Lokalna stabilizacija lumbalnog segmenta

Milorad R. Jevti} Medicinski fakultet Kragujevac

Cilj rada: • Utvrditi klini~ki zna~aj lokanih stabilizatora • (m. . multifidus i m. transversus abdominis) • kod lumbalnog sindroma.

Rezultati testiranja su obradjeni statisti~kom metodologijom . Kod svih pacijenata je radjen mi{i}ni test m. tabelarni prikaz rezultata i statisti~ka zna~ajnost proverena T-testom. • . multifidus i m. • koji su le~eni nakon operacije • diskus hernije lumbalne regije. • • • • • • • Kontrolna grupa (30 ispitanika) su zdrave osobe.Metod rada i klini~ki materijal: • Osnovna grupa ispitanika (32 pacijenta) su pacijenti. transversus abdominis.

24. p= 0.00423.Rezultati: Podela po godinama starosti godine strosti do 20 21-30 31-40 41-50 preko 50 eksperimentalna grupa N=32 2 0 6 18 6 (²= 15.) kontrolna grupa N=30 0 8 10 10 2 . DF=4.

p= 0.Podela po polu Pol mu{ki eksperimetalna grupa 16 kontrolna grupa 8 `enski ukupno 16 32 22 30 (²= 3. DF= 1.05943 .553.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful