P. 1
Referat La Drept

Referat La Drept

|Views: 9|Likes:
Published by Anastasia Rebegea
Acte necesare
Acte necesare

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Anastasia Rebegea on Sep 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DIN BACĂU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE MASTER C. A. A.

ANUL I

DREPTUL AFACERILOR Referat:

ÎNFIINŢAREA UNEI SOCIETĂŢI COMERCIALE SRL

STUDENT: MIHAELA SCHIFIRNEŢ CUPRINS

a sediilor secundare. daca este cazul. Informatii utile cu privire la optiunile fiscale la constituirea unei societati si la T.A.1. Etapele necesare in vederea constituirii unei societati comerciale 3. Prima etapa pentru infiintarea unei firme noi este stabilirea locului/spatiului unde societatea va avea sediul principal si.V.  sediul social al firmei se poate stabili intr-un spatiu proprietatea unuia sau a mai multor asociati ori aflat in folosinta acestora. 2. Acte necesare pentru infiintarea unei firme sau societati comerciale. ACTE NECESARE PENTRU INFIINTAREA UNEI FIRME SAU SOCIETATI COMERCIALE Infiintarea unei societati comerciale necesita indeplinirea mai multor formalitati pentru stabilirea tuturor aspectelor legale ale firmei. Sediu firma: 1. 1. .

de uz. extras din cartea funciara. contract de inchiriere. pe plan orizontal si vertical. Acte doveditoare pentru sediu: Dovada detinerii cu titlu legal a spatiului se poate face cu: (copii) contract de vanzare-cumparare.persoana fizica . Declaratie pe proprie raspundere pentru inregistrare: Declaratia pe proprie raspundere (model) este documentul din care rezulta ca fiecare declarant indeplineste conditiile legale pentru detinerea si exercitarea calitatii pe care o are in societatea comerciala. administratori. sau Daca nu exista asociatia proprietarilor. care intra sub incidenta Legii locuintelor nr. uzufruct. 114/1996. contract de asociere in participatiune. fondatori. contract de inchiriere sau subinchiriere inregistrat la organele fiscale locale. contract de leasing imobiliar. contract de comodat. reprezentantul permanent . subinchiriere. comodat. . este obligatoriu: Sa se prezinte si avizul favorabil al asociatiei proprietarilor. se prezinta avizul favorabil al titularilor contractelor de inchiriere sau al proprietarilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul. in maximum 15 zile de la data semnarii (conform Legii 181/1997). potrivit legii. Se prezinta acordul coproprietarilor (daca acestia exista). se realizeaza schimbarea destinatiei din locuinta in sediu social si. Declaratia pe proprie raspundere trebuie data de: persoanele fizice care desfasoara activitati independente. se pregatesc/obtin acte doveditoare pentru spatiu: extras de carte funciara de la proprietari. avizul favorabil al proprietarilor sau chiriasilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul in cauza (pe orizontala si verticala). certificat de mostenitor.desemnat prin contractul de administrare a unei societati comerciale. Daca sediul este situat intr-un imobil cu destinatia locuinta (bloc).

Alegerea formei juridice SOCIETATEA IN NUME COLECTIV Se caracterizeaza prin faptul ca asociatii acestei forme de societate au. calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat de datoriile societatii. numiti comanditati. SOCIETATEA PE ACTIUNI Asociatii societatii pe actiuni nu raspund decat in limita capitalului social subscris. iar o alta parte. raspund doar pana la concurenta aporturilor subscrise de fiecare. SOCIETATEA IN COMANDITA SIMPLA O parte dintre asociati. fiind posesorii unor valori mobiliare (actiuni) primite in schimbul aporturilor. Actiunile au o valoare egala care nu poate fi mai mica de 1000 de lei. semnata in fata judecatorului delegat sau in fata directorului oficiului registrului comertului al municipiului Bucuresti. declaratie tip.  firma si emblema se stabileste de asociati si trebuie sa se deosebeasca de firma si emblema altor societati. Declaratia pe proprie raspundere poate avea una din urmatoarele forme: forma autentificata de notarul public. Se particularizeaza prin faptul ca poarta denumirea de actionari. daca este cazul. au de regula calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat de datoriile societatii.cenzori.  firma si emblema se verifica la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde se stabileste sediul firmei. in general.  firma si emblema trebuie sa fie scrise in primul rand in limba romana. eliberandu-se dovada inregistrarii si rezervarii acestora pe o perioada de 3 luni. comanditarii. 51/1995. atestata de avocat. inclusa in actul constitutiv sau modificator authentic Denumire firma 2. emblema societatii. in conditiile Legii nr. Se stabileste denumirea noii societati (firme) si. SOCIETATEA IN COMANDITA PE ACTIUNI .

Capitalul social este divizat in actiuni.  la intocmirea actului constitutiv sunt necesare: ➢ acte de identificare a asociatilor.  pentru intocmirea actului constitutiv al noii societati comerciale asociatii pot contacta: un avocat. certificat de bonitate bancara. raspunderea acestora fiind intocmai ca la societatea in comandita simpla. Capitalul social e divizat in parti sociale egale care trebuie sa aiba o valoare minima de 100. administratorilor sau reprezentantilor persoane fizice: pasaport. sub forma autentica.000 de lei fiecare. Societatea cu raspundere limitata cunoaste o forma aparte: societatea cu raspundere limitata cu asociat unic. Exista mai multe tipuri de act constitutiv: contract de societate si statut incheiate sub forma unui inscris unic. un notar sau se pot adresa Biroului de consultanta din cadrul Camerelor de Comert si Industrie Judetene. la un birou notarial public. 4.  cetatenii straini care nu cunosc limba romana semneaza actul constitutiv in prezenta unui interpret autorizat. SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA Asociatii nu au calitatea de comercianti si nu raspund de datoriile societatii decat in limita aporturilor. certificat de inmatriculare/inregistrare fiscala. in comandita simpla. administratorii si reprezentantii cetateni straini.  semnarea actului constitutiv al noii firme (societati comerciale) se poate face direct de catre toti asociatii sau prin imputernicit cu procura speciala autentica. statut. ➢ acte de identificare a asociatilor. carte de identitate. pentru societatea cu raspundere limitata cu asociat unic. Act constitutiv al societatii comerciale 3. Se intocmeste actul constitutiv corespunzator formei juridice de societate pe care asociatii au ales-o. denumit act constitutiv (anexat) sau contract de societate pentru societatea in nume colectiv. administratorilor sau reprezentantilor persoane juridice: statut.Se semneaza actul constitutiv de infiintare al noii firme. iar asociatii se impart in comanditati si comanditari. . contract de societate si statut pentru societatea pe actiuni. in comandita pe actiuni si cu raspundere limitata. ➢ certificat de cazier judiciar pentru fondatorii.

in creante (admise numai la societatea in nume colectiv si in comandita simpla) Dovada privind efectuarea varsamintelor in numerar se poate face cu foaia de varsamant de la CEC sau de la o banca comerciala.in numerar (obligatoriu la constituirea oricarei forme de societate) . Dovada capitalului social Societatea pe actiuni si societatea in comandita pe actiuni trebuie sa aiba un capital social minim de 25. titlul de proprietate asupra bunului imobil. si se pregatesc actele de proprietate pentru aporturile in natura. nr.E. expertiza de evaluare a bunului. chitanta CEC. Dovada aportului in natura se face. Cuantumul taxei de inregistrare este corelat cu numarul de coduri care compun obiectul de activitate. taxe judiciare 5. la o banca sau C. Pentru aportul in creante. dovada o reprezinta titlul creantei: cambie.C. Aportul la capitalul social poate fi: . dupa caz. cu factura. 656/1997. Dovada depunerii aportului in numerar trebuie sa mentioneze numele asociatului si sintagma "aport la capitalul social al societatii comerciale.G.Pentru redactarea obiectului de activitate se va utiliza "Clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN".000 de lei. Capital social firma. Indicarea domeniului si activitatii principale se va face printr-o grupa de trei cifre si o clasa de patru cifre apartinand grupei respective. contract civil. Obiectul de activitate se va exprima prin grupe de 3 cifre pentru domeniu si prin clase de patru cifre pentru activitati. iar societatea cu raspundere limitata nu poate avea un capital mai mic de 2.000. Se depun aporturile in numerar.000 de lei. ordin de plata. . aprobata prin H. raport de expertiza etc. iar pentru fiecare grup de 5 coduri se plateste o taxa suplimentara de 10% din taxa de baza. cu: foaie de varsamant. indicandu-se denumirea acesteia". contract de imprumut bancar. Taxa de baza acopera 5 coduri. Dovada privind efectuarea varsamintelor in numerar se poate efectua. dupa caz.000.in natura .

Pentru dovedirea specimenului de semnatura.  controlul legalitatii actelor si autorizarea inmatricularii societatii. 8. Solicitarea efectuarii inregistrarii in registrul comertului se face la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal in a carui circumscriptie va avea sediul societatea.  eliberarea certificatului de inmatriculare si a incheierii judecatorului delegat. de catre fondatori. conducatorii sucursalei sunt obligati sa depuna semnaturile lor la oficiul registrului comertului. de catre judecatorul delegat de Tribunalul teritorial. activitatile declarate. Se achita taxa judiciara si taxa de timbru pentru inmatricularea societatii comerciale.6. ca: a) persoana juridica nu desfasoara. Dosarul va cuprinde pe langa actele necesare infiintarii. pentru activitatile precizate in declaratia-tip – formular 11-10-142 Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare este de 3 zile de la data depunerii cererii Specimenul de semnatura Potrivit legii. 7. precum si de orice persoana interesata. comerciantul persoana fizica. o perioada de maximum 3 ani . din care sa rezulte. administratori sau de reprezentantii acestora. persoana respectiva va semna in prezenta judecatorului delegat sau a conducatorului oficiului ori a . sanitar. sanitar-veterinar. la sediul social sau la sediile secundare. La Oficiul Registrului Comertului are loc  verificarea dosarului de infiintare a societatii comerciale. reprezentantii unei societati comerciale. semnata de asociati sau de administratori.). cererea de inregistrare (formular 11-10-140) . Se pregateste dosarul de infiintare a firmei cu toate actele necesare si se depune la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde s-a stabilit sediul firmei.  inmatricularea societatii.S. Pentru depunerea specimenului de semnatura se completeaza un formular tip. lichidatorii.I.  transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii judecatorului delegat. declaratia-tip pe propria raspundere. dupa caz. administratorii. in conditiile legii. protectiei mediului si protectiei muncii.formular 11-10-141 b) persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (P.

b) persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (P. .inlocuitorului acestuia. ca: a) persoana juridica nu desfasoara. Solidaritatii Sociale si Familiei.autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului din subordinea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor. oficiul registrului comertului de pe langa tribunal transmite acestora copiile declaratiilor-tip si. 10. In absenta semnatarului se poate prezenta un specimen legalizat de notarul public.I. In vederea efectuarii controlului de catre autoritatile publice competente privind conformitatea celor declarate. . datele de identificare ale persoanelor juridice. o data cu cererea de inregistrare si actele doveditoare. Obtinere Cod Fiscal 9. a certificatului de inscriere de mentiuni.inspectoratele teritoriale de munca din subordinea Ministerului Muncii. care va certifica semnatura. . dupa caz. . protectiei mediului si protectiei muncii.directiile de sanatate publica teritoriale din subordinea Ministerului Sanatatii sau ministerele cu retea proprie de sanatate publica. sanitar-veterinar. Inregistrarea fiscala a societatii si obtinerea codului fiscal de la Administratia Financiara teritoriala. declaratia-tip pe propria raspundere.Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau ministerele cu retea sanitara veterinara proprie. o perioada de maximum 3 ani. sanitar. pe cale electronica. semnata de asociati sau de administratori.S.). Autoritatile publice competente sunt: . solicitantul are obligatia sa depuna. din care sa rezulte. Ultimul pas inaintea de inceperea activitatii firmei il constituie obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii societatii. Avize si autorizatii functionare In vederea eliberarii de catre biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal a certificatului de inregistrare continand codul unic de inregistrare sau. Cu aceasta infiintarea firmei a luat sfarsit. la sediul social sau la sediile secundare. Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligatia solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal o noua declaratie-tip pe propria raspundere corespunzatoare modificarilor intervenite. . dupa caz. activitatile declarate.brigazile si grupurile de pompieri militari din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor. in termen de 3 zile de la data inregistrarii in registrul comertului. pentru activitatile precizate in declaratia-tip.

solicitate la constituire.In cazul in care autoritatile publice competente constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale de functionare*.cand societatea comerciala se constituie prin subscriptie publica. . studentilor care: a) urmeaza cursurile unei forme de invatamant superior de lunga sau de scurta durata la o institutie de invatamant superior acreditata. c) taxele si tarifele pentru obtinerea de la administratia publica locala a autorizatiei de desfasurare a unor activitati economice in mod independent. pentru a fi inregistrat din oficiu in registrul comertului Pana la data elaborarii acestui ghid nu a fost publicata in Monitorul Oficial o procedura de efectuare a controlului si de constatare a indeplinirii/neindeplinirii conditiilor legale de functionare. acordand un termen de remediere a neregularitatilor constatate. precum si tarifele pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului la inregistrarea constituirii comerciantilor. tarifele pentru operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comertului. aferente actelor in cazul carora este prevazuta obligativitatea incheierii acestora in forma autentica: . . Partea a IV-a. e) taxele de timbru pentru activitatea notariala. studentul care infiinteaza o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: Facilitatile se acorda o singura data. Termenul curge de la data primirii notificarii si poate fi prelungit la cererea expresa a solicitantului. adresata autoritatii publice competente.cand forma juridica a societatii comerciale implica raspunderea nelimitata a asociatilor sau a unora dintre ei pentru obligatiile sociale. in Monitorul Oficial al Romaniei. .cand printre bunurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla un teren. d) taxele pentru publicarea. a incheierii de inmatriculare pronuntate de judecatoruldelegat la Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal. autoritatile publice competente notifica oficiului registrului comertului de pe langa tribunal actul prin care s-a interzis desfasurarea activitatii. la constituirea societatii. In cazul in care neregularitatile nu sunt remediate. in termen de 3 zile de la emiterea acestuia. in extras. la sediul inregistrat. Facilitati acordate studentilor Studentii care vor sa infiinteze o afacere proprie beneficiaza de urmatoarele scutiri de la plata taxelor si tarifelor: a) taxele si tarifele pentru operatiunile de inmatriculare efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale. notifica acest fapt solicitantului. b) taxele si tarifele pentru autorizarea functionarii comerciantilor.

astfel incat sa fiti in deplina legalitate din toate punctele de vedere. capitalul social etc. In plus. Pentru constituirea unei societati comerciale cu raspundere limitata. fiecare dintre acestea avand caracteristici si forme juridice specifice. un avocat va poate acorda asistenta si consultanta juridica de care aveti nevoie. timpul necesar unui avocat sa intocmeasca actele se reduce.b) este cel putin in anul II de studiu si a promovat toate obligatiile prevazute de senatul universitatii. intre teorie si practica Decizia de a demara propria afacere presupune tenacitate si foarte multa rabdare din partea celui interesat. a partilor sociale sau a actiunilor detinute la societatile comerciale constituite. . aceasta are obligatia restituirii integrale a sumelor reprezentand taxe si tarife pentru care s-a acordat scutire de plata. CALEA CEA MAI SIMPLA Chiar daca. ter-menul real de rezolvare a cererilor este. sedii sociale. trei saptamani. Infiintarea unei firme. Potrivit celor care si-au infiintat recent firme. cel mai bine este sa apelati la un avocat. dispuneti de timpul necesar incheierii tuturor formalitatilor. care va parcurge in locul dumneavoastra toate etapele necesare infiintarii firmei: autorizatii pentru puncte de lucru. c) nu a depasit varsta de 30 de ani. numarul de asociati. SRL . o societate comerciala de orice tip. precum si alte acte aditionale. in majoritatea cazurilor. sa presupunem. de cele mai multe ori. sustinand ca actele necesare sunt eliberate in numai trei zile de la depunere. Si asta cu pile! Angajatii de la Registrul Comertului infirma acest lucru. Drumul catre infiintarea unei firme este insa presarat cu mai multe capcane decat poate parea la prima vedere . ALEGEREA FORMEI JURIDICE Societatile comerciale care se pot constitui sunt SNC . obiectul de activitate. prin orice modalitate. in perioada de pana la 3 ani de la inmatriculare. Decizia in favoarea uneia dintre aceste societati depinde de modul in care intreprinzatorul concepe organizarea si dezvoltarea ulterioara a afacerii.societate pe actiuni.societate in nume colectiv. la patru sau cel mult sapte zile lucratoare de la depunerea acestora la Registrul Comertului. Principala problema ramane insa birocratia. In cazul in care v-ati decis sa va deschideti propria afacere. redactari de acte constitutive. intervine cesionarea sau instrainarea partiala ori totala. deloc putine.societate cu raspundere limitata sau SA . trebuie sa indepliniti mai multe formalitati. In cazul in care.

un avocat poate rezolva problema celor care doresc doar autorizatii pentru puncte de lucru in numai cinci zile lucratoare.000 de lei. .CAPITAL DE PORNIRE De parca birocratia nu ar fi de ajuns. De mentionat ar fi faptul ca in suma de 7. respectiv 25.000 lei este inclusa si consultanta juridica necesara infiintarii SRL-ului.000. capitalul social al unui SRL. iar suma pe care trebuie sa o platiti unui avocat pentru infiintarea unei astfel de societati. in cazul infiintarii unei societati pe actiuni. In schimb. O societate cu raspundere limitata poate avea intre 1 si 50 de asociati.000. in care sunt incluse taxele necesare si onorariul. La acesti bani se vor adauga insa cel putin 2. este de aproximativ 7.800.000 de lei.000 de lei. in functie de cabinetul de avocatura la care apelati.800. contra unei taxe de 5.000 de lei.000. mai trebuie sa dispuneti de anumite sume de bani pentru demararea actiunii.

Cazierul fiscal se dobandeste de la Administratia Finantelor Publice in raza careia domiciliaza solicitantul. fiind necesara pentru obtinerea lui cererea titularului insotita de copie a cartii de identitate si de plata taxei aferente. Nota: se va completa si formularul de solicitare a autorizarii societatii pe tipurile de activitati desfasurate efectiv. 3) dupa obtinerea actului constitutiv. etc) 4) In momentul obtinerii tuturor actelor de mai sus. . jurist.dovada varsarii capitalului social. . notar public sau direct biroului juridic de la ORC. . .depunerea in banca a capitalului social (conform actului constitutiv si in baza acestuia). Cazierul fiscal e valabil timp de 15 zile de la emitere. . ETAPELE NECESARE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI SOCIETATI COMERCIALE Etapele necesare in vederea constituirii unei societati comerciale sunt: 1) rezervarea unicitatii denumirii viitoarei societati. platitor de impozit pe profit sau platitor pe veniturile microintreprinderilor. In acest sens solicitantul trebuie sa aiba pregatite 3 potentiale denumiri. in ordinea preferintelor 2) actul constitutiv al societatii (dupa caz statutul.dobandirea cazierului fiscal pentru persoanele ce vor indeplini in societate calitatea de asociat (sau actionar. avocat.2.declaratiile de indeplinire a conditiilor legale pentru detinerea si .copia actelor de identitate a asociatilor (actionarilor) precum si a administratorilor. solicitantul se va deplasa la ORC unde va trebui sa constituie un dosar continand urmatoarele documente: .actul constitutiv.specimenele de semnatura ale administratorilor (care se dau in fata referentilor de la ORC sau la notariat). .cererea tip completata. . . Cererea de rezervare a unicitatii denumirii trebuie adresata Oficiului Registrului Comertului (adica ORC) de pe langa Tribunalul in raza teritoriala a caruia va fiinta sediul noii societatii . contractul de societate) este al doilea pas pe care trebuie sa-l parcurga solicitantul.Obtinerea unui extras CF de informare pentru spatiul in care societatea isi va constitui sediul social . Acesta se obtine fie direct. clasificate in Nomenclatorul CAEN. Varsarea capitalului se poate efectua la orice banca precum si la CEC. In vederea intocmirii actului constitutiv solicitantul se poate adresa unui avocat. etc. de la cadastru. trebuie facute demersurile pentru: . etc dupa caz) precum si pentru administratori.cazierul fiscal. .dovada rezervarii unicitatii. in care trebuie acordata atentie sporita optiunilor conferite noii societati: platitor sau neplatitor de TVA. fie prin intermediul unui notar public.

prestarea de servicii si/sau comertul. Contribuabilii care se infiinteaza in cursul unui an fiscal inscriu optiunea in cererea de inregistrare la registrul comertului. Optiunea se comunica organelor fiscale teritoriale la inceputul anului fiscal. de inregistrare. precedent.exercitarea calitatii de asociat (actionar) respectiv administrator (in cazul in care nu au fost cuprinse in actul constitutiv). i se vor elibera certificatul de inregistrare al societatii si Incheierea judecatorului delegat de admitere a constituirii societatii. Persoanele juridice infiintate in cursul unui an fiscal beneficiaza de prevederile prezentei ordonante daca indeplinesc conditiile prevazute la lit. atat din Romania. contract de inchiriere. d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane. La inregistrarea dosarului. Optiunea este definitiva pentru .A. pana la data de 31 ianuarie inclusiv. altele decat statul. a) si d) ale alin. b) are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv. solicitantului i se va elibera un nr. 3. Persoanele juridice platitoare de impozit pe profit pot opta pentru incadrarea in categoria microintreprinderilor incepand cu anul fiscal urmator. b) a alin. La inceputul activitatii orice societate comerciala nou infiintata poate opta intre plata impozitului pe profit ( in cuantum de 16% din profitului impozabil obtinut din orice sursa. si conditia prevazuta la lit. Persoanele juridice platitoare de impozit pe venit nu mai aplica acest sistem de impunere incepand cu anul urmator anului in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile prevazute la alin. la data inregistrarii la registrul comertului.V. . . dupa cum urmeaza: O microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii. c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.dovada de spatiu (constand dupa caz in : extras CF. in baza caruia.dovada achitarii taxelor de registru in cuantumul calculat de catre referentul ORC. (1) in termen de 60 de zile inclusiv de la aceasta data. dupa 7 zile . cat si din strainatate. la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a) are inscrisa in obiectul de activitate productia de bunuri materiale. (1). etc). sub forma unei declaratii pe propria raspundere. (1). intr-un an fiscal) sau plata de impozit pe veniturile microintreprinderilor. autoritatile locale si institutiile publice.000 euro. INFORMATII UTILE CU PRIVIRE LA OPTIUNILE FISCALE LA CONSTITUIREA UNEI SOCIETATI SI LA T. daca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin.

in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate. (1). constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale. cat timp sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1). ziare si reviste.1 Cu privire la T. Cota redusa a taxei pe valoarea adaugata este de 9% si se aplica asupra bazei de impozitare. cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii.V. (4) Pentru incadrarea in cerinta privind nivelul veniturilor. oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati. d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati. in cursul anului fiscal. agricole si activitatile profesiilor libere sau asimilate acestora. expozitii. b) livrarea de manuale scolare. monumente istorice. targuri. cazinourilor. cu exceptia celor . pariurilor sportive. Cota de impozit pe veniturile microintreprinderilor este de 3%. monumente de arhitectura si arheologice. c) desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc. carti. contribuabilul are obligatia de a pastra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare pentru care a optat. gradini zoologice si botanice. muzee. comerciantilor sau prestatorilor de servicii.: Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect care se datoreaza bugetului de stat. (5) In cazul in care. de o maniera independenta si indiferent de loc. inclusiv activitatile extractive. al pietei de capital. case memoriale. chiar daca ulterior indeplineste conditiile mentionate la alin. precum: activitatile producatorilor. b) desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor. pentru urmatoarele prestari de servicii si/sau livrari de bunuri: a) dreptul de intrare la castele. Optiunea este definitiva pentru anul fiscal respectiv si pentru anii fiscali urmatori. Este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara. activitati economice. De asemenea. una dintre conditiile impuse nu mai este indeplinita. fara posibilitatea de a beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentei ordonante. Cota standard a taxei pe valoarea adaugata este de 19% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru orice operatiune impozabila care nu este scutita de taxa pe valoarea adaugata sau care nu este supusa cotei reduse a taxei pe valoarea adaugata. (3) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice romane care: a) desfasoara activitati in domeniul bancar. se au in vedere datele financiar-contabile din balanta de verificare pentru luna decembrie a anului anterior sau datele financiare din contul de profit si pierderi pentru microintreprinderi.anul fiscal respectiv si pentru anii fiscali urmatori cat timp sunt indeplinite conditiile prevazute la alin.A.

daca nu opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa pe valoarea adaugata. o declaratie in care sa mentioneze cifra de afaceri din anul precedent. este inferioara plafonului de 2 miliarde lei. iar daca aceasta nu depaseste 100. care intra sub incidenta prezentului articol. sunt obligate sa solicite inregistrarea ca platitor de taxa pe valoarea adaugata in regim normal. Persoanele impozabile nou-infiintate pot beneficia de aplicarea regimului special de scutire. precedent. e) medicamente de uz uman si veterinar. precedent. la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului precedent. care ulterior realizeaza operatiuni sub plafonul de scutire prevazut la alin. Fractiunile de luna vor fi considerate o luna calendaristica intreaga. in termen de 10 zile de la data constatarii depasirii. f) cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara. reprezentata prin luni calendaristice scurse de la data inregistrarii pana la finele anului. Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata persoanele impozabile a caror cifra de afaceri anuala. Persoanele impozabile inregistrate fiscal. Perioada fiscala pentru taxa pe valoarea adaugata este luna calendaristica. cu exceptia protezelor dentare. (1). cu ocazia inregistrarii fiscale. se considera ca sunt in regimul special de scutire. in anul urmator perioada fiscala va fi luna calendaristica. care depasesc in cursul unui an fiscal plafonul de scutire. Persoanele impozabile care se incadreaza in prevederile alin. denumit in continuare plafon de scutire. pentru persoanele impozabile care nu au depasit in cursul anului precedent o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere de 100. d) livrarile de produse ortopedice. cu ajutorul jurnalului pentru vanzari. Prin derogare de la prevederile alin.000 euro inclusiv. dar acestea pot opta pentru aplicarea regimului normal de taxa pe valoarea adaugata. declarata sau realizata. Daca cifra de afaceri obtinuta in anul infiintarii este mai mare de 100. precedent au obligatia de a depune la organele fiscale teritoriale. perioada fiscala este trimestrul calendaristic. Persoanele care se afla in regim special de scutire trebuie sa tina evidenta livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii. daca declara ca vor realiza anual o cifra de afaceri estimata de pana la 2 miliarde lei inclusiv si nu opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa pe valoarea adaugata. c) livrarile de proteze de orice fel si accesoriile acestora. Pentru persoanele nou-infiintate. Persoanele impozabile. conform alin. Data depasirii .000 euro. anterior.000 euro inclusiv.destinate exclusiv publicitatii. urmand ca persoana impozabila sa se conformeze prevederilor alin. au obligatia de a depune deconturi trimestriale in anul infiintarii. cifra de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze in cursul anului. Persoanele impozabile care iau fiinta in cursul anului trebuie sa declare. perioada fiscala va fi trimestrul. inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping. pana la data de 25 februarie.000 euro inclusiv. iar daca cifra de afaceri obtinuta nu depaseste 100. anul fiscal reprezinta perioada din anul calendaristic.

(1). Dupa depasirea plafonului de scutire. autoritatea fiscala este indreptatita sa solicite plata taxei pe valoarea adaugata pe perioada scursa intre data la care persoana in cauza avea obligatia sa solicite inregistrarea ca platitor de taxa pe valoarea adaugata in regim normal si data de la care inregistrarea a devenit efectiva. Scutirea prevazuta de prezentul articol se aplica livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii efectuate de persoanele impozabile prevazute la alin. conform procedurii prevazute prin norme. Cifra de afaceri care serveste drept referinta la aplicarea alin. Pana la data inregistrarii ca platitor de taxa pe valoarea adaugata in regim normal se va aplica regimul de scutire de taxa pe valoarea adaugata. incluzand si operatiunile scutite cu drept de deducere. chiar daca ulterior realizeaza cifre de afaceri anuale inferioare plafonului de scutire prevazut de lege. a livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii taxabile. In situatia in care se constata ca persoana in cauza a solicitat cu intarziere atribuirea calitatii de platitor de taxa pe valoarea adaugata in regim normal. . persoanele impozabile nu mai pot solicita aplicarea regimului special.plafonului este considerata sfarsitul lunii calendaristice in care a avut loc depasirea de plafon. fara taxa pe valoarea adaugata. (1) este constituita din suma.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->