• 1947.studiul lui Moreno.vectorul esențial al difuzării cercetărilor sociometrice.teste sociometrice în cadrul armatei și pe populația școlară.apare Sociometric Review Sociometry.Maurcops.Abordarea socioafectivă: sociometria • 1934. • 1936. .

• Sociometria= instrument cu scop empiric.• Moreno afirmă că sociologia vizează ” manifestările primare ale comportamentului social la copii și adolescenți”. pus în slujba transformării grupurilor pentru a le asigura o funcționare mai armonioasă sau o performanță superioară. .

respingerea (antipatia) și indiferența. Noțiunea de tele : cea mai mică unitate de sentiment transmisă de la un individ la altul. • Trei tipuri de relații de bază: atracția (simpatia). . • Combinațiile de mai mulți atomi sociali formează structurile sociale. 2. • Este constituit dintr-un individ și ansamblul legăturilor afective. pozitive și negative care îl unesc cu ceilalți întro situație dată.Cele două noțiuni de bază 1. Noțiunea de atom social: cea mai mică unitate socială vie.

• Chestionarul sociometric de bază.două întrebări: 1. Cu cine ați dori să nu lucrați împreună pentru a efectua această activitate? . Cu cine ați prefera să lucrați împreună pentru a efectua cutare activitate? 2.Principiile tehnicii • Identificarea și consemnarea relațiilor socioafective se face prin intermediul unui chestionar sociometric prin care membrii grupului vorbesc despre relațiile pozitive sau negative pe care le întrețin cu ceilalți.

-tehnica să fie propusă.confidențialitatea răspunsului să fie strict garantată. . De cine credeți că ați fost respins? • Validitatea răspunsurilor și respectarea regulilor deontologice presupun îndeplinirea unui anumit număr de condiții: -grupul să aibă un trecut comun. -criteriile alegerii să fie explicitate. De cine credeți că ați fost ales? 4.• Taguiri (1953) propune să se adauge încă două întrebări care ar viza ” percepția sociometrică” : 3. nu impusă grupului. .

Indicii sociometrici • Se calculează pornind de la analiza matricei sociometrice Receptori A A B    0    - B  0 C  0 0 D E 0   0   - Emițători C D E .

Numărul de alegeri primite (definește popularitatea sociometrică).• Indici socioafectivi pozitivi : 1. 2. Numărul de alegeri reciproce (completează indicele de popularitate și atestă nivelul de inserție pozitivă a individului în grup. Numărul de alegeri făcute (indică expansivitatea pozitivă). 3. .

• Indicii socioafectivi negativi: 4. Numărul de respingeri reciproce (completează indicele de excludere şi este un indicator al inserţiei negative în grup). Numărul de respingeri primite (definește proporția de excludere). 6.Numărul de respingeri făcute (reprezintă expansivitatea negativă). . 5.

• Indicii percepţiei sociometrice: 7. Numărul de indivizi de care subiectul crede că este ales. 8. prin nivelul de conştientizare a locului său în grup-> acuitate perceptivă. . .Numărul de subiecţi de care subiectul crede că este repins.Aceşti doi indici permit cunoaşterea imaginii de sine a fiecărui individ.

10.Numărul de indivizi care se cred respinşi. . -aceşti doi indici asigură accesul la imaginea de sine la ceilalţi (imaginea pe care grupul şi-o face despre fiecare dintre membrii săi) . Numărul de indivizi care se cred aleşi de subiect. cu cât imaginea de sine la ceilalţi este mai apropiată de realitate cu atât individul este mai transparent din punct de vedere social.9.

Sociogramele 1. Sociograma individuală: reprezentarea grafică a ansamblului relaţiilor reale şi imaginare care unesc un individ cu alţi membri ai grupului. .

Sociograma colectivă: reprezentarea grafică a tuturor relaţiilor socioafective care există în grup .2.

. armata (studiile lui Jenkins). ea este rareori utilizată. dar în zilele noastre.organizaţii. • Domeniile sale de aplicare sunt: pegagogia “grupuluiclasă” .Aplicaţiile sociometriei • Până la sfîrşitul anilor ’60 sociometria apărea ca instrument de bază în arsenalul psihosociologic. dinamica de grup.

.• Avantajele sociometriei: . .Posibilitatea unei intervenţii asupra grupului -> îmbunătăţirea funcţionării.Cunoaşterea fundamentelor socioafective ale unui grup.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful