GEOMEHANIČKA ISPITIVANJA TLA „TUNEL VIJENAC“

po dubini zalijeganja. 3. koja se odlikuje vrijednostima SEO između 300 i 500 Ohmm. samo što u njoj preovladavaju pješčari. pakete laporaca i pješčara u kojima dominiraju laporci. najvjerovatnije.  Sredina 4. koja se odlikuje vrijednostima SEO izmedju 40 i 60 Ohmm. i 5. čime je ostvaren dubinski zahvat od oko 30 – 300 m ispod površine terena. kao i lapore u flišu. reprezentuje pakete laporaca i pješčara. . javlja se u centralnom dijelu istraţivanog prostora – na sondama S15 do S22. se odlikuje vrednostima SEO preko 500 Ohmm. javlja se skoro na svim sondama.  Sredina 6. reprezentuje. se odlikuje vrednostima SEO izmedju 70 i 100 Ohmm i javlja se na svim sondama na različitim dubinama smjenjujući se sa sredinama 2. i 4.Na istraživanom terenu su izvršena geoelektrična istraživanja primjenom metode geoelektričnog sondiranja. i koja se javlja u slojevima različite debljine.  Sredina 3. I ova sredina.. najvjerovatnije reprezentuje partije pješčara u flišnim sedimentima. 3.  Sredina 1. reprezentuje. izdvojeno je šest sredina različitih otpornih svojstava kojima je dato odgovarajuće najvjerovatnije geološko tumačenje.. i dosadašnjeg iskustva. sedimente laporaca u flišu. Po dubini zalijeganja.  Sredina 5. i takodje se javlja u središnjem delu istraţivanog prostora na većim dubinama. 4 i 5. reprezentuje deluvijalne tvorevine izgradjene od glinovite komponente i odlomaka stijenske mase.. takodje se smjenjujući sa sredinama 2. koja se odlikuje vrijednostima SEO izmedju 100 i 250 Ohmm. najverovatnije. smjenjujući se medjusobno po dubini zalijeganja sa sredinama 1. Na osnovu dobijenih vrednosti SEO. moţe se zaključiti da ova sredina reprezentuje ili krečnjake ili silifikovane pješčare. Ukupno je izmjereno 29 geoelektričnih sondi do AB/2 = 50 do 500 m. koja se odlikuje relativno niskim vrijednostima SEO. slično sredini 3.  Sredine 2.

ZAKLJUČAK: Rezultati geoelektričnih istraživanja upućuju na zaključak da će se iskop tunela vrsiti uglavnom u stjenovitoj sredini. dio iskopa će se izvoditi u raspadini čija debljina ne prelazi nekoliko metara. počev od lapora i laporaca do pjescara i krecnjaka. . naročito sjevernom. Na portalnom dijelu tunela.

y kota z (m) završna dubina (m) interval bušenja prečnik bušenja (mm) procenat jezgra (%) B-1 6 497 753.70 22.00 431.ISTRAŢNO BUŠENJE Na trasi tunela izvedene su ukupno 2 istražne bušotine (B-1 i B-2).00-22.00-56.40 116 101 86 131 116 101 86 85 90 95 80 80 90 95 B-2 6 499 105. Dubina bušotine  B-1 je 96.0 – 13.00 13.00 4.sa kontinualnim jezgrovanjem. rotacionim postupkom.50 .0 – 4. Oznaka bušotine lokacija x. 4 889 322.50 m Ukupno je izvedeno 153 m’ bušenja Istražno bušenje je izvedeno mašinskom garniturom.00-37.00 455.00.00-96. 4 887 635.40 0.00 .70-28.00 56.00 28.uz pomoć dijamantskih kruna i sa korištenjem vode kao isplake.50 m  B-2 je 56.00 37.00 96.50 0.

.

.

25.5-33 m 33-40 m .

.

