Výber ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Pilotné testovanie T5-2013 13.

november 2013

počet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

ZŠ Základná škola s VJM Cirkevná ZŠ s VJM Základná škola s VJM Zákl.škola s MŠ s VJM Základná škola s VJM ZŠ M.Korvína s VJM ZŠ s VJM - Alapiskola ZŠ s VJM - Alapiskola KSŠ - Cirkevná ZŠ Základná škola s VJM Základná škola Základná škola M.T. Základná škola s MŠ ZŠ s VJM J.Erdélyiho Cirkevná základná škola Základná škola s VJM Základná škola

Obec Senec Dunajská Streda Šamorín Trhová Hradská Galanta Kolárovo Komárno Šahy - Ipolyság Šahy - Ipolyság Jesenské Rimavská Seč Rimavská Sobota Hostice - Gesztete Veľké Kapušany Vojany Drnava Streda nad Bodrogom

Adresa Nám. A. Molnára 2 Trhovisko 1 Rybárska 1093/2 Školská 492 Švermova 8 Školská 6 Práce 24 Mládežnícka 24 Slov.národ.povstania 4 Nám. slobody 141 Záhradná 31 Šrobárova 12 Hlavná 144 Z. Fábryho 36 Elektrárenská 50 Drnava 105 Školská 4

psč 90301 92901 93101 93013 92401 94603 94501 93601 93601 98002 98042 97901 98004 07901 07672 04942 07631

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful