Curs 26 Pediatrie

Boli genetice de metabolism
= boli multisistemice secundare unor anomalii biochimice datorate unor defecte enzimatice -enzimele pot juca rol de: -catalizator->acumulare de produşi intermediari (boli de stocare) -transportor -reabsorbţie şi filtrare tubulară renală -absorbţie intestinală ->produşi patologici şi anomalii biochimice -sunt boli monogenice (> 6000 entităţi),transmise A-r -clasificare: 1. tulburări în metabolismul aminoacizilor -fenilalanină->fenilcetonurie -tirozină->tirozinemie,albinism,alcaptonurie -aminoacizi cu lanţ ramificat->boala urinilor cu miros de sirop de arţar -aminoacizi din ciclul ureic->hiperamoniemii genetice 2. tulburări în metabolismul hidraţilor de C -galactoză->galactozemie -glicogen->glicogenoze (glicogenoza I->von Gierke) -fructoză->fructozuria ereditară,intoleranţa la fructoză -lactoză->intoleranţa ereditară la lactoză 3. tulburări în metabolismul lipoproteinelor -hiperlipoproteinemii genetice->tip I a,b;tip II a,b;tip III;tip IV;tip V 4. tulburări în metabolismul acizilor organici -acidoze metabolice genetice -acidemii organice 5. boli lizozomale = deficit de enzime lizozomale (hidrolaze acide) -mucopolizaharidoze->boala Hurler,boala Hunter -lipidoze->boala Gaucher,boala Tay-Sachs -mucolipidoze -glicogenoza tip II->boala Pompe 6. boli peroxizomale->deficit de enzime peroxizomale 7. boli genetice ale metabolismului purinelor şi pirimidinelor 8. porfirii->anomalii genetice în sinteza hem-ului 9. boli genetice ale metabolismului Fe -atransferinemia -hemocromatoza primară 10. boli genetice ale metabolismului Cu -boala Wilson -boala Menkes -tipuri de manifestări clinice: fenilcetonurie,galactozemie, aminoacidopatii în ciclul ureic, acidemii organice cointeresare hepatică tirozinemie,glicogenoze,galactozemie, boala Wilson,intoleranţa ereditară la fructoză, dislipidoze anomalii neurologice majoritatea bolilor genetice metabolice fenotip caracteristic mucopolizaharidoze,mucolipidoze, gangliozidoze anorexie,vărsături, falimentul creşterii

-tablou clinic la nou-născut->simptome mimând sepsis-ul: -febră -letargie -vărsături -convulsii -comă -tablou clinic după perioada de nou-născut: -retard mintal neexplicabil -deteriorare psihică progresivă -deficit motor -convulsii -mirosuri anormale,esp.în cursul unor boli acute -episoade de vărsături neexplicabile -acidoză -comă,hepatomegalie

Erori înnăscute în metabolismul aminoacizilor
-genotip->boli monogenice,transmise A-r -nu există fenotip caracteristic -manifestări comune->handicap neuropsihic -manifestări specifice->puţine -în albinism->decolorarea irisului,tulburări de vedere,decolorarea părului Fenilcetonuria = deficit enzimatic de fenilalanin-hidroxilază (FAH) -gena FAH->cromosomul 12q;există 100 mutaţii la nivelul cromosomului 12 -incidenţa->1 : 10.000 nou-născuţi (Europa) -patogeneză: -deficit FAH->acumulare de fenilalanină -acumulare de metaboliţi (acid fenilpiruvic,fenilacetic,ortodihidroxifenilacetic)->se elimină urinar ca cetone -fenilalnina în exces afectează tirozinhidroxilaza->afectarea metabolismului melaninei -clinic: -nou-născutul este normal -tabloul clinic se instalează după primul trimestru de viaţă -triada: -retard neuro-psihic (IQ = 40) + spasticitate -retard somatic -hipopigmentare + miros de şoarece al urinii + dermatită descuamativă -dg.pozitiv: -fenilalanină plasmatică > 20 mg/dl -eliminare urinară ↑ de acid fenilpiruvic + acid fenilacetic -este importantă stabilirea dg.pozitiv de la naştere->screening după Z3 de la naştere->test Guthrie (inhibiţia creşterii bacilului subtilis) -tratament->dietetic: -obiective->↓ fenilalaninei din alimentaţie la nivelele necesare pt.dezvoltarea organismului (60-90 mg/kg la sugari;20 mg/kg după 1 an)->fenilalanina plasmatică = 2-10 mg/dl -dieta: -fără fenilalanină->restricţie vegetariană,hipoproteică -precoce->în prima lună,cel târziu primul trimestru -durata indefinită 1. sugar -lapte fără fenilalanină->Lofenalac,Minaphen,Phenex + cantităţi mici de lapte->dacă fenilalanina < 10 mg/dl 2. copil->alimente fără sau cu puţină fenilalanină: -mere,lămâi,morcovi,amidon,orez,zahăr,ulei vegetal

-prognostic: -bun->cu tratament -mamele cu fenilcetonurie tratată->embriopatie fenilpiruvică (microcefalie,retard mintal) -profilaxie primară: -sfat genetic în familiile cu genitori heterozigoţi (risc de 1 / 4)

Erori înnăscute în metabolismul hidraţilor de C (glicogenoze)
= anomalii ale concentraţiei sau ale structurii glicogenului -există 12 tipuri de glicogenoze->O,I-XI -glicogenoza I->boala von Gierke -glicogenoză II->boala Pompe -se produce o stocare de polimeri ai glucozei: 1. în ficat->boala von Gierke -nou-născut: -polipnee -cianoză -diaree -vărsături -convulsii -sugar,copil: -hepatomegalie->ciroză -extremităţi subţiri -facies de „păpuşă” + / - erupţii cutanate xantomatoase,hemoragice -biologic: -hipoglicemie + cetoză -acidoză metabolică->acid lactic,acid piruvic -hipercolesterolemie -hipertrigliceridemie -administrarea de glucagon nu ↑ nivelul glicemiei 2. în miocard->glicogenoza Pompe -cardiomegalie->insuficienţă cardiacă cronică,ireductibilă -sincope->deces -biologic: -nu hipoglicemie,cetoză,acidoză metabolică,hipercolesterolemie -administrarea de glucagon ↑ nivelul glicemiei 3. în musculatura scheletică -hipotonie -crampe musculare,tumefacţii + / - mioglobinurie după efort -biologic->nu hipoglicemie,cetoză 4. absenţa glicogenului hepatic->glicogenoza 0 -crize de hipoglicemie -acidocetoză -retard psihic -biologic: -glicemia se menţine prelungit ↑ postprandial -administrarea de glucagon nu ↑ nivelul glicemiei

Boli lizozomale de stocare
= defecte ale hidrolazelor lizozomale->acumularea sau nedegradarea de produşi metabolici -caracteristici->dismorfism + / - deficit mintal 1. mucopolizaharidoze->stocare de MPZ acide -există 7 tipuri -patognomonic->dismorfism gargoilic

-clinic: -facies grosolan -frunte bombată -rădăcina nasului ştearsă -narine lăţite -buze groase -macroglosie -dinţi mici -păr aspru -cifoză,abdomen mărit,visceromegalie -membre îndesate cu mişcări articulare limitate,degete flectate -voce groasă,glaucom -hipoacuzie,deficit mintal -Rx: -vertebre dorsale turtite,sub formă de pintene (incidenţă latero-laterală) -diafiza oaselor lungi îngroşată -metacarpiene piramidale -biologic: -MPZ urinare ↑ -leucocite->corpi Alder-Reilly (granulaţii bazofile) 2. lipidoze a) sfingolipidoze -boala Gaucher -cea mai frecventă boală lizozomală -genetică->deficit de β-glucozidază secundar unor mutaţii pe cromosomul 1q-> acumulare de metaboliţi (glicozilceramidă) în lizozomii din macrofagele tisulare -fiziopatologie->acumulare de glicozilceramidă în: -celulele Kupffer + splină->hepatosplenomegalie -osteoclaste->osteoporoză,osteoliză -măduvă hematopoetică->pancitopenie -macrofage alveolare->suferinţă respiratorie -clinic->există 3 tipuri -tipul 1->intelect normal->se poate trata -fund de ochi->pată maculară roşie-cireşie -tratament: -splenectomie -transplant medular -substituţie enzimatică cronică -terapie genică -profilaxie: -risc de recurenţă = 25% -dg.prenatal->deficit de β-glucozidază în celulele amniotice sau corionul vilozitar cu întreruperea sarcinii b) sfingomielinoze->boala Niemann-Pick -există splenohepatomegalie,nu dismorfism + / - encefalopatie -fund de ochi->pată maculară roşie-cireşie c) gangliozidoze->boala Tay-Sachs->dismorfism gargoilic + encefalopatie 3. mucolipidoze -există 4 tipuri -dismorfism gargoilic -encefalopatie

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful