1

00:00:00,000 --> 00:00:02,400
Din episoadele anterioare
la Kyle xy.
2
00:00:02,410 --> 00:00:03,830
De ce te porþi aºa ciudat?
3
00:00:03,840 --> 00:00:05,940
Nicole spune cã e din cauza faptului
cã te plac.
4
00:00:07,490 --> 00:00:08,740
Nu mã placi?
5
00:00:08,750 --> 00:00:09,860
Ba da.
6
00:00:09,870 --> 00:00:11,730
Mereu rãzi de mine, îmi închizi gura
7
00:00:11,740 --> 00:00:13,390
ºi trebuie sã ai ultimul cuvânt.
8
00:00:13,400 --> 00:00:15,410
Credeam cã asta faci tu.
9
00:00:15,420 --> 00:00:16,620
E ceva între noi?
10
00:00:17,600 --> 00:00:18,540
Sunt Adam Baylin.
11
00:00:18,550 --> 00:00:19,550
Ce vrei de la mine?
12
00:00:19,560 --> 00:00:20,680
Ce vrei sã ºtii?
13
00:00:20,690 --> 00:00:22,470
Zzyzx a fost creaþia mea, Kyle.
14
00:00:22,480 --> 00:00:25,850
Spui cã eu am fost creat în
bazinele alea de la Zzyzx?
15

00:00:25,860 --> 00:00:27,120
Deci tu m-ai creat.
16
00:00:27,130 --> 00:00:29,200
Am lucrat pentru securitatea Zzyzx
ani întregi!
17
00:00:29,210 --> 00:00:30,530
ªtiam tot ce se petrece acolo.
18
00:00:30,540 --> 00:00:31,800
- Sunt nevinovaþi.
- L-au ucis pe Baylin,
19
00:00:31,810 --> 00:00:32,690
te vor ucide pe tine!
20
00:00:32,700 --> 00:00:33,880
Nu!
21
00:00:36,690 --> 00:00:37,800
Kyle, ce se întâmplã?
22
00:00:37,810 --> 00:00:38,550
El e.
23
00:00:38,560 --> 00:00:40,500
Eu sunt singurul în care poþi avea
încredere.
24
00:00:40,510 --> 00:00:41,270
Ce ai vãzut?
25
00:00:41,280 --> 00:00:42,470
- Adam era acolo?
- Baylin?
26
00:00:42,480 --> 00:00:43,590
El mi-a dat asta.
27
00:00:43,600 --> 00:00:46,220
Important e sã afli care e mesajul.
28
00:00:46,230 --> 00:00:47,360
<i>Sã n-ai încredere în Foss</i>
29

00:00:47,370 --> 00:00:48,820
Foss,trebuie sã-þi vorbesc.
30
00:00:49,010 --> 00:00:50,360
<i>Trebuie sã plec.
Vin repede. Foss</i>
31
00:00:51,660 --> 00:00:52,900
Ce se întâmplã?
32
00:00:52,910 --> 00:00:53,930
Cine dracu era?
33
00:00:53,940 --> 00:00:55,270
Declan.
34
00:00:56,450 --> 00:00:58,680
Niciodatã n-am crezut c-o sã te
vãd bãgat în aºa ceva.
35
00:00:58,690 --> 00:01:00,340
Uite, un laº m-a atacat.
36
00:01:00,350 --> 00:01:01,890
N-am sã-l las sã mã demoralizeze
37
00:01:01,900 --> 00:01:03,960
Mai cred cã ar trebui sã fii ºi agitat.
38
00:01:03,970 --> 00:01:05,600
Ea trebuie sã se gândeascã doar la Kyle.
39
00:01:05,610 --> 00:01:07,280
A fost încãpãþânatã ºi sfidãtoare.
40
00:01:07,290 --> 00:01:08,530
E un computer cu o eroare.
41
00:01:08,540 --> 00:01:09,620
Adu-o înãuntru.
42
00:01:09,630 --> 00:01:10,450
O reparãm noi.
43
00:01:10,460 --> 00:01:11,940
De ce am venit la biroul tãu?

44
00:01:12,240 --> 00:01:13,590
Ca sã fim ajutaþi.
45
00:01:13,600 --> 00:01:15,340
Îþi aminteºti de d-l Ballantine?
46
00:01:15,350 --> 00:01:16,390
Bunã Jessi.
47
00:01:17,000 --> 00:01:20,074
Subtitles downloaded from www.OpenSubtitles.org
48
00:01:27,870 --> 00:01:29,190
Am primit mesajul tãu.
49
00:01:31,180 --> 00:01:32,060
Te-ai întors.
50
00:01:32,070 --> 00:01:33,200
A apãrut ceva nou?
51
00:01:35,330 --> 00:01:36,400
Unde ai fost?
52
00:01:39,180 --> 00:01:41,590
Ai plecat ºi ai luat totul de aici.
53
00:01:41,600 --> 00:01:43,780
Doar nu era sã plec ºi sã las
totul împrãºtiat.
54
00:01:46,430 --> 00:01:47,670
Ce este?
55
00:01:48,870 --> 00:01:50,140
Ce s-a întâmplat?
56
00:01:56,430 --> 00:01:58,380
A fost atacatã acum 2 sãptãmâni.
57
00:02:00,100 --> 00:02:01,520
Atacatã?
58
00:02:07,160 --> 00:02:12,990

750 --> 00:02:51.190 ªi chiar vrei sã te cred? 69 00:02:54..200 ªi eu m-am frãmântat.credezi cã eu am fost? 59 00:02:17.Credezi.060 Tu l-ai ameninþat pe Declan? 61 00:02:22.670 Sã ne întoarcem la muncã.590 --> 00:02:39.350 Doar ca sã-l þin departe de tine.920 --> 00:02:56.750 Stai! 72 00:03:17.440 --> 00:02:28. sã te protejez. 62 00:02:24. 68 00:02:52.530 --> 00:02:24.170 --> 00:02:48. 71 00:03:12.060 --> 00:03:18. 64 00:02:30.540 Þi-am spus cã n-am fost eu.340 Cum de þi-a trecut prin minte aºa ceva? 65 00:02:38.340 --> 00:02:18.990 --> 00:02:21.950 Asta e de la Baylin.680 .980 N-aº rãni-o niciodatã. 66 00:02:47.340 --> 00:02:54. 70 00:03:03.380 --> 00:03:13.070 --> 00:03:04.560 Spune-mi unde ai fost.430 Ameninânþându-mi prietenul ºi rãnindu-mi sora? 63 00:02:26. gândindu-mã la aceastã întrebare.450 --> 00:02:32..360 --> 00:02:26.740 De ce ar lãsa aºa ceva? 67 00:02:48. 60 00:02:18.

ro team (c) www. AMC & SunnyBoy 77 00:03:46.Asta a fost? 73 00:03:19. 86 00:05:35.000 --> 00:03:49.950 --> 00:05:19.950 Îmi pare rãu.070 --> 00:05:31.210 Cu preþul la prea mulþi inocenþi.subs.700 .720 <i>Zzyzx.050 Uite-l pe geniu la treabã.160 închid totul.320 --> 00:05:26. acum 15 ani</i> 80 00:05:16.810 subs. 84 00:05:29.880 Kyle Sezonul 2 Episodul 9 79 00:04:17.130 Dupã tot ce-a fost? 75 00:03:27.130 --> 00:05:28.540 --> 00:03:45.820 --> 00:03:52.460 --> 00:03:28.070 --> 00:05:36.650 Ce fel de geniu e acela care se joacã cu vieþile omeneºti? 82 00:05:23. 85 00:05:32. 76 00:03:43. tu încerci sã îmbunãtãþeºti viaþa umanã.440 --> 00:03:21.ro 78 00:03:49. 81 00:05:19.120 Adam.180 Pleci pur ºi simplu? 74 00:03:22.050 --> 00:04:20.980 Dacã nu va supravieþui procesului de extracþie. 83 00:05:26.650 --> 00:05:34.250 --> 00:03:24.990 Traducerea ºi adaptarea: Shakti.760 --> 00:05:22.

150 --> 00:05:57. Brian. ºtii nu? 97 00:06:11.490 --> 00:06:03.240 Nu-þi voi da voie sã scoþi subiectul.870 Mântuirea. bine.990 --> 00:06:16.890 --> 00:06:24.340 Obiceiurile vechi mor greu.130 --> 00:05:52.640 Amicul tãu Kern. 95 00:06:07.880 Despre ce vorbeºti? 100 00:06:20. 96 00:06:08.990 --> 00:05:50.980 ªtiu cât te-ai strãduit ca sã mã ajuþi. 98 00:06:18.820 --> 00:06:20. 88 00:05:46.790 --> 00:06:06. a luat-o razna în sfârºit.760 --> 00:05:45. 91 00:05:56.270 Bãiatul vostru va fi mântuirea noastrã. 99 00:06:19.810 Þi-am mai spus cã nu te pot lãsa sã intri.250 Îmi pare rãu.660 Bineînþeles cã da.830 Acesta e diferit.630 Da. 94 00:06:04. . 92 00:05:58.Pur ºi simplu? 87 00:05:43.420 --> 00:06:08.640 --> 00:06:10. 90 00:05:51.980 Nu te voi lãsa sã renunþi.310 Þi se vede Biblia.030 --> 00:06:19. 93 00:06:02.400 --> 00:06:01.180 --> 00:05:48. 89 00:05:48.

320 --> 00:06:33.640 --> 00:06:40.200 Sunteþi singurii care mai cred asta.210 --> 00:06:45.160 Nu-l puteþi þine aici de parcã ar fi un robot. 108 00:06:44.180 --> 00:06:31.450 --> 00:06:55.200 Sã spunem cã susþinãtorii sunt foarte motivaþi de planul meu.700 --> 00:07:06.830 Erai un savant frustrat. 105 00:06:35. înainte ca Adam sã te aducã aici. 112 00:06:56.000 --> 00:06:44.440 Subiectul e o persoanã.530 Credeam cã te-am învãþat mai bine de atât.310 Laºi emoþiile sã-þi întunece gândirea de om de ºtiinþã. 113 00:07:03.960 --> 00:06:50. William! 102 00:06:27.120 Aceasta e compania mea! 107 00:06:41. 114 .870 --> 00:06:37.460 Ia-þi mâinile de pe mine.820 --> 00:06:29. 110 00:06:50. decât aici înãuntru.350 --> 00:07:00.570 Poftim? 109 00:06:45.170 Un copil! 103 00:06:29.440 Planul tãu? 111 00:06:51.730 --> 00:06:27. 104 00:06:31.210 --> 00:06:51.101 00:06:24. 106 00:06:38. îngrijorat de postul lui.680 ªtiu doar cã 781227 este mai valoros pentru companie afarã.

530 --> 00:07:36. 127 00:07:56.710 --> 00:07:17. Baylin.150 O fiinþã umanã! 116 00:07:11.620 Dupã aia. 120 00:07:40. 124 00:07:48.170 A fãcut atâtea pentru mine. 118 00:07:34. 119 00:07:36.990 Foss a adus numai necazuri.260 mi-a fost greu sã-i accept trãdarea.780 Evadare plãcutã. eu nu vãd lucrurile aºa.150 ªtiu cã nu-l placi.210 Am terminat.390 ªi cum a mers? 122 00:07:46.180 --> 00:07:42. 121 00:07:42.00:07:06.790 --> 00:07:49.880 --> 00:07:39. 128 .880 --> 00:07:08.220 --> 00:07:48. 125 00:07:50.010 --> 00:07:55.670 --> 00:07:10.270 --> 00:07:43.410 --> 00:07:13. 117 00:07:15.560 Ei bine. tipul despre care ai spus cã are toate rãspunsurile.680 Atunci noi doi avem o problemã.170 E o fiinþã! 115 00:07:08.020 --> 00:07:47.070 --> 00:07:58. ºi am trecut prin multe împreunã.690 A ameninþat cã îi va face rãu lui Lori apoi ea este bãtutã.870 Cuvintele lui Foss îmi rãsunau în minte. 123 00:07:47. dar ce e? 126 00:07:53.000 --> 00:07:52.

600 Lui Lori i-a venit o idee nebuneascã 132 00:08:07.240 --> 00:08:15.760 Noi nu mergem. 136 00:08:17.220 --> 00:08:07.590 Locul din pãdure? 139 00:08:23.580 --> 00:08:02.600 --> 00:08:25.250 --> 00:08:17. 135 00:08:15.540 --> 00:08:29.490 de a se duce în pãdurea unde a fost ucis vânãtorul.240 Cred cã vrea sã arate cã nu e foarte afectatã de ceea ce s-a întâmplat la dans.500 --> 00:08:10. 129 00:07:59. 141 00:08:26. 137 00:08:19. am înþeles.890 --> 00:08:21.630 --> 00:07:59. 131 00:08:05.890 Aºa cã a gãsit cea mai înspãimântãtoare chestie în care sã se bage.680 Bine.570 te ameninþã.150 --> 00:08:04.530 Poftim? 142 00:08:27. 140 00:08:25.660 --> 00:08:26.560 Pare sã fie o idee foarte proastã.900 --> 00:08:19.440 Stai cã n-ai auzit totul. 138 00:08:21.810 --> 00:08:23.00:07:58.650 Este fosta locaþie a Zzyzx.930 Oricum avem o problemã mai gravã. 130 00:08:03.610 --> 00:08:09.770 --> 00:08:27. 133 00:08:09.540 De ce? 134 00:08:11.100 .

830 --> 00:08:52.100 --> 00:09:06. 146 00:08:34.510 Cred cã va trebui sã-i arãt fiºierul meu Lori. 154 00:08:52. 143 00:08:29.970 Nimeni nu te-a invitat pe tine.910 Trebuie sã te avertizez cã am ºi poze. eu ºi Andy ne bãgãm. e-n regulã.250 --> 00:08:34.570 --> 00:08:44.040 Nicio supãrare.440 --> 00:08:35.050 Mã duc.360 --> 00:08:42. 144 00:08:30.560 Aºteaptã puþin.680 Dacã vreþi sã rãmâneþi.520 --> 00:08:55.600 --> 00:08:47.310 .600 Asta înseamnã cã va fi o searã în care voi urmãri musical-uri cu mama. 153 00:08:49." Nu te supãra.780 --> 00:08:37.950 --> 00:08:41.890 --> 00:08:58.320 Tata e plecat cu afaceri. 147 00:08:36. 151 00:08:42.460 Bine ai venit la bord. 156 00:09:05. 149 00:08:39. 155 00:08:56.620 --> 00:08:39.060 --> 00:08:31.110 --> 00:08:30.940 Când am zis "pe tine" m-am referit la "el.610 Ce nepoliticos. 150 00:08:41.Declan mi-a spus unde vrei sã te duci. 148 00:08:37. 152 00:08:44. 145 00:08:32.070 Orice-ar fi.

168 00:09:46.200 Vreau sã-i citesc gândurilelui Andy.120 --> 00:09:42.060 --> 00:09:50. 167 00:09:42.410 E acolo.310 De ce strici toatã distracþia? 163 00:09:29. . 158 00:09:19. 157 00:09:18. 164 00:09:35.270 Cred cã îmi place de ea.760 Despre ce vorbeºti? 170 00:09:52. 162 00:09:26.700 --> 00:09:21.050 fã niºte miracole extraterestre. 166 00:09:40.920 --> 00:09:28.. 159 00:09:21.510 --> 00:09:24. Analizeazã-i glandele sudoripare.380 --> 00:09:49.200 Vreau sã-mi faci un serviciu.640 --> 00:09:54.500 Ce eveniment? 160 00:09:22..690 Hei. nicãieri. Amanda.650 --> 00:09:22.080 --> 00:09:26.030 --> 00:09:30.380 --> 00:09:39.300 --> 00:09:19.710 Nemaipomenita aventurã a lui Lori Trager! 161 00:09:25. analizeazã-i aura.E Amanda.820 --> 00:09:36. 165 00:09:37. 169 00:09:49.840 --> 00:09:46.640 Ar trebui sã afli ceva despre evenimentul din seara asta.080 Nu ºtiu.680 Ascultã.620 Nu se duce nimeni.

100 --> 00:10:16.910 --> 00:09:58.370 --> 00:10:07.790 vei plãti benzina.270 --> 00:10:10. 174 00:10:07. 181 00:10:21. 179 00:10:17.090 A bãnuit cã vei spune asta.330 --> 00:10:19.710 Avem nevoie de multe munchies.510 --> 00:10:26.490 La noi în familie se practicã ºantajul. 180 00:10:19.790 ªi vreau sã ºtiu dacã ºi ea simte acelaºi lucru.930 --> 00:10:21.500 Trebuie sã gãsim alt loc unde sã.200 Sora ta spune cã de vreme ce ai o slujbã nouã. 173 00:10:05. 175 00:10:09.171 00:09:54.720 --> 00:10:23. 184 .210 --> 00:10:08.830 --> 00:10:13. 172 00:10:01.290 Spune-i cã nu.550 Aºa cã s-a gândit sã menþioneze cã tatãl tãu vrea sã ºtie cine i-a stricat laptopul.420 în sensul cã "Vreau sã fiu singur cu ea într-un loc întunecos".300 --> 00:10:11.520 Mama este într-un program. 178 00:10:13.820 ºi nu te ruºina sã-i dai un capac.230 --> 00:10:03.810 --> 00:10:28. 182 00:10:23. 177 00:10:11. 176 00:10:10.280 Ce ar fi mai înfiorãtor decât un loc unde umblã un criminal? 183 00:10:26. ceva de genul ãsta.

750 --> 00:10:37. 191 00:10:42.480 Trager.260 --> 00:10:52.210 --> 00:10:38.220 Haide. 196 00:10:54.560 --> 00:10:35.530 --> 00:10:30.360 Noi tocmai plecam.00:10:28. 198 . 185 00:10:30.490 Nu ai 12 ani ºi sã fim în tabãra de varã.200 Sunã foarte atrãgãtor.250 Cum ai intrat aici? 194 00:10:51.400 --> 00:10:43. Unde îþi este simþul aventurii? 186 00:10:33. Kyle.910 --> 00:10:57.380 Voi duceþi-vã dar eu mai bine rãmân aici. 187 00:10:35.380 --> 00:10:51.920 --> 00:10:33. Jessi.040 Hei.910 Uºa era deschisã.120 --> 00:10:42. 189 00:10:38. 190 00:10:41.740 Cine l-a omorât pe vânãtor.900 Pot sã vin ºi eu? 197 00:10:55.590 Hei. Amanda.210 Nici mãcar nu ºtiu unde mergem.920 --> 00:10:54.910 --> 00:10:55.490 --> 00:10:40. e patetic. 188 00:10:37. 195 00:10:52.830 Ce faci? 193 00:10:49. trebuie sã mai fie pe acolo. 192 00:10:45.600 --> 00:10:46.

880 Haideþi.840 --> 00:11:02. 211 00:11:30.640 Continui sã bei. 207 00:11:20.660 --> 00:11:07. te simþi bine? 212 00:11:32.740 L-am cãutat pe calculator. Atunci am sã stau aici cu voi.650 Amanda.830 Grozav. 208 00:11:21.600 Ce mai aºteptãm? 202 00:11:06.. 209 00:11:23. 199 00:10:58. 201 00:11:04.230 --> 00:11:21.220 --> 00:10:58. 206 00:11:15. ºefa.130 Cum zici.910 Vii? 205 00:11:14.00:10:57. am crezut cã ai spus.750 --> 00:11:00.280 --> 00:11:15.140 --> 00:11:24.300 --> 00:11:33. þineþi pasul.080 Bine. 200 00:11:00.340 --> 00:11:32. 203 00:11:07. 204 00:11:10.500 Jucãtor nou.870 Aici e locul crimei.090 --> 00:11:16.620 --> 00:11:11. 210 00:11:25. .240 --> 00:11:26.590 Pentru cã nu mergem.010 Lori.660 --> 00:11:09..890 --> 00:11:23.320 "M-am rãzgândit".480 ªi erau 7.170 --> 00:11:05.

670 --> 00:12:17.370 --> 00:12:02. ieºi afarã! Nu eºti în siguranþã! 224 00:12:24.210 --> 00:12:06.610 --> 00:11:36.780 Nu-þi fã griji.660 E Lori! 221 00:12:14. 215 00:11:43. 217 00:11:58.520 Nu existã fantome. nu mai fã glume! 223 00:12:21. 226 00:12:29.660 Ce e asta? 216 00:11:57.750 --> 00:12:04.630 Ce s-a întâmplat? 225 00:12:26.790 --> 00:12:00. ieºi naibii afarã! Acum! 227 .560 --> 00:12:31.200 --> 00:12:25.800 --> 00:11:39.930 --> 00:11:58. 218 00:12:01.770 Lori. 214 00:11:36.370 --> 00:11:44.580 Trager.860 dar sã sãrim peste rutina de dupã ºcoalã.213 00:11:34.240 --> 00:12:28.740 Atunci eu de ce le vãd? 219 00:12:02. E o intrare. 222 00:12:15.790 Apreciez toatã grija asta "frate îngrijorat".730 Bãieþi! Veniþi aici! Grãbiþi-vã! 220 00:12:05.340 Zzyzx.660 Am vãzut-o aici jos.560 Lori.500 --> 00:12:23.120 --> 00:12:15.

520 Eºti bine? 240 00:13:37. 237 00:13:06.280 Toatã lumea sã rãmânã aici.250 Ne întoarcem cât de repede putem.130 Oricum.390 --> 00:13:37.080 Miºcaþi-vã fundurile aici! 229 00:12:40.980 --> 00:12:43.140 E puþin cam. 238 00:13:08. 231 00:12:43. 239 00:13:36.420 --> 00:12:34.870 Kyle.610 --> 00:12:52.920 strâmt.270 Merg cu tine.600 E sora ta! 234 00:12:48.00:12:32.940 --> 00:13:39.880 Stai! 232 00:12:45. . 236 00:13:04.960 --> 00:12:47..140 Ce? 233 00:12:47. ai grijã.090 ªi s-o urmez printr-un portal în iad nu face parte din atribuþii.150 --> 00:12:48.500 --> 00:12:41. 241 00:13:39. 235 00:12:52.280 --> 00:12:44..340 Miºto! Ce-i cu locul ãsta? 228 00:12:37.970 Trebuie sã mã duc s-o aduc. voi contribui.800 --> 00:13:08. 230 00:12:41.040 --> 00:12:39.640 --> 00:12:55.600 --> 00:13:06.550 --> 00:13:40.260 --> 00:13:10.

690 Bãieþi. 243 00:13:42.700 --> 00:13:58.190 --> 00:14:16.660 --> 00:13:56. 253 00:14:16. Se activeazã dupã gravitaþie 245 00:13:46.150 Cinci uºi. 255 00:14:25.280 --> 00:14:13.930 --> 00:13:42.240 Sunt claustrofobic.810 Atenþie.050 Ai vãzut? 251 00:14:10. 248 00:13:54.400 Dar cum de mi-am amintit asta ºi de ce? 254 00:14:22.920 --> 00:13:54.160 --> 00:13:47.580 --> 00:13:43.200 ca ºi cum aº fi retrãit acele momente.540 --> 00:14:01.140 --> 00:13:46. Trager! 250 00:13:59.770 --> 00:14:27.242 00:13:40.900 .620 M-am întors deodatã în trecut la Zzyzx. nu ne jucãm de-a v-aþi ascunselea. 249 00:13:56.170 Mi-am dat seama cã Adam nu mã putea auzi sau vedea.970 Cum de-ai ºtiut asta? 247 00:13:52. 252 00:14:14. pur ºi simplu.650 Nu ºtiu.520 --> 00:14:19.400 Nu e un joc. 246 00:13:49.640 --> 00:14:25.630 --> 00:13:50. 244 00:13:44.960 Nu vrem sã se închidã.

400 --> 00:14:38.980 Deja s-a fãcut. 258 00:14:31.560 Fugi! 269 00:14:57.110 Acela a fost momentul în care l-a trãdat pe Adam? 259 00:14:33.170 --> 00:14:49.540 A fost profesorul Kern.210 Luaþi-l.180 Kyle! . acum! 257 00:14:30.dar puteam sã-mi vãd amintirile desfãºurându-se.240 --> 00:14:55.040 --> 00:14:58.790 Ia-þi mâinile de pe mine! 261 00:14:36. 265 00:14:49.380 --> 00:14:30. 268 00:14:54.550 --> 00:14:33.080 --> 00:14:49.160 Nu puteþi face asta.180 Scoateþi-l.440 --> 00:14:35.000 --> 00:14:45.430 Lãsaþi-mã! 260 00:14:34.220 --> 00:14:52. 256 00:14:28. 266 00:14:49. 267 00:14:51.390 Lasã-mã! 262 00:14:37. Kern.190 --> 00:14:31.990 --> 00:14:51.880 Faceþi o greºealã! 263 00:14:44.120 --> 00:14:34.810 Nu vei scãpa aºa uºor.470 Lãsaþi-mã sã plec! 264 00:14:48.170 --> 00:14:37.

370 --> 00:15:19.480 Sunt amuzantã.190 --> 00:14:59. 275 00:15:19.610 --> 00:15:23.700 --> 00:15:21. 276 00:15:22.490 --> 00:15:28. 272 00:15:10.880 --> 00:15:15.810 --> 00:15:34. 279 00:15:29.650 --> 00:15:06.680 De unde ai ºtiut cã e acolo? 273 00:15:13.650 --> 00:15:37.190 --> 00:15:30.920 Greºit. 277 00:15:24. Jessi? .950 Cred cã mi-a arãtat o fantomã. 274 00:15:18. 284 00:15:38.690 Nu-i aºa de greu.810 --> 00:15:12.450 Ce personaj eºti tu.120 --> 00:15:26. 282 00:15:32.480 ºi îndrãznesc sã spun.930 --> 00:15:32.380 Cred cã e ceva aici. 280 00:15:31. 283 00:15:34.270 00:14:58.950 --> 00:15:40.800 Eºti Velma.640 cu masca lui Daphne.770 Ce e? De ce ai dat buzna aici? 271 00:15:04.830 Sã vedem. filosofic. fãrã pãrul blond ºi eºarfa. simpaticã.910 Kyle e sigur Fred.100 --> 00:15:31. 278 00:15:26.190 Alege un personaj din spectacol.540 Îl aleg pe Shaggy. 281 00:15:31.

291 00:15:52.080 Dar ne-a spus sã rãmânem aici.920 --> 00:16:19. 286 00:15:42.190 N-am vãzut niciodatã Scooby Doo. 294 00:15:59.930 Tu faci întotdeauna ce-þi spun alþii? 293 00:15:56.600 --> 00:15:54.590 --> 00:16:22. 299 00:16:21.940 --> 00:15:59.600 Crezi cã putem face un foc? 298 00:16:20.280 Maºina misterelor? 288 00:15:45.460 --> 00:15:42.490 Prãjiturile lui Scooby? 289 00:15:50. 292 00:15:55.850 Ciufulealã între fete.440 Mã gândeam cã am fi mai în siguranþã dacã am sta cu toþii pe loc.910 Atunci stai pe loc.700 --> 00:15:45.130 Singuri în sfârºit.690 Ce? 287 00:15:43.980 .290 --> 00:15:46.330 --> 00:16:21. 296 00:16:15.400 --> 00:15:52.310 --> 00:15:56.080 Unde te duci? 290 00:15:51. 297 00:16:17.120 --> 00:15:51.000 --> 00:16:02.580 Nicio problemã.450 --> 00:16:00. 295 00:16:01.210 --> 00:16:17.570 --> 00:15:43.285 00:15:40.590 Sã-l gãsesc pe Kyle.

303 00:16:29.720 Nu ºtiu de ce insiºti sã pui asta. 304 00:16:31.</i> 308 00:17:03.440 . 302 00:16:26.990 <i>m-am întrebat ce mi-au fãcut în aceºti ani</i> 310 00:17:08.130 --> 00:16:42. 313 00:17:47.080 --> 00:16:52.990 --> 00:16:24. 301 00:16:24.730 <i>ºi dacã îi pãsa cuiva de ceea ce simþeam?</i> 311 00:17:39.460 e doar un pom în vânt.090 --> 00:16:32.060 --> 00:17:05.690 <i>Când am vãzut cada</i> 307 00:16:52.700 --> 00:16:56.670 <i>am realizat cã este camera unde am petrecut primii 16 ani din viaþã.690 --> 00:16:31.Dacã Zzyzx e bântuitã? 300 00:16:22.</i> 309 00:17:05.570 Nu existã fantome.360 Poftim? 305 00:16:39.080 Foss.580 --> 00:16:26.200 <i>L-am urmãrit pe Foss ºi încã o datã am pãºit în trecut.060 --> 00:17:49.730 --> 00:17:43.350 --> 00:17:10.140 --> 00:17:41.</i> 306 00:16:51.120 --> 00:16:27.760 Nu o poate înþelege.120 --> 00:17:07.110 Oamenii zgârie aici la geamuri. 312 00:17:41.110 <i>Când m-am privit.

324 00:18:27.490 --> 00:18:25. 317 00:18:05.390 --> 00:18:29.410 --> 00:17:58. 325 00:18:32. 316 00:17:57.980 Fã-þi slujba. dar nu chibrite.520 îþi va spune ce sã faci cu testele tale.080 --> 00:18:10.830 --> 00:18:23. . 318 00:18:08.950 --> 00:18:34.650 Credeam cã te pricepi mai bine la frecatul lemnelor.050 Aproape am reuºit.590 --> 00:18:07.Voi introduce testul în capacitatea de memorare.240 Nu-mi vine sã cred cã ai adus toate tâmpeniile.910 --> 00:18:21.990 --> 00:18:17.710 Cum merge cu focul.170 ªi de ce era Foss aºa de îngrijorat? 321 00:18:21. 315 00:17:52.110 Nu lãsa pe nimeni pe uºã.450 --> 00:17:51. 314 00:17:49.480 Am nevoie de o gurã de aer. 322 00:18:23.170 --> 00:18:41. 319 00:18:14. 326 00:18:38.540 Care era testul de memorare al datelor? 320 00:18:18. Prometeu? 323 00:18:25.720 --> 00:18:27.480 Soarele dispare.040 --> 00:17:54.050 ªtii în una din aceste zile.220 Introducerea testului de memorare.

336 00:19:02.600 Atunci înceteazã sã mã priveºti astfel.250 --> 00:18:51.350 Un laborator guvernamental? .Poftim? .780 Mã gândeam la asta. 339 00:19:08.327 00:18:41.570 Unde duc? 340 00:19:09.060 --> 00:19:06.290 --> 00:19:03. 338 00:19:05.090 --> 00:18:54.570 --> 00:18:56.550 þeava de scurgere. 334 00:18:57.630 Atâtea vãietãri. 329 00:18:48.150 Nu este chiar aºa de frig.240 Unde sunt? 330 00:18:50. 337 00:19:03.160 --> 00:18:50.250 --> 00:18:42.800 --> 00:19:00.540 --> 00:19:04.700 într-o gaurã neagrã în mijlocul pustietãþii.080 Ce ar fi sã mã îngrijorez? 332 00:18:53.840 --> 00:18:53.Nimic.530 Nu o fãceam.580 --> 00:19:11.830 Kyle este cu ei. 331 00:18:51. 335 00:18:58. 328 00:18:42.560 Toþi prietenii noºtri au dispãrut 333 00:18:54.740 --> 00:18:58.020 --> 00:19:09.640 --> 00:18:44.790 . Nu te teme.

900 --> 00:19:17.610 --> 00:19:53.420 Eºti speriat.830 Ce zici de o teavã de scurgere? 345 00:19:21.730 --> 00:19:33. 349 00:19:31.570 --> 00:19:19. 352 00:19:49. Am înþeles. 346 00:19:23.020 --> 00:19:25.990 --> 00:19:51.960 --> 00:19:23.700 Eºti blondã natural? 353 00:19:52.520 --> 00:19:48.170 Asta pãrea o idee bunã acum patru beri.700 --> 00:19:14. aºa cã maschezi asta cu un sarcasm extraordinar.770 Pardon? 354 00:19:53.210 Te joci prea mult pe Gforce. 351 00:19:46.400 Iar te holbezi.050 Bine.060 --> 00:19:20. 343 00:19:17.430 --> 00:19:26.250 A fi speriat de ceva este o mare pierdere de timp.010 Bine.310 --> 00:19:45.341 00:19:11. 350 00:19:42.780 --> 00:19:55. 348 00:19:26.190 Adorabil.800 --> 00:19:29. Atunci ce crezi cã este? 344 00:19:19.680 . 347 00:19:25.790 Nu sunt speriat.890 O închisoare secretã în care locatarii se luptã pânã la moarte? 342 00:19:14.

100 --> 00:20:05.410 --> 00:20:01.730 --> 00:19:59.850 Cred cã da.280 --> 00:20:28.760 --> 00:20:07.Am auzit cã blondele se distreazã mai bine. 365 00:20:19.100 --> 00:20:12. 358 00:20:01.270 Ascultã. 362 00:20:11.260 Întotdeauna spui ce gândeºti? 364 00:20:16. 355 00:19:57.040 de ce nu-l întrebi singurã! .320 --> 00:20:20.350 --> 00:20:10. 363 00:20:14. 368 00:20:26.330 --> 00:20:00. 359 00:20:04.270 aºa bunã tot timpul? 367 00:20:24.390 Credeam cã acesta este motivul.920 Îi place cã eºti 366 00:20:21.600 --> 00:20:17.850 --> 00:20:03.550 --> 00:20:16. dacã eºti aºa interesatã de Kyle. 356 00:19:59.320 Cred cã depinde de blondã.520 De ce altcva te-ar place? 361 00:20:08.860 Poate cã nu este un motiv întemeiat.260 Sincer. chiar nu ºtiu.400 De ce? 357 00:20:00.410 --> 00:20:23.840 Kyle te place.130 --> 00:20:26.430 Culoarea pãrului meu? 360 00:20:05.

370 00:20:28.730 --> 00:20:30.940 Ei bine. 376 00:20:44.040 O datã ce ne vom cunoaºte.030 --> 00:20:49.850 --> 00:20:55.050 --> 00:20:44.940 --> 00:20:52.460 Ce tot vorbeºti? 379 00:20:50.320 Nu m-aº baza pe asta. 378 00:20:49. 373 00:20:38.020 Kyle nu merge pe genul torturate emoþional 377 00:20:47.650 Ca sã ºtii.470 --> 00:20:51. ce naiba este! 374 00:20:39. .700 Declan? 381 00:20:52.660 --> 00:20:38.380 --> 00:20:39.370 Nu ar trebui sã fie astfel.710 --> 00:20:53.950 --> 00:20:43.940 Nu! Adicã. 375 00:20:43.330 --> 00:20:47.369 00:20:28.100 --> 00:20:50. de ce îþi pasã aºa de mult? 371 00:20:33.930 Sãptãmâna trecutã erai pe Declan! 380 00:20:51. va înþelege.090 Eu ºi Kyle avem o conexiune.070 Îl vreau pe Kyle.300 --> 00:20:36. Kyle este cu mine! 372 00:20:36.720 Bine.840 Nu-l vreau pe Declan! 382 00:20:53.050 --> 00:20:28.

650 Ai o lanternã.490 Lori! 391 00:21:13.750 Declan! 392 00:21:15.960 Kyle! 387 00:21:05.020 --> 00:21:26.800 --> 00:21:33. plecaã de aici! 386 00:21:04.370 Alo? 390 00:21:11.380 --> 00:21:12.340 Nu te panica.620 --> 00:21:17.480 --> 00:21:01.580 --> 00:21:05.010 --> 00:21:00.470 Unde naiba aþi fost? 385 00:21:00.830 --> 00:20:58.970 --> 00:21:07.480 Cred cã glumeºti.850 Mã poþi auzi? 395 00:21:25.560 Kyle! Mã poþi auzi? 393 00:21:17.530 Kyle! Declan! 394 00:21:19.010 Dumnezeule! 389 00:21:10.710 --> 00:21:10. 396 00:21:26.420 --> 00:21:14. .430 Trager! 384 00:20:59.960 --> 00:21:19.020 --> 00:21:11.383 00:20:56.870 Declan! Mã puteþi auzi? 388 00:21:08.970 Lori.350 --> 00:21:27.540 --> 00:21:20. 397 00:21:31.

570 --> 00:22:20.030 --> 00:22:28. 406 00:22:14. 403 00:22:04.930 Problemele de matematicã sunt în regulã. nu acum.450 --> 00:21:35.540 --> 00:22:14. 400 00:21:42.000 Da.730 --> 00:22:27. Trager.720 Este corect? 409 00:22:24.980 --> 00:22:06.530 <i>Ce vrei sã spui cu faptul cã nu dã înapoi informaþia?</i> 405 00:22:12.600 --> 00:21:37.750 Bine. 401 00:21:45. sã nu fii un nebun cu un topor.080 Nu.398 00:21:34. 407 00:22:16. 411 . 399 00:21:35.650 s-o rezolve în douã sãptãmâni.470 Te rog. aºa cum ar trebui.040 --> 00:22:12.130 --> 00:22:15. el vine cu rãspunsul. Pentru acea ecuaþie ar fi nevoie de cei mai buni matematicieni 410 00:22:27.160 --> 00:21:44. stai calmã. 408 00:22:23.120 Depinde de ce întrebãm.590 Bine.950 --> 00:22:04. 402 00:22:02. Voi verifica.540 Unde mã voi duce? 404 00:22:10.240 --> 00:22:24.620 Stai aici.080 --> 00:21:47.590 Noi punem întrebarea.

422 00:22:53. 413 00:22:34.720 --> 00:22:48. 417 00:22:44. 419 00:22:46.180 --> 00:22:33. 424 00:23:06. 418 00:22:45.720 --> 00:22:58. nu proceseazã nici o informaþie strategicã de rãzboi.220 --> 00:22:42.550 --> 00:22:45. 414 00:22:36.140 --> 00:22:36. 415 00:22:40.020 Da.710 te duci sã cumperi unul nou.620 De parcã ar judeca ceea ce face.870 --> 00:22:46.140 --> 00:22:52.530 În primul rând.710 781227 nu mai coopereazã..170 ªi care este problema? 412 00:22:30. 416 00:22:42.470 Nu poate sã ia decizii.480 --> 00:22:44.920 ªtiu cât costã.440 --> 00:23:09.00:22:28.860 Când ai o defecþiune cu toasterul. 420 00:22:48. 425 .630 --> 00:22:39.540 Este ca ºi cum aº spune cã toasterul meu are o conºtiinþã.310 Pãcat cã nu au medalii pentru pornografie ºi jocuri video.670 --> 00:22:56.. 421 00:22:51. 423 00:22:56.560 --> 00:22:49.550 dar 781227 costã.940 Într-un fel am respins informaþia pe care voiau s-o procesez.660 --> 00:22:30.590 Da.

432 00:23:41.550 --> 00:23:24.230 Mai întâi îl omoarã pe cel frumos ºi amuzant. 435 00:23:45. 439 .580 --> 00:23:45.300 Sunt mai îngrijorat în privinþa noastrã.310 Exact aºa incep filmele alea. 430 00:23:29.240 Nu îmi e atat de frig.270 --> 00:23:42.130 Perfect.880 Se face târziu.540 --> 00:24:21.310 --> 00:23:29.570 Va fi mai cald acolo.140 --> 00:24:19.250 --> 00:23:47. 437 00:24:18.340 Mulþumesc pentru votul de încredere.680 --> 00:23:13. 436 00:24:16. 429 00:23:27.360 --> 00:23:43. 438 00:24:19. 428 00:23:25.350 Hai înapoi la maºinã.260 --> 00:24:17.090 Îmi dãdeam seama cã frica sa creºtea.520 --> 00:23:27.170 Spune fata cu douã geci pe ea. Mai bine te-ai duce dupã ei.320 --> 00:23:11.320 --> 00:23:32. 433 00:23:42. 426 00:23:11.240 Singurul lucru amuzant aici eºti tu încercând sã faci focul. 431 00:23:32. 427 00:23:22.00:23:09.350 Înfundãturã. 434 00:23:43.240 --> 00:23:35.130 Ai fi fost faimos acum.

760 Mai întâi zici cã e ciudatã. 441 00:24:26.990 --> 00:24:49. 444 00:24:33. 445 00:24:35.310 --> 00:24:43.300 --> 00:24:37.930 Am o întrebare despre feþe. 440 00:24:24. 443 00:24:32.030 Nu.090 --> 00:24:55.420 Nu mã întreba pe mine.300 --> 00:24:47.820 Tocmai am fost lãsat balta de cea mai ciudatã din câte sunt.780 Crezi cã îi place? .240 --> 00:24:34.300 Nici eu nu înþeleg. 448 00:24:43. 449 00:24:46.00:24:21. 442 00:24:28.790 --> 00:24:41.700 --> 00:24:45.020 ºi am încercat sã îi distrag atenþia.950 asemãnãtoare cu cea pe care o aveam eu despre Foss. 452 00:24:54.430 Declan ascundea alta temere.580 Trãdare.230 Nu înþeleg. 446 00:24:39.210 --> 00:24:33. 451 00:24:49. 450 00:24:47.780 --> 00:24:51.140 apoi îþi pare rãu ca a plecat. 447 00:24:41.770 Eºti îngrijorat ca lui Jessi îi place de mine.210 --> 00:24:25.100 --> 00:24:23.430 --> 00:24:30.990 --> 00:24:28.

470 --> 00:25:31.700 --> 00:25:33.880 --> 00:25:14.650 --> 00:25:10.453 00:24:56.470 --> 00:25:27.460 ªi al doilea? 463 00:25:25. 457 00:25:10.460 Ce cauþi aici? 466 00:25:30. 464 00:25:27.490 --> 00:25:16.Deci tot ce trebuie sã fac e.340 Nu ºtiu.770 .180 Ai avut aceasta tensiune în tine. .480 --> 00:25:08.370 Am sãrutat-o pe Amanda.200 --> 00:25:25.870 Nu-mi pot da seama dacã 459 00:25:16. nu te îngrijora.880 --> 00:25:18.050 . 460 00:25:18.540 --> 00:25:30.350 --> 00:25:01. 458 00:25:15.880 Ai nevoie de testul sãrutului.690 Vã cãutam.Amanda? 465 00:25:29. 467 00:25:31.430 suntem un cuplu sau nu. 454 00:24:59. 461 00:25:21.200 --> 00:25:24. 456 00:25:09.810 --> 00:24:59..120 --> 00:25:28. 462 00:25:24.870 ªtiam eu.110 E cel care defineºte relaþia.120 Nu aº face aºa ceva unui prieten. dar dacã îi place. 455 00:25:06.740 --> 00:25:20.190 Primul sãrut e din comediile romantice.

390 --> 00:26:37..700 ªtiu.790 --> 00:25:36.890 Nu existã nicio metodã prin care sã aflãm timpul râmas. 477 00:26:50. 480 00:26:56..710 --> 00:25:35. 476 00:26:39.850 Trebuie sã ieºim repede de aici.250 --> 00:26:40.140 --> 00:26:35. 472 00:26:29.760 Sigur e bine.Þi-am spus cã nu e nevoie de asta.060 --> 00:25:34.770 --> 00:25:39.. dar Jessi a coborât. 469 00:25:34. 479 00:26:54.810 --> 00:26:39.410 Gazul s-a rãspândit peste tot. 475 00:26:37.790 E mai înfricoºãtoare decât orice miºunã pe aici. O sã mor la fel ca un canar într-o minã de cãrbune.300 Opreºte-te! 473 00:26:34.240 --> 00:26:54.190 .610 Grozav.350 Ce e aia? 474 00:26:36. 471 00:25:36. 468 00:25:33. iar eu.800 E gaz metan. 481 00:26:59.240 Cred cã e o sursã naturalã sub noi.490 --> 00:26:51.950 Cât timp mai avem? 478 00:26:52.780 --> 00:26:31.860 --> 00:26:56.900 --> 00:26:59.780 ªi Jessi e aici? 470 00:25:35.940 --> 00:27:01.

870 --> 00:27:34.</i> 490 00:27:32.În ce direcþie o luãm? 482 00:27:01.140 --> 00:27:27. 495 00:27:39.800 De ce nu întrebi fantomele sã-þi arãte calea? 486 00:27:20.210 --> 00:27:40. 491 00:27:33.260 --> 00:27:15.450 --> 00:27:08.860 Luaþi-o pe holul acela. 485 00:27:13. 493 00:27:36.970 Glumeam.490 --> 00:27:39. Trager.230 --> 00:27:37. 492 00:27:34.490 .760 Apoi tot la stânga.290 --> 00:27:24.240 Trebuie sã fie o hartã pe unul din aceste ziduri.770 --> 00:27:36.</i> 488 00:27:24.640 --> 00:27:06.300 --> 00:27:21.200 Nu sunt uºi între noi si ieºire.</i> 489 00:27:26.910 --> 00:27:26. 483 00:27:04.480 Asta este ieºirea.530 --> 00:27:04.240 Încerc sã gãsesc o ieºire.860 --> 00:27:33.130 <i>Nu ºtiam cum sau de ce.980 <i>dar dintr-o datã am vãzut o ieºire.900 <i>Declan avea dreptate. 487 00:27:23.220 Este o uºã la capãtul lui.440 ªi cu un semn unde sa indice "tu eºti aici"? 484 00:27:06. 494 00:27:37.

160 Vin cu tine. . Vreau sã fii în siguranþã.170 --> 00:27:48. 505 00:28:12. 501 00:27:56.440 Haide.530 <i>Ce s-a întâmplat?</i> 503 00:28:09.080 Aºteaptã..650 --> 00:28:15.180 Nu.110 Au fost copiate.aºa cã nu ar trebui sã fie nicio problemã. 509 00:28:24. 507 00:28:17.480 --> 00:28:12.. 506 00:28:16. 497 00:27:41.790 --> 00:28:27.570 Trebuie sã o gãsesc pe Jessi. Tu nu vii? 498 00:27:43.280 --> 00:28:17. tot ce am înregistrat pânã acum.040 Este matricea de rãcire.980 --> 00:27:41.640 Întreaga bazã de date Zzyzx.530 Am copiat toate datele pe care le aveau Zzyzx. 496 00:27:40.810 Urmaþi-mã.820 --> 00:27:43.780 În sfârºit am înþeles..540 --> 00:28:11..690 --> 00:28:09. 504 00:28:11. 499 00:27:44.420 Toate cercetãrile noastre.410 --> 00:27:57.600 Copiate? Unde? 508 00:28:23.120 --> 00:28:18.580 --> 00:27:45.470 --> 00:27:44. 500 00:27:45.030 --> 00:28:24. 502 00:28:08.

</i> 521 00:28:52.810 --> 00:28:54.740 Vedeam trecutul.640 <i>Fantoma din acea maºinã.650 --> 00:28:57.280 Exact asta face.140 Kern! 518 00:28:46.510 00:28:27.510 --> 00:28:43.100 <i>Eu eram fantoma.070 <i>Întreaga viaþã mi-a fost teamã de ei.080 Întrerupeþi deconectarea conexiunile neuronice.540 <i>când de fapt lor le era teamã de mine.670 --> 00:28:38.560 inclusiv înregistrãrile camerelor de supraveghere.090 --> 00:28:50.990 --> 00:28:35.850 --> 00:28:31. 514 00:28:38. domnule. 513 00:28:36.210 Nu poate face asta.</i> 523 00:28:55. 515 00:28:41.690 Nu vedeam fantome.</i> 522 00:28:54.220 Nu poate lua decizii de unul singur.890 Deconecteazã-l acum! 517 00:28:44.</i> 520 00:28:50.390 --> 00:28:55.520 --> 00:28:48.930 --> 00:28:33.920 . 516 00:28:43. 511 00:28:31.460 --> 00:28:52.790 --> 00:28:41.900 --> 00:28:46. 512 00:28:33.290 --> 00:28:44. 519 00:28:48.

440 --> 00:29:32. 527 00:29:03. 531 00:29:22.820 Dar nu ºtiu cum. 524 00:28:57.930 Compresiune hiperbaricã. 528 00:29:05.. 534 00:29:35. 532 00:29:24.620 În ciuda faptului cã prietenii noºtri pot fi chiar acum pe moarte sub pãmânt.. 530 00:29:16.940 --> 00:29:00.090 --> 00:29:39.260 --> 00:29:03.930 --> 00:28:58.620 --> 00:29:43. .... 535 00:29:37.070 este o noapte frumoasã. 533 00:29:29.080 Nu mai suport.760 --> 00:29:24.880 Foss m-a salvat. 526 00:29:01.530 N-o sã te las sã faci asta..520 --> 00:29:40. 525 00:28:58..Începeþi protocoalele pentru oprire. 537 00:29:40.490 pentru cã amândoi ºtim cã te-ai purtat ciudat toatã seara. Kern.800 --> 00:29:19.060 Ziceam ºi eu..430 este o noapte frumoasã.810 --> 00:29:37.050 Kern mã vroia mort. 529 00:29:15.340 --> 00:29:04.610 Sã nu spui cã nimic.000 Ce se întâmplã cu tine? 536 00:29:39.180 --> 00:29:16.790 Deci.070 --> 00:29:28.180 --> 00:29:06.

490 --> 00:30:13.380 Uitã de asta.160 Bine.630 --> 00:29:48.000 Numãrãm pânã la 3 ºi sã spunem amândoi ce avem de spus în acelaºi timp.230 --> 00:30:37.870 --> 00:30:25. 544 00:30:05.070 Sunt de acord. 543 00:30:02.660 ªi tu ai fost indiferentã la tachinãrile mele viclene.730 --> 00:30:34.530 Unu. 542 00:29:57.270 Ce avem 12 ani? 547 00:30:16. 552 .500 --> 00:29:45. 548 00:30:23.700 --> 00:29:52.330 De fapt o idee. 540 00:29:49.540 fã-þi curaj ºi spune.120 --> 00:30:17.990 --> 00:29:59.538 00:29:43.460 --> 00:30:15.510 Sã începem.370 --> 00:30:07. 550 00:30:32.850 Am o propunere.020 --> 00:30:30. 541 00:29:52. 549 00:30:28.100 Mai ciudat decât de obicei.640 Bine. 545 00:30:08.030 --> 00:30:03. lasã glumele.880 --> 00:29:54. 551 00:30:36. 539 00:29:45.550 Dacã ai ceva de spus. 546 00:30:13.

420 Kyle. 565 00:32:04. 566 00:32:07.140 --> 00:30:46.560 --> 00:32:08.380 --> 00:30:42.540 --> 00:30:38.350 Josh! Andy! Ajutor! 559 00:31:50..900 Jess! Respirã? 561 00:31:56.570 Ajutor! 558 00:30:48.Am cancer.920 Rezistã..250 Trei.Te plac. 564 00:32:03. .030 . 563 00:32:02. 555 00:30:41. 554 00:30:39.910 --> 00:31:58.00:30:37.490 Unde a plecat? .860 Totul o sã fie bine.170 --> 00:30:39.440 --> 00:32:03.600 Da.410 --> 00:30:50. cum ai.100 Eºti bine? 562 00:32:00.360 --> 00:31:51.360 Ce? 557 00:30:45.870 --> 00:32:04.260 --> 00:30:41.570 Ce? 556 00:30:42.930 --> 00:32:06. 553 00:30:38.820 --> 00:30:44. sunt bine.920 --> 00:31:56.250 --> 00:32:01.550 Kyle! 560 00:31:55.160 Doi.

760 ªi de data asta nu era nici Foss aici ca sã mã ajute.110 --> 00:32:29. 580 00:33:20.110 m-am temut cã n-o sã ies în viaþã.520 A intrat inapoi. ºtiam cã nu o sã mai pot sã mã ridic.420 --> 00:32:56.100 În timp ce mã chinuiam sã-l deschid.070 --> 00:32:27.460 Dacã cãdeam. 573 00:32:26. am auzit o voce.530 --> 00:32:10.880 --> 00:32:19..567 00:32:08.700 Îl ºtii deja.550 Dar trebuia sã am ceea ce a ascuns Baylin în seif. 568 00:32:09. 570 00:32:16.510 --> 00:32:26. 571 00:32:21. 572 00:32:24.190 ªi deja am mai murit odatã în Zzyzx.710 --> 00:32:59.240 În timp ce gazul punea stãpânire pe mine. 579 00:33:15.550 Gãseºte rãspunsul.250 --> 00:33:22. 577 00:33:04.860 --> 00:33:07.. 575 00:32:54.620 .250 --> 00:32:15.280 --> 00:32:24.930 --> 00:33:12.500 --> 00:32:09.720 De ce? 569 00:32:13.910 ªtiam cã nu pot supravieþui mult timp în acest gaz. 576 00:32:56.060 Vocea lui Baylin.250 --> 00:33:17. 574 00:32:28. 578 00:33:09.

640 --> 00:34:35.310 ºi cum a sacrificat totul pentru ca eu sã pot sã trãiesc.200 Este în regulã.110 --> 00:34:01. .720 --> 00:33:46.750 Iertarea este ceea ce fac fraþii..800 --> 00:33:31.870 --> 00:34:27. 586 00:33:47.540 --> 00:33:49.420 --> 00:33:38.970 Îmi pare atât de rãu pentru seara asta. 587 00:34:00. 592 00:34:36. 591 00:34:35.010 --> 00:34:36.460 Acum era responsabilitatea mea sã trãiesc.Aºa cã am pus în aplicare tot ceea ce m-a învãþat 581 00:33:23. 589 00:34:25.950 --> 00:33:33.700 --> 00:34:38..590 Mã întorc imediat.110 Haide! 584 00:33:37.410 Nu conteazã cât de speriat eram în acele momente. 583 00:33:31.610 Dumnezeule. 593 00:34:48.000 Trebuia sã te las sã-mi aplici "rutina de dupã ºcoalã".210 Spune ceva dacã eºti în regulã. 590 00:34:31.040 --> 00:33:26.520 --> 00:34:12.950 --> 00:34:50. 588 00:34:10.440 Nu puteam sã renunþ. 582 00:33:28.780 Kyle! 585 00:33:43.

330 --> 00:35:19.790 --> 00:36:02.030 Te simþi bine? 600 00:35:40.610 Te-ai întors dupã mine.210 Am impresia cã o voi face..540 --> 00:35:14.550 --> 00:35:38.510 lucruri ciudate care s-au întâmplat ºi cred cã sunt din cauza mea. 603 00:35:52. 605 00:36:00.450 Aiurea. . 606 00:36:03.760 --> 00:36:08.840 --> 00:36:05.594 00:34:56.690 ªtiu cã trebuie sã pleci.110 am vãzut lucruri.240 Þi-am povestit de puterea tãmãduitoare a cântecului? 598 00:35:17.740 --> 00:35:49.870 dar vreau sã-þi spun ceva. 604 00:35:55.260 --> 00:35:45.660 Când o persoanã care îþi place te respinge? 597 00:35:11.. 599 00:35:36.480 --> 00:35:42.050 Cred cã gazul s-a jucat cu minþile noastre.230 --> 00:35:58.110 Nu mi-aº face griji din cauza lor.350 --> 00:34:57. 602 00:35:45. nu? 595 00:35:02.700 Ce noapte.650 --> 00:35:04. nu-i aºa? 596 00:35:05.680 Când eram acolo jos.450 --> 00:35:54.910 --> 00:35:08. 601 00:35:43. 607 00:36:06.

150 --> 00:36:40. 613 00:36:41. 612 00:36:39.840 --> 00:36:15.080 --> 00:37:02. 609 00:36:12.120 --> 00:36:20.610 --> 00:36:43. 618 00:36:53.410 --> 00:36:12.950 Nu spune nimãnui.790 În legãturã cu ce ai zis.900 --> 00:36:50..060 îþi mulþumesc cã mi-ai salvat viaþa.880 --> 00:36:24. 619 00:36:56.020 Eºti în regulã? ..040 --> 00:36:57... 611 00:36:21..Andy? .780 --> 00:36:55.830 --> 00:36:52.160 .420 --> 00:36:48.010 Când ai ajuns la mine ºi m-ai luat de mânã. 620 00:37:00.250 nu o face..Vorbesc serios. 617 00:36:50.540 Oricum. 610 00:36:19.350 Uitã de asta.820 Când simþi nevoia sã vorbeºti despre asta.608 00:36:09.900 Cum vrei sã fac asta? 615 00:36:47.570 ªi fã-mi un favor.410 a fost pentru prima oarã când nu m-am mai simþit singurã. 614 00:36:44. 616 00:36:48.960 --> 00:36:46.890 Uºor. 621 00:37:25.800 --> 00:37:27.

240 --> 00:38:08.430 --> 00:38:13.030 --> 00:37:28. 633 00:38:11.480 Pãrea importantã.070 --> 00:37:43. 623 00:37:28. aºa cã am pãstrat-o.830 Te puteam pierde.860 Aproape m-am sinucis întorcându-mã dupã ceva ce oricum n-am obþinut.820 --> 00:37:30. 626 00:37:42.140 --> 00:37:46. 628 00:37:49.870 Trebuia sã procedez la fel ca tine.430 Da.180 --> 00:38:00.360 Toþi au fost foarte impresionaþi de felul în care procedat în seara asta.440 --> 00:38:11.730 --> 00:37:57.260 Aºa cred.880 Lori a spus cã ai fost cea mai respionsabilã acolo.650 --> 00:38:16.290 Asta înseamnã cã acum eºti impresionat de mine? . 631 00:38:07.420 A trebuit sã þi-o smulg din mâini.630 Puteam pierde totul. 630 00:37:59.240 Cum îþi pot mulþumi? 635 00:38:16. 624 00:37:32.660 Responsabilã.960 --> 00:38:19.970 Asta cãutai? 632 00:38:09.280 --> 00:37:35.250 --> 00:37:52. 634 00:38:14.622 00:37:27.510 --> 00:37:38. 625 00:37:36. 629 00:37:55. 627 00:37:45.

720 Întotdeauna ai fost alãturi de mine.670 --> 00:38:59.500 Din cauza ta sunt în viaþã.120 Întotdeauna sunt impresionat cu tine.260 Haide.370 --> 00:39:41.220 --> 00:39:09. 644 00:39:17.460 --> 00:39:27. 637 00:38:27.340 Stai pânã târziu.350 --> 00:39:19. 650 .690 A fost a lui Baylin.830 Nu o pot deschide. 649 00:39:46.970 --> 00:38:55. 638 00:38:49. 646 00:39:25. te conduc acasã.020 --> 00:39:13.770 --> 00:39:22. 641 00:39:01. 647 00:39:40.080 Nici eu.636 00:38:19. 639 00:38:53.170 Nu avea niciun motiv sã nu aibã încredere în mine.550 --> 00:38:29.300 --> 00:38:21.520 Mesaj de la Baylin. 643 00:39:11. 648 00:39:42.660 Ce sunt toate alea? 640 00:38:56.610 --> 00:39:48.090 --> 00:39:43.280 --> 00:39:05.830 --> 00:38:51. 645 00:39:20.380 O sã ne dãm noi seama.370 Ai petrecut întreaga zi lucrând la el. dar cineva trebuie s-o fi modificat.420 Nu îmi dau seama cum. 642 00:39:07.

663 00:40:56.600 --> 00:40:29.660 --> 00:40:12.590 Scoate-l afarã.160 --> 00:40:41.930 --> 00:40:48.</i> 654 00:40:23.000 <i>Am cercetat informaþiile adunate în Zzyxx.</i> 652 00:40:16.730 Acesta era momentul în care Lern l-a trãdat pe Baylin cu ani în urmã.540 <i>am reuºit sã mã eliberez de fantomele care mã bântuiau.</i> 656 00:40:29. 658 00:40:40.010 --> 00:40:30.220 --> 00:40:25.990 --> 00:40:50.010 --> 00:40:57. 662 00:40:52.210 <i>Dacã cineva a descifrat mesajul lui Adam.610 Dar încã îmi lipsea rãspunsul.660 --> 00:40:44..750 --> 00:40:23.680 <i>În timp ce eram în Zzyzx.980 <i>acela vroia sã-mi pierd încrederea în Foss.520 --> 00:40:54. Dã-l afarã.640 --> 00:40:36.</i> 657 00:40:34.980 Nu poþi face asta! 661 00:40:48..150 <i>Dar nu vedeam încã adevãratul pericol din umbrã. 660 00:40:47.</i> 651 00:40:12.00:40:11.</i> 653 00:40:20.580 <i>sperând sã gãsesc un indiciu.800 --> 00:40:20.780 Am fãcut-o deja.690 --> 00:40:15.650 Ia mâna de pe mine! 659 00:40:41.800 . Acum.</i> 655 00:40:26.

Kern. 668 00:41:20. 669 00:41:24.970 --> 00:41:19.960 Trebuia sã fiu sigur cã va crede.500 --> 00:41:46.120 --> 00:41:52.N-o sã scapi aºa uºor. 671 00:41:35.860 În curând o sã trebuiascã sã ne ocupãm de el. 667 00:41:16.000 --> 00:41:28. 674 00:41:50.360 Trãdare îþi este la îndemânã. 672 00:41:43.320 Este necesar.128 Best watched using Open Subtitles MKV Player .470 Fugi! 665 00:41:11.230 --> 00:41:37.750 --> 00:41:16.740 Vreau doar sã-l pot face sã înþeleagã cã acest lucru este mai mare decât orice.150 Nu crezi cã a fost puþin cam dramatic? 666 00:41:14.020 Era Taylor.700 --> 00:41:32. 664 00:40:59.000 --> 00:41:56. 675 00:41:53.370 --> 00:41:22.160 --> 00:41:00. 673 00:41:46.620 --> 00:41:49.270 Omul în care nu trebuia sã ai încredere nu era el. 670 00:41:29.520 --> 00:41:14.610 Atunci am realizat cã m-am înºelat în privinþa lui Foss.570 Aº vrea sã te vãd încercând.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful