PROIECT DIDACTIC 1.

Date generale Unitatea de învătământ CTIA „TEREZIANUM”, SIBIU Profesor TOMA LILIANA Data Clasa - a X-a Disciplina - Educaţie antreprenorială Capitolul – Managementul resurselor personale Tema - Cariera Tipul lecţiei-mixtă, de verificare, transmitere de cunoştinţe Timp alocat - 50min. Obiectivele instruirii: a) Competenţe generale: - Utilizarea conceptelor specifice educaţiei antreprenoriale pt. explicarea unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală. - Aplicarea cunoştinţelor în rezolvarea unor situaţii problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare. - Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice. - Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare. - Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii. - Formularea unor opinii referitoare la rezolvarea problemelor comunităţii, privind iniţierea şi derularea afacerilor. b) Competenţe specifice: - Identificarea rolurilor pe care le poate îndeplini individul în domeniul economic - Recunoaşterea necesităţii şi implicaţiilor managementului carierei - Stabilirea în cooperare cu ceilalţi, a rolurilor proprii, actuale şi de perspectivă, într-un mediu de afaceri - Realizarea planului personal de carieră - Analiza critică a comportamentului în alegerea traseului profesional Strategia didactică a) Metode şi procedee didactice: expunerea, explicaţia, conversaţia euristică, joc de rol b) Mijloace de învăţământ: manual,fişa de evaluare, 2 planşe Bibliografia -Educaţie antreprenorială –cls. a X-a, ed. Corvin -Programa şcolară pt. Educaţie antreprenorială –cls. a X-a, nr. 4598 / 31.08.2004 -Economia întreprinderii şi elemente de legislaţie-manual pt. cls a XI-a, ed. Economică Preuniversitaria 2. Desfăşurarea lecţiei a) Moment organizatoric- 2-3 min, verificarea prezenţei, a materialului didactic, a curăţeniei clasei, a atitudinii elevilor. b) Verificarea cunoştinţelor frontal şi individual – 10-15 min. c) Comunicarea noilor cunoştinţe- 25 min:

1

Factorii care influenţează planificarea carierei sunt: . Managementul carierei presupune o serie de procese care vizează cunoaşterea propriilor posibilităţi. ci fiecare dintre noi poate să realizeze un management al carierei singur. ocupaţiilor. familiale funcţiilor etc.10 min.. Succesul depinde de capacitatea noastră de a ne planifica acţiunile potrivit potenţialului personal.starea generală a economiei şi piaţa muncii . profesional şi ocupaţional (toate acele procese care ne permit un control asupra propriei vieţi). profesie.costurile formării profesionale Alegerea carierei nu este un lucru facil. în primul rând ale familiei . de experienţa acumulată.Explică ce înseamnă carieră. pe baza tradiţiei. de eforturile pe care le depunem. pentru aceasta putem apela la specialişti în consiliere şi orientare vocaţională. profesia Stabilesc ce este consilerul vocaţional Se grupează pe echipe şi realizează o listă cu aptitudinile necesare pentru următoarele profesii: informatician. manager. realizarea feed-back-ului: s-a făcut pe parcursul lecţiei şi prin intermediul fişei de evaluare. Reuşita în viaţă depinde de pregătirea noastră. Astăzi. funcţia. cu ajutorul părinţilor sau cu ajutorul consilierului vocaţional.aşteptările şi recomandările celorlalţi. profesor Realizează o listă cu abilităţile transferabile în cazul profesiilor menţionate Stabilesc ce doresc astăzi angajatorii d) Fixarea noilor cunoştinţe. acasă : Stabiliţi planul personal de carieră 2 . dar ne putem baza şi pe propriile forţe. realizate de-a lungul vieţii.Definiţie: Cariera reprezintă totalitatea profesiilor.interesele personale . vânzător. alegerea cariere nu mai este hotărâtă de către părinţi. e) Tema pt.Activitatea profesorului . deciziile care se impun în privinţa parcursului şcolar.potenţialul personal . deci nu există o relaţie directă între caracteristicile de personalitate şi mediile ocupaţionale.statutul socio-economic oferit de diversele profesii şi ocupaţii . ocupaţie. rolurilor sociale. . medic. funcţie. - - Activitatea elevilor Elevii definesc ocupaţia. meseriilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful