a minél jobb fordu-
lékonyság érdekében, amely 40
km/óránál automatikusan egye-
nes menetben rögzül. A hátsó
kormánymű, a közismert hol-
land VSE cégtől származik.
A másik két modell a Phoenix szé-
riát képviselte, 8x8-as és 6x6-os
meghajtással, de az előbbi 8x6-
os verzióban szintén kapható. Az
erőforrásként szolgáló PACCAR
motorok 2014-től természete-
sen már Euro VI-os kivitelben ke-
rülnek beépítésre. A csak hátra
vagy 3-irányba billenős felépít-
mények a szlovák VS-Mont vagy
a német Meiller-Kipper cégektől
rendelhetők. A 3 tengelyes Pho-
enix összesen 14 változatban ké-
szül, 3440/3900/4500+1320 mil-
liméteres tengelytávokkal, a fu-
tóművek és alváz függvényében
műszakilag 30; 35 és 41 tonnás
össztömeggel.
A 8x8-as kivitelek 2150+2300
+1320 milliméteres tengely-
távval kaphatók 41 és 44 ton-
nás technikai össztömeg ese-
tén, 50 tonnás össztömegnél
2150+2560+1450 milliméter a
tengelytáv.
A Phoenix-széria 20 tonna össz-
tömegű 4x4-es kivitelei 3700;
4090 és 4500 milliméteres ten-
gelytávval kaphatók, közülük
a legnagyobb 7 személyes, 4
ajtós duplafülkével is rendelhe-
tő, bányaipari szerviz-karban-
tartó vagy ipari/polgári tűzoltó
gépkocsi céljára.
BAUMA 2013
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Júniusi horizont 24
1
u
1. Tatra T 815-732R90/39 8x8 fülkés alváz
2–3. A Phoneix-széria 8x8-as és 6x6-os billencsei, januártól
Euro VI-os PACCAR motorral
4. Tatra Phoenix 4x4 szerviz- és tűzoltó célokra
2
3 4
Míg Birminghamben az új FM,
addig egy héttel később a
BAUMA-n a megújult FMX állt a
középpontban. Az FMX model-
lek négyféle, 900; 1000; 1200 és
1240 milliméteres alvázmagas-
sággal készülnek. Az eddigi haj-
tásképletek (4x2, 4x4, 6x4, 6x6,
8x4, 8x6), a fülkés alvázak és
nyerges kivitelek alapjaiban ma-
radtak. Lényeges változás, hogy
a kormányösszekötők maga-
sabbra, védettebb helyre kerül-
tek. Az összkerék-meghajtásúak
első tengelyét 100 milliméterrel
előrébb helyezték a nem hajtott
első tengelyhez képest, így na-
gyobb az első terepszög, javult
a terepjáró képesség. A gépko-
csivezető munkáját jelentősen
megkönnyíti és biztonságosab-
bá teszi a már bemutatott aktív
kormányzási rendszer.
A hátul légrugós felfüggesztés
a 4x2-es, 6x4-es és 8x4-es mo-
dellekhez kapható, automati-
kus szintszabályozással, amely
legalább 300 milliméteres sza-
bad magasságot tesz lehetővé.
A központi, többfunkciós táv-
irányítóval szintén elvégezhető
a szintállítás vagy a mellékhajtá-
sok be- és kikapcsolása.
A motor alatti védelem változat-
lanul széria és az alváz első ke-
reszttartójában 32 tonnára mé-
retezett vonócsap van. A lökhárí-
tóként szolgáló nagy szilárdságú
váz szintén maradt, a fényszórók
alatti két oldalelem erősebb lett
és sérülés esetén könnyen cse-
rélhető.
VOLVO
18-25 HT_bauma1.indd 24 2013.05.27 11:32:19
A fülkekínálat a normáltetős
nappali és hálóhelyes, valamint
a Globetrotter kivitelekből áll. A
külső megjelenés – a szélvédő
alatti logó és sötét műanyag sáv,
a fényszórók formája, az „L”-for-
májú nappali ledes menetfény
– az FH és FM stílusát, formavi-
lágát jelzi. Bi-Xenon fényszórók
opcióként rendelhetők. Retró
hatásúak, de logikus megoldás a
külön burkolat nélküli, közvetle-
nül a vázra rögzített visszapillan-
tó tükrök, az olcsó cserélhetőség
és kisebb holttér érdekében.
A fülke belső kialakítását az új
egységes műszerfal és kezelő-
szervek jellemzik, rálátni a szél-
védő alsó vonalára is, ami növe-
li a biztonságot. Az üléstámlák
szintén 10 milliméterrel lettek
vékonyabbak és 4 fokkal nőtt
a dönthetőségi tartomány, ami
különösen a nappali fülkékben
növeli a komfortot.
A motorkínálat az Euro VI-os nor-
mához kifejlesztett 10,8 literes,
D11K és 12,8 literes, D13K típusok-
ból áll. A D11K típus 330; 370; 410;
450 lóerős teljesítménnyel vá-
lasztható, amit egységesen per-
cenkénti 1600–1900 közötti for-
dulatszámon adnak le. Az 1600
és 1750 newtonméteres nyo-
maték 950–1400, míg az 1950 és
2100 newtonméteres nyomaté-
kok 1000–1400 fordulat/perc tar-
tományban állnak rendelkezésre.
A D13K motorok 420; 460 és 500
lóerős teljesítményeiket 1400–
1800 közötti fordulaton adják
le, a 2100; 2300 és 2500 newton-
méteres nyomaték 860–1400,
900–1400 és 1040–1400 közöt-
ti tartományban használható. A
legnagyobb, 540 lóerős változat
teljesítményét 1450–1800 fordu-
lat/perc, 2600 newtonméteres
nyomatékát 1050–1450 fordulat/
perc tartományban nyújtja.
Lényeges változás, hogy az I-
Shift váltómű olajcsere-interval-
luma 450 000 kilométerre növe-
kedett és szintén alkalmazható
összkerék-meghajtásnál is.
Végül, az új FMX-nél szintén
rendelkezésre áll a „My Truck”
okostelefonos alkalmazás, a
gépkocsi főbb funkcióinak el-
lenőrzésére, az állófűtés távmű-
ködtetésére, a riasztórendszer
és központi zár felügyeletére.
– folytatjuk –
Kiss Bertalan
Júniusi horizont ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 25
1
BAUMA 2013
1–2. Az új FMX egy 8x6-os
és egy 8x4-es változata
3. A Globetrotter fülke belseje
4. Élő bemutató a BAUMA-n
2
3
4
18-25 HT_bauma1.indd 25 2013.05.27 11:32:30
A Streamline
születése és műszaki újítások
Pontosan 22 évvel ezelőtt, 1991-ben, a Sca-
nia 100. évfordulóján jelent meg a 3-as széria
és ezen belül egy különleges, áramvonalas
kivitel a „Streamline”. A kimondottan nagy
távolságú fuvarozáshoz tervezett R-széria
„Streamline” kivitele bár technikailag azo-
nos volt a többi modellel, de küllemében
egy merőben új, a légellenállás lehető legna-
gyobb mértékű csökkentését szolgáló, hom-
lokfallal, lökhárítóval és teljes oldalborítással
rendelkezett. A lépcsők is ta-
karva voltak a fülkeajtóról le-
nyúló elemmel, a legalsó fok ki-
vételével. Ma már megszokott
a formás, levehető hátsó sár-
védő ív, de akkor még különle-
gességnek számított, a jellem-
zően fix fém- vagy műanyagle-
mez sárvédőkhöz képest.
A tető- és oldalspoiler formai
kialakítására kiviteltől
függetlenül már foko-
zott figyelmet fordítot-
tak és szériakivitelnek
számított a pótkocsi
magasságához állítha-
tó középső elemrész.
Mint érdekesség, a „P”, „R” és „T” szériajelölé-
sek a hűtőrácson ekkor még nem, csak a tel-
jes típusjelölésben szerepeltek.
A Streamline kivitel légellenállása mintegy
10-15 százalékkal volt kevesebb, mint a többi
típusé vagy a konkurenciáé, amely legalább
4-5 százalékos fogyasztáscsökkenésben mu-
tatkozott meg.
A Scania 1991-ben is megelőzte a verseny-
társakat károsanyag-kibocsátás terén, mert
mire hivatalos jóváhagyás született az Euro
I-es norma értékeiről, addigra már mind-
egyik motortípusuk megfelelt ennek az elő-
írásnak.
Úttörőként, egyedi műszaki megoldáshoz
folyamodtak a motor hatásfokának növelé-
se érdekében, az úgynevezett turbocompo-
und konstrukcióval, amely a kiáramló kipu-
fogó gázok energiáját hasznosította, vitte át
a főtengelyre. Ma fura módon nem a Scania,
hanem a Volvo és a Mercedes-Benz alkal-
mazza ezt a megoldást néhány motortípu-
sán, az Euro VI kapcsán.
A DTC11 01 típusú, turbocompundos 11 lite-
res motor 401 lóerőt teljesített 1900-as for-
dulatszámon, 1750 newtonméteres nyoma-
tékát 1200–1425 közötti fordulaton adta le.
A 14,2 literes, DSC14 09 motor volt a csúcs,
500 lóerővel, 1900-as fordulaton és 2130
newtonméteres nyomatékkal 1000–1500
fordulat/perc tartományban.
Ez a két motor volt a legerősebb, amelyet a
Streamline-hoz is rendelni lehetett. További
újdonság volt az EDC (Electronic Diesel Cont-
rol), magyarul, elektronikus dízelvezérlési
rendszer. Szintén EDC-vel készült a DSC11
22 típusú, soros hatos motor is, 381 lóerővel
1900–2100 közötti fordulaton, forgatónyo-
matéka 1660 newtonméter volt, 1000–1500
közötti fordulaton. Az új motorokhoz – az
akkor 14 típusból álló teljes kínálathoz – je-
lentek meg egy új sebességváltómű-család
tagjai is, 8; 9; 12; 12+2 kúszó fokozattal, ame-
lyek kiindulási alapként szolgáltak a mai tí-
pusokhoz is.
1993-ban mutatta be a Scania első, saját fej-
lesztésű retarderét, majd 1995-ben az első
SCANIA STREAMLINE
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Jármű és felépítmény 26
1–2. Formai
változások
3. Egy Streamline
1993-ból. 2,1 millió
kilométer után került
vissza a gyárhoz,
pontosabban a gyári
múzeumba, egy helyi
fuvarozótól
Nagyteherbemutató
▼ Svédországi tájékoztató és próbaút
SCANIA
Scania motor- és járműfejlesztések a költséghatékonyság és környezetvédelem
jegyében ▼ Újjászületett Streamline, V8-as Euro VI-os motorok és új
teljesítménylépcsők
A folyamatos és dinamikus továbbfejlesztések eredményeit, aktuális állását
ismerhettük meg a Scania södertaljei központjában, amelyek a tehergépkocsik
számos részletét érintik az aerodinamikai finomítások mellett, a teljes hajtásláncon
keresztül, a fülkekomfortig bezárólag. Az egyik legfontosabb aktualitás, a V8-as,
Euro VI-os motorok megjelenése, valamint a soros hathengeresek újrakalibrálása.
A szakmai előadást követően természetesen a gyakorlatban is kipróbálhattuk
a továbbfejlesztett motorokat.
1
2
3
STREAMLINE
26-29 scania.indd 26 2013.05.28 15:57:27
automatizált váltóművet a ma is ismert „Op-
ticruise” néven.
A Streamline kivitelek gyártása 1995-ig, a
„4”-es széria megjelenéséig tartott.
A STREAMLINE ÚJJÁSZÜLETÉSE
Forma és technika
A Streamline elnevezés elődjéhez hasonló-
an a hosszú távú fuvarozásra szánt modelle-
ket jelöli, az R és G szériákon belül és nem-
csak nyergesként, hanem fülkés alvázként is
szerepel a kínálatban. A technikai tartalom
és alapok szintén azonosak más modelleké-
vel, azonban a nyerges vontató teljes, min-
den részletre kiterjedő aerodinamikai fino-
mításon ment keresztül, a Highline és Top-
line fülkékkel együtt. Az előddel ellentétben
most nem törekedtek a lépcsők eltakarásá-
ra. Szembetűnő változás, hogy nincs a fülke
első oldalelemén külön légterelő, helyette
egy teljesen új formájú, komplett oldalele-
met terveztek, az alján egy kis légterelő sze-
géllyel.
Újraformázták a szélvédő fölötti napellen-
zőt is, bár a változások első ránézésre szinte
nem is látszanak. A napellenző felső egyhar-
madát mintegy 45 fokos szögben megdön-
tötték. A felső fényszórók kisebb méretűek,
jobban illeszkednek a napellenzőbe, ugyan-
akkor jobb megvilágítást adnak.
Az aerodinamika azonban csak az egyik té-
nyező. Erőforrásként megjelent az újrakalib-
rált Euro VI-os motorok második generáció-
ja, elődjükhöz képest 2-3 százalékkal kedve-
zőbb üzemanyag-felhasználással. Ezt páro-
sítva az Opticruise váltóművek gazdaságos
(Economy) kapcsolási programjával és a GPS
alapú tempomat együttesével kiegészül-
ve összességében akár 8 százalékos üzem-
anyag-megtakarítás érhető el!
Az üzemeltetési adatok folyamatosan, bár-
mikor elérhetők, ugyanígy egy járműdiag-
nosztikáért sem kell szervizbe menni. A le-
töltött adatok alapján ütemezhető a szük-
séges szerviz és kalkulálható annak időtarta-
ma, költségvonzata is.
A Streamline kivitelek további jellemzői a
széria H7-es főfényszórók, a ledes nappa-
li menetfény és irányjelzők, valamint a tel-
jes egészében ledes hátsólámpák. Nem-
csak sokkal hosszabb élettartamuk előnyös,
hanem energiafelhasználásuk is, éves szin-
ten mintegy 30 literrel kevesebb gázolajat
jelent!
Technikai szempontból meg kell említeni a
légrugós felfüggesztések új szintállító-egy-
ségét is, amely teljesen új, összesen 4 me-
móriával rendelkezik. A 4 memóriából kettő
normál, kettő gyors működtetéssel szintez-
hető. A gyors működtetést, a jellemzően ra-
kodáshoz kapcsolódó, gyakori szintállítások-
hoz ajánlják. Továbbá, a hátsó tridemes futó-
műveket is lehet vele kezelni, mind a rako-
dás, mind az elindulás megkönnyítését szol-
gáló átterhelés érdekében.
A Strealine kivitelek egyedi arculata a demo-
járműveken is látható új, óceánkék fényezés.
A V8-as motorral szerelt változatoknál a
megszokott krómozott feliratok, logók sze-
repelnek.
Fülkebelső és ergonómia
A gépkocsivezetők kényelmét teljesen új Re-
caro ülések szolgálják, egyszerűbben hasz-
nálható beállítógombokkal. A kárpitozás
lehet világos és sötét színű textil, homok-
szín velúr jellegű kárpittal, valamint feke-
te bőrkárpitozással, V8-as motoroknál a fej-
támlában lévő logóval. Ezen kívül az R fülkék
esetében szériafelszereltség lett a kihúzható,
szélesíthető alsó fekhely.
Az IAA 2012 kiállításon mutatták be az opció-
ként rendelhető, multifunkciós audio-video-
egységet, amely megszokott rádió-, CD- és
MP3 lejátszó-, bluetooth-os telefonkihango-
sító és navigációs rendszeren túl, maximum
6 kamera képét tudja megjeleníteni! Továb-
bá, nemcsak USB csatlakozós, hanem SD-
memóriakártya befogadására is alkalmas.
Euro VI-os V8-as motorok
Természetesen tudni lehetett, hogy minden
megoldható és a V-elrendezés sem akadály.
Egyedül a kipufogógáz-visszavezetés és
-hűtés, ami bonyolultabb csövezésű és kicsi-
vel több a helyigénye a fülke alatt. Ugyanak-
kor a gyártásköltség, a konstrukció ártöbb-
lete is szigorú határon belül tartatott és a
motor könnyű szervizelhetőségére is gon-
dolni kellett.
A blokk alapjaiban változatlan, 16,4 literes,
130 x 154 milliméteres furat x lökettel, sűrí-
tési aránya 17,4:1. A hengerfejek különállóak,
hengerenként 4 szeleppel. Az üzemanyagel-
látó-rendszer az extramagas-nyomású (XPI),
közös nyomócsővel a két hengersorhoz meg-
osztva. A kipufogógáz-visszahűtés a blokk
jobb oldalán van, a hűtőkörbe bekötve, a
motorvezérlő elektronika az elődtípusok-
Jármű és felépítmény ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 27
SCANIA STREAMLINE
A tavaly ősszel
bemutatott
többfunkciós egység
u
Az új
vezetőülés
Az Euro VI-os V8-as motor
26-29 scania.indd 27 2013.05.28 15:57:38
hoz hasonlóan a blokk tetején került elhe-
lyezésre. A féklevegő-kompresszor fönt, kö-
rülbelül 11 óra állásnál van, az üzemanyag-
szivattyú a két hengersor között helyezkedik
el, hasonlóan, mint régen az adagoló. Az új
V8-ast fix helyett változó geometriájú turbó-
feltöltővel látták el, amelyet hosszirányban
helyeztek el szintén a két hengersor közé.
Ami érdekes, a klasszikus hengersoronként
egy-egy gyűjtőcsatorna helyett összesen
négy kipufogócsonkot alkalmaznak, azaz
négy hengerpár égéstermékei külön-külön
futnak be a turbóhoz, gondosan figyelembe
véve a munkavégző ütemek sorrendjét, a le-
hető legkisebbre csökkentve a gáznyomás-
ingadozást, a turbó egyenletes sebességét
és gyors reagálását. A motor jobb oldalán,
körülbelül 1 óra állásban egy mellékhajtás
számára van csatalakozási hely.
Az Euro VI-os normát a V8-as motorok a már
ismert kombinált utánkezelő-rendszerrel
teljesítik. Sajnos a V8-as esetében jóval na-
gyobb egység szükséges, 920 milliméteres
helyigénnyel, szemben a soros 6 hengeres
motorok 650 milliméteres helyigényével. A
mintegy 30 százalékos különbséget a na-
gyobb belső felületek indokolták.
A V8-as Euro VI-os motorok a következő pa-
raméterekkel rendelkeznek:
▼ DC16 101; 520 LE / 1900 ford./perc, 2700
Nm / 1000–1300 ford./perc
▼ DC16 102; 580 LE / 1900 ford./perc, 2950
Nm / 1000–1350 ford./perc
A kipufogófék teljesítménye mindkét eset-
ben 435 LE percenkénti 2400-as fordulaton.
Az 500; 560; 620 lóerős változatok egyelőre
még maradnak a kínálatban, 730-asból ígér-
nek Euro VI-os kivitelt. Azt, hogy 580 lóerő
fölött milyen teljesítményű és forgatónyo-
matékú variációk lesznek a V8-ason belül,
még egyelőre titok övezi.
DC13-as motorok újrakalibrálva
Az első, 2011 tavaszán bemutatott, Euro VI-
os, soros 6 hengeres motorokat tovább fino-
mították. Teljesítményüket 10 lóerővel, for-
gatónyomatékukat 50 newtonméterrel sike-
rült növelni, míg a kipufogófék teljesítménye
mintegy 29 lóerővel több, ugyanazon fordu-
latszámok mellett. Motorok természetesen
új típusszámokat is kaptak, paramétereik a
következők:
▼ DC13 124; 450 LE / 1900 ford./perc, 2350
Nm / 1000–1300 ford./perc
▼ DC13 125; 490 LE / 1900 ford./perc, 2550
Nm / 1000–1300 ford./perc
A kipufogófék teljesítménye 348 LE percen-
kénti 2400-as fordulatszámon. Mindkét mo-
tort kipufogógáz-visszavezetéssel (EGR) és
változó geometriájú turbófeltöltővel (VGT)
látták el.
A kínálat harmadik tagja a korábban DC13
113 típusjelzéssel, Euro V-ös globálmotor-
ként megismert változat, amely csak SCR-rel
is teljesítette az előírásokat. Most ugyanezt
a motort láthattuk viszont, hengerenkén-
ti befecskendezés helyett közös nyomócsö-
ves üzemanyag-rendszerrel, mint a többit,
de változatlanul fix geometriás turbóval és
DC13 115 típusjelzéssel. Teljesítményét 410
lóerőre, forgatónyomatékát 2150 newton-
méterre növelték, amelyet szintén 1900-as
és 1000–1300 közötti fordulaton teljesít. A
legfőbb előrelépés, hogy kipufogógáz-visz-
szavezetés nélkül teljesíti az Euro VI-os nor-
mát. Ezáltal egyszerűbb és mintegy 40 kilo-
grammal könnyebb ez a motorváltozat.
A DC13-as motorok kínálatában a legkisebb,
egy 370 lóerős változat lesz, ennek beveze-
tését is későbbre ígérik. A mostani, második
generációs Euro VI-os motorok 2-3 száza-
lékkal takarékosabbak, mint a 2011-ben el-
sőként megjelent változatok, de a 410 lovas
verzió is körülbelül 3 százalékkal lesz takaré-
kosabb, mint 400 lóerős, Euro V-ös elődje. El-
lenben AdBlue fogyasztása szélsőséges ese-
tekben – nagy terhelés, nagy tengerszint fe-
letti magasság, sarkvidéki hideg –, elérheti a
gázolajfogyasztás 6 százalékát is.
A fenti motorok közül a 450 lovas mindhá-
rom (P, G, R) szériához, a 490 lóerős a G és
R szériákhoz választható. A 410 lóerőset mi
távolsági fuvaroknál a könnyű rakományok-
hoz, főleg részterheléshez, áruelosztó fuva-
rokhoz, valamint rövidtávon, például bille-
nős szerelvényekhez ajánlanánk. A 370 ló-
erős változatot 3 tengelyes, szóló billenős- és
3-4 tengelyes betonkeverő gépkocsikhoz kí-
nálják, a nagy kapacitású áruterítés mellett.
Új kapcsolási programok, megerősített
váltóművek és új hajtott tengely
Az Opticruise váltóművek immáron összesen
négyféle kapcsolási programmal rendelkez-
hetnek, de jellemzően 2 vagy 3 kombináció-
jával. A 4 üzemmód a következő: Standard,
Economy, Power, Off-Road. Természetesen
a jármű fajtája szerint is alkalmazásfüggő,
hogy melyik programok közül választhat a
gépkocsivezető, a fokozatkapcsoló gyűrű
előrefordításával.
A „Standard” valójában a már eddig is is-
mert és alkalmazott kapcsolási program. Az
„Economy” esetében csak 80 vagy 85 km/
óra lehet a legnagyobb beállított sebesség
és nem lehetséges visszakapcsolni, a gázpe-
dál hírtelen lenyomásával, valamint a kézi fo-
kozatkapcsolás is csak 50 km/óráig lehetsé-
ges. Ellenben mindkét esetben használható
a GPS alapú tempomat (Active Perdiction).
A „Power” üzemmódban csak a normál tem-
pomat használható, a fokozatkapcsolások a
lehető leggyorsabbak és a motor csúcsérté-
kű teljesítménye is rendelkezésre áll.
Az „Off-Road” program természetesen csak
alkalmazástól függően kerül be a rendszer-
be, például rönkszállító, építőipari- vagy bá-
nyaipari billenős, mixerkocsi vagy más össz-
kerék-meghajtású alkalmazásként. A kup-
lungműködtetés kimért, a kerekek kipörgé-
sének elkerülése érdekében, a fokozatváltá-
sok gyorsak az egyenletesebb terhelésért és
a lendületvesztés elkerülés érdekében.
Az új paraméterű Euro VI-os motorokhoz a
már ismert és jól bevált, 12 fokozatú, GRS895
és a 12+2 kúszó fokozatú, GRS905 típusú vál-
tóműveket megerősítették.
A hajtásláncok továbbfejlesztésnek fontos
részét képezi az új R855 típusjelű, egyszeres
áttételű, közúti alkalmazásokhoz, nagy össz-
tömeghez (44–60 t) és nehéz hegyi utakhoz,
tartós retarderhasználathoz kifejlesztett szóló
hajtott tengely (4x2, 6x2). Alkalmazástól füg-
gően, könnyebb és takarékosabb alternatívá-
ja lehet egy kettős, kerékagy-áttételes ten-
gelynek és összesen 6 féle áttétel közül lehet
választani: 2,87; 3,09; 3,23; 3,42; 3,64; 4,3.
A már széles körben elterjedt hegymeneti in-
dulási segédlet immáron beépítésre kerül a
dobfékekkel szerelt, 6x4-es, 8x4-es és 8x8-as
meghajtású gépkocsikba is.
SCANIA STREAMLINE
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Jármű és felépítmény 28
A DC13-as motorok 450 és 490 lóerős
változatai, EGR-rel, VGT-vel
A 410 lovas DC13-as fix turbóval és EGR nélkül
u
Választás a programok között
26-29 scania.indd 28 2013.05.28 15:57:52
Egyedülálló kettős akkumulátorrendszer
A Scania elsőként kínálja a piacon kettős, 24
voltos rendszerét, amely valójában 4 darab,
12 voltos akkumulátorból áll és helyigénye
nem nagyobb az eddig alkalmazott, kétak-
kus rendszernél. A lényeg, hogy két úgyne-
vezett üvegszálbetétes (AGM – Absorbed
Glass Mat), rövid ideig nagy teljesítményle-
adásra képes akkumulátor csak az indítást
szolgálja és mindig teljes feltöltésre kerül-
nek. A másik két, zselés akkumulátor csak a
világításhoz, vezetőfülkéhez és felépítmény-
hez kapcsolódó áramellátást szolgálja, nagy
kapacitással, hosszabb töltési idővel és telje-
sen független a motor indítórendszerétől.
Első tapasztalatok
A szakmai ismertető után három rövidebb
próbakörre jutott idő. Elsőként egy 490 ló-
erős, 40 tonnás szerelvénnyel indultunk köz-
úti forgalomba, fele-fele arányban vidéki or-
szágúton és autópályán. Az indulást köve-
tő első kilométereken átkapcsoltunk „Eco”
üzemmódba, igaz egy ilyen erősebb motor-
ral, átlagos útszakaszon nem igazán érez-
tünk különbséget a normál programhoz
képest, még a hosszú, 2,59-es áttételű haj-
tott tengelynél sem. Egy biztos, a program
igyekezett maximálisan kihasználni a motor
nyomatékát és csak szükség esetén vissza-
kapcsolni, igaz nem voltak jelentős szintkü-
lönbségek sem. A tempomat és lejtmene-
ti sebességhatárolás (69-73 km/óra) inkább
kényelmi és megnyugtató szempont, mert
Svédországban is „népszerű” a telepített fix
traffipax az útszélén. Rátérve az autópályá-
ra már ki tudtuk használni a GPS-alapú tem-
pomat előnyeit és
domborzattól füg-
gően már érezhe-
tő a különbség a
normál program-
hoz képest, főleg a
mozgásenergia ki-
használása terén és
csak a szükséges
mértékben, opti-
malizálva ad gázt
emelkedőn.
A második kör a
gyári tesztpályán
zajlott, ugyanilyen motorral, 2,71-es hátsó-
híddal készült, 60 tonnás Eko-Kombi szerel-
vénnyel. A motor, a váltómű normál kapcso-
lási programjában is erőlködés nélkül, 1500–
1600 körüli fordulatszámon sorra kapcsolva
a következő fokozatot, hozta mozgásba a
szerelvényt. Természetesen kissé lomháb-
ban, de a motor karaktere elég meggyőző
volt és még a hosszú, 8 százalékos emelke-
dőn nem csökkent a sebesség 35-37 km/óra
alá, de mindvégig padlóra kellett nyomni
a gázpedált. Igaz, ez részben a tesztpálya
adottsága is, hogy a parkolóból elsőre nem
lehet 60-70 km/órával nekilendülni az első
púpnak, de másodjára már nem sokkal 50
km/óra alatt kapaszkodtunk fel, közel 70-ről
nekilendülve. A retarder lejtmenetben kellő
hatékonysággal zabolázta meg a lendületet.
Mind megtudtuk vendéglátóinktól, például
Finnországban nagy az érdeklődés az ilyen
motorok iránt, mivel egy-két emelkedő miatt
senki nem vesz 730-ast, sík terepen meg
tényleg elegendő 490-es motor, még 60
tonnához is. Mi az előnye? A sokkal takaré-
kosabb fogyasztás, főleg rövidebb távú, bel-
földi- és építőipar fuvaroknál és a daru- vagy
silókompresszor-használat közben bőven
elég és számottevően gazdaságosabb. Az
öreg Scaniások tréfásan megjegyezték, 40
éve még a 290 lóerő is csodaszámba ment,
mégis minden időben célba ért és válság
sem lett! Ha nagy a távolság és
csak néhány domb van, ideális
megoldás lehet a 490 lovas vál-
tozat. Bár maximális nyomaté-
ka papíron „csak” 300 fordulat-
nyi, de az nagyon stabil! Nem
beszélve a térfogatigényes
árukról, amellyel az Eko-Kom-
bik egy jelentős hányada fut,
50 tonna alatti össztömeggel!
Harmadikként a kisebb V8-as
következett, 520 lóerővel, de
2700 newtonméterrel, i=3,27-
es tengellyel, és gyorsító végáttételű, 12+2
kúszó fokozatú váltóművel. A rövidebb kör
3/4 részben dimbes-dombos vidéki ország-
út volt a végén rövid autópálya-szakasszal.
Komolyabb emelkedő ezúttal nem volt, de
a 40 tonnás szerelvénnyel olyan menetdina-
mikát produkált, mintha félterheléssel men-
tünk volna. Az eddigi legkisebb V8-as 500
lovast is nagyon megkedveltük rugalmassá-
ga, gyors reagálása miatt, most ez a motor
még „rátett” egy kicsivel. Akik idehaza az R
500-ast választották, nos, itt az új alternatí-
va! Zöldség-gyümölcs, függesztett húsos
fuvarokhoz, silós félpótokhoz vagy belföl-
dön gépszállításhoz mindenképpen ideális
lehet, még akár 50 tonnáig is, megfelelő át-
tételekkel. Igaz, nem mellékes, hogy hány és
mekkora hegyet kell megmászni, mert akkor
természetesen az erősebbek közül kell majd
választani.
Ami meglepetés volt, hogy az új, Euro VI-os
V8-as sokkal csendesebb volt, mint a DC13-
as, soros hatos motorok, csendesebb, mint
az Euro V-ös, sima nyugodt futással.
Az új, most bemutatott motorok, kapcsolási
programok és új hátsó tengely minden külö-
nösebb váltás és bevezetés nélkül folyama-
tosan kerülnek gyártásprogramba és men-
nek át a járművekbe, illetve váltják fel telje-
sen az Euro V-ös és EEV-s változatokat.
Kiss Bertalan
Jármű és felépítmény ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 29
SCANIA STREAMLINE
1–2. R 490, 40 és 60 tonnás
szerelvények
3. R 520 / V8 Euro VI
Az új kettős akkumulátor-egység
1
2
3
26-29 scania.indd 29 2013.05.28 15:57:59
z 1995-ös bevezetése óta 2,47 mil-
lió Sprinter került forgalomba. Az új
Sprinter a közzétett adatok alapján bizonyo-
san nem töri meg az eddigi sikerfolyamatot.
Transzporterként elsőnek kap Euro 6-os mo-
tort. A sokrétű hatékonysági megoldással a
kiváló 6,3 liter/100 kilométeres fogyasztást
ígéri, 165 gramm/kilométeres CO
2
-kibocsá-
tás mellett. Az eddig sem kevés vezetést tá-
mogató asszisztensek száma tovább nő, még
biztonságosabb feladatteljesítést garantálva.
A Sprinter vezetője is részesül a fejlesztések
eredményeiből a tökéletesített fülkében.
Az új, a Sprinter 2013 megjelenéséig már
nem kell sokat várni, az értékesítés június
1-jével kezdődik, a kiszállítások pedig szep-
temberben.
Aktuális dizájnelemek
Ha belül valami változik, törvényszerű, hogy
a fejlesztők a külsőt sem hagyják változat-
lanul. Nem történt ez másként a Sprinter
esetében sem. A kisteherautó markánsabb
külsőt kapott. Az aktuális Mercedes-Benz
dizájnelemekkel is hangsúlyozzák a családi
hovatartozást, elég csak a Mercedes-Benz ti-
pikus hűtőrácsot említeni. Az új fényszórók-
kal a megjelenés energikusabb lett, de sem-
miképp nem vált agresszívvé a külső. A ház
alsó részében foglal helyet a nappali fény
LED-sora.
Az új motorháztető magasabb, javítva ezzel
a gyalogosvédelmet. A fényszórók alatt job-
ban felfelé húzott a lökhárító. Változatlan a
szélvédő könnyű tisztítására szolgáló fellé-
pőnyílás.
Lényegében változatlan a Sprinter hátsó
része, bár a hátsó lámpák kétkamrásak let-
tek, új a feliratozás is, a BlueTec szó a motor-
technika újdonságára utal.
Úttörő szerepben
Ámbár a külső megjelenés sem teljesen kö-
zömbös, mégis sokkal fontosabb, mi van a le-
mezek alatt, az ottaniak miként dolgoznak. A
Sprinter úttörő szerepet kapott. „Ő” az Euro
6-os komplett motorválasztékkal rendelkező
első transzporter. Osztályában kimagaslóan
jó fogyasztást tudhat magáénak, az új Sprin-
ter az ismerten takarékos elődjéhez képest
modelltől függően több mint 1 literrel keve-
sebb üzemanyagot igényel 100 kilométerre.
A könnyűhaszonjárművek számára az Euro
6 emissziós határérték lényeges szigorítást
jelent. A NO
x
emissziós határérték drasztiku-
san, 80 százalékkal, 0,4 g/kWh-ra csökkent. A
szénhidrogének megengedett határértékét
70 százalékkal, 0,13 g/kWh-ra csökkentették,
a szilárd részecskék megengedett tömege
pedig további 50 százalékkal mérséklődött.
Egy ilyen mértékű szigorítás egyedül motor-
belsőt érintő módosításokkal már nem tel-
jesíthető. Ezért a Mercedes-Benz a kipufo-
gógáz-utókezelés mellett döntött, ami már
kerek 10 év óta több mint 100 000 haszon-
gépjárművében, az Ategótól az Actrosig, sok
milliárd kilométeren kiválóan vizsgázott. A
Sprinternél is vannak már tapasztalatok, 3 év
óta több mint 10 000 Sprinterben dolgozott
SCR technika Észak-Amerikában.
A 18 liter AdBlue mintegy 6000 kilométer
megtételére elegendő. A vezető az üres ál-
lapothoz képest körülbelül 1000 kilométer-
rel előbb figyelmeztetést kap képernyőn, és
egy sárga jelzőlámpa is világítani kezd. Ha
a hiányzó AdBlue-t nem töltené az AdBlue-
tankba, körülbelül 300 kilométer után a mo-
tornyomaték 75 százalékra csökken, további
500 kilométer után a maximális járműsebes-
ség 20 km/órára korlátozódik.
A motorok maguk az Euro 6-os kivitelben
teljesítményadataikat és nyomatékgörbé-
iket tekintve változatlanok az Euro 5-höz
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2013
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Jármű és felépítmény 30
A
Kisteher-bemutató
MERCEDES-BENZ
Euro 6-os motorok, asszisztens rendszerekből védősereg, több ezer változat
Jóllehet eddig sem lehetett panasz a Mercedes-Benz Sprinter gazdaságosságára,
biztonságára, az új Sprinter 2013 felülmúlja önmagát, még gazdaságosabb,
környezetkímélőbb, biztonságosabb lett elődjénél.
SPRINTER 2013
30-32 mbsprinter.indd 30 2013.05.28 14:49:21
képest. A fejlesztők azonban a
BlueTec utókezelés lehetőségét
felhasználták a befecskendezési
folyamat, az égés és a töltőnyo-
más optimalizálására. Ebből adó-
dik az alacsonyabb fogyasztás, a
halkabb égésizaj-képződés. Az
előbefecskendezés módosítása
pedig még tökéletesebb menet-
kultúrát eredményez.
A motorok kiváló teljesítménye
változatlan maradt, a vezető nem érez kü-
lönbséget teljesítményben, ha Euro 5b+-
szal vagy Euro 6-os motorral ellátott Sprin-
terrel dolgozik.
OM 651-es 4 hengeresek
A Sprinter dízelmotorjai középpontjában az
OM 651 4 hengeres áll, 2,15 literes lökettérfo-
gattal. A 83 mm-es furat és a 99 mm-es löket
a húzóerő érdekében hosszú löketűnek szá-
mít. Két, felső elrendezésű bütykös tengely
mozgatja az összesen 16 be- és kilépőszele-
pet. A bütykös tengelyek mozgatása fogas-
kerekek és egy rövid lánc kombinációjával
történik. A közös nyomócsövű befecskende-
zés maximális nyomása 1800 bar. Az üzem-
anyagot mágneses injektorok és 7 furatú be-
fecskendezőfúvókák juttatják be. A feltöltés
mindig 2 fokozatú kipufogógáz turbófeltöl-
tő rendszerrel történik.
A maximális nyomaték már alacsony fordu-
latszámon rendelkezésre áll, és széles fordu-
latszám-tartományban megmarad. A moto-
rok nagy fajlagos teljesítményt és nagy for-
gatónyomatékot érnek el. Az alulmérete-
zés az alacsony fogyasztás feltétele, az ala-
csony fogyasztás következménye pedig az
alacsony emisszió is. A kétfokozatú hűté-
ses kipufogógáz-visszavezetés, valamint az
AdBlue-befecskendezéses SCR technológia
kombinációja és a részecskeszűrő együtte-
sen tiszta kipufogógázt garantál.
Az OM 651-es, 4 hengeres 3 teljesítményfo-
kozatban kérhető: 95 lóerős 3800 percen-
kénti fordulatnál, 250 Nm maximális nyo-
matékkal 1200–2400 fordulat között. A 129
lóerős motor szintén 3800-as fordulaton éri
el maximális teljesítményét, 1200 és 2400
közötti percenkénti fordulattartomány-
ban a forgatónyomatéka 305 Nm. A 169 ló-
erős motor maximális teljesítményét szintén
3800-as fordulaton adja le, maximális forga-
tónyomatéka 360 Nm 1400–2400 fordulat-
szám között.
Egyedülálló 6 hengeres
A Sprinter 6 hengeres erőforrással is készül,
ezzel az egyetlen az európai transzporterek
között. Az OM 642 V6-os, 3 literes lökettér-
fogatú motor hosszú löketű, a furat × löket
érték 83×92 mm. Az alumínium forgattyús-
ház 72°-os „V” elrendezésű. A kiegyenlítő
tengelynek és az áthelyezett csapszegeknek
köszönhetően nagyon nyu-
godt járású. Négy, felül el-
helyezett bütykös tengelye
van, kettős láncos mozgatás-
sal. Jellemzője még a common
railes, piezo injektoros, 8 fúvókás
befecskendezés. Az OM 642 jelű, 6 hen-
geres motor 190 lóerős teljesítménnyel ren-
delkezik 3800 percenkénti fordulatnál, a ma-
ximális nyomatéka 440 Nm, ami 1600–2600
fordulattartományban áll rendelkezésre.
Euro 5b+
Aki új Sprintert szeretne vásárolni, de még
nem Euro 6-ost, rendelhet Euro 5-öst is, pon-
tosabban Euro 5b+ kipufogógáz-fokozattal
rendelkező motort. Ennél a részecskeemisz-
szió határértéke 10 százalékkal csökkent,
5-ről 4,5 mg/km-re. Az Euro 5b+ Sprinte-
rek profitálnak az olyan fogyasztáscsökken-
tő változtatásokból, mint az optimált hátsó
tengely vagy a hétfokozatú 7G-TronicPlus
váltó. Egyébként a teljesítmények, a maxi-
mális nyomaték és a nyomatékgörbe lefutá-
sa egyezik az Euro 6-os motorokkal.
Benzinnel, földgázzal
Aki a benzines erőforrást részesíti előnyben,
az M 271-es, a piacon bevált, 4 hengeres, di-
rekt befecskendezéses, 1,8 literes, 156 lóerős
motort választhatja. A V6-os, 3,5 liter löket-
térfogatú motort azonban a jövőben kizáró-
lag Európán kívül ajánlják.
Az M 271-es létezik földgázos kivitelben is
– azonos teljesítménnyel. A Sprinter NGT 4
hengeres motorja 156 lóerőt ad le 5000-es
fordulaton, a nyomatéka 3000–4000-es for-
dulatok között 240 Nm. (Amennyiben a gáz
kifogyna, segítségül, de csak segítségül, van
a benzinüzem egyes modelleknél.)
Az új Sprinter alacsony fogyasztása azonban
nemcsak a motortechnikának tudható be,
hanem a segédberendezéseknek is. Az intel-
ligens generátormenedzsmentnek köszön-
hetően a fékezésnél és üresjáratban töltődik
a generátor.
Váltóújdonságok
A 6 fokozatú ECOGear váltó még költség-
hatékonyabb lett, a kisebb viszkozitású olaj
gazdaságosabb,, csökkenti a súrlódást. A 7
fokozatú automata 7G-Tronic egyedülálló a
transzporterek világában, most számos, fo-
gyasztást mérséklő módosítással 7G-Tro-
nicPlus jelölést kapott, ellátták gyors reagálá-
sú ECO Start/Stop funkcióval – ez ugyancsak
premier a szegmensben. A 7G-TronicPlus tö-
kéletesített csillapítástechnológiája csökken-
ti a zaj- és brummogáshajlamot. A kuplung-
nál a kisebb slip segíti a jobb agilitást, javítva
a közvetlen kapcsolatot a gázpedállal.
Az automata váltó váltási pontjait ponto-
san a motor jelleggörbéjéhez igazították,
és ezzel összefüggésben a hidegfutási fázis-
ban az olaj felmelegedését és a nyomaték-
váltó hidraulikus rendszerét optimálták. Az
eredmény: az olaj gyorsabban felmelegszik,
a súrlódási veszteség csökken a hidegindítás
után – összehasonlítva a szintén bevált 5 fo-
kozatú váltóval.
A Sprinter hatékonyságát az összes rendel-
kezésre álló módon javították. Egyik példa
erre a meghajtott hátsó tengely. Az alacsony
súrlódású és takarékos járást a differenciál-
mű fogfelületek mikrogeometriájáig ele-
mezték. A szerelési pontosságot javították,
és az olajáramlást az alacsonyabb veszte-
ségek érdekében optimalizálták mindegyik
tengelyváltozatnál.
A súrlódás csökkentésére alkalmazzák a
transzporterek számára (is) kifejlesztett ala-
csony viszkozitású, jól folyó olajat. Újak let-
tek a golyóscsapágyak is. A tengelyek teszt-
vizsgálatának eredménye szerint 0,2 liter/100
kilométer a fogyasztásmérséklődés – mely
érték természetesen függ a felhasználás kö-
rülményeitől.
Takarékosnál is takarékosabb
A gyártótól eleve üzemanyag-takarékos
Sprinter az opciós Blue Efficiency csomag-
Jármű és felépítmény ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 31
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2013
u
30-32 mbsprinter.indd 31 2013.05.28 14:50:01
gal még takarékosabbá tehető. A fogyasz-
tás tovább mérsékelhető, akár 100 kilomé-
terenként 0,5 literrel, amely egyúttal 13,3
gramm CO
2
-csökkenést is eredményez. A
több elemből összeálló Blue Efficiency cso-
mag minden típusnál és tömegosztálynál
kérhető, Az ECO Start/Stop funkció állásnál a
motort önműködően lekapcsolja. A generá-
tormenedzsment is optimált, hatékonyabb
lett. Hasonlóan az üzemanyag-szivattyúhoz,
ahol az előnyomás és a mennyiség igény sze-
rint vezérelt. Az ECO kormányrásegítő szi-
vattyú csak akkor működik, ha a kormány-
erő-rásegítésre szükség van. A gördülőel-
lenállás-optimált abroncsok a menet alatt
kisebb energiaveszteséggel tűnnek ki.
Ha valaki a fogyasztást a létező minimumra
szándékozik csökkenteni, a Sprinter 213 vagy
313 BlueTec modellt választja, a Blue Efficiency
csomaggal. Ez 0,3 literrel csökkenti a fogyasz-
tást 100 kilométeren. A csomag többletként
a szükségletnek megfelelően dolgozó szívó-
ventilátort tartalmaz a hűtőkör elektromos
kapcsolásával, továbbá a leghosszabb hát-
sótengely-áttételt (i = 3,692). Ez maximum
3,5 tonna megengedett össztömegű zárt
változatokhoz kérhető.
A Blue Efficiency Plus csomaggal az Euro 6-
os kivitelű Sprinter furgonként városon belül
7,7, városon kívül 6,4-6,5 litert fogyaszt 100
kilométerenként, kombinált használattal
6,9-7,0 litert. A dobozos kivitelek ezen kivá-
ló fogyasztása nemrég még elérhetetlennek
tűnt.
Az Euro 5b+ Sprinterek is igen takarékosak,
ezekhez is rendelhető hatékonyságnöve-
lő csomag. Kombinált üzemben a fogyasz-
tás 6,3 liter, azaz több mint 1 literrel jobb az
elődkivitelnél.
Még mindig a fogyasztáscsökkentésről: a fu-
tómű dinamikusabb lett, a mintegy 30 mm-
rel történő süllyesztése csökkenti a légellen-
állást, ezzel is hozzájárulva a kisebb fogyasz-
táshoz. A süllyesztés az alacsonyabb súly-
pont miatt javítja a menetdinamikát és ka-
nyarokban a kormányzási pontosságot.
A belépési magasság és rakodási szint is ala-
csonyabb, ennek kényelemnövelő szerepe
van, segíti a rakomány mozgatását.
Az új Sprinter szériafelszereltségéhez tar-
tozik az Assyst karbantartási egység, amely
az olajcsere-időpontokat az egyedi haszná-
lattól függően állapítja meg, így akár 60 000
kilométerre is nőhet az egyébként is hosszú
karbantartási intervallum.
Új asszisztensrendszerek
Súlypont volt a fejlesztésnél az új asszisztens
rendszerek hadrendbe állítása. A segítő, vi-
gyázó, őrző rendszerek száma szépen gya-
rapodott, közülük nem is egy világpremier
a transzportereknél. Újdonság az oldalszél-,
a távolságfigyelő (ütközésmegelőző), a holt-
tér- és a távfényasszisztens, továbba a sáv-
tartó asszisztens. Ezekkel a Mercedes-Benz
megerősíti szerepét a biztonságtechnikában
és az innovációban. Az új (és persze a régi)
asszisztens rendszerek számos baleset meg-
előzésében közreműködnek majd, az új ge-
nerációs rendszerek még inkább pozitív ha-
tással lesznek a baleseti történésekre.
A Mercedes-Benz Sprinter asszisztens rend-
szereit a Camion Truck&Bus magazin áprilisi
számában mutattuk be.
Az új, baleseteket megelőző, azok hatását
csökkentő rendszerek logikusan összeállí-
tott csomagként rendelhetők. A zárt kivite-
leknél például a holttér-, a fényszóró- és a tá-
volságtartó asszisztensek ajánlottak. Egyéb-
ként a fényszóróasszisztenst önmagában is
lehet kérni.
A Sprintert vezetőt, az esetleges utasát, vala-
mint a többi közlekedőt azonban nem csak
az asszisztens rendszerek óvják. A Sprinter-
be a biztonság sorozatjelleggel beépített. A
biztonságos és kiszámítható futómű, a pon-
tos kormánymű, a hatékony és tartós tárcsa-
fékek minden egyes jármű sajátjai. Adaptív
féklámpák figyelmeztetik a követő forgalmat
a (vész)fékezésre. A sorozatjellegű adaptív
ESP legújabb generációja sokrétű képessé-
gével tűnik ki.
Amennyiben az ügyfél utánfutót is vontat-
ni akar, akkor ahhoz szériajelleggel kap sta-
bilitási asszisztenst. Ha az aktív biztonság
magas foka ellenére a baleset elkerülhetet-
len, a bennülők a deformációképes és ener-
giaelnyelő karosszériaszerkezet védelmét él-
vezik. Magasságállítható a 3 pontos bizton-
sági öv (övfeszítővel) és erőhatárolóval, a ve-
zetőt légzsák is védi.
A sokrétű szériafelszereltségen túl a vezető
az adott használati profiljához igazítva to-
vábbi opciókat kérhet: bi-xenon fényszórót
statikus kanyarfénnyel, ködfényszórót, fény-
szórótisztító berendezést, fűthető szélvédőt.
A tolatókamerát magába foglaló Parktronic
rendszer, indítási asszisztens (ez egyébként
széria az automataváltós kiviteleknél), eső-
érzékelős nappali menetfényasszisztens –
mind a vezető szolgálatában vannak, a Tho-
rax oldallégzsák szintén a biztonság része.
A Mercedes-Benz a vezető biztonságán túl a
rakománybiztonságra is ügyel, ennek bizo-
nyítéka, hogy az összes gyári dobozos kivitel
szériajelleggel teljes felületű válaszfalat kap
a vezetői és a rakteret elkülönítendő. A rak-
térben számos kötözőszemmel védhető az
áru biztonsága, a padlóba sínrendszert épí-
tenek, de kérhető ez a tetőkeret alá is.
A biztonságos vezetés sok feltétele közül az
egyik a gépkocsivezető állapota, kondíciója.
A kormánykerék mögötti munkahely kialakí-
tása a fejlesztés során ezért komoly feladat.
Alapfeltétel a tágas fülke, a kényelmes ülés.
Az üléshelyzet a kormánykerékhez, a pedál-
rendszerhez, a műszerfalhoz illesztett.
A széles látószögű visszapillantó tükör házát
a szennyeződéssel szemben aerodinamikai-
lag védetten alakították ki.
A magas fokú kényelem, az alacsony zaj
együtt a hatékony szellőzéssel és fűtéssel
hosszú utakra is kellemes. Számos átgon-
dolt rakodóhely van a mindennapi dolgok
számára.
A fülkebelső megújulásához tartozik a mű-
szerfal továbbfejlesztése, a „lélegző” ülés-
kárpitok, a multifunkcionális kormánykerék,
a frisslevegő-fúvókák új kialakítása.
A modern szórakoztató és navigációs techni-
ka is egyre nagyobb szerephez jut a transz-
porterekben.
Több ezer lehetőség
A Sprinter 2013-at minden feladatra lehet
választani. Két dízelmotor négyféle teljesít-
ménnyel, Euro 5b+, Euro 6-os kivitelek, ben-
zines, földgázas erőforrások, kézi vagy auto-
mata váltó. A sokféle karosszéria-, tömeg- és
hátsótengely-változat – együttese több ezer
lehetőséget kínál. Lehetségesek még speci-
ális felépítmények, a különleges felszerelé-
sek jegyzékében több száz tétel található.
Felszereltségi csoma-
gokat is választhat az
ügyfél.
A vásárlás után sem
marad magára a Sprin-
ter tulajdonos. Európa-
szerte 3000 képesített
szervizpont biztosít
lelki nyugalmat, ezek-
ből több száz hosszí-
tott, sok pedig 24 órás
nyitva tartással.
P. E.
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2013
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Jármű és felépítmény 32
u
30-32 mbsprinter.indd 32 2013.05.28 14:50:30
Mercedes 1_1 1306.indd 33 24.5.2013 13:36:04
A tesztvezetés előtt már két nagy bemutatóra is sor került a Mercedes-Benz
új konstrukciós szériájával, az Arocs-szal kapcsolatban. A legelsőről
márciusi számunkban tudósítottunk, a második már a nagyközönségnek
szólt, a müncheni BAUMA 2013 kiállításon. Két héttel később már főleg
bányakörülmények között, de közúton is próbára tehettük és részletesen
megismerhettük a különböző műszaki megoldásokat Németországban,
Wuppertal városához közeli kőfejtőben.
Főbb tervezési
szempontok és piaci eredmények
Az egyik legfontosabb szempont volt a tel-
jes konstrukciót illetően, hogy nemcsak az
Euro VI-os norma bevezetése kapcsán, de
minden egyéb más szempontból se kerül-
jön többe ezen járművek üzemeltetése,
mint a hamarosan kifutó Euro V-ös és EEV-
s modelleké. Ugyanakkor az új Actros-szon
alkalmazott műszaki megoldások és fődara-
bok továbbfejlesztéseit, alkalmazás-specifi-
kus változatait használják fel és természete-
sen a gyártástechnológia is alkalmas kell le-
gyen mindkét, merőben más célra szánt jár-
műcsalád gyártására. Az Arocs-ok esetében
az Euro VI-os norma ellenére akár 5 százalé-
kos fogyasztáscsökkenés is elérhető, ami kü-
lönösen fontos, hiszen a konstrukciós gép-
kocsik futásteljesítménye jóval kisebb, mint
távolsági forgalomban, ellenben vételáruk
kiviteltől függően jóval drágább lehet, sok-
kal nagyobb a mechanikai igénybevétel és
például a terep nehézségétől vagy üzem-
órás működtetéstől (daruzás, betonpumpa
stb.) függően a fogyasztás sem összevethe-
tő! A költséghatékonyság érdekében a tel-
jes hajtáslánc szervizintervallumait is sike-
rült megnövelni.
Az Actrosok piaci sikerét jelzi, hogy 17 hó-
nappal a bevezetést követően már elérték a
19 ezres darabszámot és az Arocs esetében
is hasonló sikerre számítanak a konstrukciós
szegmensben. A Mercedes-Benz eladásai az
európai piacon 2012-ben elérték a 23 száza-
lékot a 16 tonna össztömeg feletti kategóriá-
ban, míg a nyerges vontatók szegmensében
19,4 százalékos piaci részaránnyal büszkél-
kedhetnek.
Az Actros és Antos szériáknál az eddigi el-
adások 75 százaléka, 2013 első negyedév-
ében már Euro VI-os változat volt.
Az Arocs-széria kizárólag Euro VI-os erőforrá-
sokkal kerül forgalomba, ezért a forgalmazá-
sa is csak az európai piacra korlátozódik. Az
európai üzemeltetési felmérésekből kide-
rült, hogy a konstrukciós típusok felét csak
a munkaterületen belül vagy onnan törté-
nő (föld, kőzet, bontási törmelék) elszállítá-
sára használják. Egyharmadukkal kész, vagy
kitermelt építőanyagokat fuvaroznak a hely-
színre, míg 15 százalékot a betonkeverő-fel-
építményes gépkocsik képviselnek. A mara-
dék 2 százalék egyéb fuvarfeladatot – példá-
ul gépek-, mobil silók stb. – szállítását végzik
vagy szolgálnak autódaru, betonszivattyú
alapjárműveként.
Ezeket a szempontokat figyelembe véve új-
ragondolták a termékkínálatot, amely im-
máron 15 nyerges vontatóból, 18 féle fülkés
alvázból, 17 billenős felépítményekhez való
alvázból és 10 féle mixerkocsialvázból áll.
Azonban ez csak az alapkínálat, tengelytáv
és tengelyszám alapján, ami tovább bővül
minden lehetséges széria hajtásképlettel
(4x2, 6x2, 8x4; 4x4; 6x6; 8x6, 8x8), valamint a
már korábban is említett, hidrosztatikus el-
sőkerék-meghajtás. A kínálatot bővíti a 8x4-
esek között az 1+3 tengelyelrendezés lehe-
tősége. A biztonságos és könnyed irányítást
elektro-hidraulikus kormánymű segíti kettős
első tengely esetén.
A minimális első terepszög 25 fok, a legki-
sebb szabad magasság 250 milliméter a te-
repes alkalmazásoknál. Az összkerék-meg-
hajtású kivitelek egységesen, szériában 13 R
22,5 méretű abroncsozást kapnak.
A motorválasztékban összesen 16 teljesít-
ménylépcső áll rendelkezésre, 238 lóerő és
1000 newtonmétertől egészen 625 lóerőig
és 3000 newtonméterig. A motorok löket-
térfogata 7,7; 10,7; 12,8 és 15,6 liter, mind-
egyik soros hathengeres konstrukció. A vál-
tóművek 8; 12 vagy 16 fokozatúak, szériában
automatizált (Powershift 3) kapcsolással –,
a kézi kapcsolású váltók opcióban rendel-
hetők. A Powershift 3 váltóművek egysége-
sen 3 kapcsolási programmal rendelkeznek:
normál, takarékos (eco) és terep. Az erőátvi-
tel mind helytelen kezelés, mind túlterhelés
ellen védett, továbbá rendelkeznek úgyne-
vezett hintáztatási funkcióval, ha a gépkocsi
laza talajon megsüllyedne. Lejtmenetben
vagy az új, hűtőkörbe épített Voith retarder
tartja féken a lendületet, vagy a kétfokozatú,
dekompressziós motorfék.
A fülkekínálatban nem kevesebb, mint 14
féle kivitel létezik, kétféle szélesség, három-
féle hosszúság, kétféle magassággal, vala-
mint belsőtér-kialakítás vonatkozásában. A
fülkék konstrukciója természetesen közös
alapként szolgál az Actros és Antos szériák-
kal is, de más-más küllemű homlokfallal, de
azonos főfényszórókkal és műszerfalakkal.
A kínálatban hamarosan megjelenik a klasz-
szikus „nagyágyú” is, az SLT, azaz a 250 tonna
össztömegig alkalmazható nehézvontató ki-
vitel, mely már az MP3-as Actros változatból
ismert, nagy teljesítményű retarder funkció-
val is rendelkező, hidraulikus tengelykapcso-
lóval készül.
MERCEDES-BENZ AROCS
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Jármű és felépítmény 34
A teszthelyszín egyik részlete
Látványos bemutató tűzijátékkal
Nagyteher-bemutató és teszt
MERCEDES-BENZ
AROCS
Terepgyakorlat Németországban
34-37 mbarocs.indd 34 2013.05.28 10:38:24
Tengelytávtól, tengelyszámtól és alkalma-
zástól függően praktikus megoldás lehet a
két akkumulátor egymás fölötti elhelyezése,
akár a két első tengely között.
A felépítménytől, alkalmazástól függően
egyaránt választható alsó közvetlen, vagy
felső, fülke mögötti kipufogócső-kivezetés.
A fülkében a szélvédő fölötti tárolók mellett
természetesen egyaránt kérhető nyitott vagy
zárt tároló a motoralagútra, tárolórekesz a
fülke hátfalára és tároló/bakancstálca az
MOTOR ÉS ERŐÁTVITEL
1. OM 473, 15,6 literes, soros, hathengeres motor, turbocompounddal. Egyszerűbb megoldani az Euro
VI-os normát és 180 kilogrammal könnyebb, mintha V8-as lenne
2. OM 471 – 12,8 literes. Az új motorok közös vonása az alumínium olajteknő
3. OM 470 – 10,7 liter
4. A legkisebb, 7,7 literes, (kétlépcsős) duplaturbós OM 936 motor
5. Mercedes-Benz G230-12 NewAMT, azaz a Poweshift 3 egyik változata, 12 fokozattal, 45 t
össztömegig és 2400 Nm bemenő nyomatékig alkalmazható, i=11,67–0,87 áttételi tartománnyal
6. Mercedes-Benz VG 2800-2G kétfokozatú osztómű, i=1,03/1,45 áttétellel, 28 200 Nm bemenő
nyomatékig, 60 t össztömegig
7. Mercedes-Benz VG 3000-1G egyfokozatú osztómű, i=1,03 áttétellel, 33 000 Nm bemenő nyomatékig,
60 t össztömegig
8–9. Az új hajtott tandemtengely-konstrukció és felfüggesztése. A tengelytest nyomás alatt, indukciós
hegesztéssel készült, 2 x 9,5 t teherbírással, tárcsafékkel, 22,5 colos abroncsozáshoz, könnyű
konstrukciós feladatokhoz. Az első tengely 697, a második 582 kilogrammos
Műszaki részletek
és használhatósági praktikumok
Bár a márciusi számban már elég sokat meg-
tudhattunk az Arocs „anatómiájáról”, azon-
ban még bőven van további tudnivaló, ér-
dekesség. A teljes sajtóanyag 20 oldalon is-
merteti a műszaki részleteket, részt vettünk
egy nagyon érdekes, 10 percesnek tűnő, de
valójában 1 órahosszas Arocs kistanfolya-
mon és a tesztkörök során is számos megol-
dást vehettünk szemügyre és tettünk próbá-
ra. Továbbá, néhány más modellt is megis-
merhettünk, kívül, belül. Következzen képes
bemutatónk.
Néhány modell és műszaki részletek
A statikus bemutató részét képezte egy
3235-ös, 8x4-es mixerkocsi is, 8 köbméteres
dobbal és a már említett 9,5 tonnás hátsó
tengelyekkel, könnyűfém felnikkel és hátul
385/65 R 22,5 méretű szóló abroncsokkal.
Sőt, a rövid nappali fülkéből az utasülés el-
hagyásával, további mintegy 65 kilogram-
mos súlycsökkenés érhető el.
A kapcsolható, hidrosztatikus első meghajtás
szintén a súlycsökkentést, takarékos üzemel-
tetést szolgálja és az automatizált váltómű-
vel is kombinálható. A demojárművön bár a
hátsó tengely mögé kerültek az akkumulá-
torok, mégis kissé kérdéses, hol férhetne el
a billentő hidraulika tartálya 3,6 méteres ten-
gelytávnál? A bal oldalt egy 390 literes üzem-
anyag- és egy kis AdBlue tartály foglalta el.
A nyergesek egységesen vezetéktartó kon-
zolt kaptak a fülke mögé, a vezetékek köny-
nyebb kezelhetősége és elhelyezése ér-
dekében.
Jármű és felépítmény ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 35
MERCEDES-BENZ AROCS
u
3
6
2
5
1
4
7 8 9
34-37 mbarocs.indd 35 2013.05.28 10:38:39
ülések mögé. Újdonság, a kívülről elérhe-
tő kis tárolódoboz az ülések mögött, amely
már a hosszabb nappali fülkéhez is rendel-
hető, ugyanúgy, mint a lehajtható fekhely.

Bányatúra és közúti fuvar
Az első kört, a méretében és teljesítményében
is legkisebb, 1824-es 4x2-es változatával tet-
tük meg. Igaz volt a „ne ítélj elsőre” mondás,
hiszen a 18 tonna és 238 lóerő, az 13,2 LE/t
arányt jelent, kicsit jobb érték, mint 480 lóerő
40 tonnánál! Volt 1000 newtonméterünk,
1200–1600 közötti fordulaton, egy 8 fokoza-
tú váltómű és 5,33-as, kettős kerékagy-áttéte-
les tengely. Az első pár kilométert a bánya út-
jain tettük meg, komolyabb emelkedőkön is
vizsgálva a 7,7 literes, OM 936-os duplaturbós
motort, amely stabil nyomatékkarakterével
nyerte el bizalmunkat. A szűk fordulókat jól
vette, igaz most csak 3,6 méteres volt a ten-
gelytáv. Közútra kihajtva változatlanul kön-
nyű kezelhetőség, magabiztos futás jellemez-
te a billencset. Országúton könnyedén gyor-
sítottunk 70-75 km/óráig, persze tudja a 85-öt
is, de nem erre készült. Városon belül ismét a
könnyű kezelhetőséget, a forgalomra való jó
rálátást kell kiemelni, ez utóbbit mind a fülke-
kialakítás, mind a tükrök egyaránt segítették.
A hajtáslánc, a mindennapos forgalomban
szintén jól összehangoltnak bizonyult.
Praktikus járműve lehet például közműkar-
bantartó cégeknek, akár hosszabb tengely-
távval, fülke mögötti daruval, de könnyűgép-
szállító tandempóttal is kiegészíthető. Le-
hetne még közútfenntartó cégek járműve és
4x4-es meghajtással valószínűleg hóekeként
is megállná helyét, persze erősebb motorral
és a 12 fokozatú váltóval.
Másodikként egy 4142 típusszámú 8x4-es kö-
vetkezett, 421 lóerős, 2100 newtonméteres
OM 471-es motorral, 12 fokozatú, gyorsító-
végáttételes váltóval és 4,571-es hátsó tenge-
lyekkel. A tech-
nikai 41 helyett
csak 32 tonná-
ra rakták a gép-
kocsit, de Né-
metországban
is csak ennyi
lehet egy 4 ten-
gelyes közúton
(sajnos). Az útvonal a bánya extrémebb, de
mindvégig jó tapadású útjain (kemény száraz
talaj vagy sziklás felület) vezetett, még néhol
az 50 km/órát is megközelítettük, rövid időre.
A kettős, új, elektro-hidraulikus kormánymű
pozitívumait szinte már az első métereken
érezni lehetett és igazán jól hangolt a sebes-
ségfüggő rásegítés mértéke. Majd a dimbes-
dombos és kanyargós, futóműgyötrő szaka-
szon szintén magabiztos és könnyű iránytar-
tást nyújtott. Egyszer-kétszer a diffizárakat is
be kellett kapcsolni, mert hátul sem érte min-
dig mindegyik abroncs a talajt. Ezzel együtt
tesztelhettük az alváz merevségét, a jármű
stabilitását és meggyőző, pozitív eredmény-
nyel hagytuk el a területet. A motor is kellő
erővel, nyomatékossággal mozgatta a gép-
kocsit, de néha nem ártott átkapcsolni kézi
üzemmódba, nehogy a számítógép „mellé-
kapcsoljon” és megtorpanjunk egy púp te-
tején. A teljes hajtáslánc jól optimalizáltnak
tűnt. Lejtmenetben a 400 kilowattos motor-
fék (2300-as fordulatnál) úgy 10-12 százalékig
rövidebb szakaszokon elegendő volt, hosz-
szabb és meredekebb lejtőkön vagy mere-
dek szögben érkezéskor a fékpedálra is szük-
ség volt szakaszosan.
A harmadik jármű egy 3348-as 6x4-es billencs
–, szintén a 12,8 literes, OM 471-es motorral,
de 476 lóerővel és 2300 newtonméterrel, 12
fokozatú váltóval és ugyancsak 4,571-es ten-
gelyekkel. Az útvonal ugyanaz volt, mint az
előbb, s ahogyan várható volt könnyedén
vette 26 tonnás össztömeggel az akadályo-
kat. A 6 tonnás különbség miatt a motorfék
is sokkal határozottabban érvényesült, szin-
te a fékpedálra sem kellett lépni. Biztosak le-
hettünk benne az előző kör alapján, hogy 33
tonnánál is megfogná a lendületet. A hegy-
meneti indulási segédlet, mind fölfelé, mind
lejtmenetben teljes biztonságot nyújtott, az
újbóli elinduláshoz, bár kíváncsiak lennénk,
hogy szerepelne sáros, csúszós talajon. Az
off-road kapcsolási programra csak a nehe-
MERCEDES-BENZ AROCS
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Jármű és felépítmény 36
1–2. Védelem 3. Kiváló hozzáférés 4. Tároló-
helyek kívül 5–6. Idehaza is kedvelt az építő-
anyag-szállító, platós, fardarus, 6x2-es: Arocs
2545 7. Arocs 3235, 8 m
3
-es dobbal, hátul
385/65 R 22,5 méretű szóló abroncsokkal,
könnyűfém felnikkel és utasülés nélküli rövid
fülkével 8. Arocs 1845 nyerges vontató,
hidraulikus első meghajtással
9. A hidraulikatartály és szivattyú kompakt
egysége és az olajhűtő
u
1 2
3 4
5 6
7 8 9
34-37 mbarocs.indd 36 2013.05.28 10:38:56
zebb terepszakaszokon volt szükség mindkét
járműnél. Egy felásott területen kipróbáltuk a
kuplungműködtetés úgynevezett hintáztató
funkcióját is, mikor kissé megsüllyedt a jármű
laza talajon.
Negyedikként egy 2643-as, 6x4-es tandem-
pótos szerelvény következett, a kisebb 10,7 li-
teres, OM 470-es motor, 428 lóerős, 2100 new-
tonméteres változatával, 12 fokozatú váltóval
és 4,33-as, kettős áttételű hajtott tengelyek-
kel. A bányát elhagyva a tesztút mintegy 1/3
része eseménytelenül zajlott, előbb autópá-
lyán, majd rövid országúti szakaszon a rako-
dás helyszínéig, a 15,5 tonnás szerelvénnyel.
Most megtapasztalhattuk, hogy futási kom-
fortban, kezelhetőségben és munkakomfort-
ban egy keménykötésű, konstrukciós jármű is
lehet olyan, mint országúti társa, jelen eset-
ben az Actros. Ezek a szerelvények – viszony-
lag rövidebb távon –, főleg ömlesztett, de
felépítménytől függően akár raklapos építő-
anyagok kiszállítására is alkalmasak. A folya-
matos 80 km/órás tempót 1450-es fordula-
ton értük el, 315/80 R 22,5-ös abroncsozással.
A motor nem volt hangos és zavaró szélzajt
sem tapasztaltunk.
A rakodást követően már 40 tonnában indul-
tunk vissza, előbb vidéki országutakon ka-
nyarogva, dimbes-dombos vidéken, néhol 3-
6 százalékos emelkedőn, majd 4-5 százalékos
lejtmenet tarkította utunkat. Ahol a forgalom
engedte, célszerű volt bekapcsolni a tempo-
matot és a lejtmeneti sebességhatárolást,
menet közben kihasználva az ecoroll funkciót
is. A hajtáslánc minden tekintetben ideálisnak
mutatkozott. A szerelvény futása, iránytartá-
sa teljes terheléssel szintén hibátlan volt, még
a szűkebb helyeken is. Az utolsó kilométerek
vissza a bányához, Wuppertal külvárosi for-
galmán keresztül vezettek. Itt teljesen az áru-
terítőkével vagy városi buszokéval azonos kö-
rülmények közt haladtunk: gyorsítás, lassítás,
állóra fékezés zebránál, járdaszigetek közti
áthajtás, körforgalom, kisívű befordulás stb.
Mind a fékek, mind a sebességváltó és motor
összehangolása kiválóan működött.
Utolsóként maradt az 5. tesztútvonal, mond-
hatni truck-triálos környezetben, egy vérbe-
li nehézterepes, 4151 AK 8x8-assal (AK – All-
rad-Kipper). Az elöl 9, hátul 13 tonna teherbí-
rású, dobfékes tengelyek 13 R 22,5-ös abron-
csozással rendelkeztek. A fülke alatt a 12,8 li-
teres, OM 471-es motor 510 lovas, 2500 new-
tonméteres változata volt, kivételesen 16 fo-
kozatú, kézi kapcsolású ZF Ecosplit váltómű-
vel és 2 fokozatú osztóművel, valamint a ket-
tős, 4,83-as áttételű tengelyekkel. Ez bizony
már katonai járműként is megállná a helyét!
A 17 380 kilogrammos önsúlyhoz vendéglá-
tóinknak nem sokat kellett rakodni, hogy 32
tonna legyen, de 41 tonna a technikai határ.
A bánya melletti hegyre két kisebb hegyre
kapaszkodtunk fel és vissza, ez nem a gyor-
saságról szólt. Állandó összkerékmeghajtás
mellett haladtunk és itt különösen fontos volt
a kettős kormánymű-rásegítés! Ettől függet-
lenül kissé nagyobb íveken lehetett fordul-
ni és persze a kormányt is gyorsan forgatni.
Ahogyan várható volt, sem teljesítményben,
sem fokozatokban nem volt hiány, a motort
sem kellett pörgetni, 1000–1450 között szé-
pen dolgozott. A hosszú 1-es fokozatra is csak
kétszer volt szükség, rövid 5 fölé meg egyéb-
ként sem bírtunk gyorsítani. Az egyik irány-
ban 18-20 százalékos kaptató volt a legme-
redekebb rész, míg a másik hegyre papír sze-
rint 35 százalékos akadályt kellett legyőzni.
A motorvezérlés itt meglepő dolgot produ-
kált: a központi kijelző szerint 2-3 km/órával
kapaszkodtunk fölfelé, anélkül, hogy a gáz-
pedált nyomtuk volna. A motor mindössze
750–1000 közötti fordulatszámon dolgozott!
Itt és a közel 100 méteres, de vízszintes dago-
nyás részen szükség volt a differenciálzárakra
is. Ezek bekapcsolt állapotát a központi kijel-
ző folyamatosan mutatta. Az igénybevételt a
hűtőventilátor szinte folyamatos, maximális
fordulatszáma is jelezte. Lejtmenetben ezen
a szekcióban már a maximális motorfékha-
tástól függetlenül nem ártott folyamatosan a
fékpedálon tartani lábunkat, s csúcstechnika
ide vagy oda, a jó öreg sofőrgondolkodás sze-
rint lejtmenet előtt kell a megfontolt fokozat-
választás! A gépkocsi stabilitása, iránytartása
valóban nehéz terepen is kifogástalan volt,
bár a vezetőülés- és kormányoszlop beállítá-
sánál ügyeskedni kell, ellenkező esetben vagy
alacsonyra kerülünk fix állásban, vagy többé-
kevésbé fel-le hintázik az ülés, tereptől függő-
en. Ezt ki kell ügyeskednünk.
*
Mindent összevetve meggyőző tapasztalato-
kat sikerült szereznünk, mind technikai, mind
munkakomfort szempontjából. Az Arocs bő-
séges specifikácós kínálatában senki sem
marad megoldás nélkül! Kiss Bertalan
Jármű és felépítmény ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 37
1
MERCEDES-BENZ AROCS
A TESZTJÁRMŰVEK:
1. 1824 / 4x2 2. 4142 / 8x4 3. 3348 / 6x4
4. 2643 / 6x4 5. Kötelező öltözékben
6–7. AK 8x8 és műszerfala
2
3
4
6
7
5
34-37 mbarocs.indd 37 2013.05.28 10:39:10
z Energotest Kft. már 23 éve működik,
ami ennél is több, folyamatosan fej-
lődik. A mérnöki vállalkozást 1990-ben ala-
pította 7 mérnök, 5-en a megalakulás óta a
cégben dolgoznak. A cég fő profilja az autós
tér kiszolgálása komplett jármű-diagnoszti-
kai próbapadokkal (hatósági megfeleléssel),
szervizberendezésekkel, egyedi igényeket ki-
szolgáló projektmunkákkal, gyártósori vég-
átviteli és fejlesztőrendszerekkel, a hozzájuk
tartozó mérésvezér-
lő és kiértékelő prog-
ramcsomagokkal.
A cég együttműkö-
dése a közép- és fel-
sőoktatási intézmé-
nyekkel példaértékű!
A jövő szakemberei
Energotest féktermekben, laboratóriumok-
ban sajátíthatják el gyakorlati tudásukat. Az
Energotest Kft. által felszerelt kutató-fejlesz-
tő motorvizsgálati laboratóriumok működ-
nek többek között a Kecskeméti Főiskola
Mercedes, a győri Széchenyi István Egyetem
Audi tanszékén, a MOL Nyrt. telephelyén is. A
jelen szakemberei a legkülönbözőbb kutatá-
sokat és fejlesztéseket a cég által tervezett és
épített laboratóriumokban végzik.
Magyar viszonylatokban egyedülálló fejlesz-
tőgárdával rendelkezik a társaság, amely-
nek alkalmazottainak létszáma meghaladja
a 100-at. A jelenlegi működésüknek helyet
adó irodaépületet és gyártócsarnokot támo-
gatási segítséggel hozták létre 2003-ban. A
cég fejlődése megtorpanás, szünet nélküli és
gyors volt, a műszaki fejlesztések, innovációk
révén a járműipari háttéripar, a garázsipar te-
rületén piacvezető vállalkozás lett. A külföldi
piacokon is megjelentek, jelenleg Angliában,
Németországban, Ausztriában, Ukrajnában,
Szlovéniában vannak jelen termékeikkel. Az
ipari és oktatási területeken megvalósított,
magas hozzáadott értéket tartalmazó kuta-
tás-fejlesztési projektmunkáik meghatáro-
zóvá váltak, ezért annak házon belüli tartását
elengedhetetlennek tartják.
Új csarnok fejlesztésre, gyártásra
A 2003-ban átadott épületet kinőtték, egy új
fejlesztő- és gyártóbázis megépítéséről hatá-
rozott a vezetőség. 2010-ben az akkori UMFT
keretén belül sikerrel pályáztak a „Telephely-
fejlesztés” nevű KMOP-1.5.3/C kódjelű felhí-
vásra, és támogató döntést kaptak a beruhá-
zásra, új gyártócsarnok építésére.
Bán Péter ügyvezető igazgató a fejlesztés és
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Reflektor 38
A
Bán Péter ügyvezető igazgató:
A jelenlegi körülmények
között csak a mérnöki tudásra,
fejlesztési potenciálra, a töretlen
optimizmusra számíthatunk,
amely ezt a céget 23 éves múltja
során eddig is jellemezte
Gyártásfejlesztés
ENERGOTEST
Ahol a jövő már elkezdődött
Az Energotest Diagnosztikai és Automatizálási Kft. termékeivel valószínű minden
autós, személy- és teherfuvarozó találkozott már – még ha nem is tudott róla.
Már csak azért is, mert a cég főbb partnerei között vannak a Kormányhivatalok
Közlekedési Felügyelőségei, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Magyar
Autóklub, a Fővárosi Közterületfenntartó Vállalat, az Országos Mentőszolgálat,
a BKV összes üzemegysége, az Ibiden Hungary, a MOL Nyrt., a Rába Futómű Kft.,
a Magyar Honvédség Járműjavító bázisa.
Az Energotest új komplex épülete több mint egy
gyártócsarnok és irodák. Az energiaellátást
víz-víz alapú hőszivattyús hűtő-fűtő
berendezéssel oldják meg. Tapasztalataikat
szívesen megosztják olyan cégekkel, amelyek
környezetbarát és költségtakarékos megoldást
helyeznek előtérbe
1. A szalagátvágás ünnepélyes percei: dr. Szalay
László, Dunaharaszti polgármestere, dr. Cséfalvay
Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium állam-
titkára, Bán Péter, az Energotest Kft. ügyvezető
igazgatója 2. Motorszerelést ezen tanulnak a diákok
3. Szélkerék – másképp mint megszoktuk.
A Debreceni Egyetemen szolgál oktatási célokat
a függőleges tengelyű szélgenerátor 4. Az Energotest
és az ABB együttműködését demonstráló berendezés
1
2
3
4
–FEJLESZTŐ- ÉS GYÁRTÓBÁZIS
„SAJÁT ENERGIAMEZŐBEN”
38-39 energotest.indd 38 2013.05.29 15:43:52
a gyártás céljait szolgáló csarnok ün-
nepélyes átadásán visszaemlékezett
arra, amikor több mint 10 évvel ez-
előtt Dunaharasztiban, egy fejlődő
ipari körzetben megvásárolták a 2
hektár földterületet, saját erőből köz-
művesítették, majd a Széchenyi pá-
lyázaton nyert támogatással felépí-
tették az első épületüket. Már akkor
szaggatott vonallal berajzolták a
mostani csarnok helyét. Akkor azon-
ban nem gondolták, hogy az előttük
álló évtized felét a nemzetközi pénz-
ügyi és hitelválság körülményei között kell
majd leélniük, amely válság a magyar gép-
jármű-értékesítés 60 százalékát meghaladó
mértékű csökkenését hozta, a márkakereske-
dések egyharmadának bezárását. Ilyen körül-
mények között csak arra a mérnöki tudásra,
fejlesztési potenciálra és a töretlen optimiz-
musra számíthattak, amely a céget fennállá-
sa óta jellemezte.
Szakértő szervezés, precíz gyártás, jó szol-
gáltatás révén az országos kereskedelmi és
szervizhálózat cégeivel együtt jelenleg mint-
egy 150 családnak nyújtanak megélhetést.
A mérnöki tudás, a saját konstrukciós kész-
ség révén a termékek Európa több országá-
ba is eljutottak, ott vannak az országban jár-
műtechnikát oktató felsőfokú intézmények-
ben. A válságból kivezető utakat új termé-
kek, technológiák kutatásával, fejlesztésével,
valamint ezek általános ipari alkalmazásával
is keresik. Az új épülettel, a meglévő tudással
és kapacitással a továbbfejlődés lehetőségét
teremtették meg.
Az új épülettel a gyártás és fejlesztés terü-
lete mintegy háromszorosára nőtt, integrált
mérnöki feladatok, ipari projektek megvaló-
sításához, hagyományos termékeik sorozat-
gyártásához, az ország neves ipari cégeivel
és egyetemeivel együtt a jövő jármű- és jár-
művizsgálati technológiájának fejlesztésére
kívánják működtetni – mondta Bán Péter.
Mintául szolgál
Az új komplex csarnok 1800 m
2
alapterüle-
tű, az irodákkal együtt összesen 2500 m
2
te-
rülettel rendelkezik. A gyártó részleg terme-
lőkapacitásának bővítésén túl helyet ad gé-
pész, villamos és szoftverfejlesztő részlegek
hatékonyabb működésének, támogatva a
cég további fejlődését, innovációját, továb-
bá az energiaiparba való bekapcsolódását.
Ez utóbbit az energiafelhasználás globális
változása szinte kikényszerítette a cégből. Si-
került a fosszilis energiahordozókat megúju-
ló energiaforrásokkal helyettesíteni, egyút-
tal biztosítani a környezetvédelmi fenntart-
hatóságot és a gazdaságos üzemeltetést. A
cég mérnökei már az első (2003-ban átadott)
épület energiaellátását alternatív, geoter-
mikus energiát előállító hőszivattyús rend-
szerrel szerelték fel. Saját fejlesztés a can bus
energiamenedzsment vezérlőrendszer, ami
kiegészíthető távfelügyeleti rendszerrel.
Az új csarnokot korszerű, környezetvédelmi
szempontból is előnyös víz-víz alapú hőszivat-
tyús hűtő-fűtő berendezéssel látták el, amely-
nek teljes gépészeti és villamos kivitelezését
cégen belüli szakemberek végezték el.