200 i 400 kN/m2. koje su izvedene u zoni ulaznih i izlaznih predusjeka budućih tunela. .Laboratorijska ispitivanja fizičko-mehaničkih svojstava uzoraka tla Ispitivanja su izvedena na dva uzorka tla. koji su uzeti iz istražnih jama. Od laboratorijskih geomehaničkih ispitivanja izvedeni su:  identifikaciono-klasifikacioni opiti  opiti čvrstoće tla u aparatu za direktno smicanje  opiti jednoaksijalne čvrstoće na pritisak Opiti direktnog smicanja su izvedeni u kutijastim aparatima. dimenzija 10 x 10 cm. Ispitana je drenirana smičuća čvrstoća nakon konsolidacije probnog tijela pri vertikalnom opterećenju  =100.

56 o 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Napon smicanja (kN/m2) 100 kN/m2 200 kN/m2 400 kN/m2 .90)  (kN/m ) 2  c = pre opita= 18.97 18.00 kPa 19.00 Horizontalna deformacija (mm) 10.00 8.00 4.00 2.028 DIREKTNO SMICANJE OBJEKAT:Autoput Doboj Sarajevo tunel Vijenac UZORAK: U-2 (1.09 kN/m3 kN/m3 % % 300 250 y = 0.00 12.SRPS U B1.132 mm/min 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0.00 6.3357x + 25 posle opita= w pre opita= 200 150 w posle opita= 100 konsolidacija 24h u prisustvu vode da bez vode 50 0 0 50 100 150 200 250 300 350 400  (kN/m 2 ) v= 0.

34 2.52 26.46 24.19 4.87 2.08 40.32 0.00) .33 0.17 29.04 23.34 0.31 0.00) B-2 (44.33 0. Preostala četiri uzorka su uzeta iz istražnih bušotina.00) B-2 (54.06 25.53 27.27 27.30 0.30 U-1 U-2 U-3 27.30 0.31 0.71 9. po dva iz svake bušotine.96 25.36 107.80) B-1 (93.92 11.53 2. a na monolitnim uzorcima čvrstih stijena.97 6. Na svim uzorcima su izvršena kompletna ispitivanja prema programu i tehničkim uslovima iz programa istraživanja.11 92.71 1. Osam uzoraka čvrstih stijenskih masa uzeto je sa izdanaka i iz istražnih jama.23 26. Ispitivanja su izvršena shodno važećim standardima.34 0.54 12. sa dubina koje bi približno odgovaraju kotama podine i krovine tunela.31 0.23 2.06 80.Laboratorijska ispitivanja fizičko-mehaničkih svojstava uzoraka stijena Ispitivanjima je obuhvaćeno 12 uzoraka čvrstih stijenskih masa.70 63.70-86.49 26.32 0.30 26.43 1.88 42.10 36.71 26.35 26.14 26.70-95. obuhvatila su odreĎivanje:  zapreminske težine  jednoaksijalne čvrstoće na pritisak  čvrstoće na istezanje statičkih modula elastičnosti i modula deformacije Uzorak Zapreminska masa Čvrstoća na pritisak Čvrstoća na istezanje Statički moduli deformacije Modul elastičnosti E (MPa) Modul deformacije D (MPa) Poisson   (kN/m3) c (MPa) i (MPa) 23334 14250 15222 15769 11689 15257 10673 20184 12673 15522 9231 10275 12549 11961 8995 0.71 26.55 27219 29836 22274 28359 14245 32656 19425 27943 16638 20054 21878 24692 17893 U-4 U-5 U-6 U-7 U-8 B-1 (85.30 0.64 85. sa različitih lokacija.00-55.52 4.00-45.

veća visina nadsloja E: .RQD .Peščari i konglomerati.Orijentacija pukotina RMR .kvalitet stenske mase RMR = A + B + C + D + E + F 8 15 8 18 10 -5 54 8 15 8 18 10 -5 54 4 12 6 10 10 -5 37 4 12 6 10 2 5 3 3 10 -5 37 5 -5 13 . sa proslojcima laporca. sa proslojcima laporca.Rastojanje izmeĎu pukotina D -Stanje izmena zidova pukotina E . manja visina nadsloja D: .laporci sa proslojcima konglomerata i peščara.Zona površinske izmene laporaca A .Jednoaksijalna čvrstoća B .PARAMETRI A: . veća visina nadsloja C: . manja visina nadsloja B: .Laporci sa proslojcima konglomerata i peščara.kvalitet stenske mase C .Peščari i konglomerati.Doticaj vode u iskop F .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful