Tehnologii speciale în ingineria geotehnică Note de calcul

Tehnologii speciale pentru fundaţii
Tema L ăţimea proiectului: fâşiei 6:B6.1 := 4.78m B6.2 := 3.18m
2

AriaS de ă se săp stabileasc ătură peă sec fiş ţiunea a tehnologic 6: As.S6 ă de ţie a lucrărilor de terasamente şi fundaţii := execu 37.13m pentru realizarea unei clădiri cu fundaţii continue2din beton, conform dimensiunilor din Aria de umplutur ă pe secţiunea 6: Au.S6 := 2.09m planul de fundare anexat. Clădirea este amplasată pe un teren de fundare dat conform planului topografic anexat. B6.1 + B6.2 3 În vederea riisec lucr ărilor6: de V îmbună tăţire a terenului⋅A de fundare se dispun Volumul de săpefectu ăturăă pe ţiunea := = 147.777 ⋅m coloane s.S6 s.S6 mixte balast-beton, pe adâncimea de 7m faţă de cota terenului natural. 2 LColoanele ăţimea fâş ieidimensiunile: 4:B4 := 5.00m au Lăţimea fâşiei 2:B2 := 5.00m B6.1 + B6.2 -tronson balast: D = 0.5m; h = 1.5m 3 2 Volumul de umplutur ă pe secţiunea 6: V:= := ⋅Au.S6 = 8.318⋅m Aria de să pă tură pe sec ţiunea 4: As.S4 28.99m 2 u.S6 -tronson = sec 0.3m; h = 2: 4m, şi sunt dispuse la intervale de aproximativ 1m sub Aria de săbeton: păturăD pe ţiunea As.S2 := 24.90m 2 2 funda ţ iile continue. Aria de umplutură pe secţiunea 4: Au.S4 := 2.63m2 Aria de umplutur pe ţiunea 2: Au.S2 := 2.84m Volumul de săpăă tur ă sec total pe taluz: 3 Se cere:de săpătură pe secţiunea 4: V Volumul := B4 ⋅As.S4 = 144.95⋅m 3 3 s.S4 Volumul de s ă p ă tur ă pe sec ţ iunea 2: Vpe B2fi ⋅A = 124.5 ⋅m V := Vs.S1 + ă Vpozi +:= Vs.S5 + Vs.S6 = ⋅m 1. Să se stabileasc iaV platformei care va amplasat ă 850.876 clă direa, fiind necesare s.S2 s.S2 s.taluz s.S2ţ+ s.S3 + Vs.S4 3 Volumul de umplutur ă pe sec ţiunea V := B4 ⋅Au.S4 = 13.15⋅m 3 extinderi de : - minim 3m spre est 4: Volumul de umplutur ă pe sec ţiunea 2: Vu.S4 := B2 ⋅Au.S2 = 14.2⋅m Volumul de umplutur ă total pe taluz: u.S2 - minim 7m spre nord ş i sud 3 - minim spre vest + V Vu.taluz := 12m Vu.S1 +V + Vu.S4 + Vu.S5 + Vu.S6 = 70.438⋅m u.S2 u.S3 2. Să se stabilească necesarul de lucrări de terasamente pentru săpături, umpluturi, cu eventualele ziduri de sprijin. Volumul 3. Să setotal stabileasc de săp ăă pozi tură ţia al drumului fundaţiei de continue: acces la clădiri, de la drumul public, cu o lăţime de 4m, pantă de maxim38%, şi rază de curbură de până în 8m. V := 72.35m 4. Să se stabileasc ă lista fluxurilor tehnologice de execuţie a lucrărilor de terasamente şi s.fundatie fundaţii. Necesarul de armatura ţia continua: 5. Să se stabileasc ă fiin şafunda tehnologic ă de realizare a fundaţiilor şi a piloţilor micşti. 6. Să se stabilească schemele tehnologice pentru fişele tehnologice. A := 434kg 7. Să se stabileasc ă un deviz-ofertă pentru lucrări de terasamente şi fundaţii. armatura Lăţimea fâşiei 5:B5 := 5.00m L fâşiei 3:B3 := 5.00m năţ :=imea 23 total Volumul de beton al fundaţiei continue: 2 Aria de săpătură pe secţiunea 5: As.S5 := 32.99m2 Aria de săpă tură peplatformei: sec As.S3 := 26.42m 1.Stabilirea pozi ţiei S-a efectuat pe planş a T-03. 3 ţiunea 3: Vb.fundatie := 72.35m 2 Aria de umplutur ă pe sec ţ iunea 5: A := 1.96m2 2.Necesarul de lucr risec de ţ terasamente: Aria de umplutur ăă pe iunea 3: Au.S5 := 2.84m u.S3 3 Pas 1: Sede împarte suprafa ţa platformei şi a taluzurilor în fâ= şii164.95 aproximativ egale, iar volumul de Volumul săpătur ă pe sec ţiunea 5: V := B5 ⋅As.S5 ⋅m 3 s.S5 Volumul de s ă p ă tur ă pe sec ţ iunea 3: V := B ⋅ A = 132.1 ⋅ m Volumul de s ă p ă tur ă din coloanele mixte: D := 0.3m h := 4.00m s ă p ă tur ă , respectiv de umplutur ă va fi aproximat printr-o sec ţ iune medie pe aceste fâşii. s.S3 3 s.S3 Lăţimea fâşiei 1:B1.1 := 5.18m beton beton B1.2 := 5.98m 3 Volumul de umplutură pe secţiunea 5: Vu.S5 := B5 ⋅Au.S5 = 9.8 ⋅m 2 := 0.5m Dbalast.1 hbalast:= 1.50m Aria de săpătură pe secţiunea 1: As.S1 := 24.48m Volumul de umplutură pe secţiunea 3: Vu.S3 := B3 ⋅Au.S3 = 14.2⋅m3 Aria de umplutură pe secţiunea 1: Au.S1 := 1.93m2 După poziţionarea pe planul general, la distanţe de aproximativ 1m, numărul de coloane rezultat este 102. B1.1 + B1.2 3 2   Volumul de săp ă tur ă pe sec ţ iunea 1: V := ⋅ A = 136.598 ⋅ m π ⋅ D   s.S1 s.S1 beton 3 2 Vb.coloane:=  ⋅hbeton 102 = 28.84⋅m 4 B1.1 + B1.2   3 Volumul de umplutură pe secţiunea 1: Vu.S1 := ⋅Au.S1 = 10.769⋅m 2

(

)

(

)

(

)

(

)

3.Stabilirea poziţiei drumului de acces: S-a efectuat pe planşa T-03.

1