Kiváló jósági fok
A megújuló energiaforrást használó rend-
szerrel jelentős energia és (az ezzel együtt
járó) költségmegtakarítás érhető el. A hő-
energiával kiváltható a drága és kiszámítha-
tatlan árú fosszilis energiaforrás. A megépí-
tett rendszerek jósági foka (COP) 5,5-6. Ez azt
jelenti, hogy 100 százalék bevezetett ener-
giából 500-550 százalék fűtési vagy hűtési
energia nyerhető. A meglévő rendszer gázfo-
gyasztása a hőszivattyús rendszer előtt éven-
te 20 000 m
3
volt, hőszivattyúval ez 5000 m
3
gázfogyasztásnak megfelelő villanyköltségre
csökkent évente. Ezzel 15 000 m
3
gázra fordí-
tott kiadást takarított meg a cég.
Ezzel a rendszerrel a fűtés mellett a klima-
tizálás is megoldott. Ha más cég is erre az
útra térne, a döntésben talán segít egy adat:
a rendszer megtérülési ideje a támogatást
nem számítva a hagyományos gázfűtés split
klímarendszerekkel szemben csak 5-6 év!
Az Energotest megvalósult fűtési-hűtési
rendszere referenciaként szolgál a cég ilyen
irányú vállalkozásaihoz is. A jövőben szeret-
nének ipari csarnokokat ilyen kiváló energe-
tikai megoldásokkal ellátni.
Szintén a jövő tervei között szerepel a nap
energiájának hasznosítása. Az egyik tető-
részt úgy alakították, hogy alkalmas legyen
napkollektor, illetve napcella felvételére. A
hőszivattyús rendszert a napkollektor által
„melegvíz-gyártással” szándékozzák kombi-
nálni, a napelemeket pedig villamos energia
előállítására szeretnék használni.
Néhány érdekes adat a csarnokról: 4 kilomé-
ter hosszú padlófűtéscsövet helyeztek el. A
18 centiméter vastag ipari beton tömege 500
tonna. Úgy próbálták a hőszivattyús rendszer
szabályozását megoldani, hogy az 500 tonna
beton hőakkumulátorként működjön fűtés-
hez-hűtéshez.
A csarnokkal kapcsolatosan is vannak még
tervek, például daruk beszerzése, élhajlító és
lézervágó géppáros beállítása. A csarnok egy
része nem fűtött, nem hűtött, de mindenhol,
az oldalakon, a tetőn 120 mm-es habospanel
szolgál szigetelésül. A hőátadási tényező 0,18
watt/m
2
/K° – ami igencsak jónak számít (csa-
ládi házaknál 0,45 ez az adat).
Az átadott épületre visszatérve a beruházás
összesen 251,5 millió forint költségvetésű.
Ezt az összeget az Európai Unió és az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap által nyújtott
87 500 000 forint vissza nem térítendő támo-
gatásból, bankhitelből és önerőből hozták
össze. Az új csarnok a fejlesztő- és termelőka-
pacitás bővítésén túlmenően 24 új, európai
színvonalú munkahelyet teremt, további je-
lentős számú létszámbővítést lehetővé téve.
A csarnok ünnepélyes átadásával, birtokba
vételével ennek a történetnek közel sincs
vége, az Energotest Kft. munkatársainak fá-
radhatatlanságát, ötletekből való kifogyha-
tatlanságát ismerve a felsorolt terveken túl is
tartogatnak meglepetést. P. E.
Reflektor ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 39
Idén az új csarnok avatása és az ETNA (azaz
Energotest Napok) szorosan kapcsolódtak
egymáshoz. Egész nap zajlottak a
műszerbemutatók, a műszer-kipróbálási
lehetőségek. A hagyományhoz híven szakmai
előadások voltak. Értékes berendezések
licitjére a rendezvény ideje alatt biztosítottak
lehetőséget. Nem hiányoztak olyan
megszokott programok sem, mint a pályázati
tanácsadás, szaktanácsadás
38-39 energotest.indd 39 2013.05.29 15:44:52
hhoz, hogy a romlandó áruféleségeket
meg lehessen tartani viszonylag jó ál-
lapotban, a régi fuvarosok a sós jeget hasz-
nálták. Ez a megoldás ugyan hatékonyabb
volt a jégnél, de azért igencsak megvoltak a
távolsági és időkorlátai.
Ez a szállítási jégkorszak 1938-ig tartott. Az
amerikai Joe Numero érezte, kell lenni egy
jobb megoldásnak, megbízta Frederick Jo-
nest, hogy fejlesszen technológiát arra, hogy
a romlandó árukat megőrizze a károsodás-
tól a szállítás alatt. Gyorsan megszületett a
megoldás, Frederick Jones 30 nap elteltével
bemutatta az általa fejlesztett hűtőgépet,
ezzel egy teljesen új iparágnak adva életet.
Szállítási biztonság, frissesség
és komfort: a hűtős szállítás jövője
A hűtött áruk szállításánál majdnem minden
megváltozott az utóbbi 75 évben – kivétel
ez alól maga a küldetés, a feladat. Napjaink-
ban is – csakúgy, mint akkoriban – a hűtőfu-
varozók, a hűtőgépgyártók, a márkakereske-
dők arra törekszenek, hogy a hőfokérzékeny
szállítmányokat tehergépjárművön, vasúton
vagy hajón „A” pontból a „B” pontba bizton-
ságban, megbízhatóan és gazdaságosan
juttassák el. Korszerű mobil légkondicionáló
technológiákat alkalmaznak a személyszállí-
tási iparban, kényelmes feltételeket biztosí-
tanak ezzel a buszokon, turistabuszokon, a
vasúton utazóknak.
A Joe Numero alapította cég 75. születésnap-
ját ünnepli ebben az évben. A Thermo King
a szállítási hőfokszabályzó rendszerek gyár-
tója – számos mobil alkalmazással szolgálva
– jelentős innovációk széles körével rendel-
kezik, olyanokkal, amelyek a hűtős szállítást
még hatékonyabbá és gazdaságosabbá te-
szik az eljövendő években.
Innovációk a gazdaságosságért,
megbízhatóságért
Az innovációk jobb teljesítőképességet, gaz-
daságosságot, megbízhatóságot nyújtanak.
A lassuló világgazdaság, a nagymértékben
ingadozó üzemanyagárak, az egyre szigo-
rúbb környezetvédelmi szabályozás, az élel-
miszer- és rakománybiztonságra vonatkozó
fókuszálás rendkívüli nyomást jelent világ-
szinten a hűtőlánc minden résztvevőjének a
gyártótól a fogyasztóig.
A hűtős teherjárműflották tulajdonosai és
üzemeltetői is érintettek ebben. Ők az elsők,
akik megérzik a gazdasági környezet hatá-
sait, például az üzemanyagár-változásokat.
Ezeket lehetetlen hétről hétre előre látni.
2008-ban a hordónkénti nyersolaj ára még
alacsonynak volt mondható, ma közel há-
romszorosa, és nagyon kevéssé valószínű,
hogy ez az emelkedő trend belátható időn
belül megváltozzon.
Az üzemeltetők tudatában vannak annak, az
üzemanyagok árára a legkisebb mértékben
sem tudnak hatással lenni, ezért arra kell tö-
rekedniük, hogy csökkentsék fogyasztásu-
kat, így mérsékelve az emelkedő árak hatá-
sait, javíthassák teljesítőképességüket. A fo-
lyamatos fejlesztések eredményeképp a jár-
műmotorok üzemanyag-hatékonysága szin-
te összehasonlíthatatlan akárcsak a néhány
évtizeddel ezelőtti erőforrásokhoz képest.
Az üzemeltetők tudják, az innovatív techno-
lógiák és a figyelmes működési gyakorlat ké-
pessé teszi őket arra, hogy a legjobb teljesít-
ményt érjék el a hűtőegységeikkel.
A Thermo King SLX félpótkocsi hűtőegysé-
ge 2008-as bevezetése óta új mértéket állí-
tott az üzemanyag-felhasználást tekintve.
A 2012-ben bemutatott új SLXe sorozatok a
lécet még magasabbra emelték. Szigorú és
független tesztek bizonyítják, hogy az SLXe
sorozatok 20 százalékkal üzemanyag-haté-
konyabbak, mint a szegmens más modell-
jei. Ezt a tökéletesítést innovatív szabályo-
zási technológia bevezetése tette lehetővé,
amely maximálta a teljesítményt, minimali-
zálta a fogyasztást.
Igény a halk szállításra
A közlekedés okozta zaj a második legna-
gyobb környezeti fenyegetettség az egész-
ségünkre nézve. Az üzemeltetési zaj napja-
inkban Európában egyre szigorodó rendele-
tek „tárgya”, különösen városokon belül. Tart
az útkeresés a zajszint csökkenésének inno-
vatív technológiájára.
A Thermo King jelentős összegeket áldoz
kutatás-fejlesztésre annak érdekében, hogy
a készülékek teljesítőképessége nőjön a
megbízhatóság csökkenése nélkül. Az ult-
racsendes termékek megjelenése a dízeles
és a kryogén sorozatokban kimagasló ered-
ménynek számít. A hűtőfuvarozással foglal-
kozók whisper (suttogó) hűtőegységek közül
választhatnak – félpótkocsis és teherautós
sorozatokban egyaránt. Azon ügyfelek, akik
feltétlen csendes üzemelésű készüléket kér-
nek, az egységeket PIEK tanúsítvánnyal ellá-
tottan kapják. A CryoTech (folyékony szén-
dioxiddal működő) sorozat készülékei még
a szigorú PIEK szabta értékeknél is jobbak. A
szállítók ezeket a készülékeket akár a nap 24
órájában is dolgoztathatják, zajvédett belvá-
rosi területeken is – a problémás elosztójára-
tok már nem is lesznek olyan problémásak.
Annak az előnye, hogy a járműveknek nem
kell a csúcsidős órákban üzemelniük, enyhí-
ti a közlekedési dugókat, a szállítási ciklusok
gyorsabbak lehetnek, amelynek következ-
ménye a kevesebb frissáru-romlás.
Üzemeltetői igényekre
válasz a jobb teljesítőképességért
A hűtős szállítás óriási mértékben fejlődött a
75 év során, már külön tudomány lett. Hom-
lokszerelt, dízelhajtású egységek, a start-
stop hőfokszabályozók, a távfelügyelettel
rendelkező modern elektronika – hogy csak
néhány mérföldkövet említsünk. A követ-
kező 75 év is kétségtelenül ügyfélorientált
innovációkat hoz a technológiában, a szol-
gáltatásban, a működtetésben, üzemelte-
tésben. Az Thermo King hatékony és célirá-
nyos technológiákat és gyakorlatokat kínál
az ügyfelek igényeire válaszul, a teljesítőké-
pesség magasabb színvonalát nyújtva – ala-
csonyabb összköltségek mellett.
Jövőkép
A jövő még sok mindent hozhat a hűtős szál-
lítási iparág számára. az üzemanyag-gazda-
ságosság az innováció nagy hajtóereje lesz.
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Reflektor 40
A
Frederick Jones és az általa kifejlesztett hűtő
Évforduló
THERMO KING
– JÉGKORSZAK UTÁN
75 éves a Thermo King, a hőfokérzékeny áruk szállításának szakértője
Kezdetben volt a jégkorszak. Az emberek a télen elvermelt jeget használták fel
később, a meleg napokon az élelmiszerek hűtésére. A szállításhoz azonban ez már
nem bizonyult elegendőnek.
40-41 thermok.indd 40 2013.05.28 16:07:00
▼ Az üzemanyag jelenti az összes üzemel-
tetési költség legnagyobb összetevőjét. A
legtöbb hűtős flotta üzemeltetőjének ez a
legkevésbé karbantartható kiadás. A fejlesz-
tők a hatékonyabb üzemanyagrendszer ér-
dekében a modern elektronikus szabályzá-
sokat is előszeretettel használják.
▼ A fenntarthatóság szintén fontos szem-
pont. Az új termékek egyre kevésbé terhelik
a környezetet, kevesebb üzemanyagot fo-
gyasztva kisebb ökológiai lábnyomot hagy-
nak. A Thermo King folytatja a kis emissziójú
motorok gyártását. Ezek összhangban van-
nak a szigorodó uniós emissziós irányelvek-
kel, miközben jobb teljesítőképességet, ala-
csonyabb tulajdonosi összköltséget és egyre
jobb megbízhatóságot nyújtanak. Az üze-
meltetők azonmód jobb kedvvel fogadják a
környezetet kevésbé terhelő termékeket, ha
azok gazdasági céljaik megközelítésében, el-
érésében közrejátszanak.
▼ Egyre hatékonyabb dízelmotorok mellett
a fejlesztők az alternatív üzemanyagok lehe-
tőségeit kutatják. Erre példa, hogy a Thermo
King úttörő szerepet játszik a folyékony CO
2

alkalmazásával, de megemlíthetők az üzem-
anyag-takarékos hibrid vagy az elektromos
motorok is.
A biztonságos és kényelmes buszos, illetve
vasúti szállítás iránti igény a közeljövőben
tovább növekszik. A növekedés legvalószí-
nűbb és egyben legnagyobb területei Ázsia
fejlődő országai, India és Latin-Amerika, azaz
ahol nő a népesség, a városiasodással pedig
együtt jár a mobilizáció is.
▼ A haladás a figyelmeztető rendszerek és
a diagnosztika területén szintén folytonos
javulást tesz lehetővé a hűtés megbízható-
ságában. Az előrejelző szoftverek és a be-
ágyazott érzékelők használata a problémá-
kat felismeri, még mielőtt azok komollyá
válnának, figyeli-felügyeli a kritikus részegy-
ségeket annak érdekében, hogy maximálják
azok élettartamát, előre jelezve meghibáso-
dásukat.
▼ A gyártók és a dílerhálózatok között erő-
sebb lesz a kapcsolat, mivel mindkét fél azon
munkálkodik, hogy a lehető legjobb szolgál-
tatást nyújtsa a hűtős flottát üzemeltetők-
nek.
▼ Az élelmiszer-biztonság és a frisses-
ség prioritást élvez úgy a kormány-
zati szabályozás, mint a fogyasztói
nyomás folytán. A mai és holnapi
előírások Európában, az USA-ban
és máshol is új elvárásokat hoznak
az élelmiszer-termelők, feldolgozók
és szállítók számára, beleértve azt a
követelményt, hogy a rakomány nyo-
mon követhető legyen a szállítás alatt.
Ezen követelmények teljesítését segítve
a korszerű hűtőrendszereknél bevezetett
nyomkövetés, az adatok regisztrálása és to-
vábbítása tájékoztatja a flottaüzemeltetőket
egy adott rakomány tartózkodási helyéről, a
pótkocsiban történtekről.
▼ A biztonságosabb élelmiszer-szállítás
iránti igény tovább nő a fejlődő országok-
ban (Ázsiában, Indiában, Latin-Amerikában),
ezzel új lehetőségeket teremtve hűtött áruk
szállítására szakosodó iparágnak. Az élelmi-
szer-szállítás globalizációja a hőfokérzékeny
rakományok intermodális szállításának nö-
vekedését hozza magával.
▼ Mindegy, hogy élelmet, gyógyszert, vegy-
szert, kozmetikumokat vagy egyéb hőfokér-
zékeny árut visznek, az üzemeltetők modern
rakománykövető rendszereket használnak,
amelyek globális helymeghatározó adato-
kat, korszerű kommunikációs technológiá-
kat tartalmaznak annak érdekében, hogy a
flottatulajdonosoknak valós idejű és vissza-
tekinthető információ álljon rendelkezésére
a rakomány hollétéről, hőmérsékletéről.
▼ Az üzemeltetők azonban nemcsak a hő-
mérsékleteket és egyéb paramétereket kö-
vethetik figyelemmel, hanem (távolról) vál-
toztathatják is a hőmérsékletet és üzemmó-
dokat, letölthetnek riportokat, reagálhatnak
vészjelzésre. Ezek a lehetőségek csökkentik a
járművezetők terhelését, akik így teljes mér-
tékben járműveik üzemeltetésére koncent-
rálhatnak.
▼ A sofő-
rök és az üze-
meltetői személyzet
új generációja, akik már
az információs korszakban szü-
lettek, más elvárásokkal rendelkezik,
mint az idősebb kollégák. Ők már kommu-
nikálni akarnak a hűtőrendszerekkel – erre
pedig tekintettel kell lennie a fejlesztőknek,
tervezőknek.
▼ Intelligens megoldások és modern elem-
zési módszerek megadják a hűtősflotta-üze-
meltetőknek a lehetőséget, hogy még jobb
üzemanyag-gazdálkodást érjenek el hűtő-
berendezéseikkel. A flottaüzemeltetők és
ügyfeleik a modern analitikai módszereket
használva együtt dolgozhatják ki az optimá-
lis beállítási értékeket és szabályozási para-
métereket egy adott fuvarnál. A beállítási
pont változtatása egyetlen fokkal akár 2 szá-
zalékos javulást hozhat üzemanyag-haté-
konyságban. Az üzemeltetőknek minden in-
formáció a birtokában van, ezáltal tényekkel
alátámasztott döntést tudnak hozni a haté-
konyság javítására és az üzemanyag-költsé-
gek csökkentésére – úgy, hogy a rakomány-
biztonság ne sérüljön.
A hőfokérzékeny áruk iránti igény az elkövet-
kezendő években folyamatosan nő, a vége
nem látható. A vártnál alacsonyabb gazda-
sági fellendülés, a változó üzemanyagárak, a
szigorodó előírások nem csak időszakos ki-
hívást jelentenek a hűtőlánc minden egyes
szereplője számára. A közösségi forgalom
sem mentesül ezektől a kihívásoktól, hiszen
az emelkedő üzemanyagárak hatással van-
nak az utaslétszámra is.
Szakszerű üzemeltetési gyakorlattal, jó tech-
nológiai megoldásokkal azonban a hűtős
szállítási iparág készen áll a társadalmi és fo-
gyasztási igények teljesítésére a következő
évtizedekben.
Aki az alapításának 75. évfordulóját ünneplő
Ingersoll Rand csoporttag Thermo Kingről,
a vállalatról, a termékekről többet szeretne
tudni, a www.tehrmoking.com/75years alatt
értékes információkhoz juthat.
Jacek Kacprzak,
Thermo King, régióigazgató
Reflektor ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 41
SR-3 vezérlő
Az SLXe
készüléket
tavaly
mutatták be
A CryoTech készülékek
különösen jó barátságban
vannak a környezettel
40-41 thermok.indd 41 2013.05.28 16:07:07
Delta-Truck Kft.-t 1991-ben azzal a céllal
hozták létre, hogy akkor még egyedül-
állóan, széles körű, a haszongépjármű-érté-
kesítés területén cseppet sem általános szol-
gáltatásokat nyújtson leendő ügyfeleinek. A
vállalkozás alapítói, a fuvarozás és szállítmá-
nyozás területéről érkeztek, több évtizedes
tapasztalattal rendelkező szakemberek. A
haszongépjárművek mellett, a folyamatosan
bővülő félpótkocsi-kínálatban szinte minden
elképzelhető felhasználási területre megta-
lálható a legmegfelelőbb típus. A szervizbá-
zis pontos, szakszerű munkájától vált elis-
mertté.
Továbbá, a finanszírozási- és szolgáltatási cso-
magok az igények széles skáláját fedik le, le-
gyen szó új- vagy használt járműről, a hozzá-
juk kapcsolódó biztosításokról vagy éppen
hosszú távú járműbérlésről.
Szintén úttörő lépés volt a hazai piacon 1994-
ben, a VIA Bérautó Kft. megalapítása, amely-
nek járműparkjában nemcsak a Delta-Truck
Kft. teljes termékkínálata, hanem számos
más, különböző méretű és rendeltetésű ha-
szonjármű is megtalálható.
Meghatározó mérföldkő volt 2002-ben a szi-
getszentmiklósi központ megnyitása, mely az
M0-ás autóútról könnyedén megközelíthető.
Majd a budapesti Táblás utcai telephely tel-
jes rekonstrukciója következett 2005-ig. Itt
szintén egy új kereskedelmi formával, egy
komplett kishaszonjármű-szalonnal nyitott
új irányt a vállalat, ami akkor egy merőben új
értékesítés formának számított.
▼ Új stratégia – Iveco – 2013-ban a Volvo
Trucks és Renault Trucks hálózata újraszerve-
ződik. Ennek részeként a Delta-Truck Kft. is új
irányba lép, a Renault helyett az Iveco márkát
fogja erősíteni. A döntés nem véletlen, mert
hasonlóan széles, 3,5 tonnától 40 tonnás össz-
tömegig terjedő kínálat megtartása volt a
cél, a már meglévő számos félpótkocsimárka
megtartásával együtt.
A vállalat átszervezése már 2012 augusztusá-
ban elkezdődött: új értékesítő munkatársak
felvétele, betanítása, a szerelők átképzése –,
ez utóbbi az Iveco torinói központjában zajlik.
Azonban mindkét telephely Renault szerviz-
ként is tovább fog működni, de az értékesítés
már csak az Iveco típusaira korlátozódik. Az
alkatrészek kizárólag és egyenesen az Iveco
gyárból érkeznek.
Ami nem változik, hogy a szigetszentmikló-
si telephelyen marad a nehézkategóriás jár-
művek (Stralis, Trakker) és a pótkocsi-értéke-
sítés, míg a Daily és Eurocargo modellekkel a
Táblás utcai telephely foglalkozik. Ugyanott,
változatlan formában működik tovább a VIA
Bérautó Kft. is, beleértve a márkafüggetlen
flottát, amely ezentúl már Stralisokkal is ki-
egészül. Az Iveco Eurocargo és Daily típusok
eddig is szerepeltek a bérautóflotta kínálatá-
ban, de a Renault Master és Citroën Jumper
típusai szintén a jövőbeni kínálat részét fog-
ják képezni.
A szerviz, műszaki vizsgáztatás és egyéb szol-
gáltatások változatlanul mindkét telephelyen
folytatódnak.
A Táblás utcai telephely életében a legfonto-
sabb változás, hogy az eddigi „B” dealer be-
sorolásából „A” dealeri minősítést kapott, ami
nagyobb kereskedelmi szabadságra, kedve-
zőbb árképzésre nyújt lehetőséget. A kollek-
tívának a Daily és az Eurocargo ismerete érté-
kesítés és javítás szempontjából nem újdon-
ság. Az ügyfelek azonban már nem csak bé-
relhetnek, hanem vásárolhatnak is Iveco te-
hergépkocsikat.
Munkatársaik személyesen keresik fel a meg-
lévő és lehetséges ügyfeleket, hogy megis-
mertessék a sokrétű szolgáltatást és immáron
az Iveco valamennyi alkalmazást lefedő kíná-
latát. Az ország 8 területi egységre osztott a
kereskedelem szempontjából.
▼ Miért éppen Iveco? – Nehéz időszakot él
meg a teljes gazdaság, nemcsak itthon, de a
nagyvilágban is. A kedvező, ár-érték arányú,
megbízható, olcsón üzemeltethető – mind fo-
gyasztásban, mind szervizköltségben – Iveco
haszongépjárművekkel a fuvarozók verseny-
képességét, fejlődését kívánja előremozdítani
a Delta-Truck Kft. Az ügyfeleknél egyre fonto-
sabb szerepet kapott az üzemanyag-fogyasz-
tás és üzemeltetés, a gépkocsivezető vezeté-
si stílusának folyamatos segítése és nyomon
követése. Az Iveco modelljei jelentős fejlesz-
téseken mentek keresztül az elmúlt években,
nemcsak műszakilag, de fülkekomfortban
és minőségben egyaránt. Továbbá, nagyon
fontos megemlíteni, hogy az Iveco nemcsak
a könnyű, de a nehézkategóriában is (Stralis)
tud ajánlani sűrített földgáz üzemű tehergép-
kocsikat! A CNG Stralis a legújabb Kögel CNG
félpóttal már közel 1000 kilométer megtéte-
lére képes, egy feltöltéssel.
A megbízhatóság és olcsó üzemeltetés már
egy évtizede erősíti az Iveco márka hírnevét
a VIA Bérautó Kft. flottájában is.
Akinek nehézterepes járműre van szüksége,
ő is megtalálja számítását, a 4x4-es Daily és
Eurocargo –, mindkettő duplafülkével is –, va-
lamint a Trakker-széria széles típusválasztéká-
ban, de igény szerint az Astra bányaipari mo-
dellek is elérhetők.
A Stralis kapcsán szerencsés, hogy éppen az
„International Truck of the Year 2013” Euro VI-
os nyertesével kezdődhetett meg az Iveco
márka piaci bevezetése.
Az első Iveco modellek már vevőre is találtak
és júniusban kerülnek átadásra. Az Ivecók ér-
tékesítését nemcsak egyedi finanszírozás-
sal és visszavásárlási garanciával támogatja a
Delta-Truck Kft., hanem a hozzájuk kapcsoló-
dó, számos szolgáltatási csomaggal is.
Meg kell még említeni a számos pótkocsimár-
kából álló kínálatot, így komplett szerelvé-
nyek összeállítására, kiajánlására szintén van
lehetőség, szinte minden lehetséges fuvarfel-
adathoz. Így mindent egy helyen, egy kézből
kaphat meg az ügyfél!
K. B.
Delta-Truck Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 13.
Tel.: 24/502-250, fax: 24/502-223
www.deltatruck.hu
VIA Bérautó Kft.
1091 Budapest, Táblás u. 38.
Tel.: 06-1/358-1444, fax: 06-1/280-1846
www.viaberauto.hu
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Reflektor 42
A
Szolgáltatás
DELTA-TRUCK
– A NAGY ÁTALAKULÁS ÉVE
Alkalmazkodás a megváltozott piaci
és gazdasági környezethez
Több mint 20 év után, alapítása óta
a legnagyobb változásokon megy
keresztül a Delta-Truck Kft., amely
elsőként kínált Magyarországon
egyetlen teherautó- vagy pótkocsimárka
helyett komplex szolgáltatásokat
a hazai fuvarozók számára. Ez nemcsak
járművekre, hanem a szerviz-
és pénzügyi szolgáltatási háttérre is
kiterjed, mind a mai napig.
42 delta_truck.indd 42 2013.05.27 13:10:55
▼1993 – A dieselDR céget Dér
Gábor és Dérné Csesznok Erika
alapította 1993. május 18-án.
Húsz év elteltével a születés-
napot nem cégen belül egy-
más között ülték meg, hanem
egy nagyszabású rendezvényre
hívták a partnereket, mivel úgy
gondolták, a sikerhez jó ügyfe-
lek, üzleti partnerek is kellettek,
hiszen ők azok, akik a megren-
deléseikkel támogatták a tár-
saságot, szakmai, emberi, üzle-
ti magatartásukkal segítették a
cég fejlődését.
A társaság eleinte dízeladagolók
javításával foglalkozott, majd te-
herautóalkatrész-forgalmazás-
ba kezdett, ez lett a meghatá-
rozó tevékenység. Ekkor ehhez
még elég volt egy 20 négyzet-
méteres helyiség. A heti egy-
szeri árubeszerzést egy Barkas-
szal oldották meg, ezzel eleget
is tudtak tenni ügyfeleik IFA-ba,
Barkasba, Liazba való alkatrész-
igényeiknek. Csak az összeha-
sonlítás kedvéért: ma naponta
érkezik áru a 7 import ország
egyikéből.
▼ 1994 – A vállalkozás már a
British Petrol nagykereskedőjé-
vé lett, egy év múlva pedig köl-
tözniük kellett, Gyöngyösön, a
Jászsági úton nyitottak telephe-
lyet, amely évekig szolgált bázi-
sul. Ez a hely a korábbi 20-szal
szemben 100 négyzetméteres
lett, már öten dolgoztak a cég-
nél, a kelet-európai tehergépjár-
mű-alkatrészek forgalmazását
egyre inkább a nyugat-európai
haszonjárművek alkatrészeivel
való kereskedelem váltotta fel.
▼1995 – Ez az év sem múlt el a
cég életében jelentős esemény
nélkül, ekkor nyitotta meg a die-
selDR a budapesti telephelyét,
amely jelentősen megkönnyí-
tette az árubeszerzést és haté-
konyabbá tette a cég működé-
sét.
▼ 2000 – A Robert Bosch a
dieselDR-t felvette a hivata-
los nagykereskedői hálózatába.
2001-ben az ISO 9001:2001 mi-
nőségbiztosítási rendszert ve-
zették be.
▼2002 – Nemcsak azért emlé-
kezetes év, mert ekkor kezdtek a
rali sport támogatásába, hanem
azért is, mert ebben az évben fo-
gadták be az első importszám-
lát, MAN gyári alkatrész-értéke-
sítésbe fogtak.
▼2003–2006 – A napi szapo-
rodó teendők mellett leginkább
a költözéssel foglalatoskodtak: a
gyöngyösi üzletük az akkor ala-
kult gyöngyösi ipari parkba köl-
tözött, a budapesti központi rak-
tár pedig a zuglói Egressy útról a
XV. kerületi Késmárk utcába.
A helyváltoztatások mellett
még maradt annyi erejük, hogy
eddig sem csekély kínálatukat
bővítsék, megalakult a siló- és
tartályautós üzletág, az alkatré-
szek ezen járművekhez Német-
országból érkeztek, 2006-tól
pedig a siló- és tartályautó-sze-
relvényeket forgalmazó Walter
Gondrom GmbH hivatalos ma-
gyarországi képviseletét is el-
látják.
▼ 2007 – Tavasszal megérke-
zett a Diesel Technic első szállít-
mánya. A dieselDR az innovatív
és kiváló minőségű cserealkat-
rész-gyártó és forgalmazó cég,
a Diesel Technic magyarországi
képviselete lett. (Csak egy „be-
szédes” adat: a központi raktár-
ban több mint 6000-féle Diesel
Technic alkatrész található!)
▼2008–2010 – Az amúgy rossz
emlékű 2008-as év tavaszán a
dieselDR-nél örvendetes ese-
mény történt: bejegyezték Ro-
mániában is a céget dieselDR
SRL néven. 2010-től vette kezde-
tét a Luber-finer szűrők gyári be-
szerzése.
▼2011 – ISO 14001 környezet-
irányítási szabványt vezettek be
a cégnél. Változott a társaságnál
a szervezeti felépítés is, három
fő terület lett, értékesítés, be-
szerzés, pénzügyi irányítás.
2012-ben Don fékalkatrészekkel
bővült a kínálat. (A minőségi súr-
Reflektor ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 43
Évforduló
20 ÉVES A dieselDR
„Lóti-futi” vállalkozásból kamion- és buszalkatrészek raktára
Húsz év az ember életében sem kevés, de egy cég életében, különösen napjainkban
kifejezetten dicséretes teljesítmény. Főleg úgy, hogy a két évtizedet nem éppen hogy csak
vegetálva élték meg, hanem folyamatosan fejlődtek.
lódási technológiákban élenjáró
cég, a Don, több mint 100 éves
múltra tekint vissza.)
▼ 2013 – Ezek után senki sem
gondolja, hogy idén csak ün-
nepelnek és a cég további éle-
tét meghatározó esemény nél-
kül telnek-múlnak a hónapok. A
budapesti Késmárk utcai telep-
hely légrugó bázis lett, Black-
tech, Airtech és a Diesel Technic
termékeivel töltötték fel a pol-
cokat, 250 különböző légrugót
tartanak csak a Blacktech már-
kából. Ezzel minden bizonnyal
az ország legszélesebb légrugó
palettáját alakították ki.
Nincs megállás…
A kor követelményeinek meg-
felelően a kereskedő partnereik
számára webraktárat is üzemel-
tetnek, a megrendelt alkatrésze-
ket futárcégek viszik el az ügy-
felekhez.
Társadalmi szerepvállalásuk-
ra egy jellemző példa: az NB I-
es gyöngyösi kézilabdacsapat
szponzorai között vannak.
A dieselDR-nál jelenleg 35 mun-
katárs dolgozik. A tulajdonos
ügyvezető büszke arra, hogy a
munkatársak közül többen 10-
15 vagy éppen 20 éve dolgoz-
nak a cégnél, többeknek ez az
első munkahelyük. Dér Gábor
nem kevésbé büszke a változás-
ra, arra, hogy a „lóti-futi” –, min-
denkinek, mindent meghozunk
– vállalkozásból az évek alatt ko-
moly volument importáló, vi-
szonteladói partnerekkel ren-
delkező cég lett. Persze nincs
megállás, 2018-ra, a dieselDR 25
éves fennállására már meg is ha-
tározták a célt! P. E.
Dérné
Csesznok
Erika
és Dér Gábor
társak
az életben
és a vállal-
kozásban
A jubileum
alkalmából
a kollégák
a jó munkáért
elismerésben
részesültek.
Képünkön
Szaszkó Gábor
43 dieselDR20.indd 43 2013.05.28 10:52:45
biztonság az Iveco és a New Holland
Agriculture számára egyaránt fontos
érték: a járművek fejlett biztonsági rendsze-
rei nagyban hozzájárulnak a sofőrök, a gép-
járművek, a rakomány, illetve a forgalom
többi résztvevőjének védelméhez.
Az Iveco és a New Holland Agriculture hiva-
talos beszállítóként részt vesz a FIA WTCC
Túraautó Világbajnokságon (World Touring
Car Championship). Az Iveco a versenysoro-
zat állomásain mutatja be a világ első „Safety
Truck biztonsági teherautóját”, egy különle-
ges felszereltségű Stralis nyergesvontatót,
amely egyben a verseny „felvezető teherau-
tója” is lesz. A különleges modell nyitja meg
a versenyeket, miután egy kezdő kört tett a
pályán és megállt a rajtvonalnál, a felvezető
autó előtt. A paddock területén kialakított
biztonsági zónában egy másik, egyedi kiala-
kítású Iveco modell pedig vendéglátói funk-
ciókat tölt be. Színpadként, pihenő- és talál-
kozóhelyként szolgál, valamint a haszongép-
járművekkel kapcsolatos közlekedésbizton-
ságra hívja fel a figyelmet. A New Holland Ag-
riculture a bajnokság első helyszínén, Mon-
zában az ABS SuperSteer™ rendszerrel felsze-
relt T7 Auto Command traktorral vett részt.
Közúti balesetekben évente 1,3 millió
ember veszti életét, és közel 50 millióan
sérülnek meg. Az Egészségügyi Világszer-
vezet (World Health Organisation, WHO)
becslése szerint – hacsak nem történik elő-
relépés a probléma kezelésében – 2030-ra a
közúti baleset lesz a világ ötödik leggyako-
ribb halálozási oka, évente mintegy 2,4 mil-
lió áldozattal.
„FIA Action for Road Safety”
kampány
A szervezet erőforrásaival segíti a nemzet-
közi tagszervezeteket az oktatásban, vala-
mint a biztonságosabb utak, járművek és
vezetői magatartás megteremtésében. A
FIA 2011. május 11-én elindított kezdemé-
nyezése az ENSZ közlekedésbiztonságra
összpontosító, egy évtizedes „Decade of
Action for Road Safety 2011–2020” prog-
ramját támogatja. A kampány emellett lel-
kes fogadtatásra talált a motorsport vilá-
gában, a kormányzatok képviselőinél, vala-
mint a legfontosabb nemzetközi döntésho-
zók körében.
Stralis Hi-Way
– az év haszongépjárműve 2013-ban
Az Iveco nap mint nap olyan haszonjármű-
veket gyárt, amelyek amellett, hogy meg-
védik a sofőröket és az utasokat, hozzájárul-
nak a közlekedésbiztonság fenntartásához.
A vállalat ez irányú elkötelezettsége a teljes
termékkínálatban megjelenik, a megelőző
jellegű, a passzív és az aktív biztonság terén
elérhető műszaki és technológiai megoldá-
sok révén.
Az új Stralis Hi-Way, az Iveco nehézgépjár-
műveinek zászlóshajója nyerte el a „Az év
haszongépjárműve 2013” (International
Truck of the Year 2013) címet, amelyben
biztonsági szolgáltatásai is jelentős szere-
pet játszottak.
A Stralis sofőrje útközben gyorsabb és ha-
tékonyabb fékezést lehetővé tevő megol-
dásokra számíthat, például rendelkezésére
áll a fékasszisztens funkcióval ellátott EBS
rendszer. A jármű technológiailag kiemel-
kedő, aktív biztonsági megoldásai közé tar-
tozik a továbbfejlesztett vészfékrendszer
(AEBS), amely figyelmezteti a sofőrt a le-
hetséges ütközésre, és automatikusan ak-
tiválja a fékrendszert az ütközés elkerülése
vagy a becsapódási sebesség csökkentése
érdekében. A fáradtság figyelő funkció fo-
lyamatosan figyeli a sofőr éberségét, és a
kormánymozdulatok figyelésével érzékeli a
vezető fáradtságát. Szükség esetén hallha-
tó és látható jelzéssel figyelmeztet.
A modell sávelhagyásra figyelmeztető rend-
szert (LDWS) is tartalmaz, amely hangjelzést
ad, amennyiben a jármű az irányjelzők hasz-
nálata nélkül hagyja el a forgalmi sávot. A
rendszer nagy hatékonysággal képes meg-
előzni a figyelmetlenségből vagy álmosság-
ból adódó baleseteket. A xenon fényszórók
javítják a sofőr látótávolságát, és gondos-
kodnak a nyugodt, biztonságos vezetésről.
A Stralis Hi-Way fülkéje egyszerre jelenti a
munkahelyet és az életteret a sofőr számá-
ra. A fedélzeti ergonómia ezért rendkívül
fontos tényező, kifejezetten a nehézkate-
góriás gépjárművek azon vezetői számára,
akik hosszú utakat tesznek meg. Ezt szem
előtt tartva, az Iveco a vásárlók igényeinek
megfelelően alakította ki az ideális fülkét. A
kezelőszervek a műszerfal és a központi te-
rület környezetébe kerültek, hogy jól látha-
tók és könnyen elérhetők legyenek a belső
térben.
Közlekedésbiztonság az értékesítés
után is
A pontos és rendszeres járműkarbantartás
elengedhetetlen a közlekedésbiztonság
fenntartásához. Az Iveco ennek szellem-
ében alakította ki valamennyi értékesítést
követő szolgáltatását. Az Iveco-alkatrészek
„100%-ban eredeti” megjelölése a beszállí-
tók, a nyersanyagok, a gyártási folyamatok,
valamint a tűrés- és kopástesztek gondos
megválasztásáról tanúskodik. A folyamat a
legjobb járműteljesítményt garantálja még
a hosszú utakat és az erős igénybevételt kö-
vetően is. Az Iveco alkatrész-ellátási és szer-
vizhálózata emellett lehetővé teszi a régeb-
bi járművek modern biztonsági berendezé-
sekkel való felszerelését is, például egy in-
tegrált információs, szórakoztató és kezelé-
si rendszer csatlakoztatását.
New Holland Agriculture
A mezőgazdasági berendezések egyik veze-
tő gyártójaként a New Holland Agriculture
a gépkezelő biztonságát tartja a legfonto-
sabb szempontnak a termékek tervezése és
fejlesztése során. A mezőgazdasági beren-
dezéseknek szélsőséges időjárási körülmé-
nyek között is teljesíteniük kell a legkülön-
félébb terepeken, gyakran egyenetlen felü-
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Műszaki háttér 44
A
Közlekedésbiztonság
IVECO
– KAMPÁNY A BIZTONSÁGÉRT
Az Iveco és a New Holland Agriculture csatlakozik
a FIA közlekedésbiztonsági kampányához
Az Iveco és a New Holland Agriculture a haszongépjárművek, illetve
mezőgazdasági gépek gyártói közül elsőként csatlakozott a Nemzetközi
Automobil Szövetség (FIA) „FIA Action for Road Safety” kampányához. A Fiat
Industrial csoport két tagja a FIA WTCC Túraautó Világbajnokság hivatalos
beszállítójaként támogatja a nemzetközi kezdeményezést. A kampány felhívja
a figyelmet
a közlekedés-
biztonságra,
valamint
tudatosabb
és biztonságosabb
vezetésre nevel,
hogy életeket
mentsen
a közutakon.
44-45 iveco.indd 44 2013.05.28 11:47:26
leteken, meredek lejtőkön és változó össze-
tételű talajokon. Emellett a közutakon csak
a rájuk vonatkozó jogszabályoknak megfe-
lelően közlekedhetnek. Ezért számos olyan
összetett, aktív és passzív biztonsági meg-
oldással szükséges felszerelni a modelle-
ket, amelyek védik a mezőgazdasági mun-
kásokat a különféle kockázatok ellen, vala-
mint lehetővé teszik a biztonságos munka-
végzést.
A technológia terén az ABS SuperSteer™
rendszer a legfontosabb elem, amely nö-
veli a fékezés biztonságát, ugyanakkor ja-
vítja a manőverező képességet és biztosítja
a jármű meredek terepen történő bizton-
ságos üzemelését. Az Agritechnica 2011
szakkiállítás egyik díjnyertes megoldása,
az intelligens fékrendszer (Intelligent Bra-
king System) a pótkocsikat vontató trakto-
rok fékezési biztonságát növeli a fékerő au-
tomatikus szabályozásával, a traktor lassí-
tásának arányában. Ez a fékezés tökéletes
összehangolását teszi lehetővé a traktor/
pótkocsi szerelvény esetében, megelőz-
ve a pótkocsi veszélyes „bebicskázásának”
kockázatát.
Az Active StopStart a New Holland nagy tel-
jesítményű traktorain megtalálható Auto
Command™ fokozatmentes sebességváltó
egyik legfontosabb biztonsági szolgáltatá-
sa. Amint a traktor megáll, a rendszer meg-
gátol minden mozgást előre- vagy hátra-
felé, még meredek lejtőkön, nagy terhelés
melletti munkavégzés esetén is.
A kombájnok és a nagy teljesítményű trak-
torok legtöbbje kérésre nagyobb látóte-
ret biztosító kamerákkal is felszerelhető.
A fedélzeti monitorhoz csatlakozó kame-
rák a jármű hát- és oldalteréről közvetíte-
nek képet, amely nagy mértékben javítja
a biztonságot manőverezés közben, vagy
különösen széles munkaeszközök, illet-
ve hosszú pótkocsik használata esetén. A
New Holland továbbá valamennyi traktor-
jában az alapfelszereltség részeként kínál-
ja a leeső tárgyak elleni védelmet nyújtó
rendszereket (Falling Object Protection Sys-
tems, FOPS), amelyek a fülkét és a gépke-
zelőt védik a magasból lehulló tárgyaktól. E
tényezők mindennaposnak számítanak első
rakodóeszközök használatakor vagy poten-
ciálisan veszélyes területeken.
A New Holland traktorok fülkéjének kialakí-
tásakor fontos tényező volt a kényelem, az
egyszerű használat és a biztonság. A min-
dössze 4 fülkeoszlopnak, a teljesen üvege-
zett ajtóknak és az üvegből készült tetőpa-
nelnek köszönhetően teljes a látótér – a Ho-
rizon™ fülkéhez hasonlóan –, amely növeli
az első rakodóeszközökkel végzett művele-
tek biztonságát is.
A többszörösen díjnyertes Sidewinder™ kar-
támasz és a többfunkciós Command Grip™
kar ésszerű, ergonomikus elrendezésben
egyesíti a traktor fő funkcióit, elősegítve a
biztonságos, intuitív üzemeltetést.
A New Holland Agriculture a vevőszolgála-
ti tevékenységek terén is elkötelezett a biz-
tonság iránt. Csak az eredeti alkatrészek fe-
lelnek meg teljes mértékben azon minősé-
gi követelményeknek, amelyek létfontos-
ságúak a New Holland gépeinek biztonsá-
gos és költségtakarékos üzemeltetéséhez.
Ennek oka az, hogy az alkatrészeket terve-
ző és azok gyártását felügyelő mérnökök
ugyanazok, akik a termékek fejlesztéséért
felelősek.
H. N.
Műszaki háttér ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 45
Az Iveco a 15. Sang-
haji Nemzetközi Au-
tóipari Kiállításon
mutatta be könnyű-,
közép-, nehéz-, vala-
mint terepen hasz-
nálható nehézkate-
góriás járműkínála-
tát. A Shanghai New
International Expo Centerben felállított, európai stílusban kiala-
kított standon az Európából importált haszongépjárművek mel-
lett a vállalat az Iveco SAIC Group csoporttal közös vegyesválla-
latai, a Naveco és az SIH (Saic-Iveco Hongyan) által gyártott ter-
mékeit is kiállította.
Az Iveco jelenléte a sanghaji kiállításon a vállalat kínai piacra
vonatkozó három fő stratégiai irányát erősíti: az európai gyárt-
mányú haszongépjárművek bevezetését a felsőkategóriás ter-
mékek iránt egyre növekvő piaci kereslet kielégítésére, az Iveco
kínai vegyesvállalatai által folytatott tevékenységek további bő-
vítését, valamint a közös vállalatok által gyártott árucikkek ten-
gerentúli piacokra történő exportálását az Iveco globális értéke-
sítési hálózatán keresztül.
Year 2013) címet a Hannoveri Nemzetközi Autószalonon. A kínai
logisztikai piac követelményeinek megfelelően kialakított Stralis
Hi-Road modell optimális konfigurációkat kínál, és kiváló teljesít-
ményt nyújt jelentősen alacsonyabb teljes birtoklási költség (total
cost of ownership, TCO) mellett.
A Hi-Road fülkéje magas vagy alacsony tetős kivitelben érhető el.
A funkcionalitás és az ergonómia növelése érdekében átalakított
új műszerfal modern formájával, színharmóniájával és a jó minő-
ségű, puha tapintású anyagok használatával teszi kellemessé és
megnyugtatóvá a belső környezetet.
Az Eurocargo középkategóriás haszongépjármű jól szemlélteti az
Iveco szakértelmét a különféle alváztípusok gyártása terén. A kiál-
lított modell kifejezetten tűzoltósági alkalmazásra készült, melynek
alváza képes a tűzoltó autókon alkalmazott berendezések és felsze-
relések hordozására. A tűzoltó brigád szállítására alkalmas dupla
fülke jól felszerelt és biztonságos, így a tűzoltók kényelmesen utaz-
hatnak.
A nehézkategóriás Trakker az Iveco jellegzetes, terepre készült mo-
dellje, amelyet úgy építettek, hogy leküzdje a terepen található aka-
dályokat. Bármilyen éghajlati viszonyok között, a legnagyobb kihí-
vást jelentő terepen is képes üzemelni, miközben még a nehéz felada-
tok ellátása során is a közúti járművek kényelmét nyújtja. A jármű FPT
Industrial Cursor motorja nagy nyomatékot és ellenállást biztosít, így
a Trakker az év bármely szakában megfelel az elvárásoknak.
Az új, könnyűkategóriás Naveco Power Daily 2013 modell az Iveco
Daily platformra épül. A jármű a vállalat európai örökségét ötvözi
a kínai közös vállalat helyi műszaki szakértelmével, termékminősé-
gével és szolgáltatásainak a hatékonyságával.
A nagy teherbírású Iveco 682 nyergesvontató az SIH Genlyon egye-
di kialakítású exportváltozata, amely az Iveco magas minőségi és
tervezési szabványait, illetve a kínai és a nemzetközi piacok számá-
ra kialakított konfigurációkat egyesíti magában. Ez a csúcsmodell
több változatban érhető el, és kifejezetten alkalmas szén, beton, va-
lamint veszélyes anyagok szállítására. 2012-ben az SIH több mint
1600 Genlyon-járművet exportált.
IVECO MODELLEK A SANGHAJI
AUTÓSZALONON
MODELLEK A STANDON
A kiállított termékek sorát az új Stralis Hi-Road bemutatója indítot-
ta. A Stralis Hi-Road a Stralis nehézkategóriás modellcsalád tagja,
amelynek járművei
közül a Hi-Way válto-
zat 2013-ban elnyer-
te „Az év haszongép-
járműve 2013” (Inter-
national Truck of the
44-45 iveco.indd 45 2013.05.28 11:47:34
égtartályokban tárolják az energiát a
hagyományos és az elektronikus fék-
rendszerek működéséhez. A légrugózás,
az autóbuszoknál az ajtóműködtetés is sű-
rített levegővel történik. Ezt a munkaköze-
get használják még sebességváltók, retar-
derek és a differenciálzárak működtetésénél
is. Egy haszonjárműnél a sűrített levegő biz-
tonságos tárolásához sok esetben összesen
6-8 darab légtartályt is felszerelnek.
Ezek a nyomástároló edények számos köve-
telménynek is meg kell feleljenek. Nézzünk
ezek közül néhányat: a megfelelő szilárdság
mellett legyen korrózióálló, tömege legyen
minél kisebb, moduláris rendszerben külön-
böző térfogatú változatokban legyen gyárt-
ható (például azonos átmérővel, különböző
hosszúságban) ez azért előnyös, mert egy-
séges rögzítő pántokkal felszerelhetők. Az a
gyártási mód terjedt el, hogy külön darabból
készül a hengeres középső rész és külön da-
rabból vannak a záró végződések. Újabban
már megfogalmazzák azt az igényt is, hogy
az anyaga legyen újrahasznosítható, továb-
bá az ára legyen minél kedvezőbb.
A viszonylag olcsó, de nehéz acélból készült
légtartályokat belülről horganyozással, kí-
vülről pedig festéssel védik a korróziótól. Így
igyekeznek megakadályozni, hogy a sűrített
levegőből kiváló kondenzvíz korróziós folya-
matot indítson el, továbbá a leváló oxidszem-
csék szennyezzék a sűrített levegőt, mely a
szerelvényeknél fokozott kopást és meghibá-
sodásokat okoz. Az igen tetszetős és könnyű
alumínium légtartályoknál nincsenek ugyan
korróziós problémák, viszont drágák.
Acél helyett műanyag
Miután a poliamidból készült sűrítettleve-
gő-csövek kiálltak minden próbát és széles-
körűen már jó ideje alkalmazzák, kihasznál-
ván az előnyös tulajdonságokat, újabban el-
kezdődött a műanyag légtartályok gyártása
is. Ezek üvegszál erősítésű, hőre lágyuló mű-
anyagból, polipro-
pilénből készülnek.
Ezt az anyagot és a
gyártási technológi-
át már korábban is
alkalmazták rakéták
hajtóanyagtartályai-
nál, ahol szigorú elő-
írásokat kellett telje-
síteniük. Így várha-
tóan hosszú távon is
meg fognak felelni
a bevezetőben ösz-
szefoglalt követel-
ményeknek, melyek
közül a könnyűszerkezetes építési módnak
és az újrahasznosíthatóságnak egyre na-
gyobb a jelentősége.
A műanyag légtartályoknál is moduláris
gyártást alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy
külön készül a középső hengeres rész és
külön a domború zárófedelek. A hengeres
csőszerű rész három rétegű, egymással 60˚-
os szöget bezáró üvegszál-erősítést kap, me-
lyet a hagyományos gépi tekercselési eljárás-
sal alakítanak ki. A peremére erősítő szalagot
is felvisznek, mely jól használható a rögzítő
pántok alatti merevítésként is.
A zárófedelek ugyancsak üvegszál erősítésű
hőre lágyuló műanyagból, de már fröccsön-
téssel készülnek. Ezeknél alakítják ki megfe-
lelő merevítő bordákkal a csőcsatlakozókat.
A nagyobb szilárdság elérése érdekében
belső bordákkal is elláthatják.
A hengeres részt és a zárófedeleket miután
egy készülékben megfelelő módon pozíci-
onálták, egy kombinált hegesztési eljárással
egyesítik. Mindkét egység peremét megol-
vasztják, melyhez egy kombinált eljárást al-
kalmaznak. Az infrasugár és a forró levegőfú-
vó adja a megfelelő hőmérsékletet. Eközben
egy bizonyos rezgést és nyomóerőt is kifejte-
nek, melynek következtében az anyagok ösz-
szeolvadnak. A lehűlés során jön létre a meg-
felelő szilárdágú és jól tömített kötés.
A gyártás során szigorú minőségellenőrző
rendszert működtetnek. Az elkészült termé-
ket pedig az előírásoknak megfelelően kü-
lönböző próbákkal ellenőrzik. Például 80 ˚C
hőmérsékleten hajtják végre a nyomáspró-
bát és a negatív hőmérséklet-tartományban
kerül sor a kőfelverődés-vizsgálatra.
A műanyagból készült légtartály előnyei,
hogy 30%-al könnyebb, mint az alumínium-
ból gyártott változat és teljesen korrózióálló.
A hőre lágyuló műanyag alkalmazása azzal a
további előnnyel is jár, hogy könnyebbé válik
az újrahasznosítás.
Kőfalusi Pál
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Műszaki háttér 46
L
1. Műanyag légtartály
a BPW pótkocsi
futóművére rögzítve
2. Műanyagból készült
légtartály zárófedelek
a csatlakozókkal
3. Műanyag
légtartályok felszerelve
Gépjárműtechnika
LÉGTARTÁLYOK
– MÁR MŰANYAGBÓL IS
Olcsó és könnyű, ráadásul nem rozsdásodik
A haszonjárműveknél a sűrített levegőt egyre több feladat ellátására használják
munkaközegként. Folyamatosan korszerűsödő, már a motorra integrált, sőt
energiatakarékos kompresszorok állítják elő. Egyre kifinomultabb módon
elektronikával működik a nyomásszabályozás, a légszárítás, az egyes körök
biztonságos szétválasztása, de a nyomás tárolására leggyakrabban még
ugyanazokat az acélból készült légtartályokat használják, mint már sok évtizede.
Volt némi áttörés ugyan a könnyű és tetszetős alumínium légtartályok alkalmazása
révén, de az ára kissé hátráltatja a szélesebb körű elterjedését.
1
3 2
46 gjt_kofalusi.indd 46 2013.05.27 13:13:14
C
O
N
V
O
Y
T
R
U
C
K
S
H
O
P
C
O
N
V
O
Y
T
R
U
C
K
S
H
O
P
C
O
N
V
O
Y
T
R
U
C
K
S
H
O
P
SOK SZÁZ FÉLE TERMÉKKEL VÁRJUK
SZEMÉLYES VAGY TELEFONOS ÉRDEKLÔDÉSÜKET!
www.convoytruck.hu E-mail: info@
convoytruck.hu
C
O
N
V
O
Y
T
R
U
C
K
S
H
O
P C
O
N
V
O
Y
T
R
U
C
K
S
H
O
P
C
O
N
V
O
Y
T
R
U
C
K
SH
O
P
• PÉCS SZENTLÔRINCI ÚT 15. TEL.: 72/215-183 • TEL./FAX: 72/325-520
BUDAPEST ÓCSAI ÚT 1 –3. TEL.: 287-3297 • TEL./FAX: 287-3294
SZEGED, SZEGEDI LOGISZTIKAI KÖZPONT TEL./FAX: 62/471-969
DEBRECEN BALMAZÚJVÁROSI ÚT 10. TEL./FAX: 52/530-823
GYÔR BÉCSI ÚT 14. TEL./FAX: 96/328-929
Kompresszoros hûtôk (Danfoss kompresszorral)
2 év garanciával!
– 30 l-es, multifunkciós elektronikus hôfokszabályzóval
és digitális hômérséklet-kijelzôvel, 12 V+24 V+220 V
(–18 ºC – +10 ºC hûtési tartomány), akkuvédelem,
– 40 l-es, multifunkciós elektronikus hôfokszabályozóval
és digitális hômérséklet-kijelzôvel, 12+24 V+220 V
(–18 ºC – +10 ºC hûtési tartomány), akkuvédelem,
– 15 és 18 l-es, multifunkciós elektronikus hôfok sza bá lyo zó-
val és digitális hômérséklet-kijelzôvel, 12+24 V
(–18 ºC – +10 ºC hûtési tartomány), akkuvédelem,
– 25 l-es, ágy alá beépíthetô, MB Actroshoz, 12+24 V
(0 ºC – +10 ºC hûtési tartomány) akkuvédelem,
– 35,5 l-es, ágy alá beépíthetô, 12+24 V
(–7 ºC – +10 ºC hûtési tartomány), akkuvédelem,
valamint 33 l-es abszorpciós hûtô
24 V+gáz+220 V vagy 12 V+gáz+220 V kivitelben
Elektromos, ABS, EBS és 15 pólusú
kábelek, valamint 15 pólusról 2x7
pólusra átalakító elektromos kábel
rendkívül kedvezô áron!
Halogén villogólámpák 12 V
és 24 V-os kivitelben, dupla ékszíjas
hajtással, mágneses, csavaros
vagy szárra tûzhetô rögzítési
lehetôséggel alacsony áron!
Mûanyag csapos kannák 5 l,
10 l, 15 l és 20 l-es kivitelben
alacsony áron!
Szivargyújtós
szúnyogriasztó
készülék 12 V
és 24 V-os
kivitelben
(a csomag nem
tartalmazza
a szúnyogriasztó
lapkát), valamint
szúnyogriasztó
betét
rendkívül
kedvezô áron!
Fém és mûanyag tanksapkák
80-as átmérôjû tartályokhoz,
valamint menetes tanksapka
Scania 4-eshez
kedvezô áron!
Convoy 1_1 1306.indd 47 24.5.2013 12:23:57
okan eleget is tettek a felkérésnek, hi-
szen ez a rendezvény hiánypótlónak
számított, hasonló fórum, kiállítás nem volt
az országban. Felsorolni most már lehetet-
len lenne a járműrésztvevőket, de néhányat
azért megemlíthetünk: például Budapest
első légkondicionált autóbuszát, egy Ika-
rus 421-es járművet (Thermo King készülék-
kel), vagy a Volánbusz számára átépített Ika-
rus 435-ös buszt (Allison váltót kapva lénye-
gesen csökkent a fogyasztása!). Kiállított a
Kravtex és a NABI. Itt láthatták az érdeklődők
azt az MAN SL 233-as buszt, amelybe T280-
as Allison váltót szereltek, ezzel Európa első
Allison váltós MAN busza lett. Egy átadás is
jutott erre a találkozóra, a Hajdú Volán busza
Thermo King készüléket kapott.
Áprilisban Tökölre!
Az első, még járműfesztiválnak nevezett ren-
dezvény elérte célját, hagyományt terem-
tett. Azóta nem telt el úgy év, hogy ne lett
volna buszfesztivál április utolsó csütörtöki
napján a tököli repülőtéren. A szervező-ren-
dező időközben az Appaloosa társaság lett,
akiket még a válság sem tántorított-tántorít
el, hogy évről évre összehívják a buszos szak-
mában dolgozókat, az érdeklődőket. Persze
köszönet illeti a részt vevő cégeket is, a sta-
bil törzsgárdát, akik ebben a nehéz időszak-
ban is rendszeresen eljönnek Tökölre, kiállít-
ják termékeiket, ajánlják szolgáltatásaikat.
És persze köszönetet érdemelnek a szakma-
belieken túl a minden évben szép számmal
megjelenő buszrajongók.
2004 az Európai Unióhoz csatlakozás éve
volt, sok reménnyel, bizakodással. Arra senki
sem gondolt, hogy csak pár év, és minden
összeomlik. Vállalkozások tűnnek el örökre
vagy olvadnak be más cégekbe. A hazai au-
tóbuszgyártás is alaposan megváltozott. Az
ugyan örömre ad okot, hogy bármilyen fel-
adatra van-volna hazai jármű, midibusz vá-
rosi közlekedésre és luxus turistacélra, váro-
si szóló és csuklós busz, alacsony belépésű
vagy végig alacsonypadlós, továbbá helykö-
zi, távolsági buszok. A szomorú, hogy évek
óta szinte ugyanazokat a buszokat látjuk –
megrendelés, sorozatgyártás hiányában.
Öröm, hogy lett 10. buszfesztivál, öröm a sok
kiállító, érdeklődő, öröm a Kravtex-Kühne,
a NABI, a Kamionfényező, az ARC-Ikarus, a
Rába-Molitus-Webasto buszát látni. Nem
öröm hallani bezárásról, a termelés leállítá-
sáról, szüneteltetéséről szóló híreket, megél-
ni a jelenlegi bizonytalanságot…
Múltidézés
Az időjárás ezúttal sem okozott csalódást,
ezzel is hozzájárulva a nap, a programok si-
keréhez. Dr. Vincze-Pap Sándor MBSZ elnök
üdvözlő szavai után néhányan az alapítók
közül idézték fel a kezdeteket.
Elsőként Homm Károly (Homm Kft.) beszélt
arról, hogy Lovász Györggyel együtt szüle-
tett a találkozó ötlete, a hozzájuk csatlako-
zó négy cég anyagi és erkölcsi hozzájárulá-
sával jött létre ez a szakmai összejövetel. A
cél azonban nemcsak a szakmai ismeretek
elsajátítása volt, hanem azon felül egy élmé-
nyekben gazdag nap eltöltése. Ezért lett a
rendezvény fesztivál, és maradt az is mind a
mai napig – lehet, hogy ilyen jelleggel egye-
düliként Európában!
– Jóllehet a gazdasági körülményeket nem
áll módunkban befolyásolni – mondta
Homm Károly –, de az kellemes érzéssel tölt
el, hogy a buszfesztivál dátumát sokan már
előre feljegyzik a naptárban, várják – ez min-
denesetre a létjogosultságát bizonyítja.
Lovász György (Liberatus Hungary Kft.) azzal
kezdte a visszaemlékezést, hogy felidézte,
akkoriban, 10 évvel ezelőtt Allison váltóval
épített buszaikat tesztelték a tököli repü-
lőtér betonján. Homm Károly rendelkezett
hangárral – a kettőt összekötve pattant ki
egy buszos szakmai összejövetel gondolata.
Sikerélmény, hogy az ötlet még mindig „mű-
ködik, akkor, amikor minden változik közvet-
len környezetünkben, sőt az egész világban.
Ha valami 10 éven át stabil, sőt fejlődni is
képes, az már jelent valamit!
Lovász György elmondta, meggyőződése
szerint nincs a világon még egy ország, ahol
az összlakossághoz viszonyítva annyi busz-
szakértő lenne (jó értelemben), mint Ma-
gyarországon. Épp ezért furcsának találta azt
az elhangzott kijelentést, miszerint ha egy
autóbuszt teljes mértékben sikerül magyar
termékkel ellentételezni, akkor az a busz már
magyar terméknek tekinthető! Megjegyez-
te, bár minden európai buszgyártót nagy-
ra becsül, de az ilyen megnyilvánulásokkal
szemben fellép, a magyar autóbusziparért
minden lehetséges módszerrel harcol a jö-
vőben is! – Meggyőződésem, hangsúlyozta,
lesz magyar buszgyártás, de ehhez kell lenni
hitünknek, kell hogy küzdjünk a hazai autó-
busziparért!
Lovász Pál (Kamionfényező Kft.) elmondta,
ő sem látja jelenleg jó helyzetben a hazai
buszszakmát, de bízik abban, az ilyen jelle-
gű találkozások, rendezvények, mint a busz-
fesztivál, mindenképpen segítenek abban,
hogy ez a szakma végre politikamentes(ebb)
legyen, az utazóközönséget piaci alapokon
tudják kiszolgálni, igazi verseny kezdődjön.
Mint megjegyezte, 10 évvel ezelőtt is hitt
ebben, a hite most sem változott, és harcol
is ezért a célért minden, lehetőségei tárhá-
zában lévő eszközzel.
Bizonyítván, nem ül és vár tétlenül, az általa
vezetett Kamionfényező Kft. két újdonságá-
ra hívta fel a résztvevők figyelmét. Egyik egy
teljesen új fejlesztésű autóbusz, amely kü-
lönleges, egyedülálló ötleten alapul, a másik
a TOP turista (midi) autóbusz, amelyet a kézi-
labda-szövetség vesz majd birtokba.
Harmat Mária (KIEL) arra emlékezett, hogy
10 évvel ezelőtt, felismerve a helyzetet, szin-
te gondolkodás nélkül csatlakozott a jónak
ítélt buszfesztivál ötletéhez. A 10 év gyorsan
elszaladt, reményét fejezete ki, az utóbbi na-
gyon nehéz időszak után jobb évek jönnek.
A jelen lévő alapítók közül Lovász György
külön köszönetet mondott a veteránbusz-
tulajdonosoknak, akik példamutató tettet
hajtottak azzal végre, hogy időt, fáradságot,
pénzt nem kímélve új életre varázsolták a
magyar ipar még fellehető remekműveit.
10. BUSZFESZTIVÁL – TÖKÖL
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Buszvilág 48
S
Homm Károly és Lovász György ötletének
életképességét bizonyítja, hogy az idei már
a 10. buszos szakmai összejövetel volt Tökölön
Kiállítás
10. BUSZFESZTIVÁL – TÖKÖL
Jubileumi rendezvény, kevés újdonsággal, sok régiséggel
2004-ben, egy verőfényes április végi napon a tököli repülőtér egyik hangárja
körül autóbuszok, haszonjárművek sorakoztak fel. Lovász György
és Homm Károly ötletéhez még négy cég csatlakozott (Kamionfényező Kft., Vogel
Sitze Hungária Kft., Alcar Agrogumi Kft., Axon Rt.), és találkozóra hívták a buszos
vállalatokat, vállalkozókat.
48-55 buszfeszt.indd 48 2013.05.28 16:34:21
Lesz jövő!
A visszaemlékezések után a fájóbb jelen kö-
vetkezett, aktualitásokról elmélkedett Vin-
cze-Pap Sándor, a Magyar Buszgyártók Szö-
vetségének elnöke, aki elmondta, a szövet-
ség 2009-ben jött létre azzal a céllal, hogy
a magyar tulajdonú autóbusz- és buszalkat-
részgyártókat összefogja. Egy évre rá, 2010-
ben alakult meg az Autóbuszgyártó Klaszter,
a két szervezet azóta vállvetve küzd a ma-
gyar autóbuszgyártás felemelkedéséért.
Vincze-Pap Sándor szóvá tette a tenderki-
írások furcsaságait. Például, amikor a köz-
beszerzési pályázaton való indulás feltétele
az előző években eladott 10 darab csuklós
busz volt. Köztudott, magyar gyártók hiába
fejlesztették ki csuklós buszaikat, piacra nem
jutottak vele, így eleve kizárták őket. Az uta-
sok érdekeire hivatkozva döntöttek külföldi
buszok javára egy másik esetben, hiába volt
a magyar buszgyártóknak alkalmas típusok-
ból 6 is, a tenderen az egyik hazai gyártónál
a kizárás oka a nem teljesen alacsonypadlós
kivitel volt, a másiknál a „csak” Euro V fokozat
az Euro V EEV helyett (mellesleg az EEV csak
ráadás, nem kötelező), a harmadiknál olyan
lényeges dolog játszott szerepet, hogy a
padlószinten 6 vagy 8 ülés legyen.
Vincze-Pap Sándor a szakmát foglalkoztató
Volvo-Rába együttműködésről is szólt. Mint
utalt is rá, ebben a témában még nagyon-na-
gyon sok a tisztázatlan kérdés. Eleinte arról
volt szó, az együttműködés olyan buszgyár-
tást tűz ki célul, ahol a magyar hozzáadott
érték 30 százalék. Később az hangzott el, a
30 százalékot nem feltétlen ehhez a busz-
hoz kell adni, hanem a Volvo-Rába együtt-
működés keretén belül a magyar cégek által
a Volvónak összességében szállított alkatré-
szek számítanak. Ez további kérdést vet fel:
az eddigi magyar beszállítók is beszámíta-
nak az új együttműködésbe, vagy csak az ez-
után színre lépők? Amennyiben még így sem
jön össze a 30 százalék, akkor előfordulhat-e,
hogy magyar (élelmiszer-ipari) termékek ex-
portjával ellentételezik a Volvo buszok ma-
gyar hányadát?!
Jelenleg magyar beszállítók jelentkezését
várják – nem csak a buszokhoz – a Volvó-
nál, de mint az elnök megjegyezte, amíg egy
cég beszállítóvá válik, az minimum 1-1,5 év,
ennyi idő kell, hogy helyzete stabilizálód-
jék, standard beszállítóvá váljon. Azt sem
lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a Volvo
lengyelországi buszgyárának már réges-rég
kialakult a beszállítói köre, ami azt jelenti, a
magyar vállalkozásoknak velük is meg kell
majd adott esetben küzdeniük, leginkább
árban. Összességében még számtalan kér-
dőjel van. Mindenesetre a magyar buszgyár-
tók szívesen fogadnák a Rába rendszer-in-
tegrátori szerepét, örömmel vennének részt
olyan vállalkozásban, amelynek során Rába
futóművekre építenék buszaikat.
Magyarországon 8000 autóbusz van, több
mint a fele azonnali cserére szorulna. Azt
mindenki érzi, ez egyszerre nem lehetsé-
ges, de évente 600-800 buszt ütemezetten
lehetne cserélni, amely mennyiséget meg is
lehetne osztani a külföldi és a hazai gyártók
között, 300-400 magyar busz gyártásával, pi-
acra juttatásával csodát lehetne tenni!
Látható, az utóbbi megrendeléshiányos
évek ellenére sem tétlenkedtek a magyar
buszgyártók. Épp 5 éve, szinte napra pon-
tosan volt a premiere a buszfesztiválon az
S91 midibusznak, amely azóta Gyömrő ked-
venc közlekedési eszköze, de emellett em-
líthető a Kravtex szép számú újdonsága, a
NABI buszok vagy az ARC Ikarus járművek. El
lehet képzelni, hol tartanának ezek a gyártó
cégek, ha már eladott buszok tapasztalatait
is felhasználhatnák a fejlesztésekhez!
Reményre az ad okot, hogy mint Vincze-Pap
Sándor megjegyezte, a Volvo-Rába együtt-
működésben jövőben gyártandó buszok
nem fedik le a teljes magyar piacot, tehát
mindenképpen lehetősége kell legyen a ma-
gyar buszgyártóknak is piacra lépni. Ameny-
nyiben az évi 400 darab magyar busz eladá-
sa megvalósulhatna, akkor ez óriási lendüle-
tet adna a további fejlesztésnek!
Kravtex-újdonságok
Már az első tököli kiállításon is ott volt a
Kravtex Kft. Tíz év óta egy fesztiválról sem
hiányoztak, és ami még inkább dicsére-
tes, minden alkalomra újdonsággal jelen-
tek meg, ami a magyarországi autóbuszipar
helyzetét tekintve igazán különleges teljesít-
mény. Jó szokásukat megtartva, idén is szép
számmal hoztak buszokat. Az öt jármű közül
kettőt még nem látott a tököli buszfesztivál
közönsége, az egyik az Optinell, a másik a
fesztiválra kilátogató vendégek szállításába
bekapcsolódó Econell CiTY volt.
Az Optinell a 2011-ben kezdődött moder-
nizációs program keretén belül készült, az
Econell, az Inovell után mutatkozott be. A tá-
volsági busz fejlesztésénél is követte a gyár-
tó cég az eddigi metodikáját, azaz az üze-
Buszvilág ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 49
10. BUSZFESZTIVÁL – TÖKÖL
u
1. A Credo Citadell 105+1
férőhelyes szólóbusz
jelenleg Pécsen szerez
híveket a legnagyobb
magyar gyártónak
2. A 2011-től kezdődött
modernizációs folyamat
első darabja, a Credo
Econell
3–4. A Credo Optinell
távolsági busz
a buszfesztivál egyik
premierese volt
1 2
3
4
48-55 buszfeszt.indd 49 2013.05.28 16:34:29
meltetőktől megtudakolták, véleményük
szerint mi az, amelyen módosítani kellene.
Az utazóközönség véleményét is kikérdez-
ték. Az észrevételeket összegyűjtötték, kiér-
tékelték, azok figyelembevételével alkották
meg az új buszt. Az Optinellben így példá-
ul az üzemanyag-betöltő nyílás jobb oldalra
került, az elődmodellhez képest több rako-
dótere lett a sofőrnek, a műszerfalon a keze-
lőelemek elrendezése még logikusabb. Az
utazóközönség kívánsága volt, hogy a láda-
tér ajtaját magasabbra lehessen nyitni a ké-
nyelmesebb csomaghozzáférés érdekében.
Az utasoknak még azzal is kedvezett a Krav-
tex, hogy a beülési térközöket megváltoztat-
ták. Az ülések száma nem lett kevesebb, de
jobb lett az elrendezésük. Szintén az utasok
kényelmét szem előtt tartandó, az első uta-
sajtó mértét megnövelték. De megnövelték
a busz első kinyúlását is, ezáltal a sofőr még
kényelmesebben tud elhelyezkedni.
Az Optinell külső megjelenésében is eltér az
eddigi Credo buszoktól. A belső tér kialakí-
tásában is újítottak, példaként a légcsator-
na beépítése említhető. Új, mutatós szövet-
anyagokat dolgoztak be.
A vázszerkezet legyártásával párhuzamosan
a készülékgyártás is megtörtént – bízván a
sorozatgyártásban. A bizakodás továbbra is
megvan… Közben a busz jól vizsgázott, al-
kalmasnak találtatott növelt forgalomban
való részvételre, felsőkategóriás szintnek
megfelel. Ez azt jelenti, hogy kiválóan al-
kalmas nagyobb távolságok megtételére.
Nemcsak Volán-társaságoknak, hanem sze-
mélyszállító vállalkozásoknak is előnyös. A
fesztiválon bemutatott busz már a Kisalföld
Volánnál dolgozik, a Győr–Pécs útvonalon
lehet vele találkozni.
Az Econell CiTY, mint neve is mutatja, váro-
si buszként érkezett az Econell családba. A
család gyarapodása külföldi tapasztalato-
kon alapul. Az európai nagyvárosokban a
teljesen alacsonypadlós fővonali járatokra
ráhordó járatként alacsony belépésű városi
buszokat üzemeltetnek. Magyarországon is
lenne helye az ilyen buszoknak, vannak már
itthon is jól működő modellek erre.
Az Econell CiTY városi busz lévén természe-
tesen 3 ajtós, a váltója automata. Az Econell
CiTY-t Pécsen tesztelték az utasok, az üzemel-
tető, a Kravtex-Kühne cégcsoportnál pedig
érdeklődve várják, ez a ráhordó feladat-telje-
sítés miként válik be. (A buszt a Camion Truck
& Bus magazinban már bemutattuk.)
Hunnoid és luxus
midibuszok a Kamionfényezőtől
A Kamionfényező Kft. többek között két
igazán luxuskivitelű midibuszt mutatott be.
Mindkettő alapja Mercedes-Benz 519 Sprin-
ter, de hogy 21 (19+1+1) személy kényelme-
sen elférhessen benne, ezért az eredeti ext-
rahosszú kivitelt 30 centiméterrel, üvegszá-
las technológiával meghosszabbították. Az
ülések többszínű bőrből készültek, bőrrel és
plüssel kárpitozott a belső tér, nagy kopás-
állóságú, anyagában csúszásálló a fautánza-
tú padlóburkolat. A világítás is igazán külön-
leges: fokozatokban állítható színes, illetve
fehér LED. Egy luxusbuszból nem hiányozhat
a multimédiás rendszer, a 19 colos, lenyitha-
tó LCD monitor. A menetkényelemről még a
B tengelyre szerelt kiegészítő légrugózás is
gondoskodik. A csomagokat az A és B ten-
gely mögött mélyített, kárpitozott csomag-
tartó várja. A levegő hűvösségéről klímabe-
rendezés, az italok hűtéséről Waeco hűtőké-
szülék gondoskodik.
A Hunnoid nevű busz nem ismeretlen a Ca-
mion Truck & Bus magazin olvasói előtt, a
MOME és a BKV közös kiállításán már láthat-
tunk formaterveket. A járművek műszaki kü-
lönlegességéről akkor nem esett szó. A busz-
fesztiválon dr. Szabó István számolt be a vi-
lágújdonságról, ami nem más, mint hogy a B
tengely előtt is, után is van egy csukló. Azzal,
hogy a B tengely szinte a csuklóba került, a
jármű lényegesen fordulékonyabb lett, ka-
nyarban stabilabbá vált. Ez a megoldás köny-
10. BUSZFESZTIVÁL – TÖKÖL
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Buszvilág 50
u
Egy csukló helyett kettő – röviden
ennyi dr. Szabó István ötlete,
amely ötletből igen fordulékony
midibusz, de akár 24 méteres
busz is megvalósítható
1–3. A Kamionfényező
Kft. midibuszkínálata
igen széles, az
igényesen kialakított
munkásszállító
buszoktól az igazán
luxusbuszokig terjed
2
3
1
48-55 buszfeszt.indd 50 30.5.2013 9:46:03
nyen lehetővé teszi az alacsony-
padlós megoldást is. A midibusz
50 utas kapacitással bír, a fordu-
lékonysági sávja 3 méter. Ez a
konstrukció lehetővé teszi a lé-
nyegesen hosszabb járművek
kialakítását, akár 24 méteres bu-
szét is, amelynek utaskapacitá-
sa 30 százalékkal nagyobb, mint
a jelenlegi csuklós buszoké. A
buszok tervezése tart, a tervek
szerint egy év múlva már sokkal
több látható, tudható meg erről
a magyar újdonságról.
Régi ismerősök
A Webasto Thermo & Comfort
Hungária Kft. standján 3 buszt
is láthattunk. Az egyik S91-es mi-
dibuszt Gyömrő adta kölcsön, ez
a busz már 4 éve, napi 20 órában
közlekedik. Láthatóan jól viseli
ezt a megpróbáltatást. A másik,
második S91-es idény nyártól
ismét bizonyíthatja rátermettsé-
gét, BKV-nál bérmunkába állt. A
harmadik busz amúgy az egész-
ségügy szolgálatában lévő Volvo
véradó busz.
Ismét láthattuk a NABI két autóbuszát, a Ka-
posváron közlekedő Sirius városi és a Sirius
elővárosi buszt. (A buszfesztivál után néhány
nappal értesültünk a NABI kaposvári gyárá-
nak bezárásáról!)
A Magyar Autóbuszgyártó Kft. ARC-Ikarus
buszai közül egy csuklósat hozott el, ilyen
csuklós buszok közlekednek kilencen, ebből
hat Debrecenben, kettő Egerben, a Tökölön
látott buszt pedig a BKV bérli.
*
Ezzel sajnos vége is a magyar gyártású bu-
szok sorának… kár és szomorúság, hogy
csak ennyiről szólhatott a tudósítás, és ez
nem a hazai cégeken múlott!
Buszvilág ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 51
10. BUSZFESZTIVÁL – TÖKÖL
1. Az (ARC) csuklós Ikarusból 9 darab került forgalomba, egyikükkel a budapestiek utazhatnak 2. A NABI Siriusából
sajnos csak két változat készülhetett, pedig biztosan nem csak Kaposváron állná meg a helyét 3. A Rába-Molitus-
Webasto S91-es premierje 5 évvel ezelőtt volt a buszfesztiválon. Az első darab 4 éve napi 20 órán át szállítja az utasokat
Gyömrőn, de ez nem látszik rajta 4. A második S91-es végre Budapest utcáit róhatja bérautóbuszként
1 2
3 4
Az importőrök közül sokan eljöttek. Az Evo-
Bus Hungária Kft. az azóta már forgalomba
állt Mercedes-Benz Citaro szóló és csuklós
buszokat mutatta be, valamint a Setra bu-
szok új generációját, a már Euro VI-os mo-
torral kínált Comfort Class 500 sorozat kép-
viselőjét.
A nem csak külsejében alaposan megválto-
zott busz sok – kellemes – meglepetést tar-
togat üzemetetőjének, vezetőjének és nem
utolsósorban az utasoknak.
A Scania Hungária Kft. két buszt hozott, az
egyik a Scania OmniExpress, amely sokolda-
lúságának (is) köszönheti sikereit. A buszok
alkalmasak rövid, közepes és hosszú távú
u
IMPORTŐRÖK
BEMUTATKOZÁSA
1–2. Az Evo Bus
Hungária Kft.
az azóta már
Budapesten
forgalomba állt
Mercedes-Benz
Citaro buszokat
hozta Tökölre.
Tököli premier
az új generációs
Setra, a Comfort
Class 500-as
3–4. A Scania
Hungária Kft.
kiállítási területén
a Pannon Volánnál
szolgálatban lévő
OmniExpress busz
volt látható.
A Scania Touring
testvérei
a Borsod Volánnál
álltak nemrég
forgalomba
1 2
3
4
48-55 buszfeszt.indd 51 2013.05.28 16:35:19
menetrend szerinti járatokra, az utóbbi
különjáratokra is. A buszfesztiválra a Pannon
Volánnál dolgozó buszt láthattunk. A másik
bemutatott busz társai már szintén munká-
ba álltak, a Borsod Volánnál rója a kilométe-
reket az öt darab Scania Touring busz.
A VDL Bus & Coach magyarországi képvi-
selete egy Futurát hozott, ez egyik a három
közül, amely már magyar tulajdonosok-
nál szerez feledhetetlen órákat a rajta uta-
zóknak. A VDL Futura láttán igazat adunk a
Coach of the Year zsűrijének, kiknek tagjai
2012 legjobbjának választották.
A Volvo Hungária két új buszt mutatott be,
amelyekben már az új ülésgenerációnak
örülhetnek az utasok. Nemcsak a teherjár-
művek, hanem a buszok világában is óriási
harc folyik a mínusz kilogrammokért. A Volvo
buszok az új üléseikkel 470 kilogrammot ta-
karítottak meg a hasznos tömeg számára. Az
új technológia az üzemanyag-felhasználásra
is jó hatással van.
Két különleges csuklós autóbuszt hozott az
Exproteam Kft. Szeretnék, ha a Jonckheer
és Berkhof buszoknak (és néhány társuknak)
tulajdonost-üzemeltetőt találnának Magyar-
országon.
10. BUSZFESZTIVÁL – TÖKÖL
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Buszvilág 52
1–2. A VDL Bus & Coach nyertes Futura autóbusza láttán egyetértettünk a
Coach of the Year zsűrijével
3–4. A Volvo Busesnél 2013 a turistabuszok megújulásának éve. A kiállított
buszokban már az új,
súlytakarékos ülés került
5–6. Az Exproteam Berkhof
és Jonckheer városi
buszokat kínál eladásra
7. Volvo busz – más
szerepkörben – a Webasto
standján véradóbuszként
8–9. Vendégségben és
taxiszolgálatban Tökölön
a Volvo csuklós busza
u
1 2
3 4
6 7 5
9
8
48-55 buszfeszt.indd 52 2013.05.28 16:35:45
Buszvilág ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 53
10. BUSZFESZTIVÁL – TÖKÖL
1. Megható látvány – így együtt 2. Két generáció 3. Ikarus 620-as 4. Miskolc Városi Közlekedési Zrt.
Ikarus old timere 5–8. Kovács Pál (Vértes Volán) büszkén mutatja a buszt, amellyel Tatabányáról
érkezett, másfél óra alatt ért Tökölre. Ezt az 1951-ben gyártott buszt Ócsán találták, szerszámtároló
volt. Három házon átemelve vitték el onnan Tatabányára. Három éven át építették, csak a
vázszerkezetet kellett javítani, az alumíniumlemezek eredetiek. A javítás minden mozzanatáról leírás,
fénykép készült, amelyeket büszkén mutatott az érdeklődőknek 9–10. Ikarus 55-ös csapattagok
11–12. Ikarus 180, amelyet az Autóbusz Járműjavító Főműhely dolgozói újítottak fel 1990-ben az
autóbusz-közlekedés 75 éves jubileumára. Áprilistól szombatonként ezzel a busszal is lehet utazni
a Széll Kálmán térről a Szentendrei Városi Közlekedési Múzeumba 13–14. A „fiatalabb” korosztály
képviselői 15. Egy régi, ma is aktív ismerős 16. Erről az Ikarus 55-ösről már többször írtunk, örömmel
fedeztük fel rajta az OT rendszámot
VETERÁN BUSZOK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
48-55 buszfeszt.indd 53 2013.05.28 16:36:02
Két évfordulós kiállító is részt vett a fesztivá-
lon, az egyik a dieselDR, amely vállalkozás
kétszer olyan idős, mint a fesztivál, a másik,
az Unitrak Kft., amely egyidős a tököli ren-
dezvénnyel.
A dieselDR kamion- és buszalkatrészraktár-
ként hirdeti tevékenységét. Az 1993-ban ala-
pított „lóti-futi”, mindenkinek meghozunk
mindent vállalkozás az évek során komoly
mennyiséget importáló, viszonteladó part-
nerekkel rendelkező vállalattá fejlődött. A
gyöngyösi központú, de budapesti, egri, mis-
kolci telephellyel is rendelkező cég Hengst és
Luber finer szűrőket, Don és Juratek fékalkat-
részeket forgalmaz, továbbá a Walter Gond-
rom GmbH siló- és tartályautó-alkatrészeit. A
magyar piacon a dieselDR rendelkezik a leg-
szélesebb légrugókínálattal, 250 különböző
Blacktech márkájú légrugót tartanak, és nem
mellékesen a Diesel Technic márka hivatalos
képviselői. Webáruházuk egyre sikeresebb, a
megrendelt alkatrészeket futárcégek szállít-
ják ki.
A másik évfordulós az Unitrak Kft., mely tár-
saság járműalkatrészeket értékesít. 2003-
ban gépészmérnökök alapították. Személy-
autó-, tehergépjármű-, pótkocsialkatrészek
importjával és eladásával foglalkoznak. Az
elmúlt év a haszongépjármű-üzletág bőví-
tésének jegyében telt. Egyre szélesedő pa-
lettán kínálják az összes haszonjárműgyár
gyári és utángyártott alkatrészeit. Az Unitrak
Kft. a Meritor hivatalos képviseletét is ellát-
ja, a Meritor és a Trucktechnik termékek szé-
les palettáját tartják budapesti raktárukban.
A készleten nem lévő alkatrészeket a Meri-
tor németországi központi raktárából 2 nap
alatt beszerzik.
A gyári alkatrész-beszállítók mellett közvet-
len kapcsolatban állnak Európa egyik vezető
és egyik legnagyobb pótalkatrész-forgalma-
zó németországi vállalatával. A munkanapo-
kon 17 óráig megrendelt alkatrészeket más-
nap délutánra leszállítják, közvetlen a né-
metországi raktárból.
Új kiállító volt a buszfesztiválon a Total Hun-
garia Kft. kenőanyag-üzletága. A RUBIA TIR
család tagjaira jellemző az üzemanyag-taka-
rékosság, az alacsony SAP-szint (az alacsony
szulfáthamu,- foszfor- és kéntartalmának kö-
szönhetően megelőzi a dízelrészecske-szű-
rők eltömődését), optimális védelmet nyúj-
tanak a motoroknak. Különleges termék
a RUBIA CITY & ROAD, illetve a RUBIA GAS,
amely utóbbi speciálisan CNG, illetve LPG
motorok kenési igényeire fejlesztett ter-
mék. A Total szakemberei a termék mellett
az ANAC diagnosztikára is felhívták a figyel-
met. Az ANAC szolgáltatáson belül a jármű
összes mechanikus elemének (motor, hajtó-
mű, hidraulika) állapotát felmérik a haszná-
latban lévő olajokból vett minták bevizsgá-
lásával. Ezzel a vizsgálattal csökkenthetők a
járművek állásából, javításából keletkező ki-
adások.
Új résztvevő volt a Car-Complex 2000 Kft.
A győri székhelyű cég 12 éve van a fuvaro-
zó és szállító cégek szolgálatában. Kiterjedt
hazai és nemzetközi partnerhálózatának kö-
szönhetően minőségi és versenyképes árú
alkatrészeket kínál, fékalkatrészeket, légfék-,
pneumatika-, kormányzás-, felfüggesztés-,
futóműalkatrészeket, csatlakozókat, lámpá-
kat, tükröket, fűtőalkatrészeket, ventilátoro-
kat, motor- és kuplungalkatrészeket, szilent-
blokkokat, gázrugókat…
Az Unifilter Kft. elmaradhatatlan résztve-
vője a buszfesztiválnak. A sokféle termék és
szolgáltatás közül a Gulf olajtársaság gyárt-
mányaira hívták fel a figyelmet, amelyek
között megtalálhatók a nagy teljesítményű
dízelmotorolajok, így a Fleet Force Synth,
a Gear MP nagy teljesítményű hajtómű-ke-
nőanyag, hidraulika-, csapágy- és keringető-
olajok, gázmotorolajok, autóápolási termé-
kek… A cég kínálatában szerepelnek a Soge-
fi Group termékek. A Sogefi Group egyéb-
ként a világ vezető gyártói közé tartozik az
autóiparban használt folyadékkezelési és
motorhűtési rendszerek területén, valamint
a szűrési rendszereknél és a fedélzeti műsze-
reknél. Harminc év tapasztalat, 44 gyár, 9 ku-
tató-fejlesztő központ – csak néhány jellem-
ző. Egyik márkájuk a Sogefi Pro, ami kifeje-
zetten a kamionok és buszok nagy teljesít-
ményű szűréstechnikai igényeihez tervezett.
A Sogefi Pro a maga területén hozzájárul a
járművek gazdaságosabbá, biztonságosab-
bá tételéhez.
Látványos kiállítással hívta fel a figyelmet a
Domotors Kft. kiállításán belül a Dickies Ma-
gyarország. A Domotors Kft. több éve fog-
lalkozik munkaruha, védőeszköz, komplett
védőfelszerelések beszerzésével, forgalma-
zásával. 2011-ben ebben a tevékenységben
áttörést jelentett a Dickies márka magyaror-
szági bevezetése. A Dickies 1922-es alapítása
óta munkaruházati cikkeket kínál. Azóta glo-
bális márka lett, a széles körű termékkínála-
tukat már több mint 100 országban ismerik.
A munkaruházaton kívül láthatósági ruhá-
zatot, lángálló öltözéket, biztonsági lábbe-
liket, egyéni védőfelszereléseket és tartozé-
kokat is forgalmaznak.
A Trans-Automat Kft. a Continental-VDO
újdonságait népszerűsítette. Az okostelefo-
nok már évek óta állandó társai a hivatásos
járművezetőknek. E korszerű eszközök mos-
tantól a járművezetéssel kapcsolatos napi
teendőiket is megkönnyíthetik. Az új DTCO®
SmartLink bluetooth-kapcsolatot használ a
digitális tachográf és az okostelefon közöt-
ti közvetlen, valós idejű adattovábbításra. A
VDO Driver alkalmazás révén az okostelefon
a tachográf távvezérlőjévé válik. Az okoste-
lefon képernyőjén megjelenik a tachográf ki-
jelzője és kezelőfelülete, így minden funkció
a megszokott módon érhető el – a telefonról.
A VDO Driver alkalmazás személyi asszisz-
tensként is funkcionál. A járművezető tiszta,
egyértelmű, grafikus formában tekintheti át
10. BUSZFESZTIVÁL – TÖKÖL
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Buszvilág 54
HÁTTÉRIPAR
1–2. Idén is érdemes volt megállni a dieselDR
standjánál
3. Az ez évben 10 éves Unitrak Kft. először vett
részt a buszfesztiválon
4. A Total Hungária Kft. nemcsak termékeit
ajánlotta, hanem egy hasznos szolgáltatást is
5. Az Unifilter Kft. újdonságokkal is várta az
érdeklődőket
1 2
3 4
5
48-55 buszfeszt.indd 54 2013.05.28 16:36:27
1–2. Elválaszthatatlan kiállítói páros a Pilkington és a Sika Kft. 3. Bőség zavara a Bőség Trade Kft.-nél
4. A Pirtó Vill Kft. látványos standja 5. A soltvadkerti Variens Kft. gazdag kínálatának egy része
6. Orosházáról hozza el minden évben kárpitjait Jámbor Rudolf 7–9. Közös standon az Allison
Transmission és a Liberatus Hungary Kft., ahol az Auto Universal Kft. által felújított, Thermo King
klímát kapott buszai mellett az Intap ülések is „részt vettek” 10. Fűtőkészülékek a Webasto Thermo
& Comfort Hungária sátrában 11. A Domotors Kft. a Dickies gazdag kínálatából hozott ízelítőt
12. Trans-Automat Kft. VDO újdonsága 13. Néhány percre mindenki lehetett buszvezető
a Vezetek Kft.-nél
a vezetési és pihenőidejét az okostelefonon,
méghozzá a DTCO® 2.0 VDO Counter funkci-
ójának köszönhetően valós időben.
A TIS-Web® ügyfelek használhatják a TIS-
Web® üzenetküldő alkalmazást is, melyen
keresztül a flottamenedzserek és a jármű-
vezetők üzeneteket válthatnak egymással,
így az irodában is tervezhetőbbé válik a jár-
művezető munkája.
A távvezérlés funkció a DTCO® 1.3-as verzi-
ójától, a naptár funkció az 1.4-es verziótól, a
VDO Counter pedig a 2.0-s verziótól érhető
el. A VDO Driver alkalmazás az Android 2.3
operációs rendszertől elérhető.
A VDO Driver alkalmazás a 2013-as év folya-
mán az Apple iOS operációs rendszert hasz-
náló telefonokra is megjelenik.
*
Megvolt hát a tizedik! Buszból ugyan láttunk
már többet is, veterán buszból viszont még
soha ennyi nem volt Tökölön. A jó hangulat-
ról, a fesztiválérzetről pedig a helikopteres
élményrepülés, kisgépes sétarepülés, moto-
ros sárkányrepülés, terep Segway, e-Bike, off
road túra… gondoskodott. Várjuk Tökölön a
következő buszfesztiválokat!
Papp Erzsébet
Buszvilág ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 55
10. BUSZFESZTIVÁL – TÖKÖL
1 2
3 4
5
6 7
8
9 10
11
12
13
48-55 buszfeszt.indd 55 2013.05.28 16:36:37
Van Hool – Koningshooikt
Örültem a meghívásnak, sosem látott dol-
gok felfedezése mindig izgalommal tölt el.
Bevallom, sosem hallottam eddig ezt a te-
lepülésnevet, azt persze tudjuk, hogy Bel-
giumban épülnek a Van Hool buszok. Távol-
ságiak, meg városiak is. Ez utóbbiakkal egy
nagyobb flottában Budapesten is találkoz-
hatunk néhány éve. 2009-ben a BKV Zrt. 30
darab Van Hool AG300-as típusú buszt szer-
zett be a használtbusz-tendernek köszön-
hetően. A csuklós autóbuszok beszerzésé-
nek két éves évfordulóján megjelent egy
összegző cikk a tapasztalatokról. A cikk be-
számol róla, hogy a belga jövevények a leg-
megbízhatóbb, legolcsóbban üzemeltethe-
tő buszok a BKV-nál. S szépek is, főleg a tá-
volságiak, a kétcsuklósak meg egyenesen fu-
turisztikusak. Tehát jó híre van a cégnek még
Magyarországon is, nem is kell jobb reklám,
mint egy ilyen BKV-s hír.
Lenyűgözött amit láttam, egyszerre profi és
mégis családias, emberközeli, ahogyan fo-
gadtak bennünket az őszintén meglepett,
nincsenek fényűző irodaépületek, üvegcsar-
nokok. A családi vonal még mindig erős, a
céget 1947-ben alapította Bernard Van Hool.
Már a korai években beindult a sorozatgyár-
tás a gyárban, Európaszerte exportálta ter-
mékeit, az Észak-amerikai piac fontos sze-
replőjévé válva. Világszerte 4500 embert
foglalkoztat a cég, éves szinten 1700 autó-
buszt (városi-elővárosi-távolsági) gyárt. Át-
lagosan 600 turistabuszt értékesítenek az
USA-ba évente. A kínálatuk kiterjed a hibrid,
üzemanyagcellás, elektromos, illetve troli-
buszokra is. A fő kapacitás itt Koningshoo-
iktban van, de van még egy összeszerelő
üzem szintén Belgiumban, Bree településen.
Az idei év rendkívüli a gyár életében, Skop-
jében épít gyárat a Van Hool, négy-ötszáz új
munkahelyet teremtenek a macedón fővá-
rosban. Az idén 66 éves családi vállalkozás-
nak ez lesz az első Belgiumon kívüli gyára, az
itt készült buszokkal az amerikai és a nyugat-
VAN HOOL – GYÁRLÁTOGATÁS
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Buszvilág 56
1
1–3. Exqui.City
Gyárlátogatás
A gyár lenyűgöző
látképe
VAN HOOL
– A „CSALÁDIAS” BELGA BUSZGYÁRTÓ
Évente 1700 városi-elővárosi-távolsági autóbusz gyártása
▼ Skopje egy új gyár helyszíne
Koningshooikt egy pici település, Brüsszeltől úgy 80 kilométerre. A falu egyik fele
klasszikus vidéki csendes kertváros, és legalább a felét teszi ki a világszínvonalú
járműgyár. Az út egyik oldalán buszok épülnek, a túloldalon pedig különféle
pótkocsik, akár speciális fuvarfeladatokhoz is. A közös bennük, hogy az elkészült
járművek márkaneve Van Hool. Ebbe a kimondhatatlan nevű helységbe szólt
a meghívó, a Bus of the Year nemzetközi újságíró-szervezet tagjaként.
A cél a buszgyártás feltérképezése volt Európa egyik legnagyobb független
gyártóbázisán. Odaülhettem egy üzemanyagcellás busz volánja mögé, vezethettem
a 25 méteres kétcsuklós legújabb városi buszcsodát. Exqui.City, Astromega, Astron,
Altano, Alicron, meg az amerikai pite, a C2045-ös –, a Van Hool gyerekek.
A legkisebbtől a legnagyobbig. Nem nagyon ismerjük még őket, éppen itt az ideje
a közelebbi ismerettségnek.
2
3
európai piacon is megjelennek majd. A be-
ruházás értéke mintegy 20 millió euró, és a
tervek szerint az üzem évente körülbelül 100
millió euróval dobja majd meg Macedónia
exportját. Sajátos elvet követnek, szinte min-
den alkatrészt képesek maguk gyártani. Ha
kell nemes fát munkálnak meg, luxus széket
gyártanak a rugalmasság jegyében. Persze
van, amikor az egész gördülő alváz egyben
érkezik, s a széket sem érdemes maguknak
legyártani. A klasszikus buszok felől érezhe-
tő az elmozdulás a kor kihívásait jelentő al-
ternatív hajtások és megoldások felé.
Dupla csuklós hibrid buszok
Noha a villamos reneszánszát éli Európában,
néhány város – dacolva a trenddel – mégis
más megoldást keres legforgalmasabb vo-
nalai zsúfoltságának enyhítésére. Törekvé-
sük érthető, hiszen a villamosok beszerzése
és üzemeltetése drága, külön infrastruktúrát
igényelnek és a nyomvonal sem módosítha-
tó túl egyszerűen, ha a város szerkezetének
átalakulása az évek során esetleg ezt igényel-
né. A fenti problémák miatt döntött Malmö
is a BRT rendszer (Bus Rapid Transit) beveze-
tése mellett, ennek lényege, hogy a buszok
– ahol ez indokolt – elkülönített sávban ha-
ladnak, a kereszteződésekben pedig, az úgy-
nevezett zöldútkérésnek hála, szintén őket
illeti az elsőbbség, így tovább csökkenhet
a menetidő. A BRT rendszerekhez általában
különleges járművek dukálnak, Malmö sem
56-58 vanhool.indd 56 2013.05.28 11:59:56
érte be holmi konfekciós buszokkal, hanem
a Van Hool újdonsága, a tavaly bemutatott
Exqui.City mellett döntöttek – tizenötöt vá-
sárol a helyi közlekedési cég 2014 júniusáig,
a beruházás összértéke mintegy 100 millió
svéd korona. A belga csodabusz 18,6 méte-
res csuklós, illetve 24 méteres dupla csuklós
kivitelben készül, a hajtásláncra pedig szá-
mos alternatívát kínál a gyártó a trolitól az
üzemanyagcellás verzióig. A malmői példá-
nyok 24 méter hosszúak lesznek, elektromos
meghajtásúak, de az energiát egy Euro VI-os
biogázüzemű motor és a hozzá kapcsolt ge-
nerátor szolgáltatja majd. A járműcsalád be-
mutatója óta 92 Exqui.Cityre kapott megren-
delést a Van Hool, ezek Malmö mellett Metz-
ben, Barcelonában, Parmában és Genová-
ban állnak majd forgalomba
Üzemanyagcellás hibrid – a jövő
A becslések szerint Oslóban és környékén az
üvegházhatást okozó gázok 80 százaléka a
közlekedésből származik, ezért a város nagy
hangsúlyt fektet a különféle környezetba-
rát megoldások bevezetésére. Ennek egyik
elemeként öt üzemanyagcellás autóbuszt
helyeztek üzembe, ezeket öt évig tesztelik,
majd a tapasztalatok figyelembevételével
döntenek arról, hogy hogyan tovább. Re-
mélhetőleg addigra elérhetőbbé válnak az
üzemanyagcellás autóbuszok is, hiszen egy
ilyen jelenleg körülbelül ötször annyiba kerül,
mint a hagyományos dízel. A projekt így ter-
mészetesen csak támogatással valósulha-
tott meg. A buszokat a Van Hool gyártotta
– a belga cég nem számít kezdőnek az al-
ternatív hajtások területén sem, hiszen több
üzemanyagcellás járművük is közlekedik az
USA-ban menetrend szerinti forgalomban,
már évek óta. Az A330FC jelzésű, európai pi-
acra szánt típusukat 2007-ben mutatták be, a
hosszuk 13 méter. A fékezési energia a tetőn
elhelyezett lítium-ion akkumulátorokban tá-
rolódik, amit gyorsításkor fel tud használni a
villanymotor, így a busz fogyasztása némi-
leg mérséklődött; egy napot elvileg végig
tud dolgozni 30 kilogramm hidrogénnel. Az
öt Van Hool megtankolásához egy töltőállo-
mást is építettek, a hidrogént itt elektrolízis-
sel állítják elő, amihez az energiát egy közeli
vízerőműből nyerik. A buszok tehát valóban
nullemissziósok, se lokálisan, se globálisan
nem szennyezik a környezetet.
Gyárlátogatás
Talán nem a legmodernebb eszközökkel
dolgoznak, a gyártócsarnokokban is csak a
munkaszervezés, a precizitás, az ellenőrzés
a fontos, a külcsin kevéssé, s mindenki tudja
a dolgát. Azért helyenként már robotok ve-
szik át a hegesztés nehéz feladatát, de egy
buszkarosszálás még mindig nagy emberi
erőforrást igényel. Ami persze rendelkezés-
re áll, generációk nőttek fel a gyárban, nem
könnyű bekerülni ebbe a közösségbe. Aszta-
losműhely, varroda, elektromos gyártórész-
leg, a csináld magad mozgalom jegyében.
Ebben a tekintetben nagyon különbözik a
versenytársaktól. A fényképek remélem jól
mutatják azt a sokféleséget, amit a gyárban
látni, hiszen egyébként maguk a járművek is
sokfélék, 9-től 25 méterig. Összeszámoltam,
jelenleg éppen 40 féle járműmegoldást kí-
nálnak, s mindezt egyetlen gyártási rend-
Buszvilág ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 57
VAN HOOL – GYÁRLÁTOGATÁS
1–3. Az üzem-
anyagcellás
tesztbusz
u
Így készül a Van Hool
1
2 3
56-58 vanhool.indd 57 30.5.2013 9:52:35
szerben kis és nagy sorozatban, de ha kell
akkor akár egyedi darabként is. S ezek a sok-
féleségek egyben megegyeznek, mégpedig
a gyártási minőségben, a korszerű megjele-
nésben. Az azért jelenthet valamit, hogy az
USA-ban is igen komoly tekintélynek örven-
denek.
Tesztvezetések
S eljött az a pillanat, amire már régóta vár-
tam – nem is gondoltam, hogy egy VanHool
lesz ez –, egy energiacellás buszt vezetni. A
dolog úgy zajlott, hogy a járműbe belépve
a kocsi gazdája mosolyogva fogadott, szin-
te azonnal beültem a volán mögé, az auto-
mata váltót előremenet állásba kapcsoltam,
kiengedtem a kéziféket, ráléptem a
gázpedálra és már repesztettünk is.
Mintha mindig is ezt csináltam volna,
annyira adta magát. Mint a trolibusz,
csak nincs áramszedő. A dinamika
félelmetesen jó, igazi mestermunka.
Egyébként meg olyan mint egy igazi
hagyományos Van Hool busz, mint
amilyenek Budapesten is járnak.
Az Exqui.City az más tészta, a két csukló mel-
lett először tényleg zavarban van az ember
egy szűkebb körforgalomban –, pedig mint
kiderült nem kell. Az ember majdnem közé-
pen ül, nem úgy, mint egy hagyományos jár-
műben. De ez az újdonság is gyorsan termé-
szetessé válik. 25 méter gyönyörűség, nagy
öröm volt vezetni. Nem is tudom, ez volt-e
érdekesebb, emlékezetesebb vagy az üzem-
anyagcella. Mindkettő különleges és felejt-
hetetlen a számomra.
Mint ahogyan az amerikai modell is meg-
marad az emlékezetemben, de egészen más
előjellel, mint egy idejétmúlt vasdarab, unal-
mas külső, fapados belső, de ha az amerikai-
aknak ez kell, hát ilyet is kell gyártani.
Még jó hogy az utolsó útra egy emeletes
ASTROMEGA-val indultam el, vezetési él-
mény a köbön! 14 x 4 x 2,5 méteres, méretes
doboz, kívül belül megannyi finomsággal.
Műszaki oldalról csúcstechnika, világszínvo-
nal, első osztályú kidolgozás, könnyű vezet-
hetőség, ezért aztán apró játékszerként mű-
ködtethető. Komoly nagy játékszer buszsze-
rető felnőtteknek. Jutalomfalat volt ez a nap
végén.
Boncsér Sándor
VAN HOOL – GYÁRLÁTOGATÁS
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Buszvilág 58
Van Hool modellválaszték
u
1–3. C2045,
az amerikai piacon sikeres modell
1
3
3
56-58 vanhool.indd 58 2013.05.28 12:00:26
I Szárazáru szállítmányozása Európába – ponyvás kamionokkal
I Túlsúlyos, túlméretes berendezések szállítmányozása
Európába – és a világ bármely pontjára
I Könnyû, terjedelmes áru szállítmányozása Európában –
50 cm-es platómagasságú kamionnal – 3500 kg-ig
I Útvonalengedélyek ügyintézése, szakkíséretek, rendôrkíséret
biztosítása, szállítástechnológia tervezése, rakodási, emelési
tervek elkészítése, daruzások biztosítása
I Exceptionnel transport spedition
I Special permits, escorts.
I Transportengineering
I Int. Schwertransport Spedition
I Transportservice, Begleitung
I Genehmigungbeschaffung
I Navigátor centrum Kft.
I E-mail: navigator.centrum@axelero.hu
I http://www.navigatorcentrum.hu
I Tel.: (36) 26 393 414 Fax: (36) 26 393 242
NAVIGÁTOR centrum
Your
partner
in Hungary
Your
partner
in Hungary
NAVIGÁTOR centrum
NKI. SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, ÚTENGEDÉLYEK, KÍSÉRET
INTERNATIONAL SPEDITION, ROAD SECURITY, ESCORT
Június 28–30 (péntektől vasárnapig)
▼Kamionos Találkozó
29-én kamionok felvonulása, kamionhúzó-, kamionszépség-, sörivó-, szkander-,
sofőr-úszóverseny, arcfestés • 30-án kamiongyorsulási-, ügyességi verseny,
mentési bemutató, fogathajtó bajnokság és az Életjel Kutyás Mentők bemutatója

Június 28. (péntek) – Fesztiválszínpad 21 óra
▼Szabadtéri buli a Extázis Zenekarral
Sztárvendég: Oláh Gergő • Vision BEACH
Disco’s Hit Party – dj: Bárány Attila • Nyit a Retro Disco!

Június 29. (szombat)
▼VI. Abádszalóki Kompérfesztivál
„Útilapu” alapján a városban • Bővebb információ: www.abadszalok.hu/komper
▼Csipkeverők III. Országos Találkozója – Csipke Bemutatóház, Kossuth út 2.
A bemutatóval összekötött találkozóra az öt abádszalóki csipkeverőn kívül
érkeznek még Atkárról, Budaörsről, Nagykátáról, Dunaújvárosból,
Szegedről, Pécsről, Törökbálintból, Kunhegyesről, Karcagról és Jászalsószentgyörgyről.
• Infó: +36 30 230 5222
▼Szabadtéri Buli a Nyughatatlan Együttessel – Fesztiválszínpad 21 óra
Sztárvendég: Irigy Hónaljmirigy • Vision BEACH
D.E.T.O.X. night – dj: Peka, Csupi, Blero

Vasárnaptól csütörtökig minden este 21 órától Szalóki Filmfesztivál,
majd 23 órától Vision Beach
ABÁDSZALÓKI
KAMIONOS TALÁLKOZÓ
59 hird.indd 59 24.5.2013 12:08:16
▼ Mikor és hogyan került kap-
csolatba a Volvo haszongép-
járművekkel?
– Egészen pontosan 2002 már-
ciusában kerültem a Volvo Hun-
gária Kft. oktatási osztályára. Ezt
megelőzően 4 évig, az Opel Ma-
gyarországnál voltam műszaki
oktató, személyautós területen.
Csoportok tekintetében a volt
Jugoszláviához tartozó, ma már
önálló államok szervizszemély-
zetei alkották a csoportjaimat,
mivel a GM-Opel budaörsi köz-
pontja, közép-kelet-európai ré-
giós központ is volt egyben. Az
Opelnél mind a szakmai-, mind a
nyelvtudás egyaránt számított,
nem beszélve a több éves au-
tószerelői gyakorlatról, amely-
lyel szintén rendelkezem.
Kozák Zoltán úr, a Volvo oktatási
részleg korábbi vezetője nagyon
sokat segített, hogy be tudjak il-
leszkedni az itt működő rend-
szerbe, hiszen a vállalatok me-
nedzsmentjében, oktatási te-
matikájában nagy különbségek
vannak, főleg személyautó, ka-
mion és busz vonatkozásában.
A Kozák úr munkáját, feladatkö-
rét 2007 szeptemberében vet-
tem át, mivel ő átigazolt a VCE-
hez, a Volvo munkagépes szek-
tor németországi részlegéhez,
oktatói munkakörbe. Azóta az
én feladatom az oktatási progra-
mok megszervezése, nemcsak a
magyarországi szerelők számá-
ra, hanem a volt Jugoszláviához
tartozó, ma már önálló államok
szerelőinek is, akik szintén a Cin-
kotai úton kapnak rendszeres
képzést.
▼ Mikor került először kapcso-
latba a VISTA-versennyel?
– Már 2003-ban, amikor a volt
Jugoszlávia tagállamainak szere-
lőit kísértem Göteborgba, majd
2005-ben ismét. Ekkor még ki-
csit másképp voltak a szabályok,
a területi döntők 3 legjobb csa-
pata utazhatott ki Göteborgba.
2007-ben vezették be az úgyne-
vezett szigorított elődöntőket,
amelyet akkor, majd 2009-ben
is Lengyelországban tartottak.
A 2011-es elődöntő Veronában
volt, idén pedig Madridban.
▼ Hogyan született döntés
arról, hogy egy magyar oktató
kísérje ki a dél-szláv államok
versenyzőit?
– A már említett régiós képzési
rendszer alapján, de időközben
ez is változott, mert 2007-ben
már helyi munkatársat nevez-
tek ki VISTA csapatvezetőnek.
Ebben az évben már minden
dél-szláv állam saját csapatve-
zetővel érkezett Madridba.
▼ Készített-e külön felkészülési
tematikát a VISTA-versenyre?
– Külön oktatási anyagot nem,
de az elmúlt évek tapasztalata-
it felhasználva, közösen beszél-
tük meg, melyek azok a témák,
amelyek kevésbé ismertek vagy
részletesebb áttekintést kíván-
nak. Nem kell mindent fejből
tudni, elég azt tudni, hogy hol
lehet megtalálni a szükséges in-
formációt. A szervizhez szüksé-
ges irodalom, ma már főként di-
gitálisan, de akár nyomtatot for-
mában is elérhető.
▼ Kik jelentkezhetnek a VISTA-
ra?
– Bárki, aki a műhellyel kapcso-
latos területen dolgozik, legyen
az szerelő, villamossági szerelő,
raktáros, munkafelvevő, műhely
adminisztrátor. Sőt, még elő-
nyös is, ha egy csapatban van-
nak, mert így bármilyen felada-
tot könnyebben tudnak megol-
dani. Ez egyébként a verseny-
nyel kapcsolatos útmutatóban
is benne van, hogy egy fentiek
szerinti 4 fős csapat a legopti-
málisabb. 2 fő a minimum, 4 fő a
maximum létszám és a verseny-
ben vezető beosztású munka-
társak nem vehetnek részt.
▼ Kellett-e ösztönözni a rész-
vételt?
– Szerencsére nem, mindentől
függetlenül változatlanul nagy a
lelkesedés, mindenki szívügyé-
nek érzi a részvételt. Természe-
tesen mindig az elméleti kérdés-
sorokon múlik, melyik csapatok
juthatnak tovább.
▼ Milyen jövőbeli elképzelései
vannak a VISTA vonatkozásá-
ban?
– Mindenképpen szeretném, ha
minden szerviz, minden dolgo-
zója bekapcsolódna ebbe a fo-
lyamatba. Sajnos 3 csapat már
az elméleti fordulókon kiesett,
mert nem volt bennük elég ki-
tartás. Az elméleti fordulók ered-
ményétől függetlenül – amely
csapatok teljesítik mindhárom
fordulót – már ajándékokat kap-
nak, de a részvétel, a lelkesedés
mindentől fontosabb. Én termé-
szetesen a jövőben is kiállok a
verseny mellett, ez egyaránt egy
szakmai és presztízs jellegű visz-
szajelzés is az ügyfelek számára.
▼ Milyen elképzelései vannak
a jövőre nézve az oktatással
kapcsolatban?
– Mindig a lehető legmagasabb
színvonalon végezni az oktatást.
A hétköznapok gyakorlata és a
VISTA között igen szoros a kap-
csolat, hiszen az elméleti kér-
déssorok és a versenyen meg-
oldandó feladatok mind-mind
a Volvo általános, mindenki szá-
mára kötelező tananyagain ala-
pul! Ez egy szintmérés is, ki, ho-
gyan tudja használni a megszer-
zett tudást, mennyire mélyült el
benne.
A jelenlegi időszak igencsak
sűrű és nehéz lesz, mert az új
FH-széria után minden típus fo-
lyamatosan megújul, az FM, az
FMX, az FL és FE szériák is. Rá-
adásul jönnek az új motorok,
Euro VI-os normával. És ez még
nem minden! A Volvo és Renault
hálózat összevonásából adódó-
an még a teljesen új Renault kí-
nálattal is meg kell majd ismer-
kedni javítás szempontjából.
Igaz, azt a frontot Juhász Attila
kollégám fogja tartani, aki a Re-
nault Trucks-tól érkezett és szin-
tén oktatóként dolgozott és dol-
gozik a továbbiakban is.
▼ A Volvo gépkocsivezetők ok-
tatása hogyan zajlik?
– Ez már több mint 3 éve egy tel-
jesen független szakterület, kü-
lönválasztva a műszaki oktatás-
tól. A gépkocsivezetők részére
a takarékos vezetéssel, jármű-
kezeléssel és a flottamenedzs-
menttel (DynaFleet) kapcsola-
tos oktatásokat Tóth Dezső kol-
légám végzi.
▼ Alapjaiban miből és hogyan
épül fel a mindennapos mun-
kája, az oktatási tematika?
– Az én oktatási programomban
a szerelők (tehergépkocsi és au-
tóbusz), műhelyvezetők, raktá-
rosok és munkafelvevők isme-
retanyagai szerepelnek. Utoljá-
ra három évvel ezelőtt volt egy
nagy megújítás az oktatás terén,
melyet azóta is folyamatosan
fejlesztenek, és a már említett
összevonásból adódóan hama-
rosan új, komplexebb oktatási
csomagok várhatók. A képzés-
hez kapcsolódóan lehetnek a
dolgozóknak saját igényei is, mi-
lyen területen kíván tovább fej-
lődni, vagy milyen szakterület-
re a legalkalmasabb. A képzés
másik iránya, a szükségesség,
amikor házon belüli át- vagy to-
vábbképzéssel kell megoldani
egy adott munkakör személyi
feltételeit.
▼ Egy oktatási vezetőnek
FELKÉSZÍTÉS
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Szakmai fórum 60
Jövőkép
OKTATÓI PÁLYA
Mindennapos szaktudás és felkészülés a Volvo szerelők VISTA-versenyére
Már több mint 10 éve végzi oktatói munkáját
és nemcsak a folyamatosan változó mindennapos
szaktudás megszerzésében van fontos szerepe,
hanem az olyan külön szakmai versenyekre
történő felkészülésekben is, mint a Volvo szerelők
nemzetközi versenye. Eddigi munkájáról,
a jövőbeni terveiről és a sikeres magyar csapatok
felkészülésében vállalt szerepéről beszélgettünk
Szabó Sándorral, a Volvo Hungária Kft.
Regionális Oktatási Központjának vezetőjével.
60-62 jovok_ex.indd 60 2013.05.28 12:08:18
sági feladatok. Természetesen
az újdonságokkal is napraké-
szen kell lenni, az egyik munka-
állomás csak az új FH-ról szólt.
▼ Nehézségek?
– Az egyik az időlimit, ami egy-
szer szűkre szabott, máskor
bőven elég. A másik, az esetle-
tően meg kell tervezni és szer-
vezni a helyi tanfolyamokat, idő-
pontban és létszámban, témák-
tól függően. Az új ismereteket a
helyi műhelyek személyzetének
az új típusok megérkezésig, a
műszaki módosítások bevezeté-
séig el kell tudni sajátítani, nem-
csak elméletben, a gyakorlatban
is. Csak naprakész tudással lehet
teljes mértékben minőségi, ver-
senyképes szolgáltatást nyúj-
tani. Kis túlzással mondhatom,
nap, mint nap vizsgázunk, nem
magunknak, nem a vezetőség-
nek, hanem ügyfeleinknek, akik
megtisztelnek bizalmukkal.
▼ Köszönöm az interjút!
Kiss B.
mennyire lehet, vagy van saját
oktatási módszere, ütemterve?
– Természetesen a gyári képzé-
si alapokat, tananyagokat kell
követni, szerte a világban, mind
határidőben, mind óraszám-
ban, mindig az adott piacra vo-
natkozóan. A területi jellemző-
ket figyelembe véve az oktatá-
si anyag jelenleg 11, egyenként
5 napos egységből áll. Az első 4
tartalmazza az egységes, alap-
vető tudásszintet, amit min-
den szerelőnek tudnia kelle-
ne. A többiből szakterületen-
ként lehet válogatni és a helyi
piaci igényeknek megfelelően
finomítani a tudást a szüksé-
ges szintre és létszámra. Fontos
megjegyezni, hogy az oktatá-
si tematika egységei szisztema-
tikusan egymásra épülnek, a 3.
egység után nem ajánlatos az
5.-re ugrani.
▼ Ebben mennyi lehet az okta-
tó szabad elhatározása, saját
módszere?
– Az alapvető sorrendet szigo-
rúan be kell tartani, de például
egy-egy egységen belül már el
lehet térni, fontossági vagy ne-
hézségi sorrendben. A lényeg,
az átlátható, logikusan nyomon
követhető tananyagfolyam. Az
egyéni oktatási módszert, stílust
illetően is vannak központi kép-
zések és útmutatások, de jelen-
tősen nem befolyásolja a göte-
borgi központ. A saját kiegészí-
téseket, fontos szakmai tapasz-
talatok, megjegyzések hozzáfű-
zését el is várják minden oktató-
tól, sőt javaslatokat, véleményt
is adhatunk az oktatási anyagok
javítására, jobbá tételére.
▼ Az oktatók továbbképzése
hogyan zajlik?
– Ez évente több alkalommal
van Göteborgban, jellemzően 1
hetes turnusokban, mivel orszá-
goktól függően az utazási idő
sem kevés. Ilyenkor rendszerint
több témát is összevonnak. Az
aktualitást mindig a piaci stra-
tégia és a műszaki újítások ha-
tározzák meg a göteborgi köz-
pont által. A hazautazást köve-
Szakmai fórum ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 61
FELKÉSZÍTÉS/VISTA 2013
A magyar csapatok megérkeztek a verseny helyszínére
A két elődöntős győztes magyar csapat
u
▼ Mikor indult először magyar
csapat az 1957 óta megrende-
zésre kerülő VISTA (Volvo In-
ternational Service Training
Award) versenysorozaton?
– 2007-től rendszeresen indultak
területi elődöntőkön, de eddig
csak 2011-ben sikerült kijutni a
göteborgi döntőre, a veronai
középdöntő 1. helyezésével. Ez
a verseny kétévente kerül meg-
rendezésre.
▼ Az idén hány csapat indult és
milyen eredményekkel?
– A VISTA 2013-ra Magyarország-
ról összesen 10 csapat jelentke-
zett, mindegyik 4 fővel, azaz ösz-
szesen 40 ember. Ez jól mutatja
a hazai szerelők motivációját. A
10 csapatból 4 jutott ki a madridi
középdöntőre, ami szintén meg-
lepetés és bizalmat ad a jövőre
nézve. A döntőbe 2 magyar csa-
pat jutott 4-4 fővel.
▼ Az ország melyik két csapata
jutott ki Göteborgba?
– A „Budapest” és a „Polgár 1”
csapat, a Cinkotai útról, illetve a
polgári Volvo szervizből.
▼ Kinek mennyire volt ismert
vagy ismeretlen a Volvo nagy
hagyománnyal rendelkező
VISTA versenysorozata?
– Ezt mindenkinek illik ismernie,
aki a Volvónál dolgozik. Élőben
azonban csak két embernek,
akik két évvel ezelőtt kijutottak
ugyan Göteborgba, de akkor
sajnos alulmaradtak a nemzet-
közi mezőnyben. Ez kétségtele-
nül lehangolja a versenykedvet
egy időre. Persze olimpiát sem
lehet egyből nyerni, inkább el
kell gondolkozni és kielemezni
mi volt a hiba és építően tanul-
ni belőle. Másrészről, az új „ver-
senyzők” lelkesítő, rábeszélő
szerepe is sokat jelentett.
▼ Milyen feladatokat kellett
megoldani?
– Összesen 5 munkaállomás
volt, a szokásos csoportforgásos
rendszerben és mindegyiknél
egységesen 30 perc állt rendel-
kezésre. A végrehajtandó felada-
tok természetesen mindig csak
akkor és ott derülnek ki. A fel-
adatok a következők voltak: irá-
nyított diagnosztika használata
(GD), féklevegő-rendszer vizsgá-
lata, karbantartási szervizfelada-
tok meghatározása és villamos-
Exkluzív
VISTA 2013
Kettős magyar siker a Volvo szerelők versenyének madridi
középdöntőjében!
2011-ben Verona adott otthont a rendkívül népszerű,
ugyanakkor szakmai körökben is legnagyobb kihívásnak
számító szerelői verseny középdöntőjének, amelyről
tudósítottunk. Az idén Madridban tartották az európai
csapatok középdöntőjét, amely nem várt magyar sikert
hozott: Európa legjobb négy csapatából kettő magyar! Az,
hogy melyik csapat lesz a világ legjobbja, az június 25-én fog
eldőlni, a Volvo göteborgi központjában.
Mostani riportunk a két 4 fős csapat tagjaival, eddigi
útjukról, eredményeikről és a felkészüléséről szól.
60-62 jovok_ex.indd 61 2013.05.28 12:08:28
ges „trükkös” hibák, de ez van
a hétköznapokban is.
▼ Milyen az ideális csapat-ösz-
szetétel?
– Ha minden területről van
benne egy ember: szerelő, villa-
mossági szerelő, munkafelvevő
és raktáros. Ez azért szükséges,
mert komplex feladatok vannak,
nemcsak hibafeltárás és javítás,
hanem gyakran a teljes láncola-
tot át kell látni.
▼ Hogyan zajlott a 4 fős csapa-
tok összeállítása, volt-e bizony-
talanság, hogy ki kivel szeretne
egy csapatban indulni?
– Örömmel mondhatjuk, ön-
szervezően jöttek létre a csapa-
tok, gyors egyetértéssel. Ilyen
légkörben öröm a mindennapos
munka és kétségtelenül a siker
egyik tényezője.
▼ Hol történt a felkészülés és
mennyi ideig?
– A kiírás és jelentkezés már 2012
szeptemberében megtörtént. A
verseny, az elődöntők az elmé-
leti fordulókkal indultak, amely
3 részből állt. Mindegyikben 30
kérdést kellett hibátlanul meg-
válaszolni, on-line formában. Ez
a beugró a csapatok számára! A
kérdések minden lehetséges te-
rületet érintettek, ami a szerviz-
hez kapcsolódik. 2/3 rész tény-
legesen gyakorlati, szereléshez
kapcsolódó, 1/3 része az alkat-
részekkel, garanciával, javítási
határidővel kapcsolatos. A kér-
déssort eleve 4 embernek kell
közösen kidolgoznia. Erre maxi-
mum 1 hét határidő volt, azon-
ban nem egyszavas, egymon-
datos válaszokat kellett adni és
csak munkaidő után foglalkoz-
hattunk vele. A kérdések több-
sége utánajárást igényelt. Mint
utólag kiderült, a kérdéssorok
minél gyorsabb megválaszolása
is fontos mérőszám volt, nem-
csak a helyes válasz!
Ezzel párhuzamosan, a budapes-
ti oktatási központban, elkez-
dődött egy összesen 3x30 órás
extra felkészülés. Nemcsak sze-
relési, diagnosztikai ismeretek
szükségesek, hanem alkatrész-
rendeléssel, garanciával és szer-
vizszolgáltatással kapcsolatos
témákban is otthon kell lenni.
Ezért előnyös a már említett ve-
gyes csapatfelállás. Továbbá,
minden lehetséges információ-
nak utánajártunk, minden gya-
korlati tapasztalatot átbeszél-
tünk a műhelytapasztalatok és
a 2011-es verseny kapcsán, mire
kell, vagy lehet számítani, hol le-
hetnek esetleges buktatók.
▼ Mi a véleménye az első gya-
korlati résztvevőknek a VISTA-
ról az eddigiek alapján?
– Az elméleti oldala tulajdon-
képpen már ismert volt régebb-
ről is, azonban a 8 emberből csak
kettőnek volt ismerős a gyakor-
latból, a középdöntők szintjéről.
Azonban bátran kijelenthetjük,
nagyon tetszet mindenkinek, a
kihívás, a bizonyítás lehetősége
és a sikerélmény, amikor egy-
egy feladatot megold a csapat.
Ne feledjük, itt nem az egyént
mérik, hanem a csapatokat, de
minden egyénnél, csapattag-
nál nagyon számít, mit tud, mit
nyújt összedolgozásban, csa-
patszellemben. Ez utóbbi a siker
másik kulcsa a szaktudás mellett
és már a felkészülési szakaszban
is meglátszott, hogy mindenki a
maximumot akarta nyújtani.
▼ Voltak-e problémásabb, na-
gyobb fejtörést okozó elméleti
vagy gyakorlati feladatok, és
ha igen, milyen jellegűek?
– Valójában a legnagyobb odafi-
gyelést az önkontroll igényelte, a
feladatok átgondolt, precíz és hi-
bátlan megoldása érdekében. Le
kellett győzni a több-kevesebb
izgalmat és csak a feladatra kon-
centrálni. Nem lehet kihagyni
egyetlen előírt lépést sem, min-
dennek megvan a maga temati-
kája. Hiába lesz gyorsan újra mű-
ködőképes valami, ha munkafel-
vétel, alkatrészkérdésben vagy
javítástechnológiában valami ki-
marad, hibázik. A göteborgi dön-
tőn szintén kiemelten figyelmet
fordítanak erre a bírák.
▼ Kik azok az ellenfelek, akik-
től a leginkább tartani kell?
– 2011-ben az észtek és a litvá-
nok a középdöntőben győztes
magyar csapat mögött szoro-
san a II. és III. helyen végeztek
és jól szerepeltek Göteborgban
is. Velük most is komolyan szá-
moltunk, ellenben legnagyobb
meglepetésünkre a közép-kelet-
európai régió összesen 20 csa-
pata közül, a középdöntő három
legjobb csapatát, dobogós he-
lyezettjeit a magyarok adták ! A
IV. helyen a szerb csapat végzett,
míg az V. helyen szintén egy ma-
gyar csapat. Ez nagyon szép és
valószínűleg egyedülálló telje-
sítmény a VISTA történetében,
ugyanakkor nagy lelki nyomás
is, mert ezek után mindenki győ-
zelmet latolgat. Bizakodóak va-
gyunk, de a java még hátra van.
A göteborgi döntőn egész biz-
tosan más-más feladatok lesz-
nek, mint a madridi középdön-
tőn voltak és a döntős külföldi
csapatok is igyekeznek még rá-
dolgozni, gyakorolni az utolsó
percig, persze mi sem vagyunk
tétlenek. A hátralévő időben a
kevésbé ismert lehetséges té-
mákat is sorra vesszük, mint pél-
dául az oszcilloszkópos motor-
vizsgálatot, mert nagyon ritka,
amikor egy motorhoz ilyen szin-
ten kell hozzányúlni. Sőt, mind-
két csapatnak még lesz egy két-
napos, közös felkészítő tréning a
Cinkotai úti központban, a helyi
felkészülésen kívül.
▼ Minek köszönhető, hogy a
magyar csapatok, egy kis or-
szág, ilyen hatalmas szakmai
tudással, felkészültséggel bír?
– Úgy érezzük, a mindennapos
tapasztalat, a problémák meg-
oldása, küzdelem az ügyfelek, a
fuvarozók érdekében, hogy tisz-
tességes és lelkiismeretes mun-
kát végezve, minél előbb vissza
lehessen engedni a gépkocsikat
fuvarba, a belénk vetett bizalmat
erősíteni, megtartani. Minket ide-
gesít, ha csak megy az idő és nem
megoldott a probléma. Másrész-
ről, mint már említettük, össze-
gyűjtöttünk, kielemeztünk min-
den eddigi tapasztalatot a VISTA-
val kapcsolatban, mire kell figyel-
ni, hol lehetnek buktatók. Ebben
nagy szerepük volt az oktatással,
továbbképzéssel foglalkozó kol-
légáknak is. Továbbá, gyakorlati
tapasztalat, hogy hiába javítanak
saját, vagy javíttatnak nem Volvo
márkaszervizben a fuvarozók,
amikor igazán nagy „megold-
hatatlan” problémával szembe-
sülnek, a járművek végül nálunk
kötnek ki és nekünk kell megja-
vítani. Nem titok, műhelyszinten
összejövünk, közösen összedol-
gozunk. Szerintünk ezek együt-
tesen az eddigi siker titkai.
Kiss B.
VISTA 2013
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Szakmai fórum 62
A „Budapest” csapat – 1. helyezett elődöntősök.
Középen Szabó Sándor „tréner”
u
A „Polgár 1” csapat
60-62 jovok_ex.indd 62 2013.05.28 12:08:55
Szegedi kamionos plak.indd 63 24.5.2013 11:56:55
közúti fuvarozó szakma ér-
deklődését és várakozását
már az is jelezte, hogy a közgyű-
lés kezdetére megvolt a döntéské-
pes létszám, a küldöttek többsége
annak ellenére megérkezett dél-
előtt 10 órára, hogy az előre meg-
küldött napirendből tudták, az
első órában még nem a vállalko-
zókat feszítő gazdálkodási kérdé-
sekről, az elektronikus útdíj egyre
inkább körmükre égő kérdéséről
lesz szó, hanem a hagyományos
IRU diplomaosztásra kerül sor. A
korábbi években elegendőnek bi-
zonyult teremben alig fértek el a
résztvevők. Igaz, ehhez az is hoz-
zájárult, hogy majdnem kétszer
annyi magyar gépkocsivezető ka-
pott IRU aranyjelvényt és okleve-
let, mint a múlt évben: 67-en lép-
ték túl balesetmentesen az 1 millió
kilométert, s teljesítették a többi
szigorú előírást.
▼A biztonságos közlekedés fon-
tosságáról, az elmúlt években elért
eredményekről, dr. Hatala József
nyugalmazott országos rendőrfő-
kapitány tartott előadást a meg-
jelent gépkocsivezetők, hozzátar-
tozóik és munkaadóik számára. A
nemrégiben nyugalomba vonult
tábornokot az Országos Baleset-
megelőzési Bizottságban végzett
munkájáért és a közlekedés biz-
tonsága érdekében végzett több
évtizedes tevékenységéért tisz-
teletbeli MKFE-taggá választot-
ták, és MKFE arany emlékéremmel
tüntették ki.
▼Az egyesület elnöke, dr. Verecz-
key Zoltán köszöntőjében öröm-
mel nyugtázta, hogy Magyaror-
szág kezd visszatérni az élvonalba,
s felnövőben van a gépkocsiveze-
tők új generációja, akik teljesítve
a követelményeket, beléphetnek
a milliomos pilóták táborába. Az
1967-ben létrehozott kitüntetés-
sel az IRU-nak elsősorban a köz-
lekedésbiztonság javítása volt a
célja. Azóta miden évben díszok-
levéllel és aranyjelvénnyel tünte-
tik ki – a tagegyesületei által törté-
nő felterjesztések alapján – azokat
az árufuvarozást vagy személy-
szállítást végző gépkocsivezető-
ket, akik legalább 20 éve kifogás-
talanul, példamutatóan végzik
munkájukat, saját hibájukból nem
okoztak balesetet, odahaza és kül-
földön is betartottak minden rájuk
vonatkozó előírást az általuk vég-
zett, legalább egy millió kilomé-
ter nemzetközi fuvarozás során, s
így a szakmának dicsőséget sze-
reztek.
A múlt évi teljesítmények alapján
25 ország 1041 gépkocsivezetője
nyerte el a kitüntetést. Közülük 12
magyar vállalkozás 67 gépkocsi-
vezetője érdemelte ki az IRU dip-
lomát és az aranyjelvényt. Ezúttal
a hetedik helyen végeztünk. Né-
metország lett az első, Hollandia a
második, Belorusszia a harmadik.
Megelőztük a többi közt Belgiu-
mot, Lengyelországot, Csehorszá-
got, Ukrajnát és Szlovákiát is.
– Büszkék vagyunk Önökre – jelen-
tette ki az MKFE elnöke. – Bár az
MKFE a vállalkozók, vagyis a mun-
kaadók érdekképviselete, fontos-
nak tartjuk a gépkocsivezetők elis-
merését, hiszen a vállalkozások jó
teljesítményt csak képzett, felké-
szült gépkocsivezetőktől várhat-
nak. A képzésben az MKFE Okta-
tási Akadémiája is részt vállal, pél-
dául a digitális tachográf kezelése
vagy az ADR területén. Önök közül
valószínűleg többen is találkoz-
tak munkatársainkkal. A kitünte-
tés feltételei között a szabályok, az
egyre szigorúbb előírások betar-
tása is szerepel. Ehhez pedig nél-
külözhetetlen, hogy a munkaadó,
a vállalkozó megteremtse a szabá-
lyos munkavégzés előfeltételeit,
és ezt meg is követelje a munka-
vállalóitól. Akkor is, ha az ország-
határon belül közlekednek, s akkor
is, ha éppen harmadik országos fu-
varfeladatot teljesítenek. Akkor is,
ha kamiont vezetnek, s akkor is, ha
autóbusz volánja mögött ülve tel-
jesítenek szolgálatot. Anyagi és er-
kölcsi értelemben is óriási bizalom
kell ahhoz, hogy a sokszor több
millió forint értékű rakomány-
nyal vagy akár 80 emberrel a háta
mögött útnak indítsák a pilótát. A
Magyar Közúti Fuvarozók Egyesü-
letének választott tisztségviselői
és munkatársai nevében szeret-
ném elmondani, hogy mi is szol-
gálatnak tekintjük a közúti köz-
lekedés érdekében végzett tevé-
kenységünket, amikor szakmánk
érdekében, a magyar fuvarozók
versenyképességének javításá-
ért folytatunk tárgyalásokat, ké-
szítünk szakanyagokat, érvelünk
és vitatkozunk. A gépkocsivezető
érdeke is, hogy a cég, ahol dolgo-
zik, eredményes legyen, hiszen ez
az alapja az ő megélhetésének is.
Kevés olyan szakmát sorolhatnánk
fel, amelyben ennyire közös érdek
fűzi össze a munkaadót és a mun-
kavállalót.
Az MKFE különböző fórumain és
a hatóságokkal folytatott meg-
beszéléseinken mindig hangsú-
lyozzuk, mekkora szerepet tölt
be a közúti közlekedési szolgálta-
tó szakma a nemzetgazdaságban.
Nem kívánom számokkal untatni
Önöket, de szeretném, ha tudnák,
130 ezer embert foglalkoztatnak
a szakmánkban, a fuvarozásból
származik a GDP 6 százaléka és a
magyar nemzetgazdaság adóbe-
vételének 6 százaléka.
Örülök, hogy a kitüntetett piló-
ták többségével eljött a családja
is. Édesanyák, feleségek, akik biz-
tosítják a nyugodt hátteret, amely
nélkül ezt a munkát lehetetlen el-
látni. Köszönet érte. Nekik is szól
az elismerés, amelyet most az IRU
és az MKFE nevében adunk át a
2012. év legkiválóbb magyar gép-
kocsivezetőinek.
▼ A kitüntetéseket Hatala József
és Vereczkey Zoltán adták át, s va-
lamennyi, elismerésben részesült
gépkocsivezető pénzjutalmat ka-
pott, amelyet mindenki a munka-
helye képviselőjétől vehetett át.
▼ Az ünnepséget követő álló-
fogadáson Galambos István, az
MKFE társelnöke mondott pohár-
köszöntőt:
– Úgy gondolom, bár van bajunk
elég, nem ezekkel foglalkoznék.
Eddig még mindent átvészeltünk
együtt, bízzunk benne, ezentúl is
így lesz. Jön az elektronikus útdíj,
persze tudtuk, hogy jönni fog, de
hogy pontosan mi lesz, hogy lesz,
még mindig nem vagyunk kép-
ben. Remélhetőleg ez is megoldó-
dik. Ez is közös teher lesz, hiszen a
vállalkozásokat érinti, de a gyakor-
latban a gépkocsivezetőknek kell
majd átélniük, lebonyolítaniuk a
feladatot. Ezek a percek legyenek
az ünnepé, az ünneplésé.
Ünnepet jelent ez az alkalom a
vállalkozónak, a munkaadónak is.
Nem mindegy számunkra sem,
hogy ki ül az értékes jármű volán-
jánál, kire bízzuk a rakományt, ki
vigyáz az autóbuszok utasaira. Azt
gondolom, azért is emelkedett
most hirtelen a kitüntetett kollé-
gák száma, mert a vállalkozók is
jobban figyelnek arra, hogy piló-
táik közül kik váltak érdemessé az
elismerésre. Nagyon örülök, hogy
ilyen szép számban megjelentek,
s külön öröm, hogy látom, a leg-
több kitüntetettel eljött a család-
ja. Hiszen ez a szakma elképzelhe-
tetlen a stabil családi háttér nél-
kül. Annak, aki több hétre, eset-
leg hónapra útnak indul, tudnia
kell, hogy hazavárják. De kell ez
a biztonságtudat azoknak is, akik
esténként hazatérnek, akik uta-
sokkal a hátuk mögött igyekez-
nek a cél felé, vagy éppen valame-
lyik nagyáruháznál pakolnak le, s
nekik nem valamelyik uniós határ-
állomáson, hanem egy raktár előtt
kell órákig várakozniuk. Az elisme-
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Szakmai fórum 64
A
Az elnökség:
Karmos Gábor
főtitkár, Szatmáry
Kristóf államtitkár
(NGM), Vereczkey
Zoltán elnök,
Völner Pál
államtitkár (NFM)
MKFE hírek
ORSZÁGOS
KÜLDÖTT KÖZGYŰLÉS
Kitüntették a milliomos pilótákat ▼ Két államtitkár
a szakmai fórumon
Egyetlen nap leforgása alatt sokféle hangulat, indulat és információ, ünnepi percek és száraz
adatok, udvarias és belátást remélő államtitkári ígéretek, információk és félinformációk özöne,
kemény szakmai ellenérvek és elkeseredett vélemények – mindez jellemezte a Magyar Közúti
Fuvarozók május 26-án, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Informatikai
Központjában megrendezett Országos Küldött Közgyűlését és szakmai fórumát.
64-65 mkfe.indd 64 30.5.2013 8:28:59
hogy mindezt a fuvarozók fizes-
sék, ezért is tartja lényegesnek,
hogy a számlákon külön tétel-
ként szerepeljen az útdíj, s hogy
az új Széchenyi-kártyához hason-
lóan kialakítsanak egy finanszí-
rozási rendszert a fuvarozók ré-
szére, kifejezetten a használat-
arányos útdíjfizetés megköny-
nyítése érdekében. Az MKFE elnö-
ke megjegyezte, több mint egy
éve tárgyal az NFM miniszterével
a forgóeszköz-hitelről, elfogadha-
tatlan, hogy még mindig csak jövő
időben beszélnek róla.
A használatarányos útdíj megfize-
tésére kötelezett fuvarozók június
közepétől regisztrálhatják jármű-
vüket az Állami Autópálya Keze-
lő Zrt. (ÁAK) honlapján, így egy-
szerűbb lesz az útdíj fizetése júli-
us elsejétől – hangsúlyozta Emőri
Gábor, az e-útdíjrendszert kiépítő
I-Cell Kft. ügyvezető igazgatója a
fórumon. (A rendszert az ARH In-
formatikai Zrt.-vel közösen építik
ki.) Az e-útdíjat július 1-jétől há-
romféleképpen lehet megfizetni:
fedélzeti eszközzel flottaköveté-
si szolgáltató segítségével, vagy
szintén fedélzeti eszközzel euró-
pai elektronikus útdíjszolgáltatá-
son (EETS) keresztül, vagy előre
megváltott viszonylati jeggyel.
Rojkó Júlia, Fotó: Kovács Ákos
rés a feleségnek, az édesanyának
is kijár, amiért tiszta ruhával, gon-
dosan összeállított élelmiszercso-
maggal útnak indítja a családfőt,
s amíg távol van, megoldja az ott-
hon gondjait, neveli a gyereke-
ket, s közben többnyire ő maga is
dolgozik, hiszen elmúltak azok az
idők, amikor a kamionos feleségek
otthon maradhattak a családdal,
mert apa eleget keresett.
Gratulálok a gyerekeknek is, akik
elkísérték édesapjukat, legye-
nek büszkék, amiért ilyen kiváló
eredményt ért el. Én még mindig
bízom benne, hogy minden nehé-
zségünk ellenére lesz még olyan
nimbusza ennek a szakmának,
hogy megint sok kisfiú szeretne
kamionos pilóta lenni…, kívánok
minden jelenlévőnek és a jelenleg
is úton lévőknek jó egészséget, to-
vábbi balesetmentes közlekedést,
sok sikert.
Az ünnepség még tartott, ami-
kor az Országos Küldöttközgyűlés
megkezdte a munkáját. Az egye-
sület elnöke az elmúlt három év
tevékenységét ismertette, majd
részletesen szólt a 2012. május
26-i küldöttközgyűlés óta eltelt
időszak munkájáról, az egyesület
gazdálkodásáról. Az MKFE elnöke
elmondta: az egyesület tagi talál-
kozói, amelyeket az elmúlt hetek-
ben tartottak, arról győzték meg,
hogy van egy állandó, szakmai tu-
dással és érdeklődéssel rendelke-
ző bázisa az egyesületnek. Ugyan-
akkor arról is bizonyságot kapott,
hogy különböző érdekcsoportok
alakultak ki, az eredmények nem
egyformán érintik például a bel-
földi és a nemzetközi fuvarozókat
(például a napidíjra vonatkozóan),
vagy azokat, akiknek saját üzem-
anyagkútjuk van, mint azoknak,
akik az út mentén tankolnak. Az
MKFE 3000 tagvállalkozása közül
1200-an veszik igénybe a MOL-
MKFE kártyát. Viszonylag kevesen
élnek a kereskedelmi üzemanyag
lehetőségével, pedig literenként
17 forint előnyt adni a konkuren-
ciának, igen veszélyes gyakorlat
– mondta az elnök. Az MKFE sike-
resen gazdálkodott 2012-ben: úgy
született 276 milliós bevétel, hogy
az egyesület sem a tagdíjat, sem a
TIR-okmányok árát nem emelte.
Az Ellenőrző Bizottság nevében
Rajnai Zoltán, a bizottság elnöke a
beszámolót elfogadásra javasolta.
Külön napirendi pontként szere-
pelt – a küldöttek javaslatára – a
keletre fuvarozók helyzetének ala-
kulása. Mára – az egyesület kez-
deményezésére – sikerült elérni,
hogy ebben az évben mégis közle-
kedhetnek az Euro II-es járművek
Ukrajna, Oroszország és Belorus-
szia felé, de Magyarország keleti
részében viszonylag sokan kerül-
tek nehéz helyzetbe, amiért janu-
ártól ezekbe az országokba nem
engedték be az alacsony műszaki
besorolású járműveket.
▼ A küldöttközgyűlés résztve-
vői döntöttek arról, hogy az MKFE
megújítja a Nemzetközi és Hiva-
tásos Gépkocsivezetők Országos
Szakszervezetével (NeHGOSZ) ko-
rábban kötött megállapodást a Kol-
lektív Szerződésre vonatkozóan.
▼ A közgyűlés utáni délutánon
került sor a szakmai fórumra, ahol
két államtitkár és az elektronikus
útdíj-rendszert egy másik céggel
konzorciumban kiépítő I-Cell Kft.
ügyvezetője tartott tájékoztatót a
fuvarozók népes táborának. A 300
személyes egyetemi előadóte-
remben még a lépcsőkön is ültek,
s meglehetősen feszült légkörben
hallgatták a tájékoztatást, illetve
mondták el a kétségeiket a július
1-jei bevezetéssel és a magas dí-
jakkal kapcsolatban.
▼ Szatmáry Kristóf, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium (NGM) ál-
lamtitkára ígéretet tett arra, hogy
a kormány segíteni fog a fuvaro-
zóknak. Hozzátette, a tárgyalások
a segélycsomagról még nem zá-
rultak le, a parlament már a nyári
ülésszak vége előtt elfogadhat-
ja azt. Elmondta, hogy a kormány
négy intézkedést tart lehetséges-
nek, amelyek összértéke több mint
tíz milliárd forint. Az európai uniós
minimumra csökkentenék a légru-
gós járművek adóját, vizsgálják a
vagyonszerzési illeték csökkenté-
sét is. A tervek szerint az iparűzé-
si adóból leírható lenne az e-útdíj
egy része, ezenkívül pedig egy ál-
lamilag támogatott hitelkonstruk-
cióval is segítenék a fuvarozókat.
Az MKFE elnöke – amint ezt a köz-
gyűlésen, majd a fórumon is meg-
jegyezte – 15 milliárd forintos cso-
magot tartana elfogadhatónak.
De inkább a fuvarozók verseny-
helyzetének megőrzéséhez szük-
séges intézkedésekről, mint kom-
penzációról kell beszélni.
▼Vereczkey Zoltán szerint a leg-
fontosabb intézkedés az lenne,
hogy a súlyadót csökkentsék az
európai uniós minimumra, vagy-
is évente 100 kilogrammonként
1200 forintról 850 forintra.
▼Völner Pál, a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium (NFM) államtitká-
ra a szombati fórumon megerősí-
tette, hogy a 3,5 tonna össztömeg
feletti tehergépjárművek számá-
ra a használatarányos útdíj július
1-jétől kilométerenként nettó 17
és 85 forint közötti összeg lesz. A
díjakat a tengelyszám, az útvonal
típusa (fő- vagy gyorsforgalmi út),
valamint a motorok környezetvé-
delmi besorolása alapján differen-
ciálják. (A résztvevők közül többen
is sérelmezték, hogy az Euro IV, -V,
sőt, -VI-os kategóriába tartozó jár-
művek után épp annyit kell fizet-
ni, mint az Euro III-asokért. Az ál-
lamtitkár szerint a későbbiekben
finomítanak majd a rendszeren.)
Az államtitkár azt is elmondta,
korábban mérsékeltebb útháló-
zatot (most 6513 kilométerről be-
szélünk) és alacsonyabb díjat ter-
veztek, jelenleg azonban az ága-
zat finanszírozása miatt kialakult
kényszerhelyzet miatt a megje-
lölt díjtételekkel kell számolni. Az
aránytalanul nagy terhek beveze-
tésére azért van szükség, mert a
koncessziós autópályák üzemel-
tetőinek 2010-ben 55 milliárd, az
idén már 100 milliárd forintot kell
rendelkezésre állási díjként fizet-
nie az országnak, és az egyelőre
még mindig fennálló túlzottdefi-
cit-eljárás is nehezíti a gazdaság
helyzetét. Valóban nem várható,
Szakmai fórum ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 65
64-65 mkfe.indd 65 2013.05.29 15:49:24
▼ Küldött-találkozók. A 2013.
május 23-i Beszámoló és Tiszt-
újító Küldöttközgyűlésre törté-
nő felkészülés jegyében került
sor idén a NiT Hungary hagyo-
mányos tavaszi küldött-találko-
zóira. A május 6-a és10-e között
megrendezett szakmai eszme-
cseréken az ipartestület veze-
tői tájékoztatták a küldötteket
és pótküldötteket a Küldöttköz-
gyűlésen rájuk váró feladatok-
ról, a választások és a szavazás
rendjéről, szavazati jogosultsá-
guk feltételeiről. A találkozókon
a szervezet elnökségének és fel-
ügyelő bizottságának tagjai a
küldöttekkel, pótküldöttekkel
közösen áttekintették az általá-
nos fuvarpiaci helyzetet, a köz-
úti fuvarozás időszerű kihívásait
és problémáit, valamint értékel-
ték az érdek-képviseleti munkát.
▼ Elektronikus útdíj. Termé-
szetesen szó esett a szakma
előtt álló legnagyobb idei kihí-
vásról, az elektronikus útdíjról,
amivel kapcsolatban alig né-
hány héttel a tervezett beve-
zetést megelőzően továbbra is
igen nagy a bizonytalanság és
kevés az érdemi információ. A
köd sajnos a küldött-találkozó-
kat követő hetekben sem szállt
fel, aminek a NiT Hungary sajtó-
közleményben is hangot adott.
Az ipartestület megerősítette
korábbi álláspontját, miszerint a
megemelkedő belföldi szállítási
költségek a hazai gazdaság va-
lamennyi szektorát érintik majd.
Nehezményezte, hogy még
mindig nem ismertek a szabá-
lyozás részletei, a pontos díjtéte-
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Szakmai fórum 66
NiT Hungary hírek
ED: MÉG MINDIG TELJES A HOMÁLY
Kamionsuli Kft.
1108 Budapest, Újhegyi út 3/a-5.
Tel.: (36-1) 264-5040, (36-30) 900-5562 Fax: (36-1) 264-5045
E-mail: kamionsuli@kamionsuli.hu, www.kamionsuli.hu
Van már Önnek GKI kártyája?
Olcsón, gyorsan, hatékonyan
megszerezheti a Kamionsuliban!
Hívja Dunai Kati oktatásszervezőt
a +36(30) 900-55-62-es, vagy
a +36-1-264-5040/201-es számon!

Képzett gépkocsivezetĘ = sikeres fuvarozó vállalkozás!
Lipovics Tamás, Innovatív Special Transport Kft.:
IDŐBEN FEL KELL KÉSZÜLNI A KIHÍVÁSOKRA!
Szinte egyfolytában azon gondolkodunk, hogy az úthasználattal arányos elektronikus údíjfizetési rendszer beve-
zetését követően óhatatlanul megemelkedő költségeinket miképpen tudjuk úgy kordában tartani, hogy a part-
nereinket is megtartjuk, és a cég gazdálkodását sem veszélyeztetjük. Egyetlen percre sem kérdés, hogy az e-útdíj
bevezetésével megnövekvő kiadásainkat – vagy azok egy részét – át kell hárítanunk a megbízóinkra. Immár hosz-
szú hónapok óta tárgyalunk erről, s az eddigi szakmai egyeztetéseken kedvező tapasztalatokat szereztem. Azok
a gyártó-termelő cégek ugyanis, amelyek számára fontos a speciális, megbízható és minőségi szolgáltatás, elfo-
gadják a fuvardíj emelésére vonatkozó szándékunkat. Egyedül a normál ponyvás autóknál látok problémát, ahol
jelenleg még mindig kapacitástöbblet van, tehát több a fuvarozó, mint a szállítandó áru, s itt nagyon nehéz lesz
érvényesíteni a magasabb díjakat. A megbízók valószínűleg csak a rakott kilométereket fogják kifizetni, az üres fu-
tásokat viszont nem, azok a fuvarozóknál biztosan veszteségként, többletköltségként jelentkeznek. Arra számítok
egyébként, hogy a ponyvás autóknál újrapályáztatják majd a munkákat, ami egyben piacszerzési lehetőséget is
jelent a fuvarosok számára.
Az ED bevezetése után a fent említett üres járatok csökkentése, valamint a fuvardíjemelés kiharcolása jelenti az
igazi kihívást a közúti fuvarozó vállalkozások számára. Az elsőre az általam már régóta szorgalmazott fuvarozói
összefogás lehet a válasz. Az egymást ismerő, egymásban megbízó fuvarozók hangolják össze a kapacitásaikat,
nézzék meg, hogy ki hol, milyen viszonylatban tud segíteni a másiknak, és fuvarok cseréjével mérsékeljék az üres
átállások számát. A másik megoldandó probléma a növekvő költségeink áthárítása a megbízókra. Világosan kell
látni: az ED-vel együtt járó tehernövekedés elsősorban azokat a kizárólag belföldön fuvarozó vállalkozásokat érin-
ti majd érzékenyen, akik eleve forrásproblémákkal küszködnek, gyengébb minőségű gépjárműve(ke)t tartanak
üzemben, és nem tudnak fejleszteni. Az prognosztizálható, hogy közülük sokan kényszerülnek abbahagyni a fuva-
rozást. Ez viszont lehetőséget jelent a piacon megkapaszkodni tudó vállalkozásoknak, amelyek az előbbiek helyére
beállva, az új versenyhelyzetet kihasználva, igenis magasabb fuvardíjakat érhetnek el a megbízóknál.
66-67 nit.indd 66 2013.05.28 12:18:15
nyét keretes írásainkban olvas-
hatják.) D. Zs.
NiT Hungary
1108 Budapest, Újhegyi út 3/A–5.
Tel.: 264-5040, 264-5045
E-mail: nit@nit.hu
lek, emiatt sem a fuvarozók, sem
a megbízóik nem tudják költsé-
geiket előre tervezni. Ez egy
olyan piaci szegmensben, ahol
jellemzően hosszabb távú szer-
ződések is születnek, komoly
hátrányt és veszteséget jelent.
Ráadásul a fuvarozóknak azzal
is számolniuk kell, hogy növek-
vő költségeiket nem vagy csak
részben lesznek képesek érvé-
nyesíteni a fuvardíjakban, ami
az üres járatok díjaival megfejel-
ve sok vállalkozást a csőd szélé-
re taszíthat.
▼ Ipartestületi segítség. A
szervezet arról is tájékoztatta a
közvéleményt, hogy a társ-ér-
dekképviseletekkel közösen egy
olyan versenyképességet javító
csomagot dolgozott ki tavaly,
amely segítheti a hazai fuvaro-
zók talpon maradását. Ennek el-
fogadását továbbra is szorgal-
mazva, a NiT Hungary azonna-
li tájékoztatást kért a kormány-
zattól a várható díjtételekről, a
kedvezmények rendszeréről,
az ellenőrzés technikájáról, va-
lamint a díjfizetés eszközeiről,
hogy mindezeket az informáci-
ókat mielőbb a tagvállalkozásai
tudomására hozhassa. (Két ipar-
testületi tagvállalkozás vélemé-
Szakmai fórum ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 67
Pálfi Imre, Cargoport Kft.:
AZ ED BEVEZETÉSE UTÁN ELKERÜLHETETLEN A FUVARDÍJEMELÉS
Csak részleges információim vannak az elektronikus útdíjjal kapcsolatban, és várom a hivatalos, érdemi tudniva-
lókat tartalmazó tájékoztatást. Az elmúlt hónapokban sok-sok állítás elhangzott az ED-vel kapcsolatban, ügyfe-
leinket csak ezen információk alapján tudnánk tájékoztatni. Nem kívánunk zavart kelteni, ezért csak a mértékéről
informáljuk őket. Vannak, akik nyitottak és készülnek az útdíj bevezetése utáni életre, de olyanok is, akik elzárkóz-
nak. Megbízóinkat igyekszünk felkészíteni az elkerülhetetlen fuvardíjemelésre. Akivel lehet, közösen készülünk,
akár a szállítások átvilágításával, akár az értékesítési rendszerük átszervezésével, hogy minél kisebb mértékben
jelenjen meg a termékek árában az útdíj. Természetesen gondolkodtam már azon, hogy mit célszerű tennem az
e-útdíj bevezetésével ránk háruló költségnövekedés ellensúlyozására. SAP vállalatirányítási rendszerünkben új fu-
varszervezési modult vezetünk be, ezáltal olyan információs felület jön létre, ahol az előre parametrizált adatok
alapján, kollégáim hatékonyabban képesek a járatok szervezésére és az üres futások csökkentésére. A kiegyensú-
lyozott gazdálkodás érdekében célunk, hogy megbízóinkat minél kisebb mértékben terhelje az útdíj, és ebből sem-
mit ne kelljen átvállalni a fuvardíj terhére. Bízom benne, hogy a szakma is higgadtan reagálja le az eseményeket,
és mindenki továbbhárítja a többletköltségeket.
Egy ideig minden rendben volt
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tavaly
kezdte meg a fővárosi városnéző szolgáltatói
piac szabályozását. A NiT Hungary is tevéke-
nyen részt vett a munkafolyamatban, azt az
álláspontot képviselve az egyeztetések során,
hogy a tevékenység átlátható és versenysem-
leges kodifikálása minden résztvevő számára
előnnyel járhat. A rendelettervezet előkészí-
tése mindaddig rendben és ésszerű kompro-
misszumok megkötése mentén zajlott, amíg
az Országgyűlés nem módosította a nemzeti
vagyonról szóló törvényt. A törvénymódosí-
tásnak köszönhetően ugyanis 2013. január 1-
jétől a különcélú menetrend szerinti személy-
szállítási tevékenység az önkormányzatok ki-
zárólagos hatáskörébe került. Ezzel egy ide-
genforgalmi jellegű szolgáltatást olyan súlyú
gazdasági tevékenységgé alakítottak, mint a
közérdekből végzett menetrend szerinti sze-
mélyszállítás. A törvényre való hivatkozással
a BKK minden hop on-hop off tevékenységet
végző vállalkozás megálló-használati szerző-
dését 2012. december 31-gyel felmondta, va-
lamint a főváros az általa kiadott járati enge-
délyek határidejét is december 31-ig korlátoz-
ta. (Ez utóbbit később 2013. április 30-ig meg-
hosszabbította.)
A minisztérium álláspontja
A NiT Hungary a törvénymódosítás ismeret-
ében állásfoglalást kért a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztériumtól (NFM). A tárca szakmai ál-
láspontja szerint a városnéző szolgáltatást
nyújtó vállalkozások továbbra is koncessziós
szerződés nélkül végezhetik tevékenységü-
ket. Az érdekképviselet eljuttatta a miniszté-
rium véleményét a BKK-hoz, amely azonban
érdemi válasz nélkül maradt, és a Főpolgár-
mesteri Hivatal sem reagált a szervezet meg-
keresésére. Sajnos az ipartestület igyekezete
ellenére a fenti fejlemények nagymértékben
megnehezítették az érintett vállalkozások
felkészülését a 2013-as turisztikai szezonra,
és a vállalkozásokban dolgozó munkaválla-
lókat is sokáig bizonytalanságban tartották.
Kérés a szakminiszterhez
Mindezeket azonban a szervezet nem néz-
hette tétlenül, és Németh Lászlónéhoz for-
dult. Felhívta a nemzeti fejlesztési miniszter
figyelmét, hogy a hop on-hop off szolgálta-
tás sokkal inkább tekinthető „turisztikai att-
rakciónak”, mint a köz érdekében történő, a
helyváltoztatás igényét kielégítő munkának.
Többek között ezért is érthetetlen, hogy
miért került be a koncessziós tevékenységek
közé. Ráadásul ezt a szolgáltatást a személy-
szállítói piac magánszereplői hosszú idő óta
magas színvonalon és állami finanszírozá-
si igény nélkül látják el. A vállalkozások hos-
szú utat tettek meg e szolgáltatások felépí-
tése és piaci bevezetése érdekében, ez pedig
jelentős beruházást igényelt. A NiT Hunga-
ry azt kérte a minisztertől, hogy támogas-
sa a nemzeti vagyonról szóló törvény azon
rendelkezésének hatályon kívül helyezését,
amely a különcélú menetrend szerinti jára-
tok koncessziókötelessé tételét írja elő.
Érdek-képviseleti siker
Mindeközben a BKK-ban tovább folyt az
autóbusszal végzett különcélú menetrend
szerinti személyszállításról szóló főváro-
si közgyűlési rendelet előkészítése, mely-
nek tervezetét a NiT Hungary is megkapta
véleményezésre. Az érdekképviselet a ren-
delettel érintett szolgáltatást végző vállal-
kozások képviselőivel közösen fogalmaz-
ta meg és továbbította kritikai észrevétele-
it, illetve szakmai javaslatait Markovics Ernő
Gábornak, a BKK vezérigazgató-helyettesé-
nek, kérve, hogy azokat vegyék figyelembe
a rendelettervezet végleges szövegének ki-
alakítása során.
Ma még nem tudjuk, hogy az érdekképvise-
let javaslatait meghallgatják-e a rendeletal-
kotók, azt azonban már most leszögezhet-
jük: a NiT Hungary elkötelezett érdek-képvi-
seleti munkáját részbeni siker koronázta. A
fővárosi turizmusban érdekelt autóbuszos
tagvállalkozásainak tevékenységi engedé-
lyét először 2013. április 30-ig, majd a határ-
idő lejárta előtt néhány nappal 2014. decem-
ber 31-ig meghosszabbították, így tovább
végezhetik a hop on-hop off szolgáltatást az
utazó közönség megelégedésére, bár a jogi
környezet még mindig bizonytalan.
– D. Zs. –
BIZONYTALANSÁGBAN A HOP ON-HOP
OFF AUTÓBUSZOK ÜZEMELTETŐI
Még az elmúlt esztendőben módosult a nemzeti vagyonról szóló törvény, melynek
nagy vesztesei lehetnek a NiT Hungary fővárosi turizmusban érdekelt, hop on-
hop off szolgáltatást nyújtó autóbuszos vállalkozásai. Az ipartestület minden
követ megmozgatott, hogy az érintett személyszállító tagvállalkozások tovább
végezhessék munkájukat – sikerrel. A vállalkozások tevékenységi engedélyét
2014. december 31-ig meghosszabbították.
66-67 nit.indd 67 2013.05.28 12:18:23
A területi felosztás
A tranzitforgalom eredő- és cél-
pontjait jelentő nagyrégiók első
közelítésben viszonylag egysze-
rűen meghatározhatók. Az ösz-
szetartozó területeket a hason-
ló földrajzi és politikai-gazdasá-
gi helyzet, illetve természetesen
az elérhetőséget meghatározó
közös útvonalak jelölik ki. A leg-
fontosabb áramlatok beazonosí-
tására a határátkelőhelyi felmé-
rések alapján készített adatbá-
zis körültekintő tanulmányozása
után került sor.
A térségi besorolás nem teljes.
Nem foglalkozunk Szlovéniával
és Horvátországgal, és nem esik
szó Ukrajnáról sem. Ennek fő oka
az, hogy egyik ország sem ter-
hel jelentős tranzitforgalmat Ma-
gyarországra. Ukrajna politikai-
gazdasági helyzete meglehető-
sen labilis, a gazdasági mutatók
gyengék, így jelenleg nem tud
jelentős külkereskedelmet foly-
tatni. Szlovénia és Horvátország
számára a közelebbi nyugat-eu-
rópai piacok az elsődlegesek, rá-
adásul Szlovénia is sokkal inkább
tranzit országgá vált az utóbbi
időben.
Általános észrevételek
A hozzáférhető adatokat vizs-
gálva számos következtetést le-
vonhatunk. A legfontosabb tény,
hogy Magyarországot egy át-
lagos hétköznapon mintegy 10
000 személygépkocsi és csak-
nem 15 000 tehergépkocsi szeli
keresztül. Ez utóbbiak 83 százalé-
ka D4 díjfizetési kategóriába tar-
tozó nehéz tehergépkocsi, azaz
naponta mintegy 12,5 ezer kami-
on halad át Magyarországon.
A tranzitforgalom – többnyire
túlbecsült – nagyságrendjét jól
mutatja, hogy a 10 000 tranzit
személygépkocsi mellett mint-
egy 60 000-re tehető a személy-
gépkocsival lebonyolított, ma-
gyarországi céllal és kiindulá-
si ponttal rendelkező utazások
száma. Ez elsősorban kishatár-
forgalmat jelent, amelyben meg-
határozó szerepe van a soproni,
a komáromi és az esztergomi ha-
tárátkelőhelyeknek.
A teherforgalomnál más a hely-
zet, és mások az arányok is: itt a
15 000 tranzitutazásra mintegy
25 000 magyarországi célú vagy
kiindulási pontú utazás jut, azaz
a magyarországi cél- és eredőfor-
galom itt is nagyobb, de itt hang-
súlyosabb a tranzitforgalom.
A tranzit személygépkocsi-
forgalom jellegzetességei
Az egyik legfontosabb forgalmi
áramlat a Balkán és Nyugati or-
szágok között bonyolódik le, ez
naponta mintegy 2500 személy-
gépkocsit jelent, amely az M1 és
M5 autópályát használja. Buda-
pestet az átutazók vagy az M0-
on kerülik ki, vagy áthaladnak a
városon. Ez utóbbi jelenség hét-
végenként és éjszakánként jól
érzékelhető például a budapes-
ti Hegyalja úton. A nyugati határ-
szélen ez az áramlat túlnyomó
részben Hegyeshalomnál jelenik
meg, a keleti határokon pedig
Nagylak, esetenként Röszke
vagy Gyula a határátlépés pont-
ja. A határátkelőhelyekhez veze-
tő – 43., illetve 44. számú – főutak
forgalmi terhelésének jelentős
részét ez a forgalom teszi ki.
Naponta mintegy 2500 személy-
gépkocsi forgalma figyelhető
meg Erdély és a Nyugati orszá-
gok között. Ez az áramlat főként
Hegyeshalom és Ártánd között
használja a hazai úthálózatot, el-
sősorban az M1–M0/Budapest–
4. sz. főút útvonalon, de haszná-
latos még a keleti határok közül
Nagylak is.
Kiemelhető még a Latin országok
és Erdély, illetve a Balkán közötti
kapcsolat: mindkettő 1000-1200
személygépkocsi/nap forgal-
mat jelent, és ami közös bennük,
hogy a forgalom főként Nagylak/
Ártánd és Hegyeshalom között
zajlik le, de számos más nyugati
határátkelőhely is (Tornyiszent-
miklós, Rédics, Rábafüzes) fon-
tos és egyre fontosabb szerepet
játszik.
Valamelyest meglepő, hogy
Szerbia (és a mögöttes országok)
milyen csekély személygépko-
csi-tranzitot jelent az átlagos na-
pokon. Itt természetesen nem
a Nyugati országokban dolgo-
zó vendégmunkások nyári sza-
badságolási idejéről beszélünk.
A napi mintegy 900 személy-
gépkocsi – amelynek túlnyomó
része nyugat–európai irányultsá-
gú – eltörpül a Balkán és főként
a Románia felől érkező forgalom
mellett.
Hasonlóan kicsiny az Északi or-
szágok személygépkocsi-tran-
zitja. Ez az áramlat mintegy
1200 járművet tesz ki, és nincsen
egyetlen, kiemelkedően markáns
irány sem, ráadásul ez a forgalom
a nagyon hosszú, 10 határátkelő-
hellyel rendelkező északi határ-
szakaszon jelentkezik, tehát az
egyes átkelőkön alig észrevehe-
tő. A nyári időszak feltehetően itt
is más képet mutat: az Adriára, il-
letve az Olasz- és Spanyolország-
ba nyaralni tartó forgalom egyes
útjainkon (86. sz. főút, M7) már
jelentős terhelést okoz.
A tranzit tehergépkocsi-
forgalom jellegzetességei
A tehergépkocsi-forgalom leg-
markánsabb eleme a Nyugati or-
szágok és a Balkán között lebo-
nyolódó 3600 tehergépjármű/
nap forgalom. Ezek azok a kami-
onok, amelyek megtöltik az M5,
az M0 és az M1 külső sávjait, és
alapjaiban határozzák meg Ma-
gyarország teherforgalmát. A
keleti határszélen az áramlat fő
határátlépési pontja Nagylak (és
„menekülőútként” Gyula), a nyu-
gati határszélen pedig Hegyes-
halom és jóval kisebb mértékben
Rajka. Az M43 autópálya átadása
után hosszú időre a Nagylak–
M5–M0–M1–Hegyeshalom útvo-
nal jelenti majd a balkáni folyosó
legfontosabb útvonalát. Ezt a je-
lenséget erősíti tovább az útvo-
nal leggyengébb láncszemét je-
lentő M0 déli szektorán jelenleg
is zajló kapacitásbővítés.
Kisebb, de nagyságrendileg ha-
sonló terhelést jelent az Erdély
és Nyugati országok között lebo-
nyolódó teherforgalom, amely
mintegy 2000 jármű/nap nagy-
ságú. A meghatározó határátlé-
pési pont a keleti határon Ártánd
(és kisebb részben Nagylak), a
nyugati határon pedig Hegyes-
halom, illetve – megint csak ki-
sebb részben – Rajka. A határát-
lépés helyszínéből következik,
hogy ez a forgalom elsősorban a
4. számú és a 405. számú főuta-
kat használja az M0, majd az M1
elérésére, tehát a 4. számú főút
fejlesztéseit (elkerülők, négysá-
vosítás, burkolat megerősítések)
ez a forgalom kényszeríti ki.
Nagyon fontos az Északi orszá-
gok és a Latin országok között
húzódó teherforgalmi áramlat,
amely naponta mintegy 2000 te-
hergépjárművet jelent. Ez a for-
galom Rajka és Rédics között jó-
részt az erre teljesen alkalmatlan
86. számú főúton bonyolódik le.
Ennek a forgalomnak köszönhe-
tő a 86. sz. főút autópályává fej-
lesztési szándéka, illetve a 30 km/
ó sebességkorlátozások a Győr-
Moson-Sopron megyei, vasi és
zalai falvak belterületén.
Meglepően erős a Balkánt és Er-
délyt az Északi országokhoz kötő
közúti teherforgalom. Az Északi
KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET ROVATA
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Szakmai fórum 68
KTI ▼ Tudomány a gyakorlatban
A MAGYARORSZÁGOT ÉRINTŐ KÖZÚTI
TRANZITFORGALOM FŐ ÁRAMLATAI
Szele András tanulmánya
A cikkben arra a kérdésre keressük a választ, hogy a Magyarországon átmenő közúti
tranzitforgalom mely nagyrégiók, országcsoportok között zajlik, és, hogy az egyes nagyrégiók
között milyen mértékű forgalmi áramlatok jönnek létre. (A Magyarországra irányuló, vagy
innen induló forgalom nem képezte a vizsgálat tárgyát.)
A vizsgálatot személy- és tehergépkocsikra külön-külön folytattuk le, már csak azért is, hogy
az egyes relációkban felmérhessük a közúti személy- és teherforgalom közötti különbségeket.
A teherforgalomra megnyitott 31 határátkelőhelyen elvégzett 12 órás forgalomszámlálás
és kikérdezés eredményeinél, 3100 külföldi rendszámú személygépkocsi és 1650 tehergépkocsi
célforgalmi adatait használjuk.
68-69 kti.indd 68 2013.05.28 14:00:02
az előző bekezdésekben már
taglaltuk, itt tehát elsősorban a
Latin országok felé való túlontúl
jelentős teherforgalom kérdése
releváns.
Ekkora kamionforgalmat nem
ilyen célokra kiépített főútra en-
gedni nem lenne szabad, ugyan-
akkor a 86. sz. főútnak – Magyar-
ország területén – nincs alter-
natívája. Így hát két megoldási
lehetőségünk van: megépítünk
tucatnyi települési elkerülőt szá-
mos előzési szakasszal és burko-
lat-megerősítéssel, és adminiszt-
ratív módszerekkel igyekszünk
megfizettetni a teherforgalom
által okozott károkat.
A használatarányos útdíj közel-
jövőbeni bemutatkozása után
kiderül, hogy milyen döntést
hoznak az egyébként nagyon is
árérzékeny lengyel, román fu-
varosok. Elképzelhető, hogy bi-
zonyos utakon csökkenni fog a
tranzitban közlekedő kamionok
száma. Talán észrevehető lesz a
csökkenés a 86. sz. főúton vagy
a 4. sz. főúton. De az is előfordul-
hat, hogy jobb választás híján a
tranzit teherforgalom egyszerű-
en megfizeti a magasabb díjakat
és a forgalomban nem veszünk
észre változásokat.
országok és a Balkán között 1850
tehergépkocsi/nap, az Északi or-
szágok és Erdély között pedig
950 tehergépkocsi/nap értéket
számoltunk. A fő határátlépési
pontok az északi határon Rajka,
Tornyosnémeti és Sátoraljaúj-
hely, a keleti határon pedig Ár-
tánd és Nagylak. E kamionok egy
része okozza például Tokaj for-
galmi problémáit.
Napi 1350, illetve 1050 kamiont
terhel a magyar közúthálózat-
ra az elmúlt évtizedben nagyon
megerősödött Balkán–Latin or-
szágok és az Erdély–Latin or-
szágok kapcsolat. A keleti hatá-
ron Nagylak és Ártánd a belépé-
si pont, a nyugati oldalon pedig
az M7–M70 útvonalat és Tornyi-
szentmiklóst használják.
Szerbia és a Nyugati országok kö-
zött mintegy 800 tehergépkocsi
közlekedik egy átlagos napon.
A személygépkocsi-
és a tehergépkocsi-forgalmak
összevetése
Az előző pontokban külön-külön
elemeztük a Magyarországot
érintő személygépkocsi- és a te-
hergépkocsi-tranzitmátrixokat.
Ebben a pontban arra teszünk
kísérletet, hogy megkeressük a
legfontosabb kapcsolatokat, és
megvizsgáljuk, hogy ezekben a
kapcsolatokban mennyiben más
a személygépkocsik és a teher-
gépkocsik forgalmi áramlatainak
iránya, nagysága és útvonalvá-
lasztása.
A forgalmakból jól látszik, hogy
Magyarországon keresztül hat
nagyrégió bonyolít közúti kap-
csolatokat. Az is meglehető-
sen egyértelmű, hogy Szerbia
ezek közül a legkevésbé erőtel-
jes résztvevő, a politikában las-
san javuló kapcsolatok még nem
éreztetik hatásukat a gazdaság-
ban, s így a közutakon sem. Így
tehát lényegében öt nagyrégió
(Balkán, Erdély, Északi országok,
Nyugati országok és Latin or-
szágok) egymás közötti közúti
kapcsolatait érdemes vizsgálni.
A valóban hangsúlyos és érde-
kes kapcsolatok száma azonban
nem túl nagy, a mátrixok tanúsá-
ga szerint a következő kapcsola-
toknak van valódi súlya: ▼ a Bal-
kán és az Északi, Nyugati és Latin
országok közötti, ▼ az Erdély és
az Északi, Nyugati és Latin orszá-
gok közötti, ▼ az Északi orszá-
gok és a Latin országok közötti
forgalmi kapcsolatok.
Ezeket a kapcsolatokat fölrajzol-
tuk, hogy a nagyságrendek és az
egymáshoz való arányok jobban
szembetűnjenek. Egy ábrára ke-
rültek forgalmi kapcsolatonként
a személygépkocsik és a teher-
gépkocsik forgalmi áramlatai, így
a szemléltetés mellett lehetővé
vált az összehasonlítás is.
Először a Balkánról induló és oda
érkező tranzitforgalmakat vizs-
gáljuk meg. Ebben lesz segítsé-
günkre az 1. ábra.
Rögtön szembetűnik az ábráról,
hogy a teherforgalom minden
forgalmi áramlatnál sokkal erő-
sebb, mint a személygépkocsi-
forgalom, ami a szoros gazdasá-
gi kapcsolatokat bizonyítja.
Különösen szembetűnő ez a tény
az Északi országokkal való kap-
csolatnál, ahol majdnem tízsze-
res a különbség a teherforgalom
javára. A térséget a legerősebb
kapcsolat a Nyugati országokhoz
fűzi. Némileg meglepő, hogy az
Északi országok felé nagyobb a
teherforgalom, mint a Latin or-
szágokhoz fűződő kapcsolat. A
személygépkocsi-forgalom is
igen jelentős, a napi szintű tran-
zit ezres nagyságrendje szoros
kapcsolatokról árulkodik.
Az itt vizsgált forgalmak túlnyo-
mó része megjelenik a nagyla-
ki határátkelőn, az M5 autópá-
lyán és az M0 autóúton is. Érde-
mes azonban felhívni a figyel-
met arra, hogy az M8, M9 terve-
zett autóutak megépítése a Latin
országokkal való kapcsolatban
alapvető útvonal-módosulást
eredményez majd, és felértékeli
az új, gyűrűs hálózati elemeket,
egyidejűleg az M0 bizonyos mér-
tékig tehermentesülhet.
A Balkán és az Északi országok
között látható kapcsolat nagy-
ságrendjét tekintve (és Erdély
ezirányú kapcsolatait is figye-
lembe véve) már érdemes volna
egy magasabb színvonalú közúti
kapcsolat kiépítése az M36–M3–
M30 folytatásában Szlovákia felé.
(2. ábra)
Erdély európai kapcsolatai vala-
melyest szerényebbek a Balkán-
nál, de ha a terület népességét is
figyelembe vesszük, akkor akár
még intenzívebbnek is mond-
hatók. A teherforgalmi kapcso-
latok sokkal kiegyenlítettebbek,
de még ennél is látványosabb,
hogy a személygépkocsi-forga-
lom nagyságrendileg megköze-
líti a teherforgalmat. Az Északi
országokkal való kapcsolatban
itt is sokkal markánsabb az áru-
szállítás szerepe. (3. ábra)
Ezek a forgalmi áramlatok első-
sorban a 4. számú főúton okoz-
nak problémákat, és a jelenlegi
helyzetben túl sok változás nem
várható, mivel az M31 átadása
után is jelentősen hosszabb lesz
az M3 felé az Erdély–M0 közúti
kapcsolat, így a teherforgalom-
nak ez nem lesz valódi alterna-
tíva.
Amint az jól látható, az Északi or-
szágok szempontjából Magyar-
ország elsősorban a teherforgal-
mi tranzit miatt érdekes. Az ábra
többé-kevésbé szimmetrikus: Er-
dély és a Nyugati országok felé
nem túl jelentős teherforgalom
látható, amit harmad akkora sze-
mélygépkocsi-forgalom kísér.
A Latin országok és a Balkán felé
egyaránt mintegy 2000 teher-
gépkocsi/nap forgalom bonyo-
lódik le, amit lényegében elha-
nyagolható személygépkocsi-
forgalom egészít ki. Az Erdéllyel
és a Balkánnal való kapcsolatot
Szakmai fórum ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 69
KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET ROVATA
1. ábra – A Balkán
Magyarországot
érintő személy-
gépkocsi-
és teher gépkocsi-
tranzitforgalma
2. ábra – Erdély
Magyarországot
érintő személy-
gépkocsi-
és tehergépkocsi-
tranzitforgalma
3. ábra – Az Északi
országok Magyar-
országot érintő
személygépkocsi-
és tehergépkocsi-
tranzitforgalma
1
2
3
68-69 kti.indd 69 2013.05.28 14:00:09
merikában és Kanadában
szinte minden évben szi-
gorítják a károsanyag-kibocsá-
tás előírásait. Ennek csak úgy
tudnak a gyártók megfelelni,
hogy ők is újítások sorát kényte-
lenek beépíteni az új kamionok-
ba. Kezdődött a sor a kipufo-
gógáz visszavezetésével (EGR),
nem sokkal utána következett
a dízelkatalizátor vagy szűrő
(DPF). Érdemes megemlíteni,
hogy a 2002-es előirások még
tízszer több káros anyagot en-
gedélyeztek a kipufogógázban
mint a mai törvények. Sok gyár-
tó kapkodva igyekezett lépést
tartani a tör-
vényal kot ók-
kal, mára bebi-
zonyosodot t ,
hogy nem min-
den újítás volt
piacképes, nem
volt elég idő a
tesztelésre. El
kell azt is ismer-
ni, hogy ezek-
nek az újí-
tásoknak egy
része viszszafogta a motor tel-
jesítményét, néha a fogyasz-
tás is megemelkedett (például
amikor a dízelkatalizátor kiége-
ti a kormot álló helyben) ráadá-
sul az alkatrészek is jóval drá-
gábbak lettek. Az itt felsorolt
okok miatt született egy másik
iparág: akik kiiktatják és meg-
szüntetik ezeket! Most hozták
Kanadában nyilvánosságra egy
nyomozás eredményét, esze-
rint vannak olyan műhelyek akik
még hirdetik is, hogy „olyan lesz
a kocsid mint a régi szép idők-
ben”! Első olvasásra hihetetlen-
nek hangzik, elgondolkoztam
egy kicsit a dolgon. Kilenc évig
dolgoztam műszaki diszpécser-
ként, nagyon sok műhellyel tart-
va a kapcsolatot, javítás, vizsga,
stb. A műszaki vizsgán csak azt
nézik fel van e szerelve a kami-
on a korának megfelelő káros-
anyag-csökkentő újítással, senki
sem ellenőrzi, hogy működik-
e! A gázt nem tesztelik, nem
mérik mennyi benne például
a korom vagy a nitrogén-oxid.
(Érdekes módon a kis kategó-
riákra van éves környezetvé-
delmi vizsga!) Olyan dolgok-
ra is fény derült a nyomozás
során, hogy a dízelkatalizátort
a helyén hagyták, csak kidob-
ták a belső filtert belőle és egy-
szerű kipufogódobként műkö-
dött. Első ránézésre minden OK!
Sok műhelyben kínálnak komp-
lett szolgáltatást, belenyúlnak a
komputerbe is ha kell, felpiszkál-
ják a motort maximális teljesít-
ményre és műszaki előtt vissza-
állítják gyári értékre. Ennél már
csak az a szebb, ha joguk van
műszakiztatni is. Sok műhely tu-
lajdonosa nem is tudta, hogy il-
legális amit csinálnak, sok meg
azt válaszolta, hogy ők csak „ru-
galmasan” értelmezik az előírá-
sokat és ráadásul nagy a kereslet
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Kaleidoszkóp 70
A
1. Ezeknek már
tényleg lejárt az ideje
(vagy mégsem?)
2–3. Az új kamionok
már megfelelnek
a legszigorúbb előírásoknak
(vagy mégsem?)
Am
erika egy igazi csõrösbõl
Balogh János (Giovanni)
tudósítása
Kitekintés
A SZOLGÁLATKÉSZ
„HÁTTÉRIPAR”
Károsanyagkibocsátás-korlátozás kiiktatva!
Nem volt olyan régen, amikor elkezdtünk kamionozni, de
a különbség a technikában szinte leírhatatlan. Abban
az időben jónak számított egy 300 lovas autó, mára
az 500-600 sem ritkaság. Akkoriban sorra születtek újítások,
hogy növeljék a motor teljesítményét, javítsák a fogyasztását,
csak évekkel, sőt évtizedekkel később kezdtek odafigyelni
a környezetvédelemre.
A 2006-ban bemutatott EGR-es motor
és a dízelkatalizátor
1
2
3
70-71 amerika_kal.indd 70 30.5.2013 8:30:24
ra, akik már 9000 olyan csoma-
got adtak el, amivel a tulajdonos
ki tudta iktatni a katalizátort a
dízelmotoros pickup-ján. Kíván-
csian várom Kanada mikor rea-
gál erre a „háttériparra”.
Balogh János és Magdi
a szolgáltatásra. Annak ellenére,
hogy a kocsi elveszíti a gyári ga-
ranciát és ha esetleg be akarják
cserélni újra, akkor vissza kell ál-
lítani eredeti állapotába. Csak
egy új dízelkatalizátor több ezer
kemény dollárba kerül. Kanadá-
ban egyértelműen az ellenőrzés
hiánya tette lehetővé ennek a
szolgáltatásnak a kialakulását, a
környezetvédelemről még nem
is esett szó. A Környezetvédelmi
Minisztérium azt a választ adta,
hogy ez súlyos szabálysértés
és ezért bevonhatják a kamion
rendszámát is, de ők is a nyomo-
zás után hallottak ilyesmiről elő-
ször. Egy szakmai újságíró hozta
az egészet nyilvánosságra: felhí-
vott egy sor műhelyt, elmond-
va mit szeretne. A legtöbb he-
lyen készségesen fogadták, ahol
nem foglalkoztak ilyesmivel ott
is tudtak ajánlani olyan szervizt
ahol elvégzik az ilyen munkát. A
gyári szervizek érthető módon
kereken elutasították, itt hal-
lottak először a környezetvéde-
lemről. Rengeteg műhely van vi-
szont magánkézben, ők gátlások
nélkül elvégzik az ilyen átalakí-
tásokat. Amerikában hamarabb
avatkoztak be, most büntettek
meg egy céget 500 ezer dollár-
Kaleidoszkóp ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 71
INFORMÁCIÓK ÉS ÉRDEKESSÉGEK
A német Blocket cég bemutatta a „Dakar
650” típusú lakóautóját, Mercedes-Benz
Sprinter 519 CDI 4x4-es, 3665 milliméteres
(közepes) tengelytávú alvázon. Az 5,3 tonna
össztömegű jármű erőforrása a 3 literes, V6-
os, Euro 5-ös motor, 190 lóerős teljesítmény-
nyel és 440 newtonméter forgatónyomaték-
kal. Az erőátvitelt 6 fokozatú, kézi kapcsolá-
sú váltómű és 2 fokozatú osztómű biztosítja,
opcióban első-hátsó differenciálzárakkal ki-
egészítve. A széria ikerabroncsozással szem-
ben, a hátsó tengely nagy teherbírású, szóló
abroncsozást kapott. Az úti cél elérését 180
literes üzemanyagtartály segíti.
A gépkocsi teljes hossza 6,5 méter, a maxi-
mális magasság 3,1 méter. A felépítmény 3,9
méter hosszú és 2,18 méter széles, a belma-
gasság legalább 2 méter. A felépítmény ki-
alakításánál kiemelt szempont volt, hogy ne
korlátozza a terepjáró-képességet. Az oldal-
falak és a tető 50, a padlózat 60 milliméter
vastagságú szendvicspanelekből készült. A
konstrukció teljesen hőhídmentes, az ajtó,
az ablakok és csomagtérajtók hermetikusan
zárnak.
A vezetőfülke és a lakórész közti átjárást szin-
tén hőszigetelt ajtó szolgálja. A lakórészben
a bejárattól jobbra egy gardrób, vele szem-
be a vizesblokk (WC, mosdó, zuhanyzó) ka-
pott helyet. Baloldalt egy nappali/társalgó
rész, jobb oldalon a konyhablokk (mosoga-
tóval, kétégős gáztűzhellyel) és egy 80 lite-
res, kompresszoros hűtőszekrénnyel került
beépítésre. A frissvíztartály 230, a szenny-
vízé 130 literes.
A 200 x 140 centiméteres fekhely hátul ka-
pott elhelyezést, alatta kívülről hozzáférhető
jókora csomagtérrel
Az áramellátást egy 220 amperórás akkumu-
látor, egy automatikus töltőberendezés (12
volt / 50 amper) és egy 2 kilowattos egyen-
irányító szolgálja. A belsőtér-világítás termé-
szetesen már kizárólag LED-es megoldású.
A jármű vételára 205 800 euró.
„DAKAR 650” – VILÁGJÁRÓ LAKÓAUTÓ A BLOCKET-TŐL
Az itt parkoló kamionok közül vajon hányan vannak „megműtve”?
1–2. A „Dakar 650” 4x4-es lakóautó MB Sprinter 519-es alvázon 3–4. Belső tér 5. Mini fürdőszoba kazettás WC-vel
1
2
3
4
5
70-71 amerika_kal.indd 71 2013.05.27 13:24:24
SZABÓ TAMÁS (47)
Hogy mikor ijedtem meg? Sok-
szor már. De akkor a legjobban,
amikor a szüleim be akartak írat-
ni gimnáziumba. Engem! Pedig
tudták rólam, hogy suli után
mindig ott lógok az utcánkban
lévő, koszos autójavító műhely-
ben a Béla bácsinál, aki gyereke-
ként bánt velem. Mindent elma-
gyarázott, amit kérdeztem és a
segédei is nagyra értékelték az
én autók iránti olthatatlan von-
zalmamat. A látogatásaim utáni
koszfoltjaim sem árulkodtak az
én drága szüleimnek, hogy ez
a gyerek már tudja mi lesz, ha
nagyfiú lesz. Nyolcadikos ko-
romban már mindent tudtam
az autók működéséről, és arról
is, mit hogyan lehet megjavíta-
ni. Elképzelhető, hogy mennyi-
re megijedtem a gimitől, akko-
ra volt a stressz, hogy rosszul
aludtam és egyszer éjjel bepisil-
tem, de ezt ne írja meg. Na jó,
írja, gyerek voltam. Persze az
édesanyám egy kisipari szövet-
kezetnek volt a főkönyvelője, az
édesapám pedig osztályveze-
tő a tejiparban. Érthető, ha úgy
képzelték, én is íróasztal mellett
fogok dolgozni nyugdíjig. Nem
így lett. Végül Béla bácsi balla-
gott át hozzánk és az ő kedé-
lyes, de tárgyilagos modorában
helyretetette az életemet, így
kerültem egy közlekedésgépész
szakiskolába, ahol szintén 4,5
körüli tanulmányi átlaggal vé-
geztem. Technikusi vizsgát már
nem tettem, érettségi után így
is bőségesen válogathattam az
álláslehetőségek között, hiszen
minden gyárkapun ott lógott a
tábla, milyen állások betöltetle-
nek. Ne feledjük, ez 1984-ben
történt!
Egy nagyvállalat autójavítójá-
ban helyezkedtem el, ahol a
vállalat személygépkocsiijait,
targoncáit és teherautóit javí-
tottuk, néha még az igazgató
MZ motorkerékpárját is. Vagány
gyerek volt, az autót túlságosan
biztonságosnak találta. Tizen-
ketten voltunk a műhelyben, az
idős szakik igyekeztek bennün-
ket, fiatalokat tanítgatni. Ott
történt, hogy egyszer kigyulladt
a karosszériás gázpalackja, lob-
bant egyet és méteres lánggal
égett. Mindenki megijedt, én is,
mindenki szétszaladt, már nem
tudom, honnan jött a bátorság,
de egy másik sráccal kiakasztot-
tuk a tartóbilincset és kivittük az
udvarra. Persze az acetilén gáz-
palack nem azonnal robban, de
azért mégis… Jöttek a tűzoltók
eloltották, de jöttek a mentők is,
mert a kollégával együtt imitt-
amott egy kicsit megégtünk.
Hősként kezeltek minket a kór-
házban is, meg a vállalatnál is.
Nem biztos, hogy a mai eszem-
mel meg merném tenni.
A benzinallergiám miatt 92-ben
abbahagytam a szakmát és nagy
teherautóra ültem. Egyszer úgy
fél méter átmérőjű acélcsöveket
szállítottam és híddaruval, hor-
gos kenderkötéllel raktuk le, én
a kocsin beakasztottam a hor-
gokat, egy ember pedig lenn
szortírozta a csöveket és ki-
akasztotta a horgokat. És akkor
elszakadt az egyik kötél! A cső
egyik vége lezuhant, közvet-
lenül az ember mellé, pattant
egyet, oldalba lökte, aztán át-
pattant felette ívben és meg-
állt. Az ember ott feküdt hason
a kövön. Mit gondol, mennyi-
re ijedtünk meg? Gondolhatja!
A kötöző felkelt a földről, nem
lett baja, de remegett kezünk-
lábunk, együtt hárman elszív-
tunk egy cigit, csak utána tud-
tuk folytatni a munkát. Aki akar,
tanulhat belőle.
CSINGER FLÓRIÁN (29)
Köszönöm, nem láttam még ezt
a Magazint. Érdekes a kérdése.
Sajnos, eléggé ijedős gyerek
voltam, ezért az agresszívabb,
erősebb osztálytársaim rend-
szerint rajtam szórakoztak, el-
vették a sapkámat, a táskámat,
de úgy gondolom, ilyet min-
denki tapasztalt az iskolában.
Reménykedtem, majd a gimná-
ziumban másképp lesz, de ott
is ezt tapasztaltam, csak más-
képp, más módszerekkel. Hogy
mégis miért egy olyan foglalko-
zást választottam, ahol bőven
van lehetőség a megijedésre?
Elmondom.
Kommunikáció szakon végze-
tem a főiskolán, majd a diplo-
ma megszerzése után, ha nehe-
zen is, de elhelyezkedtem. Úgy
hittem, végre értelmes munkát
fogok végezni, de csalódnom
kellet. Minden szempontból a
teljes bizonytalanság vett körül,
öt percenként változtak a dol-
gok, volt, hogy a főnök ordított,
hogy azonnal kirúg, ha még
egyszer…
Váltottam, de ez a hely sem volt
egy tündérmese. A barátnőm
édesapja cégvezető, egy 30 fős
Kft-ben, ő hívott, van két céges
autójuk, egy 3,5 tonnás kiste-
herautó és egy furgon, azokat
kellene felváltva vezetni, mikor,
mire van szükség, persze rakod-
ni is kell. Elvállaltam, itt vagyok.
Most jól érzem magam.
Gondolom, innentől érdeklik a
nagy megijedések. Hát voltak!
Egészen más a cégautót vezet-
ni, mint a sajátomat. Itt nem
lehet azt mondani, tegnap bu-
liztunk, ma reggel kótyagos a
fejem, majd megyek villamos-
sal. Az első megijedésem kis
híján az életembe került. A fur-
gonnal mentem az M7-esen
talán 90-et, amikor egy dur-
ranás és valami szinte kitépte
volna a kezemből a kormányke-
reket. Ösztönösen cselekedtem,
iszonyú kacsázás után valahogy
megálltam a belső sávnál a sza-
lagkorlát mellett. Szakadt rólam
a víz. Első kerék defekt! A gumis
azt mondta, kizárt, hogy az alig
három éves gumik így le legye-
nek kopva és ennyi hajszálrepe-
dés legyen az oldalán. Az elő-
döm a műszaki vizsga után le-
lopta róla az új gumikat, mert
a kocsik műszaki állapotát nem
ellenőrizte senki a cégnél. Azóta
mindenben gyanakszom, ami a
gépkocsihoz és a közlekedés-
hez fűződik.
A másik emlékezetes esetem a
3,5 tonnás dobozossal történt.
Itt Pest megyében az egyik
nagyközség főutcáján mentem,
forgalom semmi, persze nyom-
tam olyan 50-55-öt. Láttam én,
hogy egy olyan 60-as, jó erőben
lévő bácsi gyalogol a főút felé
és tolja a biciklijét. Gondoltam
megáll, látja, jövök. Nem lassí-
tottam, ő meg nem állt meg,
nem nézett körül, lelépett elém
féktávolságon belül. Kürt, pad-
lófék, gumisivítás és még a do-
bozban nem rögzített raklapos
áru is nekidörrent a homlok-
falnak. A bácsi akkorát ugrott,
hogy ilyet csak az olimpián lát-
tam, elesett, de megúszta a gá-
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Kaleidoszkóp 72
Pilóták véleménye
AMIKOR NAGYON
MEGIJEDTEM…
Gépkocsivezetők a meleg pillanatokról
Mindnyájunk életében vannak olyan események, amikor
megijedünk, félünk valamitől, aztán később kiderül, jogos
volt-e a félelem, vagy sem. Ha megijedünk, a szerveztünkben
is ijesztő változások történnek. Egy pillanat alatt megizzadunk
és nem tudatosan, hanem többnyire ösztönösen cselekszünk,
s az ilyenkor termelődő adrenalin hormon megsokszorozza
a testi erőnket.
A gépkocsit vezetve, vagy gépkocsivezetőként bőségesen van
alkalom a megijedésre és ez még sokáig így is lesz. Néhány
gépkocsivezető hajlandó is volt ezekről az élményeiről
beszélni.
72-73 pilotak.indd 72 2013.05.27 13:33:48
én pedig nem voltam se élő,
se holt. Kábítószer? Robbanó-
anyag? Végül kiderült, 20 darab
pipereszappan volt benne. Jó,
mi?
Másik eset. Már kamionnal jár-
tam nemzetköziben, amikor
olyan cégnél dolgoztam, ahol
előírták, mennyi idő alatt kell
a fuvart teljesítenem. Baleset?
Dugó? Műszaki hiba? Semmi
nem érdekelte őket. A tachog-
ráfot pedig maceráljam meg,
ahogy tudom. Holtfáradtam ve-
zettem és Prága után volt egy
szűkítés az autópályán. Egy pil-
lanatra elaludtam és ráfutot-
tam a bal elsővel a „New Jer-
sey” falra. (Fordított Y kereszt-
metszetű terelő betonelem – a
szerk.) A frász tört ki, de meg-
úsztam. Aztán megálltam alud-
ni.
Mostanában csak belföldezek.
Azt írja meg, hogy amit ebben
az országban a biciklisek és a
motorkerékpárosok művelnek,
az egyszerűen rettenetes. Még
a KRESZ is segíti őket, egyirá-
nyú utcában jöhetnek szem-
ből is. Ki talál ki ilyen életveszé-
lyes, ostoba szabályokat? Szinte
nincs nap, hogy ne találkoznék
szabályszegő, eszetlenül köz-
lekedő biciklissel, vagy moto-
rossal. Kedvenc elfoglaltságuk,
hogy ha gyalogátkelőhelyhez
közeledem, egyszercsak oldal-
ról, a semmiből, nem látható-
an előtűnnek és átspriccelnek
keresztben a zebrán a féktávol-
ságomon belül. Nem száll le a
bicikliről, nem néz körül, de ha
beletaposom az aszfaltba, éve-
ket ülhetek a váci fegyházban.
Bezzeg követelődzni azt tud-
nak, már elrondították a pesti
belvárost a sok alig használt bi-
cikliúttal. Vagy a motorosok?
100-al mennek a városban, 150-
200-al autópályán. És mit keres-
nek ezek két kocsisor között a
záróvonalon? Mondja meg, ki
fog ebben rendet tenni?
Tóth-I.
zolást. A biciklije viszont totálká-
ros lett. Amikor feltápászkodott
az útról, két nagyon fehér ember
kezdett beszélgetni egymással.
Meggyőztem, először orvos-
hoz viszem, aztán bejelentjük a
rendőrségen az esetünket. En-
gedelmesen jött velem. A vén-
séges, rozoga biciklije nem ér-
dekelte, volt másik. Akkor tanul-
tam meg, nem elegendő csak
az utat nézni vezetés közben, a
gyanús jelekre azonnal lassítani
kell. Ja, és már mindent rögzítek
a raktérben!
TALABÉR MIHÁLY (54)
Ha kíváncsi az életkoromra, azt
is írja meg, hogy néha úgy ki va-
gyok purcanva a munkától, és a
testi bajoktól, hogy ezer éves-
nek érzem magamat! De menni
kell, mert ebből élünk. Az édes-
apám kőműves volt, az édes-
anyám viszont menetirányító a
megyei Volán vállalatnál és el
sem tudtam képzelni más pá-
lyát, mint az autópályát. Ugyan-
is a kőműves szakmához ügyet-
len voltam, meghaltam volna,
ha azt kellett volna csinálnom.
De így van ez jól. Az egyiknek
ez tetszik, a másiknak amaz.
A katonaságnál két éven ke-
resztül már sofőrködtem, min-
dent vezettem, aminek gumi-
kereke volt, a harckocsit viszont
hosszas rimánkodásra sikerült
elkerülnöm. Utáltam a lánctal-
pat! Leszerelés után egy NDK
gyártmányú, zárt felépítményű
Roburon kezdtem itt Pesten a
sütőiparban. Nemcsak a fővá-
rosban, hanem a környező me-
gyékben is terítettük az árut, vi-
déki malmokból hoztuk a lisz-
tet.
Egy ilyen úton történt Bicske és
Csákvár között, ahol kevés a be-
látható egyenes, hogy ugyan-
csak nyomtam volna a pedált,
mert az esti Fradi–Újpest meccs-
re haza akartam érni. De előt-
tem egy pótkocsis, ponyvás IFA
haladt meglehetősen óvatosan.
A 25. születésnapom volt ez.
Index, kormány balra, nekikezd-
tem előzni. Már a pótos mellett
voltam, amikor a becsatlakozó
földútról kifordult egy traktor
és nem volt összecsukva a bo-
ronája. Velünk azonos irányban
haladva csak 50 métert akart
megtenni az aszfaltoson és újra
befordulni a földek felé. Az IFA
tele volt morzsolt kukoricával,
nem tudott megállni, frontá-
lisan ütközött a 6 méter szé-
les boronával. Én balra húztam
a kormányt a rézsűre felfutva
két kerékkel, hogy elkerüljem a
frontálist. A boronát elhagy-
va visszahúztam volna jobb-
ra az útra, de felborultam a 20
mázsa liszttel együtt. Az IFA-s
kolléga megsérült, mentő vitte
el, nekem csak kisebb sérülése-
im voltak, viszont úgy megijed-
tem, azt hittem ott halok meg.
Öt órán át tartott a mentés. Még
most is remeg a gyomrom, ha
rágondolok.
KATONA BALÁZS (41)
Tehát ez a Magazin a pilóták vé-
leményének is helyet ad az új-
ságban. Ez nagyon jó, mert a
mi véleményünkre a kutya se
kíváncsi. Pedig érdemes lenne
meghallgatni bennünket, mert
talán értelme-
sebb, biztonsá-
gosabb lehetne
ez a nagy társas-
játék, amit köz-
lekedésnek ne-
veznek. Hát véle-
ményem az van!
Na jó, előbb el-
mondom hogyan lettem gép-
kocsivezető. Nem az MHSZ-nél
vizsgáztam olcsón, nem a kato-
naságnál vezettem teherautót,
hanem a finoman piacgazda-
ságnak nevezett kapitalizmus-
ban vizsgáztam drágán. Na-
gyon drágán!
Mert ha itt az ember dolgozni
akar ebben a szakmában, akkor
előbb költsön rá jó sok pénzt.
Igazam van?
A katonaságnál szakács voltam,
mert imádok sütni-főzni, én
olyan erdélyi töltött káposztát
csinálok magának, hogy… Igen,
mondom máris, hogy mikor
ijedtem meg. Na, várjunk csak!
Tudom már!
Irodagép-műszerész a szak-
mám, de 95-ben munkahely
híján váltanom kellett, így let-
tem sofőr úr. Szerencsém volt,
mert egy elég nagy vállalatnál
ráültettek egy bordó FIAT Ta-
lentre és Németországból hoz-
tam rendszeresen papír alap-
anyagot a cég nyomdájának.
Egyszer be kellett mennem Tü-
bingenbe és ott beültem egy
bisztróba, ahol megismerked-
tem egy kedves, idős, magyar
nénivel, aki megkért, elhoznék-
e a lányának egy kis csomagot
Pestre? Elvállaltam, betettem a
jobb oldali ülés alá. Hegyesha-
lomnál még soha nem állítot-
tak félre részletes
vámvizsgálatra,
akkor igen. Meg-
találták a csoma-
got! De ahelyett,
hogy kinyitot-
ták volna, órá-
kig várakoztat-
tak, kihallgattak,
Kaleidoszkóp ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 73
72-73 pilotak.indd 73 2013.05.27 13:33:55
e menjünk csak sorjában.
Kezdjük egy új szabállyal,
mely az egész hétvégére rá-
nyomta a bélyegét: amennyi-
ben futam alatt műanyag elem,
tartóelem illetve bármi lóg-
lifeg-lebeg az autón, ki kell állni
a bokszutcába, és le kell szedni,
vagy rögzíteni.
Szombaton a két szabadedzé-
sen Norbi a legjobb háromban
végzett, Beni pedig körről körre
gyorsult, folyamatosan egyre
jobb időket futott.
Az időmérőn Norbi 3. lett, Beni a
14. helyről rajtolhatott első kami-
onos futamán.
A rajtot jól kapták el a pilóták,
az élen nagy csaták alakultak ki,
Norbi a 4. helyen, közvetlen Al-
bacete nyomában autózott, ami-
kor az új szabály miatt kihívták a
bokszutcába, ugyanis a bal hátsó
sárvédője lógott. A csapat gyor-
san lekapta a sárvédőt, de Norbi
már csak a 13. helyre tudott visz-
szaállni, messze lemaradva a
többiektől, így kímélve az autót
tartotta pozícióját. A sárvédő
azért kezdett lobogni az autó
után, mert Albacete a felvezető
körön nekiment Norbinak, ezért
a futam után meg is büntették a
spanyol pilótát, persze ez Norbin
már nem segített.
Beni nem volt megszeppen-
ve első rajtjától, rögtön előzé-
sekbe kezdett, majd csatázott a
futam alatt is, a végén ráesett a
már pontszerző helyen autózó
Janiecre, de előzni már nem ma-
radt ideje, így 11. lett.
A második futamon egymás
mögül rajtoltak a srácok, és jöt-
tek előre szépen. Norbi Albace-
tevel csatázott, amikor az egyik
kanyarban nem
vette őt észre a
spanyol pilóta
– a futam után
mondta –, így
összeütköztek,
Norbi beforgat-
ta a piros kami-
ont, aki így visz-
szaesett néhány
pozíciót, Norbi-
nak pedig a szer-
vója ment tönk-
re a karambol-
ban, emiatt fel
kellett adnia a
versenyt.
Beni számára viszont tökélete-
sen alakult a futam, jó rajt után
sikeres csatákat vívott, majd
a végén az utolsó pillanatban
fogta vissza magát, ugyanis az
előtte haladó két pilótát, akiket
épp előzni készült megbüntet-
ték, így nem kellett kockáztatnia,
már előttük is volt a 9., pontszer-
ző helyen, ezzel Beni 2 Eb pontot
szerzett már első napján!
A szombat Beni,
a másnap Norbi napja volt
Norbi Pole Pozíciót futott az idő-
mérőn, ami az OXXO csapatának
még soha nem sikerült, ráadásul
a hétvége legjobb idejét futot-
ta meg a kiváló magyar pilóta, ő
ment be először 2.03-as idő alá.
A rajtnál aztán picit beragadt,
a 3. helyre esett vissza – ebben
a két már élen haladó pilóta is
jócskán segítette, ugyanis kite-
relték a pályáról. Onnantól végig
támadta az előtte haladó Öste-
reichet, akinek a hátsó sárvédő-
je elkezdett lógni, így kiintették
Norbi elől. Addigra Albacete na-
gyon meglépett, nem lehetett
utolérni, Norbi bejött a második
helyen – mely ed-
digi legjobb fu-
tameredménye!
–, és szerzett 15
Eb pontot.
A második fu-
tamban a fordí-
tott rajtsorrend
miatt a 7. helyről
indult Norbi, de
rögtön a rajtnál
egy kis ütközés-
be keveredett,
ami miatt boksz-
utca áthajtásos
büntetést ka-
pott. A 15. helyre
állt vissza, ahonnan gyors iram-
ban, hatalmas előzések árán fel-
jött a 9. helyre Östereich mögé.
Folyamatosan támadta a 4-es
számú pilótát, próbált beszúrni
jobbról-balról, ennek az lett az
eredménye, hogy belehajszolta
ellenfelét egy hibába az utolsó
kanyarban, amit Norbi kímélet-
lenül kihasznált, és ha csak né-
hány méterrel is, de előbb haladt
át a célvonalon, ezzel újabb 3 Eb
pontot begyűjtve nyolcadik lett.
Beni az első futamon a 14. hely-
ről rajtolt, folyamatosan csaták-
ba keveredett, melyben meg-
sérült a hátsó sárvédője, így ki
kellett mennie a bokszba, majd
csak a 16. helyre tudott visszaáll-
ni, s ott is fejezte be a futamot.
A második versenyen sikerült fel-
jönnie a 11. helyig, de már a rajt-
nál nekimentek, ami miatt meg-
sérült a sárvédője, s bár viszony-
lag sokáig hagyták kint a pályán
– hátha letörik a spoiler, és nem
kell kiállnia –, végül behívták, így
ismét a mezőny végére került.
„Összességében remek hétvé-
gét zárt csapatunk Misanoban
– foglalta össze a hétvégét Job-
bágy Ákos csapatfőnök –, hiszen
Major Benedek Eb pontokkal
mutatkozott be a mezőnynek,
sőt, nem volt beforgása, nem járt
a kavicságyban, de hatalmasakat
csatázott és folyamatosan gyor-
sult a két nap alatt, Kiss Norbi
pedig a Pole pozíció után első fu-
tamon tudott a dobogó második
fokára állni, és mind az időmérő,
mind pedig a versenytempója a
legjobb volt a mezőnyben!”
A Kamion Európa-bajnokság kö-
vetkező futamát június 1–2-án
rendezik Spanyolországban, Na-
varrában. S. B.
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Kaleidoszkóp 74
D
Kamionsport
OXXO PONTSZERZÉSEK
Eb pontokkal és a csapat eddigi legjobb dobogós helyezésével kezdte a szezont
az OXXO Energy Truck Race Team ▼ A csapat mindkét pilótája Eb pontokat szerzett
már az első hétvégén
Elmúlt hétvégén Misanoban rendezték a FIA Kamion Európa-
bajnokság idei első versenyét.
Az OXXO Energy Truck Race Team két magyar pilótával – két
különböző céllal érkezett Olaszországba. Kiss Norbi szeretett
volna első futamon dobogóra állni (a második futamokat
fordított rajtsorrendben indítják), Major Beni pedig legalább
1 Eb pontot begyűjteni –, mindketten többet értek el ennél.
Major Benedek Kiss Norbert
74 oxxo.indd 74 2013.05.28 12:19:55
tettek magukért, az egyik egye-
di darab Kilian Streit barátom
amerikai International kamion-
ja volt, amit színváltós festékkel
festett, igaz pont ezért a fény-
kép sem adta vissza az eredetit.
Noha sok makettet már ismer-
tem az internetről, különböző
nemzetközi fórumokról, megint
bebizonyosodott, hogy teljesen
más élőben látni őket, megcso-
dálni, szemrevételezni, és rájön-
ni, hogy mennyi munka fekszik
bennük. Természetesen az elvá-
lás idén is úgy történt, hogy jö-
vőre veletek ugyanitt!
Kiss Gábor
gabimakett@gmail.com
ár megszokott, hogy a
rendezvényen a tömeget,
a legtöbb makettet mindig az
1/24-es méretarány adja, itt van
a legtöbb kiállító, induló, és a
legtöbb különlegesség is. Nem
volt ez másként idén sem, és a
nagyobb, tágasabb hely miatt
ez még többnek látszott. A kö-
vetkezőkben kiemelem azokat
a munkákat amelyek legjobban
megfogtak, de ezt igen nehéz
több mint 1000 makett közül
megtenni, melyek nagy részét
igen profi módon kivitelezték.
Első lépésként kezdjük a keleti
régióval. Idén látogatott el elő-
ször az orosz Andrey Myakotkin,
aki jelenleg Lettországban él, és
kiegészítőket gyárt. Szerintem
nyugodtan kijelenthető, hogy ő
volt a rendezvény legtávolabb-
ról érkező résztvevője. Kiállíta-
ni két, egykori szovjet teherau-
tó makettjét hozta, melyeket ő
épített meg nulláról, egy nyer-
ges Kamazt, és egy platós ZIL-t.
Mindkét makett szép és részle-
tes kidolgozású, a Kamazt meg
lehet már venni tőle építőkész-
letben is. Két asztallal mellet-
tünk volt a cseh kamionmakett-
klub asztala, ahol a sok érde-
kesség mellett Jan Rosecky ba-
rátom Hungarocamionos Rábá-
ja vitte a prímet. Egy közös kép
erejéig össze is tettük egy asz-
talra Kustánczi Gergő kék HC
Rábáját a hagyományos zöld
Rábával, erről készítettem az
egyik képet. Szintén történel-
mi pillanat volt, hogy az „egyéb
európai kamion kategóriában”
a két Rába kapta az első és má-
sodik helyet, erre sem volt még
példa.
A különlegességek sorába tar-
tozik a holland Zeger van Hat-
tem, akinek idei különlegessége
a saját építésű Volvo munkagép
volt. Minden alkatrészt maga fa-
ragott ki műanyag lemezekből,
de az eredmény a gyári maket-
teket megszégyenítő minőség
lett. Őróla tényleg csak úgy be-
szélünk, hogy egy másik dimen-
ziót képvisel a kamionmakette-
zők körében.
Természetesen idén is voltak
airbush-grafikás kamionok,
pisztoly-ecset festési kombi-
nációkkal, ezekben továbbra
is a franciák jeleskednek, náluk
lehet legtöbbször ilyet látni, és
engem mindig is nagyon le-
nyűgöz. Sok német klub is jelen
volt, náluk az egyik újdonság
Oliver Skolaut IV-es Magnum át-
építője, és az elkészített prototí-
pus volt. Szintén nagyon látvá-
nyosra sikerült Matthias Hassel
silós Scania szerelvénye, a pót-
kocsit ő is teljesen nulláról épí-
tette. A svájci makettezők is ki-
Kaleidoszkóp ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 75
M
1. A régmúltat idézi a 131-es ZIL
2. Különleges pisztollyal és
ecsettel festett dekorációjú DAF
3. A két Rába egy asztalra került
a kép kedvéért
4. Ez a különleges Scania
svájcból érkezett
5. A teljesen saját építésű Volvo
munkagép
6. Speciális szállítás DAF-al
7. Tartályos Scania-szerelvény
Modellkirakat ▼ Kiállítási körkép II. rész
JABBEKE 2013
Az előző számban megjelent tudósítás folytatásaként a
mostani számban az ígértek szerint az 1/24-es és 1/25-ös
méretarányban bemutatott kamionokról ejtek néhány szót,
persze a képek segítségével.
1 2
3 4 5
6 7
75 modell.indd 75 2013.05.27 14:09:19
APRÓHIRDETÉS
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Kaleidoszkóp 76
ÁLLÁS
▼ Nemzetközi fuvarszervező/
járatelszámoltató/szállítmányo-
zó – 10 éves gyakorlattal – vi-
dékre is, munkát változtatna
profi angol és szakmai tudással.
Tel.: + 36-70/502-8546
▼ 40 éves gyakorlott sofőr, he-
telős olasz munkát keres.
Tel.: +36-70/531-4201
▼ Sofőrállást keresek furgonra
– A, B, C, E jogosítvánnyal, digit-
kártya (belföldi, külföldi), ADR,
gyakorlattal. Belföld előny.
Tel.: +36-70/290-6709
▼ 40 éves gépkocsivezető –
többéves gyakorlattal – heti
egyfordulós olasz munkát keres.
Tel.: +36-70/531-4201
▼ 37 éves férfi, B, C, E kate gó-
riás jogosítvánnyal, PÁV I., II.
KKSZ, tartányos ADR vizsgával,
15 éves gyakorlattal bel földi
sofőr állást ke re s Szegeden.
Tel.: +36-20/496-6280
▼ 29 éves sofőr B, C, E kate-
góriás jogosítvánnyal és gya-
korlattal 7,5 tonnáig bezárólag,
belföldön vagy külföldön mun-
kát keres.
Tel.: +36-70/652-3210
▼ Kamionos – negyvenéves
gyakorlattal – fullos autón dol-
gozna.
Tel.: +36-30/710-8258
▼ Fiatalember, egyetemi dip-
lomával (művelődésszervező
szak), számítógépes ismeret-
tel (Word, Excel, Outlook, Pho-
toshop), alap fokú német nyelv-
vizsgával, vi deo műsor-készítő
szakvizsgával, operatőri, tévés
gyakorlattal, hitelügyintézői
gyakorlattal és jogosítvánnyal
állást keres.
Mobil: +36-20/340-0546
▼ Kamionsofőr C, E kate gó riás
jogosítvánnyal, 22 éves vezetési
– ebből 5 év nemzetközi fuvaro-
zási – gyakorlattal állást keres.
Tel.: +36-54/451-133
és +36-20/628-8145
▼ B, C, E kategóriás jogosít-
vánnyal, PÁV II-vel, bel földi és
nemzet közi árufuvarozói vizs-
gával, digitá lis kártyával, autó-
szerelő szakmá val, gyakorlattal,
sofőr munkát ke re sek.
Tel.: +36-70/290-6709
▼ Közgazdasági szakközépis-
ko lát végzett nő, kiegészítő köz-
gaz da sági szaktanfolyammal,
köny ve lői gyakorlattal, felhasz-
náló szin tű szá mítógépes isme-
rettel (Win dows, Ex cel), fuvaros
cégnél szerzett 3 éves gyakor-
lattal állást keres.
Tel.: +36-70/316-8205
▼ Kamionsofőr A, B, C, E kate-
góriás jogosítvánnyal, PÁV I, bel-
földi és nemzetközi vizsgával,
digitális kártyával, 35 éves gya-
korlattal munkát keres, beugrás
is ér de kel.
Tel.: +36-70/229-7575
▼ 13 év belföldi, 7 év külföl-
di gya korlattal – CE, TIR, PÁV II
ka te góriás –, belföldön vagy
külföl dön munkát keres, beug-
rás is ér de kel.
Tel.: +36-20/537-5686
▼ Profi kamionos hölgykollé-
gát keresek négykézbe, uniós
fuvarokra külföldi céghez, aki
németül vagy angolul kiváló-
Apróhirdetés
A vállalkozási célú apróhirdetések
alapegysége: 42x33 mm/3750
Ft+áfa (Több szöröse is lehet)
Meg ren de lés: levél, telefon, fax
(szer kesz tő ség).
Fizetés: a küldött csekken min-
den hó 20-ig, akkor a kö vet kező
hónapban megjelenik.
Tovább ra is té rí tés nélkül,
maxi mum tíz sor ter jede lem-
ben jelen tet jük meg:
állás, jármű, köz ér de kű szak mai,
iskolai, szer vezeti, ha tó sági hi r-
de téseket, részvét nyil vání tást,
sze mélyes tárgyak gyűj tését, cse-
réjét.
Hirdetési ügyekben hívják
a szerkesztőséget.
Tel.: 390-4474, 370-5017
an beszél és károsszenvedély-
mentes. Tar tá lyos, silós gya-
korlattal, digit kár tyával és sze-
mélyautóval.
Tel.: +36-70/652-9296
▼ Veszélyesáru-szállítási biz-
tonsági tanácsadó vállal cégek-
nek, vállalkozóknak ADR szállí-
tási tanácsadást.
Tel.: +36-70/940-0000
▼ Olyan európai kamionos
fu va rozócéget keresek, amely
Dél-Afrikába és -ban fuvaroz-
tat, és sofőröket keres. Kérem,
aki tud valamilyen pozitív in-
formációval szolgálni, jelent-
kezzen.
Tel.: +36-70/652-9296
▼ 42 éves budapesti kamion-
sofőr B, C, D, E karegóriás jogo-
sítvánnyal, autószerelő szak-
mával, érettségivel, nagy veze-
tési és nemzetközi gyakorlattal
– garázsmester, – gépkocsi elő-
adó, – belföldi vagy rövidtávú
nemzetközi sofőri állást keres.
Érdeklődni: +36-70/279-9956
▼ 32 éves gépkocsivezető ma-
ximum 3 hetes uniós munkát
vál lal (digitális kártya van).
Tel.: +36-30/695-6689,
+36-30/452-7254 (belföldön)
NEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐKET
KERESÜNK!
A Németh Eurotrans Kft. (budapesti telephellyel)
tapasztalattal rendelkező
nemzetközi gépjárművezetőket keres.
Elvárások: C, E kategóriás jogosítvány, GKI kártya,
Digit-kártya, PÁV, ADR-vizsga (küldeménydarabos).
Amit nyújtunk: Korrekt bérezés, biztos, tőkeerős háttér.
Feladat: Volvo, Scania gépjárművekkel, nyugat-európai régiókban
történő fuvarvégzés, 2-3 hetes kint tartózkodással.
Jelentkezni a szente.allas@gmail.com e-mail címre
elküldött önéletrajzzal, valamint
a 06-30/222-9129-es telefonszámon Szente Évánál lehet.
MUNKAVÁLLALÁS?
VÁLLALKOZÁS?
Folyamatosan induló
szaktanfolyamok
TARGONCA, EMELÔGÉP, FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÔI
OKJ-s bizonyítvánnyal és gépkezelôi jogosítvánnyal
Telefon: +36-20/424-4843
GÉPJÁRMÛVEZETÔ KÉPESÍTÔ IGAZOLVÁNY
Munkavállaláshoz elôírt képesítés
tehergépkocsi-vezetôknek és autóbusz-vezetôknek
Telefon: +36-20/248-4700
SZAKTANFOLYAMOK
• Árufuvarozó • Autóbuszos és Taxis Vállalkozói
• Gépjármû ügyintézôi • Veszélyesáru-szállító (ADR)
• Hulladékgyûjtô és -szállító
• Túlméretes szállítmány szakkísérô
Telefon: +36-20/938-4663
Kapcsolj rá!
www.fuvinfoiroda.hu
1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.
Telefon/fax: 06-1/261-0078, 06-1/261-9836
▼ 15 év szállítmányozás-
ban és logisztikában, ügy-
vezetői asszisztensi tapasz-
talattal, irodavezetői vég-
zettséggel, angol, francia,
román nyelvtudással ren-
delkező, korhatár előtti,
frissnyugdíjas hölgy, állást
keres Budapesten, iroda
adminisztráció területen.
Tel.: +36-20/5945677
76, 78 Apro.indd 76 2013.05.28 12:21:17
Kaleidoszkóp ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 77
CAMION TRUCK&BUS HASZONJÁRMŰ, ÁRU- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZAKLAP • KIADJA: CAMION
TRUCK&BUS • A KIADÓ IGAZGATÓJA: KLÉZL MARINA • IGAZ GATÓ: MOLNÁR ZOLTÁN • SZERKESZTI:
A SZER KESZTŐ BIZOTTSÁG • FŐMUNKA TÁRS: PAPP ERZSÉBET • MUNKA TÁR SAK: BALOGH JÁNOS,
BALOGH MAGDI, BONCSÉR SÁNDOR, FEKETE ÁRPÁD, KISS BERTALAN, KŐFALUSI PÁL, DR. KŐFALVI
GYULA, KRIVÁNSZKY ÁRPÁD, MERUK RÓZSA, OSCAR HOOG EN DOORN, ✞ ROSZPRIM LÁSZLÓ, TEKES
ANDRÁS, TÓTH • TERJESZTI: HÍRKER • NEM ZETI HÍR LAP KERESKEDELMI RT. • KIADÓI ÉS LAP TER-
JESZTŐI KFT. , VALAMINT ALTERNATÍV TER JESZTŐK • ISSN 1586–8729 • MEG NEM RENDELT
KÉZIRATOKAT ÉS FOTÓ KAT NEM ŐR ZÜNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA. KÖZÖLT CIKKEINK ÉS
FOTÓINK ÁTVÉ TELE CSAK A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL LEHETSÉGES. HIRDETÉSEK SZERVEZÉSE:
SZERKESZTŐSÉGBEN, PIXEL-X KFT. (390-4474), ÉS ALTERNATÍV SZERVEZŐKNÉL TÖRTÉNIK.
SZER KESZTŐSÉ GÜNK JOG SZABÁLYBA ÜTKÖZŐ, ETIKAILAG KIFO GÁ SOL HA TÓ HIR DE TÉ SEK KÖZ-
LÉSÉTŐL EL ZÁR KÓZIK, A MEGJE LEN TETETT HIRDE TÉ SEK TARTAL MÁ ÉRT FELELŐS SÉGET NEM
VÁLLAL. A LAPOT SZEMLÉZI AZ OBSERVER
BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT.
TEL.: 303-4738 • FAX: 303-4744
OBSERVER BUDAPEST MÉDIA FIGYELŐ KFT.
OFFICIAL HUNGARIAN JOURNAL
OF THE INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH
OF THE YEAR AWARDS
AZ „INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH
OF THE YEAR”
SZERVEZET MAGYARORSZÁGI HIVATALOS LAPJA
SZERKESZTŐSÉG:
1141 BUDA PEST,
MOGYORÓDI ÚT 127/B
1437 Bp., Pf. 310 · TEL./FAX: 390-4474
E-MAIL:
cambus@hu.inter.net
INTERNETCÍME:
www.camiontruck.hu
MEGRENDELÉSÉT, KÉRJÜK WEB OLDALUNKON (www.camiontruck.hu)
TALÁLHATÓ ELŐFIZETÉSI LAP KITÖLTÉSÉVEL ÉS ELKÜLDÉSÉVEL TEGYE
MEG! TERMÉSZETESEN FAXON, TELEFONON 390-4474, ÉS LEVÉLBEN 1141
BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B CÍMRE IS JELEZHETI IGÉNYÉT!
AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ HAT HÓNAPRA 2970 FT (BRUTTÓ), TIZENKÉT HÓNAPRA 5940 FT (BRUTTÓ).
A DÍJAK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK!
MEGRENDELEM A CAMION TRUCK&BUS CÍMŰ HAVONTA MEGJELENŐ LAPOT
HAT HÓNAPRA TIZENKÉT HÓNAPRA PÉLDÁNYBAN
CSEKKET KÉREK SZÁMLÁT KÉREK
MEGRENDELŐ NEVE:
CÍM:
IRÁNYÍTÓSZÁM:
E-MAIL CÍM:
TELEFON: ALÁÍRÁS:
FAX: DÁTUM:
MEGRENDELÉSÉT ELKÜLDHETI FÉNYMÁSOLAT, FAX, E-MAIL FORMÁBAN IS
Megrendelőlap
HIRDETÉSEK (ZÁRÓJELBEN A HIRDE TÉ SEK OLDALSZÁMA TALÁLHATÓ)
AGENTSPED KFT. (78) • BAU-TRANS KFT. (14) • BUS-
WORLD 2013 (59) • CON VOY TRUCK SHOP (47) •
DELTA-TRUCK KFT. (B/IV) • DAF HUNGARY KFT. (15)
• DÁVID PONYVA REKLÁM KFT. (16) • FLIEGL TRAI-
LER (9) • FLOTT-TRANS KFT. (16) • IVECO MAGYAR-
ORSZÁG KFT. (1) • KRONE GmbH (13) • MAN KFT. (3)
• MERCEDES-BENZ HUNGÁRIA KFT. (33) • MKFE (65)
• NAVI GÁTOR CENTRUM (59) • NiT HUNGARY KFT.
(66) • RENAULT TRUCKS HUNGÁRIA KFT. (B/II) •
SCHMITZ CARGOBULL HUNGÁRIA KFT. (17)
• SCHWARZMÜLLER KFT. (11) • TITAN SPEDITION &
TITAN TRUCK RENTAL (11) • TIMOCOM GmbH (B/III)
• VOLVO HUNGÁRIA KFT. (7)
Camion Truck&Bus – Az év haszongépjárműve 2012
pályázat kategóriagyőztesei az olvasók szavazatai alapján
VIII. kategória
Terepjáró, pick-up
VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE
VII. kategória
Konstrukciós/terepes nehézjármű
MAN TGS 41.400 8×8
V. kategória
Haszongépjármű 12–24 tonnáig
VOL VO FE 6×2
VI. kategória
Haszongépjármű 15 tonna felett
MER CE DES-BENZ ACTROS 1851 LS
I. kategória
Haszongépjármű 2 tonnáig
VOLKSWAGEN CADDY EDITION 30
II. kategória
Haszongépjármű 2–3,5 tonnáig
IVECO ECODAILY 35S17LV
III. kategória
Haszongépjármű 3,5–7,5 tonnáig
MER CE DES-BENZ SPRIN TER 316 CDI/43 KA
IV. kategória
Haszongépjármű 7,5–12 tonnáig
MAN TGL 12.250 BL
IX. kategória
Minibusz, midibusz 9 méterig, 9 főtől
MIDICITY S 91
X. kategória
Városi, elővárosi autóbusz
CREDO CITADELL 19
Gratulálunk az eredményekhez, és reményünket fejezzük ki,
hogy a korszerű, ember- és környezetbarát technika népszerűsítését
ez az esemény is elősegíti!
A szerkesztőség
XI. kategória
Helyközi / intercity autóbusz
CREDO INOVELL 12
XII. kategória
Turista-autóbusz
SETRA S 431 DT
77 Impr.indd 77 2013.05.29 09:17:35
APRÓHIRDETÉS
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Kaleidoszkóp 78
ipa ri, rak tár- és csar nok é pü le-
tek mér nö ki ter ve zé sét épí té si
en ge dély terv szin ten.
Ér dek lő dés:
TERMOTERV Bt.
Tel.: +36-30/853-5916
▼ Ka mi on- és au tó men tés:
hely szí ni gyors ja ví tás (0–24-ig)!
Bor so di Lász ló au tó sze re lő.
Mo bil: +36-30/948-4723
▼ Angol magántanítást, nyelv-
vizsgára és érettségire való fel-
készítést vállal nagy tapasztalat-
tal rendelkező dip lomás tanár.
Tel.: +36-20/320-6995
VEGYES
▼ Electrolux abszorpciós hűtő
(24 V, 220 V, gázüzem), 12 V–220
V, 24 V–220 V átalakító eladó.
Tel.:+36-20/972-0154
▼ Álomszép, vérpezsdítő „mo-
torzene”! – V6, V8, V12, V16-os
motorhangok CD-n. Csak „ben-
zinőrülteknek”!
Tel.: 06-46/747-675, ERNI
▼ Eladásra kínálom az alábbi
kiadványokat: 1972/1973/1974
Bed ford • 1975 Ford • 1972
Dodge • 1976 Saviem • 1974 Ber-
liet • 1994/1999/2001 Renault •
1994/1995/1999/2007/2008
Iveco, MAN, Volvo, Scania •
1981 Kögel pótkocsi prospek-
tusok (46 darab) • Trucker Ka-
mionos Magazin (11 darab) •
'70-es évekbeli USA autópros-
pektusok (13 darab) • Képek E-
mailben.
Érd.: +36-70/215-8319,
E-mail:
alexgrand1776@gmail.com
▼ GYŰJTŐ venne vagy cserél-
ne az elmúlt évtizedekben ké-
szült képeket, kiadványokat,
relikviákat a Hungarocamion,
az ÉPFU, a BSZV és a Volán vál-
lalatokról, illetve járműveikről.
Kovács Tibor,
6100 Kiskunfélegyháza,
Perczel Mór u. 54.
Tel.: +36-20/228-9094,
E-mail: kovti@pr.hu
▼ El a dó a Camion Truck&Bus
összes lap ja 1989. 01-től posz te-
rek kel, mel lék le tek kel és az Au-
tó mo tor 1974. 01.–1981 kö zöt ti
ki a dá sai.
Tel.: +36-20/976-2616
Kamionosok!
Mozgószerviz az ország egész területén.
WE BAS TO EBER SPÄ CHER
álló fûtések (12, 24 V), új és használt
készülékek beszereléssel is eladók.
Állófûtések és kamionok teljes körû
elektromos javí tása a hét minden napján.
Ké ke si Er nô, 2030 Érd, Mun ká csy Mi hály u. 91.
Tel.: 06-23/364-048, +36-20/973-1857
▼ 36 éves kecskeméti férfi A, B,
C, D, E karegóriás jogosítvány-
nyal, belföldi, nemzetközi gya-
korlattal nehézgép-kezelői jogo-
sítvánnyal munkát keres Kecske-
mét és Szol nok környékén.
Tel.: +36-70/531-4201
▼ ADR tanácsadó munkát
keres túlméretes szállítmány
kisérésére, saját gépjárművel.
Tel.: +36-70/940-0000
▼ 38 éves, megbízható, több-
éves nemzetközi tapasztalat-
tal, jelenleg uniózó kamionos
belföldi és/vagy nemzetközi
munkát keres, hétvégi pihe-
nővel. Székesfehérvár és kör-
nyéke.
Tel.: +36-20/914-8413
▼ Nagy tapasztalatokkal ren-
del kező 50 éves nő, képesített
könyvelői, középfokú raktár-
gazdálkodási, logisztikai ügy-
intézői végzettséggel, 20 éves
raktárvetetői gyakorlattal ál-
lást keres. (20 év = 2 munka-
hely.)
Tel.: +36-20/358-2019, E-mail:
gratczeranita@yahoo.com
▼ 28 éves fiatalember, korláto-
zás nélküli belföldi és nemzetkö-
zi árufuvarozó vállalkozói vég -
zet t séggel, bel- és külföldi mun-
ka kap csolatokkal, tapasztalat-
tal, gya kor lattal fuvarozócég
vezetését, szakmai irányítását
vállalja.
E-mail: allas.iranyito@citromail.hu
JÁRMŰ
▼ Különleges technikai adott-
ságokkal, megvételre ajánlom
az FTF nyergest, 9 literes V6-os,
turbo kompresszoros Allison
motorral. 400 méteren kiváló-
an gyorsul.
Tel.: +36-30/315-1821
▼ Csepel 700-ashoz ke re-
sek (fixplatós, cementes, fo-
lyadékos, panelszállító) fél-
pótkocsit. 65–70-es évek. 344-
eshez ponyvát keresek.
Tel.: +36-30/937-3089
▼ Eladásra kínált motorok: Az
Ural M 62-es (1962) a veterán
kiállítások állandó résztvevője
(Old Timer kiállítás – Syma csar-
nok). Muzeális minősítésű mű-
szaki, forgalmi stb. Ár: 1 490 000
Huf.
Az MZ 250/ES Trophy (1971)
szintén kiállítási darab, muze-
ális minősítés, stb. Ár: 490 000
Huf
Érd.: Gabor.Mujzer@dkv-euro-
service.com
Mobil: +36-30/952-4883
▼ 2 da rab 3 éves GF nye reg
1255 mm kap cso lá si ma gas sá-
gú von ta tó ra el a dó.
Tel.: +36-30/219-2696
SZOLGÁLTATÁS
▼ Épü let gé pész- és épí tész mér-
nö kök ből ál ló vál lal ko zás vál lal-
ná nor mál épü le tek, va la mint
Nemzetközi Szállítmányozási
és Vámkezelési Kft.
1097 Budapest, Vaskapu u. 6/a. 1/1.
Postacím: 1458 Budapest, Pf. 83.
Telefon/fax: 215-0193, 216-1585, 216-1587, 476-0993, 476-8271
E-mail: agentsped@axelero.hu • www.agentsped.hu
Komplett nemzetközi
és belföldi szállítmányozás,
belföldi gyorsfutárszolgálat,
fuvarozás és teljes körû
vámügyintézés!
76, 78 Apro.indd 78 2013.05.28 12:21:24
vázszerkezetéhez kapcsolódik. A támkerék
lehajtása és a biztonsági zárszerkezet oldá-
sát követően, 90 fokban kifordítható kivitelt
első sorban kempingbuszokhoz fejlesztették
ki, amelyek önsúlya is kisebb, mint egy
integrált építésű lakóautó-
nak és a hátsó ajtónak fon-
tos szerepük van a csomagok
elhelyezése vagy a víztartályok
és gázpalackok hoz-
záférhetősége szem-
pontjából. A szállítóváz
természetesen egy
kis aláfutásgátló-
Kaleidoszkóp ▼ Camion Truck&Bus 2013/6 79
E havi rejtvényünk megfejtései: az üzemanyag-megtakarítással kapcsolatosak… A ke resz t rejtvény meg fejtői között a Camion
Truck&Bus 1/4 éves elő fi ze té sét sorsoljuk ki. Be kül dé si ha tár i dő: június 20. Májusi meg fej tés: 1. Kipufogógáz-visszavezetés nélkül •
2. Iveco Hi-Way egyedülálló Euro VI motor • 3. Szelektív katalitikus. Nyer te sünk: Ferencz Géza (Budapest).
ÚJ TÍPUSÚ, KÜLSŐ ÉS BELSŐ SZÁLLÍTÓKERET
KÉTKEREKŰEKHEZ
INFORMÁCIÓK ÉS ÉRDEKESSÉGEK
A Sawiko cég két új konstrukcióval jelent meg
azok számára, akik egy hosszú lakóautós túra
keretében is két keréken akarják bebarangol-
ni a környéket.
Az első, az „Agito 150” egy olyan 70 kilo-
gramm súlyú és 150 kilogramm teherbírású
szállítóváz, amely segédmotor és kerékpárok
szállítására egyaránt alkalmas és a jármű al-
2
val is rendelkezik, rajta külön hátsólámpák-
kal és rendszámtartóval.
A kihúzható „Velo” konzolt kimondottan nor-
mál és elektromos kerékpárok szállításához
fejlesztették ki, olyan integrált vagy egyedi
karosszériás lakóautókhoz, amelyek hátuljá-
ban kerékpárok szállításához is kellő-
en nagyméretű
poggyásztér
áll rendel-
kezésre.
Mindkét megol-
dás könnyen kezel-
hető, biztonságos rögzí-
tést nyújt a kétkerekű ra-
kományok számára.
1–2. „Agito”
150 külső-
és „Velo” belső
szállítóváz
1
79 Rejtvny_kal.indd 79 2013.05.28 12:27:21
A svájci Gebr. Jetzer Hoch- und
Tiefbau AG-nál, – egy magas- és
mélyépítéssel foglalkozó cég-
nél – állt munkába ez a többcé-
lúan alkalmazható tehergépko-
csi, amely legalább két másikat
helyettesít. Az elvárások között
a következők szerepeltek: rako-
dásra és daruszereléshez egy-
aránt alkalmas daru, építőanyag
és gépalkatrész-szállításhoz al-
kalmas plató, nagy vontatóka-
pacitás vonóháromszöges gép-
szállító trélerekhez, kiváló terep-
járó képesség építési területen
és fordulékonyság, valamint vi-
szonylag nagy sebességű vonta-
tás az alpesi utakon, télen is.
Így született meg a TGS 28.540
6x4/4 BL típusjelű jármű, amely
3600+1400 millimé-
teres tengelytávval
rendelkezik, elöl lap-
hátul légrugókkal.
Erőforrása Euro V-
ös, a D2676 LF06-os,
soros, hathengeres,
12,4 literes motor,
540 lóerővel percen-
kénti 1900-as fordu-
laton és 2500 newtonméter nyo-
matékkal, 1100–1400 közötti for-
dulaton. A váltómű ZF 16 S 2520
TO típusú, 16 fokozatú, kézi kap-
csolású, gyorsító végáttétellel és
Intarderrel.
Érdekesség, hogy a 6x4-es meg-
hajtás kapcsolható, kardános, el-
sőkerék-meghajtással jön létre,
a „C” tengely emelhető és kor-
mányzott kivitelű. Az első és a
segédtengely egyaránt 8 tonna
teherbírású, a hajtott tengely
műszakilag 13 tonnával terhel-
hető.
A vezetőfülke „M” kivitelű (hosz-
szított nappali), a plató háromol-
dalra billenthető, acélvázas, le-
nyitható alumínium oldalfalak-
kal.
Az MAN TGS 18.320 4x2
BB típusjelű gépkocsi
egyik alapvető külön-
legessége, hogy nem-
csak a vezetőfülkénél,
de a felépítménynél is
csak 2,3 méter széles,
amit a pályák, alagutak
és a remízek lehetsé-
ges űrszelvényei indo-
kolnak. A 2 darab kéttengelyes
vasúti futómű elhelyezésénél és
tengelytávjainál nemcsak a te-
hergépkocsi adottságait kellett
figyelembe venni, hanem a leg-
kisebb sugarú pályaíveket is. Így
a közúti forgalomtól és helyszín-
től függetlenül könnyen és gyor-
san eljuthat bárhová. A jármű
sínen történő mozgását az erre
szakosodott, közismert Koks-
Zweiweg cég kivitelezte, míg a
felépítményt a tűzoltóautókra is
szakosodott, holland Kenbri ké-
szítette. Ha jobban megfigyeljük
a járművet, nagyon is hasonlít, a
tűzoltóknál is alkalmazott, far-
darus műszaki mentőjárműre. A
Hiab fardaru nemcsak a különfé-
le pályafenntartásnál vagy men-
tésnél segít, hanem emelőkosár-
ral a felsővezeték javításánál is.
A meghajtást sínen és közúton
egyaránt a hátsó tengely szol-
gálja, a futóművek elöl-hátul
laprugós felfüggesztésűek.
Az eredetileg hálóhelyes „L”
fülke kivételesen, kompakt
módon egy duplafülkét helyet-
tesít, ugyanis az ágy helyén ülé-
sek találhatók, így a gépkocsive-
zetőn kívül még 5 fős csapat in-
dulhat munkába.
Az új jármű forgalomba állításá-
val a régi, 26 és 29 éves Unimo-
got és DAF-ot „nyugdíjazták”.
INFORMÁCIÓK ÉS ÉRDEKESSÉGEK
Camion Truck&Bus 2013/6 ▼ Kaleidoszkóp 80
Gáz o laj á rak
An dor ra 1,13 euró
Auszt ria 1,33 euró
Bel gi um 1,44 euró
Bul gá ria 2,61 leva
Cseh Közt. 34,66 ko ro na
Dá nia 10,59 ko ro na
Egye sült Királyság 1,38 font
Észt or szág 1,27 euro
Finn or szág 1,48 euró
Fran ci a or szág 1,34 euró
Gö rög or szág 1,33 euró
Hol lan dia 1,44 euró
Hor vát or szág 9,24 kuna
Ír or szág 1,49 euró
Len gyel or szág 5,33 zloty
Lett or szág 0,87 lat
Lit vá nia 4,48 litas
Lu xem burg 1,19 euró
Ma gyar or szág 438,00 fo rint
Né met or szág 1,39 euró
Nor vé gia 13,60 ko ro na
Olasz or szág 1,61 euró
Orosz or szág 33,00 ru bel
Por tu gá lia 1,37 euró
Ro má nia 5,60 lej
Spa nyol or szág 1,32 euró
Svájc 1,84 frank
Svéd or szág 14,28 ko ro na
Szerbia 147,40 dínár
Szlo vá kia 1,36 euró
Szlo vé nia 1,34 euró
Ukrajna 9,75 hryvnia
MAN KÜLÖNLEGESSÉGEK
AMSZTERDAMI VILLAMOSMENTŐ
MAN GÁZMOTORFEJLESZTÉS
Próbapadon az MAN
legújabb gázmotorja
A sokoldalú MAN
TGS 28.540 6x4/4 BL
Az MAN profiljában nagy hagyományai vannak a gázüzemű moto-
roknak, ezek főleg autóbuszokból ismerősek. A legutóbbi fejlesztés, a
kamionokban és turistabuszokban alkalmazott D2676 alapjaira épül,
hengerenként négyszelepes hengerfejjel. Az Ottó-rendszerű E2676
LE202 típusjelű motor furata 126, lökete 166 milliméter, összlökettérfo-
gata 12 419 köbcentiméter, maximális teljesítménye 220 kilowatt (299
LE) percenkénti 1500-as fordulatszámon. A mechanikai hatásfoka 40
százalék fölötti, a termikus hatásfok meghaladja az 50 százalékot. A
sűrítési arány földgázüzem esetén 12,5:1; míg például biogáznál 14:1.
Tervezői kimondottan sta-
bilmotornak szánták, de
az üzemeltetési tapaszta-
latok felhasználása ter-
mészetesen a járművek-
ben való alkalmazást is
elősegíti.
„SVÁJCI
BICSKA”
A fura elnevezés szó szerint ér-
tendő, bár hivatalosan szerviz-
kocsi és műszaki mentőjármű,
amely az amszterdami GVB tár-
saság villamosközlekedéssel
kapcsolatos hibaelhárítási mun-
káit szolgálja. A
hálózat jelenleg
213 kilométer,
amelyen össze-
sen 216 villamos-
szerelvény áll for-
galomban.
Nem
minden-
napi
alkalmazás
a TGS-nél
Munka közben
80 kal.indd 80 2013.05.27 16:04:32

H
U
-
2
0
1
3
0
5
2
7
Spórolja meg a drága üresjáratok költségét, és használja ki jobban gépjárműparkját! A TC Truck&Cargo
®
– az
európai piacvezető fuvar- és raktérbörze számos lehetőséget kínál Önnek üzletének bővítésére: itt naponta 300.000
nemzetközi fuvar- és raktérajánlatot talál, és ez a tendencia csak növekszik! Teszteljen minket, hogy Ön is joggal
mondhassa: „TimoCom: az én előnyöm.“
A TC Truck&Cargo
®
-ról és a TimoCom további termékeiről telefonon érdeklődhet az alábbi számon:
008000 8466266 (vonalas telefonról ingyenesen hívható telefonszám) .
Csatlakozzon hozzánk a Facebookon!
www.timocom.hu
. Az én tippem
A fuvarozás jövője!
a hatékonyságra.
000
6cBII_BIII_1306.indd B/III 2013.09.09 10:41:42
TRUCK OF THE YEAR 2013
IVECO STRALIS HI-WAY - ÚJ MODELL BEVEZETÔ ÁRON
SZEMÉLYRE SZABOTT LÍZING ÉS BÉRLETI KONSTRUKCIÓK
IVECO STRALIS FORRÓ VONAL: +36-24 50-22-50
W W W . I V E C O . C O M
Rendkívül alacsony fogyasztás a továbbfejlesztett aerodinamika,
az EcoSwitch és az EcoFleet funkció által
Kimagasló ergonómia
A képen látható autó illusztráció!
Delta-Truck Kft.
M0 autóút - 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 13.
Tele|on. +36 24 50-22-50 · Fa×. +36 24 50-22-33 · L-mall. marketlng@oelta-truck.bu · www.oeltatruck.bu
DELTA-TRUCK
ÚJ MEGOLDÁST KÍNÁLUNK!
6cBIV_BI_1306.indd B/IV 2013.09.09 10:37:26

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful