Registrul stilistic

Elemente lexicale „bîntuielile ţării” „obşte” „a pribeji” „oblăduire” „hojma” „a chezăşui” „a face din ţînţar armăsar” „a cădea de isnoavă” „a face din ciolane surle şi din piele căptuşeală pentru tobă” „lupul părul schimbă iar năravul ba” Sintaxa discursului „Ei! Pusa-i toate la cale?” „Au doar nu sunt şi eu unsul lui Dumnezeu?” „Pentru aceea, precum ţi-am făgăduit, ţi-a gătit un leac de frică.” Observaţii  Asigură autenticitate întîmplărilor povestite  Relevă apartenenţa la o anumită perioadă istorică (sec. XVI)  Exprimă provenienţa dintr-o anumită zonă geografică (Moldova)  Ajută la reconstruirea specificului de epocă  Plasează discursul sub semnul oralităţii
 Conferă scriiturii un caracter cronicăresc