Verslag OR – Maaike Deckers 13 maart ’11

1. Vaststellen agenda geen toevoegingen 2. Notulen vorig overleg Verslag 26 januari aanpassen, zie aangepast verslag 3. Beleidsplan in relatie met gemeente n.a.v. vragen OR • Netwerkdocent, wordt landelijk voorbereidt. Eventueel met certificering • Samenwerking met Yxie wordt gedaan op verzoek van de gemeente n.a.v. overleg met gemeente 9 maart • Voorbereidend overleg heeft plaatsgevonden met Peter van Eijk • Behoud Artiance wordt breed gedragen maar er moet wel een verschuiving van werkterrein plaatsvinden. • 2014-2015 moet andere koers zijn ingezet • visiestuk wordt voorbereidt • wel bezuinigingen van 10 tot 15 % • financieel tekort moet opgelost, onduidelijk is nog hoe! • Er wordt gekeken hoe voorkomen kan worden dat Artiance tussentijds failliet gaat n.a.v. val college • Overleg met Bert van Hees over hoe nu verder • In hoeverre blijven de afspraken van 9 maart overeind 4. MT/ bestuur 11 april, presentatie jaarplannen • nieuwe brochure is nog niet klaar. Er komt een fleyer met daarop de tarieven voor het volgend cursusjaar op 11 april • Geen opmerkingen m.b.t. jaarplannen 5. Rondvraag Geen opmerkingen

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful