http://diaricikgukini.blogspot.com/2012/08/implikasi-globalisasi-pendidikan.

html Implikasi globalisasi pendidikan terhadap guru Guru dan Pendidikan adalah sesuatu yang sinonim.Maka oleh sebab itu, semestinya guru juga menerima implikasi globalisasi pendidikan sebagai seorang pendidik. Implikasi globalisasi pendidikan terhadap guru adalah seperti berikut :

menukar bahasa pengantar kepada Bahasa Inggeris dalam pembelajaran dan pengajaran Matematik dan Sains.com/2012/08/globalisasi-dalam-pendidikan. Langkah Positif Untuk Menghadapi Cabaran Globalisasi Pendidikan:     Menubuhkan Multimedia Super Corridor(MSC). Mengembangkan sekolah-sekolah bestari. . Mereformasikan kurikulum sekolah . Hanya sekolah dinamik berkebolehan memainkan peranannya dengan berkesan demi memenuhi aspirasi dan kehendak individu.   Guru dinamik adalah guru yang sentiasa responsif dan berupaya menyesuaikan diri untuk menghadapi perubahan dari masa ke masa. Guru Pada Asasnya :    Mempunyai pengetahuan mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajar Mengetahui dan menguasai kaedah dalam pengajarannya.blogspot. Kebanyakan kualiti kecekapan dan sahsiah serta kecerdasan emosi guru adalah hasil daripada latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan pengajarannya dengan berkesan. Implikasi Globalisasi Pendidikan Terhadap Guru : Dalam alaf baru. Proses berterusan untuk meningkatkan tahap kemahiran dan pengalaman seseorang. Latihan ini termasuklah kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan sifat psikologi kanakkanak serta teori penyampaian pelajaran. Memberi peluang untuk penubuhan kolej-universiti swasta dalam negeri (penswastaan pendidikan tinggi). guru hendaklah bersifat dinamik. Guru dinamik sahaja dapat mengatasi cabaran baru yang sering timbul. Mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh pelajar.Globalisasi Dalam Pendidikan http://nidaspecialeducation2. masyarakat dan negara.html Maksud globalisasi : Merentasi sempadan dan media Fungsi Utama Globalisasi Pendidikan :   Menghasilkan sumber-sumber yang diperlukan untuk pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat.

Guru yang berorientasikan maklumat  Bersungguh-sungguh mengejar maklumat-maklumat baru yang berkaitan dengan pendidikan melalui sebarang media. Berpengetahuan. agar berjaya menangkis cabaran pendidikan yang berlaku dalam proses globalisasi yang kian meningkat.Peranan Guru Yang Lain :       Diharapkan menjadi pengganti ibu bapa. 3. masyarakat dan negara. pelajar. Agen pembaharuan bagi masyarakatnya.  Menyesuaikan diri dalam peranan dan tugas baru dari semasa ke semasa serta dalam persekitaran sosial. fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dalam reformasi. Ciri – Ciri Guru Dalam Cabaran Globalisasi Pendidikan : 1. 2. Menjadi kaunselor kepada mereka. 5. 4.  Hendaklah menguasai kemahiran belajar untuk melengkapkan diri dengan ilmu kemahiran dan ilmu pengetahuan. 6. . Menjadi pengamal dan penyebar nilai kebudayaan yang elok seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik dalam masyarakat. Guru sentiasa berusaha menanam sikap. Guru perlu berpandangan global  Melihat perspektif pendidikan bukan lagi terhad dalam negeri tetapi juga secara global. Penasihat dan pembimbing dalam pembentukan sahsiah pelajar. Guru yang berpandangan positif  Memperlihat reformasi dan inovasi pendidikan serta perubahan kurikulum dalam perspektif positif atau yang boleh mendatangkan manfaat kepada diri.Seorang yang beriltizam  Keterlibatan diri secara bersungguh-sungguh serta penuh dengan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik di sekolah. . nilai dan ilmu pengetahuan kepada generasi baru mengikut matlamat pendidikan negara serta nilai dan kehendak masyarakat. inovasi dan perubahan pendidikan. demi mencapai kecemerlangan pendidikan negara dalam alaf baru. Guru yang berwawasan  Berpandangan jauh dan mempunyai visi yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan.

badan – badan berkanun atau pihak swasta di kebanyakan negara-negara maju. Mahir dalam teknologi pendidikan untuk pengajaran dan pembelajaran (p&p)  Membawa reformasi serta perkembangan baru dalam pelbagai bidang pendidikan khasnya dalam teknologi pendidikan. Merebut peluang pendidikan terbuka (open education)  Pendidikan terbuka boleh diertikan sebagai pendidikan masyarakat atau aktiviti pendidikan di luar sekolah. teori pendidikan. teori pengajaran-pembelajaran. 10.  Pendidikan jenis ini tidak perlu kelayakan akademik tinggi untuk didaftarkan sebagai pelajar.  Segala aktiviti pendidikan boleh dijalankan di tempat-tempat bekerja atau dikelolakan oleh kerajaan. keadilan dan kesejahteraan untuk negara sendiri dan sejagat. Posted by Cikgu Nida at 9:57:00 AM . 8.7. Membuat refleksi melalui penyelidikan tindakan  Amat penting untuk peningkatan profesionalisme keguruan  Guru dapat menggunakan teori pengajaran dan pembelajaran untuk menilai kebaikan dan kelemahan pengajaran serta pembelajaran lalu membaiki dan mengubahsuai rancangan kaedah dan teknik mengajar ke arah meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah apabila menggunakan proses refleksi. Mewujudkan hubungan interpersonal secara sarwajagat untuk menghadapi cabaran globalisasi pendidikan  Perkmbangan kemajuan serta pembangunan negara Malaysia bergantung kepada kerjasama negara-negara antarabangsa. pengurusan sekolah. 9. sistem pentabiran pendidikan serta kemahiran dan latihan guru.  Malaysia sejak awal pembentukannya pernah memainkan peranannya di arena antarabangsa dalam usaha menjamin keamanan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful